Legal

iCLOUD-Ի ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

iCLOUD-Ի ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Բարիգալուստ iCloud

ՍՈՒՅՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՁԵՐ ԵՎ APPLE-Ի ՄԻՋԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄ Է iCLOUD ԱՊՐԱՆՔԻՑ, ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻՑ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԵՎ ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔԵՐԻՑ (ԲՈԼՈՐԸ ՄԻԱՍԻՆ ԱՆՎԱՆՎՈՒՄ ԵՆ «ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ») ՁԵՐ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ: ԿԱՐԵՎՈՐ Է, ՈՐ ԴՈՒՔ ԿԱՐԴԱՔ ԵՎ ՀԱՍԿԱՆԱՔ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ: ՍԵՂՄԵԼՈՎ «ՀԱՄԱՁԱՅՆ», ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌՎԵՆ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ՈՐՈՇԵՔ ՕԳՏՎԵԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ:

Apple-ը Ծառայություն մատուցողն է, որը ձեզ թույլ է տալիս օգտվել որոշակի ինտերնետային ծառայություններից, ներառյալ` ձեր անձնական բովանդակության պահեստավորումը (ինչպես օրինակ կոնտակտները, օրացույցները, լուսանկարները, նշումները, հիշեցումները, փաստաթղթերը, app տվյալները և iCloud-ի էլ.-փոստը) և այն հասանելի դարձնելը ձեր համադրելի սարքերի և համակարգիչների համար, ինչպես նաև տեղի վրա հիմված որոշակի ծառայություններից` միայն սույն Պայմանագրում սահմանված դրույթների ու պայմանների համաձայն: Երբ դուք ակտիվացնեք iCloud-ը, ձեր բովանդակությունն ավտոմատ կերպով կուղարկվի և կպահեստավորվի Apple-ում, այնպես որ դուք հետագայում կկարողանաք մուտք ունենալ այդ բովանդակությանը կամ այդ բովանդակությունը էլեկտրոնային եղանակով ուղարկել ակտիվացրած iCloud-ով ձեր այլ սարքերին կամ համակարգիչներին:

"Apple" այստեղ կիրառված ձևով նշանակում է`

• Apple Inc., տեղակայված` 1 Infinite Loop, Cupertino, California, Հյուսիսային, Կենտրոնական և Հարավային Ամերիկայում (բացառությամբ Կանադայի), ինչպես նաև Միացյալ նահանգների և ԱՄՆ տարածքների; և Հյուսիսային Ամերիկայում, Հարավային Ամերիկայում և Կարիբյան անվազանի ֆրանսիական և բրիտանական տարածքներում օգտագործողների համար;

• Apple Կանադա/Canada, տեղակայված` 7495 Birchmount Road, Markham, ON L3R 5G2 Կանադայում կամ կանադական տարածքներում օգտագործողների համար;

• iTunes K.K., տեղակայված` Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo` Ճապոնիայում օգտագործողների համար;

• Apple Pty Limited,տեղակայված` Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia, Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում, ներառյալ տարածքներում, կղզիներում և հարակից տարածքներում օգտագործողների համար; և

• iTunes Sarl, տեղակայված` 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, մյուս բոլոր օգտագործողների համար:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Ծառայությունը հասանելի է միայն 13 տարեկան և բարձր տարիք ունեցող անձանց, բացառությամբ այդ դեպքերի, երբ 13-ից ցածր անձի Apple ID-ն տրամադրվել է ի պատասխան հաստատված կրթական հաստատության հարցման: Եթե դուք 13 տարեկան եք կամ բարձր, սակայն ձեր բնակության երկրում համարվում եք անչափահաս, պետք է այս Պայմանագրին ծանոթանաք ձեր ծնողի կամ խնամակալի հետ` այն հասկանալու համար: Ծնողները կամ խնամակալները նույնպես պետք է հիշեցնեն անչափահասներին, որ անծանոթների հետ ինտերնետով զրուցելը կարող է վտանգավոր լինել և ձեռնարկեն պատշաճ նախազգուշական միջոցներ երեխաներին պաշտպանելու համար, ներառյալ` Ծառայությունից նրանց օգտվելու վերահսկողությունը:

Ծառայությունից օգտվելու համար դուք չեք կարող լինել անձ, որին արգելված է ստանալ Ծառայությունը` համաձայն Միացյալ Նահանգների կամ այլ համապատասխան երկրների օրենքների, ներառյալ` այն երկիրը, որտեղ դուք բնակվում եք կամ որտեղից դուք օգտվում եք Ծառայությունից: Համաձայնվելով այս Պայմանագրի պայմաններին, դուք հաստատում եք, որ դուք հասկանում և համաձայնվում եք վերը ասվածին:

Ծառայությունից օգտվելու համար պահանջվում է համադրելի սարքերի առկայություն, ինտերնետային կապ և որոշակի համակարգչային ծրագիր (հնարավոր է վարձավճարով), կարող է պահանջվել պարբերական թարմացում, և հնարավոր է այս գործոններն ազդեն Ծառայությունից օգտվելու վրա: Apple-ըիրավունք է վերապահում սահմանափակելու Հաշիվների թիվը, որոնք կարող են ստեղծվել մեկ սարքից, և մեկ Հաշվի հետ կապված սարքերի թիվը: Բարձր արագության ինտերնետային կապը անհրաժեշտություն է համարվում օգտագործման համար: Խորհուրդ է տրվում Ծառայությանը հասու լինելու համար օգտագործել պահանջվող համակարգչային ծրագրի ամենանոր տարբերակը, և այն կարող է պահանջվել որոշակի գործարքների կամ առանձնահատկությունների համար: Դուք համաձայն եք, որ այս պահանջները բավարարելը, որոնք կարող են ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվել, ձեր պատասխանատվությունն է:

Գտնվելու վայրի վրա հիմնված ծառայությունների օգտագործում

Apple-ը և նրա գործընկերներն ու արտոնատերերը Ծառայության միջոցով կարող են տրամադրել որոշակի հնարավորություններ կամ ծառայություններ (օր.` Գտիր իմ iPhone-ը, Գտիր իմ ընկերներին), որոնք հենվում են սարքերի վրա` հիմնված գտնվելու վայրի մասին տեղեկության վրա, որոնք օգտագործում են GPS (որտեղ առկա է), crowd-sourced Wi-Fi hotspot-ի և բջջային աշտարակների տեղի հետ միասին: Այսպիսի հնարավորություններ կամ ծառայություններ տրամադրելու համար, հասանելիության դեպքում, Apple-ը և իր գործընկերներն ու արտոնատերերը պետք է հավաքեն, օգտագործեն, փոխանցեն, մշակեն և պահեն ձեր գտնվելու վայրի տվյալները, ներառյալ`չսահմանափակվելով սակայն, ձեր սարքի աշխարհագրական տեղը և տեղեկություններ ձեր iCloud-ի հաշվի («Հաշիվ») և նրա ներքո գրանցված ցանկացած սարքերի մասին, ներառյալ` չսահմանափակվելով սակայն, ձեր Apple ID-ն, սարքի ID-ն և անվանումը և սարքի տեսակը: Դուք սույնով համաձայնվում եք և թույլ եք տալիս Apple-ի և իր գործընկերների և արտոնատերերի կողմից գտնվելու վայրի և Հաշվի այդ տվյալների հավաքումը, օգտագործումը, փոխանցումը, մշակումը և պահպանումը այդ հնարավորությունները կամ ծառայությունները տրամադրելու և բարելավելու համար: Դուք կարող եք ետ վերցնել այս թույլտվությունը ցանկացած ժամանակ` չօգտագործելով գտնվելու վայրի վրա հիմնված հնարավորությունները և անջատելով Find My iPhone-ը, Find My Friends-ը կամ գտնվելու վայրի ծառայությունների պարամետրերը (համապատասխան դեպքում) ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա: Երրորդ կողմի ծառայություններից օգտվելու ժամանակ, որոնք օգտագործում են կամ տրամադրում են գտնվելու վայրի տվյալներ որպես Ծառայության մաս, դուք ենթարկվում եք և պետք է ծանոթանաք այդ երրորդ կողմի դրույթներին ու պայմաններին և գաղտնիության քաղաքականությանը գտնվելու վայրի տվյալների օգտագործման վերաբերյալ այդ երրորդ կողմի ծառայությունների համար: Ծառայության կողմից տրամադրված գտնվելու վայրի որևէ տվյալ չի նախատեսվում, որ պետք է վստահելի լինի այնպիսի իրավիճակներում, երբ պահանջվում է գտնվելու վայրի վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկատվություն, կամ որտեղ սխալ, ոչ ճշգրիտ, ժամանակի հետաձգմամբ կամ գտնվելու վայրի մասին ոչ լրիվ տվյալները կարող են հանգեցնել մահվան, անձնական վնասվածքի, գույքի կամ միջավայրի վնասի: Apple-ն օգտագործում է ողջամիտ ջանք և պատշաճ հոգածություն Ծառայությունը տրամադրելիս, սակայն ոչ Apple-ը, ոչ էլ նրա բովանդակության որևէ տրամադրող չի երաշխավորում գտնվելու վայրի տվյալների կամ Ծառայության կողմից ցուցադրված որևէ այլ տվյալների հասանելիությունը, ճշգրտությունը, ամբողջականությունը, վստահելիությունը կամ ժամանակին լինելը:

Գտիր իմ iPhone-ը/ Find My iPhone

Գտիր իմ iPhone-ը/ Find My iPhone և Գտիր իմ Mac-ը/ Find My Mac հնարավորությունները նախատեսվում են միայն ձեր անձնական օգտագործման համար: Ձեր iOS սարքի կամ Mac-ի վրա ակտիվացած լինելու դեպքում այդ յուրահատկությունները կարելի է օգտագործել ձեր սեփական սարքը կամ Mac-ը տեղորոշելու, ձայնը միացնելու, հեռակառավարմամբ ձեր սեփական iOS սարքը կամ Mac-ը ջնջելու, կամ հեռակառավարմամբ Կորած աշխատակերպ / Lost Mode ձեր iOS սարքում կամ Mac-ում միացնելու համար: Եթե կարծում եք, որ կորցրել եք ձեր iOS սարքը, պետք է անմիջապես միացնեք Կորած աշխատակերպը (Lost Mode)` ձեր iOS-ի օգտագործումը կամ վաճառքը կամ ձեր տվյալների մատչումն այլ անձի կողմից կանխելու համար: Դուք պատասխանատու եք գաղտնի կոդով ձեր iOS սարքը պաշտպանելու, կորած iOS սարքի համար Կորած կերպը (Lost mode) միացնելու և ձեր iOS սարքի վերաբերյալ բոլոր ծանուցումներին և հաղորդակցումներին պատասխանելու համար: Նշվածի չկատարումը կարող է հանգեցնել տվյալների կորստին կամ դրանց մատչմանը երրորդ կողմով, կորած կամ գողացված iOS սարքի տեղորոշելու կամ վերականգնելու անհնարինության, կամ կորած կամ գողացված iOS սարքի վաճառքը կամ օգտագործումը կանխելու անհնարինության: Apple-ը չի կրի որևէ պատասխանատվություն, եթե չի հաջողվել պաշտպանել ձեր iOS սարքը գաղտնաբառով, միացնել Կորած կերպը (Lost Mode) և/կամ ստանալ կամ արձագանքել ծանուցումների կամ հաղորդակցումների, ինչպես նաև ձեր iOS սարքը ձեզ վերադարձնելու կամ ձեր iOS սարքում տվյալների կորստի համար:

