Legal

PODMÍNKY PRODUKTU iCLOUD

PODMÍNKY PRODUKTU iCLOUD

SEZNAMTE SE S PRODUKTEM ICLOUD

TATO PRÁVNÍ DOHODA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ APPLE UPRAVUJE VAŠE POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU, SOFTWARU, SLUŽEB A WEBOVÝCH STRÁNEK ICLOUD (DÁLE SPOLEČNĚ JEN „SLUŽBA“). JE DŮLEŽITÉ, ABYSTE SI TYTO PODMÍNKY PŘEČETLI A POROZUMĚLI JIM. ZAŠKRTNUTÍM MOŽNOSTI „SOUHLASÍM“ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE NA VÁS TYTO PODMÍNKY BUDOU VZTAHOVAT, ROZHODNETE-LI SE PRO PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ ICLOUD NEBO JEJÍ POUŽÍVÁNÍ.

Společnost Apple je poskytovatelem Služby, která vám umožňuje využívat vybrané Internetové služby, včetně ukládání vašeho osobního obsahu (jako například kontakty, kalendáře, fotografie, poznámky, připímky, dokumenty, aplikační data a iCloud email) a jeho zpřístupnění na vašich kompatibilních zařízeních a počítačích, a vybrané služby poskytované v závislosti na konkrétním místě, a to výhradně za těchto Podmínek. Jakmile si produkt iCloud aktivujete, bude váš obsah automaticky zasílán společnosti Apple a ukládán tak, abyste k němu později mohli mít přístup nebo aby vám byl bezdrátově zasílán na vaše zařízení nebo počítače s aktivovaným produktem iCloud. V těchto podmínkách znamená pojem „Apple“:

• Apple Inc., se sídlem 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornie, pro uživatele v Severní Americe, Střední Americe a Jižní Americe (s výjimkou Kanady); včetně území a držav Spojených států; držav Francie a Velké Británie v Severní Americe, Jižní Americe a Karibiku.

• Apple Canada, se sídlem 7495 Birchmount Road, Markham, ON L3R 5G2, pro uživatele v Kanadě nebo jejích území a držav;

• iTunes K.K., se sídlem Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo pro uživatele v Japonsku;

• Apple Pty Limited, se sídlem Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Austrálie, pro uživatele v Austrálii a na Novém Zélandu; včetně ostrovních držav, území a přidružených jurisdikcí; a

• iTunes Sarl, se sídlem 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Lucembursko, pro všechny ostatní uživatele.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

Službu mohou používat pouze osoby od 13 let věku. V případě, že jste mladší 13 let a bylo vám poskytnuto vaše Apple ID na základě požadavku schválenou vzdělávací institucí. Pokud je vám 13 a více let, ale v zemi vašeho pobytu jste dosud nezletilí, musíte si tyto Podmínky přečíst spolu se svým rodičem nebo opatrovníkem, abyste měli jistotu, že jste jim vy i váš rodič nebo opatrovník porozuměli. Rodiče nebo opatrovníci by rovněž měli jakékoliv nezletilé osoby upozornit na to, že hovořit po Internetu s neznámými lidmi může být nebezpečné, a učinit vhodná opatření k ochraně dětí, včetně sledování toho, jak Službu používají.

Abyste mohli Službu používat, nesmíte být osobou, která Službu nesmí používat podle zákonů Spojených států amerických či jiných příslušných jurisdikcí, včetně země, v níž máte trvalé bydliště nebo v níž Službu používáte. Vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami stvrzujete, že rozumíte a souhlasíte s výše uvedeným.

Používání Služby vyžaduje kompatibilní zařízení, přístup k internetu a určitý software (který může být zpoplatněn), může vyžadovat pravidelnou aktualizaci a tyto faktory ho mohou ovlivňovat. Společnost Apple si vyhrazuje právo omezit počet Účtů, které mohou být vytvořeny z určitého zařízení a počet zařízení spojených s určitým Účtem. Doporučujeme používat vysokorychlostní připojení k internetu. Rovněž doporučujeme používat k přístupu ke Službě nejnovější verzi požadovaného softwaru, která může být nezbytná k provádění určitých transakcí nebo k některým funkcím. Souhlasíte s tím, že za splnění těchto požadavků, které se mohou čas od času měnit, odpovídáte vy.

Používání služeb v závislosti na konkrétním místě

Společnost Apple a její partneři a poskytovatelé licence mohou prostřednictvím Služby (například Find My iPhone, Find My Friends) poskytovat některé funkce nebo služby, jež jsou závislé na informacích o poloze zařízení, získaných prostřednictvím systému GPS (tam, kde je dostupný), crowdsourcových Wi-Fi přípojných bodů a vysílačů mobilních telefonních operátorů. K tomu, aby vám tyto funkce či služby mohly být tam, kde jsou dostupné, poskytnuty, musí společnost Apple a její partneři a poskytovatelé licence shromažďovat, používat, předávat, zpracovávat a uchovávat vaše lokalizační údaje, zejména geografické polohy vašeho zařízení a informace spojené s vaším iCloud účtem („Účet“) a jakýmikoli zařízeními na něm zaregistrovanými, zejména vaše identifikační číslo Apple, identifikační číslo a název zařízení, a typ zařízení. Tímto souhlasíte a dáváte společnosti Apple a jejím partnerům a poskytovatelům licence svůj souhlas k tomu, aby shromažďovali, používali, předávali, zpracovávali a uchovávali takové lokalizační údaje a údaje o účtech za účelem poskytování a vylepšení takových funkcí nebo služeb.

Tento svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat tak, že nebudete funkce závisející na konkrétním místě používat a na svém zařízení a počítači vypnete Find My iPhone, Find My Friends nebo případně nastavení Lokalizačních služeb. Při použití služeb třetích stran, které v rámci Služby využívají nebo poskytují lokalizační data, se na vás vztahují podmínky a předpisy dané třetí strany o ochraně osobních údajů při použití lokalizačních údajů v rámci takových služeb třetí strany a měli byste si tyto podmínky a předpisy přečíst. Na lokalizační údaje poskytované v rámci Služby nelze spoléhat v situacích, kdy jsou zapotřebí přesné údaje o poloze nebo kdy chybné, nepřesné, opožděné nebo neúplné lokalizační údaje mohou vést ke smrti či zranění osob nebo ke škodě na majetku či životním prostředí. Společnost Apple je povinna vynaložit při poskytování Služby přiměřené úsilí a péči, avšak ani společnost Apple ani žádný z jejích poskytovatelů obsahu nezaručují dostupnost, přesnost, úplnost, spolehlivost či včasnost lokalizačních nebo jakýchkoliv jiných údajů zobrazovaných Službou.

Find My iPhone

Funkce Find My iPhone a Find My Mac jsou určeny výhradně k vašemu osobnímu použití. Po aktivaci na vašem zařízení iOS nebo počítači Mac lze tyto funkce použít jako pomoc k určení polohy vašeho vlastního zařízení iOS nebo počítače Mac, přehrání zvuku na nich, dálkovému vymazání nebo dálkovému spuštění režimu Ztraceno (Lost Mode). Pokud si myslíte, že jste své zařízení iOS ztratili, měli byste okamžitě aktivovat režim Ztraceno a pomoci ochránit kohokoliv, kdo používá nebo kupuje vaše zařízení iOS, nebo přistupuje k vašim údajům. Za ochranu svého zařízení iOS jste zodpovědní kódovým heslem, aktivací režimu Ztraceno na ztraceném zařízení iOS a zodpovědní za všechny poznámky a komunikace o svém zařízení iOS. Zanedbání provedení těchto kroků může mít za následek ztrátu dat nebo přístupu k vašim datům třetími stranami, znemožnění lokalizovat nebo objevit ztracené nebo ukradené zařízení iOS, nebo znemožnění zabránit prodeji nebo používání ztraceného nebo ukradeného zařízení iOS. Společnost Apple nemůže mít zodpovědnost za vaše pochybení při ochraně vašeho zařízení iOS kódovým heslem, aktivaci režimu Ztraceno a/nebo přijímání/odpovídání na poznámky a komunikace, nebo za vrácení vašeho zařízení iOS zpět vám nebo jakoukoliv ztrátu dat na vašem zařízení iOS.

Pokud je povolená funkce Najít My iPhone na zařízeních iOS se systémem iOS 7 nebo novějším, vaše zařízení iOS bude automaticky přesměrováno na vaše Apple ID a vašeho heslo služby Apple ID bude vyžadováno před tím, než by kdokoliv (včetně vás) mohl vypnout funkci Najít My iPhone, nebo aktivovat zařízení iOS po jeho vymazání, odstranění SIM karty nebo aktualizaci firmwaru zařízení nebo aplikaci obnovení softwaru. Společnost Apple a jeho oprávnění zástupci nemohou poskytovat technickou podporu hardwaru nebo softwaru, včetně služeb v rámci omezené záruky společnosti Apple, pokud je funkce Najít My iPhone před provedením služby deaktivována.

