Politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet

Apples Anonymitetspolitik blev opdateret den 19. januar 2018.

Det er vigtigt for Apple, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert. Derfor har vi udarbejdet en politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet, der indeholder retningslinjer for, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver, overfører og gemmer dine oplysninger. Brug et par minutter på at læse vores retningslinjer for beskyttelse af kunders identitet, og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Indsamling og brug af personlige oplysninger

Personlige oplysninger er data, der kan bruges til at identificere eller kontakte en enkelt person.

Du bliver muligvis bedt om at angive dine personlige oplysninger, når du kommunikerer med Apple eller en virksomhed, der er tilknyttet Apple. Apple og Apples tilknyttede virksomheder udveksler muligvis disse personlige oplysninger indbyrdes og bruger dem i overensstemmelse med nærværende Anonymitetspolitik. Oplysningerne kan også blive kombineret med andre oplysninger med henblik på levering og forbedring af vores produkter, tjenester, indhold og annoncering. Det er ikke påkrævet, at du udleverer de personlige oplysninger, som vi har bedt om, men hvis du ikke gør det, kan vi i mange tilfælde ikke hjælpe dig med vores produkter eller tjenester eller besvare dine eventuelle spørgsmål.

Her er nogle eksempler på de typer personlige oplysninger, Apple kan finde på at indsamle, og hvordan vi eventuelt bruger dem:

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

 • Når du opretter et Apple-id, ansøger om købskredit, køber et produkt, downloader en softwareopdatering, melder dig til en lektion i en Apple Store-butik, kontakter os eller deltager i en onlinerundspørge, indsamler vi en række oplysninger, inkl. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, foretrukken kontaktmetode og kreditkortoplysninger.
 • Når du deler indhold med familie og venner ved at bruge Apple-produkter, sender gavecertifikater og produkter eller inviterer andre til at deltage i Apples tjenester og fora, indsamler Apple muligvis oplysninger, som du afgiver om disse personer, såsom navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Apple vil bruge disse oplysninger til at besvare dine anmodninger, levere det relevante produkt eller yde den relevante tjeneste eller for at bekæmpe svindel.
 • I visse retskredse beder vi muligvis om et id udstedt af myndighederne i særlige tilfælde, herunder ved oprettelse af en trådløs konto og aktivering af din enhed, ved forhøjelse af købskredit, ved administration af reservationer, eller når dette kræves af loven.

Brug af personlige oplysninger

 • De personlige oplysninger, vi indsamler, giver os mulighed for at holde dig informeret om Apples sidste nye produkter, softwareopdateringer og kommende begivenheder. Hvis du ikke ønsker at være registreret i vores adressekartotek, kan du til enhver tid framelde dig ved at opdatere dine indstillinger.
 • Vi bruger også personlige oplysninger til at skabe, udvikle, styre, levere og forbedre vores produkter, tjenester, indhold og reklamering samt til forebyggelse mod tab og til bekæmpelse af svindel.
 • Vi bruger muligvis dine personlige oplysninger, inkl. fødselsdato, til at bekræfte din identitet, til at hjælpe dig med at identificere brugere og til at finde frem til passende tjenester. For eksempel bruger vi muligvis din fødselsdato til at fastslå alderen for Apple-id-kontoindehavere.
 • Fra tid til anden bruger vi muligvis dine personlige oplysninger, når vi skal sende vigtige meddelelser, f.eks. vedrørende køb eller ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker. Da disse oplysninger er vigtige for din interaktion med Apple, kan du ikke fravælge at modtage disse meddelelser.
 • Vi bruger muligvis også personlige oplysninger til interne formål, eksempelvis revision, dataanalyse og research, for at forbedre Apples produkter, tjenester og kundekommunikation.
 • Hvis du deltager i et lotteri, en konkurrence eller et lignende salgsfremmende tiltag, bruger vi muligvis de oplysninger, du giver os, i forbindelse med administrationen af det pågældende tiltag.

