Apples Anonymitetspolitik for apps til sundhedsundersøgelse

Apples Anonymitetspolitik for apps til sundhedsundersøgelse blev opdateret den 20. november 2020
Din anonymitet er vigtig for Apple. Vi har derfor udarbejdet en Anonymitetspolitik, der beskriver, hvordan vi behandler dine oplysninger fra Apples apps til sundhedsundersøgelse ("apps"). Brug et par minutter på at læse vores retningslinjer til beskyttelse af din anonymitet, og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Apples sundhedsundersøgelser

Nærværende Anonymitetspolitik opsummerer de oplysninger, som vi kan indsamle eller modtage i forbindelse med din brug af en eller flere af vores apps til sundhedsundersøgelse og din deltagelse i en eller flere af vores sundhedsundersøgelser (benævnes herefter enkeltvis som en "undersøgelse" eller samlet som "undersøgelser). Nærværende Anonymitetspolitik omfatter ikke de oplysninger, som vi indsamler eller modtager om dig i andre sammenhænge, f.eks. når du køber et Apple-produkt, søger på Apples websteder, bruger andre mobilapps fra Apple eller bruger din Apple-enhed, f.eks. din iPhone, iPad eller dit Apple Watch, til generelle ikke-undersøgelsesrelaterede formål. Du kan læse mere om vores generelle praksis omkring anonymitet i vores generelle anonymitetspolitik.

Informeret samtykke

For at deltage i undersøgelser skal du først gennemse og underskrive undersøgelsens formular om informeret samtykke og godkendelse (hvis muligt) ("Informeret samtykke"). Når du bruger en app, giver du samtykke til indsamling, brug og deling af dine oplysninger som beskrevet i nærværende Anonymitetspolitik og som beskrevet under Informeret samtykke. Hvis noget i nærværende Anonymitetspolitik er i strid med Informeret samtykke, er det vilkårene i Informeret samtykke, der har forrang.

Igennem hele denne politik bruger vi begrebet "Undersøgelsesteam" som henvisning til alle de afdelinger, der kan have adgang til de data, som er indsamlet fra eller om dig i apps eller som en del af undersøgelserne. For alle undersøgelser gælder det, at Informeret samtykke omfatter specifikke oplysninger om medlemmerne af undersøgelsesteamet.

Indsamling og brug af oplysninger

Personlige oplysninger er de data, der kan bruges til at identificere eller kontakte en enkelt person. Visse personlige oplysninger og ikke-personlige oplysninger, som beskrevet nedenfor, kan indsamles fra eller om dig via appsene eller som en del af undersøgelserne.

Apple og deres tilknyttede virksomheder og andre medlemmer af undersøgelsesteamet må dele de oplysninger, som vi har indsamlet via appen, med hinanden og bruge dem i overensstemmelse med nærværende Anonymitetspolitik.

Nedenfor kan du se eksempler på de typer af oplysninger, som vi kan indsamle, hvis du beslutter dig for at deltage i undersøgelsen, og du kan også se, hvordan vi kan bruge dem.

Oplysninger, som vi indsamler

Nedenfor kan du se eksempler på de kategorier af oplysninger (der kan omfatte personlige oplysninger), som kan indsamles fra eller om dig via appsene ("undersøgelsesdata"), når du downloader en af appsene og tilmelder dig en af undersøgelserne. De specifikke kategorier af oplysninger, der indsamles om dig som en del af en undersøgelse, beskrives under Informeret samtykke.

