Vår planet förtjänar våra bästa idéer.

På Apple använder vi samma nytänkande när det gäller miljön som när det gäller våra produkter. Vi startar nya solenergiprojekt för att minska våra koldioxidutsläpp. Vi övergår till grönare material för att skapa säkrare produkter och tillverkningsprocesser. Vi skyddar avverkningsskog och ser till att det sköts hållbart. Vi skapar till och med mer medvetna sätt att återvinna enheter med hjälp av robotar.

Vi har utformat en serie robotar som kan plocka isär upp till 1,2 miljoner telefoner per år. Det här är Liam.

Titta på videon

Klimatförändringar

Vi siktar högt. 100 procent förnyelsebar energi.

Under 2015 kom 93 procent av vår energi från förnyelsebara energikällor. Och vi letar ständigt efter nya metoder så att vi kan uppnå 100 procent. I Singapore driver vi våra anläggningar via ett 32 megawatts solenergiprojekt som är fördelat på 800 hustak. Vi tar ett 170 megawatts solenergiprojekt i drift i Kina för att börja kompensera för våra tillverkningsutsläpp. Och våra datacentraler runt om i världen, som hanterar flera miljarder iMessage-meddelanden, svar från Siri och låthämtningar från iTunes, drivs med 100 procent ren energi.

Läs mer

Solenergiprojektet i Singapore är den första storskaliga distribuerade installationen i landet och är fördelad på hundratals hustak.

Resurser

Drygt 99 procent av pappret i våra förpackningar är återvunnet eller kommer från hållbar skog. Det är nästan godkänt.

Vi strävar efter att skydda och plantera mer hållbar skog än vi förbrukar. Det ingår i vårt övergripande mål att minimera de resurser vi tar från jorden. Vi mäter vår vattenförbrukning och hittar sätt att minska den eller återanvända vatten överallt där det är möjligt. Och inget avfall från våra slutmonteringsanläggningar för iPhone och Apple Watch hamnar på tippen. Vi har även startat programmet Apple Renew, så att du kan återvinna alla dina Apple-enheter på Apple Store.

Läs mer

Vi arbetar för att skydda upp till 400 000 hektar förnyelsebar skog.

Säkrare material

Kvicksilver hör inte hemma på handleden, skrivbordet eller i fickan.

Vi har varit ledande inom elektronikbranschen i åratal när det gäller att eliminera gifter från enheter. Vi har tagit bort kvicksilver och arsenik från våra skärmar och bly från den lödmassa vi använder. 2015 startade vi vårt program för fullständig materialrapportering som visar den kemiska sammansättningen i alla material i alla komponenter som ingår i våra produkter. Det gör oss också ännu bättre på att minska och ta bort gifter. Och när vi kommer på hur vi ska ta bort ett giftigt ämne från en enhet eller tillverkningsprocess testar vi metoden noga för att se till att den verkligen fungerar som förväntat.

Läs mer

Apple Watch är fri från kvicksilver, beryllium och bromerade flamskyddsmedel.

Rapporter

Vad vi gör. Och hur det går.

Statusrapport för 2016 Se tidigare rapporter

Apple Store, Bryssel