Produkterna
du gillar
bryr sig om
planeten.

34 % mindre koldioxidavtryck med M1
100 % återvunnen volfram i Taptic Engine
100 % av anläggningarna för slutmontering är Zero Waste-certifierade
Ingen plast runt kartongen
100 % återvunnet aluminium i höljet
Inget kvicksilver, ingen pvc, inget beryllium och inga bromerade flamskyddsmedel*

har en plan.

Vårt företag har varit koldioxidneutralt sedan 2020. År 2030 ska alla våra produkter också vara det.

Kampen för klimatet är en kamp för ekonomisk jämlikhet.


används
när vi gör

Produkter som gör mer. Och använder mindre energi.

2× mer återvunnen volfram, sällsynta jordartsmetaller och kobolt användes i våra produkter 2021
75 % mindre engångsplast i våra förpackningar jämfört med 2015

En sak mindre.

iPhone power adapter

Vi investerar i idéer som växer för att ta bort koldioxid.

10 GW

ren energi i vår leveranskedja

70 % minskning av produkternas genomsnittliga energiförbrukning sedan 20083

Skapar positiva effekter med ren energi.

Bra för dig.
Bra för planeten.

Läs mer om Apple Trade In

Våra produkter

är beviset.

I miljörapporterna om dina Apple-enheter kan du ta reda på mer om våra framsteg.

Allt närmare 100 % koldioxidneutralt.

Vår affärsverksamhet är redan idag helt koldioxidneutral och vi är på god väg att tillverka koldioxidneutrala produkter år 2030. Läs mer om våra senaste satsningar för att minska det återstående koldioxidavtrycket, bekämpa klimatförändringarna och bidra till en rättvisare värld.

Visa miljölägesrapporten för 2022 (pdf)

Ytterligare rapporter och resurser

Smartare kemi

Apple har ett rigoröst program för att se till att de kemikalier som används i våra produkter inte är skadliga. Läs om Apples strikta normer, detaljerade toxikologiska utredningar och metodik för att bedöma misstänkta kemikalier.

Klimatförändringar

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Vårt mål är att bli helt koldioxidneutrala 2030. Här nedan hittar du en detaljerad redogörelse över våra framsteg.

Människorna och miljön i vår leveranskedja

Vi sätter höga mål för oss själva och för våra leverantörer när det gäller skydd av arbetskraft och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt ansvarsfull materialanskaffning.

Besök sajten om leverantörsansvar

Vanliga frågor

Här finns svaren på vanliga frågor om Apple och miljön.

Läs vanliga frågor

Mer om vad Apple gör för miljön.