Villkor för reparation

VIKTIGT: DESSA VILLKOR FÖR REPARATION (”AVTAL”) UTGÖR DITT AVTAL MED APPLE (ENLIGT BESKRIVNING I AVSNITTET LANDSSPECIFIKA VARIATIONER OCH SOM SPECIFICERAS GENOM AVTALET) OCH DE GÄLLER FÖR DIN BESTÄLLNING I DE FALL DÅ SERVICE INTE TÄCKS AV VILLKOREN FÖR APPLES BEGRÄNSADE GARANTI, ETT APPLE-ADMINISTRERAT UTÖKAT SERVICEAVTAL ELLER DINA LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER.


KONSUMENTLAGSTIFTNING: FÖR KONSUMENTER SOM SKYDDAS AV KONSUMENTSKYDDSLAGAR ELLER -REGLERINGAR I DET LAND DÄR DE BOR ÄR DE FÖRMÅNER SOM STIPULERAS I DETTA AVTAL TILLÄGG TILL DE RÄTTIGHETER OCH ERSÄTTNINGAR SOM SÅDANA KONSUMENTSKYDDSLAGAR OCH -REGLERINGAR MEDFÖR OCH DU BÖR KONSULTERA KONSUMENTRÅDGIVNINGEN I DET LAND DÄR DU BOR FÖR VIDARE INFORMATION OM DESSA RÄTTIGHETER.


 1. Tjänster och produkter.

1.1 Tjänster. När det gäller servicebeställningar kommer Apple att utföra beskriven service på din Apple-produkt för de uppskattade kostnader som angetts såvida dessa kostnader inte revideras med föregående muntligt eller skriftligt medgivande av dig. Om inget annat anges utför Apple reparations- eller ersättningsservice för att hantera defekter i material eller utförande. Service utförs inte för problem som orsakas av fel i, eller inkompatibilitet med, programvara eller data som finns i, eller registrerats på, din produkt. Apple kan installera uppdateringar av systemprogramvara som en del av servicen, vilket förhindrar att din Apple-produkt återgår till en tidigare version av systemprogramvaran. Tredjepartsprogram som installerats på din Apple-produkt kanske inte är kompatibla eller fungerar med Apple-produkten som en följd av uppdateringen av systemprogramvaran.


1.2 Dataöverföringstjänster. Om din Apple Mac-produkt kan lagra program, data eller annan information (”data”) kan Apple försöka överföra dessa data till en ersättningsenhet. Det är möjligt att data går förlorade vid servicen. I sådana fall ansvarar Apple inte för eventuell förlust av data.


a. Apple raderar alla data på den ursprungliga enheten i samband med dataöverföringstjänsten, oavsett om Apple kan överföra data från den ursprungliga enheten till ersättningsenheten eller inte. Du bör spara en separat säkerhetskopia av innehållet i enhetens data, ta bort all personlig information som du vill skydda och inaktivera alla säkerhetslösenord. Det är möjligt att Data går förlorade, ersätts eller formateras om vid servicen. I sådana fall ansvarar Apple och dess ombud inte för eventuell förlust av program, data eller annan information på enheten.


b. Dataöverföringstjänsten involverar överföring av data direkt från den ursprungliga enheten till ersättningsenheten eller till en kompatibel enhet för extern datalagring som du tillhandahåller. Apple överför inte Data till ett datalagringssystem eller en datalagringsenhet som ägs av Apple eller en tredje part och lagrar inte en kopia av Data i samband med en Dataöverföringstjänst.


1.3 Delar och arbete. Apple kan tillhandahålla både delar och arbete men kan uppmana dig att själv byta ut vissa delar som är enkla att installera, enligt beskrivning nedan. Apple kan använda delar eller produkter som består av nya och/eller begagnade Apple-originaldelar som har testats och klarat Apples funktionskrav vid service av din produkt, i enlighet med gällande lagar. Apple behåller den utbytta delen eller produkten som ersätts under service som sin egendom och den ersättande delen eller produkten blir din egendom. Utbytta delar och produkter kan vanligtvis repareras och ersätts eller repareras av Apple motsvarande deras värde. Apple kan använda Apple-produkter eller ersättningsdelar för service som kommer från ett land som skiljer sig från det land från vilket Apple-produkten eller originaldelarna kommer från. Om gällande lagar kräver att Apple på din begäran returnerar en utbytt artikel till dig samtycker du till att betala Apple marknadspriset på ersättningsartikeln samt frakt.