Երբ Գտնել իմ iPhone-ը միացված է iOS 7 կամ ավելի նոր տարբերակ աշխատեցնող iOS սարքում, ձեր iOS սարքն ինքնաշխատորեն կապվում է ձեր Apple ID-ին, և նախքան ցանկացած անձի կողմից (ներառյալ ձեզ) Գտնել իմ iPhone-ը յուրահատկությունն անջատելը, iOS սարքում iCloud-ից դուրս գալը, գործարանային կարգավորումները վերակայելու համար iOS սարքը ջնջելը կամ ջնջելուց հետո iOS սարքն ակտիվացնելը, SIM քարտը հեռացնելը կամ սարքի ներկառուցված ծրագրաշարի արդիացումը կամ ծրագրաշարի վերականգնումը կիրառելը կպահանջվի մուտքագրել ձեր Apple ID-ն: Apple-ն ու իր կողմից լիազորված գործակալները կարող են չմատուցել սարքաշարի կամ ծրագրաշարի աջակցման ծառայությունները, ներառյալ Apple-ի սահմանափակ երաշխիքով ծառայությունները, մինչև որ չանջատեք Գտնել իմ iPhone յուրահատկությունը:

iOS սարքերը պետք է լինեն աշխատանքային վիճակում և միացված ինտերնետին (տվյալների ցանցի միջոցով, ինչպես օրինակ` 3G-ն կամ գրանցված Wi-Fi ցանցը)` տեղորոշվելու համար: Mac-երը պետք է լինեն աշխատանքային վիճակում, միացված ինտերնետին, Wi-Fi-ը միացված և գրանցված` Wi-Fi ցանցի ծածկույթում տեղորոշվելու համար:Եթե ձեր կորցրած iOS սարքի վրա ակտիվացած է Կորած աշխատակերպ հնարավորությունը, այն կարող է մտապահել այն վայրերը, որտեղ սարքըվերջին անգամ միացվել է հոսանքին և ինտերնետին, և ձեզ ցույց տալ վերջին 24 ժամվա ընթացքում iOS սարքի գտնվելու վայրերի պատմությունը, երբ դուք տեղորոշեք iOS սարքը` օգտվելով Գտիր իմ iPhone-ից: Եթե ձեր iOS սարքը կամ Mac-ը հեռակառավարմամբ ջնջվել է, դուք չեք կարող տեղորոշել,ձայնը միացնել կամ չեղարկել հեռակառավարմամբ ջնջումն այդ iOS սարքի կամ Mac-ի համար,կամ ակտիվացնել Կորած աշխատակերպ հնարավորությունը այդ iOS սարքի համար: Տեղորոշման դիմումներն ազդում են տեղորոշված iOS սարքի կամ Mac–ի ինքնուրույն աշխատանքի տևողության վրա: Եթե կարծում եք, որ ձեր iOS սարքը կամ Mac-ը կորել է, դուք պետք է օգնության համար դիմեք ձեր իրավապահ մարմիններին և օգտագործեք Գտիր իմ iPhone-ի հնարավորությունները, ինչպես օրինակ` ձեր iOS սարքը կամ Mac-ը ձեր iOS սարքի Կորած կերպով կողպումը կամ ջնջելը, ձեր տվյալները պաշտպանելու համար: Երբ դուք դիմելեք ձեր iOS սարքի կամ Mac-ի տեղորոշման համար և iOS սարքը կամ Mac-ը տեղորոշվել է քարտեզի վրա, դուք կարող եք տեսնել ձեր iOS սարքի կամ Mac-ի վերջին տեղը ձեր դիմումը ներկայացնելու պահից հետո մինչև 24 ժամվա ընթացքում: Apple-ը hեռացնում է այդ տեղեկությունը ձեր դիմումը ներկայացնելու պահից հետո 24 ժամվա ընթացքում: ԱՅՍ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ` ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԿԱՄ ՀԱՐՄԱՐ ՉԵՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼՈՒ ՈՐՊԵՍ ՇՏԱՊ ՏԵՂ ՈՐՈՇՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳ:

Գտիր իմ ընկերներին/Find My Friends

Գտիր իմ ընկերներին / Find My Friends app-ը ներբեռնելու համար հասանելի է App Store-ից (համադրելի սարքավորումները և համակարգչային ծրագիրը պարտադիրեն), ձեզ թույլ է տալիս ձեր գտնվելու վայրի մասին հայտնել սահմանափակ թվով այլ օգտագործողների ձեր սարքերի միջոցով այդ օգտագործողներից խնդրանքները ընդունելուցհետո: Դուք նույնպես կարող եք տեսնել սահմանափակ թվով այլ օգտագործողների գտնվելու վայրը, ովքեր ընդունել են այդ անելու ձեր խնդրանքը, իրենց սարքերի միջոցով: Դուք կարող եք ձեր սարքը կարգավորել այնպես, որ այլ օգտագործողները ավտոմատ կերպով տեղեկացվեն որևէ վայրից ձեր հեռանալու կամ ժամանելու մասին, իսկ ընկերական հարաբերություններ հաստատելուց հետո ձեր սարքը կարգավորել այնպես, որ այն տեղեկացնի այդ օգտագործողների որևէ վայրից գնալու կամ ժամանելու մասին: Դուք կարող եք նաև որոշել փոխադարձաբար ժամանակավորապես հայտնել ձեր գտնվելու վայրերը սահմանափակ թվով խմբերի հետ, որոնք ստեղծվել են ձեր կամ այլ օգտագործողների կողմից, և տեսնել այդ խմբերի բոլոր անդամների գտնվելու վայրերը: Դուք կարող եք ժամանակավորապես թաքցնել ձեր սարքի գտնվելու վայրը բոլոր այլ օգտագործողներից: Դուք կարող եք չեղյալ դարձնել մեկ այլ օգտագործողի` ձեր տեղը տեսնելու թույլտվության ընդունումը: Դուք կարող եք անջատել հնարավորությունը գրանցումից դուրս գալով /signing out կամ հեռացնելով/ uninstalling Գտիր իմ ընկերներին /Find My Friends app-ը ձեր սարքից: Դուք կարող եք նաև օգտվել iOS պարամետրերի/settings սահմանափակումներից` կանխելու ձեր ընտրած պարամետրերի չարտոնված փոփոխությունները, ներառյալ` հետևելու խնդրանքների ընդունմանը կամ տեղը թաքցնելը: Տեղորոշման դիմումներն ազդում են տեղորոշված սարքի ինքնուրույն աշխատանքի տևողության վրա: ԱՅՍ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ` ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԿԱՄ ՀԱՐՄԱՐ ՉԵՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼՈՒ ՈՐՊԵՍ ՇՏԱՊ ՏԵՂՈՐՈՇՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳ:

Արխիվացում/Backup

Ավտոմատ արխիվացումը հասանելի է iOS սարքերին և պարբերաբար տեղի է ունենում, երբ սարքի էկրանը փակված է, սարքը միացված է հոսանքի աղբյուրին կամ միացված է ինտերնետին Wi-Fi ցանցի միջոցով: iCloud-ը կպահեստավորի ձեր վերջին երեք արխիվացումները, սակայն եթե որևէ սարք չի արխիվացվել iCloud-ում հարյուր ութսուն (180) օր ժամանակամիջոցում, Apple-ը իրավունք է վերապահում վերացնել այդ սարքի հետ կապված արխիվացումները: Արխիվացումը սահմանափակված է սարքի պարամետրերով, սարքի բնութագրերով,լուսանկարներով և տեսանյութերով, հաղորդագրություններով (iMessage, SMS, և MMS), զանգի մեղեդիներով /ringtones, app տվյալներով, գտնվելու վայրի պարամետրերով (օրինակ` գտնվելու վայրի վրա հիմնված հիշեցումներ, որոնք դուք կարգավորել եք) և Home էկրանով և app կազմակերպմամբ: iTunes Store-ից, App Store-ից կամ iBookstore-ից գնված բովանդակությունը արխիվացված չէ, սակայն կարող է ընտրելի/eligible լինել ներբեռնման համար այդ ծառայություններից, հաշվի առնելով հաշվի պահանջները, հասանելիությունը և համապատասխան դրույթներն ու պայմանները: Ձեր համակարգչում համաժամեցված Մեդիան չի պահուստավորվում: Ձեր iCloud էլ.-փոստը, կոնտակտները, օրացույցները, էջանիշները և փաստաթղթերը պահեստավորված են և կարող են օգտագործվել iCloud-ից: Apple-ը պետք է օգտագործի ողջամիտ ջանք և պատշաճ հոգածություն Ծառայությունը տրամադրելիս, սակայն ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՉԱՓՈՎ APPLE-Ը ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ ԿԱՄ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ, ՈՐ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐԸ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐԵԼ, ԿԱՄ ՈՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՄՏՆԵԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ, ՉԻ ԵՆԹԱՐԿՎԻ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ, ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ, ԿՈՐՍՏԻ ԿԱՄ ՀԵՌԱՑՄԱՆ` ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ, ԵՎ APPLE-Ը ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԷ ՆՄԱՆ ՎՆԱՍԻ, ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ, ԿՈՐՍՏԻ ԿԱՄ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: Ձեր պատասխանատվությունն է ձեր տեղեկատվության ու տվյալների համապատասխան այլընտրանքային արխիվացում վարելը:

Երբ iCloud-ի արխիվացումը ակտիվացված է, ձեր սարքը ավտոմատ կերպով չի արխիվացնի iTunes-ը սինքրոնացման ժամանակ, բայց դուք կարող եք որոշել ձեռքով նախաձեռնել iTunes-ի արխիվացումը:

Իմ Ֆոտոհոսք/My Photo Stream

Ֆոտոլուծաչափը/resolution կարող է տարբերվել ըստ այն սարքի, որում իրենք ներբեռնվել են: Սարքերի վրա Իմ Ֆոտոհոսքի օգտագործման համար պահանջվում է Wi-Fi կապ: Apple-ն իրեն իրավունք է վերապահում կիրառել որոշակի ժամանակահատվածում վերբեռնվելիք լուսանկարների քանակի և/կամ չափսիսահմանափակումներ` ծառայության չնախատեսված կամ չափազանց օգտագործումը սահմանափակելու նպատակով:

Իմ Ֆոտոհոսքով օգտագործվելու համար Ֆոտոհոսք վերբեռնված լուսանկարները ինքնաշխատորեն ջնջվում են` կիրառելի ժամանակահատվածի և քանակի սահմանաչափերը լրանալու դեպքում: Սարքերը Իմ Ֆոտոհոսքի ալբոմում կամ տեսադարանում պահեստավորում են ամենանոր լուսանկարների սահմանափակ քանակ, ընթացիկ սահմանափակումը գերազանցող ամենահին լուսանկարներն ինքնաշխատ կերպով կհեռացվեն, երբ վերբեռնվեն նոր ֆոտոհոսքի լուսանկարներ:

iCloud Ֆոտո համօգտագործում

Երբ միացված է iCloud Ֆոտո համօգտագործումը, դուք կարող եք համօգտագործել ընտրված ֆոտոները և համատեղելի տեսանյութերը այլ մարդկանց հետ` համատեղելի համակարգերում կամ հրապարակել Համացանցում` ստեղծելով համօգտագործված Ֆոտոհոսք: Օգտագործողները, ում հետ համօգտագործում եք, կարող են մեկնաբանել ֆոտոները կամ համօգտագործել իրենց ֆոտոներն ու տեսանյութերը, և նրանց մեկնաբանությունները, ֆոտոներն ու տեսանյութերը կհամօգտագործվեն այլ օգտագործողների հետ, ում հետ համօգտագործում եք ֆոտոհոսքը: Ֆոտոհոսքի տերը կարող է ջնջել ցանկացած մեկնաբանություն, ֆոտո կամ տեսանյութ հոսքից; սակայն մասնակիցները կարող են ջնջել միայն իրենց կողմից համօգտագործած ֆոտոները կամ լուսանկարները, կամ դրանց մեկնաբանությունները, եթե տերը համօգտագործում է ֆոտոհոսքը մասնակցի հետ:

Ցանկացած համօգտագործած ֆոտոի չափը կարող է սահմանափակվել ըստ լուսանկարների, տեսանյութերի, ստացողի համարի և/կամ չափի սահմանափակումների: Ներբեռնված նկարները կարող են ձեռքով պահվել: Համօգտագործած ֆոտոհոսքերը կօգտագործեն բջջային կապակցումը` Wi-Fi-ի բացակայության դեպքում:

Ծառայության փոփոխությունը

Apple-ն իրավունք է վերապահում ձևափոխելու կամ դադարեցնելու Ծառայությունը (կամ դրա ցանկացածմասը)` ժամանակավորապես կամ մշտապես: Apple-ը կարող է դնել մեր ինտերնետային կայքում և/կամ ուղարկել էլ.-նամակ ձեր Հաշվի հետ կապված հիմնական հասցեով` Ծառայության մեջ որևէ էական փոփոխության մասին ծանուցում տալու համար: Դուք եք պատասխանատու ձեր iCloud-ի էլ-փոստի հասցեն և/կամ Apple-ի հետ գրանցված հիմնական էլ-փոստի հասցեն ստուգելու համար, տեսնելու, թե կան այդպիսի ծանուցումներ, թե ոչ: Դուք համաձայնվում եք, որ Apple-ը պատասխանատու չէ ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի առջև Ծառայության որևէ ձևափոխման կամ դադարեցման համար: Եթե դուք վճարել եք Ծառայությունից օգտվելու համար և մենք այն դադարեցնում ենք կամ էական կերպով վատացնում դրա ֆունկցիոնալությունը, մենք կիրականացնենք ցանկացած նախնական վճարի համամասնական վերադարձ:

Օգտագործման սահմանափակումներ

Դուք համաձայնվում եք Ծառայությունից օգտվել միայն սույն Պայմանագրով և համապատասխան գործող օրենքներով, նորմատիվներով կամ ընդհանուր առմամբ ընդունված պրակտիկայով թույլատրված նպատակներով: Ձեր Հաշվին հատկացված է 5GB պահուստարանի տարողություն, ինչպես նկարագրված է iCloud առանձնահատկության էջերում: Կա լրացուցիչ պահուստարան գնելուհնարավորություն, ինչպես նկարագրված է ստորև: Թողունակության շերտի կամ պահուստավորման տարողության ցանկացած համապատասխան կամ ողջամիտ սահմանափակումը գերազանցելը (օրինակ` արխիվացման կամ էլ-փոստի հաշվի տարածքը) արգելվում է և կարող է ձեզ թույլ չտալ iCloud-ում արխիվացնել, փաստաթղթեր ավելացնել կամ ձեր iCloud-ի էլ-փոստի հասցեին ուղարկված նոր էլ-փոստ ստանալ: Եթե ձեր կողմից Ծառայության օգտագործումը կամ որևէ այլ վարքագիծ դիտավորյալ կամ ոչ դիտավորյալ կերպով սպառնում է Apple-ի` Ծառայությունը կամ այլ համակարգեր տրամադրելու ունակությանը, ապա Apple-ը իրավունք ունի ձեռք առնելու բոլոր ողջամիտ քայլերը` պաշտպանելու Ծառայությունը և Apple-իհ ամակարգերը, ինչը կարող է ներառել ձեր մուտքի կասեցումը Ծառայություն: Սահմանափակումների կրկնվող խախտումների արդյունքը կարող է լինել ձեր Հաշվի դադարեցումը:

Ծառայության հասանելիությունը

Ծառայությունը կամ դրա որևէ առանձնահատկություն կամ մաս կարող է հասանելի չլինել բոլոր լեզուներով կամ բոլոր երկրներում, և Apple-ը չի հաստատում, որ Ծառայությունը կամ դրա որևէ առանձնահատկություն կամ մաս համապատասխանում է կամ հասանելի է օգտագործման համար ցանկացած առանձին վայրում: Որքանով դուք որոշում եք մտնել և օգտվել Ծառայությունից, դուք դա անում եք ձեր սեփական նախաձեռնությամբ և պատասխանատու եք ցանկացած համապատասխան օրենքներին ենթարկվելու համար, ներառյալ` չսահմանափակվելով սակայն, ցանկացած համապատասխան տեղական օրենքները:

Հանրամատչելի Բետա/Public Beta

Ժամանակ առ ժամանակ Apple-ը կարող է որոշել առաջարկել Ծառայության նոր և/կամ թարմացված հնարավորություններ («Beta հնարավորությունները»)` որպես հանրամատչելի Beta ծրագրի մաս («Ծրագիրը»)` Բետա հնարավորությունների որակի և օգտագործելիության վերաբերյալ Apple-ին կարծիք տրամադրելու նպատակով: Դուք հասկանում և համաձայնվում եք, որ ձեր մասնակցությունը Ծրագրում կամավոր է և չի ստեղծում որևէ իրավական գործընկերություն, գործակալություն կամ աշխատանքային հարաբերություն ձեր և Apple-ի միջև և Apple-ը չի պարտավորվում ձեզ տրամադրել որևէ Բետա հնարավորություն: Apple-ը կարող է այդ Բետա հնարավորությունները հասանելի դարձնել Ծրագրի մասնակիցներին` առցանց գրանցման կամ Ծառայության միջոցով ընդունվելու միջոցով: Դուք հասկանում և համաձայնվում եք, որ Apple-ը կարող է հավաքել և օգտագործել որոշակի տեղեկություն ձեր Հաշվից, սարքերից և արտաքին սարքավորումներից ձեզ Ծրագիր ընդունելու և/կամ մասնակցելու ձեր իրավունակությունը որոշելու համար: Դուք գիտակցումեք, որ երբ ընդունվեք Ծրագիր, դուք կարող է ի վիճակի չլինեք ետ վերադառնալ տվյալ Բետա հնարավորության նախկին ոչ Բետա տարբերակին: Նման վերադարձը հնարավոր լինելու դեպքում, դուք կարող է ի վիճակի չլինեք Բետա հնարավորության ներսում ստեղծված տվյալները տեղափոխել նախկին ոչ Բետա տարբերակը: Ձեր կողմից Բետա հնարավորությունների օգտագործումը և ձեր մասնակցությունը Ծրագրին ղեկավարվում է այս Պայմանագրով և արտոնագրի ցանկացած լրացուցիչ պայմաններով, որոնք կարող են առանձին ուղեկցել Բետա հնարավորություններին: Բետա հնարավորությունները տրամադրվում են «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ԵՎ «ԻՆՉՊԵՍ ԱՌԿԱ Է» սկզբունքներով և կարող են պարունակել սխալներ կամ անճշտություններ, որոնք կարող են պատճառ հանդիսանալ ձեր սարքից կամ դրանց միացված արտաքին սարքավորումներից տվյալների և/կամ տեղեկատվության խափանվելուն, կոռուպցիային կամ կորստին (ներառյալ` առանց սահմանափակման, սերվերներն ու համակարգիչները): Apple-ը լրջորեն ձեզ խորհուրդ է տալիս արխիվացնել ձեր սարքի և ցանկացած արտաքին սարքավորման վրա բոլոր տվյալները և տեղեկությունները` որևէ Ծրագրի մասնակցելուց առաջ: Դուք հստակորեն գիտակցում եք և համաձայնվում, որ Բետա հնարավորությունների ամբողջ օգտագործումը միայն ձեր պատասխանատվությամբ է: ԴՈՒՔ ՍՏԱՆՁՆՈՒՄ ԵՔ ՈՐԵՎԷ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ՌԻՍԿԵՐՆ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԸ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ, ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ, ԱՐԽԻՎԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, ՁԵՐ ՍԱՐՔԻ և ԱՐՏԱՔԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԾԱԽՍԵՐ ԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆԸ, ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻՆ, ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆԸ ԿԱՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻՆ ՀԱՍՑՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՎՆԱՍ: Apple-ը կարող է ձեզ տրամադրել կամ չտրամադրել Բետա հնարավորությունների համար մասնագիտական և/կամ այլ աջակցություն: Եթե աջակցություն տրամադրվի, դա կլինի լրացուցիչ` Ծառայության համար ձեր սովորական աջակցության սահմաններում, և հասանելի կլինի միայն Ծրագրի միջոցով: Դուք համաձայնվում եք ենթարկվել աջակցության ցանկացած կանոնների կամ քաղաքականության, որը Apple-ը ձեզ տրամադրում է ցանկացած այդպիսի աջակցություն ստանալու համար: Apple-ը իրավունք է վերապահում փոփոխելու Ծրագրի դրույթները, պայմաններն ու քաղաքականությունը (ներառյալ`Ծրագիրը դադարեցնելը) ցանկացած ժամանակ` տեղեկացմամբ կամ առանց տեղեկացման և կարող է չեղյալ համարել ձեր մասնակցությունը Ծրագրին ցանկացած ժամանակ: Դուք ընդունում եք, որ Apple-ը չունի ոչ մի պարտավորություն տրամադրելու Բետա հնարավորությունների վաճառքի համար նախատեսված տարբերակը, և այդպիսի վաճառվող տարբերակի հասանելի լինելու դեպքում, այն կարող է ունենալ առանձնահատկություններ կամ ֆունկցիոնալություն, որոնք տարբերվում են Բետա հնարավորությունների մեջ եղածից: Որպես Ծրագրի մաս, Apple-ը ձեզ կտրամադրի հնարավորություն` ներկայացնելու դիտողություններ, առաջարկություններ կամ այլ կարծիքներ Բետա հնարավորություններից ձեր օգտվելու կապակցությամբ: Դուք համաձայնեք, որ հակառակի մասին առանձին Պայմանագրի բացակայության դեպքում, Apple-ը ազատ կլինի ձեր տրամադրած ցանկացած կարծիք օգտագործել ցանկացած նպատակով:

Բաժանորդագրական պահուստարանի արդիականացումներ

Լրացուցիչ պահուստարան է առկա` բաժանորդագրության հիմունքով գնելու համար:

Վարձավճարներ

Ծառայությունն ընդունում է կրեդիտ քարտեր և որոշակի վճարային հաշիվներ (առկայության դեպքում) վճարման համար, և ավտոմատ ձևով գանձելու է ձեր Apple ID-ի հետ կապված վճարման մեթոդը (օրինակ` ձեր iTunes Store-ից, App Store-ից կամ iBookstore-ից գնումներ անելու համար ձեր կիրառած վճարման մեթոդը` առկայությանդեպքում): Apple-ը կարող է ձեռք բերել նախնական հաստատում որևէ գումարի համար` մինչև գործարքի գումարի չափով: Պահուստարանի արդիականացման վարձավճարները գանձվում են տարեկան` նախքան ծառայությունը տրամադրելը: Գանձումը տեղի է ունենում ձեր գործարքի ժամանակ կամ դրանից անմիջապես հետո: Դուք համաձայնվում եք, որ կվճարեք Ծառայության միջոցով ձեր գնած արդիականացումների համար և որ Apple-ը կարող է ձեր կրեդիտ քարտից կամ վճարային հաշվից գանձել ցանկացած գնված արդիականցումների համար և ցանկացած լրացուցիչ գումարներ (ներառյալ` ցանկացած հարկեր և ուշ վարձավճարներ` համապատասխան դեպքերում), որոնք կարող են առաջանալ ձեր Հաշվի կողմից կամ ձեր Հաշվի հետ կապված, և որ Apple-ը կարող է շարունակել ամեն տարի գանձել ձեր կրեդիտ քարտից կամ վճարային հաշվից բոլոր վարձավճարների կամ գանձումների դիմաց, որոնք կապված են ձեր բաժանորդագրության հետ, քանի դեռ դուք չեք փոխել կամ չեղարկել բաժանորդագրությունը: Սա նշանակում է, որ քանի դեռ դուք չեք փոխել կամ չեղարկել ձեր բաժանորդագրությունը, մինչև հաջորդ տարեկան գանձման օրը, մենք ձեր կրեդիտ քարտից կամ վճարային հաշվից այդ հաջորդ տարեկան գանձման օրը կգանձենք այդ ժամանակվա ընթացիկ վարձավճարները:

Ձեր տարեկան վճարման օրվանից մոտ երեսուն (30) օր առաջ մենք ձեզ կտեղեկացնենք այն էլ-փոստի հասցեով, որը կապված է ձեր Apple ID-իհետ, որ ձեր Հաշվից պատրաստվում ենք գանձել, և ձեզ կհիշեցնենք , որ ձեր կրեդիտ քարտից կամ վճարային հաշվից կգանձվեն տարեկան վճարման օրը նշված վարձավճարները: Դուք կարող եք փոխել ձեր բաժանորդագրությունը` արդիականացնելով կամ պակասեցնելով ձեր պահուստարանը ձեր սարքի պարամետրերի iCloud բաժնի տակ կամ ձեր Mac-ի Համակարգի Նախապատվությունների iCloud-ի պատուհանի մասում կամ ձեր համակարգչում iCloud կառավարման վահանակիտակ: Պահուստարանի համապատասխան վարձավճարը արդիականացված պահուստարանի դեպքում ուժի մեջ կմտնի անմիջապես, ձեր պահուստարանի պակասեցումը ուժի մեջ կմտնի հաջորդ տարեկան վճարման օրը: ԴՈՒՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԵՔ ԲՈԼՈՐ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՎ APPLE-ԻՆ ԲՈԼՈՐ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏ ՔԱՐՏ ԿԱՄ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: Բոլոր վարձավճարները գանձվում են կրեդիտ քարտից կամ վճարային հաշվից, որը դուք ներկայացնում եք գրանցման գործընթացի ժամանակ: Եթե Apple-ը չկարողանա բարեհաջող կերպով գանձել ձեր կրեդիտ քարտից կամ վճարային հաշվից վճարվելիք վարձավճարները, Apple-ը իրավունք է վերապահում չեղյալ համարել կամ սահմանափակել մուտքը ձեր պահված բովանդակություն կամ դադարեցնել ձերՀաշիվը: Եթե դուք ցանկանում եք ներկայացնել մեկ այլ կրեդիտ քարտ կամ այլ վճարային հաշիվ, կամ փոփոխություն է տեղի ունեցել ձեր կրեդիտ քարտի կամ վճարային հաշվի ստատուսում, դուք պետք է առցանց փոխեք ձեր տեղեկությունը iCloud-ի Հաշվի մասին տեղեկություն բաժնում; սա կարող է ժամանակավորապես ընդհատել ձեր մուտքը Ծառայություններ մինչև Apple-ը ճշտի վճարման հետ կապված ձեր նոր տեղեկությունը:

Ձեր ընդհանուր գինը կներառի արդիականացման գինը գումարած որևէ համապատասխան կրեդիտ քարտերի վարձավճարներ և ցանկացած վաճառք, օգտագործում, ապրանքներ կամ ծառայություններ (GST), ավելացված արժեքի (VAT) կամ այլ նմանատիպ հարկեր` համաձայն համապատասխան օրենքի կամ ըստ հարկային դրույքաչափի, որը ուժի մեջ է այն ժամանակ, երբ դուք գնում եք արդիականացումը: Մենք գանձում ենք հարկն այն դեպքերում, երբ Ծառայության նկատմամբ կիրառելի հարկային օրենքները պահանջում են այդպես վարվել:

Հաշվի մասին տեղեկություն և վճարային հարցումներ

Դուք կարող եք նայել ձեր սարքում գտնվող Հաշվի կառավարման էջը ձեր Հաշվի մասին տեղեկության մեջ եղած տվյալների համար, ներառյալ` վճարման եղանակը և վճարման արժույթը: Apple-ը կուղարկի էլեկտրոնային հաշիվ-ապրանքագիր ձեր Apple ID-ի հետ կապված էլ.-փոստի հասցեով, երբ որ Ծառայության վարձավճարները գանձվեն ձեր Հաշվից: Եթե կարծում եք, որ ձեզանից սխալ գանձում է արվել Ծառայության համար, փորձեք մեզ տեղեկացնել գանձման օրվանից հետո 45 օրվա ընթացքում` կապվելով iCloud Աջակցություն/Support www.apple.com/support/icloud հասցեով:

Չեղարկումներ և վերադարձումներ

Բոլոր վարձավճարները ևվճարումները, որոնք դուք արել եք Ծառայության հետ կապված, վերադարձման ենթակա չեն` բացի օրենքով պահանջված կամ այստեղ այլ կերպ նախատեսված դեպքերից: Դուք կարող եք կապվել Apple-ի հետ լրիվ վերադարձման համար` արդիականացման գնումից հետո 15 օրվա ընթացքում կամ հերթական տարեկան վճարումից հետո 45 օրվա ընթացքում: Վերադարձում պահանջելու լրացուցիչ մանրամասների համար` ըստ այստեղ նկարագրվածի, գնա www.apple.com/support/icloud: Համապատասխան տեղական օրենքով այս քաղաքականությունը կարող է փոփոխվել: Կապվեք iCloud-ի աջակցման բաժնի հետ մանրամասների համար:

Դուք կարող եք չեղարկել ձեր բաժանորդագրությունը` պակասեցնելով ձեր պահուստարանը մինչև անվճար 5GB Storage Plan-իտակ iCloud-ի Հաշվի մասին տեղեկության մեջ ձեր սարքում, ձեր iCloud Account view-ից համակարգի նախընտրություններում` ձեր Mac-ի վրա կամ ձեր iCloud Account view-ից iCloud կառավարման վահանակում Windows-ի համար` ձեր համակարգչի վրա: Ձեր վճարած բաժանորդագրության վարձավճարը կչեղարկվի ձեր հաջորդ տարեկան վճարման օրը: Մասնակի վերադարձումներ արվում են օրենքով պահանջվող դեպքերում:

Գնի փոփոխություններ

Apple-ը կարող է ցանկացած ժամանակ, համապատասխան օրենքով պահանջվող ծանուցումից հետո, փոխել պահուստարանի արդիականացումների գինը կամ դրա ցանկացած մասը կամ սահմանել նոր վճարումներ կամ վարձավճարներ: Գնի փոփոխությունները և նոր վճարումների սահմանումը, որոնք իրականացվել են ձեր բաժանորդագրության վճարման տարվա ընթացքում, վերաբերում են բաժանորդագրության վճարման հետագա տարիներին և բոլոր նոր բաժանորդներին` փոփոխության ուժի մեջ մտնելու օրվանից: Եթե դուք համաձայն չեք ցանկացած այդպիսի գնային փոփոխության հետ, ապա պետք է չեղարկեք և դադարեք օգտագործել պահուստարանի արդիականացումը/ storage upgrade:

Ծառայությունից ձեր օգտվելը

Ձեր հաշիվը

Որպես Ծառայության գրանցված օգտագործող, դուք կարող եք հաշիվ ստեղծել: Ձեր Հաշվի մասին տեղեկությունը մի՛ տվեք որևէ մեկին: Միայն դուք եք պատասխանատու ձեր Հաշվի գաղտնիությունը և ապահովությունը պահպանելու և բոլոր այն գործողությունների համար, որոնք տեղի են ունենում ձեր հաշվում կամ հաշվի միջոցով, և դուք համաձայնվում եք անմիջապես տեղեկացնել Apple-ին՝ ձեր Հաշվի անվտանգության որևիցե խախտման մասին: Այնուհետև դուք ընդունում եք և համաձայնվում, որ Ծառայությունը նախագծված ու նախատեսված է անձնական օգտագործման համար` անհատական սկզբունքով, և դուք պետք է չկիսեք ձեր հաշվի և/կամ ծածկաբառի մանրամասները մեկ այլանձի հետ: Մեր կողմից ողջամիտ ջանքի և պատշաճ խնամքի գործադրման դեպքում, Apple-ը պատասխանատու չէ ցանկացած կորուստների համար, որոնք կարող են առաջանալ ձեր հաշվիչ արտոնված օգտագործումից` այս կանոններին ձեր չհետևելու արդյունքում:

Ծառայությունից օգտվելու համար դուք պետք է մուտքագրեք ձեր Apple ID-ն և ծածկաբառը` ձեր Հաշվի իսկությունը ստուգելուհամար: Դուք համաձայն եք տրամադրել ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն, երբ գրանցվում եք կամ օգտվում եք Ծառայությունից («Ծառայության գրանցման տվյալներ»), և դուք համաձայն եք թարմացնել ձեր Ծառայության գրանցման տվյալները դրանք ճշգրիտ և ամբողջական պահելուհամար: Ծառայության գրանցման ճշգրիտ, ընթացիկ և լրիվ տվյալներ չներկայացնելու արդյունքում կարող է կասեցվել և/կամ դադարեցվել ձեր Հաշիվը: Դուք համաձայնեք, որ Apple-ը կարող է պահել և օգտագործել ձեր տրամադրած Ծառայության գրանցման տվյալները ձեր հաշիվը վարելու և այնտեղից վարձավճարները գանձելու համար:

Լրացուցիչ պարտականություններ կամ օգտագործման պայմաններ

Apple-ի և/կամ նրա արտոնատերերի կողմից տրամադրվող Ծառայության առանձին բաղադրիչները կամ հնարավորությունները, ներառելով, բայց չսահմանափակվելով, նախորդ գնումները և iTunes Match-ը ներբեռնելու ունակությունը (համապատասխան լրացուցիչ վարձավճարներով), պահանջում են լրացուցիչ համակարգչային ծրագիր կամ արտոնագրման պայմանագրեր կամ օգտագործման պայմաններ: Դուք պետք է կարդաք, ընդունեք և համաձայնվեք ենթարկվել ցանկացած այդպիսի առանձին պայմանագրի` որպես Ծառայության այս հատուկ բաղադրիչներից կամ հնարավորություններից օգտվելու պայման:

Իրավունքի ոչ մի փոխանցում

Ոչինչ այս Պայմանագրում չպետք է մեկնաբանվի այնպես, որ ձեզ փոխանցվում է որևէ շահատոկոս, իրավունք կամ արտոնագիր որևէ Apple ID-ի, էլ.-փոստի հասցեի, դոմենի անվանման, iChat ID-ի կամ նմանատիպ ռեսուրսի նկատմամբ, որը դուք օգտագործում եք Ծառայության հետ կապված:

Ոչ մի ժառանգման իրավունք

Դուք համաձայնվում եք, որ ձեր հաշիվը փոխանցելի չէ և ձեր Apple ID-ի կամ Հաշվի ներսում ցանկացած բովանդակության նկատմամբ իրավունք դադարեցվում է ձեր մահվանից հետո: Մահվան վկայականի պատճենը ստանալուց հետո ձեր Հաշիվը կարող է դադարեցվել և այնտեղ եղած ամբողջ բովանդակությունը հեռացվում է: Լրացուցիչ օգնության համար կապվեք iCloud-ի աջակցման բաժնի հետ www.apple.com/support/icloud հասցեով:

Ծառայության ոչ մի վերավաճառք

Դուք համաձայնվում եք, որ չեք վերարտադրի, պատճենահանի, կրկնօրինակի, վաճառի, վերավաճառի, վարձով տա կամ փոխանակի Ծառայությունը (կամ դրա որևէ մասը) ցանկացած նպատակով:

Apple-ի գաղտնիության քաղաքականությունը

Դուք հասկանում եք, որ օգտվելով Ծառայությունից, դուք հաստատում և համաձայնվում եք ձեր և ձեր կողմից ծառայության օգտագործման մասին որոշակի տեղեկության հավաքմանն ու օգտագործմանը` համաձայն Apple-ի գաղտնիության քաղաքականության: Դուք այնուհետև հաստատում և համաձայնվում եք, որ Apple-ը կարող է հավաքել, փոխանցել, մշակել և պահպանել տեղեկություն` կապված ձեր Հաշվի և դրա տակ գրանցված ցանկացած սարքերի կամ համակարգիչների հետ` Ծառայությունը կամ դրա ներսում ցանկացած հնարավորությունները ձեզ տրամադրելու նպատակներով: Ձեր` Ծառայությունից օգտվելու ժամանակ Apple-ի կողմից հավաքած տեղեկությունը կարող է ներառել նաև ձեր օգտագործման հետ կապված կամ օգտագործման արդյունքում ստացված մասնագիտական, վիճակագրական կամ ախտորոշիչ տեղեկություն, որը կարող է օգտագործվել Apple-ի կողմից իր ապրանքներն ու ծառայությունները աջակցելու, կատարելագործելու և խթանելու համար: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարդացեք գաղտնիության մեր քաղաքականությունը` լրիվ, http://www.apple.com/privacy/հասցեով: Դուք այնուհետև հասկանում և համաձայնվում եք, որ այս տեղեկությունը կարող է փոխանցվել Միացյալ Նահանգներ և/կամ այլ երկրներ պահեստավորման, մշակման և Apple-ի, իր մասնաճյուղերի և/կամ նրանց ծառայություններ տրամադրողների կողմից օգտագործման համար: Հիշեք, որ Եվրոպական տնտեսական տարածքի (ԵՏՏ) անդամ-երկրներից որևէ մեկում բնակվող անձանց վերաբերյալ անձնական տեղեկությունը վերահսկվում է Apple Distribution International-ի, Քորք, Իռլանդիա-ի կողմից:

Բովանդակությունը և ձեր վարքը

Բովանդակությունը

«Բովանդակություն» նշանակում է ցանկացած տեղեկություն, որը կարող է գեներացվել կամ որին կարող եք հանդիպել Ծառայությունից օգտվելումիջոցով, ինչպես օրինակ` տվյալների թղթապանակներ, սարքերի բնութագրեր, գրավոր տեքստ, համակարգչային ծրագիր, երաժշտություն, գրաֆիկա, լուսանկարներ, պատկերներ, ձայներ, տեսանյութեր, հաղորդագրություններ և համանման այլ նյութեր: Դուք հասկանում եք, որ ամբողջ Բովանդակությունը, լինի դա հանրամատչելի ձևով դրված կամ գաղտնի կերպով փոխանցված Ծառայություն` այն անձի զուտ պատասխանատվությունն է, որն այդ Բովանդակությունը գեներացրել է: Սա նշանակում է, որ ոչ թե Apple-ը, այլ դուք եք միակ պատասխանատուն ձեր վերբեռնած, ներբեռնած, դրած, էլ-փոստով ուղարկած, փոխանցած, պահեստավորած կամ Ծառայությունից ձեր օգտվելու միջոցով այլ կերպ հասանելի դարձրած ցանկացած Բովանդակության համար: Դուք հասկանում եք, որ օգտվելով Ծառայությունից, դուք կարող եք հանդիպել Բովանդակության, որը կարող եք համարել անարգական, անպարկեշտ կամ առարկելի և դուք կարող եք ուրիշներին ցուցադրել Բովանդակություն, որը նրանք են կարող համարել առարկելի: Apple-ը չի վերահսկում Ծառայության միջոցով դրված Բովանդակությունը, ոչ էլ երաշխավորում է դրա ճշգրտությունը, ամբողջականությունը կամ որակը: Դուք հասկանում եք և համաձայնվում, որ Ծառայությունից և ցանկացած Բովանդակությունից ձեր օգտվելը զուտ ձեր սեփական ռիսկով է:

Ձեր վարքը

Դուք համաձայնում եք, որ Ծառայությունից չեք օգտվի հետևյալ նպատակներով՝

ա/ վերբեռնել, ներբեռնել, ուղարկել, էլեկտրոնային փոստով ուղարկել, փոխանցել, տեղադրել կամ այլ կերպ հասանելի դարձնել որևէ բաղադրիչ, որն անօրինական, անհանգստություն պատճառող, սպառնացող, վնասակար, վնասաբեր, զրպարտող, վիրավորական, բռնի, անպարկեշտ, վուլգար, այլ անձանց իրավունքների նկատմամբ ոտնձգություն անող, լի ատելությամբ, ռասսայական կամ էթնիկ նկատառումներով անհարգալից կամ ինչ-որ կերպ առարկելի է;

բ/ հետապնդել, անհանգստություն պատճառել, սպառնալ կամ վնասել այլոց;

գ/ եթե դուք չափահաս եք, հարցնել անձնական կամ այլտեղեկություն անչափահասից (18 տարեկանից ցածր ցանկացած անձնավորության կամ այլ տարիքի, որն ըստ տվյալ երկրի օրենքի համարվում է անչափահաս), ում անձնապես չեք ճանաչում՝ ներառելով, սակայն չսահմանափակելով, հետևյալը՝ ամբողջական անուն կամ ազգանուն, բնակության հասցե, զիփ/փոստայինկոդ, հեռախոսահամար, նկար, էլեկտրոնային հասցե, կամ անչափահասի դպրոցի անունը, եկեղեցին, մարմնամարզական խումբը կամ ընկերները;

դ/ ձևացնել, որ դուք մի անձնավորություն կամ ինքնուրույն միավոր եք, որն իրականում չեք, դուք չեք կարող մարմնավորել կամ ձեզ ներկայացնել որպես այլ անձ (ներառյալ հռչակավոր մարդկանց), ինքնուրույն միավոր, այլ iCloud օգտագործող, Apple-իաշխատակից, քաղաքացիական կամ կառավարական առաջնորդ, կամ այլ կերպ ոչ ճիշտ ներկայացնել ձեր անդամակցությունը որևէ անձի կամ ինքնուրույն միավորի հետ, (Apple-ն իրեն իրավունք է վերապահում մերժել կամ արգելափակել ցանկացած Apple ID կամ էլ. Փոստի հասցե,որը կարող է համարվել որպես այլ անձի փոխարեն ներկայացում կամ ձեր ինքնության խեղաթյուրում, կամ այլ անձի անվան կամ ինքնության ապօրինի սեփականացում);

ե/ մասնակցել որևէ հեղինակային իրավունքի խախտման կամ այլ մտավոր սեփականության խախտման, կամ բացահայտել որևէ առևտրային գաղտնիք կամ գաղտնի տեղեկություն գաղտնիության, աշխատանքային կամ չբացահայտման մասին պայմանագրի խախտում;

զ/ ուղարկել, փոխանցել կամ այլ կերպ մատչելի դարձնել որևէ չմիջնորդավորված կամ արգելված էլեկտրոնային հաղորդագրություններ, գովազդ, խթանող նյութեր, վնասակար փոստ, սպամ, կամ ցանցային նամակներ՝առանց բացառելու ներառելով մեծ քանակությամբ առևտրային գովազդներ և տեղեկատվական հայտարարություններ;

է/ կեղծել ցանկացած ՓՎԱ – ԻԱ(փոխանցման վերահսկողության արձանագրության – ինտերնետային արձանագրության) փաթեթի վերնագիր կամ առաջնորդող տեղեկության որևէ հատված էլեկտրոնային փոստում կամ նորությունների խմբի ուղարկում, կամ որևէ կերպ տեղեկությունն այնպես տեղադրել, որ հասցեատերերին ապակողմնորոշի Ծառայության միջոցով փոխանցված ցանկացած բովանդակության ծագման վերաբերյալ («խաբեբայություն»);

ը/ վերբեռնել, փոստով, էլեկտրոնային փոստով ուղարկել, փոխանցել, պահել կամ որևէ կերպ մատչելի դարձնել որևէ նյութ, որը վիրուսներ է պարունակում կամ համակարգչային որևէ կոդ, թղթապանակներ կամ ծրագրեր՝ծրագրված վնասելու, խոչընդոտելու կամ Ծառայության (կամ դրա ինչ-որ մասի) բնականոն գործունեությունը սահմանափակելու, կամ վնասելու որևէ այլ համակարգչային ծրագրեր կամ տեխնիկա;

թ/ խոչընդոտել կամ վնասել Ծառայությանը (ներառյալ Ծառայության հասանելիությունը ցանկացած ավտոմատ միջոցներով, ինչպիսիք են բնագրերը կամ կայք էջի ենթաէջերը) կամ ցանկացած սերվերներ կամ ցանցեր կապված Ծառայության հետ կամ ցանկացած քաղաքականություն, պահանջ կամ ցանցերի նորմատիվներ, որոնք կապված են Ծառայության հետ (ներառյալ ցանկացած արգելված մուտք դեպի տվյալներ, դրանց օգտագործում կամ վերահսկում տվյալներ կամ դրանց հետագա վաճառք);

ժ/ պլանավորել կամ մասնակից լինել որևէ անօրինական գործողության և կամ

l. ժա/ հավաքել և պահպանել Ծառայության այլ օգտագործողների մասին անձնական տեղեկություններ վերոհիշյալ արգելված գործունեություններից որևէ մեկի հետ կապված օգտագործելու համար:

Բովանդակության հեռացում

Դուք գիտակցում եք, որ Apple-ը ոչ մի կերպ պատասխանատու չէ ուրիշների կողմից տրամադրված ցանկացած բովանդակության համար և չունի այդ Բովանդակությունը նախապես ստուգելու պարտականություն: Սակայն, Apple-ը իրավունք է վերապահում մշտապես որոշելու, թե արդյոք Բովանդակությունը համապատասխանում է այս Պայմանագրի պայմաններին, և կարող է նախապես ստուգել, հանել, մերժել, փոփոխել և/կամ հեռացնել Բովանդակությունը ցանկացած ժամանակ` առանց նախնական ծանուցման և զուտ իր հայեցողությամբ, եթե այդ Բովանդակությունը համարվել է որպես սույն Պայմանագրի խախտում կամ այլ կերպ առարկելի է:

Արխիվացրեք ձեր բովանդակությունը

Դուք պատասխանատու եք ձեր սեփական համակարգչի կամ այլ սարքի մեջ ցանկացած կարևոր փաստաթուղթ, պատկերներ կամ այլ բովանդակություն արխիվացնելու համար, որը դուք պահում եք կամ որտեղ մտնում եք Ծառայության միջոցով: Apple-ը կիրականացնի ողջամիտ ջանք և պատշաճ հոգածություն Ծառայությունը տրամադրելիս, սակայն Apple-ը չի երաշխավորում կամ հաստատում, որ ցանկացած Բովանդակություն, որը դուք կարող եք պահել կամ որտեղ կարող եք մտնել Ծառայության միջոցով, չի ենթարկվի պատահական վնասի, կոռուպցիայի կամ կորստի:

Ձեր Հաշիվ և Բովանդակություն մտնելը

Apple-ը իրավունք է վերապահում ձեռնարկել քայլեր, որոնք Apple-ը հավատում է, որ ողջամտորեն անհրաժեշտ են կամ համապատասխան` կիրարկելու և/կամ ստուգելու սույն Պայմանագրի ցանկացած մասի կատարումը: Դուք գիտակցում և համաձայնվում եք, որ Apple-ը` առանց ձեր առջև պատասխանատվություն կրելու, կարող է մտնել, օգտագործել, պահել և/կամ բացահայտել ձեր Հաշվի տեղեկությունը և Բովանդակությունը իրավապահ մարմիններին, կառավարական պաշտոնյաներին և/կամ որևէ երրորդ կողմի, ինչպես Apple-ը համարում է անհրաժեշտ ու ճիշտ, եթե իրավական տեսակետից պահանջվում է այդ անել, կամ ըստ մեր բարեխիղճ ենթադրության, այդ մուտքը, օգտագործումը, բացահայտումը կամ պահպանումը ողջամտորեն անհրաժեշտ է` (ա) ենթարկվելու իրավական գործընթացին կամ պահանջին; (բ) կիրարկելու սույն Պայմանագիրը, ներառյալ` դրա ցանկացած հավանական խախտման հետաքննումը; (գ) գտնելու, կանխելու կամ այլ կերպ լուծելու ապահովության, կեղծիքի կամ մասնագիտական հարցերը կամ (դ) պաշտպանելու Apple-ի, դրա օգտագործողների, երրորդ կողմի կամ հանրության իրավունքները, գույքը կամ անվտանգությունը, ինչպես պահանջվում կամ թույլատրվում է օրենքով:

Հեղինակային իրավունքի մասին տեղեկացում - DMCA

Եթե կարծում եք, որ ցանկացած Բովանդակություն, որի հեղինակային իրավունքի հավակնություն ունեք, խախտվել է Ծառայությունից օգտվող որևէ մեկի կողմից, կապվեք Apple-ի հեղինակային իրավունքի գործակալի հետ, ինչպես նկարագրված է Հեղինակային իրավունքի մասին մեր քաղաքականության մեջ` http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html հասցեով: Apple-ը կարող է զուտ իր հայեցողությամբ, կասեցնել և/կամ դադարեցնել այն օգտագործողների Հաշիվները, որոնք թույլ են տվել կրկնակի խախտումներ:

Սույն Պայմանագրի խախտումները

Եթե Ծառայությունից օգտվելու ընթացքում հանդիպում եք Բովանդակության, որը դուք համարում եք ոչ պատշաճ կամ այլ կերպ կարծումեք, որ դա սույն Պայմանագրի խախտում է, դուք այդ մասին կարող եք հաղորդել էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով abuse@iCloud.com:

Բովանդակություն, որը ներկայացվել և հասանելի է դարձվել Ծառայությունում

Արտոնագիր ձեր կողմից

Բացի նյութերից, որոնք մենք կարող ենք արտոնել ձեզ, Apple-ը սեփականության իրավունքի հավակնություն չունի այն նյութերի և/կամ Բովանդակության նկատմամբ, որոնք ներկայացրել կամ հասանելի եք դարձրել Ծառայությունում: Սակայն, այդպիսի Բովանդակություն ներկայացնելով կամ դնելով Ծառայության` հանրությանը կամ այլ օգտագործողներին մատչելի մասերում, որոնց հետ դուք ունեք այդ Բովանդակությունը փոխանակելու համաձայնություն, դուք շնորհում եք Apple-ին աշխարհով մեկ, առանց հոնորարների, ոչ բացառիկ արտոնագիր` օգտագործելու, բաժանելու, վերարտադրելու, տեղայնացնելու, հրատարակելու, թարգմանելու, հրապարակայնորեն կատարելու և ցուցադրելու այդ Բովանդակությունը Ծառայությունում միայն այն նպատակով, որի համար այդ Բովանդակությունը ներկայացվել է և դարձվել հասանելի, առանց ձեզ որևէ փոխհատուցում վճարելու կամ ձեր նկատմամբ որևէ պարտավորության: Դուք համաձայնեք, որ ձեր կողմից ներկայացված կամ դրված ցանկացած Բովանդակություն պետք է լինի զուտ ձեր պատասխանատվությամբ, չխախտի երրորդ անձի իրավունքները կամ որևէ օրենք, չնպաստի խախտմանը կամ չխրախուսի անօրինական վարքը կամ այլ կերպ լինի անպարկեշտ, առարկելի կամ վատ ճաշակով: Ներկայացնելով կամ դնելով նման Բովանդակություն Ծառայության այն մասերում, որոնք հասանելի են հանրությանը կամ ուրիշ օգտագործողների, դուք հաստատում եք, որ այդ Բովանդակության իրավատերն եք և/կամ ունեք բոլոր անհրաժեշտ իրավունքները, արտոնություններն ու թույլտվությունը դրա տարածման համար:

Բովանդակության փոփոխություններ

Դուքհասկանումեք, որ Ծառայությունը տրամադրելու և այնտեղ ձեր Բովանդակությունը հասանելի դարձնելուհամար, Apple-ը կարող է փոխանցել ձեր Բովանդակությունը տարբեր հանրամատչելի ցանցերով, տարբեր միջոցներում և ձևափոխել կամ փոփոխել ձեր Բովանդակությունը ցանցերին կամ սարքերին կամ համակարգիչներին միանալու տեխնիկական պահանջներին համապատասխանելու համար: Դուք համաձայնեք, որ այստեղ նշված արտոնագիրը թույլ է տալիս Apple-ին նախաձեռնելու ցանկացած այդպիսի գործողություն:

Ապրանքային նշանի մասին տեղեկություն

Apple-ը , Apple-ի լոգոն, iCloud-ը, iCloud-ի լոգոն և Apple-ի այլ ապրանքային նշանները, ծառայության նշանները, գրաֆիկաները, և լոգոները, որոնք օգտագործվում են Ծառայության հետ կապված ԱՄՆ-ում և կամ այլ երկրներում, Apple Inc.-ի ապրանքային նշանները կամ գրանցված ապրանքային նշաններն են: Apple-ի ապրանքային նշանների ցանկը կարելի է գտնել այստեղ`- http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html: Այլ ապրանքային նշանները, ծառայության նշանները, գրաֆիկաները և լոգոները, որոնց օգտագործումը կապված է Ծառայության հետ, կարող են իրենց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային նշանները լինել: Ձեզ որևէ իրավունք կամ արտոնություն չի շնորհվում վերոհիշյալ ապրանքային նշանների կամ նմանատիպ ապրանքային նշանների օգտագործման կապակցությամբ և դուք այնուհետև համաձայնվում եք, որ չեք հեռացնի, աղոտացնի կամ փոխի ցանկացած սեփականատիրական նշում (ներառյալ` ապրանքային նշանի և հեղինակային իրավունքի մասին նշումները), որոնք կարող են ամրագրված լինել կամ պարունակվել Ծառայության ներսում:

Համակարգչային ծրագիր

Apple-ի սեփականության իրավունքները

Դուք գիտակցում և համաձայնվում եք, որ Apple-ին և/կամ նրա արտոնատերերին է պատկանում Ծառայության ամբողջ օրինական իրավունքը, սեփականության իրավունքը և շահատոկոսը, ներառյալ, բայց չսահմանափակված` գրաֆիկան, օգտագործողի ինտերֆեյսը, սցենարները և համակարգչային ծրագիրը, որոնք օգտագործվել են Ծառայությունն իրականացնելու համար, և ձեզ տրամադրված ցանկացած համակարգչային ծրագիր` որպես Ծառայության մաս կամ դրա հետ կապված («Համակարգչայինծրագիրը»), ներառյալ` այնտեղ եղած մտավոր սեփականության իրավունքները, անկախ նրանից` դրանք գրանցված են, թե ոչ, և աշխարհում որտեղ էլ գտնվելիս լինեն: Դուք այնուհետև համաձայնվում եք, որ Ծառայությունը (ներառյալ` Համակարգչային ծրագիրը կամ դրա ցանկացած այլ մաս) պարունակում է սեփականատիրական և գաղտնի տեղեկություն, որը պաշտպանվում է մտավոր սեփականության մասին և այլ համապատասխան օրենքներով, ներառյալ, բայց չսահմանափակված` հեղինակային իրավունքը: Դուք համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի այդ սեփականատիրական տեղեկությունը կամ նյութերը ցանկացած այլ եղանակով, բացի Ծառայությունից օգտվելուց` համաձայն սույն Պայմանագրի: Ծառայության ոչ մի մաս չի կարող վերարտադրվել ցանկացած ձևով կամ ցանկացած միջոցով, բացի այս պայմաններում հստակորեն թույլատրվածից:

Արտոնագիր Apple-ի կողմից

Apple-ը ձեզ շնորհում է անձնական, ոչ բացառիկ, ոչ փոխանցելի, սահմանափակ արտոնագիր Համակարգչային ծրագիրը օգտագործելու համար, որը ձեզ տրամադրվել է Apple-ի կողմից` որպես Ծառայության մաս և համաձայն սույն Պայմանագրի, պայմանով` որ դուք չեք (և ուրիշ որևէ մեկին չեք թույլատրի) կրկնօրինակի, ձևափոխի, վարձի, վարձակալական հիմունքներով տրամադրի, տարածի, ստեղծի ածանցյալ աշխատանքներ` հիմնված Ծառայության վրա, չեք փորձի կատարել հակադարձ ինժենիրինգ, դեկոմպիլյացիա կամ այլ ձևով չեք փորձի հայտնաբերել աղբյուր ծածկագիրը (եթե հստակորեն չի թույլատրվում կամ պահանջվում օրենքով), չեք վաճառի, իրավական պայմանագրով վարձով տա, ենթաարտոնագրի, նշանակի, շնորհի գրավային իրավունք կամ այլ կերպ փոխանցի Համակարգչային ծրագրի ցանկացած իրավունք, և դուք չեք շահագործի Ծառայությունը ցանկացած անօրինական ճանապարհով՝ ներառելով, սակայն չսահամափակելով` օրինազանցությամբ կամ ծանրաբեռնելով ցանցի գործունակությունը: ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՐԵՎԷ ՄԱՍԻՑ ՕԳՏՎԵԼԸ, ԲԱՑԻ ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ՁԵՎՈՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒՑ, ԽՍՏՈՐԵՆ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է ԵՎ ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ Է ՈՒՐԻՇՆԵՐԻ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱ ՀԱՄԱՐ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԵՆԹԱՐԿՎԵԼ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ԿՐԵՔ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐ` ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒՀԱՄԱՐ:

Արտահանման հսկողություն

Ծառայության և Համակարգչային ծրագրի օգտագործումը, ներառյալ` տվյալների, համակարգչային ծրագրի կամ այլ Բովանդակության տեղափոխումը, կայքէջում դնելը կամ վերբեռնումը Ծառայության միջոցով, կարող է ենթարկվել Միացյալ Նահանգների և այլ երկրների արտահանման և ներմուծման օրենքներին: Դուք համաձայնվում եք ենթարկվել արտահանման և ներմուծման բոլոր համապատասխան օրենքներին ու նորմատիվներին: Մասնավորապես, Համակարգչային ծրագիրը կարող է արգելված լինի արտահանել կամ վերաարտահանել (ա) ԱՄՆ էմբարգոն կրող ցանկացած երկիր կամ (բ) ինչ-որ մեկին` ԱՄՆ Գանձապետարանի Դեպարտամենտի` հատուկ նշված ազգերի ցանկից կամ ԱՄՆ Առևտրի Դեպարտամենտի մերժված անձանց կամ ձեռնարկությունների ցուցակից: Օգտագործելով Համակարգչային ծրագիրը կամ Ծառայությունը, դուք հավաստիացնում եք և երաշխավորում, որ դուք չեք գտնվում ցանկացած այդպիսի երկրում կամ ցանկացած այդպիսի ցուցակում: Դուք նաև համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի Համակարգչային ծրագիրը կամ Ծառայությունը Միացյալ Նահանագների օրենքով արգելված նպատակներով, ներառյալ` առանց սահմանափակման, հրթիռների, միջուկային, քիմիական կամ կենսաբանական զենքերի մշակման, նախագծման, պատրաստման կամ արտադրության նպատակներով: Դուք այնուհետև համաձայնվում եք ձեր հաշվին չվերբեռնել ցանկացած տվյալ կամ համակարգչային ծրագիր, որը չի կարելի արտահանել առանց կառավարության նախնական գրավոր թույլտվության, ներառյալ` բայց չսահմանափակված, ծածկագրման համակարգչային ծրագրերի որոշակի տեսակներ, առանց նախապես այդ թույլտվությունը ձեռք բերելու: Այս հավաստիացումն ու պատասխանատվության ստանձնումը շարունակելու են ուժի մեջ մնալ սույն Պայմանագրի դադարեցումից հետո:

Թարմացումներ

Որպես Ծառայության մաս դուք կարողեք Apple-ից ստանալ Համակարգչային ծրագրի թարմացումներ, որոնք կարող են ավտոմատ կերպով ներբեռնվել և տեղադրվել ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա: Այս թարմացումները կարող են ներառել սխալների ուղղումներ, հնարավորությունների նորացումներ կամ կատարելագործումներ կամ Համակարգչային ծրագրի բոլորովին նոր տարբերակներ: Դուք համաձայնվում եք, որ Apple-ը կարող է ավտոմատ կերպով ձեզ առաքել նման թարմացումներ` որպես Ծառայության մաս, և դուք պետք է դրանք ստանաք և տեղադրեք ինչպես պահանջվում է:

Դադարեցում

Դադարեցում ձեր կողմից

Դուք կարող եք դադարեցնել ձեր Հաշիվը և/կամ դադարել օգտվել ծառայությունից ցանկացած ժամանակ: Եթե դուք ցանկանում եք դադարել ձեր սարքի iCloud-ը օգտագործելուց, դուք կարող եք սարքից հեռացնել ձեր iCloud հաշիվը բացելով ձեր սարքի պարամետրերը, սեղմելով iCloud և սեղմելով Delete Account կոճակը: Ձեր Հաշվի դադարեցման համար կապվեք iCloud աջակցություն www.apple.com/support/icloud հասցեով: Մինչև ձեր դադարեցումը ձեր կողմից վճարված ցանկացած վարձավճարներ վերադարձման ենթակա չեն (բացի սույն Պայմանագրում հստակորեն այլ կերպ թույլատրված դեպքերի), ներառյալ` ցանկացած վարձավճարներ, որոնք նախօրոք վճարել եք վճարման տարվա համար, որի ընթացքում դուք դադարեցնում եք: Ձեր Հաշվի դադարեցումը ձեզ չի ազատում որևէ կուտակված վարձավճարների կամ գանձումների վճարման որևէ պարտավորությունից:

Դադարեցում Apple-ի կողմից

Apple-ը կարող է ցանկացած ժամանակ, որոշակի հանգամանքներում և առանց նախնական ծանուցման անմիջապես դադարեցնել կամ կասեցնել ձեր ամբողջ Հաշիվը կամ դրամի մասը և/կամ Ծառայություն մուտքը: Նման դադարեցման պատճառները ներառումեն` (ա) սույն Պայմանագրի կամ այնտեղ նշված և/կամ Ծառայության մեջ դրված ցանկացած այլ քաղաքականությունների և ուղեցույցների խախտումները, (բ) ձեր հաշիվը չեղարկելու կամ դադարեցնելու ձեր կողմիցներ կայացված խնդրանքը, (գ) իրավապահ, դատական կամ կառավարական այլ մարմինների պահանջը և/կամ հրամանը, (դ) այն դեպքերը, երբ Ծառայության տրամադրումը ձեզ անօրինական է կամ կարող է դառնալ անօրինական, (ե) անսպասելի տեխնիկական կամ ապահովության հարցերը կամ խնդիրները, (զ) ձեր մասնակցությունը կեղծիքի կամ անօրինական գործողությունների կամ (է) ցանկացած վարձավճարների չվճարումը ձեր կողմից` կապված Ծառայությանն ունեցած ձեր պարտքի հետ: Ցանկացած նման դադարեցում կամ կասեցում արվումէ Apple-ի կողմից զուտ իր հայեցողությամբ, և Apple-ը պատասխանատու չէ ձեր կամ ցանկացած երրորդ կողմի առջև ցանկացած վնասի համար, որը կարող է առաջանալ կամ արդյունք հանդիսանալ ձեր Հաշվի և/կամ Ծառայություն մուտքի այդ դադարեցումից կամ կասեցումից: Ի լրումն, Apple-ը կարող է դադարեցնել ձեր Հաշիվը նախնական ծանուցումն էլ-փոստով ուղարկելով ձեր Հաշվի հետ կապված հասցեին, եթե (ա) ձեր Հաշիվը եղել է ոչ ակտիվ մեկ (1) տարվա ընթացքում կամ (բ) տեղի ունի Ծառայության կամ դրա ցանկացած մասի ընդհանուր անջատում կամ էական ձևափոխություն: Ցանկացած այդպիսի դադարեցում կամ կասեցում պետք է արվի Apple-ի կողմից միայն իր հայեցողությամբ և Apple-ը պատասխանատու չի լինի ձեր կամ ցանկացած երրորդ կողմի առջև ցանկացած վնասի համար, որը կարող է առաջանալ կամ արդյունք հանդիսանալ ձեր Հաշվի և/կամ Ծառայություն մուտքի այդ դադարեցումից կամ կասեցումից, թեև նա կվերադարձնի համամասնորեն ցանկացած նախապես վճարված վարձավճարներ կամ գումարներ:

Դադարեցման ազդեցությունները

Ձեր Հաշվի դադարեցումից հետո դուք կկորցնեք Ծառայություն կամ դրա ցանկացած մասեր ամբողջ մուտքը, ներառյալ` բայց չսահմանափակված, ձեր Հաշիվը, Apple ID-ն, էլ-փոստի հաշիվը և Բովանդակությունը: Ի լրումն, որոշ ժամանակ անց, Apple-ը կջնջի ձեր հաշիվ(ներ)ում կամ որպես դրանց մաս պահեստավորված տեղեկություններն ու տվյալները: Ծառայության ցանկացած առանձին բաղադրիչներ, որոնցից դուք հնարավոր է օգտվել եք համաձայն համակարգչային ծրագրի արտոնագրման առանձին պայմանագրերի, նույնպես կդադարեցվեն այդ արտոնագրման պայմանագրերին համապատասխան:

Հղումներ և երրորդ կողմի այլ նյութեր

Հղումներ

Ծառայության առանձին Բովանդակություններ, բաղադրիչներ կամ հնարավորություններ կարող են ներառել երրորդ կողմերից նյութեր և/կամ հիպերհղումներ այլ կայքէջերի, ռեսուրսների կամ Բովանդակության: Քանի որ Apple-ը կարող է հսկողություն չունենալ այդպիսի երրորդ կողմի կայքերի և/կամ նյութերի վրա, դուք գիտակցում և համաձայնվում եք, որ Apple-ը պատասխանատու չէ այդպիսի կայքերի կամ ռեսուրսների առկայության համար և չի երաշխավորում կամ հաստատում ցանկացած այդպիսի կայքերի կամ ռեսուրսների ճշգրտությունը և ոչ մի ձևով պարտավորված կամ պատասխանատու չէ որևէ Բովանդակության, գովազդի, ապրանքների կամ նյութերի համար, որոնք առկա են այդպիսի կայքերում կամ ռեսուրսներում կամ կարող են ձեռք բերվել այնտեղից: Դուք այնուհետև գիտակցում և համաձայնվում եք, որ Apple-ը ոչ մի ձևով պարտավորված կամ պատասխանատու չէ ցանկացած վնասների համար, որոնք դուք կրել եք կամ պնդում եք, որ կրել եք` ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, նման կայքերում կամ ռեսուրսներում եղած ցանկացած այդպիսի Բովանդակությունից, գովազդից, ապրանքներից կամ նյութերից ձեր օգտվելու և/կամ դրանց վստահելու արդյունքում:

Google քարտեզների ծառայություն

Google քարտեզների ծառայությունից օգտվելը ենթակա է հետևյալ լրացուցիչ պայմաններին` Google քարտեզների ծառայության պայմաններ, որոնք առկա են` http://maps.google.com/help/terms_maps.html և Google քարտեզների իրավական ծանուցումները` http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html:

Հրաժարում երաշխիքներից

ՄԻ ՇԱՐՔ ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՔՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ՈՐՈՇԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ, ՈՐՊԵՍ ԱՅԴՊԻՍԻՔ, ՈՐՔԱՆՈՎ ԱՅԴ ԲԱՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՏՈՒԿ ԿԵՐՊՈՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է, ՈՐ ՍՏՈՐԵՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ԲԱՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՁԵԶ ՉՎԵՐԱԲԵՐԵՆ:

APPLE-Ը ՈՂՋԱՄԻՏ ՋԱՆՔ ԵՎ ՊԱՏՇԱՃ ՀՈԳԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԿԳՈՐԾԱԴՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԳՈՐԾՈՒՄ: ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ԱՅՍ ՀՍՏԱԿ ԵՐԱՇԽԻՔԻՆ:

APPLE-Ը ՉԻԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԿԱՄ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ, ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿԼԻՆԻ ԱՌԱՆՑ ԴԱԴԱՐԻ ԿԱՄ ՍԽԱԼՆԵՐԻ, ԵՎ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿ APPLE-Ը ԿԱՐՈՂ Է ԱՆՈՐՈՇ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՌԱՑՆԵԼ, ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՄԱՐԵԼ` ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ;

ԴՈՒՔ ՀՍՏԱԿ ԿԵՐՊՈՎ ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՔ, ՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ԵՎ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԱՌԿԱ Է» ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐՈՎ: APPLE-Ը, ՆՐԱ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԸ, ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԸ ԿԱՄ ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԵՐԸ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ, ՀՍՏԱԿ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ, ՆԵՐԱՌԵԼՈՎ` ՍԱԿԱՅՆ ՉՍԱՀՄՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ, ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՉԽԱԽՏՄԱՆ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ: ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ, APPLE-Ը, ՆՐԱ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԸ, ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԸ ԿԱՄ ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԵՐԸ ՉԵՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ (I) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԲԱՎԱՐԱՐԻ ՁԵՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, (II) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՁԵՐ ՕԳՏՎԵԼԸ ԿԼԻՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ, ՉԸՆԴՀԱՏՎԱԾ, ԱՊԱՀՈՎ ԿԱՄ ԱՌԱՆՑ ՍԽԱԼՆԵՐԻ, (III) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ԿԼԻՆԻ ՃՇԳՐԻՏ ՈՒ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ԵՎ (IV) ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ ՍԽԱԼՆԵՐ, ՈՐՊԵՍ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՄԱՍ, ԿՈՒՂՂՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ:

APPLE–Ը ՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՐՍՏԻՑ, ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻՑ, ՀԱՐՁԱԿՈՒՄԻՑ, ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻՑ, ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, ՀԱԿԵՐՆԵՐԻ ՀԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ՆԵՐԽՈՒԺՈՒՄՆԵՐԻՑ ԶԵՐԾ Է ԵՎ APPLE-Ը ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ԴՐԱ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ:

ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՆՅՈՒԹ ՄՏՆԵԼԸ, ՈՐԸ ՆԵՐԲԵՌՆՎԵԼ ԿԱՄ ԱՅԼ ԿԵՐՊ ՁԵՌՔ Է ԲԵՐՎԵԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ, ԱՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ՌԻՍԿՈՎ ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԼԻՆԵՔ ՄԻԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆ ՁԵՐ ՍԱՐՔԻՆ, ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՎՆԱՍԻ ԿԱՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿՈՐՍՏԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐԸ ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՑԵԼ ԱՅԴՊԻՍԻ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՆՅՈՒԹԻ ՆԵՐԲԵՌՆՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ: ԴՈՒՔ ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ԳԻՏԱԿՑՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԿԱՄ ՀԱՐՄԱՐ ՉԷ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՅՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄ ՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ, ՈՐՏԵՂ ԽԱՓԱՆՈՒՄԸ ԿԱՄ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԵՏԱՁԳՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՄ ՍԽԱԼՆԵՐԸ ԿԱՄ ԱՆՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆՄԵՋ, ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՀԱՆԳԵՑՆԵԼ ՄԱՀՎԱՆ, ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԻ ԿԱՄ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՆԱՍԻ:

