Hoofdstuk 2. Algemene informatie over VoiceOver

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de basisvaardigheden voor het werken met VoiceOver, inclusief het opvragen van Help-informatie. U leert hoe u VoiceOver inschakelt, uitschakelt en onderbreekt. Ook wordt er uitgelegd hoe u informatie kunt horen over onderdelen op het scherm, hoe u met onderdelen kunt werken en hoe u de cursor kunt volgen.

VoiceOver in- en uitschakelen

U kunt VoiceOver op elk gewenst moment in- en uitschakelen zonder dat u hiervoor de computer opnieuw hoeft op te starten of opnieuw hoeft in te loggen.

Manieren om VoiceOver in of uit te schakelen:

Als u in het voorkeurenpaneel 'Universele toegang' hebt ingesteld dat er een menu voor 'Universele toegang' moet worden weergegeven op de statusbalk, kunt u aan dit menu zien wanneer VoiceOver in- of uitgeschakeld is.

De eerste keer dat u VoiceOver start, kunt u 'Snel aan de slag - oefeningen' volgen. Dit is een interactieve rondleiding waarin u algemene informatie krijgt over het navigeren en werken met VoiceOver. Als VoiceOver is geactiveerd, kunt u de oefeningen op elk gewenst moment starten door op VO + Command + F8 te drukken.

VoiceOver inschakelen voor het inlogvenster

In Systeemvoorkeuren kunt u een optie selecteren waarmee VoiceOver automatisch wordt ingeschakeld in het inlogvenster van Mac OS X.

VoiceOver inschakelen voor het inlogvenster
 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Accounts'.

  Als de voorkeuren in het paneel 'Accounts' zijn vergrendeld, klikt u op het hangslotsymbool in de linkerbenedenhoek van de pagina en typt u een beheerderswachtwoord om de voorkeuren te ontgrendelen.

 2. Verplaats de VoiceOver-cursor in de lijst met accounts naar 'Inlogopties' en druk op VO + spatiebalk.
 3. Druk in de inlogopties op VO + Pijl-rechts totdat u 'Gebruik VoiceOver in inlogvenster' hoort.
 4. Druk op VO + spatiebalk om het aankruisvak in te schakelen.

Spraakfunctie onderbreken

Als er tekst wordt uitgesproken door VoiceOver, kunt u dit tijdelijk onderbreken en vervolgens weer verdergaan vanaf het punt waar u was gestopt.

De spraakfunctie onderbreken en hervatten

Druk op de Control-toets. Als u gebruikmaakt van VoiceOver-bewegingen, tikt u met twee vingers op het trackpad. Om de spraakfunctie te hervatten, drukt u nogmaals op de toets of herhaalt u de beweging.

Als u de VoiceOver-cursor verplaatst terwijl de spraakfunctie onderbroken is, wordt het onderdeel uitgesproken dat nu in de VoiceOver-cursor staat.

Als u niet hebt gehoord wat VoiceOver zei, drukt u op VO + Z om het laatste woord of de laatste zin te herhalen.

Het welkomstvenster gebruiken

Wanneer u VoiceOver de eerste keer start, verschijnt er een welkomstvenster.

Manieren om het venster te gebruiken:

Als u hebt aangegeven dat u het welkomstvenster niet meer wilt weergeven, maar u later besluit dat dit toch wel handig is, schakelt u het desbetreffende aankruisvak van de categorie 'Algemeen' van VoiceOver-hulpprogramma in.

Het Help-menu in VoiceOver gebruiken

Als VoiceOver actief is, kunt u via het Help-menu in VoiceOver meer informatie krijgen over het gebruik van VoiceOver en toegang krijgen tot de commando's voor het onderdeel in de VoiceOver-cursor.

Een schermafbeelding van het Help-menu van VoiceOver. Een paneel met een zwarte achtergrond en witte tekst, met de titel 'VoiceOver Help'. Het Help-menu bevat deze onderdelen, van boven naar beneden: 'Online Help', 'Commands Help', 'Keyboard Help', 'Sounds Help', 'Quick Start Tutorial' en 'Getting Started Guide'. Achter elk onderdeel staat het commando waarmee u het onderdeel kunt weergeven of een pijl om het submenu van het onderdeel te openen.
Het VoiceOver-menu gebruiken
 1. Open het Help-menu in VoiceOver door op VO + H te drukken.

