Integritetspolicy

Apples integritetspolicy uppdaterades 22 maj 2018.

Din integritet är viktig för Apple. Därför har vi utvecklat en integritetspolicy som täcker hur vi samlar in, använder, avslöjar, överför och lagrar dina personuppgifter. Förutom denna integritetspolicy har vi data- och integritetsinformation inbäddad i våra produkter för vissa funktioner som ber om tillåtelse att använda dina personuppgifter. Du kan läsa informationen innan du aktiverar dessa funktioner under Inställningar för funktionerna eller online på apple.com/legal/privacy.

Ta dig tid att bekanta dig med våra integritetsrutiner och kontakta oss om du har några frågor.

Insamling och användning av personlig information

Personlig information är uppgifter som kan användas för att identifiera eller kontakta en specifik individ.

Det kan hända att vi ber dig ange personlig information när du kontaktar Apple eller någon av Apples samarbetspartner. Apple och dess samarbetspartner kan dela den personliga informationen inbördes och använda den i enlighet med denna integritetspolicy. De kan även kombinera den med annan information i syfte att tillhandahålla och förbättra våra produkter, våra tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring. Du behöver inte tillhandahålla den personliga informationen vi efterfrågar, men om du väljer att inte göra det kan vi i flera fall inte tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster, eller besvara eventuella frågor.

Här följer några exempel på vilka typer av personlig information Apple kan samla in, och hur vi kan använda informationen:

Vilken personlig information vi samlar in

 • När du skapar ett Apple-ID, ansöker om köpkredit, köper en produkt, laddar ned en programvaruuppdatering, anmäler dig till en kurs i en Apple-butik, ansluter till våra tjänster, kontaktar oss eller deltar i en onlineundersökning kan vi samla in olika typer av information, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, enhetsidentifierare, IP-adress, platsinformation, hur du vill bli kontaktad och kreditkortsuppgifter.
 • När du delar ditt innehåll med familj och vänner med hjälp av Apple-produkter, skickar presentkort och produkter eller bjuder in andra till Apples tjänster eller forum kan Apple samla in de uppgifter du lämnar om personerna, t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Apple använder informationen för att expediera dina beställningar, tillhandahålla relevanta produkter eller tjänster eller förebygga bedrägeri.
 • I en del jurisdiktioner kan vi under vissa omständigheter, t.ex. när du vill skapa ett trådlöst konto och aktivera din enhet, efterfråga ett ID som utfärdats av en myndighet, i syfte att förlänga en köpkredit, hantera reservationer eller därför att lagen kräver det.

Hur vi använder din personliga information

Vi kan hantera din personliga information i de syften som beskrivs i den här integritetspolicyn med ditt medgivande, för att följa en juridisk skyldighet som Apple är underställd eller om vi bedömer att det är nödvändigt på grund av Apples skäliga intressen, eller intressen hos en tredje part som det kan vara nödvändigt att avslöja information för.

 • Med den personliga informationen vi samlar in kan vi hålla dig uppdaterad om Apples senaste tillkännagivanden om produkter, mjukvaruuppdateringar och kommande evenemang. Om du inte vill vara med på vår e-postlista kan du välja bort det när som helst genom att uppdatera dina inställningar.
 • Vi använder också personlig information för att kunna skapa, utveckla, hantera, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring, för att förhindra förlust och för att förebygga bedrägeri. Vi kan också använda din personliga information för konto- och nätverkssäkerhet, bland annat för att skydda våra tjänster till förmån för alla våra användare. När vi använder din information för att bekämpa bedrägeri, beror det på att en onlinetransaktion med oss har utförts. Vi begränsar vår användning av data i syfte att förebygga bedrägeri till det som är absolut nödvändigt, och i den mån det är i vårt legitima intresse för att skydda våra kunder och tjänster. För vissa onlinetransaktioner kan vi också validera den information vi får av dig med offentligt tillgängliga källor.
 • Vi kan använda din personliga information, däribland ditt födelsedatum, för att verifiera din identitet, bistå med identifiering av användare och fastställa vilka tjänster som är lämpliga. Vi kan t.ex. använda födelsedatum för att fastställa åldern på innehavare av Apple-ID-konton.
 • Vi kan använda din personliga information för att då och då skicka viktiga meddelanden, t.ex. kommunikation om inköp och förändringar i våra villkor och policyer. Eftersom den här informationen är viktig för hur du interagerar med Apple kan du inte välja bort sådana meddelanden.
 • Vi kan även använda personlig information i interna syften, t.ex. revision, dataanalys och forskning i syfte att förbättra Apples produkter, tjänster och kommunikation med kunderna.
 • Om du deltar i ett lotteri, en tävling eller en liknande kampanj kan vi använda informationen du anger i syfte att administrera kampanjen.

