Tekniken som anpassar vården efter individen.

Appar på iPad, iPhone och Apple Watch kan hjälpa vårdgivare att individanpassa vården. Vår kraftfulla hårdvara är gjord för att möta behov av att arbeta snabbare och effektivare hos hälso- och sjukvårdsorganisationer. Och de intuitiva apparna gör det enkelt att komma åt viktiga patientdata, så att vårdteamen har alla underlag de behöver för att fatta välgrundade beslut.

Ge bättre vård
med bättre verktyg.

Apples produkter är gjorda för att göra sjukvården mänskligare. Vår mjukvara är kraftfull och lätt att använda för både vårdpersonal och patienter. Våra enheter är byggda för att skydda patientdata och sam­tidigt för att vara lätta att använda för alla. Och vi har effektiviserat sättet att samla in hälsodata och driftsätta enheter.

Ett intuitivt, välbekant gränssnitt.

Våra produkter bygger på en plattform som människor redan är vana vid att använda. Via appar på iPhone och iPad kan patienter få mer information om sina sjukdomstillstånd eller behandlingar. Dessutom kan läkare titta på provanalyser och röntgenbilder och sjuksköterskor kan skicka och ta emot information på ett säkert sätt och kontrollera patienternas medicinering.

Kraftfull och mångsidig hårdvara.

Vårdpersonal kan använda iPhone- och iPad-enheter till många olika arbetsuppgifter på ett sjukhus. Tack vare den högupplösta Retina-skärmen och kraftfulla grafiken kan läkare visa röntgenbilder och andra patientdata på iPad. Sjuksköterskor kan använda den inbyggda kameran tillsammans med appar från tredje part för att fotografera ett sår under behandlingen och spara bilderna i patientjournalen. Och medicinforskare kan använda avancerade sensorer för att registrera rörelser, göra mätningar och samla in data till forskningsstudier.

Trygg och säker hantering av data.

Säker mjukvara kräver att hårdvaran har en robust inbyggd säkerhetsgrund. Med Touch ID kan läkare få direkt tillgång till patientjournaler genom att använda sitt fingeravtryck som lösenord. Regelbundna mjukvaruuppdateringar skyddar iOS och iPadOS mot nya säkerhetsproblem. Och vi bygger in skydd som ser till att både tredjepartsappar och interna appar endast kan komma åt de data som användaren har godkänt. På så vis har patienten kontroll över vad som kan delas med vårdteamet eller med andra appar.

Läs mer om integritet

Byggda för tillgänglighet.

Våra produkter är gjorda för att alla ska kunna använda dem. Apple-enheterna innehåller kraftfulla hjälpmedelsfunktioner, exempelvis Reglagestyrning, som gör att användaren kan styra sin enhet med minimal beröring, samt Hör allt, som gör det möjligt att använda en iPhone eller iPad som mikrofon till hörapparater märkta ”Made for iPhone”.

Alla hälsodata på ett ställe.

Appen Hälsa gör det enkelt för patienterna att förstå och få en överblick av alla sina hälsodata och journaler, samlade på ett ställe. Patienterna kan använda HealthKit-kompatibla appar och hälsotillbehör från andra tillverkare, som trådlösa blodtrycksmanschetter, för att hålla koll på och spara sina hälsodata och dela dem direkt med vårdteamet.

Enkelt att driftsätta.

Vi har förenklat installationsprocessen så att du kan konfigurera enheterna auto­matiskt samt köpa och distribuera appar på ett smidigt sätt. Med Apple Business Manager kan alla iPad- och iPhone-enheter fjärrkonfigureras auto­matiskt, med kontoinställningar, appar, e-post och åtkomst till sjukhusets databas. Det innebär att it-avdelningen kan genomföra installationen utan att behöva ha fysisk åtkomst till enheterna.

Läs mer om Apple Business Manager

Driftsätta iPad till patienter (pdf)

Driftsätta iPhone inom sjukvården (pdf)

Förbättra patientvården med appar.

App Store innehåller över 40 000 appar som håller på att förändra hela sjukvården. De hjälper sjukhusen att erbjuda vård både snabbare och på ett mer individanpassat sätt. Med hjälp av HealthKit-kompatibla appar kan patienterna hantera sin hälsa utanför sjukhuset. Och ResearchKit-kompatibla appar gör det enklare för medicinforskare att samla in tillförlitliga och användbara data från stora, varierade populationer.

Gå till App Store

Volyminköp.

Hitta, köp och distribuera appar och böcker till alla inom hela sjukvårdsorganisationen.

Läs mer om Apple Business Manager

Anpassade appinköp.

Samarbeta med utvecklare om du vill anpassa befintliga appar efter era specifika behov. Dessa appar distribueras privat till sjukvårdsorganisationen genom Apple Business Manager.

Ta fram egna appar för bättre vård.

Utveckla egna appar som utnyttjar Apples hårdvara och funktioner. Använd kraftfulla utvecklarverktyg som Swift och våra ramverk med öppen källkod, ResearchKit och CareKit.

Läs mer

Utveckla iOS-appar med
ett kraftfullt SDK.

Skapa egna appar med iOS och iPadOS SDK. Det innehåller verktyg och resurser som hjälper dig att dra nytta av funktioner som Core Location för att undersöka hur geografisk plats och luftkvalitet påverkar astma. Du kan också använda pushnotiser för att hålla läkare och sjuksköterskor uppdaterade om patienterna. Med iOS och iPadOS SDK kan du anpassa appar så att de underlättar sjukhusdriften och hjälper dina medarbetare att jobba effektivare.

Läs mer

Bygg skräddarsydda appar med Swift.

Swift är ett gratis pro­gram­meringsspråk med öppen källkod som är enkelt att läsa och skriva sam­tidigt som det är ett kraftfullt och effektivt verktyg för utvecklare. Med hjälp av Swift kan utvecklare skapa stabilare och mer innehållsrika appar som bidrar till att förbättra patientvården.

Lär dig att utveckla appar med Swift

Anpassa vården till individen
med CareKit.

CareKit är ett ramverk med öppen källkod som kan användas för att skapa personliga vårdappar. Patienterna kan använda CareKit-appar för att hantera sin behandling och dela information direkt med läkare och vårdteam.

Läs mer om CareKit

Förvandla varje iPhone till
ett labb med ResearchKit.

ResearchKit gör det enklare för forskare att genomföra medicinska studier. Med hjälp av ramverket med öppen källkod, kan forskare snabbt bygga appar som utnyttjar de avancerade sensorerna i iPhone och Apple Watch. Deltagare över hela världen kan använda appar för att generera data som forskarna kan studera. Hittills har ResearchKit använts för att studera bland annat Parkinsons, autism, epilepsi och diabetes.

Läs mer om ResearchKit

Läs om Investigator Support Program.

Läs mer om programmet