Integritetspolicy

Apples integritetspolicy uppdaterades 31 december 2019.

Din integritet är viktig för Apple. Därför har vi utvecklat en integritetspolicy som täcker hur vi samlar in, använder, avslöjar, överför och lagrar dina personuppgifter.

Förutom denna integritetspolicy har vi data- och integritetsinformation inbäddad i våra produkter som kopplas till symbolen för data och integritet för vissa funktioner som ber om tillåtelse att använda dina personuppgifter.

Du kan läsa informationen innan du aktiverar dessa funktioner under Inställningar för funktionerna eller online på apple.com/legal/privacy. Ägna en liten stund åt att bekanta dig med hur vi hanterar din integritet och kontakta oss om du har frågor.

Hur vi samlar in och använder din personliga information

Personlig information är data som kan användas för att identifiera eller kontakta en specifik individ.

Det kan hända att vi ber dig ange personlig information när du kontaktar Apple eller någon av Apples samarbetspartner. Apple och dess samarbetspartner kan dela den personliga informationen inbördes och använda den i enlighet med denna integritetspolicy. De kan även kombinera den med annan information i syfte att tillhandahålla och förbättra våra produkter, våra tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring. Du behöver inte tillhandahålla den personliga informationen vi efterfrågar, men om du väljer att inte göra det kan vi i flera fall inte tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster, eller besvara eventuella frågor.

Här följer några exempel på vilka typer av personlig information Apple kan samla in, och hur vi kan använda informationen:

Vilken personlig information vi samlar in

 • När du skapar ett Apple-ID, ansöker om köpkredit, köper en produkt, laddar ned en programvaruuppdatering, anmäler dig till en kurs i en Apple-butik, ansluter till våra tjänster, kontaktar oss, inbegripet via sociala medier, eller deltar i en onlineundersökning kan vi samla in olika typer av information, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, enhetsidentifierare, IP-adress, platsinformation, hur du vill bli kontaktad och kreditkortsuppgifter, samt profilinformation när kontakten sker via sociala medier.
 • När du delar ditt innehåll med familj och vänner med hjälp av Apple-produkter, skickar presentkort och produkter eller bjuder in andra till Apples tjänster eller forum kan Apple samla in de uppgifter du lämnar om personerna, t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Apple använder informationen för att expediera dina beställningar, tillhandahålla relevanta produkter eller tjänster eller förebygga bedrägeri.
 • I en del länder kan vi under vissa omständigheter, t.ex. när du vill skapa ett trådlöst konto och aktivera din enhet, efterfråga ett ID som utfärdats av en myndighet, i syfte att förlänga en köpkredit, hantera reservationer eller därför att lagen kräver det.

Hur vi använder din personliga information

Vi kan hantera din personliga information i de syften som beskrivs i den här integritetspolicyn med ditt medgivande, för att följa en juridisk skyldighet som Apple är underställd, för att verkställa ett avtal där du utgör en av parterna, för att skydda dina grundläggande intressen eller om vi bedömer att det är nödvändigt på grund av Apples skäliga intressen, eller intressen hos en tredje part som det kan vara nödvändigt att avslöja information för. Om du har några frågor om denna rättsliga grund kan du kontakta dataskyddsombudet.

 • Med den personliga information vi samlar in kan vi hålla dig informerad om Apples senaste tillkännagivanden om produkter, programvaruuppdateringar och kommande evenemang. Om du inte vill vara med på vår e-postlista kan du när som helst välja bort den genom att uppdatera dina inställningar.
 • Vi använder också personlig information för att kunna skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring, för att förhindra förlust och för att förebygga bedrägeri. Vi kan också använda din personliga information för konto- och nätverkssäkerhet, bland annat för att skydda våra tjänster till förmån för alla våra användare, och förhandskontrollera eller söka igenom överfört material efter eventuellt olagligt innehåll, inklusive material där barn utnyttjas sexuellt. När vi använder din information för att förebygga bedrägeri sker det i samband med en onlinetransaktion med oss. Vi begränsar vår användning av data i syfte att förebygga bedrägeri till det som är absolut nödvändigt, och i den mån det är i vårt legitima intresse för att skydda våra kunder och tjänster. För vissa onlinetransaktioner kan vi också validera den information vi får av dig med hjälp av offentligt tillgängliga källor.
 • Vi kan använda din personliga information, t.ex. ditt födelsedatum, för att verifiera identitet, bistå med identifiering av användare och fastställa vilka tjänster som är lämpliga. Vi kan t.ex. använda födelsedatum för att fastställa åldern på innehavare av Apple-ID-konton.
 • Vi kan använda din personliga information för att då och då skicka viktiga meddelanden, t.ex. kommunikation om inköp och förändringar av våra villkor och policyer. Eftersom den här informationen är viktig för hur du interagerar med Apple kan du inte välja bort sådana meddelanden.
 • Vi kan även använda personlig information i interna syften, t.ex. revision, dataanalys och forskning i syfte att förbättra Apples produkter, tjänster och kommunikation med kunderna.
 • Om du deltar i ett lotteri, en tävling eller en liknande kampanj kan vi använda informationen du anger i syfte att administrera kampanjen.
 • Om du söker ett jobb hos Apple eller vi får din information i samband med ett potentiellt uppdrag hos Apple kan vi använda din information för att utvärdera din ansökan och kontakta dig. Om du söker ett jobb får du mer information om hur Apple hanterar ansökandes personliga information när du söker.

