Juridisk information

Slutanvändarlicenser för programvara

Läs de särskilda villkoren för Apples programvarulicenser. Information om programvarulicenser för utvecklare finns på Apples webbplats för utvecklare.

Garantier på maskinvara

Innan du köper en ny eller renoverad maskinvaruprodukt från Apple kan du läsa vår garanti, inklusive begränsningar och avgränsningar.

Villkor för Apple Media Services

Läs villkoren som gäller för inköp, presentkort och tillgodohavanden i iTunes Store, Mac App Store, App Store, iBooks Store och Apple Music.

Serviceprodukter

Läs de särskilda villkoren för AppleCare-produkter såsom AppleCare Protection Plan och programvaruassistans för Mac OS X Server.

Villkor för tjänster

Innehåller särskilda villkor för MobileMe, iPhoto, apple.com och Apples diskussionsforum.

Policy

Läs Apples policy om ej efterfrågade idéer eller hämta information om Apples policy om personlig integritet.

Varumärken, upphovsrätt och immaterialrätt

Läs Apples lista med varumärken och riktlinjer för användning av dessa. Här hittar du även information om upphovsrätt, om hur du får rätt att använda Apples upphovsrättsskyddade material eller rapportera ett fall av upphovsrättsbrott.

Juridiska kontakter

Viktig juridisk kontaktinformation kring frågor om varumärken, upphovsrätt, förfalskade produkter, patent, olovlig programvarukopiering och mindre tvistemål.

Uppfyllelse av exportkrav

Läs Apple Incs tabell över exportkrav för produkt/land.

Leverantörsregler

Ytterligare regler för leverantörer som utför tjänster å Apples vägnar åt vissa utsedda kunder.

Delar av detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.