Bezplatná podpora (Česká republika)

Co je bezplatná podpora?

V rámci bezplatné podpory pro hardware je poskytována telefonická podpora k základnímu nastavení, instalaci, montáži a připojení. Další informace najdete v materiálech týkajících se podpory, které byly přibaleny k vašemu produktu Apple.

V rámci bezplatné podpory pro software je poskytována telefonická podpora k instalaci, spuštění nebo přeinstalování (kromě obnovení dat), pokud konfigurace vašeho hardwaru splňuje minimální systémové požadavky daného softwaru. Další informace najdete v materiálech týkajících se podpory, které byly přibaleny k vašemu produktu Apple.

Výhody jednoleté omezené záruky Apple a programu AppleCare Protection Plan jsou poskytovány nad rámec práv zaručených zákonem na ochranu spotřebitelů. Podrobnosti najdete zde.

Jaký je rozsah poskytované bezplatné podpory?

Většina softwarových a hardwarových produktů Apple zahrnuje neomezený počet incidentů bezplatné podpory po dobu prvních 90 dnů vlastnictví produktu. Další informace najdete v materiálech týkajících se podpory, které byly přibaleny k vašemu produktu Apple.

Služby a podpora pro iPhone jsou vám k dispozici v místě vašeho nákupu. Pokud jste si iPhone koupili od svého mobilního operátora, pak od něj získáte také nezbytnou technickou podporu. Jestliže jste si iPhone koupili od společnosti Apple, kontaktujte prosím autorizovaného poskytovatele servisu Apple.

Výhody jednoleté omezené záruky Apple a programu AppleCare Protection Plan jsou poskytovány nad rámec práv zaručených zákonem na ochranu spotřebitelů. Podrobnosti najdete zde.

Jak Apple definuje „incident podpory“?

Incident podpory definuje Apple jako konkrétní, samostatný problém, který lze vyřešit izolováním jeho původu na jedinou příčinu. To, co představuje incident podpory, určí na základě svého výlučného uvážení společnost Apple. Incident podpory je pokládán za vyřešený, jakmile se zákazníkovi dostane jednoho z následujících:

  1. Informace, která problém vyřeší
  2. Informace, jak získat softwarové řešení, které problém vyřeší
  3. Sdělení, že je problém způsoben známým, nevyřešeným problémem nebo nekompatibilitou s podporovaným produktem
  4. Informace o možnosti vyřešit problém přechodem na novější verzi podporovaného produktu
  5. Sdělení, že byl problém identifikován jako záležitost hardwarového vybavení
  6. Informace, jež izoluje problém na produkt třetí strany, který není podporován společností Apple

Další informace o kontaktování společnosti Apple s žádostí o podporu a servis.