Välkommen till iCloud

DETTA JURIDISKA AVTAL MELLAN DIG OCH APPLE STYR DIN ANVÄNDNING AV iCLOUD-PRODUKTER, -PROGRAMVARA, -TJÄNSTER OCH -WEBBPLATSER (KALLAS KOLLEKTIVT ”TJÄNSTEN”). DET ÄR VIKTIGT ATT DU LÄSER OCH FÖRSTÅR FÖLJANDE VILLKOR. GENOM ATT KLICKA PÅ ”GODKÄNNER” SAMTYCKER DU TILL ATT DESSA VILLKOR GÄLLER NÄR DU VÄLJER ATT ÖPPNA ELLER ANVÄNDA TJÄNSTEN.

Apple tillhandahåller Tjänsten, med vilken du kan använda vissa internettjänster, inklusive lagring av personligt innehåll (såsom kontakter, kalendrar, bilder, anteckningar, påminnelser, dokument, appdata och iCloud-mejl) samt vissa platsbaserade tjänster och göra dem åtkomliga på dina kompatibla enheter och datorer i enlighet med villkoren i detta Avtal. iCloud aktiveras automatiskt när du kör enheter med iOS 9 eller senare och loggar in med ditt Apple-ID under inställningen av enheten, såvida du inte uppgraderar enheten och tidigare har valt att inte aktivera iCloud. Du kan avaktivera iCloud i Inställningar. Ditt innehåll lagras automatiskt av Apple på Apples eller tredje parts servrar när iCloud har aktiverats, så att du kan komma åt det innehållet senare eller trådlöst överföra innehållet till dina andra iCloud-aktiverade enheter eller datorer. 

I. KRAV FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

          A. Ålder. Tjänsten är endast tillgänglig för individer som är 13 år eller äldre (eller som uppnått motsvarande minimiålder i relevant jurisdiktion), såvida du inte är under 13 år och ditt Apple-ID har tillhandahållits till dig efter en förfrågan från en godkänd utbildningsinstitution eller skapats som en del av familjedelningsfunktionen av din förälder eller målsman. Vi samlar inte medvetet in, använder eller avslöjar personuppgifter från barn under 13 år, eller motsvarande minimiålder i relevant jurisdiktion, utan ett verifierbart godkännande från en förälder.  Föräldrar och målsmän bör även påminna minderåriga om att det kan vara farligt att prata med främlingar på internet och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda barnen, inklusive övervaka deras användning av Tjänsten.

För att använda Tjänsten får du inte vara en person som är förbjuden att utnyttja Tjänsten enligt lagar i USA eller andra gällande jurisdiktioner, inklusive landet där du är bosatt eller där du använder Tjänsten. Genom att godkänna detta Avtal intygar du att du förstår och samtycker till föregående.

          B. Enheter och Konton. För användning av Tjänsten kan det krävas kompatibla enheter, internetanslutning och viss programvara (avgifter kan tillkomma) samt periodiska uppdateringar och användningen kan påverkas av prestandan hos dessa faktorer. Apple förbehåller sig rätten att begränsa antalet iCloud-konton (”Konton”) som kan skapas från en enhet och antalet enheter som är kopplade till ett Konto. Den senaste versionen av den programvara som erfordras kan krävas för vissa transaktioner eller funktioner. Du samtycker till att det är ditt ansvar att uppfylla dessa krav. 

          C. Begränsning av användning.  Du samtycker till att använda Tjänsten endast för de syften som tillåts enligt detta Avtal och endast i den utsträckning som medges av tillämpliga lagar, regler och allmänt accepterad praxis i tillämplig jurisdiktion. Ditt Konto tilldelas 5 GB lagringskapacitet i enlighet med iCloud-funktionssidorna. Ytterligare lagringsutrymme kan köpas, vilket beskrivs nedan. Det är förbjudet att överskrida tillämpliga eller rimliga begränsningar av bandbredd eller lagringskapacitet (till exempel utrymme för säkerhetskopiering eller mejlkonto) och ett eventuellt överskridande kan hindra dig från att säkerhetskopiera till iCloud, bifoga dokument eller ta emot nya mejlmeddelanden som skickas till din iCloud-mejladress. Om du använder Tjänsten eller på annat sätt avsiktligt eller oavsiktligt beter dig på ett sätt som äventyrar Apples förmåga att tillhandahålla Tjänsten eller andra system äger Apple rätt att vidta rimliga åtgärder för att skydda Tjänsten och Apples system, vilket kan innebära att din åtkomst till Tjänsten upphävs. Upprepade överträdelser av begränsningarna kan resultera i att ditt Konto sägs upp.

Om du är en juridisk person, affärskompanjon eller en representant för en sådan juridisk person eller affärskompanjon (enligt definitionen av dessa termer i 45 C.F.R § 160.103) samtycker du till att inte använda någon komponent, funktion eller annat verktyg på iCloud för att skapa, ta emot, behålla eller sända skyddad hälsoinformation (enligt definitionen av denna term i 45 C.F.R. § 160.103) eller använda iCloud på ett sätt som skulle göra Apple (eller ett dotterbolag till Apple) till din eller en tredje parts affärskompanjon.

          D. Tjänstens tillgänglighet. Tjänsten, eller funktioner eller delar därav, tillhandahålls kanske inte på vissa språk eller i vissa länder och Apple gör inga utfästelser om att Tjänsten, eller funktioner eller delar därav, lämpar sig eller kan nås för användning på någon särskild plats. I den utsträckning som du väljer att öppna och använda Tjänsten gör du det på eget initiativ och ansvarar för att efterleva tillämpliga lagar.

          E. Ändring av Tjänsten.  Apple förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta Avtal och införa nya eller ytterligare villkor för din användning av Tjänsten, under förutsättning att Apple underrättar dig om väsentliga ogynnsamma förändringar av Tjänsten eller tillämpliga villkor med 30 dagars varsel, såvida inte detta är orimligt på grund av omständigheter som uppstår till följd av juridiska, regelmässiga eller statliga åtgärder, i syfte att adressera användares säkerhet eller integritet eller tekniska integritetsbekymmer, i syfte att undvika tjänsteavbrott för andra användare eller på grund av naturkatastrofer, katastrofer, krig eller liknande omständigheter som är utanför Apples rimliga kontroll. Med avseende på betalda iCloud-tjänster, till exempel iCloud+ enligt definitionen nedan, gör inte Apple några väsentliga ogynnsamma förändringar av Tjänsten förrän i slutet av din befintliga betalningsperiod, såvida inte en ändring rimligen är nödvändig i syfte att hantera juridiska, regelmässiga eller statliga åtgärder, i syfte att hantera användares säkerhet, användarintegritet eller tekniska integritetsproblem, i syfte att undvika tjänsteavbrott för andra användare eller i syfte att undvika problem som uppstår på grund av en naturkatastrof, katastrof, krig eller liknande omständigheter som är utanför Apples rimliga kontroll. I det fall Apple gör väsentliga ogynnsamma förändringar av Tjänsten eller användarvillkoren har du rätt att avsluta detta Avtal och ditt konto, i vilket fall Apple tillhandahåller en proportionerlig återbetalning av eventuella förbetalda avgifter för innevarande betalningsperiod. Apple ska inte hållas skadeståndsskyldigt för ändringar av Tjänsten eller tjänstevillkoren som görs i enlighet med detta Avsnitt IE.

II. FUNKTIONER OCH TJÄNSTER

          A. Bilder

            1.  iCloud-bilder. När du aktiverar iCloud-bilder överförs och lagras dina bilder, videor, metadata och eventuella ändringar som du gör i appen Bilder på din iOS-enhet, macOS-dator eller Windows-dator automatiskt i iCloud och skickas sedan till alla dina andra enheter och datorer som aktiverats för iCloud-bilder. Bild- och videoupplösningen kan variera beroende på inställningarna på din enhet och tillgängligt lagringsutrymme.  Du kan när som helst hämta bilder och videor med full upplösning.

            2. Delade album.  När du använder Delade album lagrar Apple de bilder och videor som du delar tills du raderar dem. Du kan komma åt dina delade bilder och videor från alla dina Apple-enheter där Delade album har aktiverats. Personer som du bjuder in till delade album kan visa, spara, kopiera och dela dessa bilder och videor samt bidra med bilder och videor och kommentarer.  Om du väljer att använda Delade album för att dela bilder via en webblänk blir bilderna tillgängliga offentligt för alla som har erhållit eller har tillgång till webblänken. Om du vill sluta dela individuella bilder, videor, kommentarer eller hela Delade album kan du radera dem när som helst.  Dock raderas inte innehåll som tidigare har kopierats från ett delat album till en annan enhet eller dator.  

