Apples återvinningsguider

Återvinning är det sista och avgörande steget för att skapa cirkulära försörjningskedjor. Men återvinningsindustrin står inför stora utmaningar, saker som väldigt varierande avfallsflöden och små marginaler på vissa material. Därför har vi tagit fram Apples återvinningsguider. De ger dig som återvinner elektronikprodukter vägledning i att plocka isär Apple-produkter på ett säkert sätt och sam­tidigt ta vara på så mycket material som möjligt. Guiderna ger värdefulla insikter i återvinningsprocessen och om rekommenderade underaktörer som tar vara på materialet i de isärtagna delarna. Vi uppdaterar den här webbplatsen löpande med fler guider.

Visa (pdf)
Visa (pdf)
Visa (pdf)
Visa (pdf)
Visa (pdf)
Visa (pdf)
Visa (pdf)
Visa (pdf)
Visa (pdf)
Visa (pdf)
Visa (pdf)
Visa (pdf)
Visa (pdf)
Visa (pdf)
Visa (pdf)
Visa (pdf)