Källor till din personliga information när vi inte samlar in dem från dig

Vi kan ha fått din personliga information från andra personer om personen har delat sitt innehåll med dig i Apple-produkter, skickat presentkort och produkter till dig eller bjudit in dig att delta i Apples tjänster eller forum. Vi kan också validera den information vi får från dig när du skapar ett Apple-ID med en tredje part av säkerhetsskäl och för att förhindra bedrägerier.

Om du är en potentiell kandidat till en tjänst hos Apple kan vi ha fått din personliga information från tredje part, t.ex. rekryterare eller externa webbplatser. Vi använder den personliga information vi får för att kontakta dig om potentiella jobbmöjligheter eller när vi utvärderar din ansökan. Om du inte har tillhandahållit din personliga information direkt till oss kommer vi att informera dig om källan när vi först kontaktar dig gällande din ansökan. I forsknings- och utvecklingssyfte kan vi använda datauppsättningar som kan innehålla bilder, röster eller andra data som kan kopplas till en identifierbar person. När vi samlar in sådana datauppsättningar gör vi det i enlighet med gällande lagstiftning i det land där datauppsättningen sparas. När vi använder sådana datauppsättningar för forskning och utveckling försöker vi inte identifiera de personer som förekommer i datauppsättningarna.

Insamling och användning av icke-personlig information

Vi samlar även in data i ett format som inte fristående kan kopplas direkt till en specifik individ. Vi kan samla in, använda, föra över och röja icke-personlig information i alla syften. Några exempel på vilka typer av icke-personlig information vi samlar in och hur vi kan använda den följer:

 • Vi kan t.ex. samla in information om yrke, språk, postnummer, riktnummer, unik enhetsidentifierare, hänvisnings-URL, plats och tidszon där en Apple-produkt används i syfte att bättre förstå våra kunder och förbättra våra produkter, tjänster och marknadsföring.
 • Vi kan samla in information gällande kundernas aktiviteter på vår webbplats, iCloud-tjänsterna och butikerna iTunes Store, App Store, Mac App Store, App Store för Apple TV och iBooks Store och från våra andra produkter och tjänster. Informationen aggregeras och används för att hjälpa oss att ge våra kunder mer användbar information och att förstå vilka delar av vår webbplats, våra produkter och våra tjänster som är mest intressanta. Sammanslagna data anses vara icke-personlig information enligt denna integritetspolicy.
 • Vi kan samla in och lagra detaljer om hur du använder tjänster, t.ex. sökfrågor. Informationen kan användas för att förbättra relevansen hos resultaten från våra tjänster. Med undantag för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster över nätet i vissa begränsade fall kommer informationen inte att vara kopplad till din IP-adress.
 • Med ditt uttryckliga samtycke kan vi samla in data om hur du använder din enhet och dina applikationer i syfte att hjälpa apputvecklare att förbättra sina appar.
Om vi kombinerar icke-personlig information med personlig information behandlas den kombinerade informationen som personlig information så länge den är kombinerad.

Cookies och annan teknik

Apples webbplatser, onlinetjänster, interaktiva applikationer, e-postmeddelanden och annonser kan använda ”cookies” och andra tekniker, t.ex. pixeltaggar och web beacons. De här teknikerna ger oss en bättre förståelse för vad våra användare gör, låter oss ta reda på vilka delar av våra webbplatser som användare har besökt och underlättar och mäter annonsers och webbsökningars effektivitet. Vi behandlar den information som samlas in av cookies och annan teknik som icke-personlig information. I den utsträckning IP-adresser (Internet Protocol) eller liknande identifierare anses vara personlig information i lokal lagstiftning behandlar vi även sådana identifierare som personlig information. Vi behandlar även icke-personlig information som kombineras med personlig information som personlig information enligt denna integritetspolicy.

