Meddelande om familjeintegritet för barn

För oss på Apple är det viktigt att skydda barnen. Vi vill ge föräldrar den information de behöver för att avgöra vad som är bäst för barnen. Därför har vi arbetat hårt med att ta fram föräldrakontrollmedel som är både intuitiva och anpassningsbara. Genom att skapa ett Apple-ID för ditt barn ger du honom/henne möjlighet att använda de funktioner för delning inom familjen som du och resten familjen använder. Dina barn kommer att kunna dela musik, filmer, tv-program, böcker, appar, fotografier, kalendrar, plats och ännu mer med dig och familjen. De får en egen personlig Apple-ID-upplevelse med alla tjänster och allt innehåll som finns tillgängligt för Apple-ID-innehavare.

OBS! DETTA MEDDELANDE GÄLLER INTE FÖR DATAINSAMLING AV APPAR FRÅN TREDJE PART. INNAN DITT BARN GENOMFÖR ETT KÖP ELLER EN NEDLADDNING BÖR DU GRANSKA VILLKOR, POLICY OCH METODER FÖR APPAR FRÅN TREDJE PART FÖR ATT FÖRSTÅ VILKA DATA DE KAN SAMLA IN OM DITT BARN OCH HUR DESSA DATA KAN ANVÄNDAS.

Ditt barns Apple-ID

Med det Apple-ID som du skapar kommer ditt barn att kunna utnyttja hela Apples universum av funktioner och tjänster som använder Apple-ID. Till exempel kommer ditt barn kunna:

 • Ringa och ta emot video- och röstsamtal med FaceTime.
 • Skapa och dela fotografier, videoklipp, ljudmeddelanden och texter med Kamera, Bilder, Meddelanden, Mail och andra Apple-appar.
 • Skapa och dela dokument och data med andra genom allmän och privat delning via iCloud. Beroende på vilka inställningar som har valts kan detta också omfatta barnets namn och kontaktinformation om det angetts.
 • Dela sin plats med familjemedlemmar och vänner via Hitta min och Meddelanden och andra appar som använder platstjänster.
 • Komma åt delade kalendrar där du och ditt barn kan dela aktuella och kommande händelser med andra familjemedlemmar.
 • Komma åt, strömma och hämta innehåll och prenumerationer som andra familjemedlemmar köpt, bland annat musik, filmer, TV-program, appar, böcker, Apple Arcade, Apple Music, Apple News+ och Apple TV+. 
 • Beroende på vilka Be om köp-inställningar du anger kan barnet köpa saker och hämta gratis innehåll i Apple Music, App Store och Apple Books Store, utföra köp inuti appar, prenumerera på Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+ och Apple Music.
 • Få rekommendationer i Apple Music.
 • Registrera sig för och delta i iTunes U-kurser.
 • Spela spel och interagera med andra som använder Game Center.
 • Spåra och dela hälsoinformation som puls, blodtryck eller kost samt tränings- och aktivitetsdata. Om barnet använder en Apple Watch kan han eller hon dela sina tränings- och aktivitetsdata med andra Apple Watch-användare via aktivitetsdelning. Detta inkluderar hur många steg eller hur lång sträcka som avverkats på en dag.
 • Lagra foton, videor, dokument, anteckningar, kontakter, kalendrar, e-post och säkerhetskopior och andra appdata, som spelaktivitet på Apple Arcade i iCloud.
 • Komma åt och söka på internet och i internetresurser med Safari och Siri-sökning.
 • Använda Siri för att ställa frågor och slutföra uppgifter.

Utöver dessa exempel kan ytterligare funktioner läggas till när vi släpper programvaruuppdateringar och vi uppmanar dig att läsa meddelanden och villkor som hör till sådana släpp innan ditt barn laddar ned dem till sina enheter.

Föräldrakontroller

Familjedelning ger dig möjlighet att smidigt dela det innehåll du väljer med familjen. Det kan finnas tillfällen när du vill begränsa barnets åtkomst till vissa typer av innehåll eller resurser som resten av familjen har tillgängligt. För att du smidigt ska kunna begränsa barnets tillgång till Apple-ID-tjänster och -funktioner, erbjuder vi några olika uppsättningar föräldrakontroller. De omfattar Begränsningar, Skärmtid, Familjedelning och Be om köp.

Begränsningar

Du kan sätta upp Begränsningar för barnet på alla iOS-enheter och iPadOS-enheter som han eller hon använder genom att gå till Inställningar > Allmänt > Begränsningar, eller på en Mac i Systeminställningar > Föräldrakontroll. Via de här inställningarna kan du begränsa funktioner som FaceTime, Kamera och Safari samt vissa appar för sociala medier. Dessutom kan du ställa in vilket innehåll som är lämpligt för barnet. Detta är ett viktigt steg för att hantera ditt barns aktiviteter på Apple-enheter. Begränsningarna och föräldrakontrollen bör ställas in på alla enheter som barnet använder.

