En plan lika storslagen som planeten.

Apple som företag är koldioxidneutralt.
Och 2030 kommer alla våra produkter också vara det.

Vi designar världens mest innovativa produkter av återvunna material. Och snart kommer vi att tillverka dem med ren energi och utan koldioxidutsläpp. Somliga anser att det är omöjligt. På Apple tänker vi annorlunda.

Se vad vi gör för att nå målen.

iPhone 12 Pro i sin förpackning

Användarvänlig. Miljövänlig.

Robusta och energisnåla enheter blev startskottet för en designrevolution. Användning av material och processer med låga koldioxidutsläpp är nästa steg i att minska miljöpåverkan från världens alla Apple-produkter.

Design

Användarvänlig. Miljövänlig.

Design som ger låga koldioxidutsläpp

Största möjliga påverkan på vårt koldioxidavtryck får vi genom att fokusera på de mest kolintensiva komponenterna och minska utsläppen som de genererar. Genom ny design, nya konstruktioner och nytänkande kring materialen och energin som används till Apples produkter kan vi minska koldioxidutsläppen från tillverkningen ännu mer. Den genomsnittliga energiförbrukningen för Apples produkter har minskat med 73 procent sedan 2008. Multiplicera de här minskningarna med alla Apple-enheter som finns, så förstår du vilken skillnad det gör.

Produktlivslängd

Din enhet är gjord för att hålla länge. Den är gjord av slitstarka material som har genomgått tuffa tester i vårt labb för pålitlighetstest. Enheten får med jämna mellanrum sitt operativ­system uppdaterat, och om något oförutsett inträffar kan den servas hos någon av de över 5 000 certifierade verkstäderna i Apples nätverk. För ju längre du kan använda din enhet, desto bättre är det för vår jord.

Smartare kemi

Vissa kemikalier är svårnedbrytbara och kan skada både människor och miljö. Därför tillhör vi de aktörer i branschen som arbetar hårdast med att kartlägga, testa och gå över till säkrare ämnen. Alla Apple-produkter testas för att se om de uppfyller kraven i vår förteckning över reglerade ämnen. Vi håller på att fastställa den kemiska sammansättningen hos alla material i våra produkter så att vi kan bedöma hur de påverkar människan och miljön. Vi har hittills sammanställt uppgifter om över 45 000 delar och material från fler än 900 leverantörer, men vi är inte färdiga ännu.

iPad Pro 11 tum är 69 procent effektivare än vad ENERGY STAR kräver.1
Vårt tillförlitlighetslabb utför över 100 rigorösa tester som simulerar vardaglig användning. På så sätt kan vi ge produkterna maximal slitstyrka och livslängd.
Apple har två år i rad fått betyget A+ av Mind the Store för våra ansträngningar att se till att våra produkter är säkra ur kemisk synpunkt.
MacBook Pro omgiven av aluminiumspån

Helt och hållet återvunnen. Lika avancerad rakt igenom.

Vi har som mål att så småningom anskaffa 100 procent återvunna och förnybara material till alla våra produkter och förpackningar. Vi vill nämligen kunna skapa produkter utan att exploatera vår jord.

Anskaffning

Helt och hållet återvunnen. Lika avancerad rakt igenom.

Materialprofiler

Våra produkter består av många olika material. För att kunna avgöra vilka vi ska ta itu med först har vi tagit fram så kallade materialmiljöprofiler med information om 45 olika material och deras påverkan på miljön, sociala förhållanden och global tillgång. Med hjälp av dessa profiler har vi till en början kunnat identifiera 14 material för vilka vi ser flest fördelar med att gå över till återvunna och förnybara källor: aluminium, glas, guld, kobolt, koppar, litium, papper, plast, stål, sällsynta jordartsmetaller, tantal, tenn, volfram och zink. Efter hand som vi sluter kretsloppet för respektive material kommer vi att uppdatera listan tills vi har nått vårt mål om att skapa produkter utan att påfresta planeten.

Visa rapporten om materialmiljöprofiler (pdf)

Innovativa material

Vi strävar efter att skapa världens bästa produkter med material av högsta kvalitet. Men ibland kan vi inte få tag i återvunna material som uppfyller våra höga krav på renhet och funktion. Den typen av problem löser vi genom att uppfinna nya metoder. Vi har till exempel tagit fram en särskild aluminiumlegering för höljen till MacBook Air, Mac mini, iPad och Apple Watch som består helt och hållet av återvunnet material men som ändå håller fullgod kvalitet. Vi har även testat och sedan använt återvunnet tenn i lödningen i huvudlogikkorten till våra mest populära enheter, för att bevisa att helt återvunnet tenn fungerar precis lika bra som jungfruligt tenn.

