Legal

iCLOUD VILKÅR OG BETINGELSER

iCLOUD VILKÅR OG BETINGELSER

Velkommen til iCloud

DENNE JURIDISKE AFTALE MELLEM APPLE OG DIG REGULERER DIN BRUG AF iCLOUD PRODUKTET, -SOFTWARE, TJENESTER OG HJEMMESIDER (TILSAMMEN KALDET ”TJENESTEN”). DET ER VIGTIGT, AT DU LÆSER OG FORSTÅR DE FØLGENDE VILKÅR. VED AT TRYKKE PÅ ”ACCEPTER” ACCEPTERER DU, AT DISSE VILKÅR GÆLDER, HVIS DU VÆLGER AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE iCLOUD TJENESTEN.

Apple udbyder Tjenesten, som giver dig mulighed for at benytte dig af visse Internettjenester, herunder opbevaring af dit personlige indhold (såsom kontakter, kalendere, fotos, noter, påmindelser, dokumenter, applikationsdata og iCloud e-mail), og ved at gøre det tilgængeligt på dine kompatible enheder og computere, og visse tjenester baseret på geografisk beliggenhed, men kun i henhold til de vilkår og betingelser, som er anført i denne Aftale. Når du har aktiveret iCloud, vil dit indhold automatisk blive sendt til og opbevaret af Apple, så du senere kan få adgang til dette indhold eller få indhold sendt trådløst til dine andre enheder eller andre computere, som er aktiveret til brug af iCloud. ”Apple” som anført heri betyder:

• Apple Inc., beliggende på 1 Infinite Loop, Cupertino, Californien, for brugere i Nord-, Central-, and Sydamerika (med undtagelse af Canada), i amerikanske områder og besiddelser samt i franske og britiske besiddelser i Nordamerika, Sydafrika og Caribien;;

• Apple Canada, beliggende på 7495 Birchmount Road, Markham, ON L3R 5G2, for brugere i Canada eller canadiske områder og besiddelser;

• iTunes K.K., beliggende på Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo for brugere i Japan;

• Apple Pty Limited, beliggende på Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australien, for brugere i Australien, New Zealand, herunder besiddelser af øer, områder og tilknyttede jurisdiktioner; og

• iTunes Sarl, beliggende på 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, for alle andre brugere.

KRAV TIL BRUG AF TJENESTEN

Tjenesten er kun tilgængelig for individer på 13 år og derover, medmindre du er under 13 år, og dit Apple-id blev leveret til dig som følge af en anmodning fra en godkendt uddannelsesinstitution. Hvis du er 13 år eller ældre, men under myndighedsalderen i dit bopælsland, skal du gennemgå denne Aftale med dine forældre eller værge for at sikre dig, at du og dine forældre eller værge forstår den. Forældre eller værger skal også gøre mindreårige opmærksomme på, at kontakt med fremmede på internettet kan være farlig, og tage passende forholdsregler for at beskytte børn, herunder ved at overvåge deres brug af Tjenesten.

For at kunne bruge Tjenesten må du ikke være en person, som er afskåret fra at modtage Tjenesten i henhold til lovgivningen i USA eller anden gældende lovgivning, herunder i det land, hvor du er bosat, eller hvorfra du bruger Tjenesten. Ved at acceptere denne Aftale, indestår du for, at du forstår og accepterer ovennævnte.

Brug af Tjenesten kræver kompatible enheder, Internetadgang og bestemt software (gebyrer kan eventuelt blive opkrævet), kan eventuelt kræve periodevise opdateringer og kan eventuelt være berørt af disse faktorers ydeevne. Apple forbeholder sig retten til at begrænse antallet af Konti, som kan oprettes fra en enhed, og antallet af enheder, der forbindes med en Konto. Det anbefales at have hurtig Internetadgang. Det anbefales at have den seneste version af den nødvendige software for at kunne bruge Tjenesten, og det kan være påkrævet i forbindelse med visse transaktioner eller funktioner. Du accepterer, at opfyldelsen af disse krav, som kan ændre sig fra tid til anden, er dit ansvar.

