Vi tycker inte att säkerhet ska ske på bekostnad av din personliga integritet.

De vanligaste frågorna vi får och hur vi svarar.

Apple kontaktas ofta i samband med juridiska processer och får förfrågningar om information eller åtgärder. Apple kräver att myndigheter och privata verksamheter följer gällande lagar och stadgar vid förfrågningar om kunders information och data. Vi kräver i kontrakt att våra tjänsteleverantörer följer samma standard som vi använder för förfrågningar från myndigheter om Apple-data. Vårt juristteam går igenom förfrågningarna för att kontrollera om de har giltig rättslig grund. Om så är fallet, hörsammar vi dem genom att lämna ut de data som krävs för att svara på förfrågan. Om en förfrågan saknar giltig rättslig grund eller om vi bedömer den som otydlig, olämplig eller alltför bred bestrider eller avvisar vi förfrågan. Vi rapporterar om förfrågningar var sjätte månad.

Vi kommer att fortsätta arbeta för mer öppenhet och bättre datasäkerhetsskydd för våra kunder.

Apple har aldrig skapat några bakdörrar eller huvudnycklar till någon av våra produkter eller tjänster. Vi har aldrig gett någon myndighet direkt tillgång till Apples servrar. Och vi kommer heller aldrig att göra det.

Läs Apples rapporter om öppenhet

Stödprogram för brottsbekämpning

Vi anser att brottsbekämpande myndigheter spelar en betydande roll i att skydda vårt samhälle, och vi har alltid vidhållit att göra information tillgänglig vid förfrågningar som har giltig rättslig grund. Vi har därför utsett ett särskilt team på vår juridiska avdelning som bemöter och hanterar förfrågningar om digitala bevis från brottsbekämpande myndigheter globalt. Vårt team svarar även på akuta förfrågningar globalt dygnet runt, alla dagar.

Vi publicerar riktlinjer om juridiska processer för brottsbekämpande myndigheter globalt och redovisar vilka typer av förfrågningar vi får och hur vi bemöter dem i rapporter om öppenhet två gånger om året. Vi utbildar dessutom regelbundet poliser i vilka typer av uppgifter som är tillgängliga från Apple och hur de kan erhållas enligt våra riktlinjer för juridiska processer.

Anmäl dig till onlineutbildningen om brottsbekämpning

Vi är också i färd med att lansera en global webbportal där behöriga poliser kan skicka in lagliga förfrågningar om utlämning av data, följa förfrågningarna och få svar från Apple.

Apple har åtagit sig att värna om våra användares säkerhet och integritet. De ovannämnda initiativen och det arbete vi gör för att assistera vid rättsliga utredningar görs i enlighet med detta grundläggande åtagande.

Apples riktlinjer för myndighetsförfrågningar: