Villkor för expressbytesservice

Följande villkor gäller för expressbytesservice (ERS) tillsammans med annan service som inte täcks avApples begränsade garanti, AppleCare Protection Plan eller AppleCare+. Den här servicen påverkar inte på annat sätt dina lagstadgade rättigheter.

i. Apple skickar en ersättningsprodukt till din angivna adress om Apple fastställer att din produkt är berättigad till ERS och du väljer att beställa ERS genom att ange dina kreditkortsuppgifter till Apple. Du måste returnera din produkt så Apple mottar den inom tio (10) dagar från det datum då Apple skickar ersättningsprodukten (”returperiod”). Du måste returnera originalprodukten i paketet som innehöll ersättningsprodukten enligt Apples anvisningar. Apple behåller originalprodukten och du behåller ersättningsprodukten.

ii. Apple debiterar ditt kreditkort för ERS-kostnaden som beskrivs på webbsidorna Vanliga frågor om service när ersättningsprodukten skickas. När ersättningsprodukten skickas gör Apple en reservation på ditt kreditkort som motsvarar ersättningsvärdet för en ny produkt (”Ersättningsvärde”) som beskrivs i Vanliga frågor om service. Den här reservationen hanteras av Apple och gäller vid skador på originalprodukten som inte är berättigade till service efter utlöpt garanti eller förlust av originalprodukten eller vid andra utestående betalningar till Apple. Reparationer anses falla utanför garantin när

  • Din produkt täcks inte längre av Apples garanti, AppleCare-serviceplanen eller konsumentköplagen.
  • Problemet du rapporterar orsakades av oavsiktlig skada eller oauktoriserade ändringar, eller om den oavsiktliga skadan eller de ej auktoriserade ändringarna i fråga hindrar Apple från att hantera problemet du rapporterar.
    ProduktenVanliga frågor om service
    Produkten
    iPhone

iii. Om Apple mottar originalprodukten inom returperioden i ett skick som inte berättigar till reparation efter utlöpt garanti debiteras ditt kreditkort för mellanskillnaden mellan ersättningsvärdet av en ny produkt (”Ersättningsvärde”) och avgiften för reparation efter utlöpt garanti som beskrivs i Vanliga frågor om service. En originalprodukt som är obrukbar på grund av obehöriga ändringar eller inte fungerar på grund av stor skada, till exempel om produkten är i flera delar, är exempel på en produkt som inte är berättigad till service efter utlöpt garanti.

iv. Om originalprodukten returneras till Apple inom returperioden krediteras återstoden av ersättningsvärdet till kreditkortet efter bekräftelse av att alla andra tillämpliga avgifter har betalats. Ditt kreditkort debiteras med ersättningsvärdet om Apple inte mottar originalprodukten inom returperioden. Alla avgifter och kostnader som beskrivs här är exklusive moms.

v. Ytterligare villkor. Förutom villkoren som beskrivs här gäller Apples villkor för reparation, som beskrivs på apple.com/se/legal/sales-support/terms/repair/generalservice/servicetermssv/.

vi. Nationella variationer. Följande nationella variationer avgör om det förekommer oförenligheter med någon bestämmelse i dessa villkor:

a) Australien: Rättigheterna i avtalet gällande returer, återbetalningar och garantier som du kan ha rätt till enligt dessa villkor gäller utöver de lagstadgade rättigheter som du kan ha enligt Competition and Consumer Act 2010 (Cth) och andra tillämpliga konsumentskyddslagar och regleringar i Australien. Våra produkter har garantier som inte kan åsidosättas enligt australisk konsumentlagstiftning. Du har rätt till reparation, byte eller återbetalning vid ett stort fel och till kompensation för alla andra förutsebara anledningar till förlust eller skada. Du har även rätt att få produkterna reparerade eller utbytta om varorna inte håller godtagbar kvalitet och felet inte är ett stort fel.”

120121 ERS OOW – Swedish