Legal

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Apple dbá na ochranu vašeho soukromí. Proto sepsala zásady ochrany osobních údajů, které určují, jak vaše údaje shromažďovat, používat, zveřejňovat, přenášet a ukládat. Seznamte se s postupy ochrany osobních údajů a s případnými dotazy se na nás obraťte.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých lze identifikovat nebo kontaktovat konkrétní osobu.

O poskytnutí osobních údajů můžete být požádáni, kdykoliv budete v kontaktu se společností Apple nebo některou z jejích přidružených společností. Společnost Apple a její přidružené společnosti mohou tyto osobní údaje mezi sebou sdílet a používat je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Mohou tyto údaje rovněž kombinovat s dalšími informacemi za účelem poskytování a zlepšování produktů, služeb, obsahu a propagace.  Nemusíte poskytovat osobní údaje, které po vás budeme požadovat, ale v mnoha případech vám pak nebudeme moci poskytnout své produkty nebo služby ani odpovědět na případné dotazy.

Zde jsou uvedeny příklady toho, jaké osobní údaje smí společnost Apple shromažďovat a jak je smí používat.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

  • Když si založíte účet Apple ID, registrujete své produkty, zažádáte o obchodní úvěr, zakoupíte produkt, stáhnete aktualizaci softwaru, registrujete se na lekci v obchodu společnosti Apple, kontaktujete nás nebo se zúčastníte průzkumu, můžeme shromažďovat různé údaje včetně vašeho jména, poštovní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, předvoleb ohledně kontaktování a údajů o kreditní kartě.
  • Pokud sdílíte svůj obsah s rodinou a kamarády prostřednictvím produktů společnosti Apple, zasíláte dárkové poukazy a produkty nebo zvete ostatní, aby se s vámi účastnili diskuzí organizovaných společností Apple, smí společnost Apple shromažďovat údaje, které jí o těchto osobách poskytnete, včetně jména, poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla.
  • V USA můžeme ve výjimečných případech požadovat poskytnutí čísla sociálního zabezpečení (SSN – Social Security number), například při zakládání účtu pro bezdrátové připojení a aktivaci vašeho iPhonu nebo při rozhodování ohledně prodloužení obchodního úvěru.

Jak vaše osobní údaje používáme

  • Díky shromážděným osobním údajům vám můžeme zasílat nejnovější oznámení týkající se produktů společnosti Apple, aktualizací softwaru a chystaných událostí. Pokud si nepřejete být uvedeni na seznamu kontaktů, kterým jsou informace zasílány, můžete se z něj nechat kdykoliv vyškrtnout aktualizací svých předvoleb.
  • Osobní údaje používáme také k vytváření, rozvoji, provozování, doručování a zlepšování našich produktů, služeb, obsahu a reklam, a k prevenci ztrát a podvodů.
  • Příležitostně smíme vaše osobní údaje použít k zaslání důležitých upozornění, jako jsou informace o nákupech a změnách našich obchodních podmínek a zásad. Protože jsou tyto informace důležitou součástí interakce se společností Apple, nelze přijímání této komunikace odmítnout.
  • Osobní údaje smíme použít také k interním účelům, například při provádění auditu, analýzy dat a výzkumu zlepšení produktů, služeb a komunikace se zákazníky společnosti Apple.
  • Zúčastníte-li se slosování, soutěží nebo podobných propagačních akcí, smíme použít údaje, které poskytnete v rámci účasti v těchto programech.

Shromažďování a používání neosobních údajů

Shromažďujeme také údaje ve formátu, který sám o sobě neumožňuje přímou asociaci s konkrétní osobou. Neosobní údaje smíme shromažďovat, používat, přenášet a zveřejňovat za jakýmkoliv účelem. Zde uvádíme několik příkladů neosobních údajů, které shromažďujeme, a způsoby, jak je používáme:

  • Smíme shromažďovat údaje jako zaměstnání, jazyk, PSČ, oblastní předvolba, identifikátor zařízení, adresa a časové pásmo, ve kterém je produkt společnosti Apple používán, abychom se dozvěděli více o chování zákazníků a mohli vylepšit své produkty, služby a propagaci.
  • Smíme shromažďovat údaje týkající se aktivit zákazníků na našich webových stránkách, službách iCloud, v obchodě iTunes Store a údaje z našich dalších produktů a služeb. Pomocí těchto údajů můžeme svým zákazníkům poskytovat užitečnější informace a dozvíme se, které části webových stránek, produktů a služeb je nejvíce zajímají. Souhrnné údaje jsou pro účely těchto zásad považovány za neosobní.

Dojde-li ke spojení osobních a neosobních údajů, bude s nimi po dobu trvání takového spojení zacházeno jako s osobními.