  Het VoiceOver-menu wordt weergegeven als hulpmiddel voor ziende gebruikers. Om de letters in de menu's te vergroten of te verkleinen, drukt u op de toets } of {.

 2. Gebruik de pijltoetsen om door het menu en de submenu's te navigeren.
  • Als u de naam weet van het gewenste menuonderdeel, typt u enkele letters van de naam om in het menu alleen de onderdelen weer te geven die deze letters bevatten. Om alle onderdelen opnieuw weer te geven, drukt u op de Delete-toets.
  • Wanneer u een submenu opent, hoort u hoeveel onderdelen het submenu bevat.
  • Als een menuonderdeel is gekoppeld aan een toetscombinatie, wordt eerst de naam van het onderdeel uitgesproken en vervolgens de toetscombinatie. De volgende keer kunt u dan de toetscombinatie gebruiken in plaats van het Help-menu in VoiceOver. Als u bijvoorbeeld direct naar het menu 'Commando's' wilt gaan, drukt u op VO + H + H.
 3. Om een menuonderdeel te selecteren, drukt u op de spatiebalk of de Return-toets.

  Als u het Help-menu in VoiceOver wilt sluiten zonder een onderdeel te selecteren, drukt u op de Escape-toets.

Het Commando's-menu gebruiken

Als u de naam weet van het VoiceOver-commando dat u wilt gebruiken maar u niet meer weet op welke toetsen u moet drukken, kunt u het commando via het Commando's-menu zoeken en toepassen op het onderdeel in de VoiceOver-cursor.

Een schermafbeelding van het Commando's-menu. Een paneel met een zwarte achtergrond en witte tekst, met de titel 'Commands Help'. Het menu bevat deze onderdelen, van boven naar beneden: 'General', 'Information', 'Navigation', 'Text', 'Web', 'Find', 'Tables', 'Size and Position', 'Audio', 'Braille', 'Visuals', 'Hot spots' en 'Jump'. Achter elk onderdeel staat een pijl om het submenu van het onderdeel te openen.
Een VoiceOver-commando zoeken
 1. Als VoiceOver is geactiveerd, opent u het Commando's-menu door op VO + H + H te drukken.
 2. Typ enkele letters van de commandonaam om in het Commando's-menu alleen de commando's weer te geven die deze letters bevatten.

  Gebruik de pijltoetsen om door het Commando's-menu te bladeren totdat u het gewenste commando hoort. Om alle commando's opnieuw weer te geven, drukt u op de Delete-toets.

 3. Wanneer u het commando hoort dat u wilt gebruiken, drukt u op de Return-toets of de spatiebalk om het commando toe te passen op het onderdeel in de VoiceOver-cursor.

De VO-toetsen vergrendelen

De commando's van VoiceOver geeft u op door op de toetsen Control en Option (de VO-toetsen) in te drukken, in combinatie met functietoetsen, pijltoetsen en andere toetsen. Om het Help-menu van VoiceOver te openen, drukt u bijvoorbeeld op VO + H.

Het is handig om de VO-toetsen te vergrendelen, zodat u deze niet hoeft in te drukken om VoiceOver te bedienen. U hoeft dan alleen maar op de resterende toetsen voor het commando te drukken. Om het Help-menu van VoiceOver te openen, drukt u dan op H.

De VO-toetsen vergrendelen of ontgrendelen

Druk op VO + ;.

Als u niet goed weet waar de speciale toetsen op uw toetsenbord zitten, kunt u Toetsenbord Help inschakelen in VoiceOver.

Conflicten met VoiceOver-toetsen oplossen

In sommige programma's worden de Control- en Option-toetsen (VO-toetsen) samen met een andere toets gebruikt om een taak uit te voeren. Als u VoiceOver gebruikt en u het commando van het programma wilt gebruiken, kunt u een commando gebruiken om aan te geven dat VoiceOver de volgende toetscombinatie moet negeren.

Aangeven dat VoiceOver de volgende toetscombinatie moet negeren
 1. Druk op VO + Tab.
 2. Druk op de toetscombinatie voor het programma.

Veel toetscombinaties voor programma's van Mac OS X en andere programma's kunt u wijzigen in het paneel 'Toetscombinaties' van het paneel 'Toetsenbord' in Systeemvoorkeuren.

