Integritetsskydd

Öppenhet varar längst.

Syftet med vår integritetsinfo är att informera dig om hur Apple-appar och andra appar hanterar dina data. På den här sidan har vi samlat integritetsinfo för våra iOS-, iPadOS-, macOS-, watchOS- och tvOS-appar på ett och samma ställe.

1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Aktivitetskontroll
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
App Store
Apple (SE)
Data som kopplas till dig
DATA_LINKED_TO_YOU
Följande data kan samlas in och kopplas till din identitet:
Kontakt­information
CONTACT_INFO
Identifierare
IDENTIFIERS
Köp
PURCHASES
Användnings­data
USAGE_DATA
Sökhistorik
SEARCH_HISTORY
Diagnostik
DIAGNOSTICS
Ekonomisk information
FINANCIAL_INFO
Användar­innehåll
USER_CONTENT
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data kan samlas in men kopplas inte till din identitet:
Plats
LOCATION
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data som kopplas till dig
DATA_LINKED_TO_YOU
Följande data, som kan samlas in och kopplas till din identitet, kan användas till följande syften:
Third-Party Advertising
THIRD_PARTY_ADVERTISING
Kontakt­information
CONTACT_INFO
Fysisk adress
Identifierare
IDENTIFIERS
Användar-ID
Enhets-ID
Köp
PURCHASES
Köphistorik
Sökhistorik
SEARCH_HISTORY
Sökhistorik
Användnings­data
USAGE_DATA
Produktinteraktion
Annonsdata
Utvecklarens annonsering eller marknadsföring
DEVELOPERS_ADVERTISING
Kontakt­information
CONTACT_INFO
Fysisk adress
Mejladress
Identifierare
IDENTIFIERS
Användar-ID
Enhets-ID
Köp
PURCHASES
Köphistorik
Sökhistorik
SEARCH_HISTORY
Sökhistorik
Användnings­data
USAGE_DATA
Produktinteraktion
Annonsdata
Analys
ANALYTICS
Sökhistorik
SEARCH_HISTORY
Sökhistorik
Köp
PURCHASES
Köphistorik
Användnings­data
USAGE_DATA
Produktinteraktion
Diagnostik
DIAGNOSTICS
Prestandadata
Övriga diagnostikdata
Produktanpassning
PRODUCT_PERSONALIZATION
Sökhistorik
SEARCH_HISTORY
Sökhistorik
Köp
PURCHASES
Köphistorik
Användnings­data
USAGE_DATA
Produktinteraktion
Appfunktionalitet
APP_FUNCTIONALITY
Kontakt­information
CONTACT_INFO
Namn
Mejladress
Telefonnummer
Fysisk adress
Ekonomisk information
FINANCIAL_INFO
Betalningsinformation
Användar­innehåll
USER_CONTENT
Övrigt Användar­innehåll
Identifierare
IDENTIFIERS
Användar-ID
Enhets-ID
Köp
PURCHASES
Köphistorik
Diagnostik
DIAGNOSTICS
Prestandadata
Övriga diagnostikdata
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data, som kan samlas in men inte kopplas till din identitet, kan användas till följande syften:
Third-Party Advertising
THIRD_PARTY_ADVERTISING
Plats
LOCATION
Ungefärlig plats
Utvecklarens annonsering eller marknadsföring
DEVELOPERS_ADVERTISING
Plats
LOCATION
Ungefärlig plats
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Ljud-/MIDI-inställningar
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Automator
Apple
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data kan samlas in men kopplas inte till din identitet:
Användningsdata
USAGE_DATA
Diagnostik
DIAGNOSTICS
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data – som kan samlas in men inte kopplas till din identitet – kan användas för följande syften:
Analys
ANALYTICS
Användningsdata
USAGE_DATA
Annan användningsdata
Diagnostik
DIAGNOSTICS
Prestandadata
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Bluetooth Filöverföring
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Schack
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
ColorSync-verktyg
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Datorer
Apple
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data kan samlas in men kopplas inte till din identitet:
Användningsdata
USAGE_DATA
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data – som kan samlas in men inte kopplas till din identitet – kan användas för följande syften:
Analys
ANALYTICS
Användningsdata
USAGE_DATA
Produktinteraktion
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Systemmeddelanden
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Ordbok
Apple
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data kan samlas in men kopplas inte till din identitet:
Användningsdata
USAGE_DATA
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data – som kan samlas in men inte kopplas till din identitet – kan användas för följande syften:
Analys
ANALYTICS
Användningsdata
USAGE_DATA
Produktinteraktion
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Färgmätare
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Skivverktyg
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Typsnittsbok
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Grapher
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Bildinsamling
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
iTunes: filmer
Apple
Data som kopplas till dig
DATA_LINKED_TO_YOU
Följande data kan samlas in och kopplas till din identitet:
Ekonomisk information
FINANCIAL_INFO
Användarinnehåll
USER_CONTENT
Identifierare
IDENTIFIERS
Sökhistorik
SEARCH_HISTORY
Köp
PURCHASES
Användningsdata
USAGE_DATA
Diagnostik
DIAGNOSTICS
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data som kopplas till dig
DATA_LINKED_TO_YOU
Följande data – som kan komma att samlas in och kopplas till din identitet – kan användas för följande syften:
Produktanpassning
PRODUCT_PERSONALIZATION
Sökhistorik
SEARCH_HISTORY
Sökhistorik
Identifierare
IDENTIFIERS
Användar-ID
Köp
PURCHASES
Köphistorik
Användningsdata
USAGE_DATA
Produktinteraktion
Diagnostik
DIAGNOSTICS
Prestandadata