1.4 Servicealternativ. Apple erbjuder service genom ett av följande alternativ och väljer servicemetod beroende på omständigheterna och i synnerhet vilken typ av Apple-produkt det gäller i enlighet med gällande lag:


A Gör-det-själv-service (”DIY”). Gör-det-själv-service tillåter dig att själv utföra service på din produkt. Om Apple gör bedömningen att Gör-det-själv-service är möjligt för dig skickar Apple en ersättningsdel för din produkt. Ersättningsdelen kommer med installationsinstruktioner samt eventuella krav för returen av den utbytta delen. När det gäller Gör-det-själv-service som kräver att du returnerar den utbytta delen måste du lämna betalkortsuppgifter för att säkerställa att delen returneras. Alla utbytta delar som kräver retur måste returneras till Apple inom tio (10) dagar från det datum då Apple skickar ersättningsdelarna till dig (”returperiod”). Om (i) du inte returnerar den utbytta delen enligt beskrivning inom returperioden eller (ii) om den utbytta delen inte är berättigad till service på grund av ett serviceundantag enligt beskrivning nedan, ska du betala den summa som du godkände när du beställde service. Om Apple inte kräver att den utbytta delen returneras skickar Apple en ersättningsdel eller -produkt till dig tillsammans med installationsinstruktioner och eventuella krav för kassering av den utbytta delen. Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader i samband med Gör-det-själv-service.


B Service per post. Om Apple gör bedömningen att din produkt är berättigad till service via post skickar du produkten till Apples plats för reparationsservice i enlighet med Apples instruktioner. Apple kan tillhandahålla förbetalda fraktsedlar (och om du inte har kvar originalförpackningen kan Apple skicka förpackningsmaterial). Om Apple inte tillhandahåller en förbetald fraktsedel eller förpackning måste du ordna med frakt och förpackning av din produkt till Apples plats för reparationsservice. Det ska ske enligt vad som beskrivs när du beställer service och det kan vara bra att försäkra paketet för förlust eller skada som uppstår under frakten. När servicen är klar returnerar Apples reparationsställe den reparerade produkten eller en ersättningsprodukt till dig.


C Expressbytesservice (ERS).


i. Apple skickar en ersättningsprodukt till din angivna adress om Apple fastställer att din produkt är berättigad till ERS och du väljer att beställa ERS genom att ange dina kreditkortsuppgifter till Apple. Du måste returnera din produkt så Apple mottar den inom tio (10) dagar från det datum då Apple skickar ersättningsprodukten (”returperiod”). Du måste returnera originalprodukten i paketet som innehöll ersättningsprodukten enligt Apples anvisningar. Apple behåller originalprodukten och du behåller ersättningsprodukten.


ii. När det gäller ERS debiterar Apple ditt betalkort för ERS-kostnaden när ersättningsprodukten skickas enligt beskrivning på webbsidan Vanliga frågor om service som visas i tabellen nedan (”Vanliga frågor om service”). När ersättningsprodukten skickas gör Apple en reservation på ditt betalkort som motsvarar ersättningsvärdet för en ny produkt (”ersättningsvärde”) enligt beskrivning i Vanliga frågor om service. Den här reservationen hanteras av Apple och gäller vid skador på originalprodukten som inte är berättigade till service efter utlöpt garanti eller förlust av originalprodukten eller vid andra utestående betalningar till Apple. Reparationer anses falla utanför garantin när


 • produkten inte längre omfattas av Apples garanti, AppleCare-serviceplanen eller konsumentköplagen.
 • problemet du rapporterar orsakats av oavsiktlig skada eller obehöriga ändringar eller om den oavsiktliga skadan eller de obehöriga ändringarna förhindrar Apple att reparera problemet du rapporterat.
  ProduktenVanliga frågor om service
  Produkten
  iPhone
  Vanliga frågor om service
  Produkten
  iPad
  Vanliga frågor om service

iii. Om Apple mottar originalprodukten inom returperioden i ett skick som inte berättigar till service efter utlöpt garanti debiteras ditt betalkort för mellanskillnaden mellan ersättningsvärdet av en ny produkt (”ersättningsvärde”) och avgiften för service efter utlöpt garanti som beskrivs i Vanliga frågor om service. En originalprodukt som är obrukbar på grund av obehöriga ändringar eller inte fungerar på grund av stor skada, till exempel om produkten är i flera delar, är exempel på en produkt som inte är berättigad till service efter utlöpt garanti.


iv. Om originalprodukten returneras till Apple inom returperioden krediteras återstoden av ersättningsvärdet till kreditkortet efter bekräftelse av att alla andra tillämpliga avgifter har betalats. Ditt kreditkort debiteras med ersättningsvärdet om Apple inte mottar originalprodukten inom returperioden. Alla avgifter och kostnader som beskrivs här är exklusive moms.


1.5 Ändringar i servicealternativen. Apple förbehåller sig rätten att när som helst ändra de servicealternativ som finns tillgängliga för dig. Ändringar påverkar inte service som redan har inletts.


1.6 Endast slutanvändare. Apple utför service, säljer och skickar produkter enbart till slutanvändare. Du får inte köpa för återförsäljning. Apple förbehåller sig rätten att neka eller avbryta din beställning om Apple misstänker att du köper för återförsäljning.


