Reparationsvillkor

VIKTIGT: DESSA REPARATIONSVILLKOR (”AVTALET”) UTGÖR DITT AVTAL MED APPLE (SÅ SOM DET BESKRIVS I AVSNITTET FÖR LANDSVARIATIONER SOM ÄR ANGIVNA I AVTALET) OCH GÄLLER FÖR DIN BESTÄLLNING OM TJÄNSTEN INTE OMFATTAS AV APPLES BEGRÄNSADE GARANTI, ETT APPLE-ADMINISTRERAT UTÖKAT SERVICEAVTAL ELLER DINA LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER.


KONSUMENTLAG: FÖR KONSUMENTER SOM OMFATTAS AV LAGAR ELLER FÖRORDNINGAR GÄLLANDE KONSUMENTSKYDD I SINA HEMVISTLÄNDER GÄLLER FÖRMÅNERNA I DETTA AVTAL UTÖVER ALLA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATIONER SOM SÅDANA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR GÄLLANDE KONSUMENTSKYDD INNEBÄR. KONTAKTA MEDBORGARKONTORET I DITT HEMVISTLAND OM DU VILL HA MER INFORMATION OM DESSA RÄTTIGHETER.


 1. Tjänster och produkter.

1.1 Tjänster. För servicebeställningar utför Apple service på din Apple-produkt enligt beskrivningen för uppskattade avgifter, såvida inte sådana avgifter ändras med muntligt eller skriftligt godkännande från dig. Om inget annat anges tillhandahåller Apple reparations- eller utbytestjänster för att åtgärda en defekt i produktens material eller utförande. Tjänsten är inte tillgänglig för problem som orsakas av fel eller inkompatibilitet med någon mjukvara eller data som finns eller registreras på din produkt. Apple kan installera uppdateringar av systemmjukvara som en del av tjänsten som förhindrar att din Apple-produkt återgår till en tidigare version av systemmjukvaran. Tredjepartsprogram som är installerade på din Apple-produkt kanske inte är kompatibla eller fungerar med din Apple-produkt som ett resultat av uppdateringen av systemmjukvaran. Servicen begränsas till de alternativ som är tillgängliga i landet där service begärs. Servicealternativ, tillgänglighet till delar och svarstider kan variera mellan länder.


1.2 Dataöverföringstjänster. Om din Apple Mac-produkt kan lagra mjukvaruprogram, data eller annan information (”data”) kan Apple försöka överföra nämnda data till en ersättningsenhet. Under service är det möjligt att data kan gå förlorade. I sådana fall tar Apple inte ansvar för eventuell dataförlust.


a. Som en del av en eventuell dataöverföringstjänst raderar Apple alla data på den ursprungliga enheten, oavsett om Apple lyckas överföra data från den ursprungliga enheten till ersättningsenheten eller inte. Du ska se till att ha en separat säkerhetskopia av innehållet i enhetens data, ta bort all personlig information som du vill skydda och inaktivera alla säkerhetslösenord. När service utförs är det möjligt att data går förlorade, ersätts eller omformateras. I sådana fall är Apple och dess ombud inte ansvariga för förlust av mjukvaruprogram, data eller annan information som finns på enheten.


b. Dataöverföringstjänster involverar inte överföring av data direkt från den ursprungliga enheten till ersättningsenheten eller till en kompatibel extern datalagringsenhet som du tillhandahåller. Apple överför inga data till något datalagringssystem eller någon datalagringsenhet som ägs av Apple eller tredje part, och sparar inte någon kopia av data som en del av någon dataöverföringstjänst.


1.3 Delar och arbete. Apple kan tillhandahålla både delar och arbetskraft, men kan bestämma att du själv ska byta ut vissa delar som är enkla att installera, enligt beskrivningen nedan. När service utförs på din produkt kan Apple använda delar eller produkter som består av nya och/eller tidigare använda Apple-originaldelar och som har testats och uppfyller Apples funktionskrav, med förbehåll förtillämpliga lagar. Apple sparar delen eller produkten som byts ut under servicen som sin egendom, och den nya delen eller produkten blir din egendom. Utbytta delar och produkter går vanligtvis att reparera och byts ut eller repareras av Apple av värdeskäl. Apple kan för service använda Apple-produkter eller utbytesdelar från ett annat land än det land från vilket Apple-produkten eller originaldelarna kom. Om tillämplig lag kräver att Apple returnerar en utbytt vara till dig om du begär det, samtycker du till att betala Apple för kostnaden för ersättningsvaran samt frakt.


1.4 Servicealternativ. Apple tillhandahåller service genom något av följande alternativ och väljer, med förbehåll för tillämpliga lagar, metod för att tillhandahålla servicen beroende på rådande omständigheter, i synnerhet beroende på typen av Apple-produkt:


A Egenservice. Egenservice innebär att du kan serva din produkt själv. Om Apple fastställer att egenservice är tillgänglig för dig skickar Apple en ersättningsdel för din Apple-produkt till dig. Med ersättningsdelen följer installationsanvisningar och eventuella krav gällande retur av den utbytta delen. För egenservice som kräver retur av den utbytta delen måste du tillhandahålla kreditkortsuppgifter för att säkerställa att den utbytta delen skickas tillbaka. Alla utbytta delar som kräver retur måste returneras till Apple inom tio (10) dagar från det datum då Apple skickade ersättningsdelen till dig (”returperiod”). Om (i) du inte returnerar den utbytta delen inom returperioden enligt anvisningarna, eller (ii) den utbytta delen inte är berättigad till service på grund av ett serviceundantag, enligt beskrivningen nedan, ska du betala det belopp som du godkände då servicen beställdes. Om Apple inte kräver att en utbytt del returneras skickar Apple en ersättningsdel eller ersättningsprodukt till dig tillsammans med installationsanvisningar och eventuella krav gällande kassering av den utbytta varan. Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader relaterade till egenservice.


