Apple produktsäkerhet

Kontakta Apple

Rapportera säkerhetsproblem som påverkar Apple-produkter genom att kontakta: product-security@apple.com

En lista över Apple-kontakter för andra ämnen än säkerhet finns tillgänglig på sidan Kontakta oss. För frågor gällande iPod kan du antingen gå till supportsidan för iPod eller feedbacksidan för iPod för att komma i direkt kontakt med teamet.

För teknisk support gällande Apple-produkter kan du antingen ringa Apple eller besöka vår webbplats för Apple-support. Hjälp via telefonnumret är avgiftsbaserad under Apples standardprogram för teknisk hjälp.

Presskontakter

E-post: media.help@apple.com
Läs https://www.apple.com/se/pr/ för mer information.

Information om PGP-nyckel

Du kan använda Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet för att kryptera känslig information som skickas via e-post. E-postadressen används för att övervaka potentiella problem med produktsäkerhet. Eftersom vi fokuserar våra svarsresurser för att få den bästa effekten för hela Apples produktlinje, svarar vi vanligtvis inte på dessa e-postmeddelanden såvida vi inte behöver mer information om ett säkerhetsproblem.

Kontrollera säkerheten i systemet

Här följer några punkter som hjälper dig att kontrollera och förbättra säkerheten i systemet:

  • Läs webbsidan Mac OS X Säkerhet för en översikt av säkerhetsfunktioner i Mac OS X.
  • Se till att du har den senaste versionen av systemprogramvaran. Apple släpper säkerhetsuppdateringar då och då, och om du har den senaste tillgängliga systemprogramversionen bör det förbättra säkerheten i systemet. Kontrollera sidan Apple Säkerhetsuppdateringar för mer information.
  • Mac OS X Säkerhetsguider finns tillgängliga och innehåller steg som du kan vidta för att ytterligare förbättra säkerheten i systemet.
  • Utöver de inbyggda säkerhetsfunktionerna i Mac OS X innehåller Macintosh Produktguide erbjudanden från tredje part som kan hjälpa till att i vissa situationer öka säkerheten i systemet.

Mac OS X och Mac OS X Server är certifierade under den internationellt erkända säkerhetsstandarden Common Criteria.

Säkerhetsmeddelanden

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga buggfixar eller utgåvor är tillgängliga. Vanligtvis distribuerar Apple information om säkerhetsproblem med produkter via den här webbplatsen och nedan angivna e-postlista.

E-postlista

E-postlistan Säkerhetsmeddelande tillhandahålls för att ge information om produktsäkerhet från Apple.
Du kan prenumerera på listan via http://lists.apple.com/. Listan finns även tillgänglig via RSS.

Meddelanden som utvecklats av Apple signeras med Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet. Vi uppmanar dig att kontrollera signeringen för att säkerställa att dokumentet verkligen skrivits av oss och att det inte har ändrats.

Uppdateringar

Kontrollera sidan Apple Säkerhetsuppdateringar för att se om det finns släppta uppdateringar.

Allmän produktinformation

Allmän information om Apples produkter finns tillgänglig på https://www.apple.com/se. Den här informationen inkluderar såväl produktdokumentation som tekniska dokument och tips samt frågor och svar.

Samarbete med andra säkerhetsgrupper

Apple samarbetar med communityn FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams). De flesta säkerhetsmeddelanden distribueras av CERT/CC samtidigt som de skickas via Apples egna kanaler. Apple är medlem i FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) och samarbetar med andra FIRST-medlemmar för att sprida säkerhetsrelaterad information.

Apple har även ett nära samarbete med teamet FreeBSD Security för att analysera och släppa patcher för säkerhetsbrister.

Meddelanden om Apples webbservrar

Den här sidan ger erkännanden till personer som har rapporterat potentiella säkerhetsproblem på Apples webbservrar.