Förbättrat förpackningsmaterial

En stor del av vår miljöpåverkan kommer från förpackningar. Vi arbetar på att fasa ut plast, öka andelen återvunna material och minska mängden förpackningsmaterial generellt sett. Övergången från plasttråg till tråg i formgjuten fiber i förpackningen till iPhone 7 har inneburit att merparten av våra förpackningar numera är fiberbaserade. Vi har även bytt ut alla bärkassar i plast i våra butiker mot påsar helt av fiber, varav en övervägande del är återvunnet material. Vårt kontinuerliga förbättringsarbete på förpackningssidan gör stor skillnad för vår jord.

Papper

Vi har lyckats sluta kretsloppet i leverantörskedjan för papper. Sedan 2017 kommer all träfiber i vårt papper och våra förpackningar från återvunna eller ansvarsfullt hanterade källor.1 När vi måste använda ny träfiber kommer den från ansvarsfullt brukad skog. Vi samarbetar med The Conservation Fund och Världsnaturfonden för att skydda och förbättra skötseln av mer än 400 000 hektar brukad skog i USA och Kina i syfte att trygga världens hållbara papperstillgångar för framtiden. Skog som mår bra påverkar även djurlivet och intilliggande samhällen på ett positivt sätt.

iPhone 11, iPhone 11 Pro och iPhone 11 Pro Max är de första smart­phone-modellerna någonsin som tillverkats med 100 procent återvunna sällsynta jordartsmetaller i Taptic Engine.2
Genom att använda återvunnet aluminium och aluminium med lågt koldioxidavtryck minskade vi under 2019 våra koldioxidutsläpp med 4,3 miljoner ton.
På fyra år har vi minskat mängden plast i våra förpackningar med 58 procent.
Armen på Apples demonteringsrobot Daisy

I varje iPhone finns en ny iPhone.

Det här är Daisy. Hon är en av de robotar som vi har konstruerat för att kunna återvinna värdefulla material från våra enheter och ge dem nytt liv.

Återvinning

I varje iPhone finns en ny iPhone.

Materialåtervinningslabbet

Vi anser inte att avsaknad av teknik är en ursäkt för att inte hushålla med resurser. På vårt materialåtervinningslabb i Texas utvecklar vi metoder för återvinningsoptimering och demonteringsteknik. Labbet bedriver även avancerad forskning och utveckling kring nästa generation återvinningstekno­logi. Det här arbetet är väldigt viktigt eftersom en ökad mängd återvunna material är lika med minskad gruvdrift.

Daisy och Dave

För att kunna plocka ut och sortera komponenter byggde vi Daisy, vår egen demonteringsrobot. Så nu kan vi återvinna fler material av högre kvalitet än vanliga återvinningsföretag kan. Med hjälp av Dave, vår senaste robot, kan vi ytterligare förfina återvinningen av sällsynta jordartsmetaller, stål och volfram från sönderdelade komponenter och annat skrot. Tack vare program såsom AppleCare och Apple Trade In har våra robotar nu mer material att återvinna än någonsin förut.

Apple Trade In

Med Apple Trade In byter du enkelt in din gamla enhet och får ett lägre pris på en ny eller ett Apple Store-presentkort. Om enheten inte godkänns för inbyte återvinner vi den utan kostnad.3 Aluminiumet som återvinns från inbytta iPhone-enheter kan användas i höljen till MacBook Air, som består av 100 procent återvunnet aluminium. Och kobolten som vi återvinner ur iPhone-batterier används till nya batterier. Det innebär att ju fler enheter som byts in, desto mindre material behöver utvinnas ur jorden.

Daisy kan återvinna material från femton olika iPhone-modeller i en takt av 200 enheter i timmen.
Allt som allt har 11,1 miljoner enheter fått nya ägare via våra inbytesprogram under 2019.
Under räkenskapsåret 2019 bidrog vi till att rädda 47 000 ton elektronikskrot från att hamna på deponi.
Vindkraftverk på gräsbeväxta kullar

Ren energi är inte längre ett tillval.

År 2030 kommer våra produkter att tillverkas helt och hållet med ren energi. Det innebär att vi måste hjälpa hundratals leverantörer på tillverkningssidan att gå över till helt och hållet förnybara energikällor.

Tillverkning

Ren energi är inte längre ett tillval.

