Meddelande om familjeintegritet för barn

För oss på Apple är det viktigt att skydda barnen. Vi vill ge föräldrar den information de behöver för att avgöra vad som är bäst för barnen. Därför har vi arbetat hårt med att ta fram kontrollmedel för föräldrar som är både intuitiva och anpassningsbara. Genom att skapa ett Apple-ID för ditt barn ger du honom/henne möjlighet att använda samma funktioner för delning inom familjen som du och resten av din familj använder. Dina barn kommer att kunna dela musik, filmer, TV-program, böcker, appar, fotografier, kalendrar, plats och ännu mer med dig och familjen. De får en egen personlig upplevelse med deras Apple-ID med alla tjänster och allt innehåll som finns tillgängligt för innehavare av Apple-ID.

OBS! DETTA MEDDELANDE GÄLLER INTE FÖR DATAINSAMLING AV APPAR FRÅN TREDJE PART. FÖRE ETT KÖP ELLER NEDLADDNING BÖR DU GRANSKA VILLKOR, POLICY OCH METODER FÖR APPAR FRÅN TREDJE PART FÖR ATT FÖRSTÅ VILKA DATA DE KAN SAMLA IN OM DITT BARN OCH HUR DESSA DATA KAN ANVÄNDAS.

Ditt barns Apple-ID

Med det Apple-ID som du skapar kommer ditt barn att kunna utnyttja hela Apples universum av funktioner och tjänster som använder Apple-ID. Till exempel kommer ditt barn kunna:

 • Ringa och ta emot video- och röstsamtal med FaceTime.
 • Skapa och dela fotografier, videoklipp, ljudmeddelanden och texter med Kamera, Bilder, iPhoto, iCloud-bilddelning, Meddelanden, Mail och andra Apple-appar.
 • Skapa och dela dokument och data med andra genom allmän och privat delning via iCloud. Beroende på inställningar kan detta också omfatta barnets namn och kontaktinformation om det angetts.
 • Dela sin plats med familjemedlemmar och vänner via Hitta mina vänner, Meddelanden och Hitta min iPhone.
 • Komma åt delade kalendrar där du och ditt barn kan dela aktuella och kommande händelser med andra familjemedlemmar.
 • Komma åt, strömma och hämta musik, även via Apple Music, filmer, TV-program, appar och böcker som andra familjemedlemmar köpt.
 • Beroende på vilka Be om köp-inställningar du anger kan barnet genomföra köp i iTunes Store, App Store, iBooks Store, Mac App Store och köp inuti appar samt få rekommendationer.
 • Registrera sig för och delta i iTunes U-kurser samt spela spel och interagera med andra användare i Game Center.
 • Spåra hälso- och träningsfaktorer som puls, blodtryck eller kost i Hälsa och spåra och dela tränings- och aktivitetsdata med andra. Om barnet använder en Apple Watch kan han eller hon dela sin träningsinformation med andra Apple Watch-användare, till exempel hur många steg eller hur lång sträcka som avverkats på en dag.
 • Spara e-post, kontakter, kalenderhändelser, anteckningar, påminnelser, fotografier, dokument och säkerhetskopior i iCloud.
 • Komma åt och söka på internet med Safari och Spotlight.

Föräldrakontroller

Familjedelning ger dig möjlighet att smidigt dela det innehåll du väljer med familjen. Det kan finnas tillfällen när du vill begränsa barnets åtkomst till vissa typer av innehåll eller resurser som resten av familjen har tillgängligt. För att du smidigt ska kunna begränsa vilka tjänster och funktioner som ditt barn har tillgång till med sitt Apple-ID har vi byggt in två uppsättningar föräldrakontroller: Begränsningar och Be om köp.

Begränsningar

Du kan sätta upp Begränsningar för barnet på alla iOS-enheter som han eller hon använder genom att gå till Inställningar > Allmänt > Begränsningar, eller på en Mac i Systeminställningar > Föräldrakontroll. Via de här inställningarna kan du begränsa funktioner som FaceTime, Kamera och Safari samt vissa appar för sociala medier. Dessutom kan du ställa in vilket innehåll som är lämpligt för barnet. Detta är ett viktigt steg för att hålla koll på barnets aktiviteter på Apple-enheter. Begränsningar och Föräldrakontroll är enhetsspecifika inställningar och vi rekommenderar att begränsningar sätts på alla Apple-enheter som barnet kan använda.

