Väck kreativiteten hos varje elev.

Alla barn föds med ett överflöd av kreativitet. Att vårda den är bland det viktigaste en lärare kan göra. Kreativitet gör elever bättre på att kommunicera och lösa problem. Det förbereder dem för att lyckas i dagens värld – och att forma morgondagens. I hela 40 år har Apple hjälpt lärare att locka fram varje elevs kreativa potential. Och idag gör vi det på mer än ett sätt. Inte bara med kraftfulla produkter utan också med verktyg, inspiration och metoder så att du kan skapa oslagbara inlärningsupplevelser.

Ta det första steget.
Testa en Hour of Code-aktivitet.

Fira Hour of Code den 9–15 december med en Swift Playgrounds-aktivitet eller delta i ett gratis kodningspass på närmaste Apple Store.

Produkter för lärande

Teknik lika obegränsad som ett barns fantasi.

Med Apples produkter får varje elev fullständig frihet att uttrycka sig. iPad är så enkel att använda att vem som helst kan bemästra den på ett ögonblick. Och så flexibel att varje elev kan förverkliga sina idéer. Med Mac får till och med de mest ambitiösa projekten liv. Och med en komplett samling Apple-designade appar för skapande ger iPad och iMac eleverna möjligheter lika oändliga som deras fantasi.

Läs mer om produkter för lärande

Verktyg för undervisning

Appar som hjälper dig få ut mycket mer av tekniken. Både på och efter lektionen.

Vi har tagit fram verktyg som gör det enkelt för dig att styra hur eleverna använder enheter och appar i klassrummet, sam­tidigt som du får värdefulla inblickar i varje elevs framsteg. Det hjälper dig att fokusera på det som är viktigast: under­vis­ningen.

Läs mer om verktyg för undervisning

Alla kan skapa

Projekt­handledningar som ger utrymme för kreativitet i varje ämne.

När elever får fler sätt att uttrycka sina idéer förändras deras sätt att tänka. De upptäcker saker och sammanhang som de inte skulle ha upptäckt annars. Med detta i åtanke har vi samarbetat med lärare för att ta fram undervisningsmaterial med projekthandledningar som hjälper dig att väcka kreativiteten och ge elever förmågan att kommunicera genom teckning, foto, musik och film. Dina elever kan då använda musik för att lära sig matematiska ekvationer, se samhällsvetenskap ur en illustratörs synvinkel och levandegöra vetenskapliga processer med film.

Läs mer om Alla kan skapa

Se alla projekthandledningar

Att lära ut kod

Kursmaterial som hjälper dig att lära ut teknikens språk.

Vårt kursmaterial om kod hjälper dig att införa kodning i klassrummet, vare sig dina elever är nybörjare eller blivande apputvecklare. I elev- och lärarhandledningarna introduceras viktiga koncept som ger Swift-kodningen ett sammanhang så att den blir enklare att förstå. När du lär ut kodning lär du nämligen inte bara ut teknikens språk. Du lär även ut nya sätt att tänka och förverkliga idéer.

Läs mer om att lära ut kod

Mer för lärare

Inspiration som hjälper dig att inspirera.

Vi har tagit fram ett kursmaterial som gör det enkelt att införa kodning och kreativitet i alla ämnen. Vi erbjuder också program där lärare kan lära av varandra, resurser som hjälper lärare att bli bättre på att använda iPad och Mac och initiativ som erkänner inspirerande förebilder inom utbildning. Allt för att hjälpa lärare att bli så bra de bara kan.

Läs mer om kursmaterial och program för lärare

It och driftsättning

Apples produkter är lika lätta att driftsätta som att använda.

Vi vill att din skola ska få en upplevelse av Apples produkter som är lika enkel och intuitiv som själva produkterna. Ett första steg i detta är att stötta it-avdelningen i varje del av driftsättningen. Du kan snabbt skapa konton, ställa in enheter trådlöst, distribuera innehåll och underlätta för lärarna i klassrummet.

Läs mer om it och driftsättning