Cookies a podobné technologie

Webové stránky, online služby, interaktivní aplikace, e-mailové zprávy a reklamy společnosti Apple mohou používat cookies a podobné technologie, např. tzv. „pixel tags“ a „web beacons“. Tyto technologie nám pomáhají dozvědět se více o chování uživatelů, o tom, jaké části našich webových stránek lidé navštívili, a určit efektivitu reklamy a vyhledávání na webu. S údaji shromážděnými prostřednictvím cookies a podobných technologií zacházíme jako s neosobními. Pokud ovšem místní zákonné předpisy považují IP adresy nebo podobné identifikátory za osobní údaje, budeme s nimi zacházet jako s osobními. Dojde-li ke spojení osobních a neosobních údajů, bude s nimi po dobu trvání takového spojení zacházeno jako s osobními.

Společnost Apple a její partneři používají cookies a podobné technologie v reklamních službách pro mobilní zařízení ke sledování počtu shlédnutí dané reklamy, prezentaci reklam, které se týkají vašich zájmů, a stanovení efektivity kampaní. Pokud nechcete dostávat tento typ reklamy na své mobilní zařízení, můžete se z odběru odhlásit pomocí následujícího odkazu na svém zařízení: http://oo.apple.com. Pokud používáte na svém mobilním zařízení operační systém iOS 6 nebo vyšší, můžete se z odběru odhlásit zvolením možnosti Limit Ad Tracking (více informací).  Když se z odběru těchto reklam odhlásíte, budete na mobilní zařízení dostávat stejné množství, ale mohou být pro vás méně relevantní, protože nebudou odrážet vaše zájmy. Stále se vám mohou zobrazovat reklamy, které se vztahují k obsahu webových stránek nebo k jiným neosobním údajům. Odhlášení pomocí oo.apple.com se vztahuje pouze na reklamní služby společnosti Apple a nemá vliv na reklamu zaměřenou na záliby od jiných reklamních sítí.  Když však na svém mobilním zařízení zvolíte možnost Limit Ad Tracking, nebudou mít aplikace třetích stran podle smlouvy možnost používat identifikátor reklam, neosobní identifikátor zařízení, aby vám nabídly cílenou reklamu.

Společnost Apple a její partneři používají cookies a podobné technologie k zaznamenání osobních údajů, když používáte jejich webové stránky, služby online a aplikace. Rádi bychom docílili toho, aby pro vás byl kontakt se společností Apple osobnější a pohodlnější. Když například budeme znát vaše křestní jméno, budeme vás moci přivítat na webových stránkách obchodu Apple Store. Když budeme znát váš jazyk a zemi (a pokud jste pedagog, tak vaši školu) budeme vám moci dopřát efektivnější nakupování na míru. Když budeme vědět, že někdo na vašem počítači nebo zařízení hledal informace o určitém produktu nebo používal určitou službu, budeme moci nabídnout reklamu a e-mailovou komunikaci, která odpovídá vašim zájmům. A když budeme znát vaše kontaktní údaje, sériová čísla produktu a informace o vašem počítači nebo zařízení, budeme moci vaše produkty registrovat, přizpůsobit váš operační systém, nastavit vaši službu iCloud a poskytnout vám lepší zákaznické služby.

Chcete-li cookies zablokovat a používáte webový prohlížeč Safari, přejděte na předvolby a poté na panel nastavení soukromí. Na svém mobilním zařízení Apple přejděte na Nastavení, poté Safari a do části Cookies. V případě jiných prohlížečů si postup blokování cookies zjistěte od jejich dodavatele. Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce webu Apple nebudou po zablokování cookies k dispozici.

Stejně jako většina webových stránek shromažďujeme údaje automaticky a ukládáme je v souborech protokolu. Tyto údaje zahrnují IP adresy, typ prohlížeče a jazyk, poskytovatele internetových služeb, odkazující a poslední navštívené stránky, operační systém, údaje o datu a čase a údaje o posloupnosti kliknutí.

Tyto údaje používáme ke zjištění a analýze trendů, správě stránky, seznámení se s chováním uživatele a ke shromažďování demografických údajů o našich uživatelích. Společnost Apple smí tyto údaje použít v marketingu a reklamě.

V některých e-mailových zprávách používáme klikatelné odkazy vedoucí na obsah na webových stránkách společnosti Apple. Když zákazníci kliknou na některý z těchto odkazů, proběhne před načtením cílové stránky na našich webových stránkách komunikace s jiným webovým serverem. Data z těchto kliknutí sledujeme a s jejich pomocí zjišťujeme zájem o konkrétní témata a efektivitu komunikace se zákazníky. Nepřejete-li si být takto sledováni, neklikejte v e-mailových zprávách na textové ani grafické odkazy.