1.7 Ingen försäljning till minderåriga. Köp under dessa villkor gäller endast för personer som är myndiga.


1.8 Serviceundantag och felsökningsavgift. Apple kan debitera en felsökningsavgift (inklusive fraktkostnader) enligt beskrivning i tabellen Landsspecifika variationer nedan (”felsökningsavgift”) om Apple undersöker din produkt och gör bedömningen att (i) produkten inte behöver service, (ii) produkten är trasig på grund av, eller inte är kompatibel med, programvara eller data som finns i, eller registrerats av, din produkt, (iii) service behövs på grund av trasiga delar som inte tillhandahållits av Apple eller som är av annat märke, (iv) ytterligare arbete eller delar krävs som inte specificerades i den ursprungliga uppskattade kostnaden och du inte godkänner service baserat på Apples reviderade beräknade kostnad eller (v) service inte kan utföras på grund av att serienumret har ändrats, gjorts oläsligt eller tagits bort eller produkten är defekt på grund av olycka, missbruk, vätskekontakt, underlåtenhet, felanvändning (inklusive felaktig installation, reparation eller underhåll av någon annan än Apple eller en auktoriserad Apple-servicepartner), obehörig ändring, extrem miljö (inklusive extrem temperatur eller fuktighet), extrem fysisk eller elektrisk påverkan eller störning, variation eller toppar i spänning, åska, statisk elektricitet, eldsvåda, utomstående påverkan eller andra extrema orsaker (”serviceundantag”). Apple returnerar din produkt utan att utföra service och kan debitera felsökningsavgiften.


Land eller regionFelsökningsavgift
Land eller region
Australien
Felsökningsavgift
Inte mer än etthundra (100 AUD) australiska dollar
Land eller region
Kanada
Felsökningsavgift
Inte mer än etthundra (100 CAD) kanadensiska dollar
Land eller region
EU/EES-länder/Storbritannien
Felsökningsavgift
Inte mer än etthundra (100 EUR) euro
100 GBP i Storbritannien
993 NOK i Norge
744 DKK i Danmark
1 029 SEK i Sverige
105 CHF i Schweiz
450 PLN i Polen
Land eller region
Hongkong
Felsökningsavgift
Inte mer än sjuhundraåttio (780 HKD) hongkongdollar plus eventuell skatt
Land eller region
Japan
Felsökningsavgift
Inte mer än tiotusen (10 000 Y) yen plus eventuell skatt
Land eller region
Nya Zeeland
Felsökningsavgift
Inte mer än etthundratrettio (130 NZD) nya zeeländska dollar
Land eller region
Singapore
Felsökningsavgift
Inte mer än etthundraåttio (180 SGD) singaporedollar plus eventuell skatt
Land eller region
USA
Felsökningsavgift
Inte mer än etthundra (100 USD) amerikanska dollar plus eventuell skatt.

1.9 Undantag från rätt till service. Service enligt detta avtal erbjuds till, och gäller för, invånare i Australien, Belgien, Brasilien, Danmark (exklusive Grönland och Färöarna), Finland (exklusive Åland), Frankrike (exklusive Korsika, utomeuropeiska departement och territorier), Hongkong, Irland, Italien (exklusive Sardinien), Japan, Kanada, Lichtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge (exklusive Svalbard), Nya Zeeland, Polen, Singapore, Spanien (inklusive Balearerna men exklusive Kanarieöarna, Ceuta, Melilla), Sverige, Schweiz, Storbritannien (exklusive Isle of Man), Thailand, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Vietnam, Österrike och invånare i de femtio delstater som tillhör USA samt District of Columbia. Service enligt detta avtal finns inte tillgänglig där den är förbjudet enligt lag.


1.10 Leverans. Apple kan ge en uppskattning av när en ersättningsprodukt eller fraktlåda för service kommer att skickas till dig. När din beställning har förberetts för frakt eller har skickats kan Apple inte ändra leveransadressen. Observera att när det gäller leveranser som kräver signatur kan du godkänna att Apple levererar utan signatur om du är beredd att ta risken att din beställning levereras utan att någon finns på leveransadressen.


1.11 Kundens ansvar.


1.11.1 Apple tillhandahåller instruktioner för frakt och förpackning. Du ansvarar för produkter eller delar som försvinner eller skadas på grund av att du inte har följt dessa instruktioner.


1.11.2 Det är ditt ansvar att säkerhetskopiera befintliga data, programvara och program samt radera befintliga data före service. Apple ansvarar inte för förlust, återställning eller skada på data eller program eller att utrustningen inte kan användas som ett resultat av service som Apple tillhandahåller. Du intygar att din produkt inte innehåller olagliga filer eller data.


1.11.3 Övergiven egendom. Såvida du inte ger andra instruktioner skickar Apple din reparerade eller utbytta produkt till den postadress du angav när du godkände service. Om produkten returneras till Apple på grund av att leveransen inte kunde slutföras till den angivna adressen kommer Apple försöka kontakta dig för att få en annan postadress. Om du inte anger en adress dit Apple eller dess agent kan leverera produkten inom sextio (60) dagar (avsnittet Landsspecifika variationer nedan innehåller tillämpliga undantag) efter det första leveransförsöket, kommer Apple att meddela dig om att produkten bedöms vara övergiven. Apple skickar meddelande till den postadress du angav när du godkände service. I händelse av att produkten är övergiven kan Apple avyttra produkten i enlighet med gällande lagstiftning och, specifikt, sälja produkten privat eller offentligt för att få betalt för utestående kostnader för servicearbetet. Apple förbehåller sig rätten till lagstadgad panträtt för obetalda avgifter.