B Service via post. Om Apple fastställer att din produkt är kvalificerad för service via post ska du skicka produkten till Apples reparationsställe enligt Apples anvisningar. Apple kan tillhandahålla förbetalda fraktsedlar (och om du inte längre har kvar originalförpackningen kan Apple skicka förpackningsmaterial till dig). Om Apple inte tillhandahåller förbetalda fraktsedlar eller förpackningar måste du ombesörja frakt och paketering av din produkt till Apples reparationsställe, enligt beskrivningen vid beställningstillfället, och det kan vara en bra idé att försäkra ditt paket i händelse av skada eller förlust under transporten. När servicen är klar returnerar Apples reparationsställe den reparerade produkten eller så skickar de en ersättningsprodukt till dig.


C Expressutbytesservice (ERS).


i. Om Apple fastställer att din produkt är kvalificerad för ERS, och du väljer att beställa ERS genom att lämna dina kreditkortsuppgifter till Apple, skickar Apple en ersättningsprodukt till din angivna plats. Du ska sedan skicka tillbaka din produkt så att den når Apple inom tio (10) dagar från det datum Apple skickade ersättningsprodukten (”returperioden”). Du måste returnera originalprodukten i förpackningen som innehöll ersättningsprodukten enligt Apples instruktioner. Apple behåller sedan originalprodukten och du får behålla ersättningsprodukten.


ii. För ERS drar Apple ERS-avgiften från ditt kreditkort, enligt beskrivningen på webbsidan med vanliga frågor om service som visas i tabellen nedan (”Vanliga frågor om service”) vid den tidpunkt då ersättningsprodukten skickas. När ersättningsprodukten skickas reserverar Apple ett belopp på ditt kreditkort motsvarande ersättningsvärdet för en ny produkt (”ersättningsvärde”), enligt beskrivningen i Vanliga frågor om service. Det reserverade beloppet upprätthålls av Apple och dras vid eventuella skador på originalprodukten som inte är berättigad till service som inte omfattas av garantin, förlust av originalprodukten eller andra avgifter som ska betalas till Apple. Reparationer anses inte omfattas av garantin när:


 • Din produkt inte längre omfattas av Apples garanti, AppleCares serviceplan eller enligt konsumentlagstiftningen.
 • Problemet du rapporterar orsakades av oavsiktlig skada eller obehöriga ändringar eller om nämnda oavsiktliga skada eller obehöriga ändringar hindrar Apple från att åtgärda problemet du rapporterar.
  ProduktVanliga frågor om service
  Produkt
  iPhone
  Vanliga frågor om service
  Produkt
  iPad
  Vanliga frågor om service

iii. Om Apple tar emot originalprodukten inom returperioden i ett skick som inte uppfyller kraven för service som ej omfattas av garantin kommer ditt kreditkort att debiteras ett extra belopp som motsvarar skillnaden mellan ersättningsvärdet för en ny produkt (”ersättningsvärde”) och avgiften för service som ej omfattas av garantin, enligt beskrivningen på webbsidan med vanliga frågor om service. En originalprodukt som inte fungerar på grund av otillåtna modifieringar eller som har slutat fungera på grund av katastrofala skador, som att produkten delats i flera delar, är exempel på en produkt som inte är berättigad till service som inte omfattas av garantin.


iv. Om originalprodukten returneras till Apple inom returperioden kommer återstoden av ersättningsvärdet att krediteras tillbaka till ditt kreditkort efter bekräftelse på att alla andra tillämpliga avgifter har betalats. Om Apple inte tar emot originalprodukten inom returperioden debiteras ersättningsvärdet på ditt kreditkort. Alla avgifter och kostnader som beskrivs här är exklusive alla tillämpliga skatter.


1.5 Ändringar av servicealternativ. Apple förbehåller sig rätten att när som helst ändra de servicealternativ som är tillgängliga för dig. En förändring påverkar inte tjänster som redan har påbörjats.


1.6 Endast slutanvändare. Apple servar, säljer och skickar produkter endast till slutanvändare. Du får inte köpa produkter för återförsäljning. Apple förbehåller sig rätten att vägra eller annullera din beställning om Apple misstänker att du köper produkter för återförsäljning.


1.7 Ingen försäljning till minderåriga. Köp enligt dessa villkor är endast möjligt för personer som har uppnått myndig ålder.