Brug af Tjenester baseret på geografisk position

Apple og dennes partnere og licensgivere kan tilbyde visse funktioner eller tjenester gennem Tjenesten (for eksempel Find Min iPhone ("Find My iPhone"), Find Mine venner ("Find My Friends")), som skal bruge oplysninger om enhedens geografiske position, som bruger GPS (hvor dette er tilgængeligt), sammen med såkaldt crowd-sourced Wi-Fi hotspot og mobilmastpositioner. For at kunne levere sådanne funktioner og tjenester, hvor dette er tilgængeligt, skal Apple og dennes partnere og licensgivere indsamle, bruge, transmittere, behandle og vedligeholde oplysninger om din geografiske position, herunder men ikke begrænset til din enheds geografiske position og oplysninger forbundet med din iCloud konto ("Konto") og eventuelle enheder, som er registreret i forbindelse hermed, herunder men ikke begrænset til dit Apple ID, enhedens ID og navn og enhedens type. Du accepterer og giver hermed dit samtykke til Apples, dennes partneres og licensgiveres indsamling, brug, transmission, behandling og vedligeholdelse af sådanne oplysninger om geografisk position og konto med henblik på at tilbyde og forbedre sådanne funktioner eller tjenester.

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved ikke at bruge funktionerne, som er baseret på geografisk position, og ved at slukke for henholdsvis Find My iPhone, Find My Friends eller indstillingerne for positionstjenesten på din enhed og computer. Når du bruger en tredjeparts tjenester, som bruger eller tilbyder oplysninger om position som en del af Tjenesten, er du underlagt og skal gennemgå denne tredjeparts vilkår og politik for behandling af personlige oplysninger ved sådanne tredjeparters brug af oplysninger om position. Du bør ikke forlade dig på oplysninger om geografisk position, som er fundet af Tjenesten, i de situationer, hvor præcise oplysninger om position er nødvendige, eller hvor fejlagtige, upræcise, forsinkede eller ufuldstændige oplysninger om geografisk position kan føre til død, personskade, skader på ejendom eller skader på miljøet. Apple skal udvise rimelige færdigheder og fornøden omhu i forbindelse med at tilbyde Tjenesten, men hverken Apple eller nogen af dennes leverandører af indhold garanterer for tilgængeligheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden, pålideligheden eller rettidigheden af oplysninger om geografisk position eller nogen andre oplysninger, som vises af Tjenesten.

Find My iPhone

Funktionerne for Find My iPhone og Find min Mac ("Find My Mac") er udelukkende til din brug. Når du har aktiveret disse funktioner på din iOS-enhed eller Mac, kan disse funktioner bruges som en hjælp til at finde, spille en lyd på eller slette din egen iOS-enhed eller Mac via fjernbetjening eller aktivere Bortkommet-funktionen ("Lost Mode") via fjernbetjening på din iOS-enhed. Hvis du mener, at du har mistet din iOS-enhed, skal du straks aktivere Bortkommet-funktionen ("Lost Mode") for at hjælpe med at forhindre, at en anden person bruger eller sælger din iOS-enhed eller får adgang til dine data. Du er ansvarlig for at beskytte din iOS-enhed med en adgangskode, aktivere Bortkommet-funktionen ("Lost Mode") på en bortkommet iOS-enhed og besvare alle meddelelser og enhver kommunikation vedrørende din iOS-enhed. Såfremt du ikke overholder denne forpligtelse, kan det medføre tab af data eller adgang til dine data af tredjepart, manglende mulighed for at finde eller generhverve en bortkommet eller stjålet iOS-enhed eller manglende mulighed for at forhindre salg eller brug af en bortkommet eller stjålet iOS-enhed. Apple påtager sig intet ansvar for din manglende evne til at beskytte din iOS-enhed med en adgangskode, aktivere Bortkommet-funktionen ("Lost Mode") og/eller modtage eller besvare meddelelser og kommunikation eller for at returnere din iOS-enhed til dig eller for tab af data på din iOS-enhed.