 • Kontaktoplysninger, f.eks. navn, e-mailadresse og telefonnummer.
 • Demografiske oplysninger, f.eks. alder, køn, bopæl og herkomst.
 • Medicinsk historie og medicinske oplysninger, f.eks. højde/vægt, tidligere medicinske diagnoser og undersøgelser (f.eks. konstateret uregelmæssig hjerterytme), aktuel og tidligere brug af bestemte lægemidler (f.eks. blodfortyndende medicin), bestemt familiehistorie (f.eks. arvelig atrieflimmer) og sundhedsvaner (f.eks. rygning). Sådanne oplysninger kan indsamles via undersøgelser i appen eller andre sundhedsspørgeundersøgelser, som du bliver bedt om at udfylde.
 • Sensorbaserede oplysninger, f.eks. puls og slag-til-slag-beregninger.
 • Tekniske data, der i mange tilfælde er ikke-personlige oplysninger, dvs. data, der ikke i sig selv kan knyttes direkte til en bestemt person. Tekniske data omfatter, f.eks. oplysninger om din brug af appen (f.eks. når en app blev udgivet), appversion og -installations-id, enheds-id og tekniske data om din enhed, f.eks. operativsystem og model. Apple sporer ikke sine kunder over tid og på tværs af tredjepartswebsteder for at levere målrettede reklamer og reagerer derfor ikke på "Do Not Track"-signaler (DNT).
 • Oplysninger om bivirkninger, f.eks. en bekymring, bivirkning eller andre indberetningsforhold, der stammer fra en undersøgelse.
 • Andre oplysninger, hvis nogen, beskrives under Informeret samtykke.

Dine kontaktoplysninger adskilles fra resten af de data, der indsamles fra dig via apps og som en del af undersøgelserne, og de erstattes med en vilkårlig kode ("kodede undersøgelsesdata"), før de modtages på Apples systemer.  Når Apple fungerer som sponsor for undersøgelser, er vi forpligtet til at indføre en proces, der kan omfatte en gennemgang af ikke-kodede undersøgelsesdata for at overholde lovgivningen i visse jurisdiktioner eller for at opfylde Apples forpligtelser som sponsor. Apple anvender en tredjepart til at udfylde disse forpligtelser på sine vegne, og det er kun kodede undersøgelsesdata, der modtages på Apples systemer. Hvis du oplever et teknisk problem og tillader overførsel til Apple for at få yderligere teknisk support, kan Apple for visse undersøgelser få adgang til oplysninger, der kan identificere dig. Andre afdelinger, der er inddraget i undersøgelsen, f.eks. undersøgelsens hovedundersøger eller andre medlemmer fra undersøgelsesteamet, kan have undersøgelsesdata i et identificerbart format.

Sådan bruger vi dine oplysninger

Dine personlige oplysninger, f.eks. kontaktoplysninger, der er indsamlet via appen, kan bruges til de formål, som er beskrevet under Informeret samtykke, herunder:

 • Til at tilmelde dig undersøgelsen, herunder afgøre, om du er kvalificeret til at deltage i undersøgelsen.
 • Til at udføre og understøtte undersøgelsen.
 • Til at kontakte dig med spørgeundersøgelser eller andre beskeder med relation til undersøgelsen via notifikationer i appen, e-mail eller andet.

Dine kodede undersøgelsesdata kan bruges til de formål, der beskrives under Informeret samtykke, herunder:

 • Til at udføre og understøtte undersøgelsen.
 • Til at udvikle sundhedsrelaterede produkter og forbedre aktiviteter.
 • Til andre undersøgelser, hvis tilladt under Informeret samtykke.
 • Til at udgive fund fra undersøgelsen og relaterede rapporter, der ikke identificerer dig.

Dine tekniske data (som beskrevet ovenfor) kan også blive brugt til at afgøre, om du er kvalificeret til en undersøgelse, og til at få oplysninger om din generelle brug af appsene.

Videregivelse til tredjeparter

Serviceudbydere

Apple og andre medlemmer af undersøgelsesteamet kan dele dine oplysninger med virksomheder, der leverer tjenester til eller på vegne af undersøgelsen, f.eks. en uafhængig tredjeparts institutionelle evalueringskomité, der er ansvarlig for at gennemgå undersøgelsen og beskytte dine rettigheder som undersøgelsesdeltager, eller tredjeparter, der er blevet købt til at udføre undersøgelsesrelaterede tjenester, f.eks. til at tage imod og behandle undersøgelsesrelaterede klager på vores vegne. Sådanne virksomheder er forpligtet til at beskytte dine oplysninger.

