ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK („FELTÉTELEK")

Válassz egy témakört:

1.      A jelen általános szerződési feltételekről

1.1. A jelen általános szerződési feltételek alkalmazása során a „mi” és az „Apple” kifejezés az Apple Distribution International vállalatot (székhely: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írország), míg az „Ön” és a „Vásárló” kifejezés Önt, a vásárlót jelöli. A jelen általános szerződési feltételekben szereplő, nagy kezdőbetűvel jelölt kifejezések definiált fogalmak. Az egyszerűség kedvéért a definíciók listája a jelen általános szerződési feltételek végén található. A jelen általános szerződési feltételek az Ön által Megrendelt Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkoznak. A jelen általános szerződési feltételeken kívül más szerződési feltételek, ideértve az Ön Megrendelésén található szerződési feltételeket is, nem alkalmazhatók, kivéve ha az Apple, az Apple Distribution International aláírásra jogosult képviselője aláírásával írásban kifejezetten hozzájárul az ilyen szerződési feltételek alkalmazásához.
A Szerződés csak az Apple Distribution International aláírásra jogosult képviselője aláírásával, írásban módosítható. A jelen Szerződés alapján a Vásárlón és az Apple vállalaton kívül más nem szerezhet jogokat.

1.2. iPhone és iPad vásárlásra vonatkozó további általános szerződési feltételek: az iPhone és az iPad használatához szükséges mobilkommunikációs szolgáltatásokat a Vásárló által választott mobilkommunikációs szolgáltató nyújtja; a szolgáltatásokért a felelőség kizárólag az érintett szolgáltatót terheli. Az Apple fenntartja a jogot arra, hogy egyoldalúan korlátozza a rendelhető mennyiséget, valamint hogy visszautasítsa vagy törölje a fenti korlátozott mennyiség feletti megrendeléseket (elálljon ezen megrendelésektől).

Vissza az oldal tetejére

2.      A Megrendelés

2.1. Megrendelés feladása lehetséges az Apple Store üzleti áruház webhelyén (Apple Store for Business Web Site) elérhető Megrendelőlap kitöltésével, a felhasználónév és a jelszó megadását követően a megfelelő megrendelési gombra való kattintással. Ezen túlmenően Megrendelését faxon is elküldheti a 06 80 983 827-es faxszámra. Fax küldésekor, kérjük, saját érdekében győződjön meg arról, hogy a Megrendelés (i) a Vásárló aláírásra (cégjegyzésre) jogosult képviselője által megfelelően aláírásra került, valamint (ii) a Vásárló hivatalos pecsétjével le lett pecsételve vagy a Vásárló hivatalos papírjára lett nyomtatva. A fentiekben meghatározott módokon kívüli egyéb módon feladott Megrendelések, ideértve többek között a telefonon vagy e-mailben feladott Megrendeléseket is, érvénytelenek, így azokat nem fogadjuk el.

2.2. Az Apple a Megrendelés feladásakor Internetes rendelési számot (Web Order Number) küld a Vásárlónak az Apple Store üzleti áruház webhelyén keresztül. Felhívjuk figyelmét, hogy az Internetes rendelési szám csak tájékoztató jellegű, és megküldése nem jelenti a Megrendelés elfogadását.

2.3. A Megrendelés feladásával a Vásárló ajánlatot tesz az általa kiválasztott Termékeknek és/vagy Szolgáltatásoknak a jelen általános szerződési feltételek szerinti megvásárlására. Az Apple saját belátása szerint jogosult a Vásárló ajánlatának elfogadására vagy elutasítására.

2.4. Amennyiben az Apple elfogadja a Vásárló Megrendelését, a Megrendelés elfogadását Rendelési visszaigazolás (Order Confirmation) elküldésével igazolja. Az Apple, amennyiben a Vásárló megadta az e-mail címét a Megrendelőlapon vagy faxon elküldött megrendelésen, a megadott e-mail címre küldi el a Rendelési visszaigazolást. Egyéb esetben a Rendelési visszaigazolást levélben juttatja el a Vásárlóhoz. A Megrendelés Rendelési visszaigazolás elküldésével válik hatályossá. Amennyiben az Apple nem tudja elfogadni a Megrendelést, megkísérli e-mailben, telefonon vagy írásban felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval.

2.5. Jóllehet az Apple mindent megtesz annak érdekében, hogy kiszolgálja a Vásárlót a Rendelési visszaigazoláson feltüntetett Termékekkel/Szolgáltatásokkal, lehetséges, hogy bizonyos esetekben a Termékeket/Szolgáltatásokat nem tudja biztosítani. Ilyen eset lehet például az, ha (i) a kívánt Termék gyártása, illetve a Szolgáltatás nyújtása megszűnt; (ii) a szükséges alkatrészek/összetevők beszerzése nem lehetséges vagy (iii) az Apple Store üzleti áruház webhelyén az ár nem megfelelően volt feltüntetve. A fenti esetben az Apple értesíti a Vásárlót, és alternatív Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat kínál fel a Vásárlónak. Amennyiben a Vásárló nem fogadja el a részére felkínált alternatívákat, Megrendelését töröljük, és a Megrendelés kapcsán esetlegesen már kifizetésre került összeget visszafizetjük. A 11.4-es pont figyelembevételével, ha a Vásárló által megrendelt Termékeket/és vagy Szolgáltatásokat nem tudjuk biztosítani, felelősségünk kizárólag a fenti összeg visszafizetésére terjed ki (felelősség maximuma).  

