Framtidens vård ligger i dina händer.

Med kraftfulla och intuitiva verktyg kan vårdgivare ge bästa möjliga vård. Vår teknik hjälper dem att arbeta effektivare på sjukhuset, hålla kontakten med utskrivna patienter och bedriva banbrytande medicinsk forskning. Resultatet är en effektivare, mer personlig och i förlängningen ännu mänskligare vård.

Apple i sjukvården.

Våra produkter förändrar sättet som läkare och sjuksköterskor vårdar sina patienter. Appar på iOS-enheter ger sjukhusen förutsättningar att arbeta effektivare. Läkare kan komma åt journaler och data direkt när de behöver dem. Sjuksköterskor kan hålla koll på medicinering och dosering på ett säkrare sätt. Och patienterna kan enklare hålla sig informerade och vara delaktiga i sin behandling genom att kommunicera med vårdteamen under sjukhusvistelser.

Fler möjligheter för Geisingers patienter

Se filmen

Effektivare vård på Ochsner.

Se filmen

Fortsätt att vårda i hemmet.

Med iOS-appar kan patienterna hålla kontakten med vårdteamen hemifrån, mellan läkarbesöken. Sjukvårdsorganisationer kan utveckla egna appar med CareKit eller använda färdiga appar för att hjälpa patienterna att hantera sin behandling. Med iPhone, Apple Watch, appen Hälsa och HealthKit-kompatibla appar och utrustning blir det enklare för patienterna att samla in hälsodata och dela dem med vårdteamen.

Möjlighet till neonatalvård i hemmet med UVA.

Se filmen

Behandling av kroniska sjukdomar på Ochsner.

Se filmen

Skapa skräddarsydda appar för forskning.

Medicinforskare kan samla in stora mängder data på ett smidigt sätt genom att bygga appar med ResearchKit. Ramverket med öppen källkod effektiviserar processen och gör det enklare för forskarna att värva deltagare till studier, få patienternas samtycke och samla in deras medicinska hälsodata oftare – inte enbart vid sporadiska läkarbesök.

Att förbättra hälsan med ResearchKit.

Se filmen

Tekniken som anpassar vården efter individen.

Se hur Apples produkter och appar hjälper vårdgivare att effektivisera sitt arbete, ge bättre vård och utföra medicinsk forskning.

Läs mer om våra produkter och plattformar