            3. Delat bildbibliotek.  Med iCloud-bilder aktiverat kan du skapa eller gå med i ett delat bibliotek med upp till fem andra personer.  När du bidrar med bilder och videor till ett delat bildbibliotek flyttas de från ditt personliga bibliotek till det delade biblioteket. Alla deltagare har samma behörighet att lägga till, redigera och radera innehåll i det delade biblioteket. Deltagarna i det delade biblioteket har alla åtkomst till innehållet i det delade biblioteket, men innehållet i det delade biblioteket räknas endast in i iCloud-lagringskvoten för den person som skapat det delade biblioteket.  Om biblioteksinnehavaren får slut på iCloud-lagringsutrymme kan innehåll inte längre läggas till i det delade biblioteket och ändringar som redigeringar, favoriter och metadatajusteringar synkroniseras inte längre.  Användare under 13 år (eller motsvarande minimiålder i relevant jurisdiktion) med ett Apple-ID som skapats av en förälder eller målsman kan endast delta i ett delat bildbibliotek med andra familjemedlemmar.

          B. Delning av mappar och filer. När du delar mappar och filer på iCloud lagrar Apple de filer du delar tills du raderar dem.  Du har åtkomst till dina delade filer från alla dina Apple-enheter där iCloud Drive är aktiverat. Du kan ge andra personer åtkomst så att de kan visa, spara, kopiera och ändra filerna.  Du kan ge andra personer rätt att ändra filer eller bara visa dem.  När du använder delning av mappar och filer på iCloud för att dela filer via en webblänk är dessa filer offentligt tillgängliga för alla som har fått webblänken.  Du kan sluta dela filer när som helst.  Om du slutar dela tas filerna bort från iCloud Drive på allas enheter. Filer som tidigare kopierats till en annan enhet eller dator raderas dock inte.

          C. Mail Drop. Om du är inloggad i iCloud och kan använda Mail-appen för macOS eller iCloud Mail på webben för att skicka mejl med stora bilagor har du möjlighet att använda Mail Drop.  Med Mail Drop lagras dina stora bilagor tillfälligt på iCloud-servrar för att underlätta leveransen. Apple skickar antingen en länk eller en förhandsvisning av bilagan till mottagarna, beroende på vilket mejlklientprogram mottagaren använder. Tillfällig lagring av stora mejlbilagor räknas inte som en del av din iCloud-lagringskvot. Det finns mer information om Mail Drop på https://support.apple.com/sv-se/HT203093

          D. Appar från tredje part. Om du loggar in på vissa appar från tredje part med dina iCloud-inloggningsuppgifter samtycker du till att appen får lagra data på ditt personliga iCloud-konto och att Apple får samla in, lagra och behandla sådana data åt den relevanta utvecklaren av appen från tredje part i samband med din användning av Tjänsten och sådana appar. Data som apparna lagrar på ditt personliga iCloud-konto räknas som en del av din lagringsgräns.  Sådana data kan delas med andra appar som du laddar ned från samma apputvecklare. 

          E. Familjedelning. Med Familjedelning kan du dela visst köpt innehåll, såsom köp från butiken och Apple-prenumerationer, med medlemmar i din familj. Du kan även dela visst innehåll, såsom bilder, kalendrar, platser och skärmtidsinformation, beroende på vad din familj väljer att dela.  Du kan också dela vissa prenumerationer och köp i appar från tredje part.  Det finns mer information om delning av ditt köpta innehåll i Apples villkor för medier på https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.  Det finns mer information om delning av innehåll, enhetsanvändning och platsinformation med familjemedlemmar på https://www.apple.com/se/family-sharing/.

          F. iCloud-konto som endast har webbåtkomst.  Om du registrerar dig för Tjänsten med ett konto som endast har webbåtkomst på en enhet eller dator som inte kommer från Apple får du endast åtkomst till ett begränsat antal av Tjänstens funktioner. Du får 1 GB kostnadsfritt lagringsutrymme och kan inte öka utrymmet med ett konto som endast har webbåtkomst. Som ett villkor för användning av Tjänsten med ett konto som endast har webbåtkomst samtycker du till alla relevanta villkor i detta Avtal, inklusive, utan begränsning, alla krav för användning av Tjänsten, användningsbegränsningar, tillgänglighet, offentlig beta, ansvarsfriskrivningar av garantier, regler gällande ditt innehåll och beteende samt uppsägning. Villkor i detta Avtal som gäller funktioner som inte är tillgängliga för användare med endast webbåtkomst gäller inte för dig. Dessa inkluderar till exempel användning av platsbaserade tjänster och betalning av avgifter för uppgradering av iCloud-lagringsutrymmet. Du samtycker även till att om du vid ett senare tillfälle använder ditt konto med endast webbåtkomst på en Apple-enhet eller Apple-dator, oavsett om du äger enheten eller datorn i fråga eller ej, kan Apple automatiskt uppgradera ditt konto med endast webbåtkomst till ett fullständigt iCloud-konto och tillhandahålla alla Tjänstens tillgängliga funktioner till dig, inklusive utökad kostnadsfri lagringskapacitet. Om du väljer att använda ditt konto med endast webbåtkomst på en Apple-enhet eller Apple-dator och sedan uppgradera till fullständig funktionalitet för Tjänsten samtycker du till att alla villkor häri gäller för din användning av Tjänsten. Om du inte vill ha ett fullständigt iCloud-konto loggar du inte in på ditt konto med endast webbåtkomst på en Apple-enhet eller -dator.

          G. iCloud+.  iCloud+ är en premiumprenumeration på iCloud som omfattar åtkomst till ytterligare lagringsutrymme och vissa premiumfunktioner (”iCloud+”).  Prenumerationsplanerna för iCloud+ är Prenumerationer på iCloud+.  Beroende på kraven för din plats kan du få en del eller alla följande iCloud+-funktioner om du har en Prenumeration på iCloud+ eller om någon i din familjedelningsgrupp har en Prenumeration på iCloud+ och delar den med dig:

            1. Privat reläservice.  Med Privat reläservice kan du ansluta till och surfa på webben mer privat och säkert genom att din internettrafik krypteras och skickas genom minst två internetrelän.  När du använder Privat reläservice kanske en del webbplatser inte fungerar som förväntat, till exempel genom att innehåll för fel region visas eller att extra steg krävs vid inloggning. Du kan när som helst aktivera eller inaktivera Privat reläservice i iCloud-inställningar. Privat reläservice kan dessutom påverka din internetleverantörs förmåga att frigöra dina data från databegränsningar och kan resultera i ytterligare debiteringar från din internetleverantör.  Privat reläservice kanske först är tillgängligt som en betaversion och i sådant fall är det en Beta-funktion som omfattas av bestämmelserna i Avsnitt VI.C. (Offentlig betaversion).

             2. Dölj min e-postadress.  Med Dölj min e-postadress kan du generera unika, slumpmässiga e-postadresser som vidarebefordras till den e-postadress du önskar.  Apple förbehåller sig rätten att begränsa antalet tillgängliga e-postadresser för den här funktionen eller att avsluta användningen av ett alias om användningen bryter mot villkoren som anges häri.  

             3. Säker HomeKit-video.  Med Säker HomeKit-video på iCloud+ kan du lagra video från kompatibla säkerhetskameror i hemmet på iCloud och visa ditt inspelade material på distans.  Säker HomeKit-video kräver en prenumeration på iCloud+ som stöds, säkerhetskamera som är kompatibel med HomeKit och en HomePod, Apple TV eller iPad som fungerar som en hemhubb.  Vissa prenumerationsplaner på iCloud+ kan begränsa antalet kameror eller videoströmmar som finns tillgängliga för dig.  

             4. Anpassade e-postdomäner.  Du kan personanpassa din iCloud Mail-adress med ett anpassat domännamn (där det är tillgängligt) och bjuda in familjemedlemmar att använda samma domän med sina iCloud Mail-konton.  Varje person kan ha upp till tre e-postadresser per domän.  E-post som lagrad på iCloud räknas som en del av din lagringsgräns. Om ditt iCloud-lagringsutrymme tar slut kommer du inte att kunna ta emot nya meddelanden på dina anpassade e-postadresser förrän du frigör lagringsutrymme.  Apple förbehåller sig rätten att neka dig en personlig iCloud Mail-adress med ett anpassad domännamn som är olagligt, trakasserande, hotfullt, skadligt, skadebringande, ärekränkande, smädligt, grovt, våldsamt, oanständigt, vulgärt, kränkande mot någon annans integritet, hatfullt, rasistiskt eller etniskt stötande, eller på annat sätt anstötligt.  

Vissa iCloud+-funktioner är inte tillgängliga i alla länder eller regioner.  

          H. Tvåfaktorsautentisering och automatiska samtal/textmeddelanden. Om du väljer att aktivera Tvåfaktorsautentisering för ditt Apple-ID går du med på att (a) förse Apple med minst ett telefonnummer och (b) ta emot automatiska eller förinspelade samtal och SMS från Apple på de telefonnummer som du har tillhandahållit. Sådana samtal eller SMS kan ha syftet att (i) skydda ditt Konto när du loggar in, (ii) hjälpa dig att få åtkomst till ditt Konto när du har glömt ditt lösenord eller (iii) på annat vis underhålla ditt Konto eller verkställa detta Avtal, våra policyer, tillämpliga lagar eller andra avtal som vi kan ha med dig.