1.8 Serviceundantag och felsökningsavgift. Apple har rätt att debitera dig en felsökningsavgift (inklusive fraktavgifter) enligt beskrivningen i tabellen över landsvariationer nedan (”felsökningsavgift”) om Apple inspekterar din produkt och fastställer att (i) produkten inte kräver service, (ii) produkten har slutat fungera på grund av eller har inkompatibilitet med mjukvara eller data som finns eller har registrerats på din produkt, (iii) service krävs på grund av fel på delar som varken levereras av Apple eller bär Apples varumärke, (iv) ytterligare arbete eller delar krävs som inte specificerades i den ursprungliga avgiftsuppskattningen och du inte samtycker till att auktorisera service baserat på Apples reviderade avgiftsuppskattning eller (v) service inte kan utföras på grund av att serienumret har ändrats, förstörts eller tagits bort eller att produkten har slutat fungera på grund av olycka, missbruk, vätskespill eller nedsänkning i vätska, försummelse, felaktig användning (inklusive felaktig installation, reparation eller underhåll av någon annan än Apple eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör), obehörig modifiering, extrem miljö (inklusive extrem temperatur eller fuktighet), extrem fysisk eller elektrisk påfrestning eller störning, svängningar eller överspänningar i elektrisk kraft, blixtnedslag, statisk elektricitet, eld, force majeure eller andra yttre orsaker (”serviceundantag”). Apple kommer då att returnera produkten till dig utan att utföra service på den och kan komma att debitera dig en felsökningsavgift.


Land eller regionFelsökningsavgift
Land eller region
Australien
Felsökningsavgift
Högst hundra dollar (100 AUD)
Land eller region
Kanada
Felsökningsavgift
Högst hundra kanadensiska dollar (100 CAD)
Land eller region
EU/EES-länder/
Storbritannien
Felsökningsavgift
Högst hundra euro (100 EUR)
100 GBP i Storbritannien
993 NOK i Norge
744 DKK i Danmark
1 029 SEK i Sverige
105 CHF i Schweiz
450 PLN i Polen
Land eller region
Hongkong
Felsökningsavgift
Högst sjuhundraåttio dollar (780 HKD) plus tillämplig skatt
Land eller region
Japan
Felsökningsavgift
Högst tiotusen yen (10 000 JPY) plus tillämplig skatt
Land eller region
Malaysia
Felsökningsavgift
Högst tvåhundrafemtio malaysiska ringgit (250 RM) plus tillämplig skatt
Land eller region
Nya Zeeland
Felsökningsavgift
Högst etthundratrettio dollar (130 NZD)
Land eller region
Singapore
Felsökningsavgift
Högst etthundraåttio dollar (180 SGD) plus tillämplig skatt
Land eller region
USA
Felsökningsavgift
Högst etthundra dollar (100 USD) plus tillämplig skatt.

1.9 Undantag från täckning. Service enligt detta avtal erbjuds till, och gäller endast för, invånare i Australien, Belgien, Brasilien, Danmark (exklusive Grönland och Färöarna), Finland (exklusive Åland), Frankrike (exklusive Korsika, utomeuropeiska departement och territorier), Hongkong, Irland, Italien (exklusive Sardinien), Japan, Kanada, Lichtenstein, Luxemburg, Malaysia, Monaco, Nederländerna, Norge (exklusive Svalbard), Nya Zeeland, Polen, Singapore, Spanien (inklusive Balearerna men exklusive Kanarieöarna, Ceuta, Melilla), Sverige, Schweiz, Storbritannien (exklusive Isle of Man), Thailand, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Vietnam, Österrike och invånare i de femtio delstater som tillhör USA samt District of Columbia. Service inom ramen detta avtal är inte tillgänglig där det är förbjudet enligt lag.


1.10 Leverans. Apple kan ge en uppskattning av när en ersättningsprodukt eller fraktlåda för att underlätta service skickas till dig. När din beställning har förberetts för leverans eller har skickats kan Apple inte längre ändra leveransadressen. För leveranser som kräver en namnteckning kan du ge Apple tillstånd att ordna leverans utan att en namnteckning behövs, om du är villig att riskera att din beställning levereras utan någon befinner sig på leveransadressen.


1.11 Kundens ansvar.


1.11.1 Apple ger dig frakt- och paketeringsinstruktioner. Du ansvarar för produkter eller delar som försvinner eller skadas till följd av underlåtenhet att följa dessa instruktioner.


1.11.2 Det är ditt ansvar att säkerhetskopiera alla befintlig data, mjukvara och program, och att radera alla befintliga data innan service utförs. Apple ansvarar inte för förlust, återställning eller komprometterande av data, program eller förlorad användning av utrustning som härrör från de tjänster som tillhandahålls av Apple. Du intygar att din produkt inte innehåller olagliga filer eller data.


1.11.3 Övergiven egendom. Om du inte ger några alternativa instruktioner skickar Apple din reparerade produkt eller ersättningsprodukt till den postadress som du angav när du godkände att service skulle utföras. Om din produkt returneras till Apple på grund av att leverans inte kunde slutföras till den angivna adressen kommer Apple att försöka kontakta dig för en alternativ postadress. Om du inte anger en adress till vilken Apple eller dess ombud kan leverera produkten inom sextio (60) dagar (se avsnitten om landsvariationer nedan för tillämpliga undantag) efter det ursprungliga leveransförsöket, kommer Apple att meddela dig att produkten ska överges. Apple skickar ett meddelande till den postadress som du angav när du godkände att service skulle utföras. Om din produkt överges kan Apple göra sig av med produkten i enlighet med tillämpliga bestämmelser enligt lag och kan sälja din produkt genom en privat eller offentlig försäljning för att betala för eventuell ej betald service som har utförs. Apple förbehåller sig sina lagstadgade och alla andra lagliga panträtter för obetalda avgifter.


