Säkerhet ska aldrig åstadkommas på bekostnad av personlig integritet.

Vi får regelbundet förfrågningar om information gällande våra kunder och deras Apple-enheter från myndigheter. Vi vill förklara hur vi hanterar dessa förfrågningar.

När myndigheter efterfrågar information kräver vi att denna förfrågan åtföljs av de juridiska dokument som krävs, till exempel en officiell begäran om information eller husrannsakningsorder. Vi tror på att vara så öppna som lagen tillåter när det gäller den information vi ombeds lämna ut. Vi granskar alla förfrågningar noggrant för att försäkra oss om att de har en giltig juridisk grund. Dessutom begränsar vi våra svar till endast den information som lagen tvingar oss att överlämna till brottsbekämpande myndigheter i samband med en specifik utredning.

Apple har aldrig samarbetat med någon myndighet från något land för att skapa några ”bakdörrar” i någon av våra produkter eller tjänster. Vi har aldrig gett någon myndighet tillgång till våra servrar. Och vi kommer heller aldrig att göra det.

De vanligaste frågorna vi får och hur vi svarar.

De vanligaste förfrågningarna från brottsbekämpande myndigheter gäller enheter och/eller konton. Enhetsförfrågningar avser vanligtvis information i relation till Apple-enheter som en iPhone, iPad eller Mac. Kontoförfrågningar avser vanligtvis information gällande ett Apple-ID-konto och/eller tillhörande Apple-tjänster eller transaktioner. Vi besvarar även förfrågningar i samband med nödsituationer över hela världen när Apple i god tro bedömer att en nödsituation med akut fara för död eller allvarlig personskada kräver att vi omedelbart delar med oss av den information som efterfrågas.

För förfrågningar om innehåll krävs i de flesta länder en husrannsakningsorder. Endast en liten andel av alla myndighetsförfrågningar gäller innehåll som mejl, bilder och annat innehåll från användares iCloud-konton. Ärenden som rör nationell säkerhet betraktas varken som enhets- eller kontoförfrågningar, utan räknas som en egen kategori.

På enheter med iOS 8 och senare versioner skyddas dina personliga data av din lösenkod. Apple extraherar inte data från iOS-enheter med iOS 8 eller senare versioner vid en rannsakningsorder från myndighet, eftersom filerna som ska extraheras skyddas av en krypteringsnyckel knuten till användarens lösenkod som Apple saknar tillgång till.

Förfrågningar
94 %

Enhetsförfrågningar

Läs Apples rapporter om öppenhet

Läs Apples riktlinjer för frågor från myndigheter

Enhetsförfrågningar

Huvuddelen av de förfrågningar Apple får från polismyndigheter har att göra med privatpersoner som bett om hjälp för att hitta en stulen enhet. Vi uppmanar alla kunder som misstänker att de blivit bestulna att kontakta närmaste poliskontor.

Kontoförfrågningar

Förfrågningarna om konton handlar oftast om information kring en kunds iCloud-konto. Det är bara om lagen kräver, som vi lämnar ut någon information överhuvudtaget vid en kontoförfrågan. Och då lämnar vi så lite information som möjligt och meddelar även kunden, om det är tillåtet. Det är bara en försvinnande liten andel konton som faktiskt berörs av förfrågningar om information. Under kalenderåret 2015 fick Apple in 1 986 förfrågningar om information i USA och vi lämnade ut viss information i 82 procent av fallen.

Färre än 0,00612 % av alla våra kunder har berörts av myndigheters förfrågningar om information.

Nationella säkerhetsbestämmelser från USA:s regering.

En väldigt liten procentandel av våra miljontals konton berörs av förfrågningar kring nationell säkerhet. Under första halvåret 2015 fick vi in mellan 750 och 999 sådana förfrågningar. Vi skulle vilja berätta mer, men det här är den mest specifika information som lagen för närvarande tillåter att vi lämnar ut.

från Electronic Frontier Foundation

I EFF:s senaste rapport ”Who has your back?” har de återigen belönat Apple med 5 av 5 stjärnor och lovordar Apples starka hållning gällande användarnas rättigheter, öppenhet och integritet.

Vi arbetar alltid för mer öppenhet och ännu bättre skydd för våra kunders räkning.

Vi är övertygade om att öppenhet och samtal är de bästa metoderna för att hitta lösningar på de alltför långtgående intrång som lagstiftning och praxis kring övervakning kan leda till. Vi för en kontinuerlig dialog med Vita huset, tillsynsmyndigheter, lagstiftare och domstolar över hela världen gällande vikten av att skydda användares data och säkerhet.