          I. Hjälp med kontoåterställning.  Du kan lägga till en eller fler personer som en återställningskontakt som kan använda sin enhet till att generera en kod som kan hjälpa dig att återfå åtkomst till ditt konto och dina data.  Återställningskontakten måste vara över 13 år (eller motsvarande minimiålder i relevant jurisdiktion), ha ett Apple-ID, tvåfaktorsautentisering och en Apple-enhet med lösenkod aktiverad för enheten.  Återställningskontakten kommer inte att ha direkt åtkomst till ditt konto.  Det är ditt eget ansvar att hålla dina återställningskontakter uppdaterade. 

          J. Avancerat dataskydd. Med Avancerat dataskydd kan du använda heltäckande kryptering som ger bättre skydd av ytterligare datakategorier på iCloud, bland annat iCloud-säkerhetskopia, Bilder, Anteckningar och filer som lagras på iCloud Drive. För att kunna aktivera Avancerat dataskydd måste du ha tvåfaktorsautentisering aktiverat för ditt Apple-ID och en betrodd enhet (en enhet där du har loggat in på ditt konto med tvåfaktorsautentisering) för kontot med lösenkod eller lösenord aktiverat.  Du måste dessutom generera en återställningsnyckel eller utse minst en återställningskontakt som kan hjälpa dig att få tillgång till ditt konto och dina data igen om du skulle glömma ditt kontolösenord, inte har tillgång till någon av dina betrodda enheter eller har glömt lösenkoder eller lösenord till enheter. Du kan ändra dina återställningskontakter när som helst, men de måste vara över 13 år gamla (eller motsvarande minimiålder på platsen där återställningskontakten bor), ha ett Apple-ID med tvåfaktorsautentisering aktiverat och ha en Apple-enhet som är inställd med en lösenkod eller ett lösenord.  Apple kan inte hjälpa dig att återställa data som skyddas med Avancerat dataskydd när funktionen väl har aktiverats, så du ansvarar själv för att förvara återställningsnyckeln på ett säkert ställe och/eller hålla dina återställningskontakter uppdaterade.  Apple kan inte hållas ansvarigt om du inte kan komma åt ditt konto eller dina data på grund av underlåtenhet att skydda återställningsnyckeln eller om din återställningskontakt inte kan eller vill hjälpa dig att få tillgång till ditt konto och dina data igen. Hanterade Apple-ID:n och barnkonton är inte berättigade till Avancerat dataskydd. Du kan när som helst stänga av Avancerat dataskydd.

          K. Säkerhetsnycklar. Med säkerhetsnycklar kan du kräva att en fysisk säkerhetsnyckel ska användas vid inloggning med ditt Apple-ID. För att använda säkerhetsnycklar måste du ha tvåfaktorsautentisering aktiverat för ditt Apple-ID och använda en FIDO-certifierad säkerhetsnyckel från tredje part som en av dina två faktorer.  Med säkerhetsnycklar kan du lägga till en ny nyckel med hjälp av en betrodd enhet eller stänga av Säkerhetsnycklar helt om du vill bevara åtkomsten till ditt konto. Men om du förlorar alla dina säkerhetsnycklar och dina betrodda enheter, så förlorar du åtkomsten till ditt konto permanent och Apple kan inte hjälpa dig att få tillgång till ditt konto och dina data igen. Apple kan inte hållas ansvarigt om du inte kan komma åt ditt konto eller dina data på grund av underlåtenhet att skydda dina fysiska säkerhetsnycklar eller om dina fysiska säkerhetsnycklar inte fungerar som de ska.  Hanterade Apple-ID:n och barnkonton är inte berättigade till säkerhetsnycklar.

          J. Digital Legacy.  Med Digital Legacy kan du välja att lägga till en eller flera kontakter som kan komma åt och ladda ned vissa data på ditt konto efter din bortgång.  Om dina tilldelade kontakter tillhandahåller ett dödsbevis till Apple och har den nyckel som krävs får de automatiskt tillgång till dessa specifika kontodata och aktiveringslåset kommer att tas bort från alla dina enheter.  Det är ditt eget ansvar att hålla dina Digital Legacy-kontakter uppdaterade.  Du kan läsa mer om Digital Legacy på https://support.apple.com/sv-se/HT212360 och https://support.apple.com/sv-se/HT212361.    

          M. Användning av platsbaserade tjänster

Apple och dess partner och licensgivare kan tillhandahålla vissa funktioner eller tjänster som förlitar sig på enhetsbaserad platsinformation med GPS (eller liknande teknik, om tillämpligt) och crowdsourcade wifi-åtkomstpunkter och mobilmastplatser. För att tillhandahålla sådana funktioner eller tjänster, om tillgängliga, måste Apple och dess partner och licensgivare samla in, använda, överföra, behandla och upprätthålla dina platsdata, inklusive men inte begränsat till din enhets geografiska plats och information gällande ditt Konto och eventuella enheter som registrerats däri, inklusive men inte begränsat till ditt Apple-ID, enhets-ID och namn och enhetstyp. 

Du kan när som helst ta tillbaka ditt tillstånd för Apple och dess partner och licensgivare att samla in, använda, överföra, behandla och upprätthålla plats- och kontodata genom att inte använda platsbaserade funktioner och avaktivera Hitta (inklusive de tidigare apparna Hitta min iPhone och Hitta mina vänner, som kollektivt kallas ”Hitta”) eller Platstjänster i Inställningar (om tillämpligt) på din enhet. Vid användning av tjänster från tredje part som använder eller tillhandahåller platsdata som en del av Tjänsten styrs du av och bör sätta dig in i sådan tredje parts villkor och integritetspolicy för användning av platsdata av sådana tjänster från tredje part. Platsdata som tillhandahålls av Tjänsten bör inte användas i situationer där exakt platsinformation krävs eller där felaktiga, oriktiga, försenade eller ofullständiga platsdata kan leda till dödsfall, personskada eller egendomsskada eller miljömässig skada. Apple ska tillämpa vederbörligt yrkeskunnande och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder vid tillhandahållandet av Tjänsten, men varken Apple eller någon av dess tjänste- och/eller innehållsleverantörer garanterar att platsdata eller andra data som visas av Tjänsten är tillgängliga, korrekta, fullständiga, pålitliga eller levereras i tid. PLATSBASERADE TJÄNSTER ÄR INTE AVSEDDA ELLER LÄMPLIGA FÖR LOKALISERING VID NÖDFALL.

          N. Hitta 

När du aktiverar iCloud och Platstjänster på en enhet som kör iOS 13, iPadOS eller macOS Catalina eller senare aktiveras Hitta (Hitta min iPhone för enheter som kör iOS 8 genom iOS 12) automatiskt på enheten och eventuella Apple-tillbehör som parkopplas med den.  När denna funktion har aktiverats kopplas din enhet automatiskt till ditt Apple-ID, och ditt Apple-ID-lösenord krävs innan någon (inklusive du själv) kan avaktivera Hitta, logga ut från iCloud eller radera eller aktivera enheten.  Apple och dess auktoriserade företrädare kan inte utföra supporttjänster för hårdvara eller programvara, inklusive service som täcks av Apples begränsade garanti, om du inte avaktiverar Hitta innan servicen utförs.  Apple kan inte hållas ansvarigt om du underlåter att skydda din iOS-enhet med en lösenkod, att aktivera Förlorat läge och/eller ta emot och svara på meddelanden och kommunikation.  Apple kan inte heller hållas ansvarigt för att returnera din iOS-enhet till dig eller för eventuella förlorade data på din iOS-enhet.

Hitta-nätverket är en crowdsourcad funktion som kan hjälpa dig och andra att hitta förlorade enheter när enheterna inte är anslutna till internet. Om Hitta-nätverket är aktiverat på enheten kan den via Bluetooth (eller liknande teknik) upptäcka närvaron av enheter i närheten som är offline. Om en enhet känner av en förlorad enhet i nedkopplat läge använder den wifi eller en mobilanslutning för att säkert rapportera enhetens ungefärliga plats till det Apple-ID som är kopplat till enheten så att ägaren kan se platsen i appen Hitta. Platsrapportering krypteras heltäckande och Apple kan inte se var den rapporterande enheten eller enheter i nedkopplat läge befinner sig. Du kan inaktivera Hitta-nätverket i Inställningar.