Källor till din personliga information när vi inte samlar in dem från dig

Vi kan ha fått din personliga information från andra personer om personen har delat sitt innehåll med dig i Apples produkter, skickat presentkort och produkter till dig eller bjudit in dig att delta i Apples tjänster eller forum. Vi kan också validera den information vi får från dig när du skapar ett Apple-ID med en tredje part av säkerhetsskäl och för att förhindra bedrägerier.

I forsknings- och utvecklingssyfte kan vi använda datauppsättningar som kan innehålla bilder, röster eller andra data som kan kopplas till en identifierbar person. När vi samlar in sådana datauppsättningar gör vi det i enlighet med gällande lagstiftning i den jurisdiktion där datauppsättningen sparas. När vi använder sådana datauppsättningar för forskning och utveckling försöker vi inte identifiera de personer som förekommer i datauppsättningarna.

Insamling och användning av icke personlig information

Vi samlar även in data i ett format som inte fristående kan kopplas direkt till en specifik individ. Vi kan samla in, använda, föra över och röja icke-personlig information i alla syften. Några exempel på vilka typer av icke-personlig information vi samlar in och hur vi kan använda den följer:

 • Vi kan t.ex. samla in information om yrke, språk, postnummer, riktnummer, unik enhetsidentifierare, hänvisnings-URL och plats och tidszon där en Apple-produkt används i syfte att bättre förstå våra kunder och förbättra våra produkter, tjänster och vår marknadsföring.
 • Vi kan samla in information gällande kundernas aktiviteter på vår webbplats, iCloud-tjänsterna och butikerna iTunes Store, App Store, Mac App Store, App Store för Apple TV och iBooks Store och från våra andra produkter och tjänster. Informationen aggregeras och används för att hjälpa oss att ge våra kunder mer användbar information och att förstå vilka delar av vår webbplats, våra produkter och våra tjänster som är mest intressanta. Sammanslagna data anses vara icke-personlig information enligt denna integritetspolicy.
 • Vi kan samla in och lagra detaljer om hur du använder tjänster, t.ex. sökfrågor. Informationen kan användas för att förbättra relevansen hos resultaten från våra tjänster. Med undantag för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster över nätet i vissa begränsade fall kommer informationen inte att vara kopplad till din IP-adress.
 • Med ditt uttryckliga samtycke kan vi samla in data om hur du använder din enhet och dina applikationer i syfte att hjälpa apputvecklare att förbättra sina appar.

Om vi kombinerar icke-personlig information med personlig information behandlas den kombinerade informationen som personlig information så länge den förblir kombinerad.

Cookies och annan teknik

Apples webbplatser, onlinetjänster, interaktiva program, e-postmeddelanden och annonser kan innehålla "cookies" och annan teknik såsom pixeltaggar och webbsignaler. De här teknikerna ger oss en bättre förståelse för hur våra användare tänker, låter oss ta reda på vilka delar av våra webbplatser som användare har besökt och underlättar och mäter annonsers och webbsökningars effektivitet. Vi behandlar den information som samlas in av cookies och annan teknik som icke-personlig information. I den utsträckning IP-adresser (Internet Protocol) eller liknande identifierare anses vara personlig information i lokal lagstiftning behandlar vi även sådana identifierare som personlig information. Vi behandlar även icke-personlig information som kombineras med personlig information som personlig information enligt denna integritetspolicy.