Aby bylo možné určit jejich polohu, musejí být zařízení iOS zapnutá a připojená k internetu (prostřednictvím datové sítě, jako je například 3G nebo registrovaná síť Wi-Fi). Aby bylo možné určit polohu počítače Mac, musí být zapnutý a nesmí být v režimu spánku, musí být připojený k internetu, musí být zapnutá Wi-Fi a počítač musí být v dosahu registrované sítě Wi-Fi. Pokud má vaše ztracené zařízení iOS aktivován Režim Ztraceno (Lost Mode), uchovává záznam nedávných poloh, kde bylo zapnuto a připojeno k Internetu, ukáže vám historii těchto poloh za posledních 24 hodin, pokud k určení jeho polohy použijete funkci Find My iPhone. Pokud bylo vaše zařízení iOS nebo počítač Mac na dálku smazáno, nemůžete určit jeho polohu, přehrát zvuk, zrušit dálkové smazání tohoto zařízení iOS nebo počítače Mac ani aktivovat Režim Ztraceno (Lost Mode) pro takové zařízení. Požadavky na určení polohy ovlivní stav baterií lokalizovaného zařízení nebo počítače Mac. Pokud se domníváte, že došlo k odcizení vašeho zařízení iOS nebo počítače Mac, měli byste se obrátit na místně příslušné orgány činné v trestním řízení a použít funkce Find My iPhone jako jsou režim Ztraceno vašeho zařízení iOS nebo uzamčení nebo dálkové smazání vašeho zařízení iOS nebo počítače Mac, abyste ochránili svá data. Jestliže jste požádali o určení polohy svého zařízení iOS nebo počítače Mac a byla určena jeho poloha na mapě, můžete sledovat poslední polohu vašeho zařízení iOS nebo počítače Mac po dobu až 24 hodin od vašeho prvotního požadavku. Společnost Apple poté tyto údaje do 24 hodin od vašeho prvotního požadavku smaže. SLUŽBY V RÁMCI TÉTO FUNKCE, KTERÉ ZÁVISEJÍ NA KONKRÉTNÍM MÍSTĚ, NEJSOU URČENY A NEJSOU VHODNÉ PRO POUŽITÍ JAKO SYSTÉM LOKALIZACE VE STAVECH NOUZE.

Find My Friends

Aplikace Find My Friends, kterou si lze stáhnout z App Store (je nezbytné mít kompatibilní hardware a software), vám umožní sdílet vaši polohu s omezeným počtem dalších uživatelů prostřednictvím vašich zařízení, a to po přijetí požadavků od takových dalších uživatelů. Můžete také sledovat polohu omezeného počtu dalších uživatelů, kteří přijali vaši žádost, prostřednictvím jejich zařízení. Své zařízení můžete nastavit tak, že automaticky upozorní další uživatele, když opustíte či dorazíte na určitou polohu, a poté, co se s těmito uživateli spřátelíte, můžete nastavit své zařízení tak, aby vás upozornilo, když tito uživatelé opustí či dorazí na určitou polohu. Máte rovněž možnost dočasně sdílet svoji polohu s omezeným počtem skupin založených vámi nebo jiným uživatelem a sledovat polohu všech členů těchto skupin. Polohu svého zařízení můžete před všemi dalšími uživateli dočasně skrýt. Svůj souhlas s tím, aby mohl jiný uživatel sledovat vaši polohu, můžete odvolat. Tuto funkci můžete vypnout tak, že se odhlásíte (sign out) nebo že aplikaci Find My Friends odinstalujete ze svého zařízení. Neoprávněným změnám vámi zvolených nastavení můžete zabránit pomocí omezení v nastavení iOS, včetně přijetí požadavků na sledování polohy nebo jejího skrytí. Požadavky na určení polohy ovlivní stav baterií lokalizovaného zařízení. SLUŽBY V RÁMCI TÉTO FUNKCE, KTERÉ ZÁVISEJÍ NA KONKRÉTNÍM MÍSTĚ, NEJSOU URČENY A NEJSOU VHODNÉ PRO POUŽITÍ JAKO SYSTÉM LOKALIZACE VE STAVECH NOUZE.

Zálohování

U zařízení iOS lze provádět automatické zálohování a dochází k němu pravidelně, když je u zařízení uzamčena obrazovka, je připojeno ke zdroji a k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi. iCloud uloží vaše poslední tři zálohování; nicméně, pokud zařízení nebylo zálohováno na iCloud po dobu sto osmdesáti (180) dnů, společnost Apple si vyhrazuje právo vymazat zálohování spojená s tímto zařízením. Zálohování je omezeno na nastavení zařízení, jeho charakteristiky, fotografie a videa, zprávy (iMessage, SMS a MMS), vyzvánění, aplikační data, lokalizační nastavení (jako jsou například vámi nastavená připomenutí v závislosti na poloze) a organizaci domovské obrazovky a aplikací. Obsah zakoupený v iTunes Store, App Store nebo iBookstore zálohovaný není, ale za předpokladu splnění požadavků na účet, dostupnost a dodržování příslušných podmínek může být k dispozici ke stažení z těchto služeb. Média synchronizovaná z vašeho počítače zálohována nejsou. Váš e-mail, kontakty, kalendář, záložky a dokumenty iCloud jsou uloženy v produktu iCloud a jsou z něj dostupné. Společnost Apple je povinna vynaložit při poskytování Služby přiměřené úsilí a péči, avšak SPOLEČNOST APPLE V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE UJIŠTĚNÍ, ŽE U JAKÉHOKOLIV OBSAHU, KTERÝ MŮŽETE ULOŽIT NEBO K NĚMUŽ MŮŽETE MÍT PŘÍSTUP PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY, NEMŮŽE DOJÍT K NEÚMYSLNÉMU POŠKOZENÍ, ZNEHODNOCENÍ, ZTRÁTĚ NEBO ODSTRANĚNÍ V SOULADU S TĚMITO PODMÍNKAMI, A SPOLEČNOST APPLE NEPONESE ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE K TAKOVÉMU POŠKOZENÍ, ZNEHODNOCENÍ, ZTRÁTĚ NEBO ODSTRANĚNÍ DOŠLO. Jste odpovědní za provádění vhodného alternativního zálohování svých informací a údajů.

Pokud si aktivujete zálohování iCloud Backup, nebude vaše zařízení zálohovat iTunes automaticky během synchronizace, ale zálohování iTunes můžete zahájit manuálně.

My Photo Stream

Pokud si na svém zařízení nebo počítači aktivujete My Photo Stream, budou nové fotografie pořízené vaším zařízením nebo importované do vašeho počítače nahrány do iCloud a poté automaticky staženy na jiná vaše zařízení nebo počítače, na kterých je rovněž aktivován My Photo Stream. Stažené fotografie se objeví v náhledu My Photo Stream nebo složce na zařízení.

Rozlišení fotografií se může lišit v závislosti na konkrétním zařízení, na které jsou staženy. K používání My Photo Stream na zařízeních je nutné připojení Wi-Fi. Společnost Apple si vyhrazuje právo uvalit limity na počet a/nebo velikost fotografií, které je možné nahrát v daném časovém rozmezí, aby tak zamezila nechtěnému nebo nepřiměřenému využívání služby.

Fotografie nahrané do Skupiny Fotografií za účelem použití s My Photo Stream jsou automaticky vymazány podle času a omezení počtu. Na zařízeních v albu nebo v náhledu My Photo Stream je uložen omezený počet nejnovějších fotografií; nejstarší fotografie, překračující stávající limit, budou automaticky vymazány, jakmile budou staženy nové skupiny fotografií.

Sdílení fotografií iCloud

Je-li aktivovaná služba sdílení fotografií iCloud, může sdílet vybrané fotografie a kompatibilní videa s ostatními na kompatibilních systémech, nebo veřejně na internetu vytvářením sdílených skupin fotografií. Uživatelé, se kterými sdílíte, mohou fotografie okomentovat nebo sdílet své vlastní fotografie a videa, a jejich komentáře, fotografie a videa budou sdílena s ostatními uživateli s těmi, se kterými sdílíte své skupiny fotografií. Vlastník skupiny fotografií může vymazat jakýkoliv komentář, fotografie nebo videa ze skupiny, ale přispěvatel může vymazat pouze fotografie nebo videa, ke kterým přispěl nebo komentáře k jejich fotografiím nebo videím při sdílení vlastníka skupiny fotografií s přispěvatelem.