          O. Säkerhetskopiering

Vid iCloud-säkerhetskopiering skapas med jämna mellanrum automatiska säkerhetskopieringar för iOS-enheter – när enhetens skärm är låst, när den är ansluten till en strömkälla och när den är ansluten till internet via ett wifi-nätverk. Om en enhet inte säkerhetskopieras till iCloud på etthundraåttio (180) dagar förbehåller Apple sig rätten att radera eventuella säkerhetskopior för enheten i fråga. Säkerhetskopiering kan inkludera enhetsinställningar, enhetsegenskaper, bilder och videor, dokument, dina meddelanden, ringtoner, data från appen Hälsa och andra appdata. Ytterligare information finns på https://support.apple.com/sv-se/HT207428.  Följande inkluderas inte i din iCloud-säkerhetskopiering: Innehåll som köpts från iTunes Store, App Store eller Apple Books, medier som synkroniserats från din dator samt ditt bildbibliotek om du har aktiverat iCloud-bildbiblioteket. Vid tillhandahållandet av Tjänsten ska Apple tillämpa vederbörligt yrkeskunnande och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder, men, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, GER APPLE INTE NÅGON GARANTI FÖR ATT DET INNEHÅLL SOM DU LAGRAR ELLER ANVÄNDER GENOM TJÄNSTEN INTE DRABBAS AV OAVSIKTLIG SKADA, FÖRVANSKNING, FÖRLUST ELLER BORTTAGNING I ENLIGHET MED VILLKOREN I DETTA AVTAL, OCH APPLE SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SÅDAN SKADA, FÖRVANSKNING, FÖRLUST ELLER BORTTAGNING. Det är ditt ansvar att ombesörja lämplig alternativ säkerhetskopiering av din information och dina data.

III. UPPGRADERINGAR AV PRENUMERATIONEN

Planer för Prenumeration på iCloud+ är tillgängliga att köpa på prenumerationsbasis.

          A. Betalning

Om du uppgraderar till tjänsten Prenumeration på iCloud+ för mer lagringsutrymme och ytterligare funktioner kommer Apple automatiskt att debitera avgiften för den prenumerationsplan du väljer på regelbunden basis, inklusive tillämpliga skatter, till den betalningsmetod som är kopplat till ditt Apple-ID (till exempel den betalningsmetod som du använder till att göra köp i iTunes Store, App Store eller Apple Books om en sådan finns tillgänglig) eller den betalningsmetod som är kopplad till ditt familjekonto. Mer information om prenumerationsplaner och priser finns på https://support.apple.com/sv-se/HT201238.  Om du är en familjesamordnare godkänner du att Apple debiterar din betalningsmetod på regelbunden basis för medlemmar i din familj som uppgraderar sin prenumerationsplan. Apple kan också erhålla ett förgodkännande för en summa upp till transaktionssumman och kontakta dig med jämna mellanrum via e-post till den e-postadress som är kopplad till ditt Apple-ID för faktureringspåminnelser och annan kommunikation gällande prenumerationskonton.  

Du kan ändra din prenumeration genom att uppgradera eller nedgradera din prenumerationsplan under iCloud-avsnittet i Inställningar på din enhet eller i iCloud-panelen i Systeminställningar på din Mac-dator eller i iCloud för Windows på din pc.

Den tillämpliga avgiften för en uppgraderad plan träder omedelbart i kraft och nedgraderingar av din plan träder i kraft vid nästkommande årliga eller månadsvisa faktureringsdatum. DU ANSVARAR FÖR ATT BETALA ALLA AVGIFTER I TID SAMT FÖR ATT FÖRSE APPLE MED GILTIGA KREDITKORTS- ELLER KONTOUPPGIFTER FÖR BETALNING AV ALLA AVGIFTER. Om Apple inte kan debitera ditt kreditkort eller konto för upplupna avgifter förbehåller Apple sig rätten att återkalla eller begränsa åtkomsten till ditt lagrade innehåll, radera ditt lagrade innehåll eller avsluta ditt Konto. Om du vill ange ett annat kreditkort eller konto för betalning eller om statusen för ditt kreditkort eller konto ändras måste du ändra informationen online i avsnittet Kontoinformation i iCloud. Detta kan leda till att din åtkomst till Tjänsterna tillfälligt avbryts medan Apple verifierar de nya betalningsuppgifterna. Vi kan komma att kontakta dig via e-post angående ditt konto, bland annat gällande, utan begränsningar, uppnådd eller överskriden lagringsgräns. 

Om du befinner dig i Brasilien, såvida inte annat anges häri:

För de kostnader som du debiteras kan Apple använda en samarbetspartner för insamling eller överföring av summor som du är skyldig i anslutning till ditt iCloud-konto.  Dessutom inkluderar det totala priset uppgraderingspriset samt eventuella tillämpliga kreditkortsavgifter. Du ansvarar för eventuell moms som påförs dig förutom tillämplig källskatt som ska samlas in av Apples samarbetspartner. Du måste förse Apple med alla kontouppgifter som krävs för att möjliggöra sådana transaktioner. Du bekräftar och samtycker till att om du inte tillhandahåller alla kontouppgifter som krävs har Apple rätt att avsluta ditt konto. 

          B. Ångerrätt

Om du väljer att avbryta din prenumeration efter det ursprungliga köpet eller (om du använder en årlig betalningsplan) när en ny förnyelseperiod har inletts, kan du göra detta genom att skicka ett tydligt meddelande till Apple inom 14 dagar efter mottagandet av mejlbekräftelsen genom att kontakta Kundsupporten (se tillämpliga adressuppgifter i avsnittet Allmänt nedan). Du behöver inte ange något skäl till avbeställningen. 

För att uppfylla deadline för avbeställningen måste du skicka ditt meddelande om avbeställning innan de 14 dagarna har passerat. 

Kunder i EU och Norge har även rätt att underrätta oss med hjälp av följande modellformulär för avbeställning:

Till:  Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland:

Jag meddelar härmed att jag drar mig ur mitt avtal för följande: 

[PLAN OCH TIDSPERIOD FÖR PRENUMERATIONEN, TILL EXEMPEL UPPGRADERING AV PLANEN TILL 200 GB MÅNADSVIS PRENUMERATION PÅ iCLOUD+]

Beställd [INFOGA DATUM] 

Konsumentens namn

Konsumentens adress

Datum 

Följder av avbeställningen 

Vi minskar ditt lagringsutrymme till 5 GB igen och återbetalar dig inom 14 dagar efter mottagandet av ditt avbeställningsmeddelande. Om du har använt mer än 5 GB lagringsutrymme under denna period kan du kanske inte skapa fler iCloud-säkerhetskopior eller använda vissa funktioner förrän du har minskat ditt lagringsutrymme. Vi använder samma betalningsmedel som du använde för transaktionen och du behöver inte betala några avgifter för återbetalningen. 

IV. Din användning av Tjänsten

          A. Ditt Konto

Som registrerad användare av Tjänsten måste du skapa ett Konto. Avslöja inte din Kontoinformation för någon. Du ansvarar till fullo för att hålla ditt Konto konfidentiellt och säkert samt för alla aktiviteter som sker på eller genom ditt Konto, och du samtycker till att omedelbart meddela Apple om eventuella säkerhetsproblem uppstår på ditt Konto. Du bekräftar och samtycker även till att Tjänsten är utformad och avsedd för privat bruk på individuell basis och du bör inte dela din Kontoinformation och/eller ditt lösenord med någon annan. Under förutsättning att vederbörligt yrkeskunnande har använts och lämpliga försiktighetsåtgärder har vidtagits ska inte Apple hållas ansvarigt för eventuella förluster som uppstår till följd av oauktoriserad användning av ditt Konto på grund av att du inte följer dessa regler.

För att använda Tjänsten måste du autentisera ditt Konto genom att ange ditt Apple-ID och lösenord. Du samtycker till att tillhandahålla korrekt och fullständig information när du registrerar dig med och sedan använder Tjänsten (”Tjänsteregistreringsdata”) och samtycker till att uppdatera dina Tjänsteregistreringsdata så att de förblir korrekta och fullständiga. Underlåtenhet att tillhandahålla korrekta, uppdaterade och fullständiga Tjänsteregistreringsdata kan resultera i upphävande och/eller uppsägning av ditt Konto. Du samtycker till att Apple får lagra och använda Tjänsteregistreringsdata som du tillhandahåller i syfte att upprätthålla ditt Konto samt för fakturering av avgifter.

          B. Användning av andra Apple-produkter och -tjänster

För särskilda komponenter eller funktioner i den Tjänst som tillhandahålls av Apple och/eller dess licensgivare, inklusive men inte begränsat till möjligheten att hämta tidigare köp och iTunes-matchning och/eller iCloud-musikbibliotek (ytterligare avgifter tillkommer), erfordras separata programvaru- eller andra licensavtal eller användningsvillkor. Som ett villkor för användning av dessa särskilda komponenter eller funktioner i Tjänsten måste du i förekommande fall läsa, godkänna och samtycka till dessa separata avtal.

          C. Ingen överlåtelse

Inget i detta Avtal ska tolkas som en överlåtelse till dig av någon rättighet, äganderätt eller licens för ett Apple-ID, en mejladress, ett domännamn, ett iChat-ID eller någon liknande resurs som används av dig i anslutning till Tjänsten.