Indsamling og brug af ikke-personlige oplysninger

Vi indsamler også oplysninger på en måde, der i sig selv ikke kan forbindes med en enkelt person. Vi indsamler, bruger, overfører og videregiver ikke-personlige oplysninger til en række forskellige formål. Nedenfor kan du se nogle eksempler på, hvilke ikke-personlige oplysninger vi indsamler, og en beskrivelse af, hvordan de eventuelt bruges:

 • Vi indsamler muligvis oplysninger, såsom beskæftigelse, sprog, postnummer og områdenummer, enhedens unikke identifikationsnummer, henvisende URL, lokalitet og den tidszone, hvor et Apple-produkt er brugt, så vi bedre kan forstå vores kunders adfærd og forbedre vores produkter, tjenester og annoncering.
 • Vi indsamler muligvis oplysninger om kundeaktivitet på vores websted, iCloud-tjenester, iTunes Store, App Store, Mac App Store, App Store til Apple TV, iBooks Store og i vores andre produkter og tjenester. Disse oplysninger samles og bruges som en hjælp i vores bestræbelser på at give kunderne mere nyttige oplysninger og få indsigt i, hvilke dele af vores websted, produkter og tjenester de primært er interesserede i. Indsamlede data betragtes som ikke-personlige oplysninger i forbindelse med nærværende Anonymitetspolitik.
 • Vi indsamler og gemmer muligvis detaljer om, hvordan du bruger vores tjenester, inkl. søgninger. Disse oplysninger bruges muligvis til at forbedre relevansen af resultaterne fra vores tjenester. Men sådanne oplysninger vil ikke blive knyttet til din IP-adresse. Bortset fra i begrænsede tilfælde for at sikre kvaliteten af vores tjenester på internettet.
 • Med dit udtrykkelige samtykke indsamler vi muligvis data om, hvordan du bruger din enhed og dine programmer for at hjælpe udviklere til at forbedre deres programmer.

Såfremt ikke-personlige oplysninger og personlige oplysninger kombineres, behandles de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger.

Cookies og andre former for teknologi

Apples websteder, onlinetjenester, interaktive programmer, e-mailbeskeder og reklamer bruger muligvis "cookies" og andre former for teknologi, f.eks. pixel-tags og web-beacons. Disse former for teknologi hjælper os med at få større indsigt i brugernes adfærd, fortæller os, hvilke dele af vores websteder der er blevet besøgt, samt fremmer og måler effekten af annoncer og søgninger på nettet. De oplysninger, der indsamles af cookies og andre teknologier, behandler vi som ikke-personlige oplysninger. Såfremt IP-adresser eller lignende identifikatorer betragtes som personlige oplysninger i henhold til lokal lovgivning, vil sådanne identifikatorer dog blive behandlet som personlige oplysninger. Såfremt ikke-personlige oplysninger og personlige oplysninger kombineres, behandles de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger i nærværende Anonymitetspolitik.

Reklamer, der leveres af Apples reklameplatform, bliver muligvis vist i Apple News og i App Store. Hvis du ikke ønsker at modtage målrettede reklamer fra Apples reklameplatform, kan du slå Begræns reklamesporing til, så dit Apple-id bliver frameldt modtagelse af disse reklamer, uanset hvilken enhed du bruger. Hvis du slår Begræns reklamesporing til på din mobile enhed, kan apps fra tredjeparter ikke bruge reklame-id'et (et ikke-personligt enheds-id) til at vise dig målrettede reklamer. Du får muligvis stadig vist reklamer i App Store eller News, som er baseret på dine søgninger eller den kanal, som du bruger. I apps fra tredjeparter vil du muligvis se reklamer baseret på andre oplysninger.

Apple og Apples samarbejdspartnere bruger også cookies og andre former for teknologi til at huske dine personlige oplysninger, når du bruger vores websted, onlinetjenester og applikationer. I denne forbindelse er målet at gøre det lettere for dig at bruge Apples websted, onlinetjenester og applikationer samt at gøre oplevelsen mere personlig. Hvis vi eksempelvis har registreret dit fornavn, giver det os mulighed for at byde dig velkommen, næste gang du besøger Apple Online Store. Hvis vi har registreret dit hjemland og modersmål (samt, hvis du er underviser, din uddannelsesinstitution), giver det os mulighed for at give dig en mere personlig og relevant onlineoplevelse. Hvis vi har registreret, at din computer eller enhed er blevet brugt til at søge efter et bestemt produkt eller til at benytte en bestemt tjeneste, giver det os mulighed for at gøre de reklamer og e-mailmeddelelser, du modtager, mere relevante i forhold til dine interesser. Og hvis vi kender dine kontaktoplysninger, hardware-identifikationsfunktioner samt oplysninger om din computer eller enhed, kan vi nemmere tilpasse dit styresystem, opsætte din iCloud-tjeneste og give dig en bedre kundeservice.

Hvis du vil slå cookies fra og bruger webbrowseren Safari, skal du gå til Indstillinger i Safari og derefter til vinduet Anonymitet for at skifte indstillinger. Hvis du vil ændre indstillingerne på din Apple-mobilenhed, skal du gå til Indstillinger, vælge Safari og derefter rulle til Sikkerhed & anonymitet og trykke på "Bloker cookies". Hvis du bruger en anden browser, skal du spørge udbyderen, hvordan du slår cookies fra. Bemærk, at visse funktioner på Apples websted ikke vil være tilgængelige, når cookies er slået fra.