Skärmtid

Om du och ditt barn använder iOS 12 eller senare kan du använda den nya funktionen Skärmtid för att begränsa ditt barns användning på alla inloggade iOS-enheter. Detta inbegriper att ställa in vissa tider när skärmtid inte är tillåtet, begränsa åtkomst till vissa appar eller kategorier av appar och ställa in åldersbaserade innehållsbegränsningar för film, musik, böcker och annat innehåll. En del funktioner i Skärmtid kräver att du har ditt eget Apple-ID och deltar med ditt barn i Familjedelning.

Be om köp

Med Be om köp kan du granska och godkänna köp, inklusive köp inuti appar och nedladdningar som begärts av barnet. Den här funktionen aktiveras automatiskt för användare yngre än 13 år eller motsvarande minimiålder beroende på land. Om du väljer att stänga av Be om köp för ditt barn får du endast information om köp och köp inuti appar i kvittot som kommer via e-post (skickas 24–72 timmar efter köpet) och på din kreditkortsräkning.

Be om köp-begränsningar kanske inte gäller appar som har köpts via vårt program för volymköp, appar som laddats ned igen eller har laddats ner med en inlösenkod.

Skapa ett Apple-ID till ditt barn

För att du ska kunna skapa ett Apple-ID åt ditt barn måste vi först få ditt samtycke till villkoren i detta Meddelande om familjeintegritet för barn (”Meddelande”) samt Apples integritetspolicy som refereras häri. Om det uppstår en konflikt mellan Apples integritetspolicy och detta Meddelande, gäller villkoren i detta Meddelande.

För att följa COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) och liknande lagar i andra tillämpbara jurisdiktioner, som reglerar insamling av data online från barn, kan Apple vidta ytterligare steg för att kontrollera att användaren som ger tillåtelse till att skapa barnets Apple-ID är barnets vårdnadshavare. Detta innebär att du, i tillämpliga länder, blir ombedd att verifiera din aktuella betalningsmetod i iTunes, iCloud eller Apple Store.  Beroende på betalningsmetod kan detta ske på olika sätt, till exempel med säkerhetskod från ditt kort eller en betalning med sms-verifiering. Vi ber dig ange denna för att vi ska kunna verifiera din identitet som familjeorganisatör och få ditt tillstånd att samla in personlig information om ditt barn.

Vi samlar inte medvetet in, använder eller lämnar ut personlig information om ditt barn utan ditt verifierade tillstånd. När du granskat detta Meddelande och Apples integritetspolicy samt tillhandahållit verifierbart föräldratillstånd, kommer du att kunna skapa ett Apple-ID åt ditt barn. Barnet kommer att kunna använda sitt Apple-ID för att komma åt alla Apples funktioner och tjänster som använder Apple-ID, med undantag för de som du har blockerat under Begränsningar. Däremot kan barnets konto inte tas bort från Familjen, om inte detta Apple-ID raderas, barnet fyller 13 eller om du överför det till en annan Familj. När barnen fyller 13 år, eller motsvarande minimiålder beroende på land, får de tillåtelse att underhålla sitt konto utan att delta i Familjedelning.

Informationsinsamling

Som en del av processen för att skapa ett Apple-ID för ditt barn, ber vi dig att tillhandahålla följande information åt oss: barnets fullständiga namn, födelsedatum, lösenord och svar på tre säkerhetsfrågor som kan användas för att verifiera åtkomsten till barnets konto. För att upprätthålla säkerheten för barnets konto och bevara möjligheten att enkelt återställa barnets lösenord online, bör du hålla svaren på dessa frågor hemliga.

Vi kan samla in annan information från ditt barn som i vissa fall har definierats som personlig information enligt COPPA. Till exempel kan vi, när ditt barn är inloggat med sitt Apple-ID, samla in enhetsidentifierare, cookies, IP-adresser, geografisk plats och tidszoner där barnets Apple-enhet används. Vi kan även samla in information om barnets aktiviteter och interaktioner på vår webbplats, i appar, produkter och tjänster, inklusive innehåll från tredjepartsutvecklare.

Användning av informationen

I enlighet med Apples integritetspolicy kan Apple använda barnets information för att skicka viktiga meddelanden och information, tillhandahålla tjänster samt förbättra vårt innehåll och våra produkter och tjänster. Vi kan även använda barnets information för interna ändamål som granskningar, dataanalys och forskning.