Förnybar el

Ungefär hälften av vårt koldioxidavtryck kommer från den el som används vid tillverkningen, och därför är det viktigt att vi hjälper våra leverantörer att gå över till förnybar el. Det är en enorm utmaning, men arbetet går framåt. Allt fler leverantörer förbinder sig att använda ren energi. Sammanlagt rör det sig om åtskilliga gigawatt. Tillsammans med olika partner investerar vi också nära 300 miljoner dollar i China Clean Energy Fund för utveckling av fler projekt inom ren energi. Allt detta syftar till att vi ska nå målet om att alla våra leverantörer ska använda förnybar el 2030.

Politiska åtgärder

Ren energi gynnar inte bara leverantörerna, utan även elnäten i de länder där de är verksamma. Därför stöder vi aktivt alla lagförslag om att avgiftsbelägga koldioxid och skapa kostnadseffektiva marknader för förnybar energi som våra leverantörer och alla andra tjänar på. Om vi ska kunna gå över till förnybar energi och rädda miljön måste alla hjälpa till, och då spelar politiken en viktig roll.

Nollavfallsprogrammet

2015 lanserade vi ett nollavfallsprogram för leverantörer. Vi hjälper dem på plats med avfallsminskning, återanvändning och återvinning så att avfallet inte ska gå till deponi. Målet är att rädda allt avfall undan deponi. Först fokuserade vi på de tillverkare som genererar mest avfall, nämligen slutmonteringsläggningarna. Det bidrog till att alla våra slutmonteringsläggningar för iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods och HomePod blev fullt ut nollavfallscertifierade under 2018.4 2019 utökade vi programmet till att omfatta även slutmonteringsläggningar för Apple TV. Vi kommer att fortsätta att förbättra avfallshanteringen på våra övriga anläggningar tills vi når målet om nollavfall i hela världen.

Fler än 70 leverantörer har förbundit sig att använda 100 procent förnybar energi för Apple-produktionen, varav 2,7 gigawatt redan har tagits i bruk.
Majoriteten av slutmonteringsanläggningarna för iPhone har åtagit sig att minska sin energiförbrukning med 20 procent under 2020.
Tack vare vårt nollavfallsprogram för leverantörer har 1,3 miljoner ton avfall räddats från deponi sedan 2015, vilket motsvarar över 100 000 fullastade sopbilar.
Apple Store-interiör

Apple.
Grönt rakt igenom.

Apples butiker, kontor och datacenter drivs med 100 procent förnybar el. Så nu är hela driften av företaget – allt från pendling till affärsresor – koldioxidneutral.

Drift och underhåll

Apple. Grönt rakt igenom.

Förnybar el

Alla Apples kontor, butiker och datacenter i 44 länder drivs med el från helt förnybara källor. Det mesta av den elen kommer från projekt som vi har hjälpt till att bygga. Det gör oss till det företag utanför energisektorn som har investerat mest i förnybar el. När vi behöver mer förnybar el köper vi den från närliggande marknader eller lokala elbolag. Tack vare den här genomgripande övergången till förnybar el, och våra övriga miljöinsatser, belönades vi med FN:s klimatpris 2019. Efter hand som vi växer ännu mer tänker vi fortsätta att använda ren energi.

Datacenter

Ett datacenter är en byggnad full med servrar som behövs för att alla dina appar och tjänster från Apple ska fungera. Men för att du ska kunna använda iMessage och hålla dina data uppdaterade med iCloud går det åt en hel del energi. Våra datacenter utgör faktiskt den största posten i hela Apples energiförbrukning. För oss är det en hederssak att alla byggnader ska spara på energi och vatten, minska mängden avfall och använda 100 procent förnybar el.

Företagets totala utsläpp

Medarbetarnas pendling och affärsresor står för runt två procent av vårt koldioxidavtryck. Vi inser att utsläppen från de transporter som behövs för att vi ska kunna ta oss till kontoret och göra affärer är svåra att undvika. De utsläppen försöker vi istället komma tillrätta med genom olika initiativ för ansvarsfull klimatkompensation. Från och med den 1 april 2020 kompenserar vi för över 132 000 Apple-medarbetares pendling och affärsresor, och därmed har hela företaget blivit officiellt koldioxidneutralt. Och detta omfattar även alla fordon som samlar in data till appen Kartor.

Sedan 2011 har vi minskat våra driftsutsläpp med 71 procent, trots att vår energiförbrukning har mer än fyrdubblats under samma period.
Cirka 83 procent av den förnybara el som Apple förbrukar kommer från anläggningar som vi varit med om att bygga, vilket innebär att vi förfogar över mer än 1,2 gigawatt ren energi.

Vi investerar
i några riktigt vilda idéer.