          D. Inga rättigheter för efterlevande

Förutom som det är tillåtet enligt Digital Legacy och såvida inget annat krävs enligt lag, samtycker du till att ditt Konto inte är överförbart och att alla rättigheter till ditt Apple-ID eller innehåll på ditt Konto upphör när du dör. Vid mottagande av en kopia av dödsattesten kan ditt Konto avslutas och allt innehåll på ditt Konto raderas. Kontakta iCloud-supporten på https://support.apple.com/sv-se/icloud för vidare hjälp.

          E. Ingen vidareförsäljning av Tjänsten

Du samtycker till att inte återskapa, kopiera, duplicera, sälja, sälja vidare, hyra ut eller byta in Tjänsten (eller någon del därav) för något syfte.

V. Innehåll och ditt beteende

          A. Innehåll

”Innehåll” innebär all information som kan genereras eller påträffas under användning av Tjänsten, såsom datafiler, enhetsegenskaper, skriven text, programvara, musik, grafik, fotografier, bilder, ljud, videor, meddelanden och annat liknande material. Du är införstådd med att ansvaret för allt Innehåll, vare sig det publicerats offentligt eller överförts privat via Tjänsten, helt ligger hos den som skapat Innehållet. Det innebär att du, och inte Apple, ansvarar helt för det Innehåll som du överför, hämtar, publicerar, mejlar, skickar, lagrar eller på annat sätt gör tillgängligt genom din användning av Tjänsten. Du är införstådd med att du under din användning av Tjänsten kan stöta på Innehåll som du kan finna kränkande, oanständigt eller stötande och att du kan exponera andra för Innehåll som de kan finna stötande. Apple styr inte över vilket Innehåll som postas via Tjänsten och garanterar inte heller riktigheten, integriteten eller kvaliteten hos sådant Innehåll. Du förstår och godkänner att du använder Tjänsten och eventuellt Innehåll helt och hållet på egen risk.

          B. Ditt beteende

Du samtycker till att INTE använda Tjänsten för att

a. överföra, ladda ned, publicera, mejla, skicka, lagra, dela, importera eller på annat sätt tillgängliggöra Innehåll som är illegalt, trakasserande, hotfullt, skadligt, skadebringande, ärekränkande, smädligt, grovt, våldsamt, oanständigt, vulgärt, integritetskränkande, hatiskt, rasistiskt eller etniskt stötande, eller på annat sätt anstötligt,

b. förfölja, trakassera, hota eller skada någon,

c. som vuxen be om personuppgifter eller annan information från en minderårig (en person under 18 år eller någon som definieras som minderårig enligt lokal lagstiftning) som du inte känner personligen, inklusive men inte begränsat till fullständigt namn eller efternamn, hemadress, postnummer, telefonnummer, bild eller namn på minderårig persons skola, kyrka, idrottslag eller vänner,

d. utge dig för att vara en person eller ett företag som du inte är – du får inte uppträda som eller framställa dig själv som en annan person (inklusive kända personer), ett företag, en annan användare av iCloud, en Apple-medarbetare eller en kommunal eller statlig befattningshavare, eller på annat sätt ge en vilseledande bild av att du har anknytning till en person eller ett företag (Apple förbehåller sig rätten att neka eller blockera Apple-ID:n eller mejladresser som skulle kunna anses tillhöra någon annan eller vara en oriktig framställning av din identitet, eller en otillåten användning av en annan persons namn eller identitet),

e. göra intrång i någon annans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet (inklusive överföring av innehåll som du inte har rätt att överföra) eller avslöja affärshemligheter eller konfidentiell information i strid mot ett konfidentialitets- eller anställningsavtal,

f. publicera, skicka, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra oönskade eller oauktoriserade mejl, annonser, kampanjmaterial, skräppost, spam eller kedjebrev inklusive, utan begränsning, massutskick och informativa meddelanden,

g. förfalska TCP-IP-paketrubriker eller delar av rubrikinformation i ett mejl eller en nyhetsgruppspublicering eller på annat vis infoga information i rubriken som är avsedd att vilseleda mottagare om ursprunget hos Innehåll som skickas genom Tjänsten (”spoofing”),

h. överföra, publicera, mejla, skicka, lagra eller på annat vis tillgängliggöra material som innehåller virus eller annan datorkod, filer eller program som är utformade för att skada, påverka eller begränsa Tjänstens normala drift (eller del därav) eller annan programvara eller hårdvara,

i. störa eller avbryta Tjänsten (inklusive att skaffa åtkomst till Tjänsten med automatiserade medel, såsom skript eller webbrobotar/spindlar) eller servrar eller nätverk som är kopplade till Tjänsten, eller bryta mot några policyer, regler eller bestämmelser för nätverk som är kopplade till Tjänsten (inklusive användning av Tjänsten för obehörig åtkomst, användning eller övervakning av data eller trafik däri),

j. planera eller delta i olagliga aktiviteter eller

k. samla in och lagra personuppgifter om andra användare av Tjänsten och använda dem i samband med föregående förbjudna aktiviteter.

          C. Borttagning av Innehåll

Du bekräftar att Apple inte på något sätt kan hållas ansvarigt eller är skadeståndsskyldigt för Innehåll som tillhandahålls av andra och inte har någon skyldighet att granska sådant Innehåll. Apple förbehåller sig dock rätten att när som helst kontrollera om Innehåll är lämpligt och efterlever detta Avtal och kan komma att granska, flytta, avvisa, ändra och/eller ta bort Innehåll när som helst, utan föregående varning och enligt eget gottfinnande, om sådant Innehåll anses bryta mot detta Avtal eller på annat vis är anstötligt.

          D. Säkerhetskopiera ditt Innehåll

Du ansvarar för att säkerhetskopiera viktiga dokument, bilder och annat Innehåll som du lagrar eller använder genom Tjänsten till din egen dator eller enhet. Apple ska tillämpa vederbörligt yrkeskunnande och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder vid tillhandahållande av Tjänsten, men Apple garanterar inte att Innehåll som du lagrar eller använder genom Tjänsten inte oavsiktligt skadas, förvanskas eller går förlorat.

          E. Åtkomst till Konto och Innehåll

Apple förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som Apple anser rimligen krävs eller är lämpliga för tillämpning och/eller verifiering av efterlevnad av någon del av detta Avtal. Du bekräftar och samtycker till att Apple, utan några skyldigheter gentemot dig, får visa, använda och bevara din Kontoinformation och ditt Innehåll och/eller avslöja det för myndigheter som upprätthåller lag och ordning, statstjänstemän och/eller tredje part om Apple finner det nödvändigt eller lämpligt, om lagen kräver det eller om Apple i god tro anser att åtkomst, användning, avslöjande eller bevarande av detta slag rimligen kan anses nödvändigt för att: (a) uppfylla juridiska processer eller krav, (b) tillämpa detta Avtal, inklusive utreda möjliga överträdelser av detsamma, (c) upptäcka, förhindra eller på annat sätt hantera säkerhetsproblem, bedrägerier eller tekniska problem, (d) skydda Apples eller dess användares, tredje parts eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet i enlighet med vad som krävs och tillåts enligt lag.  Du bekräftar att Apple inte på något sätt kan hållas ansvarigt eller är skadeståndsskyldigt för Innehåll som tillhandahålls av andra och inte har någon skyldighet att granska sådant Innehåll. Apple förbehåller sig dock rätten, i enlighet med Apples integritetspolicy, att när som helst kontrollera om Innehåll är lämpligt och efterlever detta Avtal och kan komma att granska, flytta, avvisa, ändra och/eller ta bort Innehåll när som helst, utan föregående varning och enligt eget gottfinnande, om sådant Innehåll anses bryta mot detta Avtal eller på annat vis är anstötligt.

          F. Upphovsrättsmeddelande – DMCA

Om du anser att något Innehåll som du har upphovsrätt till har kränkts av någon som använder Tjänsten bör du kontakta Apples upphovsrättsombud enligt beskrivningen i vår Upphovsrättspolicy på https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple kan efter eget gottfinnande inaktivera och/eller säga upp Konton som tillhör användare som upprepade gånger kränker upphovsrätten.

          G. Brott mot detta Avtal

Om du under din användning av Tjänsten stöter på Innehåll som du anser är olämpligt eller som på annat sätt bryter mot detta Avtal kan du rapportera detta genom att skicka ett mejl till abuse@iCloud.com.

          H. Innehåll som du har skickat eller tillgängliggjort via Tjänsten

1. Licens från Dig. Förutom vad beträffar material som vi kan komma att licensiera till dig gör inte Apple anspråk på någon äganderätt till material och/eller Innehåll som du skickar eller tillgängliggör via Tjänsten. Genom att skicka eller publicera sådant Innehåll via delar av Tjänsten som är tillgängliga för allmänheten eller andra användare som du har samtyckt till att dela sådant Innehåll med, ger du emellertid Apple en världsomfattande, royaltyfri, icke exklusiv licens att använda, distribuera, återskapa, ändra, anpassa, publicera, översätta, offentligt framföra och offentligt visa sådant Innehåll i Tjänsten enbart i det syfte för vilket sådant Innehåll skickats eller tillgängliggjorts, utan någon kompensation av eller förpliktelse gentemot dig. Du samtycker till att du ensam bär ansvaret för Innehåll som du skickar eller publicerar och att sådant Innehåll inte kränker eller bryter mot andra parters rättigheter eller några lagar eller bidrar till eller uppmuntrar till kränkning eller annat olagligt beteende eller på annat sätt är obscent, anstötligt eller osmakligt. Genom att skicka eller publicera sådant Innehåll via sådana delar av Tjänsten som är tillgängliga för allmänheten eller andra användare intygar du att du är ägaren av sådant material och/eller har nödvändiga rättigheter, licenser och auktorisering att distribuera det.