Velikost jakékoliv dané sdílené skupiny fotografií je omezena počtem fotografií, videí nebo příjemců a/nebo velikostí. Stažené fotografie lze ukládat ručně. Sdílené skupiny fotografií používají mobilní připojení, pokud není dostupné připojení wifi.

Změna Služby

Společnost Apple si vyhrazuje právo Službu (nebo kteroukoliv její část) změnit nebo ukončit, ať již dočasně nebo trvale. Společnost Apple může oznámení o jakýchkoliv podstatných změnách Služby zveřejnit na svých webových stránkách a/nebo zaslat email na hlavní adresu spojenou s vaším Účtem. Jste odpovědní za to, že budete kontrolovat svoji emailovou adresu iCloud a/nebo hlavní emailovou adresu zaregistrovanou u společnosti Apple a veškerá taková oznámení si přečtete. Souhlasíte s tím, že společnost Apple nebude vůči vám ani vůči žádné třetí straně odpovědná za žádnou změnu nebo ukončení Služby. Pokud jste již za použití Služby zaplatili a my ji ukončíme nebo podstatným způsobem snížíme její funkčnost, vrátíme vám poměrnou část jakékoliv vámi předem zaplacené částky.

Omezení užívání

Souhlasíte s tím, že budete Službu používat výhradně pro účely povolené těmito Podmínkami a příslušnými zákony, předpisy nebo postupy obecně přijímanými v příslušné jurisdikci. Váš Účet má kapacitu paměti 5 GB tak, jak je popsáno na stránkách funkcí iCloud. Další kapacitu lze dokoupit způsobem popsaným níže. Překračování jakéhokoliv příslušného nebo přiměřeného limitu šířky pásma nebo kapacity paměti (například kapacity pro zálohování nebo emailový účet) je zakázáno a může vám to znemožnit zálohování na iCloud, přidávání dokumentů nebo přijímání nové pošty zaslané na vaši emailovou adresu iCloud. Pokud vaše používání Služby nebo jiné jednání úmyslně či neúmyslně ohrožuje schopnost společnosti Apple poskytovat Službu nebo jiné systémy, bude společnost Apple oprávněna podniknout veškeré přiměřené kroky k ochraně Služby a systémů Apple, které mohou zahrnovat přerušení vašeho přístupu ke Službě. Opakované porušování limitů může mít za následek ukončení vašeho Účtu.

Dostupnost Služby

Služba nebo kterákoliv její funkce či část nemusí být dostupné ve všech jazycích nebo ve všech zemích a společnost Apple nečiní žádné prohlášení v tom smyslu, že by Služba nebo kterákoliv její funkce či část byly vhodné nebo dostupné k použití v jakémkoliv konkrétním místě. Pokud se rozhodnete pro přístup ke Službě a její používání, činíte tak z vlastní iniciativy a odpovídáte za dodržování všech příslušných zákonů, zejména jakýchkoliv příslušných místních zákonů.

Veřejná beta verze

Společnost Apple se čas od času může rozhodnout nabídnout nové a/nebo aktualizované funkce Služby (dále jen „Beta funkce“) v rámci Veřejného beta programu (dále jen „Program“) s cílem získat zpětnou vazbu ohledně kvality a použitelnosti Beta funkcí. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že vaše účast v Programu je dobrovolná a nezakládá právní partnerství, zastoupení ani pracovní poměr mezi vámi a společností Apple a společnost Apple není povinna vám žádné Beta funkce poskytnout. Společnost Apple může dát takové Beta funkce k dispozici účastníkům Programu prostřednictvím online registrace nebo přihlášení přes Službu. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnost Apple může shromažďovat a používat určité informace z vašeho Účtu, zařízení a periferních zařízení k tomu, aby vás přihlásila do Programu a/nebo zjistila, zda máte nárok se jej účastnit. Jste srozuměni s tím, že jakmile se do Programu přihlásíte, může se stát, že už se nebudete moci vrátit k předchozí verzi dané Beta funkce, která nebyla beta verzí. I v případě, že takový návrat je možný, se však může stát, že nebudete moci přesunout data vytvořená v rámci Beta funkce do předchozí verze, která nebyla beta verzí. Vaše používání Beta funkcí a účast v Programu se řídí těmito Podmínkami a jakýmikoliv dalšími licenčními podmínkami, které mohou být samostatně připojeny k Beta funkcím. Beta funkce jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a „DLE DOSTUPNOSTI“ a mohou obsahovat chyby či nepřesnosti, které mohou způsobit selhání, poškození nebo ztrátu dat a/nebo informací z vašeho zařízení a periferních zařízení (zejména serverů a počítačů) k němu připojených. Společnost Apple důrazně doporučuje, abyste si předtím, než se zapojíte do Programu, veškerá data a informace na vašem zařízení a veškerých periferních zařízeních zálohovali. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré Beta funkce používáte výhradně na vlastní riziko. PŘEBÍRÁTE VEŠKERÁ RIZIKA A VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ S VAŠÍ ÚČASTÍ V JAKÉMKOLIV PROGRAMU, ZEJMÉNA JAKÉKOLIV POPLATKY ZA PŘIPOJENÍ K INTERNETU, VÝDAJE NA ZÁLOHOVÁNÍ, NÁKLADY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO ZAŘÍZENÍ A PERIFERNÍCH ZAŘÍZENÍ, A JAKOUKOLIV ŠKODU NA JAKÉMKOLIV ZAŘÍZENÍ, SOFTWARU, INFORMACÍCH ČI DATECH. Společnost Apple vám může, avšak nemusí poskytnout technickou a/nebo jinou podporu pro Beta funkce. Pokud vám podporu poskytne, bude poskytována vedle běžné podpory, která je vám poskytována v rámci Služby, a bude dostupná pouze prostřednictvím Programu. Zavazujete se dodržovat veškerá pravidla a zásady poskytování podpory, které společnost Apple stanoví jako podmínku poskytnutí takové podpory. Společnost Apple si vyhrazuje právo podmínky nebo zásady Programu kdykoliv změnit (včetně ukončení Programu), a to i bez předchozího upozornění, a může vaši účast v Programu kdykoliv zrušit. Berete na vědomí, že společnost Apple není povinna vám poskytnout komerční verzi Beta funkcí, a pokud by taková komerční verze byla k dispozici, že může mít vlastnosti nebo funkce odlišné od těch, které obsahují Beta funkce. V rámci Programu vám společnost Apple poskytne možnost předkládat připomínky, návrhy nebo jinou zpětnou vazbu ohledně vašeho používání Beta funkcí. Souhlasíte s tím, že pokud nebude učiněna samostatná písemná dohoda o opaku, může společnost Apple volně používat jakoukoliv vámi poskytnutou zpětnou vazbu pro libovolné účely.

Rozšíření kapacity paměti prostřednictvím předplatného

Další kapacitu paměti lze dokoupit prostřednictvím předplatného.

Poplatky

V rámci Služby jsou přijímány platby platebními kartami a prostřednictvím vybraných platebních účtů (kde jsou dostupné) a automaticky bude vybrán způsob platby spojený s vaším identifikačním číslem Apple (například způsob platby, který používáte k nákupu v iTunes Store, App Store, nebo iBookstore, je-li k dispozici). Společnost Apple může získat předchozí souhlas na určitou částku až do výše hodnoty transakce. Poplatky za rozšíření paměti jsou účtovány ročně před samotným poskytnutím služby. Vyúčtování je prováděno v okamžiku transakce nebo krátce po ní. Souhlasíte s tím, že zaplatíte za rozšíření paměti, které si zakoupíte prostřednictvím Služby, a že společnost Apple může z vaší platební karty nebo platebního účtu strhnout cenu za jakékoliv takto zakoupené rozšíření i veškeré další částky (včetně jakýchkoliv daní a případných poplatků z prodlení), které mohly narůst na vašem Účtu nebo v souvislosti s ním, a že společnost Apple může každoročně strhávat veškeré poplatky nebo částky spojené s vaším předplatným z vaší platební karty nebo platebního účtu, dokud předplatné nezměníte nebo nezrušíte. Pokud tedy své předplatné nezměníte nebo nezrušíte před následujícím datem ročního vyúčtování, strhneme z vaší platební karty nebo platebního účtu aktuální výši poplatků k takovému následujícímu datu vyúčtování.