I lighed med de fleste internettjenester indsamler vi visse oplysninger automatisk og gemmer dem i logfiler. Disse oplysninger omfatter IP-adresser (Internet Protocol), browsertype og -sprog, internetudbyder, henvisende websteder, senest åbnet websted og program, operativsystem, dato/tid og data om, hvad der er klikket på.

Vi bruger disse oplysninger til at forstå og analysere trends, til administrering af webstedet, til at lære om brugeradfærd på webstedet, til at forbedre vores produkt og tjenester og til at indsamle demografiske oplysninger om vores brugerbase overordnet set. Hos Apple bruges disse oplysninger til markedsførings- og reklamerelaterede formål.

I nogle af vores e-mailmeddelelser bruges der en såkaldt "destinationswebadresse", der er knyttet til indhold på Apples websted. Når en kunde klikker på en sådan webadresse, føres vedkommende til destinationssiden på vores websted via en særskilt internetserver. Vi sporer disse data som en hjælp til at registrere interesse i bestemte emner og måle effektiviteten af vores kundekommunikation. Hvis du ikke ønsker at blive genstand for denne form for sporing, skal du undlade at klikke på henvisninger i tekst eller billeder i e-mailmeddelelserne.

"Pixel tags" giver os mulighed for at sende e-mailmeddelelser i et format, kunderne kan læse, og for at registrere, om en e-mail er blevet åbnet. Vi bruger eksempelvis disse oplysninger med henblik på at begrænse det antal meddelelser, vi sender til kunderne.

Videregivelse af oplysninger til tredjepart

Fra tid til anden stiller Apple muligvis visse personlige oplysninger til rådighed for strategiske partnere, der samarbejder med Apple om levering af produkter og tjenester eller hjælper Apple i forbindelse med markedsføring. Når du for eksempel køber og aktiverer din iPhone, giver du Apple og din operatør lov til at udveksle oplysninger, som du har udleveret under aktiveringsprocessen for at udføre denne service. Hvis du er godkendt til service, vil din konto blive underlagt Apples og din operatørs anonymitetspolitikker. Apple videregiver kun personlige oplysninger med henblik på levering og forbedring af vores produkter, tjenester og annoncering, og oplysningerne videregives ikke til tredjepart med henblik på disses markedsføring.

Serviceudbydere

Apple deler personlige oplysninger med virksomheder, der tilbyder tjenester, såsom informationsbehandling, kreditgivning, behandling af kundeordrer, levering af produkter til kunder, administration og optimering af kundedata, kundeservice, vurdering af kunders interesse i vores produkter og tjenester, kundetilfredshedsundersøgelser og lignende. Disse virksomheder forpligter sig til at holde dine oplysninger fortrolige og er muligvis til stede, hvor Apple opererer.

Andre

Apple kan i visse tilfælde blive pålagt at videregive dine personlige oplysninger i henhold til loven, en retskendelse og/eller et påbud fra offentlige eller statslige myndigheder i eller uden for dit bopælsland. Det er også muligt, at vi videregiver oplysninger om dig, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til den nationale sikkerhed eller overholdelse af loven, eller hvis det af andre årsager er i offentlighedens interesse.

Vi videregiver muligvis også oplysninger om dig, hvis vi vurderer, at dette er nødvendigt for at håndhæve vores vilkår og betingelser eller beskytte vores virksomhed eller brugere. I tilfælde af omstrukturering, fusion eller salg overfører vi muligvis alle personlige oplysninger, vi indsamler, til den relevante tredjepart.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Apple tager sikkerheden af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Apples onlinetjenester, såsom Apple Online Store og iTunes Store beskytter dine personlige oplysninger under overførsel ved at bruge kryptering, såsom Transport Layer Security (TLS). Når dine personlige oplysninger er lagret af Apple, bruger vi computersystemer med begrænset adgang, og som opbevares i faciliteter, som er fysisk sikret. iCloud-data lagres i krypteret form, også når vi benytter lagring hos en tredjepart.

Når du bruger visse Apple-produkter, -tjenester eller -programmer eller slår noget op i et Apple-forum, chatrum eller en social netværkstjeneste, vil de personlige oplysninger og det indhold, du deler, være synlige for andre brugere og kan læses, indsamles eller bruges af dem. Du er selv ansvarlig for, hvilke personlige oplysninger du vælger at dele eller sende i disse tilfælde. Hvis du eksempelvis oplyser dit navn og din e-mailadresse, når du sender indlæg til et forum, er disse oplysninger offentligt tilgængelige. Vær derfor forsigtig, når du bruger disse funktioner.

