iPad ve školství

iPad mění způsob, jakým učitelé vyučují a studenti studují.