2.6. Amennyiben elküldtük Önnek a Rendelési visszaigazolást, a Megrendelés csak abban az esetben törölhető, ha ehhez az Apple Distribution International aláírásra jogosult képviselője aláírásával írásban az Apple hozzájárult.

2.7. A reklámjainkban, brosúráinkban, más írott anyagainkban és weboldalainkon található, illetve az ügynökeink vagy alkalmazottaink által átadott összes tájékoztató vagy egyéb anyag ajánlatkérésre vonatkozó felhívásnak minősül (felhívás ajánlattételre). Ezek az információk nem tekinthetőek a Termékek és/vagy Szolgáltatások biztosítására vonatkozó ajánlatnak.

Vissza az oldal tetejére

3.      A Vásárló Termékeinek és/vagy Szolgáltatásainak biztosítása

3.1. Az Apple a jelen általános szerződési feltételeknek megfelelően szállítja/biztosítja (de nem telepíti) a Vásárlónak a Rendelési visszaigazolásban meghatározott Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat.

3.2. iPhone 4 visszaadása/visszaküldése. Amennyiben a Vásárló nem teljesen elégedett az általa megvásárolt iPhone 4 készülékkel, a vásárlástól számított 30 napon belül, a vételár teljes visszafizetése mellett visszaküldheti a sérülésmentes iPhone 4 készüléket az Apple Online Store áruháznak. Kérjük vegye fel a kapcsolatot az Apple Online Store áruházzal a termék visszaküldésének és a vételár visszafizetésének kérdésében. Az iPhone 4 készüléket az eredeti csomagolásban kell visszajuttatnia az Apple-nek, ideértve minden kiegészítő terméket, kézikönyvet és dokumentumot. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az iPhone 4 készülék jelen szabályzat szerinti visszaküldése nem jelenti automatikusan a használatához szükséges mobilkommunikációs szolgáltatás megszüntetését is. Amennyiben felmondja a kapcsolódó mobilkommunikációs szolgáltatást is, a megszüntetéssel kapcsolatos mindennemű használati díj, az arányos hozzáférési díj, adók és költségek valamint az Ön mobilszolgáltatója által megállapított bármely más költség, ideértve a meghatározott idő előtti megszüntetés miatti felmondási díjat, illetve a büntetéseket is, a megszüntetésig Önt terheli. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot mobilszolgáltatójával az ilyen esetben irányadó díjakkal kapcsolatosan.

Vissza az oldal tetejére

4.      Árak

4.1. A Termékek és Szolgáltatások ára a Rendelési visszaigazolásban meghatározott ár.

4.2. A Vásárló által megfizetendő áfa összege a Rendelési visszaigazolásban meghatározott, az irányadó szabályoknak megfelelő áfaösszeg.

Vissza az oldal tetejére

5.      A Termékek és/vagy Szolgáltatások árának megfizetése

5.1. A Termékek és/vagy Szolgáltatások árának megfizetésére a Vásárló az Apple Store webhelyének fizetésről szóló pontjában időről időre meghatározott fizetési módok bármelyikét használhatja

5.2. Az árat a Számlán feltüntetett pénznemben kell megfizetni.

5.3. Amennyiben a Vásárló hitelkártyával kíván fizetni, köteles a hitelkártya adatait a Megrendelés feladásakor megadni. Hitelkártyáját a Számla kiállításakor vagy a Termékek elküldésekor terheljük meg. A Termékek elkészítésére, a Termékek elküldésére, illetve a Szolgáltatások nyújtására csak azt követően kerül sor, hogy a hitelkártya kibocsátója engedélyezte a Vásárló által megrendelt Termékeknek/Szolgáltatásoknak a Vásárló hitelkártyájával történő megvásárlását. Ha nem érkezik meg az engedély, arról tájékoztatjuk a Vásárlót. Az Apple fenntartja a jogot arra, hogy a hitelkártya tulajdonosának kilétét további dokumentumok bekérésével ellenőrizze.

5.4. Csekkel történő fizetés, átutalás vagy post-giro esetén fizetési kérelmet (request for payment) küldünk Önnek és az Önnek küldendő Termékek előállítására, illetve elküldésére, valamint az Ön által kért Szolgáltatások nyújtására csak akkor kerül sor, ha az Ön által fizetett összeg megérkezik. Amennyiben a Termékek és/vagy Szolgáltatások ellenértéke nem érkezik meg a Megrendelés dátumától számított 30 napon belül, Megrendelését töröljük.