2. Ändringar av Innehåll. Du är införstådd med att Apple, för att kunna tillhandahålla Tjänsten och göra ditt Innehåll tillgängligt däri, kan komma att överföra ditt Innehåll via flera offentliga nätverk och olika medier och ändra ditt Innehåll så att det uppfyller tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter eller datorer. Du är införstådd med att licensen häri ger Apple tillstånd att vidta sådana åtgärder.

3. Varumärkesinformation. Apple, Apples logotyp, iCloud, iClouds logotyp och andra Apple-varumärken, -servicemärken, -grafik och -logotyper som används i anslutning till Tjänsten är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och/eller andra länder. En lista med Apples varumärken finns här – https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper använda i samband med Tjänsten kan vara varumärken som ägs av respektive innehavare. Du erhåller ingen licens eller rätt till nyttjande av dessa varumärken, och du samtycker till att inte ta bort, dölja eller ändra någon juridisk information (inklusive information om varumärken och upphovsrätt) som är kopplad till eller innefattas i Tjänsten.

VI. Mjukvaru-

          A. Apples upphovsrättigheter. Du bekräftar och samtycker till att Apple och/eller dess licensgivare innehar alla juridiska rättigheter, äganderättigheter och övriga rättigheter till Tjänsten, inklusive men inte begränsat till grafik, användargränssnitt, skript och programvara som används för att implementera Tjänsten samt all programvara som tillhandahålls till dig som en del av och/eller i anslutning till Tjänsten (”Programvaran”), inklusive alla immateriella rättigheter som omfattas, vare sig de är registrerade eller inte, och var i världen de än finns. Du samtycker vidare till att Tjänsten (inklusive Programvaran eller någon annan del därav) innehåller proprietär och konfidentiell information som skyddas av tillämpliga lagar om immateriell egendom samt andra lagar, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt. Du samtycker till att inte använda sådan proprietär information eller dito material på något annat sätt än för användning av Tjänsten i enlighet med detta Avtal. Ingen del av Tjänsten får återskapas i någon form eller på något sätt, förutom på det sätt som uttryckligen tillåts i dessa villkor.

          B. Licens från Apple. ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER NÅGON DEL AV TJÄNSTEN, FÖRUTOM SÅDAN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SOM TILLÅTS ENLIGT DETTA AVTAL, ÄR STRIKT FÖRBJUDEN OCH KRÄNKER ANDRA PERSONERS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH KAN LEDA TILL SÅVÄL CIVILRÄTTSLIGA SOM STRAFFRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER FÖR DIG, INKLUSIVE MÖJLIGA SKADESTÅND, FÖR KRÄNKNING AV UPPHOVSRÄTTEN.

          C. Offentlig beta. Från tid till annan kan Apple välja att erbjuda nya och/eller uppdaterade funktioner i Tjänsten (”Beta-funktioner”) som en del av ett Offentligt betaprogram (”Programmet”) i syfte att samla in feedback om Beta-funktionernas kvalitet och användbarhet. Du är införstådd med och samtycker till att ditt deltagande i Programmet är frivilligt och inte innebär något juridiskt partnerskap, representantskap eller medarbetarförhållande mellan dig och Apple, samt att Apple inte är skyldigt att förse dig med några Beta-funktioner. Apple kan tillgängliggöra sådana Beta-funktioner till deltagare i Programmet genom en registrering online eller genom Tjänsten. Du är införstådd med och samtycker till att Apple kan samla in och använda information från ditt Konto, dina enheter och din kringutrustning för att registrera dig i ett Program och/eller fastställa om du är kvalificerad att delta. Du är införstådd med att du kanske inte kan återgå till den tidigare icke-beta-versionen av en viss Beta-funktion när du registrerar dig i ett Program. Om det är möjligt att gå tillbaka till den tidigare versionen kan du kanske inte flytta data som skapats inom Beta-funktionen till den tidigare icke-beta-versionen. Din användning av Beta-funktionerna och ditt deltagande i Programmet styrs av detta Avtal och eventuella ytterligare licensvillkor som kan medfölja Beta-funktionerna. Beta-funktionerna tillhandahålls I BEFINTLIGT SKICK och I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET och kan innehålla fel eller felaktigheter som kan orsaka fel och förvanskning eller förlust av data och/eller information från din enhet och från kringenheter (inklusive, utan begränsning, servrar och datorer) som är anslutna till denna. Apple rekommenderar att du säkerhetskopierar alla data och all information på din enhet och kringutrustning innan du deltar i något Program. Du bekräftar och samtycker uttryckligen till att all användning av Beta-funktionerna sker på egen risk. DU PÅTAR DIG ALLA RISKER OCH ALLA KOSTNADER I SAMBAND MED DITT DELTAGANDE I ETT PROGRAM, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, AVGIFTER FÖR INTERNETANSLUTNING, SÄKERHETSKOPIERINGSKOSTNADER, KOSTNADER FÖR ANVÄNDNING AV DIN ENHET OCH KRINGUTRUSTNING SAMT KOSTNADER I SAMBAND MED EVENTUELLA SKADOR PÅ UTRUSTNING, PROGRAMVARA, INFORMATION ELLER DATA. Apple kan kanske tillhandahålla teknisk och/eller annan support för Beta-funktionerna. Om support tillhandahålls sker detta utöver din normala supporttäckning för Tjänsten och endast genom Programmet. Du samtycker till att att följa eventuella bestämmelser eller policyer för support som Apple tillhandahåller i samband med sådan support. Apple förbehåller sig rätten att ändra villkor eller policyer för Programmet (inklusive att avsluta Programmet) när som helst och utan föregående meddelande och kan när som helst återkalla ditt deltagande i Programmet. Du bekräftar att Apple inte har någon skyldighet att tillhandahålla en kommersiell version av Beta-funktionerna samt att en eventuell kommersiell version, i den händelse den blir tillgänglig, kan ha funktioner eller funktionalitet som skiljer sig från Beta-funktionerna. Som en del av Programmet får du möjlighet att skicka in kommentarer, förslag eller annan feedback angående din användning av Beta-funktionerna till Apple. Du samtycker till att Apple, i avsaknad av ett separat skriftligt avtal som fastställer motsatsen, har rätt att använda all feedback som du tillhandahåller för valfritt syfte.

          D. Exportkontroll. Användningen av Tjänsten och Mjukvaran, inklusive överföring, publicering eller uppladdning av data, mjukvara eller annat Innehåll via Tjänsten, kan omfattas av USA:s och andra länders export- och importlagar. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar avseende export och import. I synnerhet, men utan begränsningar, får Mjukvaran inte exporteras eller vidareexporteras till (a) länder för vilka USA har utfärdat handelsförbud eller (b) personer som finns upptagna på listan ”Specially Designated Nationals” som sammanställs av det amerikanska finansdepartementet (U.S. Department of Commerce) eller listorna ”Denied Person's List” eller ”Entity List” som publiceras av det amerikanska handelsdepartementet (U.S Department of Commerce). Genom att använda Mjukvaran eller Tjänsten intygar du att du inte vistas i ett sådant land och att du inte finns medtagen på någon av de ovan nämnda listorna. Du samtycker även till att du inte kommer att använda Mjukvaran eller Tjänsten för något syfte som är förbjudet enligt amerikansk lag, inklusive, utan begränsning, för att utveckla, utforma, tillverka eller producera missiler, kärnvapen eller kemiska eller biologiska vapen. Du samtycker även till att inte överföra några data till ditt Konto som (a) faller under International Traffic in Arms Regulations eller (b) som inte kan exporteras utan föregående skriftligt statligt godkännande, inklusive men inte begränsat till vissa typer av krypteringsprogramvara och källkod, utan att först ha inhämtat ett godkännande. Denna försäkran och detta samtycke ska gälla även efter uppsägning av Avtalet.

          E. Uppdateringar. Från tid till annan kan Apple uppdatera Programvaran som används av Tjänsten. För att Tjänsten ska kunna användas även i fortsättningen kan sådana uppdateringar hämtas och installeras automatiskt på din enhet eller dator. Dessa uppdateringar kan exempelvis omfatta buggkorrigeringar, funktionsförbättringar eller helt nya versioner av programvaran. 