Hvis du eller en anden, der bruger Familiedeling, logger på en enhed, som ejes af en tredjepart, vil alle oplysninger, som deles med din familie – herunder kalender, position, billeder og iTunes-køb – muligvis blive downloadet til den pågældende tredjepartsenhed, så de delte oplysninger videregives. [Se Om familiedeling for at få mere at vide.]

Dine personlige oplysningers integritet og opbevaring

Apple gør det let for dig at sikre, at dine personlige oplysninger er korrekte, fuldstændige og ajourførte. Vi opbevarer dine personlige oplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde de formål, der er anført i nærværende Anonymitetspolitik, medmindre et længere tidsrum er påkrævet eller tilladt ifølge loven.

Adgang til personlige oplysninger

Du kan hjælpe os med at sikre, at dine kontaktoplysninger og indstillinger er korrekte, fuldstændige og ajourførte, ved at logge ind på din konto på adressen https://appleid.apple.com/dk/.Med hensyn til andre personlige oplysninger, som vi ligger inde med, vil vi give dig adgang til disse, samt en kopi, i enhver sammenhæng, inkl. forespørgsel om, at vi retter disse oplysninger, hvis de er upræcise, eller sletter dem, hvis det ikke er påkrævet ifølge loven eller til lovmæssige forretningsmæssige formål, at Apple opbevarer disse. Vi vil muligvis afvise at behandle forespørgsler, der er useriøse/indeholder chikane, sætter andres fortrolighed i fare, er meget upraktiske, eller for hvilke adgang ellers ikke er påkrævet i henhold til lokal lovgivning. Anmodninger om adgang, rettelse eller sletning kan fremsættes via den regionale kontaktformular vedrørende anonymitet.

Børn & uddannelse

Vi forstår vigtigheden af at træffe ekstra forholdsregler for at beskytte børns privatliv og sikkerhed, når de bruger Apples produkter og tjenester. Børn under 13 år eller tilsvarende mindstealder i den relevante retskreds må ikke oprette deres eget Apple-id, medmindre en forælder/værge har givet pålideligt tilsagn, eller medmindre det sker i forbindelse med oprettelse af en børnekonto i Familiedeling, eller hvis de har fået tildelt en Administreret Apple-id-konto (hvor muligt) via deres skole. En forælder/værge skal f.eks. læse Aftale om videregivelse af børns personlige oplysninger og acceptere Samtykke til Apples indsamling, brug og videregivelse af dit barns oplysninger og Vilkår og betingelser for iTunes Store, før vedkommende kan begynde oprettelsen af et Apple-id til sit barn. Derudover kan skoler oprette administrerede Apple-id'er til studerende, når skolen deltager i Apple School Manager og har læst og accepteret Aftale om videregivelse af studerendes administrerede Apple-id'er. Aftale om videregivelse af studerendes administrerede Apple-id'er beskriver, hvordan Apple håndterer de studerendes oplysninger, og aftalen er et supplement til Apples Anonymitetspolitik. Læs mere om Familiedeling, administrerede Apple-id'er og Begrænsninger for børns konti.

Hvis vi opdager, at vi har indsamlet personlige oplysninger om et barn under 13 år eller tilsvarende mindstealder, afhængigt af retskreds, uden for de ovenstående situationer, slettes oplysningerne hurtigst muligt.

Hvis en forælder på noget tidspunkt har brug for at få adgang til, rette eller slette data i forbindelse med sin familiedelte konto eller sit barns Apple-id, kan han/hun kontakte os via vores kontaktformular vedrørende anonymitet.

Eller ved at bruge kontaktoplysningerne, som findes her.

Lokalitetsbaserede tjenester

For at kunne yde lokalitetsbaserede tjenester på Apple-produkter kan Apple og Apples samarbejdspartnere og licenshavere vælge at indsamle, bruge og videregive nøjagtige lokalitetsoplysninger, heriblandt realtidsoplysninger om din Apple-computers eller -enheds geografiske placering. Hvor det er tilgængeligt, bruger lokalitetsbaserede tjenester muligvis GPS, Bluetooth og din IP-adresse sammen med crowd-sourced Wi-Fi-hotspot og mobilmaster og andre former for teknologi til at fastslå dine enheders tilnærmelsesvise placering. Medmindre du giver samtykke, indsamles disse lokalitetsoplysninger anonymt i en form, som ikke identificerer dig personligt, og bruges af Apple og Apples samarbejdspartnere og licenshavere til levering og forbedring af lokalitetsbaserede produkter og tjenester. Din enhed deler for eksempel sin geografiske lokalitet med programudbydere, når du tilmelder dig deres lokalitetstjenester.