Annonser från Apples marknadsföringsplattform kan visas i Apple News och i App Store. Om du inte vill ha annonser som är anpassade efter dina intressen från Apples marknadsföringsplattform kan du välja att aktivera begränsning av annonsspårning, och på så sätt välja bort sådana annonser för ditt Apple-ID oavsett vilken enhet du använder. Om du aktiverar begränsning av annonsspårning på din mobila enhet kan Advertising Identifier, som är en icke-personlig enhetsidentifierare, inte användas i appar från andra tillverkare för att ge dig riktade annonser. Vi kan ändå visa annonser i App Store och News utifrån sammanhanget, t.ex. din sökning eller den kanal du läser. I appar från andra tillverkare kan annonser visas utifrån annan information.

Apple använder även cookies och annan teknik för att komma ihåg personlig information när du använder vår webbplats, våra onlinetjänster och våra applikationer. I dessa fall är vårt mål att göra din Apple-upplevelse bekvämare och mer personlig. Vet vi t.ex. ditt förnamn kan vi hälsa dig välkommen nästa gång du besöker Apples onlinebutik. Vet vi i vilket land du bor och vilket språk du föredrar – och vilken skola du arbetar på om du är lärare – kan vi ge dig en anpassad och mer användbar shoppingupplevelse. Vet vi att någon som använder din dator eller enhet har tittat på en viss produkt eller använt en viss tjänst kan vi anpassa våra annonser och våra e-postmeddelanden så att de blir mer relevanta för det du är intresserad av. Och om vi har dina kontaktuppgifter, maskinvaruidentifierare samt information om din dator eller enhet kan vi anpassa ditt operativsystem, ställa in din iCloud-tjänst och ge dig bättre kundservice.

Om du vill stänga av cookies i webbläsaren Safari öppnar du Inställningar, öppnar panelen Integritetsskydd och väljer sedan att blockera cookies. Gå till Inställningar och sedan till Safari på din mobila Apple-enhet, rulla ned till avsnittet Säkerhet och integritet och tryck på ”Blockera cookies” för att göra dina inställningar. Om du använder en annan webbläsare kan du fråga leverantören om hur du stänger av cookies. Tänk på att du inte kommer att kunna använda vissa funktioner på Apples webbplats om du väljer att stänga av cookies.

Precis som de flesta internettjänster samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Informationen omfattar t.ex. IP-adresser (Internet Protocol), webbläsare och språk, Internetleverantör (ISP), hänvisnings- och utgångswebbplatser och applikationer, operativsystem, datum- eller tidsstämpel och data om klickflöde. Vi använder informationen i syfte att förstå och analysera trender, administrera webbplatsen, lära oss mer om användarbeteendet på webbplatsen, förbättra vår produkt och våra tjänster samt samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Apple kan använda informationen i marknadsförings- och annonseringstjänster.

I vissa e-postmeddelanden använder vi en destinationswebbadress som länkar till innehåll på Apples webbplats. När kunder klickar på webbadressen skickas de via en separat webbserver innan de kommer fram till destinationssidan på vår webbplats. Vi spårar klickdata i syfte att uppskatta intresset för specifika ämnen och mäta effektiviteten i vår kundkommunikation. Om du inte vill spåras på det sättet bör du inte klicka på text- eller bildlänkar i e-postmeddelanden från oss. Med pixeltaggar kan vi skicka e-postmeddelanden i ett format kunderna kan läsa, och de talar om för oss ifall ett meddelande öppnats. Vi kan använda den informationen för att minska antalet meddelanden som skickas till kunderna eller sluta skicka meddelanden.

Överlämnande till tredje parter

Apple kan då och då tillhandahålla personlig information till tredje part i syfte att tillhandahålla eller förbättra våra produkter och tjänster, däribland för att leverera produkter på din begäran eller underlätta Apples marknadsföring till kunder. När vi gör det kräver vi att sådan tredje part hanterar informationen enligt relevant lagstiftning. Apple säljer inte personuppgifter och inga personuppgifter kommer heller att delas med tredje part i marknadsföringssyfte. När du t.ex. köper och aktiverar din iPhone auktoriserar du att Apple och din operatör utbyter informationen du tillhandahåller under aktiveringsprocessen för att utföra tjänsten, däribland information om din enhet. Om du godkänns för tjänsten kommer ditt konto att regleras av Apples respektive din operatörs integritetspolicyer.