Informatie over toetsen, toetscombinaties en bewegingen

Als Toetsenbord Help actief is, kunt u op een toets drukken waarna de naam van die toets wordt uitgesproken. Als u op een toetscombinatie drukt, wordt het bijbehorende VoiceOver-commando uitgesproken. Daarnaast kunt u het volgende doen met Toetsenbord Help:

Als u Toetsenbord Help gebruikt, kunt u het toetsenbord, de brailleleesregel of het trackpad niet voor andere taken gebruiken.

Toetsenbord Help starten

Druk in VoiceOver op VO + K.

Een beschrijving horen van een toets op het toetsenbord of een brailletoets

Druk op de toets. Druk bijvoorbeeld op de D om 'd' te horen.

Het VoiceOver-commando voor een toets horen

Druk op Control + Option en de gewenste toets. Druk bijvoorbeeld op Control + Option + D om 'Control-Option-D Dock Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het Dock' te horen.

De naam en het VoiceOver-commando voor een beweging horen

Gebruik de beweging op het trackpad. Tik bijvoorbeeld dubbel om 'Dubbel tikken Selecteer onderdeel' te horen.

Andere functies voor een toets of beweging horen

Sommige toetsen en bewegingen hebben andere functies wanneer u bij de toets of beweging op speciale toetsen, zoals Shift, Control, Option of Command, drukt.

In het geval van toetsen drukt u eerst op Control + Option en een speciale toets. Druk vervolgens op een toets om te horen of deze mogelijk nog andere functies heeft.

Toetsenbord Help sluiten

Druk op Escape, de toets in de linkerbovenhoek van het toetsenbord.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van het standaard-QWERTY-toetsenbord van uw computer, kunt u overschakelen op de Dvorak-toetsenbordindeling. De toetsen op dit toetsenbord zijn zo ingedeeld, dat u gemakkelijker kunt typen.

Als u het moeilijk vindt meerdere toetsen tegelijkertijd in te drukken, kunt u grendeltoetsen inschakelen zodat u verschillende speciale toetsen achter elkaar kunt indrukken.

Bekend raken met de geluidssignalen van VoiceOver

Naast de standaardgeluiden van Mac OS X gebruikt VoiceOver diverse eigen geluidssignalen om gebeurtenissen (zoals het openen van een venster) en locaties (zoals het einde van een pagina) aan te geven. U kunt luisteren naar een beschrijving van de geluiden om bekend te raken met hun betekenis.

Een beschrijving horen van de geluidssignalen
 1. Open het Help-menu in VoiceOver door op VO + H te drukken.
 2. Navigeer omlaag naar de optie 'Geluiden Help' en druk vervolgens op de toets Pijl-rechts.
 3. Gebruik de toetsen Pijl-omlaag en Pijl-omhoog om door de lijst te navigeren en naar de geluidssignalen en hun beschrijvingen te luisteren.

  Druk op de spatiebalk om het geluidssignaal en de beschrijving te herhalen.

 4. Als u klaar bent, drukt u op Escape om het VoiceOver-menu te sluiten.

Hints en informatie over een onderdeel horen

VoiceOver biedt verschillende manieren om meer te weten te komen over een onderdeel in de VoiceOver-cursor.

Manieren om informatie op te vragen over een onderdeel:

Beschrijvingen, helpinfo en instructies worden weergegeven in het ondertitelpaneel en in het braillepaneel (als deze panelen zijn geopend).

Een webpagina kan toetscombinaties (ook wel sneltoetsen genoemd) bevatten naar webonderdelen zoals koppelingen of knoppen. Als u de optie voor het uitspreken van helpinfo in het paneel 'Hints' van de categorie 'Detailniveau' in VoiceOver-hulpprogramma hebt geselecteerd, kan VoiceOver deze sneltoetsen zoeken en beschrijven. Als VoiceOver bijvoorbeeld een sneltoets in een koppeling vindt, kan de tekst 'Beschikbare sneltoets: s' worden uitgesproken, waarbij 's' de sneltoets aangeeft. U opent de koppeling door op Control + S te drukken.

Bepalen waar de focus zich bevindt

U kunt de toetsen F1 tot en met F6 gebruiken in combinatie met de VO-toetsen (de toetsen Control en Option) om informatie te horen over onderdelen die de focus hebben (van de VoiceOver-cursor, het toetsenbord of de muisaanwijzer).

Druk op

Om het volgende te horen

VO + F1

Het programmaoverzicht, met een beschrijving van het actieve programma en het aantal andere actieve programma's.

VO + F2

Het vensteroverzicht, met een beschrijving van het actieve venster.