5.5. Választásunk szerint, a Termékek kiszállítása a Megrendelés elfogadásának időpontjában az Apple által a Vásárló részére meghatározott hitelezési feltételek alapján történhet. Amennyiben a Vásárló jogosult az Apple által biztosított hitelkeretre, és megfelel az Apple által időről időre, saját belátása szerint előírt hitelfeltételeknek, a fizetési határidő a számla dátumától számított 30 nap. Az Apple fenntartja a jogot arra, hogy írásbeli tájékoztatás mellett a Vásárló minden kintlévőségét azonnal esedékessé tegye, amennyiben a Vásárló megszegi az Apple irányában fennálló kötelezettségeit, ideértve azt is, ha nem felel meg a hitelfeltételeknek. Az Apple ugyancsak fenntartja a jogot arra, hogy a Vásárló részére biztosított hitelkeretet, illetve a hitelhez kapcsolódó időtartamokat általánosságban vagy az egyes esetekre vonatkozóan megváltoztassa vagy korlátozza. Az Apple a lejárt követelések tekintetében (naponta számolva, a késedelem minden napjára) kamatot számít fel, amelynek mértéke a fizetés helyén irányadó egy hónapos bankközi eladási ráta (one month Inter Bank Offer Rate) + 8% éves kamat.

5.6. Amennyiben az Apple okkal feltételezi, hogy (i) a Vásárló az 5. pontban meghatározottak szerinti vagy a megállapított hitelkeret szabályai szerinti fizetést nem tudja teljesíteni és/vagy (ii) az Apple által biztosított maximális hitelkeret összegének nem tud megfelelni, az Apple jogosult a Megrendelés teljesítését elhalasztani vagy megtagadni.

5.7. A fizetési kérelmet, a Számlát, illetve a Termékeket az Ön által az Ön Megrendelés Visszaigazolásán jelzett címre küldjük meg. Ezeket a dokumentumokat megküldhetjük kizárólag e-mailben, ha Ön a Megrendelésen e-mail címet is megadott.

5.8. Annak érdekében hogy az Apple a Vásárló hitel-, debit- illetve charge kártyáját megóvja attól, hogy azt a Vásárló hozzájárulása nélkül használják, a Vásárló által megadott nevet, címet, illetve egyéb személyes adatokat a megrendelési folyamat során külső adatbázisban is ellenőrzi. A jelen általános szerződési feltételek elfogadásával a Vásárló ehhez az ellenőrzéshez is önként hozzájárul. Az ilyen ellenőrzés során a Vásárló által megadott személyes adatok átadásra kerülhetnek egy bejegyzett hitelügynökségnek (Credit Reference Agency), amely azokat megőrizheti. Megnyugtatásul közöljük, hogy erre az ellenőrzésre csak a Vásárló személyazonosságának ellenőrzése miatt lehet szükség, ezen ellenőrzés során hitelminősítésre nem kerül sor, a Vásárló hitelbesorolása pedig változatlan marad. Az Apple minden átadott információt biztonságosan és bizalmasan, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak, különösen az 1998. évi Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezel.

Vissza az oldal tetejére

6.      Szállítás, kárveszélyviselés és tulajdonjog

6.1. A Termékeket a Vásárló által megadott, általunk jóváhagyott szállítási címre küldjük. A Megrendelésben, a Rendelési visszaigazolásban, az Apple Store üzleti áruház webhelyén vagy más kommunikációnkban (akár szóban, akár írásban) meghatározott szállítási határidő csak becsült idő, és az Apple nem felelős azért, ha a Termék egy adott kiszállítási napon nem kerül kiszállításra.

6.2. A Termékek kézbesítése Munkanapokon, a szokásos munkaidőben történik.

6.3. A Termékek kézbesítése csak magyarországi címre lehetséges, illetve a Szolgáltatásokat csak Magyarországon nyújtjuk.

6.4. A Vásárló Megrendelésének kiszállítása több részletben is történhet; ilyen esetben minden részszállítás külön kerül kiszámlázásra és külön kerül sor az adott részlet ellenértékének kifizetésére is. Az egyes részletek kézbesítése során esetlegesen felmerülő késések nem mentesítik a Vásárlót a részteljesítés, illetve a további teljesítés elfogadása alól.

