Villkor för expressbytesservice

Följande villkor gäller för expressbytesservice (ERS) tillsammans med annan service under Apples begränsade garanti. Denna service är ett tillägg till de kostnadsfria servicealternativen enligt Apples garanti och påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

i. Om du vill minimera tiden du är utan din Apple-produkt kan Apple skicka en ersättningsprodukt till din angivna adress om Apple fastställer att din produkt är berättigad till ERS och du väljer att beställa ERS genom att ange dina kreditkortsuppgifter till Apple. Du måste returnera din produkt så Apple mottar den inom tio (10) dagar från det datum då Apple skickar ersättningsprodukten (”returperiod”). Du måste returnera originalprodukten i paketet som innehöll ersättningsprodukten enligt Apples anvisningar. Apple behåller originalprodukten och du behåller ersättningsprodukten.

ii. Apple debiterar ditt kreditkort för ERS-kostnaden som beskrivs på webbsidorna Vanliga frågor om service när ersättningsprodukten skickas. ERS-kostnaden debiteras inte för kunder med AppleCare-garantier, om tillämpligt. När ersättningsprodukten skickas gör Apple en reservation på ditt kreditkort som motsvarar ersättningsvärdet för en ny produkt (”Ersättningsvärde”) som beskrivs i Vanliga frågor om service. Den här reservationen hanteras av Apple och gäller vid skador på originalprodukten som inte täcks av Apples garanti eller gällande AppleCare-garantier, eller vid förlust av originalprodukten eller vid andra utestående betalningar till Apple. Reparationer anses falla utanför garantin i följande fall:

iii. Om Apple erhåller originalprodukten inom returperioden i ett skick som: (i) berättigar till garantiservice tas reservationen på kreditkortet bort; (ii) inte berättigar till garantiservice men berättigar till service efter utlöpt garanti debiteras kreditkortet avgiften för service efter utlöpt garanti som beskrivs i Vanliga frågor om service; (iii) inte berättigar till garantiservice och inte berättigar till service efter utlöpt garanti debiteras kreditkortet ersättningsvärdet. En originalprodukt som är obrukbar på grund av obehöriga ändringar eller inte fungerar på grund av stor skada, till exempel om enheten är i flera delar, är exempel på en produkt som inte är berättigad till reparation efter utlöpt garanti.

iv. Om originalprodukten returneras till Apple inom returperioden krediteras återstoden av ersättningsvärdet till kreditkortet efter bekräftelse av att alla andra tillämpliga avgifter har betalats. Ditt kreditkort debiteras med ersättningsvärdet om Apple inte mottar originalprodukten inom returperioden. Alla avgifter och kostnader som beskrivs här är exklusive moms.

Nationella variationer

Följande nationella variationer avgör om det förekommer oförenligheter med någon bestämmelse i dessa villkor:

Australien: Rättigheterna i avtalet gällande returer, återbetalningar och garantier som du kan ha enligt dessa villkor gäller utöver de lagstadgade rättigheter som du har rätt till enligt Competition and Consumer Act 2010 (Cth) och andra tillämpliga konsumentskyddslagar och regler i Australien. Våra produkter har garantier som inte kan åsidosättas enligt australisk konsumentlagstiftning. Du har rätt till reparation, byte eller återbetalning vid ett stort fel och till kompensation för alla andra förutsebara anledningar till förlust eller skada. Du har även rätt att få produkterna reparerade eller utbytta om varorna inte håller godtagbar kvalitet och felet inte är ett stort fel.

120121 ERS IW – Swedish