Skärmtid

Om du och ditt barn använder iOS 12 eller senare eller iPadOS kan du använda funktionen Skärmtid för att begränsa ditt barns användning på alla inloggade iOS- eller iPadOS-enheter. Detta inbegriper att ställa in vissa tider när skärmtid inte är tillåtet, begränsa åtkomst till vissa appar eller kategorier av appar och ställa in åldersbaserade innehållsbegränsningar för film, musik, böcker och annat innehåll.

Familjedelning och Be om köp

Familjedelning låter dig dela inköp, prenumerationer med mera med upp till fem andra familjemedlemmar som du väljer via deras Apple-ID:n. Be om köp är en funktion i Familjedelning som låter dig granska och godkänna köp som barnet gör, inklusive köp inuti appar. Be om köp aktiveras automatiskt för alla användare yngre än 13 år (eller motsvarande minimiålder beroende på land) som läggs till i en Familj. Om du väljer att stänga av Be om köp för ditt barn får du endast information om köp och köp inuti appar i kvittot som kommer via e-post (skickas 24–72 timmar efter köpet) och på din kreditkortsräkning.

Be om köp-begränsningar kanske inte gäller appar som har köpts via vårt program för volymköp, appar som laddats ned igen eller har laddats ned med en inlösenkod.

Skapa ett Apple-ID till ditt barn

För att du ska kunna skapa ett Apple-ID åt ditt barn måste vi först få ditt samtycke till villkoren i detta Meddelande om familjeintegritet för barn (”Meddelande”) samt Apples integritetspolicy som refereras häri. Om det uppstår en konflikt mellan Apples integritetspolicy och detta Meddelande, gäller villkoren i detta Meddelande.

För att följa COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) och liknande lagar i andra tillämpbara jurisdiktioner, som reglerar insamling av data online från barn, kan Apple vidta ytterligare steg för att kontrollera att användaren som ger tillåtelse till att skapa barnets Apple-ID är barnets vårdnadshavare. Detta innebär att du i dessa länder kan bli ombedd att verifiera din aktuella betalningsmetod i iTunes, iCloud eller Apple Store. Beroende på betalningsmetod kan detta göras med säkerhetskoden från ditt kreditkort eller en liknande verifieringsmetod. Vi ber dig ange denna för att vi ska kunna verifiera din identitet som familjeorganisatör och sedan få ditt tillstånd att samla in personlig information om ditt barn.

Vi samlar inte medvetet in, använder eller lämnar ut personlig information om ditt barn utan ditt verifierade tillstånd om inte ett COPPA-undantag föreligger. När du granskat detta Meddelande och Apples integritetspolicy samt tillhandahållit verifierbart föräldratillstånd, kommer du att kunna skapa ett Apple-ID åt ditt barn. Barnet kommer att kunna använda sitt Apple-ID för att komma åt Apples funktioner och tjänster som använder Apple-ID, med undantag för de som du har blockerat med föräldrakontrollen. Däremot kan barnets konto inte tas bort från Familjen, om inte barnets Apple-ID raderas, barnet fyller 13 (eller motsvarande minimiålder beroende på land) eller om du överför kontot till en annan Familj. När barnen fyller 13 år (eller motsvarande minimiålder beroende på land) får de tillåtelse att underhålla sitt konto utan att delta i Familjedelning.

Informationsinsamling

Som en del av processen för att skapa ett Apple-ID för ditt barn ber vi dig att tillhandahålla oss den information som krävs för att skapa ett konto, vilket kan omfatta: barnets fullständiga namn, födelsedatum, ett lösenord, svar på tre säkerhetsfrågor, ett telefonnummer och det land ni är bosatta i.

Vi kan samla in annan information från ditt barn som i vissa fall har definierats som personlig information enligt COPPA. Till exempel kan vi, när ditt barn är inloggat med sitt Apple-ID, samla in saker såsom enhetsidentifierare, cookies, IP-adresser, geografisk plats och tidszoner där barnets Apple-enhet används. Vi kan även samla in information om barnets aktiviteter och interaktioner på vår webbplats, i appar, produkter och tjänster, inklusive innehåll från tredjepartsutvecklare.

Användning av informationen

I enlighet med Apples integritetspolicy kan Apple använda barnets information för att skicka viktiga meddelanden, information om produkter och tjänster samt notiser, tillhandahålla tjänster och innehåll samt förbättra vårt innehåll, våra produkter och tjänster. Vi kan även använda barnets information för interna ändamål som granskningar, dataanalys och forskning.