6.5. Amennyiben a felek erről írásban másként nem állapodnak meg, a kiszállított csomagok (amely kifejezés alatt a jelen pont tekintetében érteni kell a becsomagolt Termékek tartalmát, a csomagolást magát és a csomagok számát is) megfelelőnek és sérülésmentesnek tekintendőek, kivéve, ha a kézbesítés időpontjában a Vásárló a szállítási dokumentáció nálunk maradó példányán nem jelöli meg pontosan azt a hiányt vagy hibát, amely miatt a kézbesített csomag nem tekinthető megfelelőnek, vagy a hibát vagy hiányt az eredeti kézbesítési időponttól számított 14 napon belül, írásban nem jelzi az Apple felé. Amennyiben ilyen bejelentés nem történik, úgy tekintendő, hogy a Vásárló lemondott a vonatkozó ilyen jogairól. Az Apple-lel folytatott kommunikáció során a Vásárlónak fel kell tüntetnie az Internetes rendelési számot, a megrendelt és a kézbesített Termékek közti számbeli vagy típusbeli pontos különbséget. Amennyiben a megrendeltnél kevesebb Termék került kiszállításra, az Apple fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint pótlólagosan kiszállítsa a hiányzó Termékeket vagy a Vásárló írásbeli tájékoztatását követő 30 napon belül a megfelelő összeget a Vásárló számláján jóváírja.

6.6. A Termékek elvesztésének vagy károsodásának veszélye a Termékeknek az Apple által kiválasztott szállítónak történő átadásával a Vásárlóra száll át. Az Apple fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, saját belátása szerint a szállítás alatt megrongálódott vagy elveszett Termékek helyett új Termékeket biztosítson.  

6.7. Az Apple mindaddig fenntartaja a Termékek tulajdonjogát és azt a jogot, hogy a Termékeket újra birtokba vegye, amíg a Vásárló a Termékekkel kapcsolatos teljes tartozását nem teljesítette az Apple részére. Amennyiben a kintlévőségek megfizetésére ésszerű felszólítást követően nem kerül sor, a Termékeket az Apple a Vásárló költségén birtokba veheti. Ebben az esetben a Vásárló visszavonhatatlan engedélyt ad arra, hogy az Apple belépjen arra a területre vagy abba a helyiségbe, ahol a Termékek találhatók lesznek, és az Apple döntése szerint engedélyezi, hogy az Apple a nevében e célból eljárjon. A jogfenntartás ideje alatt a Vásárló köteles a Termékeket úgy tárolni, hogy lehetséges legyen a Termékek elkülönítése és termékenkénti azonosítása, és amennyiben azt az Apple szükségesnek tartja, a Termékeknek az Apple részére történő azonosítása.

Az Apple gondoskodik az Apple Store áruházban vásárolt termékek elküldéséről, azonban az elvesztés és a termék(ek) sérülésének kockázata Önre száll, amikor Ön vagy az Ön által kijelölt személy átveszi a terméke(ke)t. Amint a csomagküldő szolgálat átveszi a termék(ek)et a raktárunkból, az(ok) minden jogcíme Önre száll. Ekkor e-mailben értesítjük a csomag feladásáról.  A szállítással kapcsolatos bárminemű probléma esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Apple-lel.  

6.8 Ünnepekre vonatkozó visszaküldési szabályzat
Az Apple Store internetes áruházban 2013. november 1. és 2013. december 25. között vásárolt termékek 2014. január 7-ig küldhetők vissza. Kérjük, vedd figyelembe, hogy az Apple Store internetes áruház értékesítési és visszatérítési feltételei ugyanúgy vonatkoznak a megvásárolt termékek visszaküldésére. A 2013. december 25. utáni vásárlásokra az Apple Store szokásos visszaküldési szabályzata vonatkozik.

Vissza az oldal tetejére

7.      Jelszó és hozzáférés

7.1. A http://apple.com/hu-smb/shop/browse/campaigns/apple_business_experts címről letöltött Jelentkezési űrlap beérkezését és elfogadását követően az Apple Store üzleti áruház webhelyén történő Megrendelés feladására alkalmas jelszót, azonosítót és vevőszámot küldünk meg a Vásárlónak.

7.2. A Vásárló elfogadja azt, hogy amennyiben az ő jelszavával történik megrendelés, vagy jelszavát Megrendelési űrlap vagy fax tartalmazza a 2.1 ponttal összhangban, azt az Apple úgy tekintheti, hogy a Vásárló az adott Megrendelés tekintetben felelősséget vállalt a kapcsolódó összegek kifizetésére.

7.3. A Vásárló tudomásul veszi, hogy jelszavának a biztonságos megőrzése az ő felelőssége.

7.4. A Vásárló vállalja, hogy nem támadja meg egyetlen Apple Store áruházbeli vásárlás érvényességét vagy végrehajthatóságát sem azon a jogcímen, hogy a Megrendelés elektronikusan került feladásra vagy elektronikusan került jóváhagyásra.  

Vissza az oldal tetejére

8.      Szoftver

8.1. A Szoftverek licencelésére az irányadó licencmegállapodás szerint kerül sor. A licencmegállapodások vagy a Szoftverrel együtt kerülnek kiszállításra, vagy pedig az Apple a Szoftvernek a 8.3. pontban meghatározott módon történő letöltésekor teszi elérhetővé őket.