VO + F3

Het onderdeel waarop de VoiceOver-cursor is geplaatst. De beschrijving bestaat uit de huidige status van het onderdeel, bijvoorbeeld of een aankruisvak is ingeschakeld, of het ingestelde percentage voor een schuifknop.

Als u VoiceOver-bewegingen gebruikt, tikt u driemaal op het trackpad voor een beschrijving van het onderdeel in de VoiceOver-cursor. Als er geen onderdeel in de cursor is, geeft een geluidssignaal aan dat er een leeg gebied op het scherm is geselecteerd.

VO + Command + F3

De grootte van het onderdeel in de VoiceOver-cursor.

VO + Command + F3 + F3

De positie van het onderdeel in de VoiceOver-cursor.

VO + F4

Het onderdeel waarop de toetsenbordfocus is geplaatst. De beschrijving bestaat uit de huidige status van het onderdeel.

VO + F4 + F4

De locatie van het invoegpunt ten opzichte van de linkerbovenhoek van het tekstonderdeel waarin het invoegpunt is geplaatst. Zo kunt u een zin horen als 'Invoegpunt is twee inch rechts, vijf inch omlaag vanuit linkerbovenhoek van [tekst]'.

VO + F5

Het onderdeel waarop de muisaanwijzer is geplaatst. De beschrijving bestaat uit de huidige status van het onderdeel.

VO + F5 + F5

De locatie van de muisaanwijzer, als x- en y-coördinaten op het scherm ten opzichte van de linkerbovenhoek van het scherm.

VO + F5 + F5 + F5

De locatie van de muisaanwijzer, als x- en y-coördinaten ten opzichte van het huidige venster.

VO + F6

Het onderdeel dat momenteel is geselecteerd (bijvoorbeeld een map of tekst in een document).

U kunt ook gebruikmaken van positionele audio om geluidssignalen te horen die u helpen bij het zoeken van de VoiceOver-cursor op het scherm.

De schermlocatie van een onderdeel horen

Als u een stereokoptelefoon of externe luidsprekers gebruikt, kunt u positionele audio inschakelen om via gesproken tips (of geluidssignalen) de locatie van een onderdeel op het scherm te bepalen. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Positionele audio inschakelen
 1. Als VoiceOver is geactiveerd, opent u VoiceOver-hulpprogramma door op VO + F8 te drukken.
 2. Klik op 'Geluid' in de categorieëntabel en selecteer het aankruisvak 'Schakel positionele audio in'.

Als u in het voorkeurenpaneel 'Universele toegang' hebt ingesteld dat stereogeluid mono moet worden afgespeeld, kunt u in VoiceOver geen gebruikmaken van positionele audio.

Melding van wijzigingen in voortgang of status

U kunt de wijzigingen horen in de tekst van de voortgangs- en statusbalk, die zich in de VoiceOver-cursor bevindt. Tijdens de installatie van software hoort u dan bijvoorbeeld 'Installatie 45 procent voltooid' of hoort u getik.

Met behulp van een VoiceOver-commando (alleen voor statustekst)
 1. Om de rotor voor de instellingen van het spraakdetailniveau te openen, drukt u op VO + V.

  Het betreft hier onder andere instellingen voor toetsaanslagherhaling, leestekens en tekstkenmerken.

 2. Druk op de toets Pijl-links of Pijl-rechts totdat u 'als status wijzigt' hoort. U hoort ook de huidige instelling.
 3. Druk op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag tot u de gewenste instelling hoort: 'Speel toon af', 'Spreek uit' of 'Doe niets'.
 4. Druk op de Escape-toets om de rotor te sluiten.
Met behulp van VoiceOver-hulpprogramma
 1. Als VoiceOver is geactiveerd, opent u VoiceOver-hulpprogramma door op VO + F8 te drukken.
 2. Klik op 'Detailniveau' in de categorieëntabel en klik vervolgens op 'Aankondigingen'.
 3. Klik in de rechterbenedenhoek op de knop met het vraagteken voor een beschrijving van de opties voor wijzigingen in de statustekst en voortgangsbalk.

Als u overdraagbare voorkeuren op een gastcomputer gebruikt op het moment dat u instellingen wijzigt, worden de instellingen bewaard op de schijf met overdraagbare voorkeuren en niet op de gastcomputer.