Når Find My iPhone er aktiveret på iOS-enheder, der kører iOS 7 eller nyere, knyttes din iOS-enhed automatisk til dit Apple-id, og adgangskoden til dit Apple-id kræves, før nogen (herunder dig selv) kan slå Find My iPhone fra, logge af iCloud på iOS-enheden, slette iOS-enheden for at gendanne fabriksindstillingerne eller aktivere iOS-enheden, f.eks. efter at den er blevet slettet, SIM-kortet er blevet fjernet, eller der er anvendt en opdatering af enhedens firmware eller en softwaregendannelse. Apple og Apples autoriserede agenter udfører ikke tjenesteydelser i form af hardware- eller softwaresupport, herunder tjenesteydelser i henhold til Apples begrænsede garanti, medmindre du deaktiverer Find My iPhone forud for tjenesteydelsen.

iOS-enheden skal være tændt og tilkoblet til Internettet (via et datanetværk såsom 3G eller et registreret Wi-Fi netværk) for at kunne blive fundet. Macs skal være tændt og ikke i dvale, tilkoblet Internettet, med Wi-Fi slået til og inden for rækkevidde af et registreret Wi-Fi netværk for at kunne blive fundet. Hvis Bortkommet-funktionen ("Lost Mode") er aktiveret på din forsvundne iOS-enhed, kan den holde styr på de seneste positioner, hvor den blev tændt og forbundet til Internettet og vise dig historikken for disse positioner i de sidste 24 timer, når du finder din iOS-enhed ved hjælp af Find My iPhone. Hvis din iOS-enhed eller Mac er blevet slettet via fjernbetjening, kan du ikke finde, spille en lyd på eller annullere sletningen via fjernbetjening af denne iOS-enhed eller Mac eller aktivere Bortkommet-funktionen ("Lost Mode") på iOS-enheden. Anmodning om oplysninger om geografisk position vil påvirke levetiden for batteriet på den fundne iOS-enhed eller Mac. Hvis du tror, at din iOS-enhed eller Mac er blevet stjålet, bør du søge hjælp fra din lokale retshåndhævende myndighed og bruge Find My iPhone-funktionerne såsom Bortkommet-funktionen for din iOS-enhed eller låse eller slette din iOS-enhed eller Mac for at beskytte dine oplysninger. Når du har anmodet om at finde din iOS-enhed eller Mac, og iOS-enheden eller Mac'en er blevet fundet på et kort, kan du se iOS-enhedens eller Mac'ens sidste position efter din første anmodning i en periode på op til 24 timer. Herefter sletter Apple disse oplysninger inden for 24 timer fra din første anmodning. DENNE FUNKTIONS TJENESTER BASERET PÅ GEOGRAFISK POSITION ER IKKE TILTÆNKT ELLER EGNET TIL BRUG SOM ET SYSTEM, DER OPFANGER NØDSITUATIONER.

Find My Friends

Applikationen for Find My Friends, som kan downloades fra App Store (kompatibelt hardware og software er påkrævet), gør det muligt for dig at dele din position med et begrænset antal af andre brugere via dine enheder, når du acceptere disse brugeres anmodninger. Du kan også se et begrænset antal brugeres position, som har godkendt din anmodning derom via deres enheder. Du kan sætte din enhed til automatisk at give andre brugere besked, når du forlader eller kommer til en position, og når du har etableret et venneforhold, kan du sætte din enhed til at give dig besked, når disse brugere forlader eller kommer til en position. Du kan også vælge midlertidigt at dele din position med et begrænset antal grupper, som du eller en anden bruger opretter, og se positioner på alle medlemmer af disse grupper. Du kan midlertidigt skjule din enhedsposition for alle andre brugere. Du kan tilbagekalde accepten af en anden brugers tilladelse til at se din position. Du kan slukke denne funktion ved at logge ud af eller ved at afinstallere applikationen Find My Friends fra din enhed. Du kan også bruge begrænsninger i iOS-indstillingerne for at forhindre uautoriserede ændringer i de indstillinger, du har valgt, herunder godkendelse af anmodninger om at følge dig eller skjule din position. Anmodninger om position vil påvirke den fundne enheds batteriliv. DENNE FUNKTIONS TJENESTER BASERET PÅ GEOGRAFISK POSITION ER IKKE TILTÆNKT ELLER EGNET TIL BRUG SOM ET SYSTEM, DER OPFANGER NØDSITUATIONER.