8.2. A Vásárló a felelős azért, hogy bármely általa megrendelt Szoftver vagy Termék megfeleljen az igényeinek, és kompatibilis legyen meglévő rendszerével és gyakorlatával.

8.3. Jelszava és felhasználói azonosítója használatával a Vásárló az Apple Store üzleti áruház webhelyén található letölthető Szoftvereket is megvásárolhatja. Ezeknek a Szoftvereknek a díját csak hitelkártyával lehet kiegyenlíteni. Miután megérkezett hozzánk a hitelkártya kibocsátónak a hitelkártyával történő fizetésre vonatkozó jóváhagyása, elküldjük a Vásárlónak azt a linket, amelynek segítségével a megadott instrukciók alapján megkezdheti a Szoftver letöltését. Amennyiben a letöltés alatt a kapcsolat bármilyen okból megszűnik vagy megszakad, a letöltést újra kell kezdeni. Amennyiben a letöltés nem volt sikeres, a Vásárló 30 napon belül jogosult az Elektronikus szoftverletöltési visszatérítési űrlap (Electronic Software Downloand Refund Form) kitöltésével a Szoftver ellenértékének visszatérítését kezdeményezni. Kérjük, hogy a visszatérítési űrlapot levélben juttassa el az alábbi, Értesítések pontban megjelölt címre. A 11.4. pont figyelembevételével a Szoftver sikertelen letöltéséért az Apple csak a vételár visszafizetésével felel.

Vissza az oldal tetejére

9.      Telefonos támogatás

9.1. Amennyiben az Apple Store üzleti áruház webhelyén a Megrendelés leadásakor másként nem szerepel, az Apple ingyenes telefonos támogatást biztosít az Apple Store üzleti áruház webhelyén megvásárolt, az alábbiakban meghatározott Hardver és az alábbiakban meghatározott Apple Szoftverek tekintetében (akár kapcsolt, akár nem). Ez a szolgáltatás a vásárlástól (a számla kiállításának napjától) számított 90 napig vehető igénybe. A nem-Apple termékekre vonatkozó támogatással kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő gyártóval.

9.2. A telefonos támogatás körébe csak a beállítási és telepítési kérdések, az azokhoz kapcsolódó használati kérdések tekintetében nyújtott telefonos tanácsadás és iránymutatás tartozik.

9.3. A telefonos támogatás Munkanapokon reggel 8.00 és 17.00 óra között elérhető. A telefonos támogatás telefonszámát vagy a Termékekkel együtt, vagy a Termékek kézbesítését követően, a vevőszám részleteivel együtt, levélben küldjük meg a Vásárlónak. A telefonos támogatás országon belüli hívásdíjának költségei a Vásárlót terhelik. 

9.4. A telefonos támogatás keretében megpróbáljuk már az első hívás során megoldani a problémát, azonban nem garantálhatjuk, hogy a Vásárló minden problémáját meg tudjuk oldani. Bizonyos estekben vissza kell hívnunk a Vásárlót annak érdekében, hogy megoldást tudjunk neki ajánlani.

Vissza az oldal tetejére

10.     Egyéves, korlátozott szavatosság

10.1 Minden új Apple Hardver tekintetében 1 éves, korlátozott szavatosságot vállalunk. A szavatosság jelen Szerződésben megtalálható és annak elválaszthatatlan részét képező feltételei az alábbiakban megadott link segítségével érhetők el (a hivatkozott feltételek is a szavatossági feltételek részét képezik). A jótállás feltételeit az Apple Hardver csomagolása is tartalmazza. Az Apple Hardver tekintetében fennálló korlátozott szavatosság feltételei, amelyek tartalmaznak felelősségkorlátozásra és felelősségkizárásra vonatkozó rendelkezéseket is, a vásárlás előtt megtekinthetők az alábbi linken. A korlátozott szavatosság csak az Apple Hardverre vonatkozik, annak szabályai nem alkalmazandóak a Szoftverre, a Szolgáltatásokra, illetve egyéb Termékekre. A Szoftverre vonatkozó szavatossági nyilatkozatokat a megfelelő szoftverlicenc-megállapodás tartalmazza.
Egyéves, korlátozott szavatosság új termékek esetében, kivéve az iPod készülékeket és iSight kamerákat
Egyéves, korlátozott szavatosság iPod készülékekre és iSight kamerákra
Egyéves, korlátozott szavatosság iPhone készülékekre
Mielőtt az Apple Hardver tekintetében bármely, a szavatosság alapján nyújtott szolgáltatást igénybe venné, a Vásárló köteles a rendszerszoftverről, alkalmazásszoftverről, valamint minden adatról különálló biztonsági másolatot készíteni, és összes jelszavát kiiktatni. Ezen szoftverek, adatok és jelszavak újbóli telepítése a Vásárló felelőssége. Az Apple semmilyen felelősséget nem vállal a szavatosság alapján nyújtott szolgáltatások során keletkezett adatvesztésért.
Ha szavatossági igénnyel kapcsolatban keres minket telefonon, arra Munkanapokon reggel 8.00 és 17.00 óra között van lehetősége. A hívás során meg kell adnia az Apple Hardver sorozatszámát. A szavatossági igényekkel kapcsolatban hívható telefonszámot az Apple Hardverrel küldjük meg. A telefonhívás díja az adott ország tarifái szerint fizetendő, és a Vevőt terheli.