För kunder i Europa, utanför Österrike, Tjeckien och Tyskland: Om du inte har gjort anspråk på din produkt och betalat alla avgifter som ska betalas inom sextio (60) dagar efter att du meddelats av Apple om att din produkt har reparerats, kommer Apple att bestämma en tidsperiod under vilken du kan göra anspråk på produkten. Apple skickar ett meddelande till dig på den postadress som du angav när du godkände reparationen. Om du fortfarande inte hämtar din produkt kan Apple kräva skadestånd från dig, inklusive kostnader för förvaring av produkten. Apple förbehåller sig sina lagstadgade och alla andra lagliga panträtter för obetalda avgifter.


För kunder i Österrike, Tjeckien eller Tyskland: Apple har rätt att behålla din produkt tills du har betalat alla reparationskostnader. Om du inte har gjort anspråk på produkten och betalat alla avgifter som ska betalas inom sextio (60) dagar efter att du meddelats av Apple om att produkten har reparerats kommer Apple att bjuda in dig att hämta produkten och/eller acceptera leverans av produkterna, i utbyte mot betalning av avgifterna. Utan att det påverkar Apples rättigheter att få ersättning för skador är du ansvarig för alla kostnader som uppstår för förvaringen av produkterna och Apple förbehåller sig sina lagstadgade och alla andra lagliga panträtter för obetalda avgifter.


1.11.4 Information om service. Under processen för servicebeställning måste du ge en beskrivning av problemet som påverkar din produkt, så att Apple förstår och kan återskapa problemet.


1.11.5 Apple uppmuntrar dig att läsa informationen om status för servicebeställning på www.apple.com/support/repairstatus/


1.11.6 Utlämnande av obehöriga ändringar och service som inte utförs av Apple. Under processen för servicebeställning måste du informera Apple om alla obehöriga ändringar, eller alla reparationer eller byten som inte har utförts av Apple eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör (”AASP”), som har utförts på din produkt. Apple ansvarar inte för skador på produkten som uppstår under reparationsprocessen som beror på obehöriga ändringar eller reparationer eller byten som inte har utförts av Apple eller en AASP. Om skador uppstår kommer Apple att be om ditt godkännande av eventuella ytterligare kostnader för att slutföra servicen, även om produkten täcks av garanti eller en AppleCare-serviceplan. Om du inte godkänner detta kan Apple returnera produkten oreparerad i skadat skick utan något ansvar.


2. Beställningar och betalning.


2.1 Betalning. Betalningsvillkoren bestäms efter Apples eget gottfinnande, och om inte annat avtalats av Apple måste betalningsinformation tas emot innan Apple godkänner en beställning.


2.2 Betalningsmetoder. Apple tillåter dig att göra inköp eller lägga beställningar (som kräver säkerhet för retur av den utbytta delen eller produkten) med kreditkort eller betalkort när det är tillämpligt och acceptabelt i det land där tjänsten tillhandahålls (förutom i Hongkong, Japan och Singapore), eller någon annan förutbestämd betalningsmetod om inte Apple har godkänt några andra kreditvillkor. När du ger Apple din kortinformation kommer Apple att få ett förhandsgodkännande från kortföretaget för beställningens belopp, vilket kan resultera i en motsvarande spärr av din tillgängliga kredit så länge förhandsgodkännandet finns kvar. Apple kommer inte att debitera ditt kreditkort eller behandla en transaktion på ditt betalkort förrän din beställning har behandlats. Apple kanske inte kan acceptera kredit- eller betalkort som är kopplade till en faktureringsadress utanför det land där köpet eller beställningen görs. Betalkort kan ha dagliga utgiftsgränser som kan fördröja behandlingen av din beställning avsevärt. Apple kräver att du anger kredit- eller betalkortets säkerhetskod för att skydda mot obehörig användning. Säkerhetskoden är ett individuellt tre- eller fyrsiffrigt nummer som är specifikt för ditt kort och som kan vara tryckt ovanför kontonumret på framsidan av kortet eller på namnteckningsfältet på baksidan av kortet.


2.3 Priser. Apple strävar efter att erbjuda dig konkurrenskraftiga priser på aktuella Apple-produkter och tjänster. Ditt totala beställningspris inkluderar priset på produkten eller tjänsten på dagen då beställningen behandlas. Apple förbehåller sig rätten att ändra priser för produkter eller tjänster som visas när som helst och särskilt att korrigera felaktig prissättning. Förändrad prissättning påverkar inte redan påbörjade tjänster.


2.4 Bekräftelse. Apple skickar dig en bekräftelse på din beställning via e-post kort efter mottagandet. Du får en bekräftelse via vanlig post eller via e-post när Apple accepterar din beställning.


2.5 Återbetalningar. Förutom vad som anges i avsnittet Garanti och ansvarsbegränsning nedan gör Apple inga återbetalningar för servicebeställningar.