Tjänsteleverantörer

Apple delar personlig information med företag som tillhandahåller tjänster såsom informationsbearbetning, kreditutökning, hantering av kundorder, leverans av produkter till dig, hantering och förbättring av kunddata, kundtjänst, uppskattning av ditt intresse för våra produkter och tjänster samt kundundersökningar och kundnöjdhetsundersökningar. Dessa företag är skyldiga att skydda din information och kan ha sin verksamhet var som helst där Apple verkar.

Övrigt

Det kan vara nödvändigt att Apple röjer din personliga information på grund av lagstiftning, juridisk process, rättstvist och/eller krav från offentliga myndigheter inom eller utanför landet där du bor. Vi kan även röja information om dig om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt av nationella säkerhetsskäl, för upprätthållande av lag och ordning eller på grund av allmänhetens intresse. Vi kan även röja information om dig, dock endast när det finns en rättslig grund för att göra det, om vi bedömer att röjandet skäligen krävs för att upprätthålla våra användarvillkor eller skydda vår verksamhet eller våra användare.  Detta kan innefatta att lämna ut information till offentliga organ och myndigheter. I händelse av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi även överföra all personlig information vi samlar in till relevant tredje part.

Skydd av personlig information

Apple tar frågan om säkerheten för din personliga information på största allvar. Apples onlinetjänster såsom Apple Online Store och iTunes Store skyddar din personliga information under överföring med hjälp av kryptering, t.ex. Transport Layer Security (TLS). När dina personliga data lagras av Apple använder vi datorsystem inrymda i anläggningar med begränsat tillträde med hjälp av fysiska säkerhetsåtgärder. Med undantag för iCloud Mail sparas iCloud-data i ett krypterat format, även när vi använder lagring hos tredje part.

När du använder vissa produkter, tjänster eller applikationer från Apple eller skriver inlägg i Apples forum, chattrum eller sociala nätverkstjänster är den personliga information och det innehåll du delar synligt för andra användare och kan läsas, samlas in eller användas av dem. Du ansvarar för den personliga informationen du väljer att dela eller ange i dessa fall. Om du t.ex. anger ditt namn och din e-postadress i ett foruminlägg är den informationen offentlig. Iaktta försiktighet när du använder dessa funktioner.

Om du eller någon annan använder Familjedelning-loggar på en enhet som ägs av en tredje part kan information som delas inom familjen, t.ex. kalender, plats, foton och inköp från iTunes, laddas ned på den enheten, vilket innebär att den delade informationen lämnas ut. Mer information finns på Familjedelning.

Automatiskt beslutsfattande, inklusive profilering

Apple fattar inga beslut med hjälp av algoritmer eller profilering på något sätt som påverkar dig i någon betydande utsträckning.

Integritet och bibehållande av personlig information

Apple gör det lätt för dig att se till att din personliga information är korrekt, fullständig och aktuell. Vi behåller din personliga information under den period det är nödvändigt att göra det för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna integritetspolicy och våra tjänstspecifika integritetssammanfattningar. När vi avgör hur länge vi ska spara informationen undersöker vi noggrant om vi alls behöver samla in uppgifterna, och om vi behöver det lagrar vi dem kortast möjliga tid för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in, om inte lagen kräver att vi sparar dem längre.

Dina integritetsrättigheter

Du kan bidra till att se till att dina kontaktuppgifter och preferenser är korrekta, fullständiga och aktuella genom att logga in på kontosidan för ditt Apple-ID. Vad gäller annan personlig information vi lagrar ger vi dig åtkomst till denna samt en kopia oavsett ändamål, inklusive att begära att vi rättar data som är felaktig eller raderar den data som Apple inte behöver för att bevara den enligt lag eller för legitima affärsändamål.