Annonser från Apples marknadsföringsplattform kan visas i Apple News och i App Store. Om du inte vill få annonser som är anpassade till dina intressen från Apples marknadsföringsplattform kan du välja att aktivera begränsning av annonsspårning, och på så sätt välja bort sådana annonser för ditt Apple-ID oavsett vilken enhet du använder. Om du aktiverar Begränsa annonsspårning på din mobila enhet kan appar från andra tillverkare inte använda annonsidentifieraren, som är en icke-personlig enhetsidentifierare, för att förse dig med riktad reklam. Vi kan ändå visa annonser i App Store och News utifrån sammanhanget, t.ex. din sökning eller den kanal du läser. I appar från andra tillverkare kan annonser visas utifrån annan information.

Apple och våra partner använder även cookies och annan teknik för att komma ihåg personlig information när du använder vår webbplats, våra onlinetjänster och våra applikationer. I dessa fall är vårt mål att göra din Apple-upplevelse bekvämare och mer personlig. Vet vi t.ex. ditt förnamn kan vi hälsa dig välkommen nästa gång du besöker Apples onlinebutik. Vet vi i vilket land du bor och vilket språk du föredrar – och vilken skola du arbetar på om du är lärare – kan vi ge dig en anpassad och mer användbar shoppingupplevelse. Vet vi att någon som använder din dator eller enhet har tittat på en viss produkt eller använt en viss tjänst kan vi anpassa våra annonser och våra e-postmeddelanden så att de blir mer relevanta för det du är intresserad av. Och om vi har dina kontaktuppgifter, maskinvaruidentifierare samt information om din dator eller enhet kan vi anpassa ditt operativsystem, ställa in din iCloud-tjänst och ge dig bättre kundservice.

Om du vill stänga av cookies i webbläsaren Safari öppnar du Inställningar, öppnar panelen Integritetsskydd och väljer sedan att blockera cookies. Gå till Inställningar och sedan till Safari på din mobila Apple-enhet, rulla ned till avsnittet Säkerhet och integritet och tryck på ”Blockera cookies” för att göra dina inställningar. Om du använder en annan webbläsare kan du fråga leverantören om hur du stänger av cookies. Tänk på att du inte kommer att kunna använda vissa funktioner på Apples webbplats om du väljer att stänga av cookies.

Precis som de flesta internettjänster samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Informationen omfattar t.ex. IP-adresser (Internet Protocol), webbläsare och språk, Internetleverantör (ISP), hänvisnings- och utgångswebbplatser och applikationer, operativsystem, datum- eller tidsstämpel och data om klickflöde.

Vi använder informationen i syfte att förstå och analysera trender, administrera webbplatsen, lära oss mer om användarbeteendet på webbplatsen, förbättra vår produkt och våra tjänster samt samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Apple kan använda informationen i marknadsförings- och annonseringstjänster.

I vissa e-postmeddelanden använder vi en destinationswebbadress som länkar till innehåll på Apples webbplats. När kunder klickar på webbadressen skickas de via en separat webbserver innan de kommer fram till destinationssidan på vår webbplats. Vi spårar klickdata i syfte att uppskatta intresset för specifika ämnen och mäta effektiviteten i vår kundkommunikation. Om du inte vill spåras på det sättet bör du inte klicka på text- eller bildlänkar i e-postmeddelanden från oss.

Med pixeltaggar kan vi skicka e-postmeddelanden i ett format kunderna kan läsa, och de talar om för oss ifall ett meddelande öppnats. Vi kan använda den informationen för att minska antalet meddelanden som skickas till kunderna eller sluta skicka meddelanden.