3. Garanti och ansvarsbegränsning


3.1 Servicegaranti. För alla servicebeställningar garanterar Apple (1) att utförda tjänster överensstämmer med deras beskrivning under nittio (90) dagar från servicedatumet, (2) förutom för batterier som beskrivs i underavsnittet nedan, att alla delar eller produkter som används i tjänsten är fria från defekter i material och utförande under nittio (90) dagar från servicedatumet och (3) att batterier som installerats som en del av Apples batteribytestjänst för Apples bärbara Mac-datorer är fria från defekter i material och utförande i ett år från servicedatumet. Denna garanti är en uttrycklig begränsad garanti. Om service som inte uppfyller kraven tillhandahålls eller en defekt uppstår i en ersättningsdel eller ersättningsprodukt under den tillämpliga garantiperioden, kommer Apple efter eget gottfinnande, eller enligt lag, att antingen (a) utföra service igen för att uppfylla kraven i deras beskrivning, (b) reparera eller byta ut delen eller produkten mot delar eller produkter som består av nya och/eller tidigare använda Apple originaldelar och som har testats och uppfyller Apples funktionskrav eller (c) återbetala de belopp som betalats till Apple för service.


Australien: Rättigheterna som beskrivs i denna policy med avseende på returer, återbetalningar och garantier gäller utöver de lagstadgade rättigheter som du kan ha enligt Consumer and Competition Act 2010 och andra tillämpliga australiska lagar och förordningar gällande konsumentskydd. Våra produkter och tjänster har garantier som inte kan åsidosättas enligt australisk konsumentlagstiftning.


För större fel med vår service har du rätt: (1) att avbryta din serviceorder hos oss eller (2) till en återbetalning för den oanvända delen, eller till kompensation för dess reducerade värde. Om ett fel i tjänsten inte utgör ett större fel har du rätt att få felet åtgärdat inom skälig tid. Om detta inte görs har du rätt att annullera serviceordern och få en återbetalning av eventuell oanvänd del. Du har också rätt att få ersättning för alla andra rimligen förutsebara förluster eller skador som uppstår av ett fel i tjänsten.


Du har även rätt till reparation, byte eller återbetalning för ett större fel på våra produkter och till kompensation för annan rimligen förutsebar förlust eller skada. Du har även rätt att få produkterna reparerade eller utbytta om produkterna inte är av acceptabel kvalitet och felet inte utgör ett större fel. Om detta inte görs har du rätt till återbetalning för produkten eller att få produkten utbytt. Apple kan använda delar eller produkter som består av nya och/eller tidigare använda Apple-originaldelar som har testats och uppfyller Apples funktionskrav, i enlighet med tillämpliga lagar. Du accepterar att reparation av produkter kan resultera i förlust av data. Detta påverkar inte dina rättigheter enligt rådande konsumentlagstiftning med avseende på andra aspekter av reparationstjänsterna som utförs på din enhet inom ramen för denna garanti. Viss lagstiftning, inklusive Competition and Consumer Act 2010, kan innebära garantier eller villkor eller ålägga Apple skyldigheter som inte kan uteslutas, begränsas eller modifieras, eller som inte kan uteslutas, begränsas eller modifieras förutom i begränsad omfattning. Dessa villkor måste läsas i enlighet med dessa lagstadgade bestämmelser. Om dessa lagstadgade bestämmelser är tillämpliga begränsar Apple sitt ansvar med avseende på alla anspråk enligt dessa bestämmelser, i den utsträckning som Apple har rätt att göra det, till (1) att tillhandahålla tjänsterna igen eller (2) att betala kostnaden för att få tjänsterna levererade igen, beroende på vad Apple väljer.


Brasilien: Apple använder inte renoverade eller tidigare använda produkter eller delar vid service av Apple-produkter.


Kanada: Invånare i Quebec omfattas av den provinsens konsumentskyddslagstiftning utöver rättigheterna i detta avtal.


Tjeckien: För tjeckiska konsumenter gäller rättigheterna i detta avtal utöver och påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Mer information om dina konsumenträttigheter finns i avsnitt 6(B) i detta avtal.


Danmark: För danska konsumenter gäller rättigheterna i denna garanti utöver och påverkar inte dina obligatoriska rättigheter som konsument, inklusive de som anges i köplagen, som bland annat fastställer rätten att klaga på avvikelser fram till utgången av anspråkstiden på två år som anges däri, det vill säga två år från inköpsdatumet. Dessutom, om den servade produkten inte fungerar efter att garantin på 90 dagar har löpt ut, men inom två år från datumet för utförandet av tjänsterna, ska konsumenter, efter Apples gottfinnande, ha rätt till antingen att tjänsterna utförs på nytt eller återbetalning av den avgift som betalats för tjänsterna, om det kan fastställas att ett sådant fel beror på en avvikelse i den utförda tjänsten.


Nya Zeeland: De rättigheter som beskrivs i denna policy med avseende på returer, återbetalningar och garantier gäller utöver de lagstadgade rättigheter som du kan ha enligt Consumer Guarantees Act 1993 och andra tillämpliga nyzeeländska lagar och förordningar gällande konsumentskydd.


Du har rätt till en ersättning eller återbetalning för våra produkter vid ett större fel och till kompensation för annan rimligen förutsebar förlust eller skada som resulterar av sådant fel. Du kan också ha rätt att få varorna reparerade eller utbytta om varorna är av undermålig kvalitet och felet inte innebär ett större fel.


Om det finns större fel i vår tjänst har du rätt (1) att avbryta din serviceorder hos oss och (2) till en återbetalning för den oanvända delen, eller till kompensation för dess reducerade värde. Du har även rätt till kompensation för alla andra rimligen förutsebara anledningar till förlust eller skada. Om felet inte är ett större fel har du rätt att få problem med tjänsten åtgärdade inom rimlig tid och, om detta inte görs, annullera din serviceorder och få en återbetalning för den oanvända delen.