Vi kan neka att behandla begäranden som är oseriösa/förargelseväckande, äventyrar andras integritet, är extremt opraktiska eller som avser åtkomst som inte krävs av lokal lagstiftning. Vi kan också neka delar av radering eller åtkomst om vi tror att det skulle underminera vår tillåtna användning av data för att förhindra bedrägerier eller andra säkerhetsändamål enligt tidigare beskrivning. Onlineverktyg för begäran om åtkomst, inaktivering/begränsning, korrigering eller borttagning finns för varje region när du loggar in på privacy.apple.com. Användare med Shazam-konton ska logga in på www.shazam.com/privacy. När du gör en begäran med dessa onlineverktyg kommer vi att verifiera din identitet och din begärans legitimitet.

Kalifornien

Enligt California Consumer Privacy Act har konsumenter i Kalifornien rätten att erhålla information från Apple om vilka personuppgifter vi samlar in, använder och delger om dig. Du kan utöva din rätt med hjälp av ett auktoriserat ombud genom att tillhandahålla relevanta uppgifter som gör att man kan logga in på privacy.apple.com. Om du inte kommer åt Apples onlineverktyg kan du eller ditt ombud inkomma med en begäran på apple.com/legal/privacy/contact eller genom att ringa 1-800-275-2273.

Om du väljer att utöva dina integritetsrättigheter har du rätt att inte utsättas för diskriminerande behandling eller få sämre service från Apple på grund av det.

Nevada

Du har rätt att välja att dina personuppgifter inte ska säljas. Apple säljer inte dina personuppgifter.

Mer information om hur du utövar dina rättigheter finns på vår sida om att förstå och kontrollera dina personuppgifter. Om onlineverktyget inte är tillgängligt för begäranden i din region kan du göra en begäran direkt till apple.com/legal/privacy/contact.

Barn & Utbildning

Vi inser vikten av att vidta extra försiktighetsåtgärder för att säkerställa barnens integritet och säkerhet när de använder Apples produkter och tjänster. Barn under 13 år, eller motsvarande lägsta ålder i det aktuella landet, får inte skapa egna Apple ID:n, såvida inte deras förälder ger bevisligt medgivande eller som en del av skapande av ett barnkonto i Familjedelning eller de har fått ett hanterat Apple ID-konto (där så är tillämpligt) via sin skola. En förälder måste t.ex. läsa Meddelande om Apple ID och Familjedelning och godkänna Samtycke till Apples insamling, användning och röjande av ditt barns information samt Villkor för iTunes Store innan han eller hon kan skapa ett Apple ID-konto för sitt barn. Skolor som deltar i Apple School Manager och har granskat och gett sitt medgivande för hanterade Apple ID:n för elevdelning kan skapa hanterade Apple ID:n för elever. Hanterade Apple-ID:n för elevdelning beskriver hur Apple hanterar elevinformation och är ett tillägg till Apples integritetspolicy. Läs mer om Familjedelning, hanterade Apple ID:n och begränsningar för barns konton. Om vi får reda på att vi har samlat in personlig information om ett barn under 13 år, eller motsvarande lägsta ålder i den aktuella jurisdiktionen, vidtar vi åtgärder för att så snart som möjligt radera informationen, utöver omständigheterna ovan. Om en förälder när som helst behöver få åtkomst till, korrigera eller radera data som är kopplade till sitt Familjedelningskonto eller barnets Apple-ID kan denne kontakta oss på något av de sätt som anges längst ned på sidan.

Platsbaserade tjänster

Apple, våra partner och våra licensinnehavare, däribland kartdataleverantörer, kan samla in, använda och dela exakta platsdata i syfte att tillhandahålla platsbaserade tjänster som realtidsinformation om din Apple-dators eller Apple-enhets geografiska plats. Platsbaserade tjänster kan använda GPS, Bluetooth och din IP-adress, samt crowdsourcad information om wifi-hotspots och mobilmaster och andra tekniker, för att fastställa på ett ungefär var dina enheter finns. Såvida du inte ger ditt samtycke samlas dessa platsdata in anonymt i ett format som inte identifierar dig personligen och som används av Apple och våra partner och licensinnehavare i syfte att tillhandahålla och förbättra platsbaserade produkter och tjänster. Din enhet kan t.ex. dela sin geografiska plats med applikationstjänsteföretag när du väljer att använda deras platstjänster.

Vissa platsbaserade tjänster som erbjuds av Apple, t.ex. funktionen ”Hitta min”, behöver din personliga information för att fungera.

Tredjepartswebbplatser och -tjänster

Apples webbplatser, produkter, applikationer och tjänster kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser, produkter och tjänster. Våra produkter och tjänster kan också använda eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part, exempelvis iPhone-appar från andra leverantörer.