Andre

Dine personlige oplysninger og kodede undersøgelsesdata kan også blive formidlet til følgende tredjeparter:

 • Statslige og lovgivende myndigheder, f.eks. U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration og andre føderale eller statslige, offentlige agenturer.
 • Lovhåndhævelse eller andre tredjeparter i henhold til gyldig juridisk proces, f.eks. stævning, retssag eller retskendelse. Det er også muligt, at vi videregiver oplysninger om dig, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til den nationale sikkerhed, eller hvis det af andre årsager i offentlighedens interesse vurderes nødvendigt eller relevant.
 • Andre godkendte forskere, hvis tilladt under Informeret samtykke, kan visse godkendte forskere hos tredjepart få adgang til begrænsede undersøgelsesdata. Kategorierne for de godkendte forskere, den type undersøgelsesdata, som de kan få adgang til, og de formål, som de må bruge dataene til, beskrives i detaljer under Informeret samtykke.
 • Andre, hvis vi vurderer, at videregivelse er nødvendigt for at håndhæve vores vilkår og betingelser eller beskytte vores virksomhed eller brugere. Vi videregiver oplysninger som beskrevet under Informeret samtykke. I tilfælde af omstrukturering, fusion eller salg overfører vi muligvis alle de personlige oplysninger, vi indsamler, til den relevante tredjepart.

Beskyttelse af dine oplysninger

Apple tager sikkerheden af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Apple har truffet rimelige forholdsregler for at beskytte undersøgelsesdataene og fortroligheden af dine oplysninger, herunder lagring på systemer med begrænset adgang, der befinder sig i faciliteter, hvor der er fysiske sikkerhedsforanstaltninger. Til trods for vores sikkerhedsforanstaltninger kan vi ikke garantere fuldstændig fortrolighed.

Opbevaring af personlige oplysninger

Din deltagelse i en undersøgelse er frivillig. Du kan til enhver tid beslutte dig for ikke at deltage eller forlade en undersøgelse. Hvis du beslutter dig for at forlade en undersøgelse, er det ikke sikkert, at vi sletter de oplysninger, som vi allerede har indsamlet, og vi fortsætter muligvis med at bruge dem, men vi stopper med at modtage nye undersøgelsesdata fra dig og stopper med at kontakte dig omkring undersøgelsen, medmindre det drejer sig om et alvorligt medicinsk behov, der kræver handling. De særlige opbevaringspolitikker og de trin, du skal gennemføre for at forlade en undersøgelse, er beskrevet under Informeret samtykke for hver undersøgelse.

Børn

Vores apps er ikke egnede til børn under 13 år eller tilsvarende mindstealder i den relevante retskreds. Hvis vi finder ud af, at vi har indsamlet personlige oplysninger om et barn under 13 år, slettes de pågældende oplysninger så hurtigt som muligt.

Vores forpligtelse til at beskytte din anonymitet

For at sikre, at dine personlige oplysninger forbliver fortrolige, udleveres vores retningslinjer for anonymitet og datasikkerhed til Apples medarbejdere, og vores forholdsregler til beskyttelse af personlige oplysninger håndhæves på det strengeste inden for koncernen.

Spørgsmål vedrørende anonymitet

Hvis du har spørgsmål til eller bekymringer omkring nærværende Anonymitetspolitik, er du velkommen til at kontakte os. Hvis du har spørgsmål til en undersøgelse, skal du kontakte et medlem af undersøgelsesteamet via de kontaktoplysninger, der findes under Informeret samtykke. Hvis du vil forlade en undersøgelse, skal du følge de særlige instruktioner, der er nævnt under Informeret samtykke. Vær opmærksom på, at det ikke er nok at slette en app for at forlade en undersøgelse.

Apple opdaterer fra tid til anden nærværende Anonymitetspolitik. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af politikken, får du besked enten i appen eller via en undersøgelsesspecifik e-mail med den opdaterede Anonymitetspolitik. Der kan også blive vist en meddelelse på et undersøgelsesrelevant websted.

Apple Inc., 1 Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014