10.2. A nem Apple márkájú Termékek, illetve Harmadik fél Termékei
A nem Apple márkájú Termékek tekintetében (amelyek közé azon nem Apple márkájú Termékek is beletartoznak, amelyeket termékkapcsolással vagy promóció keretében vásárolt), bármely szavatossággal kapcsolatos követelésre, amennyiben alkalmazható, általában a megvásárolt Termékekhez mellékelt általános gyártói szavatossági rendelkezések az irányadók. A meglévő gyártói szavatosság tekintetében fennálló igényt elsőként vagy a gyártónál, vagy telefonon az Apple-nél kell előterjeszteni (amennyiben a követelést az Apple-nél terjesztik elő, az Apple mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló képviseletében megoldást találjon).

Vissza az oldal tetejére

11.     Az Apple felelőssége

11.1. Jelen szerződési feltételek tartalmazzák az összes, a Termékekre (és a telefonos támogatásra, valamint a szavatossági igények kapcsán nyújtott szolgáltatásokra), továbbá a Szolgáltatások teljesítésére vonatkozó kötelezettségeinket és felelősségünket.

11.2. Csak a jelen Szerződésben kifejezetten meghatározott szavatossági nyilatkozatok, feltételek vagy egyéb rendelkezések irányadóak/kötelezőek az Apple-ra nézve.

11.3. Minden olyan, a Termékekre és/vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szavatossági nyilatkozat, feltétel vagy egyéb rendelkezés, amelyek egyébként a Termékek és/vagy Szolgáltatások megvétele helyén alkalmazandó jogszabályok vagy rendelkezések alapján irányadóak lennének (ideértve többek között a minőségre, a célnak való megfelelésre, a megfelelő gondosságra és szakértelemre vonatkozó vélelmezett feltételeket is), ezennel kizárásra kerül a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben. Így különösen, az Apple semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a Termékek megfelelnek-e a Vásárló céljainak.

11.4. A jelen Szerződésben semmi nem korlátozza vagy zárja ki a felelősségünket (i) a gondatlanságunkkal okozott halálért vagy testi épségben okozott kárért, (ii) csalással, (iii) a kötelezően alkalmazandó nemzeti jogban megtalálható, a tulajdonjoghoz kapcsolódó kötelezettségek megszegésével okozott kárért vagy (iv) olyan esetben, amely esetben a felelősség nem zárható ki jogszerűen.  

11.5. A 11.4. pontban meghatározottak figyelembevételével, az Apple nem felelős semmilyen, akár szerződésen kívüli kár általi (ideértve a gondatlanságból adódó eseteket is), akár szerződésszegéssel vagy más módon okozott bevétel- vagy nyereségkiesésért, szerződés elvesztéséért, adatvesztésért vagy egyéb közvetett vagy következményes károkért.

11.6. A 11.4. pontban meghatározottak figyelembevételével, a jelen Szerződés kapcsán az Apple teljes felelőssége, ideértve a szerződéses, szerződésen kívüli (beleértve a gondatlanságból adódó eseteket is) vagy egyéb módon okozott kárért fennálló összesített felelősséget, nem haladhatja meg a Vásárló által az adott Termék(ek)ért és/vagy az adott Szolgáltatásért fizetett vételár összegét.

Vissza az oldal tetejére

12.     Értesítések

Ön az alábbi módokon tud kapcsolatba lépni velünk:

  • Telefonon Munkanapokon reggel 9.00 és 17.00 között a 06 80 983 827-es telefonszámon, vagy
  • e-mailben a businessexperts@apple.com, vagy
  • levélben az Apple Distribution International, The Apple Store, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írország címen.

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, meg kell adnia Internetes rendelési számát. 

Vissza az oldal tetejére

13.     Exportkorlátozások

A Vásárló köteles minden Exportszabályozásnak megfelelni. A Vásárló vállalja, hogy (i) a Termékeket egyetlen olyan országba sem exportálja, amelybe az export az Exportszabályozás megsértését jelentené, (ii) a Termékeket csak abban az esetben exportálja olyan országokba, ahová exportengedély vagy kormányzati jóváhagyás szükséges, ha ezekkel az engedélyekkel vagy jóváhagyásokkal már rendelkezik. A Vásárló szavatolja, hogy nem olyan országban tartózkodik, nem olyan ország állampolgára vagy nem olyan ország lakója, amely ország tekintetében bármilyen Termék vonatkozásában Exportszabályozásban meghatározott tilalom van érvényben.

