Apple a školství Věříme, že technologie mají sílu měnit výuku. Otevírají cestu k novým způsobům uvažování. Novým vynikajícím nápadům. Základem ale zůstává zájem o vzdělání, který je trvalou součástí naší DNA. Ve spolupráci s pedagogy a studenty dlouhodobě přetváříme podobu výuky i studia. A Společně můžeme dělat věci, které jsme dříve považovali za nemožné.
Nová aplikace iTunes U. Nyní s odevzdáváním úkolů, hodnocením a soukromými diskusemi.