[an error occurred while processing this directive]

Apple og miljøet

Vores fabrikker drives ved hjælp af ren, vedvarende energi

Vi har i høj grad formindsket den miljømæssige påvirkning fra vores firmafaciliteter og de datacentre, som leverer onlinetjenester til vores kunder. Og vi fortsætter med at investere i metoder for at opnå drift ved hjælp af 100% vedvarende energi og formindske kuldioxidbelastningen endnu mere.

På vej mod drift ved hjælp af 100% vedvarende energi.

Vores mål er at drive alle Apples faciliteter udelukkende ved hjælp af energi fra vedvarende kilder – sol-, vind- og vandenergi og geotermiske anlæg. Så vi investerer i vores egen lokale elproduktion, etablerer aftaler med leverandører om køb af energi fra vedvarende kilder fra elnettet og formindsker vores energibehov, selv om antallet af medarbejdere vokser.

Vores investeringer betaler sig. Vi har allerede nået 100% brug af vedvarende energi på alle vores datacentre, på vores faciliteter i Austin, Elk Grove, Cork og München og på vores Infinite Loop-campus i Cupertino. Og på alle Apples firmafaciliteter i hele verden benytter vi 75% vedvarende energi, og vi forventer, at tallet vokser, når mængden af vedvarende energi, som er tilgængelig for os, vokser. Vi stopper ikke, før vi når 100% i hele Apple.

Digitale overførsler og miljømæssige ansvarlighed.

Apples datacentre leverer en lang række oplysninger og indhold til dine enheder – fra musik og apps til iMessages. Når du henter en sang fra iTunes, køber en bog fra iBookstore eller installerer en app fra Mac App Store, er der ingen fysisk produktion, indpakning eller transport. De Apple-datacentre, der leverer disse digitale overførsler, er blandt de mest effektive i verden, og de drives af 100% vedvarende energi fra kilder på stedet og lokale kilder.

Apple-datacentre driver tjenester, der inkluderer iTunes, App Store og Kort.

Maiden, North Carolina

Vores datacenter i Maiden, North Carolina er et godt eksempel på vores miljømæssige ansvarlighed. Det er designet fra bunden med henblik på energieffektivitet og har fået den eftertragtede LEED Platinum-certificering fra U.S. Green Building Council – og så vidt vi ved, er det det eneste datacenter af sin størrelse og type, der har modtaget den certificering.

I 2012 færdiggjorde vi konstruktionen af landets største privatejede landbaserede solcelleanlæg på området omkring datacentret. Dette 20 MW anlæg, som er 40 ha stort, har en årlig produktionskapacitet på 42 millioner kWh ren, vedvarende energi med et lavt indhold af kuldioxid. Og vi er nu i gang med at bygge endnu et 20 MW solcelleanlæg på et nærliggende område, og det skulle stå klart til brug i slutningen af 2013. Derudover har vi bygget et 10 MW brændselscelleanlæg, der bruger tilført biogas og årligt leverer mere end 83 millioner kWh vedvarende energi døgnet rundt – det er det største privatejede brændselscelleanlæg i landet. Det betyder, at Apple vil producere nok el fra vedvarende energi lokalt – 167 millioner kWh – som svarer til et års forbrug i 17.600 husholdninger.* Disse energikilder er sluttet til det lokale elnet og erstatter ikke blot andre mere urene former for el, der ellers ville være blevet brugt, men de miljømæssige fordele bruges kun af Apple og er et supplement til evt. lokale krav til vedvarende energi.

Energikilder i Maiden

Solenergi fra vores solceller. Yderligere energi fra lokalt biogas opbevaret i brændselsceller.