Apple kan använda delar eller produkter som består av nya och/eller tidigare använda Apple-originaldelar som har testats och uppfyller Apples funktionskrav, i enlighet med tillämpliga lagar. Du accepterar att reparation av produkter kan resultera i förlust av data. Detta påverkar inte dina rättigheter enligt rådande konsumentlagstiftning med avseende på andra aspekter av reparationstjänsterna som utförs på din enhet inom ramen för denna garanti.


Finland: För finska konsumenter gäller rättigheterna enligt detta avtal utöver konsumentens lagstadgade rättigheter enligt bestämmelserna i den finska konsumentskyddslagen (38/1978, i dess ändrade lydelse).


Norge: För norska konsumenter gäller rättigheterna inom ramen för detta avtal utöver dina lagstadgade rättigheter enligt norska lagen om hantverkartjänster (håndverkertjenesteloven) och/eller norska konsumentlagen (forbrukerkjøpsloven), inklusive rätten att utnyttja den längsta anspråksperioden, vilket är inom två år från reparationen eller köpet.


3.2 Garantifriskrivning.


I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAG ÄR DE UTTRYCKLIGA GARANTIER, VILLKOR OCH ÅTGÄRDER SOM ANGES I DETTA AVTAL EXKLUSIVA OCH GÄLLER I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, VILLKOR, ÅTAGANDEN, SKYLDIGHETER OCH UTFÄSTELSER, OAVSETT OM DE ÄR MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, LAGSTADGADE, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG FRÅNSÄGER SIG OCH UNDANTAR APPLE SPECIFIKT ALLA LAGSTADGADE OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, VILLKOR, ÅTAGANDEN, SKYLDIGHETER OCH UTFÄSTELSER SOM RÖR ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED DETTA AVTAL, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR OM ALLMÄN LÄMPLIGHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, OMSORG, SKICKLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE.


3.3 Ansvarsbegränsning.OM DU ÄR EN KONSUMENT KAN DU HA VISSA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTER OCH PRODUKTER SOM TILLHANDAHÅLLS INOM RAMEN FÖR DETTA AVTAL. KONTAKTA KONSUMENTVERKET FÖR MER INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER. OM DET INTE OMFATTAS AV DESSA RÄTTIGHETER TAR APPLE INGET ANSVAR UTÖVER DE KOMPENSATIONER SOM ANGES HÄRI, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGOT ANSVAR FÖR EJ TILLGÄNGLIGA PRODUKTER, FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLORADE AFFÄRSMÖJLIGHETER ELLER FÖRLORADE, SKADADE ELLER KOMPROMETTERADE DATA ELLER MJUKVARA ELLER TILLHANDAHÅLLANDET AV TJÄNSTER. FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES HÄRI ANSVARAR APPLE INTE FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅND, ÄVEN OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, ELLER FÖR NÅGRA ANSPRÅK FRÅN TREDJE PART. DU GODKÄNNER ATT APPLE, FÖR ALLT ANSVAR SOM RÖR PRODUKTKÖPET, INTE ÄR ANSVARIGA FÖR NÅGOT SKADESTÅNDSBELOPP SOM ÖVERSKRIDER BELOPPET FÖR DIN BESTÄLLNING. FÖR KONSUMENTFALL KAN ANSVARET FÖR (1) DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR OCH (2) BEDRÄGERI VARA STÖRRE ÄN FÖRLUST ORSAKAD AV FÖRSUMLIGHET OCH I SÅDANA FALL UNDANTAR APPLE INTE DETTA ANSVAR.


3.4 Vissa stater, provinser och jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador eller undantag eller begränsningar av varaktigheten för underförstådda garantier eller villkor. Därför är det möjligt att dessa begränsningar eller undantag kanske inte gäller dig. Den uttryckliga begränsade garantin ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar beroende på stat, provins eller jurisdiktion.


Japan: Oaktat eventuella andra villkor i detta avtal, om Japans konsumentlagstiftning gäller, ska villkor som begränsar Apples ansvar för skador som uppstår på grund av avtalsbrott eller åtalbar handling av Apple inte gälla om sådan skada beror på avsiktligt felaktigt beteende eller grov försumlighet från Apples sida.


4. Exportreglering. Du får inte använda eller på annat sätt exportera eller återexportera produkterna som det utförs service på, förutom i enlighet med lagarna i den jurisdiktion där produkterna erhölls. I synnerhet, men utan begränsning, får produkterna inte exporteras eller återexporteras i strid med exportlagar, inklusive i tillämpliga fall export eller återexport till länder som omfattas av USA:s embargo eller till någon på det amerikanska finansdepartementets lista över särskilda personer eller amerikanska handelsdepartementets lista över nekade personer eller enheter. Du intygar att du inte befinner dig i något land eller på någon lista där tillhandahållandet av produkten till dig skulle innebära ett brott mot tillämplig lag. Du intygar också till att du inte ska använda produkter för några ändamål som är förbjudna enligt tillämplig lag.


5. Allmänt.


5.1 Typografiska fel. Apple ansvarar inte för typografiska fel. Apple förbehåller sig rätten att annullera alla beställningar du har lagt om det uppstod ett typografiskt fel gällande priset eller tillgängligheten för någon vara som du beställt.