Werken met inhoudsgebieden

Vensters, documenten en webpagina's bevatten verschillende gebieden met tekst, bestanden of andere inhoud. Wanneer de VoiceOver-cursor bij een van deze gebieden komt, wordt er vastgesteld om wat voor inhoudsgebied het gaat. VoiceOver maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen scrolgebieden, HTML-inhoud, lijsten, kaders, tabellen, groepen en tekstgebieden.

U kunt voorbij een inhoudsgebied navigeren of er stoppen om de inhoud te lezen. U kunt bijvoorbeeld voorbij de navigatiekolom van de Finder navigeren om bij de weergavebrowser te komen. Maar het is ook goed mogelijk dat u de navigatiekolom wilt gebruiken om mappen en bestanden te openen.

Beginnen te werken met een onderdeel

Druk op VO + Shift + Pijl-omlaag. Als u gebruikmaakt van VoiceOver-bewegingen, beweegt u snel twee vingers naar rechts op het trackpad.

Werken met een onderdeel beëindigen

Druk op VO + Shift + Pijl-omhoog. Als u gebruikmaakt van VoiceOver-bewegingen, beweegt u snel twee vingers naar links op het trackpad.

U kunt zo vaak als nodig is de focus naar een gebied verplaatsen en als u klaar bent naar een ander gebied gaan. Als u niet naar een volgend onderdeel kunt gaan, hoort u een geluidssignaal.

De VoiceOver-cursor blijft binnen de begrenzingen van het gebied waarmee u werkt. U kunt dus alleen binnen het gebied navigeren.

Onderdelen selecteren en de selectie van onderdelen opheffen

U kunt een bepaald onderdeel maar ook meerdere onderdelen selecteren en de selectie ervan opheffen.

Onderdelen selecteren

Om de huidige selectie te horen, drukt u op VO + F6.

De selectie van onderdelen opheffen
 1. Om de selectie van één onderdeel in de VoiceOver-cursor op te heffen, drukt u op VO + Command + spatiebalk.
 2. Als u gebruikmaakt van VoiceOver-bewegingen, heft u de selectie van één onderdeel op door dubbel te tikken op het trackpad.
 3. Om de selectie van alle geselecteerde onderdelen op te heffen, gaat u naar een van de onderdelen en drukt u op VO + Command + F4. Om de selectie van het laatste en het huidige onderdeel op te heffen, drukt u op VO + Command + spatiebalk.

Horen wanneer speciale toetsen worden ingedrukt

U kunt instellen dat VoiceOver de naam van een speciale toets (Shift, Control, Option, Command en Fn) uitspreekt wanneer u de toets indrukt. Het inschakelen van deze functie kan ertoe bijdragen dat u de plaats van speciale toetsen makkelijker kunt vinden op het toetsenbord en dat u dus minder fouten maakt.

Een geluid horen wanneer een speciale toets wordt ingedrukt
 1. Als VoiceOver is geactiveerd, opent u VoiceOver-hulpprogramma door op VO + F8 te drukken.
 2. Klik op 'Detailniveau' in de categorieëntabel en klik vervolgens op 'Aankondigingen'.
 3. Schakel het aankruisvak 'Meld wanneer een speciale toets wordt ingedrukt' in.

Onderdelen slepen met het toetsenbord

U kunt de muis gebruiken om bestanden te slepen en neer te zetten. Het volgen van de muiscursor kan hierbij in- of uitgeschakeld zijn.

Onderdelen verplaatsen met de muis en het toetsenbord
 1. Verplaats de VoiceOver-cursor naar het onderdeel dat u wilt verplaatsen.

  Als het volgen van de muiscursor is uitgeschakeld, drukt u op VO + Command + F5 om de VoiceOver-cursor naar de nieuwe locatie te verplaatsen.

 2. Controleer of de cursor op het onderdeel staat (druk op VO + F5).
 3. Vergrendel de muisknop (druk op VO + Command + Shift + spatiebalk).
 4. Verplaats de VoiceOver-cursor naar de nieuwe locatie.

  Als het volgen van de muiscursor is uitgeschakeld, drukt u op VO + Command + F5 om de muiscursor naar de nieuwe locatie te verplaatsen.

 5. Controleer of de muiscursor op de nieuwe locatie staat (druk op VO + F5).
 6. Ontgrendel de muisknop (druk op VO + Command + Shift + spatiebalk).