Přibližně třicet (30) dnů před datem vašeho ročního vyúčtování vás budeme e-mailem na e-mailovou adresu spojenou s vaším identifikačním číslem Apple informovat, že u vašeho Účtu bude provedeno vyúčtování, a připomeneme vám, že z vaší platební karty nebo platebního účtu budou k datu ročního vyúčtování strženy uvedené poplatky. Své předplatné můžete změnit rozšířením nebo zmenšením kapacity vaší paměti v rámci sekce Nastavení (Settings) v iCloud na vašem zařízení nebo v rámci sekce Možnosti systému (System Preferences) v iCloud na vašem počítači Mac nebo v rámci sekce Ovládací panely iCloud (iCloud Control Panel) na vašem počítači. Příslušný poplatek za rozšíření kapacity paměti nabývá okamžité účinnosti; snížení kapacity vaší paměti nabude účinnosti k následujícímu datu vyúčtování. JSTE ODPOVĚDNÍ ZA VČASNOU ÚHRADU VŠECH POPLATKŮ A ZA POSKYTNUTÍ PLATNÉ PLATEBNÍ KARTY NEBO ÚDAJŮ O PLATEBNÍM ÚČTU SPOLEČNOSTI APPLE ZA ÚČELEM ÚHRADY VŠECH POPLATKŮ. Veškeré poplatky budou účtovány na vrub platební karty nebo platebního účtu, které uvedete při registraci. Pokud nebude společnost Apple moci úspěšně strhnout z vaší platební karty nebo platebního účtu splatné poplatky, vyhrazuje si právo odvolat nebo omezit přístup k vámi uloženému Obsahu, vymazat jej nebo ukončit váš Účet. Pokud si přejete uvést jinou platební kartu či platební účet nebo pokud dojde ke změně ve stavu vaší platební karty či platebního účtu, jste povinni změnit své údaje online v části Informace o účtu (Account Information) iCloud; to může dočasně narušit váš přístup ke Službám do doby, než si společnost Apple ověří vaše nové platební údaje.

Vaše celková cena bude zahrnovat cenu za rozšíření plus jakékoliv příslušné poplatky z kreditních karet a jakoukoliv daň z prodeje, uživatelskou daň, daň za zboží a služby (GST), daň z přidané hodnoty (DPH) nebo jiné obdobné daně, a to podle příslušného zákona nebo na základě daňové sazby platné v okamžiku nákupu rozšíření. Daň budeme účtovat v případech, kdy jsme povinni tak činit podle daňových pravidel vztahujících se na Službu.

Informace o účtu a dotazy ohledně vyúčtování

Podrobné údaje o vašem Účtu, včetně způsobu platby a měny, ve které je prováděno vyúčtování, naleznete na vašem zařízení na stránce vedení vašeho Účtu. Společnost Apple vám zašle elektronickou fakturu na vaši emailovou adresu spojenou s vaším identifikačním číslem Apple, kdykoliv bude u vašeho Účtu provedeno vyúčtování jakýchkoliv poplatků za Službu. Pokud se domníváte, že došlo k chybnému vyúčtování za Službu, informujte nás, prosím, do 45 dnů od data vyúčtování na adresu Podpory iCloud (iCloud Support) na stránkách www.apple.com/support/icloud.

Zrušení a refundace

Veškeré poplatky a částky, které zaplatíte v souvislosti se Službou, jsou nevratné, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje zákon nebo kdy je jinak uvedeno v těchto Podmínkách. Ohledně úplného vrácení částky můžete společnost Apple kontaktovat do 15 dnů od prvotního nákupu rozšíření nebo do 45 dnů od následné roční platby. Podrobné informace ohledně žádosti o refundaci naleznete na stránkách www.apple.com/support/icloud. Toto pravidlo se může měnit v závislosti na příslušném místním právu. Podrobné informace získáte u pracovníků Podpory iCloud (iCloud Support).

Své předplatné můžete zrušit snížením kapacity paměti na bezplatných 5 GB, a to v části Kapacita paměti (Storage Plan) v rámci Informací o účtu iCloud (Account Information) na vašem zařízení, v náhledu vašeho Účtu iCloud v systémových preferencích na vašem počítači Mac nebo v náhledu vašeho Účtu iCloud na Kontrolním panelu iCloud pro Windows na vašem osobním počítači. Vámi zaplacené předplatné bude zrušeno k následujícímu datu ročního vyúčtování. Částečná refundace je možná v případech stanovených zákonem.

Změna ceny

Společnost Apple může kdykoliv po předchozím upozornění tak, jak je vyžadováno příslušnými zákony, provést změnu ceny za rozšíření kapacity nebo kterékoliv její části nebo zavést nové ceny či poplatky. Změny cen a zavedení nových cen realizované během účtovacího roku pro vaše předplatné se budou vztahovat na následující roky pro vyúčtování předplatného a na všechny nové předplatitele po datu účinnosti takové změny. Pokud s jakýmikoliv takovými změnami cen nesouhlasíte, musíte rozšíření paměti zrušit a přestat je používat.

Vaše používání Služby

Váš Účet

Jako registrovaný uživatel Služby si můžete založit Účet. Údaje o svém Účtu nikomu nesdělujte. Jste výhradně odpovědni za zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašeho Účtu a za veškeré aktivity, které na vašem Účtu nebo jeho prostřednictvím probíhají, a souhlasíte s tím, že budete společnost Apple okamžitě informovat o každém porušení bezpečnosti v souvislosti s vaším Účtem. Rovněž berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služba je určena pro osobní použití fyzickými osobami a že údaje o svém Účtu a/nebo heslu byste neměli sdělovat jiným osobám. Za podmínky vynaložení přiměřené odbornosti a náležité péče z naší strany nebude společnost Apple odpovědná za jakékoliv ztráty vyplývající z neoprávněného užití vašeho Účtu v důsledku vašeho nedodržení těchto pravidel.

Abyste mohli Službu využívat, musíte zadat své identifikační číslo Apple a heslo k ověření vašeho Účtu. Při své registraci, ale i používání Služby se zavazujete poskytovat přesné a úplné údaje (dále jen „Registrační údaje ke Službě“) a dále se zavazujete aktualizovat své Registrační údaje ke Službě tak, aby tyto byly přesné a úplné. Pokud neposkytnete přesné, aktuální a úplné Registrační údaje ke Službě, může být váš Účet přerušen a/nebo ukončen. Souhlasíte s tím, že společnost Apple může uchovávat a používat Registrační údaje ke Službě, které jí poskytnete, pro udržování vašeho Účtu a provádění vyúčtování.

Další závazky nebo podmínky užívání

V souvislosti s určitými částmi a funkcemi Služby poskytované společností Apple a/nebo jejími poskytovateli licence, zejména s možností stahovat již dříve zakoupené položky a iTunes Match (které podléhají dalším poplatkům), je potřeba uzavřít samostatnou softwarovou nebo jinou licenční smlouvu či podmínky užívání. Jako podmínku užívání těchto určitých částí nebo funkcí Služby si musíte tuto samostatnou smlouvu přečíst, akceptovat ji a souhlasit s tím, že pro vás bude závazná.

Neexistence převodu

Žádným ustanovením v těchto Podmínkách se na vás nepřevádí žádný podíl, titul či licence k jakémukoliv identifikačnímu číslu Apple, e-mailové adrese, názvu domény, identifikačnímu číslu iChat nebo podobnému zdroji, který využíváte v souvislosti se Službou.

Neexistence nástupnického práva

Souhlasíte s tím, že váš Účet bude nepřevoditelný a že práva k vašemu identifikačnímu číslu Apple nebo Obsahu v rámci vašeho Účtu zaniknou vaší smrtí. Na základě přijetí úmrtního listu bude váš Účet zrušen a veškerý Obsah v rámci vašeho Účtu vymazán. Další informace získáte u pracovníků Podpory iCloud (iCloud Support) na webových stránkách www.apple.com/support/icloud.

Zákaz dalšího prodeje Služby

Zavazujete se, že Službu (nebo kteroukoliv její část) nebudete za žádným účelem reprodukovat, kopírovat, vytvářet z ní duplikáty, prodávat ji, znovu ji prodávat, pronajímat či s ní obchodovat.

Předpis o ochraně osobních údajů společnosti Apple

Jste srozuměni s tím, že užíváním Služby udělujete svůj souhlas se shromažďováním a použitím určitých informací týkajících se vaší osoby a vašeho využívání Služby v souladu s předpisem společnosti Apple o ochraně osobních údajů. Dále souhlasíte s tím, aby společnost Apple shromažďovala, používala, předávala, zpracovávala a uchovávala informace týkající se vašeho Účtu a jakýchkoliv zařízení či počítačů, které jsou registrovány pro účely poskytování Služby a jakýchkoliv jejích funkcí. V souvislosti s vaším využíváním Služby může společnost Apple shromažďovat technické, statistické nebo diagnostické informace spojené nebo vyplývající s takového užívání, které může využívat za účelem podpory a zkvalitňování a zdokonalování produktů a služeb společnosti Apple. Bližší údaje získáte v úplném znění našeho vnitřního předpisu o ochraně osobních údajů na webových stránkách: http://www.apple.com/privacy/. Dále jste srozuměni a souhlasíte s tím, že tyto informace mohou být předávány do Spojených států amerických a/nebo jiných zemí za účelem jejich uložení, zpracování a využití ze strany společnosti Apple, jejích spřízněných osob a/nebo jejich poskytovatelů služeb. Osobní údaje týkající se osob, které mají trvalý pobyt v členské zemi Evropského hospodářského prostoru (EHP), jsou pod kontrolou společností Apple Distribution International v Corku, Irsko.