Vissza az oldal tetejére

14.     Adatvédelem

Rendelése leadásával elfogadja és tudomásul veszi, hogy rendelése feldolgozása, valamint általánosságban a kereskedelmi kapcsolataink kezelése és nyomon követése érdekében tárolhatjuk, feldolgozhatjuk és felhasználhatjuk a rendelésében található adatokat. Adatait biztonsági okokból, jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében, valamint direkt marketinges célokból is feldolgozhatjuk és tárolhatjuk. Az Ön adataihoz kizárólag az Apple megfelelő felhatalmazással rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

A fenti célok elérése érdekében az adatok az Apple Inc. (Cupertino, Kalifornia, USA) vállalathoz lesznek továbbítva. A személyes adatok Apple Inc. vállalathoz történő átvitele az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc nemzetközi adatátvitelre vonatkozó előírásainak megfelelően történik. Az Apple Inc. a megfelelő jogi eszközöket igénybe véve bonyolítja le az adatok Egyesült Államokba történő nemzetközi átvitelét, vagy a megfelelő szerződéses rendelkezések (például az Európai Bizottság által jóváhagyott, modellként szolgáló szerződéses klauzulák) vagy kötelező erejű vállalati szabályok betartásával gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről. Adatait a fenti célok elérése érdekében ezenkívül megoszthatjuk az Apple cégcsoporton belül bizonyos személyekkel az Európai Gazdasági Térségben.

Más, akár az Európai Gazdasági Térségben, akár azon kívül működő (köztük az Ön országa által biztosítottnál alacsonyabb fokú védelmet nyújtó országokban található) cégekkel is együttműködünk a rendelés teljesítéséhez szükséges termékek és szolgáltatások biztosítása érdekében. Gondoskodunk róla, hogy ezek a cégek betartsák az európai uniós adatvédelmi jogszabályokat, illetve bármely egyéb, azokkal egyenértékű védelmet biztosító szabályozást, vagy hogy megfelelő szerződéses rendelkezések vagy kötelező erejű céges szabályok kötelezzék őket az Ön személyes adatainak védelmére.

Adatait például a termékek Önhöz történő kiszállítása, illetve annak biztosítása érdekében is átadhatjuk ezeknek a cégeknek, hogy Ön speciális vásárlási kedvezményekben vagy feltételekben részesülhessen. Ezenkívül ha valamely finanszírozási konstrukciónkat vette igénybe a megrendelt termékek árának kifizetéséhez, a nekünk megadott információi némelyikét átadjuk a vásárláshoz kapcsolódó finanszírozást nyújtó cégeknek. Adatai védelméről részletesebben a www.apple.com/hu/legal/privacy címen elérhető, vásárlókra vonatkozó adatvédelmi szabályzatunkban olvashat.

Tájékoztatjuk, hogy joga van hozzáférni az adataihoz, javítani és törölni azokat, valamint jogos indokból kifogást emelni azok feldolgozásával kapcsolatban. Bármikor kifogást emelhet a hirdetések, direkt marketinges megkeresések, illetve termékinformációk Önhöz való eljuttatásával kapcsolatban. E jogai gyakorlása érdekében kattintson az appleid.apple.com hivatkozásra, és frissítse személyes elérhetőségi beállításait, vagy vegye fel a kapcsolatot az Apple munkatársaival a www.apple.com/hu/privacy/contact oldalon keresztül.

Vissza az oldal tetejére

15.     Rajtunk kívül álló, elháríthatatlan körülmények

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinket teljesítsük.
Ugyanakkor, az Apple nem felelős semmilyen olyan késésért vagy teljesítési hiányosságért (a teljesítés elmaradásáért), amely rajtunk kívül álló, elháríthatatlan körülmények miatt következett be. Ilyen ok miatt bekövetkezett késedelem esetén a kötelezettségünket a lehető legrövidebb időn belül teljesítjük.

Vissza az oldal tetejére

16.     Viták, irányadó jog és joghatóság

A jelen Szerződésre az ír jog az irányadó, és az az ír jognak megfelelően került megkötésre, kidolgozásra. A jelen Szerződésből, valamint a Megrendelésből fakadó vita esetén a felek alávetik magukat az ír bíróságok kizárólagos joghatóságának. 

Vissza az oldal tetejére

17.     Általános rendelkezések

17.1. Amennyiben a jelen Szerződés másként nem rendelkezik, a jelen Szerződés rendelkezéseire vonatkozó joggyakorlás hiánya sem az Apple, sem pedig a Vásárló részéről nem tekinthető az adott rendelkezés tekintetében joglemondásnak. Ezen jog gyakorlásának hiánya nem befolyásolja az adott jog későbbiekben való gyakorlását.

17.2. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezését bármely bíróság vagy megfelelő joghatósággal rendelkező egyéb bíróság végrehajthatatlannak, jogszabályba ütközőnek vagy egyéb okból érvénytelennek minősítené, a jelen Szerződés többi része továbbra is teljes körűen érvényben és hatályban marad, és azt úgy kell értelmezni, hogy az a lehető legésszerűbben valósítsa meg a felek jelen Szerződésben meghatározott eredeti szándékát.