Kunder i Europa med undantag för Österrike, Tjeckien och Tyskland: Om du inte har gjort anspråk på din produkt och betalat alla avgifter inom sextio (60) dagar efter att Apple har meddelat dig om att produkten har reparerats kommer Apple att ange en tidsperiod under vilken du kan göra anspråk på produkten. Apple skickar sådant meddelande till dig på den postadress du angav när du godkände reparationen. Om du inte heller då hämtar din produkt får Apple begära skadeersättning av dig inklusive kostnader för förvaring av produkten. Apple förbehåller sig rätten till lagstadgad panträtt för obetalda avgifter.


Kunder i Österrike, Tjeckien och Tyskland: Apple har rätt att behålla din produkt tills du har betalat alla avgifter för reparationen. Om du inte har gjort anspråk på din produkt och betalat alla avgifter inom sextio (60) dagar efter att Apple har meddelat dig om att produkten har reparerats, erbjuder Apple dig att hämta produkten och/eller godkänna leverans av produkterna mot betalning av kostnaderna. Det förutsätts att du ansvarar för alla kostnader som uppstår för förvar av produkterna och Apple förbehåller sig rätten till lagstadgad panträtt för obetalda avgifter. Det påverkar inte heller Apples rätt att erhålla kompensation för skador.


1.11.4 Information om service. När du beställer service måste du beskriva det problem som påverkar produkten så att Apple förstår och kan återskapa det.


1.11.5 Apple uppmanar dig att granska informationen om servicebeställningsstatus på //www.apple.com/support/repairstatus/


1.11.6 Redovisning av icke godkända ändringar och service som inte utförts av Apple. När du beställer service måste du meddela Apple om några icke godkända ändringar har gjorts, eller om någon annan än Apple eller en Apple-auktoriserad tjänsteleverantör (”AASP”) har reparerat eller bytt någon del på din produkt. Apple ansvarar inte för eventuella produktskador som uppstår under reparationen och som är ett resultat av obehöriga ändringar eller av att någon annan än Apple eller en AASP har reparerat eller bytt någon del på produkten. Om skador skulle uppstå kommer Apple kontakta dig för ett godkännande av ytterligare kostnader som kan tillkomma för att servicen ska kunna slutföras. Detta gäller även om produkten omfattas av garantin eller en AppleCare-serviceplan. Om du inte godkänner kostnaderna kan Apple skicka tillbaka din produkt oreparerad, utan något ansvar.


2. Beställning och betalning.


2.1 Betalning. Betalningsvillkoren är efter Apples eget gottfinnande, och såvida inget annat har överenskommit med Apple, måste betalningsuppgifter tas emot innan Apple accepterar en beställning.


2.2 Betalningsmetoder. Apple tillåter att du gör köp eller beställningar (som kräver en säkerhet för retur av den utbytta delen eller produkten) med kreditkort eller betalkort när det är tillämpligt och godtagbart i det land där servicen erbjuds (förutom i Hongkong, Japan och Singapore) eller med annan i förhand avtalad betalningsmetod såvida Apple inte har godkänt andra kreditvillkor. När du lämnar kortuppgifter till Apple får Apple ett medgivande i förhand av kortutgivaren för beställningsbeloppet. Detta kan leda till en motsvarande blockering i den tillgängliga krediten så länge som förhandsgodkännandet är i kraft. Apple debiterar inte ditt kreditkort och bearbetar inte heller en transaktion på ditt betalkort förrän beställningen behandlas. Det kan hända att Apple inte kan godta kreditkort eller betalkort vars faktureringsadress ligger utanför landet där köpet görs eller beställningen läggs. Betalkort kan ha begränsningar för dagliga utgifter, vilket kan försena behandlingen av din beställning väsentligt. Apple kräver en säkerhetskod för ditt kredit- eller betalkort. Det är för att skydda dig mot att obehöriga använder ditt kort. Säkerhetskoden är ett separat nummer med tre eller fyra siffror och den är specifik för ditt kort. Den kan vara tryckt på kortet över de präglade siffrorna eller på baksidan av kortet i signaturfältet.


2.3 Priser. Apple strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga priser på aktuella produkter och tjänster från Apple. Det totala beställningspriset inkluderar priset för produkten eller tjänsten som gäller den dag då beställningen bearbetas. Apple förbehåller sig rätten att när som helst ändra de visade priserna på produkter och tjänster för att korrigera prisfel. En prisändring påverkar inte service som redan har inletts.


2.4 Bekräftelse. Apple skickar en bekräftelse på beställningen via e-post kort efter att den mottagits. Du får en bekräftelse med vanlig post eller e-post när Apple har godkänt din beställning.


2.5 Återbetalningar. Med undantag från det som beskrivs i avsnittet Garanti och ansvarsbegränsning nedan gör Apple inga återbetalningar för servicebeställningar.