Avslöjande för tredje part

I vissa fall kan Apple göra viss personlig information tillgänglig för strategiska partner som tillhandahåller produkter och tjänster i samarbete med Apple eller som hjälper Apple att marknadsföra sig mot sina kunder. När du t.ex. köper och aktiverar en iPhone godkänner du att Apple och din operatör utbyter den information du anger under aktiveringsprocessen för att kunna tillhandahålla tjänster. Om du godkänns för tjänsten kommer ditt konto att regleras av Apples respektive din operatörs integritetspolicyer. Apple delar endast personlig information i syfte att tillhandahålla eller förbättra våra produkter, våra tjänster och vår marknadsföring. Den delas inte med tredje part för tredje parts marknadsföringssyften.

Servicepartner

Apple delar personlig information med företag som tillhandahåller tjänster såsom informationsbearbetning, kreditutökning, hantering av kundorder, leverans av produkter till dig, hantering och förbättring av kunddata, kundtjänst, uppskattning av ditt intresse för våra produkter och tjänster samt kundundersökningar och kundnöjdhetsundersökningar. Dessa företag är skyldiga att skydda din information och kan ha sin verksamhet var som helst där Apple verkar.

Övriga

Det kan vara nödvändigt att Apple röjer din personliga information på grund av lagstiftning, juridisk process, rättstvist och/eller krav från offentliga myndigheter inom eller utanför landet där du bor. Vi kan även röja information om dig om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt av nationella säkerhetsskäl, för upprätthållande av lag och ordning eller på grund av allmänhetens intresse.

Vi kan även röja information om dig om vi anser att det skäligen är nödvändigt för att kunna driva igenom våra villkor eller för att skydda vår verksamhet eller våra användare. I händelse av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi även överföra all personlig information vi samlar in till relevant tredje part.

Skydd av personlig information

Apple tar frågan om säkerheten för din personliga information på största allvar. Apples onlinetjänster såsom Apple Online Store och iTunes Store skyddar din personliga information under överföring med hjälp av kryptering, t.ex. Transport Layer Security (TLS). När dina personliga data lagras av Apple använder vi datorsystem inrymda i anläggningar med begränsat tillträde med hjälp av fysiska säkerhetsåtgärder. Med undantag för iCloud Mail sparas iCloud-data i ett krypterat format, även när vi använder lagring hos tredje part.

När du använder vissa produkter, tjänster eller applikationer från Apple eller skriver inlägg i Apples forum, chattrum eller sociala nätverkstjänster är den personliga informationen och det innehåll du delar synligt för andra användare och kan läsas, samlas in eller användas av dem. Du ansvarar för den personliga informationen du väljer att dela eller ange i dessa fall. Om du t.ex. anger ditt namn och din e-postadress i ett foruminlägg är den informationen offentlig. Iaktta försiktighet när du använder dessa funktioner.

Om du eller någon annan använder Familjedelning-loggar på en enhet som ägs av en tredje part kan information som delas inom familjen, t.ex. kalender, plats, foton och inköp från iTunes, laddas ned på den enheten, vilket innebär att den delade informationen lämnas ut. Mer information finns under Familjedelning.

Automatiskt beslutsfattande, inklusive profilering

Apple fattar inga beslut med hjälp av algoritmer eller profilering på något sätt som påverkar dig i någon betydande utsträckning.

Integritet och lagring av personlig information

Apple gör det lätt för dig att se till att din personliga information är korrekt, fullständig och aktuell. Vi sparar din personliga information så länge som det behövs för att uppfylla de syften som beskrivs i den här integritetspolicyn och i våra tjänstspecifika integritetssammanfattningar. När vi avgör hur länge vi ska spara informationen undersöker vi noggrant om vi alls behöver samla in uppgifterna, och om vi behöver det lagrar vi dem kortast möjliga tid för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in, om inte lagen kräver att vi sparar dem längre.