VII. Upphörande

          A. Frivillig uppsägning på initiativ av dig

Du kan radera ditt Apple-ID och/eller sluta använda Tjänsten när som helst. Om du vill sluta använda iCloud på din enhet kan du avaktivera iCloud från en enhet genom att öppna Inställningar på enheten, trycka på iCloud och sedan på Logga ut. Om du vill avsluta ditt Konto och radera ditt Apple-ID kan du kontakta Apple-supporten på https://support.apple.com/sv-se/contact. Om du avslutar ditt Konto och raderar ditt Apple-ID har du inte längre åtkomst till andra Apple-produkter och -tjänster eller produkter och tjänster från tredje part som du har ställt in med det Apple-ID:t. Denna åtgärd kanske inte går att upphäva. Eventuella avgifter som du har betalat innan uppsägningen kan inte återbetalas (med undantag för vad som uttryckligen tillåts i detta Avtal), inklusive avgifter som har betalats i förväg för faktureringsåret som du avslutar. Uppsägning av ditt Konto befriar dig inte från dina förpliktelser att betala eventuella upplupna avgifter eller kostnader.

          B. Uppsägning på initiativ av Apple

Apple kan när som helst, under vissa omständigheter och utan föregående meddelande omedelbart säga upp eller inaktivera hela eller delar av ditt Konto och/eller åtkomsten till Tjänsten. Möjliga orsaker till sådan uppsägning: (a) Brott mot detta Avtal eller andra policyer eller riktlinjer som åberopas häri och/eller publiceras i Tjänsten. (b) En begäran från dig om att avbryta eller avsluta ditt Konto. (c) En begäran och/eller en order från polisen eller en juridiskt eller statlig myndighet. (d) Fall där det är eller riskerar att bli olagligt att tillhandahålla Tjänsten till dig. (e) Oväntade tekniska problem eller säkerhetsproblem. (f) Bedrägerier eller olagliga aktiviteter från din sida. (g) Underlåtenhet från din sida att betala avgifter som du är skyldig för Tjänsten, dock under förutsättning att det vid icke väsentliga brott endast är tillåtet för Apple att säga upp Kontot efter 30 dagars varsel och endast om du inte har vidtagit åtgärder inom dessa 30 dagar. Sådan uppsägning eller inaktivering genomförs av Apple efter eget gottfinnande och Apple är inte skyldigt att ersätta dig eller någon tredje part för eventuella skador som kan uppstå vid sådan uppsägning eller inaktivering av ditt Konto och/eller åtkomsten till Tjänsten. Dessutom kan Apple säga upp ditt Konto efter 30 dagars varsel via mejl till den mejladress som är kopplad till ditt Konto om (a) ditt Konto har varit inaktivt i ett (1) år eller (b) själva Tjänsten eller någon del därav upphör. Meddelande om att tjänsten upphör tillhandahålls enligt vad som anges häri, såvida inte detta är orimligt på grund av omständigheter som uppstår till följd av juridiska, regelmässiga eller statliga åtgärder, i syfte att adressera användares säkerhet eller integritet eller tekniska integritetsbekymmer, i syfte att undvika tjänsteavbrott för andra användare eller på grund av naturkatastrofer, katastrofer, krig eller liknande omständigheter som är utanför Apples rimliga kontroll. I händelse av sådan uppsägning tillhandahåller Apple en proportionerlig återbetalning av eventuella förbetalda avgifter för innevarande betalningsperiod. Apple ska inte vara skadeståndsskyldigt för ändringar av Tjänsten eller tjänstevillkoren i enlighet med detta Avsnitt VIIB.

          C. Följder av uppsägning

När ditt Konto sägs upp kan du förlora all åtkomst till Tjänsten och delar därav, inklusive men inte begränsat till ditt Konto, Apple-ID, mejlkonto och Innehåll. Dessutom raderar Apple efter en viss tidsperiod information och data som lagrats på eller som en del av ditt/dina konto(n). Individuella komponenter av Tjänsten som du kan ha använt i enlighet med separata programvarulicensavtal sägs också upp i enlighet med dessa licensavtal.

VIII. Länkar och annat material från tredje part

Visst Innehåll samt komponenter eller funktioner i Tjänsten kan inkludera material från tredje part och/eller hyperlänkar till andra webbplatser eller resurser eller annat Innehåll. Eftersom Apple kanske inte har kontroll över webbplatser och/eller material från tredje part bekräftar och samtycker du till att Apple inte kan hållas ansvarigt för tillgängligheten till sådana webbplatser eller resurser och varken intygar eller bekräftar att sådana webbplatser eller resurser är korrekta, samt att Apple inte på något sätt kan hållas skadeståndsskyldigt för Innehåll, annonser, produkter eller material som finns på eller kan nås från sådana webbplatser eller resurser. Du bekräftar och samtycker även till att Apple inte på något sätt kan hållas ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för skador som du ådrar eller påstår dig ha ådragit dig, direkt eller indirekt, som ett resultat av att du har använt eller förlitat dig på sådant Innehåll eller sådana annonser, produkter eller material som finns på eller kan nås från sådana webbplatser eller resurser.

IX. FRISKRIVNING AV GARANTIER, ANSVARSBEGRÄNSNING

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV ELLER BEGRÄNSNINGAR I VISSA GARANTIER. I VAD MÅN SÅDANA UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR ÄR SPECIFIKT FÖRBJUDNA I GÄLLANDE LAGSTIFTNING KANSKE NEDANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG.

APPLE SKA TILLÄMPA VEDERBÖRLIGT YRKESKUNNANDE OCH VIDTA LÄMPLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN. FÖLJANDE FRISKRIVNINGAR OMFATTAS AV DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI.

APPLE VARKEN GARANTERAR ELLER INTYGAR ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA AVBROTTSFRI ELLER FELFRI, OCH DU GODTAR ATT APPLE FRÅN TID TILL ANNAN KAN TA BORT TJÄNSTEN UNDER OBESTÄMDA TIDSPERIODER ELLER SÄGA UPP TJÄNSTEN I ENLIGHET MED VILLKOREN I DETTA AVTAL.

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET. APPLE OCH DESS SAMARBETSPARTNER, DOTTERBOLAG, CHEFER, DIREKTÖRER, MEDARBETARE, AGENTER, PARTNER OCH LICENSGIVARE FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA EVENTUELLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN BESKAFFENHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. I SYNNERHET GER INTE APPLE OCH DESS SAMARBETSPARTNER, DOTTERBOLAG, CHEFER, DIREKTÖRER, MEDARBETARE, AGENTER, PARTNER OCH LICENSGIVARE NÅGRA GARANTIER FÖR ATT (I) TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA KRAV, (II) DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SKER INOM RIMLIG TID ELLER ÄR AVBROTTSFRI, SÄKER ELLER FELFRI, (III) INFORMATION SOM DU ERHÅLLER VIA TJÄNSTEN ÄR KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG OCH (IV) EVENTUELLA DEFEKTER ELLER FEL I PROGRAMVARAN SOM TILLHANDAHÅLLS TILL DIG SOM EN DEL AV TJÄNSTEN KOMMER ATT KORRIGERAS.

APPLE INTYGAR ELLER GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA FRI FRÅN FÖRLUSTER, FÖRVANSKNING, ATTACKER, VIRUS, STÖRNINGAR, HACKNING ELLER ANDRA SÄKERHETSINTRÅNG OCH APPLE FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT ANSVAR I SAMBAND MED DETTA.

ALLT MATERIAL SOM HÄMTAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS VIA ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÖPPNAS PÅ EGEN RISK OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DIN ENHET, DATOR, ELLER DATAFÖRLUSTER SOM BEROR PÅ ATT SÅDANT MATERIAL HAR HÄMTATS. DU GODKÄNNER VIDARE ATT TJÄNSTEN INTE ÄR AVSEDD FÖR ELLER LÄMPLIG ATT ANVÄNDA I SITUATIONER ELLER MILJÖER DÄR FUNKTIONSFEL ELLER FÖRDRÖJNINGAR, ELLER FEL ELLER ORIKTIGHETER I INNEHÅLL, DATA ELLER INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV TJÄNSTEN KAN LEDA TILL DÖDSFALL, PERSONSKADA ELLER ALLVARLIG FYSISK SKADA ELLER SKADOR PÅ MILJÖN.

          BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ATT TJÄNSTELEVERANTÖRER UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR SITT SKADESTÅNDSANSVAR. I DEN UTSTRÄCKNING SÅDAN UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING SPECIFIKT FÖRBJUDS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING KANSKE VISSA AV DE UTESLUTNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR SOM ANGES NEDAN INTE GÄLLER DIG.

APPLE SKA TILLÄMPA VEDERBÖRLIGT YRKESKUNNANDE OCH VIDTA LÄMPLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN. FÖLJANDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER INTE VID FÖRLUST SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV (A) APPLES UNDERLÅTENHET ATT TILLÄMPA VEDERBÖRLIGT YRKESKUNNANDE OCH VIDTA LÄMPLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, (B) GROV OAKTSAMHET, AVSIKTLIG VANSKÖTSEL ELLER BEDRÄGERI FRÅN APPLES SIDA ELLER (C) DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA.

