Vi sliter hårt för att slita mindre på planeten.

Vi strävar efter att skapa de bästa produkterna i världen som också är bäst för världen. Och vi fortsätter att göra framsteg mot våra miljömål, som exempelvis är att driva alla Apple-anläggningar i hela världen med 100 procent förnybar energi. Vi nyskapar inom återvinning med vår senaste demonteringsrobot Daisy. Och vi går i bräschen inom branschen när det gäller att göra våra material säkrare för både människor och för världen. När vi utvecklar produkter och innovationer är målsättningen att lämna planeten i ett bättre skick än när vi började.

Läs statusrapporten för 2018

Klimatförändringar Vi nådde ett mål.
Men är inte i mål ännu.

Vi har bevisat att 100 procent förnybart är 100 procent möjligt. Alla våra anläggningar i hela världen – kontor, butiker och datacenter – drivs nu helt och hållet av ren energi. Men det här är bara en del av hur vi minskar våra utsläpp av växthusgaser som bidrar till kilmatförändringar. Vi sträcker oss längre än de flesta företag genom att mäta hela vårt koldioxidavtryck som även omfattar tillverkning och produktanvändning. Och vi gör stora framsteg även där.

Läs mer

100 %förnybar energi

Alla våra anläggningar i hela världen drivs nu helt med förnybar energi.

Vårt nya huvudkontor får huvuddelen av sin förnybara energi från anläggningens solpaneler och biogasdrivna bränsleceller, och det blir till och med energi över till det externa elnätet.

Apple Park, Cupertino, Kalifornien

Våra investeringar i förnybar energi har mätbart minskat vårt övergripande koldioxidavtryck.

Hittills har vi investerat 2,5 miljarder USD i ren energi och i projekt för effektiv energianvändning, såsom vår installation av biogasdrivna bränsleceller i Maiden, North Carolina.

År 2020 kommer vi att köpa fyra gigawatt ren energi i vår leverantörskedja. Det är ungefär en tredjedel av avtrycket från vår nuvarande tillverkning.

Vår leverantör Ibiden har ett av världens största flytande solkraftsprojekt.

Resurser Att göra så mycket som möjligt
av så lite som möjligt.

Vi försöker alltid hitta på nya sätt att använda färre av jordens värdefulla resurser och att återanvända dem. Exempelvis genom att återvinna en större del av kvalitetsmaterialen i dina gamla enheter för att tillverka nya. Vi hoppas att helt och hållet kunna sluta utvinna jungfruliga material tack vare effektivare återvinningstekniker och andra innovationer.

Läs mer

Upp till200demonterade iPhone-enheter per timme

Här är Daisy, vår senaste demonteringsrobot som kan återvinna en större andel av de värdefulla material som finns i gamla enheter.

Vi designar med hållbarhet i åtanke, och våra produkter är därför bättre för kunderna och för miljön.

I vårt labb där vi testar tillförlitlighet går ett av testerna ut på att en viktad pendel får simulera en svängarm som slår en Apple Watch mot ett hårt föremål.

Under 2017 blev 22 leverantörsanläggningar certifierade som Zero Waste1, inklusive alla anläggningar för slutmontering av iPhone.

Skyddsplasten från filmer som täcker iPhone återvinns till brickor för användning i ett senare skede av tillverkningen.

100 procent av pappret i våra förpackningar är återvunnet eller ansvarsfullt framställt.

Under 2017 använde vi i genomsnitt 29 procent mindre plast till produktförpackningar i USA jämfört med 2016.

Säkrare material Säkrare för oss människor.
Och för hela vår planet.

Vi är ledande inom branschen när det handlar om att minska eller undanröja de skadliga ämnen som ofta används i elektronik. Under vår rigorösa process som består av design, testning och analys fortsätter vi att kontinuerligt utveckla våra produkter och tillverkningsmetoder. Materialen vi använder är därför säkrare för miljön, för personalen som tillverkar produkterna och för personerna som använder dem.

Läs mer

Just nu utvärderar vi alla ämnen i alla komponenter i alla våra produkter.

Vi var banbrytande när vi uteslöt PVC från våra strömsladdar, kablar och hörlurar, vilket gör dem säkrare att återvinna.

Vi kräver att våra leverantörer uppfyller kraven i vår specifikation om reglerade ämnen som definierar begränsningar för hundratals kemikalier och ämnen.

Fler frågor?
Fler svar.

Läs vanliga frågor

Apple GiveBack

Bra för dig.
Bra för vår planet.

Byt in din enhet mot ett presentkort på Apple Store eller lämna den till återvinning utan kostnad.

Så funkar det