Vi kan använda, överföra och röja icke-personlig information (data som inte, i sig självt, direkt kan associeras till barnets identitet) oavsett ändamål. Till exempel kan vi sammanställa och använda information om kundaktivitet på vår webbplats, iCloud-tjänster och iTunes Store samt från våra andra produkter och tjänster för att vi ska kunna tillhandahålla mer användbar information åt våra kunder samt för att förstå vilka delar av vår webbplats, våra produkter och tjänster som uppskattas mest. Sammanställda data räknas som icke-personlig information.

Begränsa annonsspårning är aktiverat som standard för enheter som är kopplade till barnets Apple-ID för att se till att de inte får annonser som är anpassade efter deras intressen från Apples marknadsföringsplattform. Däremot kan barnet fortfarande få icke-riktade (dvs. kontextuella) annonser på dessa enheter. Appar och annonsörer som inte använder Apples marknadsföringsplattform men använder Apples annonsidentifierare måste kontrollera inställningen Begränsa annonsspårning och får inte visa riktade annonser om den är aktiverad.

Överlämnande till tredje parter

Ditt barn kan, med hjälp av sitt Apple-ID och utifrån dina satta begränsningar, dela information med andra beroende på vilka Apple-funktioner och -tjänster (som de som beskrivs ovan) som han eller hon använder.

Familjedelning

Som en del av vår Familjedelning kommer barnets information, inklusive gjorda och framtida köp, delas med medlemmar i din Familj. I enlighet med de begränsningar du anger kan barnet även välja att dela sin information med medlemmar i Familjen via iCloud-bilddelning, delade kalendrar och påminnelser, Hitta min och Platsdelning.

Dessutom kan, om barnet använder sitt Apple-ID för att logga in på en enhet som ägs av en tredje part (som en kompis eller skolans iPad), barnets information, samt delad information om andra medlemmar i Familjen, laddas ned och göras synlig för andra som använder den enheten, tills barnets Apple-ID loggas ut.

Strategiska partner

I vissa fall kan Apple göra viss personlig information tillgänglig för strategiska partner som i samarbete med Apple tillhandahåller produkter och tjänster eller som hjälper Apple att marknadsföra sig mot sina kunder. Apple delar endast personlig information om ditt barn i syfte att tillhandahålla eller förbättra våra produkter och tjänster. Den delas inte med tredje part för tredje parts marknadsföringssyften.

Tjänsteleverantörer

Apple delar personlig information med företag som tillhandahåller tjänster som informationsbehandling, utförande av kundbeställningar, produktleveranser till dig eller ditt barn, hantering och förbättring av kunddata, kundtjänst, bedömning av hur intresserad du eller ditt barn är av våra produkter och tjänster samt för kundundersökningar och undersökningar av kundnöjdhet. Dessa företag måste skydda barnets information och finns överallt där Apple är aktivt.

Övrigt

Det kan vara nödvändigt att Apple röjer din eller ditt barns personliga information – till exempel på grund av lagstiftning, juridisk process, rättstvist och/eller krav från offentliga myndigheter inom eller utanför landet där du bor. Vi kan även röja personlig information om dig eller ditt barn om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt för skyddande av nationens säkerhet, upprätthållande av lagar eller andra syften som är i allmänhetens intresse.

Vi kan även röja personlig information om dig eller ditt barn om vi anser att röjande är rimligen nödvändigt för att upprätthålla våra villkor eller skydda våra affärer eller användare. I händelse av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi även överföra all personlig information vi samlar in till relevant tredje part.

Åtkomst, korrigering och radering

Om du någon gång vill komma åt, korrigera eller radera data kopplade till Familjedelning eller barnets Apple-ID kan du kontakta oss här: www.apple.com/se/privacy/contact/

Eller via nedanstående kontaktinformation:

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014, USA
408.996.1010

Samtycke till Apples insamling, användning och röjande av ditt barns information

När du klickar på ”Godkänn” samtycker du till Apples insamling, användning och röjande av ditt barns information i enlighet med Apples integritetspolicy och detta Meddelande.

Obs! Detta samtycke gäller inte för datainsamlingsmetoder för tredje part. Tredje parter, inklusive utvecklare av appar som hämtas av en Familjemedlem och som sedan blir tillgängliga för barnet via Familjedelning, som kan samla in, använda eller röja barnets information, ansvarar för att få separat verifierbart föräldrasamtycke. Vi uppmanar dig att be ditt barn kontrollera med dig innan de beviljar åtkomst till någon personlig information för sådana tredje parter.

Obs! Apple släpper regelbundet programvaruuppdateringar för sina enheter. När en uppdatering släpps blir den tillgänglig för nedladdning på berörd enhet, till exempel den enhet ditt barn använder sitt Apple-ID på. Vi rekommenderar att du startar uppdateringen och läser igenom och godkänner de tillämpliga villkoren, till exempel de för iOS och macOS, på dessa enheter.

Om du har några frågor om Apples integritetspolicy eller detta Meddelande, kan du kontakta oss via www.apple.com/se/privacy/contact/.