17.3. Amennyiben (a) az Ön vagy az Ön tulajdona tekintetében vagyonkezelő vagy hasonló tisztségviselő kerül kijelölésre, Ön a hitelezői részére engedményezi a követeléseit, Ön ellen csőd- vagy felszámolási eljárást indítanak, vagy Ön ilyet indít, Ön végelszámolással vagy felszámolás útján megszűnik, vagy ilyen eljárás indul, vagy Ön végelszámolást kezdeményez, amennyiben gazdasági tevékenységével felhagy vagy ennek veszélye fenyeget, vagy valamely tevékenysége miatt adósságba keveredik vagy bármilyen, a fentiekhez hasonló vagy abból analógiával levezethetően hasonló eset fordul elő, vagy (b) Ön a jelen Szerződés rendelkezéseit vagy a köztünk lévő egyéb szerződés rendelkezéseit megszegi, az Apple saját belátása szerint felfüggesztheti a szállításokat, és/vagy azonnali hatállyal előzetes értesítés nélkül megszüntetheti a Szerződést.

17.4  Az Apple előzetes írásos hozzájárulása nélkül Ön egyetlen Megrendelésre, illetőleg semmilyen, a jelen Szerződésben foglalt jog vagy kötelezettség átruházására nem jogosult; az Apple a hozzájárulást nem tagadhatja meg ésszerűtlen okból. Az Apple a jelen Szerződést az Apple vállalatcsoportba tartozó vállalatokra az Ön hozzájárulása nélkül is átruházhatja.

Vissza az oldal tetejére

18. Definíciók

18.1. A jelen szerződési feltételek tekintetében

„Apple Store üzleti áruház webhelye” – az Apple magyarországi Vásárlók részére elérhetővé tett webhelye, amely a http://apple.com/hu-smb/shop címen érhető el.
„Az Apple hivatalos szolgáltatója” – olyan szervizt jelent, amelyet az Apple feljogosított arra, hogy garanciaigényekre vonatkozó szolgáltatásokat nyújtson.
„Exportszabályozások” – az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió, az Egyesült Királyság és Magyarország azon jogszabályait, rendeleteit és határozatait jelentik, amelyek a Termékek exportjára, ismételt exportjára, továbbítására és újraértékesítésére vonatkoznak.
„Hardver” – az összes olyan Apple terméket jelenti, amely nem Szoftver, Szolgáltatás vagy Tartozék.
„Internetes rendelési szám” – az Apple által a Vásárlónak kiadott megrendelési számot jelenti.
„Jelentkezési űrlap” – az Apple által elérhetővé tett regisztrációs űrlapot jelenti, amelyet a Vásárló kitöltve köteles az Apple-nek eljuttatni.
„Megrendelés” – a Vásárló által, a jelen szerződési feltételek alapján feladott megrendelést jelenti.
„Megrendelési űrlap vagy Megrendelőlap” – az Apple Store üzleti áruház webhelyén található elektronikus megrendelési űrlapot jelenti.
„Munkanap” – a szombat és a vasárnap kivételével az összes olyan napot jelenti, amely Magyarországon nem ünnepnap.
„Rendelési visszaigazolás” – az Apple által kiállított rendelési visszaigazolást jelenti, amely tartalmazza a Vásárló Megrendelésének az elfogadását.
„Számla” – az Apple által a Vásárló részére kiállított, a Termékek és/vagy Szolgáltatások árát tartalmazó számlát jelenti.
„Szerződés” – a jelen szerződési feltételeket jelenti.
„Szoftver” – minden olyan Terméket jelent, amely szoftver, ideértve többek között az operációs rendszereket, a kapcsolt szoftvert, az önálló szoftvert és a letölthető szoftvert is.
„Szolgáltatások” – az Apple Store üzleti áruház webhelyén megtalálható bármely, ellenszolgáltatás ellenében végzett szolgáltatást vagy olyan egyéb szolgáltatást jelent, amelyet az Apple a jelen általános szerződési feltételek alapján nyújt a Vásárlónak.
„Tartozék” – bármely kiegészítő Terméket, így például az egeret vagy a laptoptáskát jelenti.
„Termékek” – az Apple Store üzleti áruház webhelyén megtalálható bármely terméket jelenti, amelyet az Apple a jelen általános szerződési feltételek alapján szállít a Vásárlónak.
„Vásárló” – azon (általunk időről időre meghatározott) üzleti vállalkozást jelenti, amely jogosult az Apple Store üzleti áruház webhelyén időről időre megtalálható Termékek és Szolgáltatások megvásárlására.

18.2. Az Apple Distribution International Írországban bejegyzett társaság, amelynek székhelye Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írország, cégjegyzékszáma 470672.

Vissza az oldal tetejére