Obsah a vaše jednání

Obsah

„Obsah“ znamená jakékoliv informace, které lze vytvořit prostřednictvím Služby nebo s nimiž je možné se prostřednictvím Služby setkat, jako jsou například datové soubory, charakteristika zařízení, psaný text, software, hudba, grafika, fotografie, obrazový materiál, zvukové záznamy, video záznamy, zprávy a jakékoliv jiné podobné materiály. Jste srozuměni s tím, že veškerý Obsah, ať již uveřejněný nebo soukromě přenášený v rámci Služby je výhradní odpovědností osoby, od které takový Obsah pochází. To znamená, že vy, nikoliv společnost Apple, nesete výhradní odpovědnost za jakýkoliv Obsah, který si nahrajete, stáhnete, zveřejníte, zašlete e-mailem, předáte, uložíte nebo jinak zpřístupníte tím, že budete užívat Službu. Jste srozuměni s tím, že při užívání Služby můžete narazit na Obsah, který budete považovat za urážlivý, neslušný nebo nepřijatelný, a že můžete jiné uživatele vystavit Obsahu, který budou považovat za zcela nevhodný. Společnost Apple prostřednictvím Služby Obsah nekontroluje, ani neručí za přesnost, mravnost či kvalitu takového Obsahu. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že Službu a jakýkoliv Obsah užíváte výhradně na vlastní riziko.

Vaše jednání

Souhlasíte s tím, že NEBUDETE Službu využívat k následujícímu:

a. nahrávat, stahovat, zveřejňovat, zasílat e-mailem, přenášet, ukládat nebo jinak zpřístupňovat jakýkoliv Obsah, který je nezákonný, obtěžující, ohrožující, závadný, trýznivý, urážlivý, pomlouvačný, výhrůžný, násilný, obscénní, vulgární, útočný ve vztahu k soukromí jiných osob, nenávistný, rasově nebo etnicky urážlivý či jinak nevhodný;

b. sledovat nebo obtěžovat jiné osoby, vyhrožovat jim či působit újmu;

c. pokud jste dospělá osoba, požadovat osobní údaje nebo jiné informace od nezletilé osoby (tj. jakékoliv osoby mladší 18-ti let nebo osoby jiného věku, která je podle místního práva považována za nezletilou), kterou osobně neznáte, zejména následující: úplné jméno nebo příjmení, adresu bydliště, poštovní směrovací číslo, telefonní číslo, fotku nebo název školy, kostela či atletického týmu, který taková nezletilá osoba navštěvuje, nebo jména jejích přátel;

d. vydávat se za jakoukoliv osobu či subjekt, kterým nejste – nesmíte napodobovat nebo se vydávat za jinou osobu (včetně celebrit), subjekt, jiného uživatele iCloud, zaměstnance společnosti Apple nebo osobnost veřejného života či veřejného činitele nebo jinak zkreslovat své spojení s nějakou osobou či subjektem (společnost Apple si vyhrazuje právo odmítnout nebo zablokovat identifikační číslo Apple nebo emailovou adresu, které by mohly být považovány za napodobování jiné osoby nebo zkreslování vaší identity či zneužívat jméno či identitu jiné osoby);

e. podílet se na porušování autorských práv nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví (včetně stahování jakéhokoliv obsahu, který nemáte právo stahovat) nebo prozrazovat jakákoliv obchodní tajemství nebo důvěrné informace v rozporu se smlouvou o důvěrných informacích, pracovní smlouvou nebo smlouvou o nesdělování informací;

f. zveřejňovat, zasílat, předávat nebo jinak zpřístupňovat jakékoliv nevyžádané nebo nepovolené e-mailové zprávy, reklamy, propagační materiály, junk mail, spamy nebo řetězové dopisy (tzv. chain letters), zejména hromadné obchodní reklamy nebo informační oznámení;

g. padělat hlavičku paketu protokolu TCP-IP (TCP-IP packet header) či jakékoliv údaje z hlavičky v e-mailu nebo skupinově zasílané zprávě nebo jiným způsobem vložit do hlavičky informace s cílem uvést příjemce v omyl ohledně původu jakéhokoliv obsahu přenášeného prostřednictvím Služby (tzv. „spoofing“);

h. nahrávat, zveřejňovat, zasílat e-mailem, předávat, ukládat nebo jinak zpřístupňovat jakýkoliv materiál, který obsahuje viry či jiný počítačový/strojový kód, soubory nebo programy, které mají poškodit, narušit nebo omezit normální provoz Služby (nebo kterékoliv její části) nebo jakéhokoliv počítačového softwaru či hardwaru;

i. zasahovat do Služby nebo ji narušovat (například získávat přístup k ní pomocí automatizovaných prostředků typu skriptů nebo webových pavouků 'web crawlers') nebo narušovat či zasahovat do jakýchkoliv serverů či sítí spojených se Službou nebo do jakýchkoliv pravidel, požadavků nebo předpisů pro regulaci sítí spojených se Službou (včetně neoprávněného přístupu, používání nebo monitorování údajů nebo aktivit na nich);

j. plánovat jakoukoliv nezákonnou činnost nebo se na ní podílet; a/nebo

k. shromažďovat a ukládat osobní údaje jiných uživatelů Služby za účelem jejich použití v souvislosti s jakýmikoliv výše uvedenými zakázanými činnostmi.

Odstranění obsahu

Berete na vědomí, že společnost Apple neručí a není odpovědná za jakýkoliv Obsah poskytnutý jinými osobami a není povinna takový Obsah předem prověřovat. Společnost Apple si však vyhrazuje právo kdykoliv určit, zda je Obsah vhodný a je v souladu s těmito Podmínkami, a může jej kdykoliv předem prověřit, přesunout, zamítnout, změnit a/nebo odstranit, aniž by na to předem upozornila a dle vlastního uvážení, pokud takový Obsah bude v rozporu s těmito Podmínkami nebo bude jinak nevhodný.

Zálohování vašeho Obsahu

Jste odpovědní za zálohování jakýchkoliv důležitých dokumentů, obrazového materiálu nebo jiného Obsahu, který ukládáte nebo k němuž máte přístup prostřednictvím Služby, na váš vlastní počítač nebo jiné zařízení. Společnost Apple je povinna při poskytování Služby vynaložit přiměřené úsilí a řádnou péči, nezaručuje však ani neujišťuje, že Obsah, který prostřednictvím Služby ukládáte nebo k němuž máte přístup, nemůže být neúmyslně poškozen či zničen nebo nemůže dojít k jeho ztrátě.

Přístup k vašemu Účtu a Obsahu

Společnost Apple si vyhrazuje právo podniknout kroky, které důvodně považuje za nezbytné či vhodné k vymáhání a/nebo ověření dodržování jakékoliv části těchto Podmínek. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple může – aniž by jí vůči vám vznikala jakákoliv odpovědnost – mít přístup k informacím o vašem Účtu a Obsahu, může je užívat, uchovávat je a/nebo je sdělit orgánům činným v trestním řízení, státním úředníkům a/nebo třetí straně, jak bude společnost Apple považovat za důvodně nezbytné či vhodné, pokud bude povinna tak učinit ze zákona nebo pokud bude v dobré víře přesvědčena, že takový přístup, užívání, sdělení či uchování je důvodně nutné k (a) splnění zákonného postupu či požadavku, (b) vymáhání těchto Podmínek, včetně vyšetřování jakéhokoliv možného porušení takového postupu nebo požadavku, (c) zjištění, prevenci či jinému ošetření zabezpečení, otázek podvodného jednání či technických otázek nebo (d) ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Apple, jejích uživatelů, třetí strany nebo veřejnosti, jak je vyžadováno nebo povoleno příslušným zákonem.

Oznámení týkající se autorského práva – DMCA

Pokud se domníváte, že došlo k narušení jakéhokoliv Obsahu, ke kterému nárokujete autorské právo, obraťte se, prosím, na pracovníka společnosti Apple pro záležitosti autorského práva (Copyright Agent), jak je uvedeno v našem vnitřním předpisu o autorských právech na stránkách http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Společnost Apple může dle vlastního uvážení pozastavit a/nebo ukončit Účty uživatelů, u kterých dochází k opakovanému porušování.