Vi kan använda, överföra och röja icke-personlig information (data som inte, i sig självt, direkt kan associeras till barnets identitet) oavsett ändamål. Till exempel kan vi sammanställa och använda information om kundaktivitet på vår webbplats, iCloud-tjänster och iTunes Store samt från våra andra produkter och tjänster för att vi ska kunna tillhandahålla mer användbar information åt våra kunder samt för att förstå vilka delar av vår webbplats, våra produkter och tjänster som uppskattas mest. Sammanställda data räknas som icke-personlig information.

Begränsa spårning är aktiverat som standard för alla enheter som är kopplade till barnets Apple-ID för att se till att de inte får riktade annonser från Apple. Däremot kan barnet fortfarande få icke-riktade annonser på dessa enheter.

Informationsdelning med tredje part

Ditt barn kan, med hjälp av sitt Apple-ID och utifrån dina begränsningar, dela information med andra beroende på vilka Apple-funktioner och -tjänster (som de som beskrivs ovan) som han eller hon använder.

Familjedelning

Som del av vår Familjedelning kommer barnets information, inklusive gjorda och framtida köp, delas med medlemmar i din Familj. I enlighet med de begränsningar du anger kan barnet även välja att dela information med medlemmar i Familjen via iCloud-bilddelning, delade kalendrar och påminnelser, Hitta min iPhone och Platsdelning.

Dessutom kan, om barnet använder sitt Apple-ID för att logga in på en enhet som ägs av en tredje part (som en kompis iPod eller skolans iPad), barnets information, samt delad information om andra medlemmar i Familjen, laddas ned och göras synlig för andra som använder den enheten, tills barnets Apple-ID loggas ut.

Strategiska partners

I vissa fall kan Apple göra viss personlig information tillgänglig för strategiska partner som i samarbete med Apple tillhandahåller produkter och tjänster eller som hjälper Apple att marknadsföra sig mot sina kunder. Apple delar endast personlig information i syfte att tillhandahålla eller förbättra våra produkter, våra tjänster och vår marknadsföring. Den delas inte med tredje part för tredje parts marknadsföringssyften.

Servicepartner

Apple delar personlig information med företag som tillhandahåller tjänster som informationsbehandling, utförande av kundbeställningar, produktleveranser till dig eller ditt barn, hantering och förbättring av kunddata, kundtjänst, bedömning av hur intresserad du eller ditt barn är av våra produkter och tjänster samt för kundundersökningar och undersökningar av kundnöjdhet. Dessa företag måste skydda barnets information och finns överallt där Apple är aktivt.

Övriga

Det kan vara nödvändigt att Apple röjer din eller ditt barns personliga information på grund av lagstiftning, juridisk process, rättstvist och/eller krav från offentliga myndigheter inom eller utanför landet där du bor. Vi kan även röja personlig information om dig eller ditt barn om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt för skyddande av nationens säkerhet, upprätthållande av lagar eller andra syften som är i allmänhetens intresse.

Vi kan även röja personlig information om dig eller ditt barn om vi anser att röjande är rimligen nödvändigt för att upprätthålla våra villkor eller skydda våra affärer eller användare. I händelse av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi även överföra all personlig information vi samlar in till relevant tredje part.

Åtkomst, korrigering och radering

Om du någon gång vill komma åt, korrigera eller radera data kopplade till Familjedelning eller barnets Apple-ID kan du kontakta oss här: www.apple.com/se/privacy/contact/

Eller via nedanstående kontaktinformation:

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
408.996.1010

Samtycke till Apples insamling, användning och röjande
av ditt barns information


När du klickar på ”Godkänn” samtycker du till Apples insamling, användning och röjande av ditt barns information i enlighet med Apples integritetspolicy och detta Meddelande.

Obs! Detta samtycke gäller inte för datainsamlingsmetoder för tredje part. Tredje parter, inklusive utvecklare av appar som hämtas av en Familjemedlem och som sedan blir tillgängliga för barnet via Familjedelning, som kan samla in, använda eller röja barnets information, ansvarar för att få separat verifierbart samtycke.

Obs! Apple släpper regelbundet programvaruuppdateringar för sina enheter. När en uppdatering släpps blir den tillgänglig för nedladdning på berörda enhet, till exempel den enhet ditt barn använder sitt Apple-ID på. Vi rekommenderar att du startar uppdateringen och godkänner de tillämpliga villkoren, till exempel de för iOS och macOS, på dessa enheter.

Om du har några frågor om Apples integritetspolicy eller detta Meddelande, kan du kontakta oss via ovanstående kontaktinformation.