5.2 Ändringsvillkor. Apple förbehåller sig rätten att ändra detta avtal när som helst i enlighet med gällande lag. En förändring påverkar inte tjänster som redan har påbörjats.


5.3 Annullering. Genom att acceptera serviceordern ger du ett uttryckligt samtycke till att Apple påbörjar servicen och du bekräftar att du inte får avbryta serviceordern och att du inte får utöva rätten att dra dig ur avtalet när servicen har utförts.


5.4 Ändringar av produkter/tjänster. Apple kan göra ändringar av alla produkter eller tjänster som erbjuds online, eller av tillämpliga priser för sådana produkter eller tjänster, när som helst och utan föregående meddelande. Informationen som tillhandahålls online med avseende på produkter och tjänster kan vara inaktuell, och Apple förbinder sig inte att uppdatera informationen som tillhandahålls online med avseende på sådana produkter och tjänster.


För invånare i Europa: Innan du ingår avtalet med Apple får du rätt information om produkternas eller tjänsternas huvudsakliga egenskaper samt pris och leveranskostnader för produkterna eller tjänsterna inklusive skatt.


5.5 Tillgång online. Apple förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra något av följande: (1) att ändra, tillfälligt avbryta eller upphäva driften av eller tillgången till sina onlinesidor eller till någon del av sina onlinesidor, oavsett anledning, (2) att modifiera eller ändra sina onlinesidor eller någon del av dem samt eventuella tillämpliga policyer eller villkor och (3) att avbryta driften av sina onlinesidor eller någon del av dem om det är nödvändigt för att utföra rutinmässigt eller ej rutinmässigt underhåll, felkorrigering eller andra ändringar.


5.6 Gällande lag. Lagarna i det land där du beställde tjänsten eller produkten reglerar detta avtal, förutom enligt vad som annars anges i tabellen över landsvariationer nedan.


Land eller region

Australien

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag tas ska alla serviceorder som tas emot från invånare i Australien regleras av lagarna i New South Wales.

Brasilien

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska alla serviceorder som tas emot från invånare i Brasilien regleras av brasilianska lagar utan att det påverkar dess lagvalsregler.

Kanada

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska alla serviceorder som tas emot från invånare i Kanada regleras av lagarna i provinsen Ontario utan att det påverkar dess lagvalsregler. Kunder i Quebec regleras av den provinsens konsumentskyddslagstiftning.

EU/EES-/EFTA-länder/Storbritannien

För kunder som inte kvalificerar sig som konsumenter ska dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Republiken Irland och alla anspråk måste väckas vid domstolarna i Republiken Irland.

För kunder som inte kvalificerar sig som konsumenter ska dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och alla anspråk måste väckas vid domstolarna i England och Wales.

Hongkong

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska alla serviceorder som tas emot från invånare i Hongkong regleras av lagarna i Hongkong utan att det påverkar dess lagvalsregler.

Malaysia

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska alla serviceorder som tas emot från invånare i Malaysia regleras av lagarna i Malaysia.

Nya Zeeland

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska alla serviceorder som tas emot från invånare i Nya Zeeland regleras av lagarna i Nya Zeeland.

Singapore

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska alla serviceorder som tas emot från invånare i Singapore regleras av lagarna i Singapore utan att det påverkar dess lagvalsbestämmelser.

USA

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska alla serviceorder som tas emot från invånare i USA regleras av lagarna i Kalifornien utan att det påverkar dess lagvalsregler.


5.7 Inga ändringar av avtalet. Ingen av Apples anställda eller ombud har befogenhet att ändra några av villkoren för transaktioner.


5.8 Villkor som inte kan verkställas. Om något av de ovannämnda villkoren av en domstol eller annan tribunal med behörig jurisdiktion anses vara ogiltigt eller omöjligt att verkställa ska det inte påverka de återstående bestämmelserna i detta avtal. Sådant villkor ska då begränsas eller elimineras i minsta möjliga omfattning som är nödvändig och ersättas med en giltig bestämmelse som bäst införlivar avsikten med villkoret, så att villkoren förblir i full kraft och verkan.


5.9 Avståenden. Apples underlåtenhet att insistera på eller upprätthålla strikt efterlevnad av detta avtal ska inte tolkas som ett avstående av Apple från någon bestämmelse eller någon rätt som de har att verkställa dessa regler, inte heller ska något handlingsmönster mellan Apple och dig eller någon annan part anses modifiera någon bestämmelse i dessa villkor.


5.10 Inga tredjepartsförmånstagare. Dessa villkor ska inte tolkas som att de överför några rättigheter eller kompensationer till några tredje parter.


5.11 Internationella produkter/tjänster. Apple tillhandahåller åtkomst till Apples internationella data och kan därför eventuellt nämna referenser eller korsreferenser till Apples produkter, program och tjänster som inte har annonserats i ditt land. Sådana referenser ska inte underförstås som att Apple i ditt land har för avsikt att annonsera sådana produkter, program eller tjänster.