3. Garanti och ansvarsbegränsning


3.1 Servicegaranti. I fråga om alla servicebeställningar garanterar Apple (1) att den service som utförs överensstämmer med dess beskrivning i nittio (90) dagar från servicedatum, (2) att, med undantag för batterier som beskrivs i stycket nedan, alla delar och produkter som används för service är fria från defekter i material och utförande i nittio (90) dagar från servicedatum och (3) att alla batterier som installeras som en del av Apples batteribytesservice för Apples bärbara Mac-datorer kommer att vara fria från defekter i material och utförande i ett års tid från servicedatum. Den här garantin är en begränsad garanti. Om en service som inte uppfyller kraven tillhandahålls eller ett fel uppstår i en ersättningsdel eller produkt under den tillämpliga garantiperioden kan Apple välja, enligt vad lagen tillåter, att (a) utföra servicen på nytt så att den uppfyller kraven, (b) reparera eller ersätta delen eller produkten med hjälp av delar eller produkter som består av nya och/eller begagnade Apple-originaldelar som har testats och klarat Apples funktionskrav eller (c) återbetala de belopp som betalats till Apple för service.


Australien: De rättigheter som beskrivs i denna policy för returer, återbetalningar och garantier är utöver de lagstadgade rättigheter som du kan ha enligt Consumer and Competition Act 2010 och andra tillämpliga australiska konsumentskyddslagar och regler. Våra produkter och tjänster har garantier som inte kan åsidosättas enligt australisk konsumentlagstiftning. Om det finns allvarliga fel med vår tjänst har du rätt att:


 • avbryta ditt serviceavtal med oss eller
 • få en återbetalning för den oanvända andelen eller kompensation för det minskade värdet.

Om tjänsten innehåller ett fel som inte är ett allvarligt fel har du rätt till att få felet åtgärdat inom en rimlig tid. Om detta inte görs har du rätt att avboka serviceavtalet och få återbetalning för den andel som inte har använts. Du har även rätt till kompensation för alla andra förutsebara anledningar till förlust eller skada på grund av ett fel med tjänsten.

Du har även rätt till reparation, byte eller återbetalning vid ett stort fel på våra varor och till kompensation för alla andra förutsebara anledningar till förlust eller skada. Du har även rätt att få produkterna reparerade eller utbytta om varorna inte håller godtagbar kvalitet och felet inte är ett stort fel. Om detta inte görs har du rätt till en återbetalning för varorna eller rätt att få varorna utbytta. Varor som ska repareras kan ersättas med begagnade Apple-originaldelar av samma typ som har testats och klarat Apples funktionskrav istället för att bli reparerade. Begagnade Apple-originaldelar som har testats och klarat Apples funktionskrav kan användas vid reparationen av produkten. Varureparation kan leda till dataförlust. Vissa lagar, bland annat Competition and Consumer Act 2010, kan medföra garantier eller villkor eller ålägga Apple skyldigheter som inte kan undantas, begränsas eller ändras, eller som bara kan undantas, begränsas eller ändras i begränsad omfattning. Dessa villkor måste läsas enligt dessa lagbestämmelser. Om dessa lagbestämmelser gäller begränsar Apple i möjligaste mån sitt ansvar vid eventuella krav enligt bestämmelserna till att, efter Apples eget gottfinnande (1) tillhandahålla tjänsterna igen (2) betala för kostnaden för att låta tillhandahålla tjänsterna igen.

Brasilien: Apple använder inte renoverade eller begagnade produkter eller delar vid service av Apple-produkter.


Kanada: Invånare i Quebec lyder under provinsiella konsumentskyddslagar utöver rättigheterna i detta avtal.


Tjeckien: För tjeckiska konsumenter gäller rättigheterna i detta avtal utöver, och påverkar inte, lagstadgade rättigheter som konsument. Mer information om dina rättigheter som konsument finns i avsnitt 6(B) i detta avtal.


Danmark: För danska konsumenter gäller rättigheterna i denna garanti utöver, och påverkar inte, lagstadgade rättigheter som konsument, inklusive de i lagen om försäljning av varor. Detta gäller bland annat rätten att klaga på avvikelser till dess att den tvååriga klagomålsperioden som fastställs däri förfaller, dvs. 2 år från inköpsdatum. Dessutom gäller att om det uppstår fel i serviceprodukten efter 90-dagarsgarantin men inom 2 år efter att service har utförts, har konsumenten, efter Apples gottfinnande, rätt till ny service eller en återbetalning av de serviceavgifter som har betalats. Detta gäller i de fall då det kan fastställas att sådant fel beror på en avvikelse i den service som utförts.


Nya Zeeland: De rättigheter som beskrivs i denna policy för returer, återbetalningar och garantier är utöver de lagstadgade rättigheter som du kan ha enligt Consumer Guarantees Act 1993 och andra tillämpliga konsumentskyddslagar och regler i Nya Zeeland.


Finland: För finländska konsumenter gäller rättigheterna i detta avtal utöver konsumentens lagstadgade rättigheter enligt bestämmelserna i den finländska konsumentskyddslagen (38/1978, med ändringar).


Norge: För norska konsumenter gäller rättigheterna i detta avtal utöver de lagstadgade rättigheterna enligt den norska lagen om hantverkstjänster för konsumenter (håndverkertjenesteloven) och/eller den norska konsumentköplagen (forbrukerkjøpsloven), inklusive din rätt att använda den längsta klagoperioden, dvs. två år från reparation eller inköp.