Appfunktionalitet
APP_FUNCTIONALITY
Ekonomisk information
FINANCIAL_INFO
Betalningsinformation
Användarinnehåll
USER_CONTENT
Övrigt användarinnehåll
Identifierare
IDENTIFIERS
Enhets-ID
Användar-ID
Sökhistorik
SEARCH_HISTORY
Sökhistorik
Köp
PURCHASES
Köphistorik
Användningsdata
USAGE_DATA
Produktinteraktion
Diagnostik
DIAGNOSTICS
Prestandadata
Analys
ANALYTICS
Diagnostik
DIAGNOSTICS
Prestandadata
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
iTunes: tv-program
Apple
Data som kopplas till dig
DATA_LINKED_TO_YOU
Följande data kan samlas in och kopplas till din identitet:
Ekonomisk information
FINANCIAL_INFO
Användarinnehåll
USER_CONTENT
Identifierare
IDENTIFIERS
Sökhistorik
SEARCH_HISTORY
Köp
PURCHASES
Användningsdata
USAGE_DATA
Diagnostik
DIAGNOSTICS
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data som kopplas till dig
DATA_LINKED_TO_YOU
Följande data – som kan komma att samlas in och kopplas till din identitet – kan användas för följande syften:
Produktanpassning
PRODUCT_PERSONALIZATION
Sökhistorik
SEARCH_HISTORY
Sökhistorik
Identifierare
IDENTIFIERS
Användar-ID
Köp
PURCHASES
Köphistorik
Användningsdata
USAGE_DATA
Produktinteraktion
Diagnostik
DIAGNOSTICS
Prestandadata
Appfunktionalitet
APP_FUNCTIONALITY
Ekonomisk information
FINANCIAL_INFO
Betalningsinformation
Användarinnehåll
USER_CONTENT
Övrigt användarinnehåll
Identifierare
IDENTIFIERS
Enhets-ID
Användar-ID
Sökhistorik
SEARCH_HISTORY
Sökhistorik
Köp
PURCHASES
Köphistorik
Användningsdata
USAGE_DATA
Produktinteraktion
Diagnostik
DIAGNOSTICS
Prestandadata
Analys
ANALYTICS
Diagnostik
DIAGNOSTICS
Prestandadata
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Nyckelhanterare
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Flyttassistent
Apple
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data kan samlas in men kopplas inte till din identitet:
Diagnostik
DIAGNOSTICS
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data – som kan samlas in men inte kopplas till din identitet – kan användas för följande syften:
Analys
ANALYTICS
Diagnostik
DIAGNOSTICS
Prestandadata
Övriga diagnostikdata
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Förhandsvisning
Apple
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data kan samlas in men kopplas inte till din identitet:
Användningsdata
USAGE_DATA
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data – som kan samlas in men inte kopplas till din identitet – kan användas för följande syften:
Analys
ANALYTICS
Användningsdata
USAGE_DATA
Produktinteraktion
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
QuickTime Player
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Skriptredigerare
Apple
Data som kopplas till dig
DATA_LINKED_TO_YOU
Följande data kan samlas in och kopplas till din identitet:
Användningsdata
USAGE_DATA
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data – som kan samlas in men inte kopplas till din identitet – kan användas för följande syften:
Analys
ANALYTICS
Användningsdata
USAGE_DATA
Annan användningsdata
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Appen Sök
Apple
Data som kopplas till dig
DATA_LINKED_TO_YOU
Följande data kan samlas in och kopplas till din identitet:
Sökhistorik
SEARCH_HISTORY
Identifierare
IDENTIFIERS
Köp
PURCHASES
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data kan samlas in men kopplas inte till din identitet:
Diagnostik
DIAGNOSTICS
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data som kopplas till dig
DATA_LINKED_TO_YOU
Följande data – som kan komma att samlas in och kopplas till din identitet – kan användas för följande syften:
Produktanpassning
PRODUCT_PERSONALIZATION
Sökhistorik
SEARCH_HISTORY
Sökhistorik
Identifierare
IDENTIFIERS
Användar-ID
Köp
PURCHASES
Köphistorik
Appfunktionalitet
APP_FUNCTIONALITY
Sökhistorik
SEARCH_HISTORY
Sökhistorik
Identifierare
IDENTIFIERS
Användar-ID
Köp
PURCHASES
Köphistorik
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data – som kan samlas in men inte kopplas till din identitet – kan användas för följande syften:
Appfunktionalitet
APP_FUNCTIONALITY
Diagnostik
DIAGNOSTICS
Prestandadata
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Kom-ihåg-lappar
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Systeminformation
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Terminal
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Textredigerare
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
Time Machine
Apple
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data kan samlas in men kopplas inte till din identitet:
Användningsdata
USAGE_DATA
Diagnostik
DIAGNOSTICS
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data som inte kopplas till dig
DATA_NOT_LINKED_TO_YOU
Följande data – som kan samlas in men inte kopplas till din identitet – kan användas för följande syften:
Analys
ANALYTICS
Användningsdata
USAGE_DATA
Annan användningsdata
Diagnostik
DIAGNOSTICS
Prestandadata
Övriga diagnostikdata
Appfunktionalitet
APP_FUNCTIONALITY
Användningsdata
USAGE_DATA
Annan användningsdata
Diagnostik
DIAGNOSTICS
Prestandadata
Övriga diagnostikdata
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/
1
true
https://support.apple.com/sv-se/HT211971
VoiceOver-verktyg
Apple
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://support.apple.com/sv-se/HT211970
Data samlas inte in
DATA_NOT_COLLECTED
Utvecklaren samlar inte in data från den här appen.
https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/