Nytänkande i varje steg.

Vårt engagemang för att bli koldioxidneutrala till 2030 driver allt vi gör. Varje Apple-produkt kommer att tillverkas med ren energi och ännu fler återvunna och förnybara material. Vi väntar inte, för jorden väntar inte.

Våra produkter
är beviset.


Fler återvunna material. Fler anledningar att gilla.

Ladda från ett renare elnät.

Vi använder elektricitet från förnybara källor för att tillverka Apple-produkter

Aluminium.
Nu även i grönt.

En stängd MacBook Air med aluminiumhölje, sedd framifrån
Viär pà väg mot CO₂-snála frakter.

Nytänkande betyder att tänka mindre.

Oöppnad iPhone 14-förpackning, sedd från sidan

Bara återvunna vibrationer

Daisy kan ta det härifrån.

Demonteringsroboten Daisys robotarm

Du är också en del av detta.

Bra för dig.
Bra för planeten.

Läs om Apple Trade In

Designad med tanke på jorden.

I miljörapporterna om dina Apple-enheter kan du ta reda på mer om våra framsteg.

Allt närmare koldioxidneutralt.

Vår affärsverksamhet är redan idag helt koldioxidneutral och vi är på god väg att tillverka koldioxidneutrala produkter år 2030. Läs mer om våra senaste satsningar för att minska det återstående koldioxidavtrycket, bekämpa klimatförändringarna och bidra till en mer jämlik värld.

Visa miljölägesrapporten för 2023 (pdf)

Ytterligare rapporter och resurser

Smartare kemi

Apple har ett rigoröst program för att se till att de kemikalier som används i våra produkter inte är skadliga. Läs om Apples strikta normer, detaljerade toxikologiska utredningar och metodik för att bedöma misstänkta kemikalier.

Klimatförändringar

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Vårt mål är att bli koldioxidneutrala 2030. Här nedan hittar du en detaljerad redogörelse över våra framsteg.

Läs Apples svar på CDP Climate Change 2022 (pdf)

Människorna och miljön i vår leveranskedja

Vi har höga krav på oss själva och våra leverantörer när det gäller arbetsrätt och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, miljöarbete samt ansvarsfull materialanskaffning.

Besök sajten om leverantörsansvar

Vanliga frågor

Här finns svar på vanliga frågor om Apple och miljön.

Läs vanliga frågor

Mer om
vad Apple gör 
för miljön.