3.2 Friskrivning från garantier.


I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG ÄR DE GARANTIER, VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR SOM BESKRIVS UTTRYCKLIGEN I DETTA AVTAL EXKLUSIVA OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, VILLKOR, FÖRPLIKTELSER, SKYLDIGHETER OCH PÅSTÅENDEN, OCH DET GÄLLER OAVSETT OM DE ÄR MUNTLIGA OCH SKRIFTLIGA, LAGSTADGADE, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG SKA APPLE SÄRSKILT FRÅNSÄGA SIG OCH EXKLUDERA ALLA LAGSTADGADE OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, VILLKOR, FÖRPLIKTELSER, SKYLDIGHETER OCH PÅSTÅENDEN SOM ÄR RELATERADE TILL, ELLER SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UTIFRÅN, DETTA AVTAL, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR I FRÅGA OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, AKTSAMHET, FÖRMÅGA ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

3.3 Ansvarsbegränsning.OM DU ÄR KONSUMENT KAN DU HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER I FRÅGA OM SERVICE OCH PRODUKTER SOM TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DETTA AVTAL. VÄND DIG TILL DIN LOKALA KONSUMENTMYNDIGHET FÖR MER INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER. APPLE TAR INGET ANSVAR FÖR SÅDANT SOM INTE TÄCKS AV DESSA RÄTTIGHETER UTÖVER DE ERSÄTTNINGAR SOM BESKRIVS HÄR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNINGAR, ANSVAR FÖR ATT PRODUKTER INTE FINNS TILLGÄNGLIGA ATT ANVÄNDA, FÖR FÖRLORADE INKOMSTER, FÖRLORADE AFFÄRER ELLER FÖRLORADE, KORRUPTA ELLER SKADADE DATA ELLER PROGRAMVARA, ELLER TILLHANDAHÅLLANDET AV TJÄNSTER. MED UNDANTAG FÖR DET SOM BESKRIVS UTTRYCKLIGEN HÄR, HAR APPLE INGET ANSVAR FÖR EFTERFÖLJANDE, SÄRSKILDA, DIREKTA ELLER PÅFÖLJDSSKADOR, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR HAR PÅTALATS, ELLER FÖR ANSPRÅK FRÅN TREDJE PART. DU GODKÄNNER ATT NÄR DET GÄLLER ANSVAR SOM ÄR KOPPLAT TILL KÖPET AV PRODUKTEN HAR APPLE INGA SKYLDIGHETER ELLER ANSVAR FÖR SKADEBELOPP SOM ÖVERSTIGER BESTÄLLNINGSBELOPPET. I FRÅGA OM KONSUMENTÄRENDEN KAN ANSVARET FÖR (1) DÖDSFALL OCH PERSONSKADA SAMT (2) BEDRÄGERI VARA STÖRRE ÄN FÖRLUST PÅ GRUND AV UNDERLÅTENHET OCH I DESSA FALL AVSER APPLE INTE ATT EXKLUDERA DETTA ANSVAR.


3.4 Vissa delstater, regioner och jurisdiktioner tillåter inte undantag eller begränsningar av tillfälliga skador eller följdskador, eller undantag eller begränsningar vad gäller giltighetslängd för underförstådda garantier eller villkor, så ovanstående begränsningar eller undantag kanske inte gäller dig. Den begränsade garantin ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar beroende på delstat, region eller jurisdiktion.


Japan: Oaktat andra villkor i detta avtal ska villkor som begränsar servicepartnerns ansvar för skador som uppstår på grund av brott mot avtalet eller kränkning från Apples sida inte gälla om den Japanska Konsumentsrättslagen (Consumer Contract Act of Japan) gäller och sådan skada beror på avsiktligt tjänstefel eller grov oaktsamhet från Apples sida.


4. Exportkontroll. Du får inte använda, exportera eller vidareexportera produkten som har fått service på annat sätt än vad som är tillåtet enligt lag i den jurisdiktion där produkterna tillhandahölls. Särskilt gäller, utan begränsningar, att produkterna inte får exporteras eller vidareexporteras i överträdelse mot exportlagar, inklusive export eller vidareexport till något land beträffande vilket USA har förordnat om handelsförbud eller till någon som finns med på listan som sammanställs av det amerikanska finansdepartementet (U.S. Treasury Department) eller listorna ”Denied Person's List” eller ”Entity List” som publiceras av det amerikanska handelsdepartementet (U.S. Department of Commerce). Du intygar att du inte befinner dig i ett land eller på en lista som innebär att tillhandahållandet av produkten till dig skulle innebära en överträdelse av gällande lagar. Du godkänner även att du inte ska använda produkterna för något som är förbjudet enligt gällande lagar.


5. Allmänt.


5.1 Typografiska fel. Apple ansvarar inte för typografiska fel. Apple förbehåller sig rätten att avbryta beställningar du har gjort om det fanns ett typografiskt fel gällande pris eller tillgänglighet för en vara du har beställt.


5.2 Ändringar av villkor. Apple förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta avtal i enlighet med lag. Ändringar påverkar inte service som redan har inletts.


