Apple-produktsikkerhed

Kontakt Apple

Send en e-post til product-security@apple.com, hvis du vil rapportere sikkerhedsproblemer, der berører Apple-produkter.

På siden Kontakt os er der en liste med kontaktpersoner fra Apple ved henvendelser om andet end sikkerhedsrelaterede emner. Ved henvendelser om iPod henvises til iPod-supportsiden eller siden til iPod-tilbagemelding for at komme i direkte kontakt med den relevante afdeling.

Teknisk support til Apple-produkter fås ved at ringe til Apple eller ved at se på vores websted med Apple-support. Ved hjælp pr. telefon opkræves der et gebyr som angivet i Apples standardprogram for teknisk assistance.

Pressekontakter

E-post: media.help@apple.com
Yderligere oplysninger kan se på http://www.apple.com/pr.

Oplysninger om PGP-nøgle

Du kan bruge Apples produktsikkerhedsnøgle fra PGP til at kryptere fortrolige oplysninger, der sendes via e-post. E-post-adressen anvendes til at holde øje med mulige produktsikkerhedsproblemer. Da vi koncentrerer vores svarindsats om de områder, der har størst betydning blandt Apple-produkterne, svarer vi generelt ikke på e-post-beskederne, medmindre vi har brug for yderligere oplysninger om et sikkerhedsproblem.

Kontrol af sikkerheden i dit system

Her er nogle få emner, der kan være en hjælp til at kontrollere og forbedre dit systems sikkerhed:

  • Se websiden om Mac OS X-sikkerhed for at få et overblik over sikkerhedsfunktionerne i Mac OS X.
  • Sørg for at bruge den nyeste version af systemsoftwaren. Apple udgiver sikkerhedsopdateringer med jævne mellemrum, og det forbedrer generelt systemsikkerheden at have den nyeste tilgængelige softwareversion installeret. Se siden med sikkerhedsopdateringer fra Apple for at få flere oplysninger.
  • Der fås Mac OS X-sikkerhedsvejledninger, som indeholder fremgangsmåder til at opnå forbedret sikkerhed på din computer med.
  • Ved siden af de indbyggede sikkerhedsfunktioner i Mac OS X kan Macintosh-produktguiden bruges til at se tilbud fra andre producenter, som kan være en hjælp til at forbedre sikkerheden på din computer i særlige situationer.

Mac OS X og Mac OS X Server er certificeret i henhold til den internationalt anerkendte sikkerhedsstandard Common Criteria.

Sikkerhedsmeddelelser

Med henblik på beskyttelse af vores kunder videregiver, drøfter eller bekræfter Apple ikke sikkerhedsanliggender, før en fuldstændig undersøgelse har fundet sted, og relevante programrettelser eller versioner er tilgængelige. Apple udsender normalt oplysninger om sikkerhedsproblemer i et produkt via denne side og nedenstående postliste.

Postliste

Postlisten til sikkerhedsmeddelelser har til formål at udbrede produktsikkerhedsoplysninger fra Apple.
Du kan abonnere på meddelelserne via http://lists.apple.com/, som også er tilgængelig via RSS.

Meddelelser fra Apple er signeret med Apples produktsikkerhedsnøgle fra PGP. Vi opfordrer til, at signaturen kontrolleres, for at sikre at dokumentet reelt er skrevet af vores medarbejdere og ikke er blevet ændret.

Opdateringer

Se de udsendte opdateringer på siden med Apple-sikkerhedsopdateringer.

Generelle produktoplysninger

Generelle oplysninger om Apple-produkter kan ses på http://www.apple.com/dk. Her er der blandt andet produktdokumentation og tekniske vejledninger samt gode råd, spørgsmål og svar.

Samarbejde med andre sikkerhedsgrupper

Apple samarbejder med de officielle sikkerhedsorganisationer for at udsende relevante oplysninger. De fleste sikkerhedsmeddelelser fra Apple udsendes af CERT/CC på samme tid, som de sendes ud via Apples egne kanaler. Apple er medlem af Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) og samarbejder med andre FIRST-medlemmer for at videreformidle sikkerhedsrelaterede oplysninger.

Apple har også et meget tæt samarbejde med FreeBSD Security om analyse og frigivelse af sikkerhedsrettelser i forbindelse med sårbarheder.

Apple-webserverbeskeder

denne side ses en liste over de personer, der har rapporteret potentielle sikkerhedsproblemer på Apples webservere.