Het volgen van de cursor uitschakelen

De standaardinstelling is dat de VoiceOver-cursor en de toetsenbordfocus elkaar volgen. U kunt de functie 'Cursor volgen' in VoiceOver uitschakelen als u de toetsenbordfocus, de muiscursor en het invoegpunt onafhankelijk van elkaar wilt gebruiken. Dit is bijvoorbeeld handig als u de toetsenbordfocus wilt laten staan in een document waaraan u werkt terwijl u de VoiceOver-cursor gebruikt om iets te controleren op uw computer. U kunt dan weer snel verdergaan waar u was gebleven in het document.

De functie 'Cursor volgen' uitschakelen
 1. Als VoiceOver is geactiveerd, opent u VoiceOver-hulpprogramma door op VO + F8 te drukken.
 2. Schakel de twee aankruisvakken voor de toetsenbordfocus en de VoiceOver-cursor uit.
 3. Schakel de twee aankruisvakken voor het invoegpunt en de VoiceOver-cursor uit.
 4. Kies 'Negeert VoiceOver-cursor' uit het venstermenu 'Muiscursor'.

Als u de functie 'Cursor volgen' hebt uitgeschakeld, kunt u VoiceOver-commando's gebruiken om de cursors bij elkaar te zetten.

Tijdens het werken kunt u de opties voor het volgen van de cursor die u in VoiceOver-hulpprogramma hebt geselecteerd, uitschakelen door op VO + Shift + F3 te drukken. Als u nogmaals op dit commando drukt, worden de uitgeschakelde opties opnieuw ingeschakeld. Met dit commando worden de instellingen in VoiceOver-hulpprogramma niet gewijzigd.

Werken met cursor volgen uitgeschakeld

Als u de functie 'Cursor volgen' hebt uitgeschakeld, kunt u VoiceOver-commando's gebruiken om de cursors bij elkaar te zetten.

Manieren om cursors te synchroniseren:

Cursor volgen inschakelen voor de muis

U kunt de functie 'Cursor volgen' inschakelen voor de muis, zodat de muisaanwijzer en de VoiceOver-cursor altijd dezelfde focus hebben.

Cursor volgen inschakelen voor de muis
 1. Als VoiceOver is geactiveerd, opent u VoiceOver-hulpprogramma door op VO + F8 te drukken.
 2. Klik op 'Navigatie' in de categorieëntabel en kies een optie uit het venstermenu 'Muiscursor':
  • Om de muis de VoiceOver-cursor te laten volgen, kiest u de optie ' Volgt VoiceOver-cursor'.
  • Om de VoiceOver-cursor de muis te laten volgen, kiest u de optie 'Verplaatst VoiceOver-cursor'.

VoiceOver-hulpprogramma gebruiken

VoiceOver-hulpprogramma is het programma waarmee u de standaardinstellingen van VoiceOver kunt aanpassen aan uw manier van werken. In het programma kunt u gemakkelijk navigeren in een lijst met categorieën voor het instellen van voorkeuren en opties.

Een schermafbeelding van het VoiceOver-hulpprogramma. Het venster van het VoiceOver-hulpprogramma is verticaal in twee gedeelten opgesplitst. Een navigatiekolom aan de linkerkant bevat categorieën, voorafgegaan door een symbool, en het gebied aan de rechterkant bevat opties voor de geselecteerde categorie. 'Navigation' is de huidige categorie in de navigatiekolom en dus worden er aan de rechterkant navigatieopties weergegeven. In de rechterbenedenhoek van het scherm ziet u een knop met een vraagteken waarmee u Help-informatie kunt opvragen voor de opties. In elk venster of paneel van het VoiceOver-hulpprogramma is de knop met het vraagteken beschikbaar.

Wanneer u aan de linkerkant van het venster van VoiceOver-hulpprogramma een categorie selecteert, worden de beschikbare opties aan de rechterkant weergegeven. Sommige categorieën hebben zo veel opties dat deze in panelen zijn geordend. Deze panelen worden bovenaan rechts weergegeven. U kunt door de categorieën en panelen navigeren met een muis, de cursortoetsen, het Weergave-menu of toetscombinaties.

Een menubalk biedt toegang tot commando's voor het exporteren en importeren van voorkeuren, het instellen van overdraagbare voorkeuren en het herstellen van de standaardwaarden voor alle of bepaalde voorkeuren.

Elke categorie of elk paneel bevat in de rechterbenedenhoek van het venster een helpknop (knop met een vraagteken). Klik op deze knop om een pagina in de onlinehelp van VoiceOver te openen waarin de opties in die categorie of dat paneel worden uitgelegd.

VoiceOver-hulpprogramma openen