DU BEKRÄFTAR UTTRYCKLIGEN ATT DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT APPLE OCH DESS SAMARBETSPARTNER, DOTTERBOLAG, CHEFER, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD, PARTNER OCH LICENSGIVARE INTE HAR NÅGOT SKADESTÅNDSANSVAR MOT DIG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR UTEBLIVEN VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA, KOSTNADER FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM APPLE HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR), SOM FÖLJER AV: (I) ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN (II) ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN ELLER PERMANENT ELLER TILLFÄLLIGT UPPHÖRANDE AV TJÄNSTEN ELLER NÅGON DEL AV DEN (III) OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV ELLER ÄNDRING AV ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA (IV) RADERING, FÖRSTÖRING AV ELLER MISSLYCKAD LAGRING AV OCH/ELLER SKICKANDE ELLER MOTTAGANDE AV ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA PÅ ELLER VIA TJÄNSTEN (V) PÅSTÅENDEN ELLER BETEENDEN FRÅN TREDJE PART PÅ TJÄNSTEN (VI) ALLA ANDRA FRÅGOR SOM KAN RELATERAS TILL TJÄNSTEN.

OAKTAT ANDRA VILLKOR I DETTA AVTAL SKA VILLKOR SOM BEGRÄNSAR APPLES ANSVAR FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV BROTT MOT AVTALET ELLER KRÄNKNING FRÅN APPLES SIDA INTE GÄLLA OM DEN JAPANSKA KONSUMENTSRÄTTSLAGEN (CONSUMER CONTRACT ACT OF JAPAN) GÄLLER OCH SÅDAN SKADA BEROR PÅ AVSIKTLIG VANSKÖTSEL ELLER GROV OAKTSAMHET FRÅN APPLES SIDA.

          SKADEERSÄTTNING

I den utsträckning det inte är förbjudet enligt lag förbinder du dig att försvara, ersätta och hålla Apple, dess samarbetspartner, dotterbolag, chefer, direktörer, medarbetare, agenter, partner, underleverantörer och licensgivare skadeslösa och fria från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som ställs av tredje part och som har samband med eller uppkommer genom: (a) Innehåll som du skickar, publicerar, överför eller på annat sätt tillgängliggör genom Tjänsten, (b) din användning av Tjänsten, (c) eventuella brott mot detta Avtal från din sida, (d) åtgärder som Apple vidtar, med rimliga skäl, som en del av en utredning av ett misstänkt brott mot detta Avtal eller som ett resultat av att man funnit eller fastställt att ett brott mot detta Avtal har skett, (e) överträdelser av andra personers rättigheter från din sida. Detta innebär att du inte kan stämma Apple, dess samarbetspartner, dotterbolag, chefer, direktörer, medarbetare, agenter, partner, underleverantörer eller licensgivare på grund av deras beslut, med rimliga skäl, att ta bort eller vägra behandla information eller Innehåll, att varna dig, att upphäva eller säga upp din åtkomst till Tjänsten eller att vidta annan åtgärd under utredningen av ett misstänkt brott eller som ett resultat av Apples slutsats att ett brott mot detta Avtal har inträffat. Friskrivnings- och skadeslöshetsföreskrifterna gäller alla brott som beskrivs i eller avses av detta Avtal. Detta åtagande ska gälla även om detta Avtal och/eller din användning av Tjänsten avslutas eller upphör att gälla. Du samtycker till att du ansvarar för all användning av Tjänsten med ditt Konto och att detta Avtal gäller all användning av ditt Konto. Du samtycker till att följa detta Avtal och försvara, ersätta och hålla Apple fritt från och mot alla anspråk eller krav som uppstår i samband med användningen av ditt Konto, vare sig sådan användning uttryckligen har godkänts av dig eller inte.

X. ALLMÄNT

          A. Meddelanden

Apple kan tillhandahålla meddelanden om Tjänsten, inklusive ändringar av detta Avtal, via mejl till din iCloud-mejladress (och/eller en alternativ mejladress kopplad till ditt Konto om en sådan anges), iMessage eller SMS, via vanlig post eller genom publiceringar på vår webbplats och/eller i Tjänsten.

Om du är bosatt i Indien, i enlighet med ”The Information Technology (Guidelines for Intermediaries) Rules, 2021”, ställ ditt klagomål till följande tjänsteman för klagomål:

För ärenden relevanta enligt ”Intermediary Guidelines”:

Tjänsteman för klagomål:  Nikhil Pai 

Webbformulär:  Apple.co/IndiaGrievanceIntermediaries

Viktigt meddelande: 

Observera att endast klagomål som faller inom Information Technology (Intermediary Guidelines) Rules, 2021, som avser iCloud hanteras via länkarna till webbformuläret för tjänstemannen för klagomål.

          B. Tillämplig lag

Förutom i den utsträckning som uttryckligen anges i följande paragraf ska detta Avtal och relationen mellan dig och Apple lyda under de lagar som gäller i delstaten Kalifornien i USA, förutom i fall av lagkonflikter. Du och Apple samtycker till att låta er styras av den exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i Santa Clara, Kalifornien, USA om tvister eller krav uppstår med anledning av detta Avtal. Om du (a) inte är amerikansk medborgare, (b) inte bor i USA, (c) inte använder Tjänsten från USA och (d) är medborgare i något av de länder som anges nedan samtycker du härmed till att eventuella tvister eller krav som uppstår i samband med detta Avtal ska vara föremål för den tillämpliga lag som anges nedan, utan hänsyn till eventuella lagkonflikter, och du underställer dig härmed oåterkalleligen de lagar som gäller i den icke exklusiva jurisdiktionen i den delstat/provins eller det land som identifieras nedan:

Om du är medborgare i ett EU-land eller Storbritannien, Schweiz, Norge eller Island ska det aktuella landets lag och domstolar betraktas som tillämplig lag och tillämpligt rättsforum.

Om du är medborgare i Japan ska japansk lag tillämpas och forum ska vara Tokyo, Japan.

Specifikt utesluten från tillämpning av detta Avtal är den lag som är känd som FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor.

          C. Hela avtalet

Detta Avtal utgör hela avtalet mellan dig och Apple, styr din användning av Tjänsten och ersätter helt eventuella tidigare avtal mellan dig och Apple gällande Tjänsten. Du kan även styras av ytterligare villkor som kan gälla när du använder samarbetstjänster, innehåll från tredje part eller programvara från tredje part. Om någon del av avtalet bedöms som ogiltig eller inte verkställbar ska den delen tolkas på ett sätt som är förenligt med tillämpliga lagar för att så nära som möjligt spegla parternas ursprungliga avsikter, och återstående delar ska förbli giltiga och i kraft. Apples underlåtenhet att utöva eller vidmakthålla någon rättighet eller bestämmelse i Avtalet ska inte utgöra ett avstående i fråga om denna rättighet eller bestämmelse. Du samtycker till att, förutom vad som i övrigt uttryckligen anges i detta Avtal, det inte ska finnas några tredjepartsförmånstagare till detta avtal.

          D. ”Apple” som det används häri betyder:

• Apple Inc., på adressen One Apple Park Way, Cupertino, för användare i USA, inklusive Puerto Rico,

• Apple Canada Inc., på adressen 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada, för användare i Kanada,

• Apple Services LATAM LLC, på adressen 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida, för användare i Mexiko, Central- och Sydamerika eller något karibiskt land eller territorium (förutom Puerto Rico),

• iTunes K.K., på adressen Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, för användare i Japan. 

• Apple Pty Limited, på adressen Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australien, för användare i Australien och Nya Zeeland, inklusive i något av deras territorier eller anknutna jurisdiktioner, och

• Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, för alla andra användare. 

ELEKTRONISKT INGÅENDE AV AVTAL

Din användning av Tjänsten inkluderar förmågan att ingå avtal och/eller utföra transaktioner elektroniskt. DU BEKRÄFTAR ATT DITT ELEKTRONISKT INSÄNDA MATERIAL UTGÖR DITT SAMTYCKE TILL OCH DIN AVSIKT ATT VARA BUNDEN AV OCH BETALA FÖR SÅDANA AVTAL OCH TRANSAKTIONER. DITT SAMTYCKE TILL OCH DIN AVSIKT ATT VARA BUNDEN AV AVTAL SOM INGÅS ELEKTRONISKT GÄLLER FÖR ALLA HANDLINGAR AVSEENDE TRANSAKTIONER SOM DU UTFÖR INOM RAMEN FÖR TJÄNSTEN, INKLUSIVE MEDDELANDEN OM AVBESTÄLLNINGAR, POLICYER, AVTAL OCH ANSÖKNINGAR. För att få åtkomst till och behålla dina elektroniska handlingar kan du behöva ha viss hårdvara och programvara, vilka du själv ansvarar för att skaffa.

          E. Integritet

Din användning av Tjänsten omfattas av Apples integritetspolicy som är tillgänglig på https://www.apple.com/legal/privacy/se/.

Senast ändrad: 18 september 2023