Information som samlas in av tredje part, vilket kan omfatta t.ex. platsdata eller kontaktuppgifter, regleras av den tredje partens integritetspraxis. Vi rekommenderar att du sätter dig in i relevant tredje parts integritetspraxis.

Om du köper en prenumeration i en app från en annan tillverkare eller i News skapar vi ett prenumerant-ID som är unikt för dig och utvecklaren eller utgivaren och som vi använder för att förse utvecklaren eller utgivaren med rapporter som innehåller information om prenumerationen du köpt och vilket land du är bosatt i. Om du avbryter alla dina prenumerationer från en viss utvecklare eller utgivare återställs prenumerant-ID:t efter 180 dagar, om du inte aktiverar prenumerationen på nytt. Den här informationen ges till utvecklarna så att de kan förstå resultaten för sina prenumerationer.

Internationella överföringar

Enheter över hela världen kan överföra eller få åtkomst till all information du anger enligt vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Personuppgifter, som är relaterade till Apples tjänster, om personer som bor i ett medlemsland inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien eller Schweiz, kontrolleras av Apple Distribution International Limited i Irland och hanteras å dess vägnar av Apple Inc. Apple använder godkända standardavtalsklausuler för internationell överföring av personlig information som samlats in i Europeiska ekonomiska området eller Schweiz. Som globalt företag har Apple ett antal juridiska enheter i olika länder som ansvarar för den personliga information som de samlar in och som behandlas av Apple Inc. för deras räkning. Information om försäljningsställen i våra detaljhandelsenheter utanför USA kontrolleras t.ex. av våra enskilda detaljhandelsenheter i respektive land. Personlig information som är kopplad till Apple, Online Store och iTunes kan också kontrolleras av juridiska enheter utanför USA, vilket framgår av villkoren för respektive tjänst. Bilder och associerade data som samlas in av Apple runt om i världen för att förbättra Apples Kartor och som stöd för funktionen Look Around överförs till Apple Inc i Kalifornien.

Apple följer Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross Border Privacy Rules System (CBPR) (APEC-systemet för integritet över gränser). APEC CBPR-systemet tillhandahåller ett regelverk för organisationer för att säkerställa skydd av personliga uppgifter när de överförs mellan ekonomier som ingår i APEC. Om du har ett olöst integritets- eller dataanvändningsärende gällande våra APEC CBPR- och/eller PRP-certifieringar kan du besöka vår externa tvistlösningsleverantör.

Hela företagets integritetsåtagande

Vi ser till att dina personuppgifter är säkra genom att kommunicera våra riktlinjer om integritet och säkerhet till alla Apple-anställda, och vi upprätthåller säkerheten noga inom hela företaget.

Frågor om integritet

Om du har några frågor om Apples integritetspolicy eller databehandling, om du vill kontakta vårt dataskyddsombud eller om du vill framföra ett klagomål om en möjlig överträdelse av lokal sekretesslagstiftning kan du kontakta oss. Du kan alltid ringa oss på Apple Support-numret för ditt land eller din region.

När vi tar emot frågor om integritet och personlig information i samband med begäran om tillgång/hämtning av personlig information tilldelas dessa till ett särskilt team som hanterar ditt ärende. Om så krävs på grund av ditt ärendes omfattning kan vi begära mer information från dig. Alla sådana omfattande ärenden får svar inom sju (7) dagar om så är möjligt, där vi besvarar ärendet, begär ytterligare information om så krävs eller anger att vi behöver mer tid på oss för att besvara ärendet. Du kan när som helst lämna ditt klagomål till relevant tillsynsmyndighet i din jurisdiktion om du inte är nöjd med det svar du fått från oss. Vi ska gör vårt bästa för att informera dig om vart du bör vända dig med dina klagomål om du ber oss om detta.

Om ditt klagomål synliggör en möjlighet att förbättra hur vi hanterar integritetsproblem vidtar vi åtgärder för att göra en sådan förändring så snart som möjligt. Om ett integritetsärende har inneburit negativa konsekvenser för dig eller någon annan person vidtar vi åtgärder för att hantera det i kontakt med dig eller annan berörd person.

Apple kan då och då uppdatera sin integritetspolicy. När vi gör större ändringar i policyn publicerar vi ett meddelande på vår webbplats tillsammans med den uppdaterade integritetspolicyn. Vi kontaktar även dig via de kontaktuppgifter vi har registrerat om dig, t.ex. via e-post, notis eller motsvarande metod. 

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014

TRUSTe