5.3 Avbokning. Genom att godkänna servicebeställningen ger du ditt uttryckliga godkännande till att Apple inleder service och bekräftar att du är införstådd med att du inte kan avboka servicebeställningen och inte kan utöva din rätt att dra dig ur avtalet när servicen har utförts.


5.4 Ändringar i produkt/tjänst. Apple kan när som helst, utan föregående meddelande, göra ändringar i alla produkter och tjänster som finns online, eller i gällande priser för sådana produkter och tjänster. Informationen som finns online i fråga om produkter och tjänster kan vara gammal och Apple förbinder sig inte att uppdatera informationen som finns online gällande dessa produkter och tjänster.


För invånare i Europa: Innan du sluter avtal med Apple kommer du att tillhandahållas korrekt information om de viktigaste egenskaperna i fråga om varorna och tjänsterna. Du tillhandahålls även priset och fraktkostnader för varorna och tjänsterna, inklusive alla skatter.


5.5 Onlineåtkomst. Apple förbehåller sig rätten att göra allt följande, när som helst och utan föregående meddelande: (1) ändra, avbryta eller avsluta driften av eller åtkomsten till sina webbsidor eller någon del av sin webbplats, oavsett orsak, (2) modifiera eller ändra sina webbsidor eller någon del av dem samt alla tillämpliga policyer eller villkor, och (3) vid behov tillfälligt avbryta driften av sin webbplats eller någon del av den, i syfte att genomföra planerat eller oplanerat underhåll, felkorrigering eller andra ändringar.


5.6 Gällande lag. Lagarna i det land där du beställer service eller produkter styr detta avtal, med undantag för det som beskrivs i tabellen Landsspecifika variationer nedan.


Land eller region

Australien

I den utsträckning som lagen tillåter styrs alla servicebeställningar från invånare i Australien av lagarna i New South Wales.

Brasilien

I den utsträckning som lagen tillåter styrs alla servicebeställningar från invånare i Brasilien av brasilianska lagar utan någon effekt på deras lagvalsregler

Kanada

I den utsträckning som lagen tillåter styrs alla servicebeställningar från invånare i Kanada av lagarna i delstaten Ontario utan någon effekt på deras lagvalsregler. Kunder i Quebec styrs av den delstatens konsumentskyddslagar.

EU/EES-länder/EFTA-länder/Storbritannien

För kunder som inte räknas som konsumenter styrs dessa villkor av, och ska tolkas i enlighet med, lagarna i Republiken Irland och alla tvistemål måste framföras vid Republiken Irlands domstolar.

För kunder som inte räknas som konsumenter styrs dessa villkor av, och ska tolkas i enlighet med, lagarna i England och Wales och alla krav måste framföras vid domstolarna i England och Wales.

Hongkong

I den utsträckning som lagen tillåter styrs alla servicebeställningar från invånare i Hongkong av lagarna i Hongkong utan någon effekt på deras lagvalsregler.

Nya Zeeland

I den utsträckning som lagen tillåter styrs alla servicebeställningar från invånare i Nya Zeeland av lagarna i Nya Zeeland.

Singapore

I den utsträckning som lagen tillåter styrs alla servicebeställningar från invånare i Singapore av lagarna i Singapore utan någon effekt på deras lagvalsregler

USA

I den utsträckning som lagen tillåter styrs alla servicebeställningar från invånare i USA av kaliforniska lagar utan någon effekt på deras lagvalsregler.


5.7 Inga ändringar i avtalet. Ingen av Apples anställda eller agenter har rätt att ändra något villkor som gäller för transaktionerna.


5.8 Icke verkställbara villkor. Om något av ovanstående villkor enligt domstol eller annan instans i behörig jurisdiktion bedöms vara ogiltigt eller icke verkställbart ska detta inte påverka återstående bestämmelser i detta avtal. Ett sådant villkor ska begränsas eller tas bort i så liten utsträckning som nödvändigt och ersättas av en giltig bestämmelse som i högsta möjliga grad speglar avsikten med villkoret, så att villkoren ska fortsätta att gälla fullt ut.


5.9 Friskrivningar. Apples underlåtenhet att kräva eller upprätthålla att detta avtal verkställs strikt ska inte tolkas som en friskrivning av Apple i fråga om någon bestämmelse eller rättighet de har att upprätthålla dessa policyer. Inte heller ska något beteendemönster mellan Apple och dig eller annan part anses ändra någon bestämmelse i dessa villkor.


5.10 Ingen tredje part som förmånstagare. Dessa villkor ska inte tolkas som att de tilldelar rättigheter eller ersättningar till en tredje part.


5.11 Internationella produkter/tjänster. Apple erbjuder åtkomst till Apples internationella data och kan därmed innehålla referenser eller korsreferenser till produkter, program och tjänster från Apple som inte har lanserats i ditt land. Sådana referenser innebär inte att Apple planerar att lansera dessa produkter, program och tjänster i ditt land.


