Produkty Apple a spotřebitelské zákony v zemích EU

Při nákupu produktů Apple platí spotřebitelské zákony zemí Evropské unie, které stanovují povinná záruční práva nad rámec roční omezené záruky společnosti Apple a volitelného programu AppleCare Protection Plan. Záruka platná v rámci spotřebitelských zákonů EU se vztahuje i na produkty jiných značek než Apple zakoupené od společnosti Apple.

Shrnutí spotřebitelských zákonů EU, roční omezené záruky společnosti Apple a programu AppleCare Protection Plan

  Spotřebitelské zákony platné v celé EU Roční omezená záruka společnosti Apple AppleCare Protection Plan
Reklamační lhůta 2 roky (minimálně) od data dodání1 1 rok od data nákupu 3 roky od data nákupu Macu nebo displeje Apple
2 roky od data nákupu Apple TV, iPadu, iPhonu nebo iPodu
Cena krytí Poskytováno bez jakéhokoli příplatku Zahrnuto bez jakéhokoli příplatku K dispozici za příplatek
Uplatnění reklamace Volání nebo návštěva prodejce2 Volání podpory Apple nebo návštěva prodejny Apple Store nebo autorizovaného poskytovatele servisu Apple Volání podpory Apple nebo návštěva prodejny Apple Store nebo autorizovaného poskytovatele servisu Apple
Zahrnuté možnosti opravy nebo výměny Na podrobnosti se informujte u prodejce Donesení vadného výrobku nebo kurýrní služba3 Donesení vadného výrobku nebo kurýrní služba; služba expresní výměny iPadu a iPhonu; servis na místě u zákazníka pro stolní počítače3
Oprava nebo výměna v zahraničí Na podrobnosti se informujte u prodejce Ano4 Ano4
Technická podpora po telefonu5 Žádná 90 dní od data nákupu 3 roky od data nákupu Macu nebo displeje Apple
2 roky od data nákupu Apple TV, iPadu, iPhonu nebo iPodu

Kde najdu informace o spotřebitelských zákonech EU?

Evropská spotřebitelská centra primárně nabízejí bezplatné poradenství a podporu občanům a obyvatelům zemí Evropské unie, Islandu a Norska s ohledem na zboží a služby zakoupené od obchodníků se sídlem v jiných zemích Evropské unie, na Islandu a v Norsku.*

Informace o spotřebitelských zákonech Evropské unie najdete na webu Evropského spotřebitelského centra na adrese http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Informace o spotřebitelských zákonech v konkrétních zemích najdete na stránkách Additional Legal Rights (Dodatečná zákonná práva) na adrese www.apple.com/legal/additional_legal_rights.html.

Pokud pro vaši zemi nejsou k dispozici žádné konkrétní informace nebo pokud máte dotazy týkající se spotřebitelských zákonů ve vaší zemi, kontaktujte své místní Evropské spotřebitelské centrum na adrese http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Postup kontaktování společnosti Apple ohledně reklamací v rámci spotřebitelského zákona.

Naše kontaktní údaje jsou k dispozici zde.

  1. Ve většině členských zemí EU mohou spotřebitelé reklamovat pouze vady, které existovaly v okamžiku dodání. Existují některé výjimky, například Česká republika nebo Rumunsko. Břemeno prokázat skutečnost, že vada (včetně skrytých vad) existovala v době dodání, obecně přechází na spotřebitele po uplynutí šesti měsíců od data dodání. Mezi země, kde důkazní břemeno nepřechází, patří Česká republika, Portugalsko a Rumunsko. Na detaily platné ve vaší zemi se informujte v místním Evropském spotřebitelském centru. V době záruční lhůty (viz výše) mohou spotřebitelé kromě jiného nárokovat bezplatnou opravu nebo výměnu, když produkt neodpovídá předpokladům kupní smlouvy. Některé členské země EU, například Finsko, Irsko, Spojené království, Nizozemsko a Švédsko, mají záruční lhůtu delší než 2 roky od data dodání. Na detaily platné ve vaší zemi se informujte v místním Evropském spotřebitelském centru.
  2. Ve většině členských zemí EU mohou spotřebitelé uplatňovat práva v rámci spotřebitelského zákona pouze vůči prodejci, od kterého produkt koupili. Existují některé výjimky, například Finsko, Francie a Švédsko. Na detaily platné ve vaší zemi se informujte v místním Evropském spotřebitelském centru. Spotřebitelé, kteří si koupili produkty značky Apple i jiných značek v prodejně Apple Store nebo v Apple Online Storu, mohou zboží reklamovat u společnosti Apple. Kontaktní údaje společnosti Apple jsou k dispozici zde.
  3. Dostupnost jednotlivých možností závisí na zemi, ve které je servis vyžadován, a na umístění autorizovaného poskytovatele služeb Apple. Společnost Apple také může požádat zákazníka, aby si určité komponenty nechal nahradit součástkami, které jsou okamžitě k dispozici.
  4. Servis iPadu a iPhonu může Apple omezit na země EHP a Švýcarsko.
  5. Technická podpora po telefonu zahrnuje pomoc s instalací, montáží, základní konfigurací a s problémy souvisejícími se softwarem.