Díky tzv. pixel tags můžeme posílat e-mailové zprávy ve formátu čitelném pro zákazníky a dozvíme se, zda byl e-mail otevřen. Díky této informaci můžeme omezit nebo zrušit zasílání zpráv zákazníkům. 

Předání třetím stranám

Společnost Apple může příležitostně poskytnout určité osobní údaje strategickým partnerům, kteří s ní pracují na poskytování produktů a služeb nebo prodeji zákazníkům. Například, když si koupíte a aktivujete iPhone, dovolíte společnosti Apple a svému operátorovi předání údajů, které poskytnete během aktivace, k poskytování služby. Je-li vám poskytování služby schváleno, bude se váš účet řídit příslušnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Apple a vašeho operátora. Osobní údaje budou společností Apple sdíleny pouze za účelem poskytování nebo zlepšování produktů, služeb a propagace, nebudou sdíleny se třetími stranami k marketingovým účelům.

Poskytovatelé služeb

Společnost Apple sdílí osobní údaje se společnostmi, které poskytují služby, např. zpracování informací, prodloužení úvěru, plnění požadavků zákazníka, dodání produktů, správu a zpracování údajů zákazníků, poskytování zákaznických služeb, hodnocení vašeho zájmu o produkty a služby a provádění průzkumu týkajícího se zákazníků či jejich spokojenosti. Tyto společnosti musí vaše údaje chránit a mohou sídlit v jakémkoliv působišti společnosti Apple.

Jiné

Společnost Apple musí předat vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, soudní řízení, soudní spor nebo státní či vládní orgány. Vaše osobní údaje můžeme také předat, pokud to bude dle našeho uvážení nutné nebo vhodné pro zachování bezpečnosti státu, dodržování zákona nebo jiné záležitosti ve veřejném zájmu.

Vaše údaje můžeme rovněž zveřejnit, pokud je to dle našeho uvážení nutné k prosazení dodržování našich obchodních podmínek nebo k ochraně obchodní činnosti nebo uživatelů. Dojde-li k reorganizaci, fúzi či prodeji, můžeme veškeré shromážděné osobní údaje převést na příslušnou třetí stranu.

Ochrana osobních údajů

Společnost Apple bere bezpečnost vašich osobních údajů velmi vážně.  Online služby společnosti Apple jako je obchod Apple Store a  iTunes Store chrání vaše osobní údaje během přesunu použitím šifrování jako je protokol Transport Layer Security (TLS). Jsou-li vaše osobní údaje společností Apple ukládány, používáme počítačové systémy s omezeným přístupem umístěné v zařízeních, která používají fyzická bezpečnostní opatření. Údaje služby iCloud jsou ukládány v šifrované formě, i když používáme úložiště třetí strany.

Při použití produktů, služeb, aplikací společnosti Apple nebo přispívání do fór, diskuzí nebo sociálních sítí společnosti Apple jsou vaše osobní údaje, které sdílíte, zobrazovány jiným uživatelům, kteří je mohou číst, shromažďovat nebo používat. Odpovědnost za takové zveřejnění osobních údajů nesete vy. Pokud například uvedete své jméno a e-mailovou adresu v příspěvku diskuzního fóra, je tento údaj zveřejněn. Při používání těchto funkcí buďte opatrní.

Integrita a uchování osobních údajů

Společnost Apple vám umožňuje uchovávat své osobní údaje přesné, úplné a aktuální. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu potřebnou ke splnění účelů stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud další uchovávání nevyžaduje nebo nepovoluje zákon.

Přístup k osobním údajům

Přihlášením ke svému účtu na adrese https://appleid.apple.com/ můžete pomoci zajistit správnost, úplnost a aktuálnost svých kontaktních údajů a předvoleb. Umožníme vám přístup k dalším osobním údajům, které máme k dispozici, abyste mohli požadovat opravu, pokud nejsou přesné, nebo odstranění, pokud není společnost Apple nucena údaje uchovat ze zákona nebo k účelům oprávněného podnikání. Smíme odmítnout zpracování požadavků, které jsou neopodstatněné/obtěžující, ohrožují soukromí druhých, jsou extrémně nepraktické nebo když není přístup vyžadován místními zákony. Žádosti o přístup, opravy či odstranění se podávají pomocí místního Formuláře pro přístup k osobním údajům.

Děti

Neshromažďujeme vědomě osobní údaje dětí mladších 13 let s výjimkou případů, kdy rodiče zřídí pro své dítě účet Apple ID prostřednictvím programu Apple ID for Students (Apple ID pro studenty) a předloží společnosti Apple ověřený rodičovský souhlas. Získejte více informací o programu Apple ID for Students a systémech rodičovské kontroly na zařízení. Jakmile se dozvíme, že jsme shromažďovali údaje od dítěte mladšího 13 let, aniž bychom obdrželi ověřitelné svolení rodiče, podnikneme co nejdříve potřebné kroky k odstranění těchto údajů.