Porušení těchto Podmínek

Pokud se při užívání Služby setkáte s Obsahem, který považujete za nevhodný nebo který podle vás jinak porušuje tyto Podmínky, můžete tuto skutečnost oznámit zasláním emailové zprávy na adresu abuse@iCloud.com.

Obsah předložený nebo zpřístupněný vámi v rámci Služby

Vámi udělená licence

Společnost Apple si nenárokuje vlastnictví materiálů a/nebo Obsahu,který předkládáte či zpřístupňujete v rámci Služby, s výjimkou materiálů, na které vám může společnost Apple poskytnout licenci. Předložením či zveřejněním takového Obsahu v oblastech Služby, které jsou dostupné veřejnosti nebo jiným uživatelům, s nimiž jste se dohodli na sdílení takového Obsahu, udělujete společnosti Apple celosvětovou, nevýhradní a bezplatnou licenci k užívání, distribuci, reprodukování, upravování, přizpůsobování, uveřejňování, překládání, veřejnému provádění a zobrazování takového Obsahu v rámci Služby výhradně pro účely, pro které byl takový Obsah předložen nebo zpřístupněn, aniž by vám vznikal jakýkoliv závazek či nárok na kompenzaci. Souhlasíte s tím, že veškerý Obsah budete předkládat nebo uveřejňovat na vlastní odpovědnost, tento Obsah nebude porušovat autorská práva nebo práva jakékoliv jiné strany či jakékoliv zákony, nebude podporovat ani přispívat k porušování autorských práv nebo jinému nezákonnému jednání, ani nebude jinak obscénní, nevhodný nebo nevkusný. Předložením nebo uveřejněním takového Obsahu v oblastech Služby, které jsou přístupné veřejnosti nebo jiným uživatelům, prohlašujete, že jste majitelem takového materiálu a/nebo že máte veškerá nezbytná práva, licence a pověření k jeho šíření.

Změny Obsahu

Jste srozuměni s tím, že za účelem poskytování Služby a zpřístupnění vašeho Obsahu může společnost Apple přenášet váš Obsah přes různé veřejné sítě, v různých médiích a může váš Obsah upravovat a měnit tak, aby byl v souladu s technickými podmínkami připojených sítí nebo zařízení či počítačů. Souhlasíte s tím, že zde uvedená licence umožňuje společnosti Apple provádět takové úkony.

Údaje o ochranných známkách

Apple, logo Apple, iCloud, logo iCloud a jiné ochranné a servisní známky společnosti Apple, grafická vyobrazení a loga používaná v souvislosti se Službou jsou ochrannými nebo registrovanými známkami společnosti Apple Inc. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Do seznamu ochranných známek společnosti Apple lze nahlédnout na webových stránkách http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Jiné ochranné známky, servisní známky, grafická vyobrazení a loga používaná v souvislosti se Službou mohou být ochrannými známkami jejich příslušného majitele. Nezískáváte právo ani licenci k těmto ochranným známkám a zavazujete se, že neodstraníte, nezakryjete ani nezměníte informace o vlastnických právech (včetně informací o ochranné známce a autorských právech), které jsou případně spojeny se Službou nebo jsou v ní obsaženy.

Software

Vlastnická práva společnosti Apple

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple a/nebo její poskytovatelé licence jsou vlastníkem všech zákonných práv, nároků a podílů na Službě, zejména na grafice, uživatelském rozhraní, skriptech a softwaru užívaném k realizaci Služby a jakémkoliv softwaru, který vám byl poskytnut jako součást Služby a/nebo v souvislosti s ní (dále jen „Software“), včetně všech registrovaných i neregistrovaných práv duševního vlastnictví tak, jak existují kdekoliv na světě. Dále souhlasíte s tím, že Služba (včetně softwaru nebo jakékoliv jiné její součásti) obsahuje majetkové a důvěrné informace, které jsou chráněny podle platných zákonů na ochranu duševního vlastnictví a jiných zákonů, zejména podle autorského zákona. Zavazujete se, že nebudete tyto důvěrné informace nebo materiály jakkoliv využívat, vyjma užívání Služby v souladu s těmito Podmínkami. Žádná část Služby nesmí být jakýmkoliv způsobem nebo prostředky reprodukována, vyjma případů výslovně povolených v těchto Podmínkách.

Licence od společnosti Apple

Společnost Apple vám tímto uděluje osobní, nevýhradní, nepřevoditelnou a omezenou licenci k používání Softwaru, který vám jako součást Služby a v souladu s těmito Podmínkami poskytla společnost Apple, s tím, že Software nebudete (a ani neumožníte ostatním, aby tak činili) kopírovat ani měnit, pronajímat, půjčovat, distribuovat, vytvářet z něj odvozená díla, provádět reverzní inženýring, dekompilovat jej nebo se jinak pokoušet zjistit zdrojový kód (pokud to není výslovně povoleno nebo nařízeno zákonem), ani jej nebudete prodávat, pronajímat, poskytovat sublicence, postupovat, poskytovat zajišťovací podíl na takovém Softwaru nebo jinak převádět práva k takovému Softwaru. Nejste oprávněni užívat Službu neautorizovaným způsobem, zejména překročením či zatížením kapacity sítě. UŽÍVÁNÍ SOFTWARU NEBO KTERÉKOLIV ČÁSTI SLUŽBY, VYJMA UŽÍVÁNÍ SLUŽBY TAK, JAK JE POVOLENO TĚMITO PODMÍNKAMI, JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO, A POKUD SE DOPUSTÍTE PORUŠENÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ JINÝCH OSOB, MŮŽETE BÝT VYSTAVENI OBČANSKOPRÁVNÍMU NEBO TRESTNĚPRÁVNÍMU POSTIHU, VČETNĚ MOŽNÉHO FINANČNÍHO ODŠKODNĚNÍ, ZA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV.

Kontrola vývozu

Užívání Služby a Softwaru, včetně předávání, zveřejnění nebo stahování dat, softwaru či jiného Obsahu prostřednictvím Služby, může podléhat zákonům a vyhláškám Spojených států amerických a jiných zemí upravujícím vývoz a dovoz. Zavazujete se dodržovat veškeré příslušné zákony a vyhlášky upravující dovoz a vývoz. Zejména může být zakázán vývoz nebo opětovný vývoz Softwaru (a) do zemí, na které se vztahuje embargo vyhlášené Spojenými státy americkými, nebo (b) subjektům uvedeným na zvláštním seznamu osob a firem (Specially Designated Nationals) vydaném Ministerstvem financí USA nebo na seznamu zakázaných osob a firem vydaném Ministerstvem obchodu USA. Používáním Softwaru nebo Služby zároveň prohlašujete a zaručujete, že nemáte své sídlo v některé zemi uvedené na tomto seznamu. Dále se zavazujete, že Službu ani Software nebudete používat pro účely, které jsou zakázány zákony Spojených států amerických, zejména pro vývoj, konstrukci a výrobu raket a jaderných, chemických nebo biologických zbraní. Rovněž se zavazujete, že nebudete na svůj Účet nahrávat údaje ani software, které nelze vyvážet bez předchozího písemného souhlasu státních orgánů, zejména některé druhy kódování softwaru, a to bez předchozího obdržení takového souhlasu. Platnost tohoto ujištění a závazku trvá i po ukončení těchto Podmínek.

Aktualizace

V rámci této Služby vám čas od času společnost Apple poskytne aktualizaci Softwaru, která může být na váš počítač stažena a nainstalována automaticky. Součástí těchto aktualizací mohou být programy na řešení problémů (bug fixes), zdokonalené funkce, inovace Softwaru či zcela nové verze Softwaru. Souhlasíte s tím, že společnost Apple vám může automaticky doručit tyto aktualizace v rámci Služby a vy je přijmete a nainstalujete tak, jak bude požadováno.

Ukončení

Ukončení z vaší strany

Váš Účet můžete kdykoliv ukončit a/nebo přestat používat Službu. Pokud si přejete na svém zařízení přestat používat produkt iCloud, můžete svůj účet iCloud odstranit ze zařízení tak, že na něm otevřete Nastavení (Settings), kliknete na iCloud a kliknete na příkaz Zrušit účet (Delete Account). Za účelem zrušení svého Účtu se obraťte na Podporu iCloud (iCloud Support) na webových stránkách www.apple.com/support/icloud. Jakékoliv poplatky, které jste zaplatili před ukončením, nelze refundovat (vyjma případů výslovně povolených těmito Podmínkami), včetně jakýchkoliv poplatků zaplacených předem za účtovací rok, během něhož dojde z vaší strany k ukončení. Ukončení vašeho Účtu vás nezbavuje závazku zaplatit jakékoliv narostlé poplatky či sazby.

