MacBook Pro og miljøet.

Apple imødegår udfordringen om at være miljøvenlig på vores egen måde – gennem vores produkter. Derfor er MacBook Pro designet til at være energieffektiv og fri for mange skadelige stoffer.

Se et PDF-dokument med Apples miljømæssige statusrapport for
13" MacBook Pro med Retina-skærm 15" MacBook Pro med Retina-skærm 13" MacBook Pro 15" MacBook Pro

Energieffektivitet

MacBook Pro er designet, så den er energieffektiv direkte fra kassen. Den har endda fået EPA's ENERGY STAR-certificering på grund af det lave energiforbrug.

Effektiv strømforsyning.

MacBook Pro inkluderer en yderst effektiv strømforsyning, som begrænser den mængde energi, der går til spilde under overførsel af elektricitet fra stikkontakten til computeren. Mindre strømforbrug gør dine elregninger mindre og reducerer de miljømæssige konsekvenser af udledning af drivhusgasser fra elværker.

Avanceret strømstyring.

I modsætning til mange Windows-computere bruger MacBook Pro energieffektive hardwarekomponenter, som samarbejder med operativsystemet om at spare på strømmen. OS X sætter de i forvejen meget energieffektive skærme med LED-baggrundsbelysning på vågeblus. Og det fordeler opgaverne på både de centrale processorer og grafikprocessorerne. OS X forsøger altid at spare strøm, overalt hvor det er muligt. Uanset hvor lidt det er. Det regulerer endda processorhastigheden mellem tasteanslagene, så der bruges mindre strøm, når du ikke skriver. Det er bare én af de mange måder, som Apple bruger til at sikre små besparelser, der tilsammen bliver til store besparelser.

ENERGY STAR-certificering.

MacBook Pro opfylder de strenge krav til lavt energiforbrug, der stilles af EPA til ENERGY STAR 6.0-certificeringen. ENERGY STAR 6.0 stiller markant strengere krav til energiforbrug til strømforsyninger og aggressive grænser for computerens gennemsnitlige årlige strømforbrug.

Tre måder at reducere energiforbruget på: effektiv strømforsyning, lavspændingskomponenter, software til strømstyring. Hver eneste milliwatt tæller: OS X justerer endda processoraktiviteten mellem tasteanslagene for at spare nogle milliwatt strøm.

Ingen giftige stoffer

Det er alt det, som MacBook Pro ikke indeholder, der gør den endnu mere miljøvenlig. Den er fri for mange skadelige stoffer som kviksølv, arsen, bromerede flammehæmmere og PVC.

Færre skadelige stoffer.

Den største miljømæssige udfordring, som computerbranchen står over for i dag, er tilstedeværelsen af arsen, bromerede flammehæmmere, kviksølv, ftalater og polyvinylchlorid (PVC) i produkter. Apples ingeniører har arbejdet hårdt for at fjerne bromerede flammehæmmere og PVC fra MacBook Pros trykte kredsløb, interne og eksterne kabler, stik, isolering, klæbemidler med mere. 1 Og de har fjernet mange af de andre skadelige stoffer, som er almindelige i fremstillingen af bærbare computere – f.eks. har de valgt at bruge baggrundsbelysning uden kviksølv og arsenfrit glas til MacBook Pro-skærmen.

Ingen skadelige stoffer: Uden bly, Uden bromerede flammehæmmere, Uden PVC, Uden kviksølv, Glas uden arsen

Mindre emballage

MacBook Pro-emballagen er designet, så den er så lille som muligt, hvilket giver plads til flere produkter på færre fly.

Mindre æsker, færre fly.

Vi fortsætter med at gøre vores emballage så lille som muligt. Emballagen til MacBook Pro med 13" Retina-skærm er f.eks. 25 % mindre end emballagen til den originale 13" MacBook Pro. Og mindre æsker er bedre for vores Jord. Mindre æsker betyder nemlig, at der er plads til flere på hver fragtpalle. Det betyder, at der er plads til flere produkter pr. fragtbåd eller fly. Det betyder, at der bruges færre skibe og fly, hvilket medfører mindre CO2-udledning. Det virker som en mindre ændring. Med den har stor positiv betydning for miljøet.

Genanvendelighed

Da MacBook Pro fremstilles af aluminium, er der gode muligheder for at genanvende og genbruge den, når dens lange, produktive liv er slut.

Genanvendelige materialer.

Apple har minimeret den affaldsmængde, MacBook Pro efterlader ved slutningen af sit liv, gennem det ultraeffektive design og brugen af aluminium, som kan genbruges til andre produkter.