Backup

Automatisk backup af iOS-enheder er tilgængelig, og sker periodisk, når enheden er skærmlåst, tilsluttet en strømforsyning og forbundet til Internettet via et Wi-Fi netværk. iCloud lagrer dine sidste tre backups. Hvis backup af en enhed ikke er foretaget til iCloud i en periode på et hundrede og firs (180) dage, forbeholder Apple sig dog retten til at slette de backups, der er forbundet med enheden. Backup er begrænset til enhedens indstillinger og karakteristika, billeder og videoer, beskeder (iMessage ("iBeskeder"), SMS og MMS), ringetoner, applikationsdata, indstillinger vedrørende geografisk position (såsom påmindelser vedrørende geografisk position, som du måtte have sat op) og såkaldt Homescreen og organisering af applikationer. Der foretages ikke backup af Indhold, som er købt fra iTunes Store, App Store eller iBookstore, men dette kan downloades fra disse tjenester, dog underlagt visse krav vedrørende konto, tilgængelighed og de gældende vilkår og betingelser. Der foretages ikke backup af medier, der synkroniseres fra din computer. Din iCloud e-mail, kontakter, kalendere, bogmærker og dokumenter opbevares i og er tilgængelige fra iCloud. Apple skal udvise rimelig professionalisme og fornøden omhu ved levering af Tjenesten, men I DEN UDSTRÆKNING DETTE ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, INDESTÅR ELLER GARANTERER APPLE IKKE FOR, AT INDHOLD, SOM DU MÅTTE LAGRE ELLER OPNÅ ADGANG TIL GENNEM TJENESTEN, IKKE BLIVER UDSAT FOR UTILSIGTET SKADE, ØDELÆGGELSE, TAB ELLER FJERNET I HENHOLD TIL DENNE AFTALES BETINGELSER, OG APPLE ER IKKE ANSVARLIG FOR SÅDAN SKADE, ØDELÆGGELSE, TAB ELLER FJERNELSE, SOM MÅTTE SKE. Det er dit ansvar at foretage back up af dine informationer og data.

Når iCloud Backup er aktiveret, kan din enhed ikke automatisk foretage backup til iTunes under en synkronisering, men du kan vælge manuelt at foretage backup til iTunes.

My Photo Stream

Når My Photo Stream er aktiveret på din enhed eller computer, vil nye billeder, der er taget på din enhed eller importeret til din computer, blive uploadet til iCloud og derefter automatisk downloadet til dine andre enheder eller computere, hvorpå My Photo Stream også er aktiveret. De billeder, der er downloadet, kan ses i en My Photo Stream-mappe på enheden.

Fotoopløsning kan variere alt efter, hvilken enhed, de er downloadet til. Det kræver en Wi-Fi forbindelse for at kunne bruge My Photo Stream-funktionen på enheden. Apple forbeholder sig retten til at begrænse antallet af og/eller størrelsen på fotos, som kan uploades i en given periode for at begrænse utilsigtet eller umådeholden brug af tjenesten.

Fotos, som uploades til Fotoalbum til brug for My Photo Stream-funktionen, slettes automatisk i henhold til gældende begrænsninger for tid og antal. Enheder lagrer et begrænset antal af de seneste billeder i My Photo Stream-albummet eller billedet; de ældste fotos ud over den gældende begrænsning slettes automatisk, samtidig med at nye billedstrøm-fotos bliver downloadet.

iCloud Photo Sharing

Når iCloud Photo Sharing er aktiveret, har du ret til at dele udvalgte fotos og kompatible videoer med andre på kompatible systemer, eller offentligt på internettet, ved at oprette et delt billedalbum. De brugere, med hvem du deler, kan kommentere billederne eller dele deres egne billeder og videoer, og disse kommentarer, billeder og videoer deles med andre brugere, som du har delt fotoalbummet med. Ejeren af fotoalbummet kan slette enhver kommentar, ethvert billede eller enhver video i albummet, men en bidragyder kan kun slette de billeder eller videoer, som vedkommende har bidraget med eller kommentarerne til disse billeder eller videoer, mens ejeren deler fotoalbummet med den pågældende bidragyder.