Nogle af de lokalitetsbaserede tjenester, som Apple tilbyder, f.eks. “Find min iPhone”, kræver dine personlige oplysninger, før de virker.

Websites og tjenester fra tredjeparter

Apples websteder, produkter, applikationer og tjenester kan indeholde henvisninger til tredjepartswebsteder, produkter og tjenester. Vores produkter og tjenester kan muligvis også bruge eller tilbyde produkter eller tjenester fra tredjeparter, f.eks. en iPhone-app fra en tredjepart.

Oplysninger, der indsamles af tredjeparter, heriblandt eventuelle lokalitets- eller kontaktoplysninger, er underlagt de respektive tredjeparters politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet. Vi opfordrer dig derfor til at sætte dig ind i disse tredjeparters politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet.

Hvis du køber et abonnement i en app fra en tredjepart eller i News, opretter vi et abonnent-id, der er unikt for dig og udvikleren eller udgiveren, som vi bruger til at levere rapporter til udvikleren eller udgiveren, herunder oplysninger om det købte abonnement og dit bopælsland. Hvis du annullerer alle dine abonnementer hos en bestemt udvikler eller udgiver, bliver abonnent-id'et nulstillet efter 180 dage, hvis du ikke fornyer abonnementet. Disse oplysninger sendes til udviklere for at give dem indsigt i effektiviteten af deres abonnementer.

Internationale brugere

De oplysninger, du giver, kan blive overført til eller tilgået af forretningsenheder i hele verden som beskrevet i nærværende Anonymitetspolitik. Personlige oplysninger, der kan relateres til Apple-tjenester, om enkeltpersoner med bopæl i en medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og i Schweiz administreres af Apple Distribution International i Irland og behandles på denne virksomheds vegne af Apple Inc. Apple bruger godkendte standardaftaleklausuler ved international overførsel af personlige oplysninger, der indsamles i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz. Som global virksomhed har Apple en række juridiske enheder i forskellige retskredse, der er ansvarlige for de personlige oplysninger, de indsamler, og som behandles på deres vegne af Apple Inc. For eksempel administreres salgsstedernes oplysninger i vores detailenheder uden for USA af detailenhederne i de pågældende lande. Personlige oplysninger fra Apple, Online Store og iTunes bliver muligvis også administreret af juridiske enheder uden for USA som det fremgår af vilkårene for de enkelte tjenester.

Apple overholder regelsættet om privatliv på tværs af grænserne i Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). APECs regelsæt om privatliv på tværs af grænserne opstiller et sæt rammer for organisationer til at sikre beskyttelse af personlige oplysninger, der overføres mellem deltagende APEC-lande. Klik på TRUSTe-stemplet for at få flere oplysninger om APEC-certificering og konfliktløsning.

Apples politik til beskyttelse af din anonymitet

For at sikre at dine personlige oplysninger forbliver fortrolige, udleveres vores retningslinjer for anonymitet og datasikkerhed til Apples medarbejdere, og vores forholdsregler med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger håndhæves på det strengeste inden for koncernen.

Spørgsmål om anonymitet

Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder angående Apples Anonymitetspolitik eller databehandling, eller hvis du ønsker at klage over et muligt brud på lokale love om fortrolighed, så kontakt os. Du kan altid kontakte os telefonisk på dit lands relevante Apple Support-nummer.

Når vi modtager et spørgsmål om privatliv eller en anmodning om adgang eller download, sendes det direkte videre til vores dedikerede team, der står klar til at håndtere din specifikke bekymring eller forespørgelse. Hvis dit problem er af den mere omfattende slags, vil vi måske bede dig om at sende os yderligere oplysninger. Alle sådanne væsentlige henvendelser modtager et svar. Hvis du er utilfreds med det modtagne svar, må du rette din klage til den relevante myndighed i din jurisdiktion. Hvis du henvender dig til os, vil vi forsøge at give dig information om relevante klagemuligheder, som kan anvendes i dit tilfælde.

Apple opdaterer fra tid til anden sin Anonymitetspolitik. Når der sker væsentlige ændringer i politikken, bliver dette offentliggjort på vores websted sammen med den opdaterede Anonymitetspolitik.

Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, Californien, USA, 95014

Valider TRUSTe-certificering af anonymitet