Villkor för Express Replacement Service

Följande villkor gäller för Express Replacement Service (ERS) tillsammans med annan service som inte faller under Apples begränsade garanti, AppleCare Protection Plan eller AppleCare+. Den här servicen påverkar inte på annat sätt dina lagstadgade rättigheter.

i. Apple skickar en ersättningsprodukt till din angivna adress om Apple fastställer att din produkt är berättigad till ERS och du väljer att beställa ERS genom att ange dina betalkortsuppgifter till Apple. Du måste returnera din produkt så Apple mottar den inom tio (10) dagar från det datum då Apple skickar ersättningsprodukten (”returperiod”). Du måste returnera originalprodukten i paketet som innehöll ersättningsprodukten enligt Apples anvisningar. Apple behåller originalprodukten och du behåller ersättningsprodukten.

ii. Apple debiterar ditt betalkort för ERS-kostnaden som beskrivs på webbsidorna Vanliga frågor om service när ersättningsprodukten skickas. När ersättningsprodukten skickas gör Apple en reservation på ditt betalkort som motsvarar ersättningsvärdet för en ny produkt (”Ersättningsvärde”) som beskrivs i Vanliga frågor om service. Den här reservationen hanteras av Apple och gäller vid skador på originalprodukten som inte är berättigade till reparation efter utlöpt garanti eller förlust av originalprodukten eller vid andra utestående betalningar till Apple. Reparationer anses falla utanför garantin I följande fall:

  • Din produkt täcks inte längre av Apples garanti, AppleCare-serviceplanen eller konsumentköplagen.
  • Problemet du rapporterar orsakades av oavsiktlig skada eller oauktoriserade ändringar, eller om den oavsiktliga skadan eller de ej auktoriserade ändringarna i fråga hindrar Apple från att hantera problemet du rapporterar.

Produkten

Vanliga frågor om service

iPhone

support.apple.com/sv-se/iphone/repair/service

 

iii. Om Apple mottar originalprodukten inom returperioden i ett skick som inte berättigar till reparation efter utlöpt garanti debiteras ditt betalkort för mellanskillnaden mellan ersättningsvärdet av en ny produkt (”Ersättningsvärde”) och avgiften för reparation efter utlöpt garanti som beskrivs i Vanliga frågor om service. En originalprodukt som är obrukbar på grund av obehöriga ändringar eller inte fungerar på grund av stor skada, till exempel om produkten är i flera delar, är exempel på en produkt som inte är berättigad till reparation efter utlöpt garanti.

iv. Ditt betalkort debiteras med ersättningsvärdet om Apple inte mottar originalprodukten inom returperioden. Men om originalprodukten returneras till Apple inom tio (10) dagar efter att returperioden har avslutats debiteras ditt betalkort med en förseningsavgift som beskrivs I Vanliga frågor om service. Övriga kostnader som du är ansvarig för och det återstående ersättningsvärdet återbetalas till ditt betalkort. Reservationen på ditt betalkort upphör när alla kostnader har betalats. Alla avgifter och kostnader som beskrivs här är exklusive moms.

v. Ytterligare villkor. Förutom villkoren som beskrivs här gäller även Apples villkor för reparation som beskrivs på www.apple.com/legal/sales-support/terms/repair/generalservice.html gäller. 

vi. Landsspecifika variationer. Följande nationella variationer styr huruvida det strider mot någon annan bestämmelse i dessa villkor:

a) Australien: Rättigheterna i avtalet gällande returer, återbetalningar och garantier som du kan ha rätt till enligt dessa villkor gäller utöver de lagstadgade rättigheter som du kan ha enligt Competition and Consumer Act 2010 (Cth) och andra tillämpliga konsumentskyddslagar och regleringar I Australien. Våra produkter har garantier som inte kan åsidosättas enligt australisk konsumentlagstiftning. Du har rätt till reparation, byte eller återbetalning vid ett stort fel och till kompensation för alla andra förutsebara följder för förlust eller skada. Du har även rätt att få produkterna reparerade eller utbytta om varorna inte håller godtagbar kvalitet och felet inte är ett stort fel.

032819 ERS OOW - Swedish