5.12 Dataskydd. Du samtycker till, och förstår, att Apple måste samla in, behandla och använda dina data för att behandla försäljningar, utföra service och säkerställa att gällande lagar efterlevs. Apple bevarar och använder din personliga information i syfte att ge dig de rättigheter du får i och med service av din Apple-produkt samt för kvalitets- och servicerelaterade ändamål. Du kan utöva dina rättigheter och alternativ för integritet på Apples integritetsportal privacy.apple.com. Om integritetsportalen inte är tillgänglig i din region kan du även besöka apple.com/legal/privacy/contact/se. Mer information om Apples integritetsprinciper finns på vår integritetportal på apple.com/legal/privacy.


5.13 Underleverantörer. Apple kan använda andra underleverantörer för produktservice.


5.14 Motstridiga villkor; tjänster på engelska. Om det skulle uppstå fall då olika översättningar av dessa villkor motstrider varandra ska den engelska versionen vara gällande. Vissa supporttjänster och relaterade dokument kanske bara finns på engelska.


5.15 Komplett avtal; force majeure. Detta avtal reglerar servicetransaktioner som godkänns av Apple. Inga andra muntliga eller skriftliga villkor gäller. Apple godkänner inte eventuella variationer eller ändringar gällande detta avtal. Apple ansvarar inte för eventuell underlåtenhet eller förseningar vad gäller att utföra service eller leverera din produkt eller en ersättningsprodukt i fall då det beror på omständigheter som rimligen ligger utanför Apples kontroll.


5.16 Apple-enheter


För detta avtal visas Apple-enheterna i listan nedan och de är beroende av var du bor:

Region/inköpsland

Garantiutfärdare

Adress

Australien

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australien Tel: 133 622

Brasilien

Apple Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brasilien 
04542-000
SAC: 0800-761-0880
www.apple.com/br/support

Kanada

Apple Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Kanada

Hongkong

Apple Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hongkong

Japan

Apple Japan, Inc

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan

Nya Zeeland

Apple Sales New Zealand

PO Box 912015, Auckland Mail Centre, Auckland 1142

Singapore

Apple Computer South Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086

Thailand

Apple South Asia (Thailand) Limited

Kontoren på CentralWorld Building, 44th Floor, Room No. HH4401-6 och HH4408-9, 999/9 Rama 1 Road
Pathumwan Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 Thailand

Turkiet

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

USA

Apple Inc

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014

Vietnam

Apple Vietnam LLC

Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. No. 33, Le Duan Blv., Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Övriga EU/EES/EFTA-länder/Storbritannien

Apple Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irland

Övriga länder

Apple Inc.

One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014, U.S.A.


6. Landsspecifika variationer


A)EU/EES-länder


Konsumentinformation om tvistlösning på nätet (enligt förordning (EU) 524/2013): Om du är en konsument som har ingått detta avtal med Apple på nätet har du möjlighet till ett nätbaserat tvistlösningsförfarande utanför domstol. Europeiska kommissionen har skapat en webbplattform för tvistlösning som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Apple måste inte och avser inte att delta i tvistlösning online.

Konsumentinformation om alternativ tvistlösning för kunder: Apple måste inte och avser inte att delta i alternativ tvistlösning.


B) USA


i) Tolkning. Bestämmelserna i denna sektion ska gälla om de motsäger någon bestämmelse i detta avtal.


ii) MEDDELANDE TILL KONSUMENTER I KALIFORNIEN


a) En obligatorisk kostnadsuppskattning för reparationer (sektion 9844 i California Business and Professions Code) ska ges skriftligt till kunden av serviceleverantören. Serviceleverantören får inte debitera för utfört arbete eller delar om det överstiger kostnadsuppskattningen utan föregående medgivande från kunden. Där det meddelas skriftligen, får serviceleverantören debitera en rimlig avgift för tjänster utförda för att avgöra typen av felfunktion som förberedelse för en skriftlig kostnadsuppskattning för reparationen. För mer information, kontakta the Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, USAb) En köpare av den här produkten i Kalifornien har under garantiperioden rätt att få service och reparation på produkten. Garantitiden förlängs med det antal hela dagar som produkten varit inlämnad för garantireparation och inte kunnat användas av kunden. Om ett fel finns under garantitiden löper garantin inte ut förrän felet har åtgärdats. Garantiperioden förlängs också om garantireparationerna inte har utförts på grund av förseningar som beror på omständigheter som står utom köparens kontroll. Detsamma gäller om garantireparationerna inte korrigerade felet och köparen informerar tillverkaren eller säljaren om att reparationen inte fungerade inom 60 dagar efter att den utförts. Om felet inte har åtgärdats efter ett rimligt antal försök har kunden rätt att lämna tillbaka produkten i utbyte mot en ersättningsprodukt eller pengar tillbaka, i båda fallen med ett rimligt avdrag för den tid kunden nyttjat produkten. Garantiförlängningen påverkar inte det skydd eller den kompensation som kunden kan få enligt annan lagstiftning.


c) Mervärdesskatt. Utöver priset för köpet debiterar Apple moms på tillämpliga transaktioner baserat på din leveransadress och momsskattesatsen som gäller vid tillfället då beställningen faktureras. Om momsskattesatsen för den delstat som din beställning ska levereras till förändras innan produkten skickas gäller den sats som är i kraft vid tillfället då beställningen faktureras. Inköpsbeviset som Apple skickar till dig innehåller tillämplig moms.


030123 Service Terms Swedish v12.2