Ukončení ze strany Apple

Společnost Apple může kdykoliv za určitých podmínek a bez předchozího oznámení okamžitě ukončit nebo pozastavit, zcela nebo částečně, váš Účet a/nebo přístup ke Službě. Důvodem pro takové ukončení může být: (a) porušení těchto Podmínek nebo jakýchkoliv jiných směrnic či předpisů, na které tyto Podmínky odkazují a/nebo které jsou uveřejněny v rámci Služby, (b) žádost z vaší strany o zrušení nebo ukončení vašeho Účtu, (c) žádost a/nebo příkaz orgánů činných v trestním řízení, soudního orgánu nebo jiného administrativně-správního orgánu, (d) případ, kdy se poskytování Služby vaší osobě může stát nezákonným, (e) nečekané nebo bezpečnostní otázky či problémy, (f) vaše účast na podvodných či nezákonných aktivitách nebo (g) nezaplacení jakýchkoliv poplatků, které dlužíte v souvislosti se Službou. Společnost Apple může provést jakékoliv ukončení nebo pozastavení dle vlastního uvážení a nebude mít vůči vám ani třetím osobám žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, které mohou vyplynout nebo vzniknout v důsledku takového ukončení či pozastavení vašeho Účtu a/nebo přístupu ke Službě. Mimoto může společnost Apple váš Účet ukončit na základě předchozího oznámení zaslaného e-mailem na adresu spojenou s vaším Účtem, pokud (a) váš Účet není aktivní po dobu jednoho (1) roku nebo (b) dojde k obecnému ukončení Služby nebo její podstatné změně, ať již jako celku nebo částečně. Společnost Apple provede jakékoliv takové ukončení nebo pozastavení dle vlastního uvážení a nebude mít vůči vám ani třetím osobám žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, které mohou vyplynout nebo vzniknout v důsledku takového ukončení či pozastavení vašeho Účtu a/nebo přístupu ke Službě, vrátí vám však poměrnou část jakýchkoliv předem zaplacených poplatků nebo částek.

Účinky ukončení

Po ukončení vašeho Účtu ztratíte přístup ke Službě a jakýmkoliv jejím částem, zejména k vašemu Účtu, identifikačnímu číslu Apple, e-mailovému účtu a Obsahu. Mimoto společnost Apple po nějaké době vymaže veškeré informace a údaje uložené na vašem účtu (účtech) nebo tvořící součást vašeho účtu (účtů). Jakékoliv samostatné součásti Služby, které byste mohli využívat na základě samostatných licenčních smluv na software, budou rovněž ukončeny v souladu s takovými licenčními smlouvami.

Odkazy a materiály jiné třetí strany

Odkazy

Vybraný Obsah, součásti a funkce Služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran a/nebo odkazy na jiné webové stránky, zdroje nebo Obsah. Jelikož společnost Apple nemá žádnou kontrolu nad takovými stránkami a/nebo materiály třetí stran, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple nenese odpovědnost za dostupnost takových stránek nebo zdrojů, a neschvaluje ani nezaručuje přesnost jakýchkoliv takových webových stránek či zdrojů a v žádném případě nebude odpovědná za jakýkoliv Obsah, reklamy, produkty nebo materiály uvedené na takových webových stránkách nebo ve zdrojích či dostupné z takových stránek nebo zdrojů. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple nebude ručit ani nebude jakkoliv odpovědná za žádné škody, které vám vzniknou nebo které vám údajně měly vzniknout, ať již přímo nebo nepřímo, v důsledku vašeho užívání a/nebo spoléhání se na jakýkoliv takový Obsah, reklamu, produkty či materiály uvedené na takových webových stránkách nebo ve zdrojích nebo dostupné z takových stránek či zdrojů.

Služba Google Maps

Využití služby Google Maps podléhá následujícím dodatečným podmínkám: Podmínky užívání Google Maps jsou k dispozici na stránkách http://maps.google.com/help/terms_maps.html a zákonná upozornění týkající se Google Maps jsou k dispozici na webových stránkách: http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html.

Zřeknutí se záruk

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK, A TUDÍŽ POKUD JSOU TYTO VÝLUKY KONKRÉTNĚ ZAKÁZÁNY PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, NEMUSEJÍ SE NA VÁS NĚKTERÉ Z NÍŽE UVEDENÝCH VÝLUK VZTAHOVAT.

SPOLEČNOST APPLE VYNALOŽÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PŘIMĚŘENÉ ÚSILÍ A ŘÁDNOU PÉČI. NÁSLEDUJÍCÍ ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK PODLÉHÁ TÉTO VÝSLOVNÉ ZÁRUCE.

SPOLEČNOST APPLE NEZARUČUJE, NEPROHLAŠUJE ANI NEPOSKYTUJE UJIŠTĚNÍ, ŽE VAŠE UŽÍVÁNÍ SLUŽBY BUDE NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZCHYBNÉ, A VY SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST APPLE MŮŽE ČAS DO ČAS SLUŽBU NA DOBU NEURČITOU V SOULADU S TĚMITO PODMÍNKAMI ODSTRANIT NEBO ZRUŠIT.

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE A JSTE SROZUMĚNI S TÍM, ŽE SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A „DLE DOSTUPNOSTI“. SPOLEČNOST APPLE A JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ OSOBY, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA, ZAMĚSTNANCI, ZPROSTŘEDKOVATELÉ, PARTNEŘI A POSKYTOVATELÉ LICENCE SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZEJMÉNA IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. SPOLEČNOST APPLE A JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ OSOBY, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA, ZAMĚSTNANCI, ZPROSTŘEDKOVATELÉ, PARTNEŘI A POSKYTOVATELÉ LICENCE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE (I) SLUŽBA BUDE ODPOVÍDAT VAŠIM POŽADAVKŮM, (II) VAŠE UŽÍVÁNÍ SLUŽBY BUDE VČASNÉ, NEPŘERUŠOVANÉ, BEZPEČNÉ ČI BEZCHYBNÉ, (III) JAKÉKOLIV INFORMACE, KTERÉ JSTE ZÍSKALI V DŮSLEDKU SLUŽBY, BUDOU PŘESNÉ A SPOLEHLIVÉ A ŽE (IV) BUDOU OPRAVENY JAKÉKOLIV VADY ČI CHYBY V SOFTWARU, KTERÝ VÁM BUDE POSKYTNUT V RÁMCI SLUŽBY.

SPOLEČNOST APPLE NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU NEDOJDE K ŽÁDNÉ ZTRÁTĚ, ZNIČENÍ, NAPADENÍ VIRY, NARUŠENÍ, NAPADENÍ HACKERY NEBO K JINÉMU BEZPEČNOSTNÍMU NARUŠENÍ, A ZŘÍKÁ SE JAKÉKOLIV ODPOVĚDNOSTI VE VZTAHU K VÝŠE UVEDENÉMU.

K JAKÉMUKOLIV MATERIÁLU STAŽENÉMU NEBO JINAK ZÍSKANÉMU UŽÍVÁNÍM SLUŽBY MÁTE PŘÍSTUP NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO A PONESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY NA VAŠEM ZAŘÍZENÍ ČI POČÍTAČI NEBO ZA ZTRÁTU DAT V DŮSLEDKU STAŽENÍ TAKOVÉHO MATERIÁLU. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SLUŽBA NENÍ URČENA ANI NENÍ VHODNÁ K POUŽITÍ V SITUACÍCH NEBO V PROSTŘEDÍ, KDE BY PORUCHA OBSAHU ÚDAJŮ ČI INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH V RÁMCI SLUŽBY NEBO PRODLENÍ V JEJICH POSKYTOVÁNÍ ČI JEJICH CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI MOHLY VÉST KE SMRTI, ZRANĚNÍ OSOB ČI VÝZNAMNÉ FYZICKÉ NEBO EKOLOGICKÉ ŠKODĚ.

Omezení odpovědnosti

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZE STRANY POSKYTOVATELŮ SLUŽBY. POKUD JSOU TYTO VÝLUKY NEBO OMEZENÍ KONKRÉTNĚ ZAKÁZÁNY PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, NEMUSEJÍ SE NA VÁS NĚKTERÉ Z NÍŽE UVEDENÝCH VÝLUK ČI OMEZENÍ VZTAHOVAT.