Åtkomst till personlig information

Du kan hjälpa till att se till att dina kontaktuppgifter och inställningar är korrekta, fullständiga och aktuella genom att logga in på kontosidan för ditt Apple-ID. För annan personlig information vi lagrar ger vi dig åtkomst (inklusive en kopia) i vilket som helst syfte, inklusive om du vill be oss korrigera felaktiga data eller ta bort data om Apple inte är skyldigt att lagra dem enligt lag eller behöver lagra dem för sina skäliga affärsintressen. Vi kan neka begäranden som är oseriösa, som äventyrar andras integritet, är extremt opraktiska eller för vilka åtkomst inte krävs av lokal lagstiftning. Vi kan också neka delar av radering eller åtkomst om vi tror att det skulle underminera vår tillåtna användning av data för att förhindra bedrägerier eller andra säkerhetsändamål enligt tidigare beskrivning. Onlineverktyg för begäran om åtkomst, korrigering eller borttagning finns för varje region när du loggar in på privacy.apple.com. Om onlineverktyget inte är tillgängligt för begäranden i din region kan du göra en begäran direkt till apple.com/legal/privacy/contact.

Barn och utbildning

Vi inser vikten av att vidta extra försiktighetsåtgärder för att säkerställa barnens integritet och säkerhet när de använder Apples produkter och tjänster. Barn under 13 år, eller motsvarande lägsta ålder i den aktuella jurisdiktionen, får inte skapa egna Apple ID:n, såvida inte deras förälder ger bevisligt medgivande eller som en del av skapande av ett barnkonto i Familjedelning eller de har fått ett hanterat Apple ID-konto (där så är tillämpligt) via sin skola. En förälder måste till exempel gå igenom Apple-ID och familjedelning och godkänna Samtycke till Apples insamling, användning och röjande av ditt barns information; och användarvillkoren för iTunes Store innan hen kan börja skapa ett Apple-ID-konto för sitt barn. Skolor som deltar i Apple School Manager och har granskat och gett sitt medgivande för hanterade Apple ID:n för elevdelning kan skapa hanterade Apple ID:n för elever. På Meddelande om hanterade Apple-ID:n för studenter beskrivs hur Apple hanterar studentinformation och kompletterar Apples integritetspolicy. Läs mer om Familjedelning, the Hanterade Apple-ID:n och Begränsningar för barns konton.

Om vi får reda på att vi har samlat in personlig information om ett barn under 13 år, eller motsvarande lägsta ålder i den aktuella jurisdiktionen, så vidtar vi åtgärder för att så snart som möjligt radera informationen, utöver omständigheterna ovan.

Om en förälder när som hest behöver få åtkomst till, korrigera eller radera data som är kopplade till sitt familjedelningskonto eller barnets Apple-ID kan hen när som helst kontakta oss på något av de sätt som anges längst ned på sidan.

Platsbaserade tjänster

Apple, våra partner och våra licensinnehavare kan samla in, använda och dela exakta platsdata i syfte att tillhandahålla platsbaserade tjänster som realtidsinformation om din Apple-dators eller Apple-enhets geografiska plats. Platsbaserade tjänster kan använda GPS, Bluetooth och din IP-adress, samt crowdsourcad information om wifi-hotspots och mobilmaster och andra tekniker, för att fastställa på ett ungefär var dina enheter finns. Såvida du inte ger ditt samtycke samlas dessa platsdata in anonymt i ett format som inte identifierar dig personligen och som används av Apple och våra partner och licensinnehavare i syfte att tillhandahålla och förbättra platsbaserade produkter och tjänster. Din enhet kan t.ex. dela sin geografiska plats med applikationstjänsteföretag när du väljer att använda deras platstjänster.

Vissa platsbaserade tjänster som erbjuds av Apple, t.ex. funktionen ”Hitta min iPhone”, behöver din personliga information för att fungera.