Služby založené na určení polohy uživatele

Společnost Apple, její partneři a uživatelé licence mohou shromažďovat, používat a sdílet údaje o přesné poloze, včetně zeměpisné polohy v reálném čase z vašeho počítače nebo zařízení Apple, k poskytování služeb založených na určení polohy. Tyto údaje o poloze jsou shromažďovány anonymně ve formě, která neumožňuje identifikaci osoby, a jsou společností Apple, našimi partnery a uživateli licence používány k poskytování a zlepšování produktů a služeb založených na určení polohy. Můžeme například sdílet údaje o zeměpisné poloze s poskytovateli aplikace, pokud zažádáte o jejich služby založené na určení polohy.

Některé služby založené na určení polohy uživatele nabízené společností Apple, například funkce „Najít iPhone“, potřebují vaše osobní údaje, aby mohly fungovat.

Služby a stránky třetích stran

Webové stránky, produkty, aplikace a služby společnosti Apple mohou obsahovat odkazy na webové stránky, produkty a služby třetích stran. Naše produkty a služby mohou také používat nebo nabízet produkty či služby třetích stran, např. aplikace třetích stran pro iPhone. Údaje shromažďované třetími stranami, např. údaje o poloze nebo kontaktní údaje, podléhají směrnicím o ochraně osobních údajů těchto stran. Doporučujeme vám, abyste si tyto směrnice třetích stran prostudovali.

Uživatelé z jiných zemí

Veškeré údaje, které poskytnete, mohou být přeneseny nebo k nim mohou mít přístup subjekty po celém světě, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Společnost Apple se řídí zásadami „bezpečného přístavu“ vydanými Ministerstvem obchodu Spojených států o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů shromážděných organizacemi v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku. Další informace o programu bezpečný přístav Ministerstva obchodu Spojených států.

Osobní údaje, včetně údajů poskytnutých při používání služby iCloud, fyzických osob, které jsou rezidenty členských zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska, spravuje společnost Apple Distribution International se sídlem v Corku v Irsku, pro kterou je zpracovává společnost Apple Inc. Osobní údaje shromažďované v zemích EHP službou iTunes spravuje společnost iTunes SARL se sídlem v Lucembursku, pro kterou je zpracovává společnost Apple Inc.

Celá naše společnost je odhodlaná chránit vaše soukromí

Abychom si byli jistí, že jsou vaše osobní údaje v bezpečí, jsou zaměstnanci společnosti Apple seznámeni s pokyny ohledně ochrany osobních údajů a zabezpečení a v rámci společnosti přísně dodržujeme bezpečnostní opatření týkající se ochrany osobních údajů.

Dotazy na ochranu osobních údajů

Máte-li dotazy nebo připomínky k zásadám ochrany osobních údajů nebo zpracování dat nebo chcete podat stížnost na možné porušení místních právních předpisů o ochraně soukromí, kontaktujte nás.  Vždy se na nás můžete obrátit telefonicky, na příslušném telefonním čísle podpory společnosti Apple pro vaši zemi.

Veškerá taková komunikace se prověřuje a příslušné odpovědi jsou zasílány co nejdříve.  Pokud nebudete s odpovědí spokojeni, můžete se se svou stížností obrátit na regulační orgán ve své jurisdikci.  Pokud se obrátíte na nás, uděláme, co bude v našich silách, abychom vám poskytli informace o postupech řešení stížnosti, které mohou být relevantní pro vaši situaci.

Společnost Apple může tyto zásady příležitostně aktualizovat. Dojde-li k významným změnám zásad, bude na našich webových stránkách spolu s novými zásadami zveřejněno oznámení.

Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA, 95014

TRUSTe: Ověřte kliknutím

Společnost Apple Inc. obdržela od organizace TRUSTe pečeť ochrany soukromí, což znamená, že byly tyto zásady ochrany osobních údajů a směrnice prověřeny společností TRUSTe a bylo shledáno, že splňují požadavky programu TRUSTe, včetně požadavků na transparentnost, odpovědnost a výběr při shromažďování a používání vašich osobních údajů. Program společnosti TRUSTe se nevztahuje na informace, které mohou být shromažďovány zakoupeným softwarem. Kontaktujte nás, máte-li dotazy nebo připomínky ohledně našich zásad ochrany osobních údajů. Nejste-li spokojení s naší odpovědí, můžete se obrátit na společnost TRUSTe.

Poslední aktualizace: 1. března 2014