Պատասխանատվության սահմանափակում

ՈՐՈՇ ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՔՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ: ՈՐՔԱՆՈՎ, ՈՐ ԱՅԴ ԲԱՑԱՌՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ԿԵՐՊՈՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ, ՍՏՈՐԵՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՈՐՈՇ ԲԱՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՁԵԶ ՉՎԵՐԱԲԵՐԵԼ:

APPLE-Ը ՊԵՏՔ Է ԳՈՐԾԱԴՐԻ ՈՂՋԱՄԻՏ ՋԱՆՔ ԵՎ ՊԱՏՇԱՃ ՀՈԳԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԸՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ՉԵՆ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԿՈՐՈՒՍՏԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ՈՐՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ Է (Ա) APPLE –Ի ԿՈՂՄԻՑ ՈՂՋԱՄԻՏ ՋԱՆՔ ԵՎ ՊԱՏՇԱՃ ԽՆԱՄՔ ՉԳՈՐԾԱԴՐԵԼՈՒ (Բ) APPLE-Ի ԼՈՒՐՋ ԱՆՓՈՒԹՈՒԹՅԱՆ, ԴԻՏԱՎՈՐՅԱԼ ՍԽԱԼ ԳՈՐԾԵԼԱԿԵՐՊԻ ԿԱՄ ԿԵՂԾԻՔԻ ԿԱՄ (Գ) ՄԱՀՎԱՆ ԿԱՄ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԻ:

ԴՈՒՔ ՀՍՏԱԿ ԿԵՐՊՈՎ ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ APPLE-Ը, ՆՐԱ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ, ԴՈՒՍՏՐ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԸ, ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԸ ԿԱՄ ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԵՐԸ ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ՁԵՐ ԱՌՋԵՎ ՈՐԵՎԷ ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՊԱՏԺԻՉ, ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՄ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔԱՅԻՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ ՇԱՀՈՒՅԹԻ, ԲԱՐԻ ԿԱՄՔԻ, ՕԳՈՒՏԻ<ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ, ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՄ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԸ ԿԱՄ ԱՅԼ ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ (ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԵԹԵ APPLE-Ը ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ Է ԵՂԵԼ ԱՅԴ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ)՝ԾԱԳԱԾ (I) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԿԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՆԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, (II) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ՄԱՐՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԴՐԱ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՄ ՄՇՏԱԿԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԻՑ, (III) ՉԱՐՏՈՆՎԱԾ ՄՈՒՏՔԸ ՁԵՐ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ, (IV) ՁԵՐ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՋՆՋԵԼԸ, ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՆ ԿԱՄ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՁԱԽՈՂՈՒՄԸ ԵՎ/ԿԱՄ ՈՒՂԱՐԿԵԼ ԵՎ ՍՏԱՆԱԼ ՉԿԱՐՈՂԱՆԱԼԸ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻՋՈՑՈՎ, (V) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՎԱՐՔԸ ԵՎ (VI) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՈՒՐԻՇ ՀԱՐՑ:

Վնասի հատուցում

Դուք համաձայնվում եք պաշտպանել, վնասը փոխհատուցել և զերծ պահել Apple-ին, նրա մասնաճյուղերին, դուստր ձեռնարկություններին, տնօրեններին, պաշտոնյաներին, աշխատակիցներին, գործակալներին, գործընկերներին, կապալառուներին և արտոնատերերին ցանկացած հավակնությունից կամ պահանջից, ներառյալ փաստաբանների ողջամիտ վարձավճարներից, որոնք արել է որևէ երրորդ կողմ` կապված կամ ծագող (ա) Ծառայության միջոցով ձեր ներկայացրած, դրած, փոխանցած կամ այլ կերպ առկա դարձրած ցանկացած Բովանդակության հետ, (բ) Ծառայությունից ձեր օգտվելու հետ, (գ) ձեր կողմից սույն Պայմանագրի ցանկացած խախտման հետ, (դ) Apple-ի կողմից ձեռնարկած ցանկացած քայլի հետ` որպես սույն Պայմանագրի կասկածելի խախտման հետաքննման մաս կամ նրա հայտնաբերածի կամ որոշման արդյունքում, որ սույն Պայմանագրի խախտում տեղի ունեցել է, կամ (ե) ձեր կողմից որևէ մեկի ցանկացած իրավունքների խախտման հետ: Սա նշանակում է, որ դուք չեք կարող դատական հայց հարուցել Apple-ի, նրա մասնաճյուղերի, դուստր ձեռնարկությունների, տնօրենների, պաշտոնյաների, աշխատակիցների, գործակալների, գործընկերների, կապալառուների և արտոնատերերի դեմ նրա որոշման դեպքում` ցանկացած տեղեկություն կամ Բովանդակություն հեռացնելու կամ մշակել հրաժարվելու մասին, ձեզ զգուշացնելու մասին, ձեր մուտքը Ծառայություն կասեցնելու կամ դադարեցնելու մասին, կամ ցանկացած քայլ ձեռնարկելու դեպքում կասկածվող խախտման հետաքննության ընթացքում կամ Apple-ի եզրակացության արդյունքում, որ սույն Պայմանագրի խախտում տեղի ունեցել է: Այս հրաժարման և վնասի հատուցման դրույթը վերաբերում է բոլոր խախտումներին, որոնք նկարագրվել են կամ դիտարկվել են սույն Պայմանագրում: Այս պարտավորությունը չի վերանում սույն Պայմանագրի և/կամ ձեր կողմից Ծառայության օգտագործման դադարեցման կամ ավարտից հետո: Դուք գիտակցում եք, որ օգտագործելով ձեր Հաշիվը, դուք պատասխանատու եք Ծառայության ամբողջ օգտագործման համար, և որ սույն Պայմանագիրը վերաբերում է ձեր հաշվի ցանկացած և բոլոր օգտագործումներին: Դուք համաձայնվում եք կատարել սույն Պայմանագիրը և պաշտպանել, վնասը հատուցել և զերծ պահել Apple-ին բոլոր և ցանկացած հավակնություններից ու պահանջներից, որոնք ծագում են ձեր Հաշվի օգտագործումից, անկախ նրանից, թե այդ օգտագործումը հստակորեն թույլատրվել է ձեր կողմից, թե ոչ:

Ծանուցումներ

Apple-ը կարող է ձեզ տրամադրել ծանուցումներ Ծառայության վերաբերյալ, ներառյալ` սույն Պայմանագրի փոփոխությունները, էլ-փոստով ձեր iCloud-ի էլեկտրոնային հասցեին (և/կամ մեկ այլ էլ.փոստի հասցե, որը կապված է ձեր Հաշվի հետ, տրամադրված լինելու դեպքում), սովորական փոստով կամ ձեր կայքէջում և/կամ Ծառայության մեջ դրանք դնելու ձևով:

Ղեկավարող օրենքը

Բացի հաջորդ պարբերությունում հստակորեն նախատեսված դեպքից, սույն Պայմանագիրը և ձեր ու Apple-ի միջև հարաբերությունը պետք է ղեկավարվի Կալիֆորնիա նահանգի օրենքներով, բացառելով դրա օրենքների բախման դրույթները: Դուքև Apple-ը համաձայնվում եք ենթարկվել Կալիֆորնիայի Սանտա Կլարա կոմսությունում տեղակայված դատարանների մասնավոր և բացառիկ գործող ընդդատությանը` լուծելու համար սույն Պայմանագրից առաջացող ցանկացած վեճ կամ պահանջ: Եթե (ա) դուք ԱՄՆ քաղաքացի չեք, (բ) դուք չեք բնակվում ԱՄՆ-ում, (գ) Ծառայություն չեք մտնում ԱՄՆ-ից և (դ) դուք ստորև նշված երկրներից մեկի քաղաքացի եք, դուք սույնով համաձայնվում եք, որ սույն Պայմանագրից առաջացած ցանկացած վեճ կամ պահանջ պետք է ղեկավարվի ստորև շարադրված համապատասխան օրենքով` առանց հաշվի առնելու օրենքների որևէ բախման դրույթ, և դուք սույնով միանշանակ կերպով ենթարկվում եք այն դատարանների ոչ բացառիկ գործող ընդդատությանը, որոնք տեղակայված են ստորև նշված նահանգում, գավառում կամ տարածքում, որոնց օրենքները կիրառվում են`

Եթե դուք Եվրոպական Միության որևէ երկրի կամ Շվեյցարիայի և Նորվեգիայի ու Իսլանդիայի քաղաքացի եք Կիրառվող օրենքն ու ֆորումը`

Ձեր սովորական բնակության վայրի օրենքներն ու դատարանները

Սույն Պայմանագրի նկատմամբ կիրառվելու համար հատուկ կերպով բացառվել է այն օրենքը, որը հայտնի է որպես Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Կոնվենցիա Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի մասին:

Զանազան

Այս պայմանագիրը հանդիսանում է ձեր և Apple-ի միջև ամբողջական պայմանագիր և կարգավորում է ձեր կողմից Ծառայության օգտագործումը` փոխարինելով ցանկացած նախորդ պայմանագրի ձեր և Apple-ի միջև, որը վերաբերում է Ծառայությանը: Դուք նաև կարող եք ենթակա լինել լրացուցիչ դրույթների, որոնք կարող են կիրառվել, երբ դուք օգտվում եք մասնաճյուղերի ծառայություններից, երրորդ կողմի բովանդակությունից, կամ երրորդ կողմի ծրագրից: Եթե այս Պայմանագրի ցանկացած մաս անվավեր է կամ ուժ չունեցող, այդ մասը կմեկնաբանվի այն ձևով, որ համընկնի համապատասխան օրենքի հետ, որը կարտացոլի, որքան հնարավոր է, կողմերի իրական մտադրությունները, իսկ մնացած մասը կմնա ուժի մեջ: Apple-ի կողմից սույն Պայմանագրով նախատեսված ցանկացած իրավունք կամ դրույթ չիրականացնելը չի համարվի այդ կամ այլ դրույթից հրաժարում: Դուք համաձայն եք, որ բացի այս Պայմանագրում հստակորեն այլ կերպ սահմանված դեպքերից, պետք է չլինեն այս Պայմանագրի երրորդ կողմ շահառուներ:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Apple-ը իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ փոփոխել այս Պայմանագիրը և սահմանել նոր կամ լրացուցիչ պայմաններ ձեր կողմից սույն Ծառայությունը օգտագործելու համար: Եթե դուք դրանց համաձայն չեք, պետք է դադարեք Ծառայությունից օգտվել և կապվեք iCloud-ի աջակցման բաժին ձեր Բովանդակությունը հանելու համար: Ծառայության ձեր շարունակական օգտագործումը կհամարվի ձեր կողմից այդ փոփոխությունների և լրացուցիչ դրույթների ու պայմանների ընդունում:

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

Ծառայությունից ձեր օգտվելը ներառում է էլեկտրոնային եղանակով պայմանագրեր կնքելու և/կամ գործարքներ կնքելու ունակություն: ԴՈՒՔ ԳԻՏԱԿՑՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ՁԵՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ ԵՆ ՁԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԵՆԹԱՐԿՎԵԼՈՒ ԵՎ ՎՃԱՐԵԼՈՒ ԱՅԴ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ. ՁԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԵՆԹԱՐԿՎԵԼՈՒ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՒՄՆԵՐԻՆ, ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՊՎԱԾ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՀԵՏ, ՈՐՈՆՔ ԴՈՒՔ ԿՆՔԵԼ ԵՔ ԱՅՍ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՉԵՂԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄՆԵՐԸ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ: Ձեր էլեկտրոնային գրառումները տեսնելու և պահելու համար ձեզանից կարող է պահանջվել ունենալ որոշակի համակարգչային տեխնիկա և ծրագրեր, որը միայն ձեր պատասխանատվությունն է:

Վերջին անգամ վերանայված` սեպտեմբեր18, 2013թ.