Energieffektive designelementer

  • Et afkølet vandlager, der skal forbedre køleanlæggets effektivitet ved at flytte et elektricitetsforbrug på 10.400 kWh fra de travleste til de mindst travle perioder hver dag
  • Gratis køling ved hjælp af udendørs luft, der ledes gennem en varmeveksler om natten og i køligt vejr, hvilket sammen med vandlagringen gør det muligt at holde køleanlæggene slukket i mere end 75% af tiden
  • Ekstrem præcision ved fordeling af kold luft til køling ved hjælp af ventilatorer med variabel hastighed, så luftstrømmen hele tiden passer til servernes krav
  • Strøm distribueres ved højere spænding, som øger effektiviteten, fordi tabet mindskes
  • Hvide køletage sikrer maks. reflektion af sollys
  • Yderst effektiv LED-belysning kombineret med bevægelsessensorer
  • Overvågning og analyse af strømforbruget i realtid under drift
  • I byggeriet blev der brugt 14% genanvendte materialer, 93% af byggeaffaldet blev ikke kørt på lossepladser, og 41% af materialerne blev købt inden for en afstand af 500 miles fra byggepladsen

Prineville, Oregon

Vores nyeste datacenter, der er under opførelse i Prineville, Oregon, vil være lige så miljøvenligt som datacentret i Maiden. Oregon tillader direkte engros-salg af vedvarende energi via Direct Access, og Apple bruger dette program til at fravælge standardelnettet og oprette direkte adgang til lokale vedvarende energikilder, f.eks. vind-, vand- og solenergi og geotermiske ressourcer – nok til at drive hele bygningen. Som et resultat heraf samarbejder vi med to lokale myndigheder samt en række lokale leverandører af vedvarende energi både for at skabe vedvarende energikilder, som ejes af Apple, og for at investere i og købe anden vedvarende energi fra lokale kilder.

Energikilder i Prineville

Vedvarende energi fra lokale kilder, inklusive vind-, vand- og solenergi.

Newark, Californien

Lige som vores faciliteter i Maiden og Prineville drives vores datacenter i Newark af 100% vedvarende energi. Vi nåede denne milepæl i januar 2013, hvor vi begyndte at forsyne datacentret med el, der primært kommer fra vindkraftværker. Vi køber denne el direkte på engros-markedet via Direct Access-programmet i Californien.

Energikilder i Newark

100% ren, vedvarende energi, der primært kommer fra vindkraftværker.

Reno, Nevada

Vores erfaringer fra Maiden, Prineville og Newark hjælper med at sikre, at vores næste datacenter, som skal opføres i Reno, Nevada, lever op til de samme høje standarder for miljømæssig ansvarlighed. I Reno vil vi bruge Nevadas fremragende naturlige solstråling og geotermiske ressourcer til at opfylde energibehovet på vores datacenter.

Energikilder i Reno

100% vedvarende energi fra solceller og geotermiske ressourcer på stedet.

Vores engagement inden for vedvarende energi.

Vedvarende energi hos Apple.

Datacentre er kun en del af historien om brug af vedvarende energi hos Apple. Vi investerer i metoder til at opnå et nettoenergiforbrug på nul i hele Apple – ved at bruge 100% vedvarende energi og helt undgå udledning fra vores faciliteter i hele verden. I vores hovedkvarter i Cupertino har vi f.eks. taget et biogasbaseret brændselscelleanlæg i brug og bygget et solcelleanlæg på taget af to bygninger. Vi har også beskåret energiforbruget med over 30% på et tidspunkt, hvor brugen af bygningerne steg med mere end 12%. På grund af vores tiltag har vi øget andelen af vedvarende energi, der bruges i Apple, fra 35% i 2010 til 75% i slut 2012.

Vores principper.

Når vi leder efter vedvarende energi til vores faciliteter i hele verden, følger vi tre principper. For det første sikrer vi os, at ren, vedvarende energi, som vi producerer, er et supplement til energi, der allerede er underlagt lokal lovgivning. For det andet vil vi erstatte mere urene former af energi med ren energi, som vil gøre en forskel i de nærmiljøer, hvor vi driver forretning. Og for det tredje vurderer og rapporterer vi om vores energiforbrug for at sikre, at der ikke sker tilfælde af dobbelttælling – at det kun er Apple, der har brugt disse vedvarende ressourcer. Hvor det er muligt, bruger vi de samme sporingssystemer til vedvarende energi, som myndigheder bruger til at demonstrere, at de opfylder kravene til vedvarende energi.

Hvis du vil vide mere, kan du hente vores rapport om faciliteter (PDF)