Väck kreativiteten hos varje elev.

Alla barn föds med ett överflöd av kreativitet. Att vårda den är bland det viktigaste en lärare kan göra. Kreativitet gör elever bättre på att kommunicera och lösa problem. Det förbereder dem för att lyckas i dagens värld – och att forma morgondagens. I hela 40 år har Apple hjälpt lärare att locka fram varje elevs kreativa potential. Och idag gör vi det på mer än ett sätt. Inte bara med kraftfulla produkter utan också med verktyg, inspiration och metoder så att du kan skapa oslagbara inlärningsupplevelser.

Produkter för lärande

Teknik lika obegränsad som ett barns fantasi.

Med Apples produkter får varje elev fullständig frihet att uttrycka sig. iPad är så enkel att använda att vem som helst kan bemästra den på ett ögonblick. Och så flexibel att varje elev kan förverkliga sina idéer. Med Mac får till och med de mest ambitiösa projekten liv. Och med en komplett samling Apple-designade appar för skapande ger iPad och iMac eleverna möjligheter lika oändliga som deras fantasi.

Läs mer om produkter för lärande

Verktyg för undervisning

Appar som hjälper dig få ut mycket mer av tekniken. Både på och efter lektionen.

Vi har tagit fram verktyg som gör det enkelt för dig att styra hur eleverna använder enheter och appar i klassrummet, sam­tidigt som du får värdefulla inblickar i varje elevs framsteg. Det hjälper dig att fokusera på det som är viktigast: under­vis­ningen.

Läs mer om verktyg för undervisning

Alla kan skapa

Projektguider som ger utrymme för kreativitet i varje ämne.

När elever får fler sätt att uttrycka sina idéer förändras deras sätt att tänka. De upptäcker saker och sammanhang som de inte skulle ha upptäckt annars. Med detta i åtanke har vi samarbetat med lärare för att ta fram undervisningsmaterial med projektguider som hjälper dig att väcka kreativiteten och ge elever förmågan att kommunicera genom teckning, foto, musik och film. Dina elever kan då använda musik för att lära sig matematiska ekvationer, se samhällsvetenskap ur en illustratörs synvinkel och levandegöra vetenskapliga processer med film.

Läs mer om Alla kan skapa

Se alla projektguider

Lära ut kod

En intensivkurs som hjälper dig att lära ut ett nytt språk. Innovation.

Att lära sig att koda är avgörande för att lyckas i en teknikdriven framtid. Därför har vi utvecklat Alla kan koda, ett kursmaterial med lek­tioner på iPad och Mac, lärarhandledningar och appar som gör det enkelt att lära ut kodning i klassrummet. För vi tycker att alla ska få lära sig att koda. Precis som att alla lär sig att läsa, skriva och räkna.

Läs mer om att lära ut kod

Mer för lärare

Inspiration som hjälper dig att inspirera.

Vi har skapat en läroplan som gör det enkelt att införa kodning och kreativitet i alla ämnen. Och program där lärare kan lära sig av varandra och fördjupa sina kunskaper så att de blir ännu bättre på att använda iPad och Mac. Dessutom lyfter vi fram inspirerande förebilder inom utbildning. Allt för att hjälpa lärare att bli så bra de bara kan.

Läs mer om läroplaner och program för lärare

It och driftsättning

Apples produkter är lika lätta att driftsätta som att använda.

Vi vill att din skola ska få en upplevelse av Apples produkter som är lika enkel och intuitiv som själva produkterna. Ett första steg i detta är att stötta it-avdelningen i varje del av driftsättningen. Du kan snabbt skapa konton, ställa in enheter trådlöst, distribuera innehåll och underlätta för lärarna i klassrummet.

Läs mer om it och driftsättning