Villkor för Express Replacement Service (ERS)

Garantin för Express Replacement Service (ERS) / Villkor för serviceplan

Dessa villkor gäller för kunder vars Apple-produkt omfattas av Apples begränsade garanti, AppleCare+ eller AppleCare Protection Plan. 

Läs villkoren för garanti/serviceplan

Villkor för utlöpt garanti för Express Replacement Service (ERS)

Dessa villkor gäller för kunder vars Apple-produkt inte omfattas av Apples begränsade garanti, AppleCare+ eller AppleCare Protection Plan.

Läs villkoren för utlöpt garanti