Webbplatser och tjänster som tillhör tredje part

Apples webbplatser, produkter, applikationer och tjänster kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser, produkter och tjänster. Våra produkter och tjänster kan också använda eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part, exempelvis iPhone-appar från andra leverantörer.

Information som samlas in av tredje part, vilket kan omfatta t.ex. platsdata eller kontaktuppgifter, regleras av den tredje partens integritetspraxis. Vi rekommenderar att du sätter dig in i relevant tredje parts integritetspraxis.

Om du köper en prenumeration i en app från en annan tillverkare eller i News, skapar vi ett prenumerant-ID som är unikt för dig och utvecklaren eller utgivaren och som vi använder för att förse utvecklaren eller utgivaren med rapporter som innehåller information om prenumerationen du köpt och vilket land du är bosatt i. Om du avbryter alla dina prenumerationer från en viss utvecklare eller utgivare återställs prenumerant-ID:t efter 180 dagar, om du inte aktiverar prenumerationen på nytt. Den här informationen ges till utvecklarna så att de kan förstå resultaten för sina prenumerationer.

Internationella användare

Enheter över hela världen kan överföra eller få åtkomst till all information du anger enligt vad som beskrivs i denna Integritetspolicy. Personuppgifter, relaterade till Apples tjänster, angående personer som bor i ett medlemsland inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Schweiz, kontrolleras av Apple Distribution International i Irland, och hanteras å dess vägnar av Apple Inc. Apple använder godkända standardavtalsklausuler för internationell överföring av personlig information som samlas in i EES-området och Schweiz. Som globalt företag har Apple ett antal juridiska enheter i olika jurisdiktioner som ansvarar för den personliga informationen som de samlar in och som behandlas av Apple Inc. för deras räkning. Information om försäljningsställen i våra detaljhandelsenheter utanför USA kontrolleras t.ex. av våra enskilda detaljhandelsenheter i respektive land. Personlig information som är kopplad till Apple, Online Store och iTunes kan också kontrolleras av juridiska enheter utanför USA, vilket framgår av villkoren för respektive tjänst.

Apple följer Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross Border Privacy Rules System (CBPR). APEC CBPR-systemet tillhandahåller ett regelverk för organisationer för att säkerställa skydd av personliga uppgifter när de överförs mellan ekonomier som ingår i APEC. Klicka på TRUSTe:s Privacy Seal om du vill veta mer om APEC:s certifiering och tvistlösning.

Vårt heltäckande åtagande för din integritet

Vi ser till att din personliga information är säker genom att kommunicera våra riktlinjer om integritet och säkerhet till alla Apple-anställda, och vi upprätthåller säkerheten noga inom hela företaget.

Frågor om integritet

Om du har några frågor om Apples integritetspolicy eller databehandling, om du vill kontakta vår europeiska Data Protection Officer eller om du vill framföra ett klagomål om en möjlig överträdelse av lokal sekretesslagstiftning kan du kontakta oss. Du kan alltid kontakta oss via telefon på numret till Apple-supporten för ditt land eller din region.

När vi tar emot en integritetsfråga eller en fråga om personlig information som svar på en förfrågan om åtkomst eller hämtning, har vi ett särskilt team som sorterar förfrågningarna i prioritetsordning och som försöker hantera det specifika bekymmer eller de frågor som du söker svar på. Om ditt ärende är mer angeläget kan du behöva lämna mer information. Samtliga angelägna förfrågningar får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret kan du lämna ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet där du bor. Vi ska gör vårt bästa för att informera dig om vart du bör vända dig med dina klagomål om du ber oss om detta.

Apple kan då och då uppdatera sin integritetspolicy. När vi gör större ändringar i policyn publicerar vi ett meddelande på vår webbplats tillsammans med den uppdaterade integritetspolicyn.

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014

Validera TRUSTe:s integritetscertifiering