Samtidigt som vi minskar våra utsläpp så mycket vi kan försöker vi att fånga in återstoden genom att investera i jordens naturliga kolsänkor såsom skogar, våtmarker och gräsmarker.

Upptag av koldioxid

Vi investerar i några riktigt vilda idéer.

Fonden Carbon Solutions

Forskningen säger oss att hela världen måste bli koldioxidneutral senast 2050. Klimatproblemen är enorma och inget företag klarar att lösa dem på egen hand. Eftersom vi ännu inte kan eliminera alla våra koldioxidutsläpp försöker vi att finna sätt att ta bort överflödig koldioxid från atmosfären. Det är därför vi tillsammans med Conservation International har skapat världens första fond med uppgift att skydda och återställa världens skogar, våtmarker och gräsmarker. På så sätt kan vi bidra till att överflödig koldioxid avlägsnas från atmosfären för gott. Det här är så mycket mer än vanlig klimatkompensation. Det är en investering i naturen som skapar reell avkastning för både människan och miljön. Med tiden hoppas vi att även andra väljer att engagera sig i dessa viktiga ekosystem och i de samhällen som lever av dem.

Colombiansk mangroveskog

Tillsammans med Conservation International driver vi även ett projekt för att restaurera och skydda en 10 900 hektar stor mangroveskog vid kusten i Colombia. Samarbetet går ut på att utveckla en ny metod för att mäta det så kallade blå kol som lagras i mangrovens rötter och i jorden under vattenlinjen. Mangroveträd spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna eftersom de kan binda tio gånger så mycket kol som träd på land. Mangroveskogen som vi hjälper till att skydda har potential att binda en miljon ton koldioxid under projektets livstid. På bara två år kan det här projektet avlägsna lika mycket koldioxid ur atmosfären som hela vår Kartor-fordonsflotta kommer att släppa ut under de närmaste tio åren, sam­tidigt som kustnära ekosystem och samhällen skyddas.

Kenyansk savann

Ett av våra samarbeten med Conservation International omfattar naturlig restaurering av gräsmarkerna runt Chyulu Hills i Kenya. Vårt arbete går ut på att restaurera det här ekosystemet genom att få lokalsamhällena att reglera all aktivitet som har påverkan på gräsmarkerna. Det här projektet kommer inte bara att bidra till minskade koldioxidutsläpp på upp till fyra ton per hektar och år, utan kommer även att visa att lokala initiativ och metoder för naturlig restaurering kan ge landsbygdsbefolkningen en bättre livssituation.

Vår fond Carbon Solutions förväntas ta bort 1–2 miljoner ton koldioxid per år från atmosfären.
Mangroveträd kan binda tio gånger så mycket kol som träd på land, vilket gör dem till viktiga faktorer i kampen mot klimatförändringarna.
En skog i nordöstra USA som skyddas av Apple
iPhone med en abstrakt bakgrundsbild på skärmen

Byt in den.

Och låt planeten andas ut.

Med Apple Trade In kan du byta in din gamla enhet och få ett lägre pris på ditt nästa köp, eller få ett Apple Store-presentkort som du kan använda när du vill. Om din enhet godkänns för inbyte kan den få en ny ägare. Annars hjälper vi dig att återvinna den utan kostnad. Det tjänar både du och miljön på.3

Läs mer

Mer om vad Apple gör för miljön.

Så ser miljöpåverkan
ut för din produkt.

Vi mäter hur mycket varje enhet påverkar vårt koldioxidavtryck

samt hur miljövänliga och säkra de använda materialen är.

Lägesrapport för 2020

I vår senaste rapport finns mer detaljerad information om vårt arbete, hur vi mäter vår övergripande miljöpåverkan och de framsteg vi har gjort under året som gått.

Visa lägesrapporten för 2020 (pdf)

Ytterligare rapporter och resurser

Smartare kemi

Apple har ett rigoröst program för att se till att de kemikalier som används i våra produkter inte är skadliga. Läs om Apples strikta normer, grundliga toxikologiska utredningar och metodik för att bedöma misstänkta kemikalier.

Klimatförändringar

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Apple har som mål att företaget och alla våra produkter ska bli klimatneutrala till 2030. Här nedan hittar du en detaljerad redogörelse över våra framsteg.

Leverantörsansvar

Vi sätter höga mål för oss själva och för våra leverantörer när det gäller skydd av arbetskraft och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt ansvarsfull materialanskaffning.

Besök sajten om leverantörsansvar

Vanliga frågor

Här finns svaren på vanliga frågor om Apple och miljön.

Läs vanliga frågor