SPOLEČNOST APPLE VYNALOŽÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PŘIMĚŘENÉ ÚSILÍ A ŘÁDNOU PÉČI. NÁSLEDUJÍCÍ OMEZENÍ SE NEUPLATNÍ V SOUVISLOSTI SE ZTRÁTOU VZNIKLOU V DŮSLEDKU (A) NEVYNALOŽENÍ PŘIMĚŘENÉ ODBORNOSTI A ŘÁDNÉ PÉČE ZE STRANY SPOLEČNOSTI APPLE, (B) HRUBÉ NEDBALOSTI SPOLEČNOSTI APPLE, JEJÍHO ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ ČI PODVODU NEBO (C) SMRTI ČI ZRANĚNÍ OSOB.

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE A JSTE SROZUMĚNI S TÍM, ŽE SPOLEČNOST APPLE A JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ OSOBY, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI, ZPROSTŘEDKOVATELÉ, PARTNEŘI A POSKYTOVATELÉ LICENCE NENESOU VŮČI VÁM ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, ZEJMÉNA ODŠKODNĚNÍ ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU OBCHODNÍ HODNOTY SPOLEČNOSTI, ZTRÁTU UŽÍVÁNÍ NEBO ÚDAJŮ, NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, NEBO JAKÉKOLIV NEHMOTNÉ ZTRÁTY (A TO I TEHDY, POKUD BYLA SPOLEČNOST APPLE O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA) V DŮSLEDKU: (I) UŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ SLUŽBY, (II) JAKÉKOLIV ZMĚNY SLUŽBY NEBO JAKÉKOLIV DOČASNÉ ČI TRVALÉ UKONČENÍ SLUŽBY NEBO JEJÍ ČÁSTI, (III) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K VAŠIM PŘENOSŮM NEBO ÚDAJŮM NEBO V DŮSLEDKU JEJICH ZMĚNY, (IV) VÝMAZU, PORUŠENÍ NEBO NEULOŽENÍ VAŠICH PŘENOSŮ ČI ÚDAJŮ A/NEBO V DŮSLEDKU JEJICH ZASLÁNÍ ČI PŘIJETÍ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY, (V) PROHLÁŠENÍ NEBO JEDNÁNÍ JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY OHLEDNĚ SLUŽBY A (VI) JAKÉKOLIV ZÁLEŽITOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBOU.

Odškodnění

Zavazujete se ochránit a odškodnit společnost Apple, její spřízněné osoby, dceřiné společnosti, členy představenstva, vedoucí pracovníky, zaměstnance, zprostředkovatele, partnery, dodavatele a poskytovatele licence za jakýkoliv nárok či požadavek, včetně nákladů právního zastoupení, uplatněný třetí stranou, který souvisí nebo vyplývá z: (a) jakéhokoliv Obsahu, který předložíte, uveřejníte, předáte nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím Služby, (b) vašeho užívání Služby, (c) jakéhokoliv vašeho porušení těchto Podmínek, (d) jakéhokoliv úkonu učiněného společností Apple v rámci jejího vyšetřování možného porušení těchto Podmínek nebo v důsledku jejích zjištění či rozhodnutí, že došlo k porušení těchto Podmínek, nebo (e) vašeho porušení jakýchkoliv práv jiné osoby. To znamená, že nemůžete společnost Apple, její spřízněné osoby, dceřiné společnosti, členy představenstva, vedoucí pracovníky, zaměstnance, zprostředkovatele, partnery, dodavatele a poskytovatele licence žalovat v důsledku rozhodnutí společnosti Apple odstranit jakékoliv informace či Obsah nebo odmítnout jejich zpracování, pozastavit či ukončit váš přístup ke Službě nebo provést jakýkoliv jiný úkon během vyšetřování možného porušení nebo v důsledku závěru společnosti Apple, že došlo k porušení těchto Podmínek. Toto ustanovení o zřeknutí se záruk a odškodnění se vztahuje na všechna porušení popsaná nebo předpokládaná těmito Podmínkami. Tento závazek zůstává v platnosti i po ukončení či uplynutí platnosti těchto Podmínek a/nebo vašeho užívání Služby. Berete na vědomí, že nesete odpovědnost za veškeré užívání Služby s použitím vašeho Účtu a že se tyto Podmínky vztahují na veškeré užívání vašeho Účtu. Zavazujete se tyto Podmínky dodržovat a ochránit a odškodnit společnost Apple za veškeré nároky a požadavky vyplývající z užívání vašeho Účtu, ať již bylo toto užívání vámi výslovně autorizováno či nikoliv.

Oznámení

Společnost Apple vám může podávat oznámení ohledně Služby, včetně změn těchto Podmínek, prostřednictvím e-mailu na vaši e-mailovou adresu iCloud (a/nebo na jinou e-mailovou adresu spojenou s vaším Účtem, pokud je taková adresa poskytnuta), běžnou poštou nebo zveřejněním na našich webových stránkách a/nebo v rámci Služby.

Rozhodné právo

Vyjma případů výslovně stanovených v následujícím odstavci se budou tyto Podmínky a vztah mezi vámi a společností Apple řídit právním řádem státu Kalifornie, s vyloučením kolizních norem. Vy a společnost Apple souhlasíte s tím, že za účelem řešení jakéhokoliv sporu nebo nároku vyplývajícího z těchto Podmínek se podřizujete osobní a výhradní jurisdikci soudů okresu Santa Clara, Kalifornie. Pokud (a) nejste občanem Spojených států amerických, (b) nemáte ve Spojených státech amerických trvalý pobyt, (c) nemáte ke Službě přístup ze Spojených států amerických a (d) jste občanem jedné ze zemí uvedených níže, souhlasíte s tím, že jakýkoliv spor nebo nárok vyplývající z těchto Podmínek se bude řídit příslušnými právními předpisy uvedenými níže, s vyloučením kolizních norem, a tímto se neodvolatelně podřizujete nevýhradní jurisdikci soudů ve státě, provincii nebo zemi uvedené níže, jejíž právní řád je řídicí:

Pokud jste občanem:

kteréhokoliv členského státu Evropské unie nebo Švýcarska, Norska či Islandu;

Řídicí právo a místo konání soudního řízení:

zákony a soudy obvyklého místa vašeho trvalého pobytu

Na tyto Podmínky se konkrétně nevztahuje Úmluva Organizace spojených národů o mezinárodním prodeji zboží.

Obecné

Tyto Podmínky zakládají úplnou dohodu mezi vámi a společností Apple, upravují vaše užívání Služby a zcela nahrazují jakákoliv předchozí ujednání mezi vámi a společností Apple v souvislosti se Službou. Zároveň se na vás mohou vztahovat i další podmínky, které budou platit, pokud využijete související služby, obsah nebo software třetí strany. Pokud se kterákoliv část těchto Podmínek stane neplatnou či nevynutitelnou, bude taková část vykládána způsobem, který je v souladu s příslušným právem tak, aby v maximální možné míře odrážela původní záměr stran, a zbývající části zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Pokud společnost Apple nebude uplatňovat či vymáhat jakékoliv právo nebo ustanovení těchto Podmínek, nezakládá to zřeknutí se uplatnění takového práva či ustanovení. Souhlasíte s tím, že vyjma případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách nebudou v souvislosti s těmito Podmínkami existovat žádné oprávněné třetí osoby.

ZMĚNY

Společnost Apple si vyhrazuje právo kdykoliv tyto Podmínky změnit a stanovit nové nebo dodatečné podmínky vašeho používání Služby. Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, musíte ukončit užívání Služby a obrátit se na Podporu iCloud (iCloud Support), abyste získali zpět svůj Obsah. Pokud budete Službu i nadále používat, budeme mít za to, že jste tyto úpravy a dodatečné podmínky přijali.

ELEKTRONICKÉ UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Užívání Služby z vaší strany zahrnuje i možnost uzavírat elektronicky smlouvy a/nebo transakce. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE VAŠE ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ ZAKLÁDAJÍ VÁŠ SOUHLAS A ÚMYSL BÝT VÁZÁNI TAKOVÝMI DOHODAMI A TRANSAKCEMI A ZA TYTO DOHODY A TRANSAKCE ZAPLATIT. VÁŠ SOUHLAS A ÚMYSL BÝT VÁZÁNI ELEKTRONICKÝMI PODÁNÍMI SE VZTAHUJE NA VŠECHNY ZÁZNAMY TÝKAJÍCÍ SE VŠECH TRANSAKCÍ, KTERÉ JSTE V SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI UZAVŘELI, VČETNĚ OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ, SMĚRNIC, SMLUV A APLIKACÍ. Za účelem přístupu k vašim elektronickým záznamům a jejich vedení budete muset mít určitý hardware a software, za který nesete výhradní odpovědnost.

Datum poslední revize: 18. září 2013