5.12 Dataskydd. Du godkänner och förstår att det är nödvändigt för Apple att samla in, behandla och använda dina data för att kunna sköta försäljning, utföra service och bekräfta efterlevnad av tillämpliga lagar. Apple behåller och använder dina personuppgifter för att du ska kunna utöva dina rättigheter i samband med servicen av din Apple-produkt och för kvalitets- och servicerelaterade ändamål. Du kan besöka Apples integritetsportal på privacy.apple.com för att utöva dina rättigheter och alternativ som rör integritet. Om integritetsportalen inte är tillgänglig i din region kan du besöka apple.com/legal/privacy/contact. Mer information om Apples integritetsprinciper finns på vår integritetportal på apple.com/se/legal/privacy.


5.13 Underleverantörer. Apple kan komma att anlita andra tjänsteleverantörer för att utföra service av din produkt.


5.14 Villkorskonflikt; tjänster på engelska. I händelse av konflikt mellan olika översättningar av dessa villkor ska den engelska översättningen ges företräde. Det kan hända att vissa supporttjänster och relaterade dokument endast är tillgängliga på engelska.


5.15 Hela avtalet; force majeure. Detta avtal reglerar tjänstetransaktioner som accepterats av Apple. Inga andra muntliga eller skriftliga villkor gäller. Apple godkänner inga variationer eller ändringar av detta avtal. Apple ansvarar inte för eventuella fel eller fördröjningar vid utförandet av service eller leveransen av din produkt eller en ersättningsprodukt som beror på händelser utanför Apples rimliga kontroll.


5.16 Apple-enheter


För ändamål som rör detta avtal anges Apple-enheten i tabellen nedan och beror på var du är bosatt:

Region/inköpsland

Garantigivare

Adress

Australien

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australien Tfn: 133 622

Brasilien

Apple Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brasilien 
04542-000
SAC: 0800-761-0880
www.apple.com/br/support

Kanada

Apple Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Kanada

Hongkong

Apple Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hongkong

Japan

Apple Japan, Inc

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan

Malaysia

Apple Malaysia Sdn Bhd

Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaysia

Nya Zeeland

Apple Sales Nya Zeeland

PO Box 912015, Auckland Mail Centre, Auckland 1142

Singapore

Apple Computer South Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086

Thailand

Apple South Asia (Thailand) Limited

The Offices at CentralWorld Building, 44th Floor, Room No. HH4401-6, and HH4408-9, 999/9 Rama 1 Road
Pathumwan Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 Thailand

Turkiet

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No: 199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

USA

Apple Inc

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014

Vietnam

Apple Vietnam LLC

Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. No. 33, Le Duan Blv., Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Övriga EU/EES-/EFTA-länder/Storbritannien

Apple Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irland

Övriga länder

Apple Inc.

One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014, U.S.A.


6. Landsvariationer


A)EU/EES-länder


Konsumentinformation om tvistlösning online (i enlighet med förordning (EU) nr 524/2013): Om du är en konsument och du har ingått detta avtal med Apple online har du möjlighet att lösa tvister online utanför domstol. Europeiska kommissionen har etablerat en plattform för tvistlösning online, som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Apple är inte skyldiga och har inte för avsikt att delta i tvistlösning online.

Konsumentinformation om alternativ tvistlösning för kunder: Apple är inte skyldiga och har inte för avsikt att delta i alternativ tvistlösning.


B) USA


i) Tolkning. I händelse av bristande överensstämmelse med någon bestämmelse i detta avtal ska bestämmelserna i detta avsnitt gälla.

ii) MEDDELANDEN ENBART TILL KONSUMENTER I KALIFORNIEN


a) En uppskattning av reparationskostnader enligt gällande krav (avsnitt 9844 i California Business and Professions Code) ska ges skriftligen till kunden av serviceåterförsäljaren. Serviceåterförsäljaren får inte ta betalt för utfört arbete eller levererade delar som överstiger de uppskattade kostnaderna utan kundens godkännande. Om detta tillhandahålls skriftligen kan serviceåterförsäljaren ta ut en rimlig avgift för tjänster som tillhandahålls för att fastställa felets karaktär för att förbereda en skriftlig uppskattning av reparationskostnader. Kontakta Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, U.S. för mer information.


b) En köpare av denna produkt i Kalifornien har rätt att få denna produkt servad och reparerad under garantiperioden. Garantiperioden förlängs med det antal hela dagar som produkten inte varit i köparens ägo på grund av garantireparationer. Om en defekt föreligger under garantitiden upphör garantin inte förrän defekten har åtgärdats. Garantiperioden förlängs även om garantireparationerna inte har utförts på grund av förseningar som beror på omständigheter utanför köparens kontroll, eller om garantireparationen inte avhjälpte defekten och köparen meddelar tillverkaren eller säljaren om att reparationerna misslyckats inom 60 dagar efter att de slutförts. Om defekten efter ett rimligt antal försök inte har åtgärdats kan köparen returnera produkten för att få en ersättningsprodukt eller återbetalning, i båda fallen, med avdrag för en rimlig kostnad för användning. Tidsförlängningen påverkar inte det skydd eller de kompensationer som köparen har rätt till enligt andra lagar.


c) Moms. Utöver priset för ditt köp debiterar Apple dig moms på tillämpliga transaktioner baserat på din leveransadress och den momssats som gäller när din beställning faktureras. Om momssatsen för det land som din beställning skickas till ändras innan produkten skickas tillämpas den sats som gäller vid tidpunkten då din beställning faktureras. Köpebeviset som Apple skickar till dig inkluderar eventuell moms.


020124 Service Terms Swedish v12.4