Størrelsen på et givent delt fotoalbum kan være underlagt begrænsninger i forbindelse med billeder, videoer, modtagerantal og/eller størrelse. Hentede billeder kan gemmes manuelt. Delte fotoalbum bruger en mobilforbindelse, hvis der ikke er et tilgængeligt Wi-Fi-netværk.

Ændring af Tjenesten

Apple forbeholder sig retten til at ændre eller opsige Tjenesten (eller dele heraf), enten midlertidigt eller permanent. Apple kan sende opdateringer ud på hjemmesiden og/eller vil sende en e-mail til den primære adresse, der er forbundet med din Konto, for at give meddelelse om væsentlige ændringer i Tjenesten. Det er dit ansvar at tjekke din iCloud e-mailadresse og/eller den primære e-mailadresse, der er registreret hos Apple, for modtagelse af sådanne meddelelser. Du accepterer, at Apple ikke er ansvarlig overfor dig eller nogen tredjemand for nogen ændring eller ophør af Tjenesten. Hvis du har betalt for at bruge Tjenesten, og vi opsiger Tjenesten eller væsentligt nedgraderer dens funktionalitet, refunderer vi et pro rata beløb af din betaling.

Begrænsninger i Brugen

Du accepterer kun at bruge Tjenesten til sådanne formål, som er tilladt i henhold til denne Aftale og gældende lovgivning, regulering eller generelt accepteret praksis for den gældende jurisdiktion. Din Konto har 5GB lagringskapacitet som beskrevet i iClouds funktionssider. Man kan købe ekstra lagringskapacitet, som beskrevet nedenunder. Det er forbudt at overskride brugbar eller fornuftlig begrænsning af båndvidden eller lagringskapacitet (for eksempel backup eller e-mailkontoplads), og det kan forhindre dig i at foretage backup til iCloud, tilføje dokumenter eller modtage nye e-mails til din iCloud e-mailadresse. Hvis din brug af Tjenesten eller anden adfærd tilsigtet eller utilsigtet truer Apples evne til at levere Tjenesten eller andre systemer, er Apple berettiget til at tage alle rimelige skridt for at beskytte Tjenesten og Apples systemer, herunder suspendere din adgang til Tjenesten. Gentagne overtrædelser af disse begrænsninger kan resultere i lukning af din Konto.

Tjenestens tilgængelighed

Tjenesten, andre funktioner eller dele heraf er eventuelt ikke tilgængelige på alle sprog eller i alle lande, og Apple indestår ikke for, at Tjenesten eller nogen funktion eller dele heraf kan bruges i noget bestemt område. I den udstrækning du vælger at få adgang til og bruge Tjenesten, gør du dette på eget initiativ, og du er ansvarlig for at overholde den gældende lovgivning, herunder men ikke begrænset til gældende, lokale lovgivning.

Public beta

Apple kan vælge fra tid til anden at tilbyde nye og/eller opdaterede funktioner af Tjenesten ("Beta Funktioner") som led i et Public Beta-program ("Programmet") med det formål at give Apple feedback på kvaliteten og anvendeligheden af Beta Funktionerne. Du forstår og accepterer, at din deltagelse i Programmet er frivillig og ikke udgør et juridisk partnerskab, agentur eller ansættelsesforhold mellem dig og Apple, og at Apple ikke er forpligtet til at stille nogen Beta Funktioner til din rådighed. Apple kan stille sådanne Beta Funktioner til rådighed for deltagere i Programmet ved online registrering eller tilmelding via Tjenesten. Du forstår og accepterer, at Apple kan indsamle og bruge visse oplysninger fra din Konto, dine enheder og perifere udstyr for at kunne tilmelde dig et Program og /eller bestemme din berettigelse til at deltage. Du forstår, at du kan være ude af stand til at vende tilbage til den ældre ikke-beta version af en given Beta Funktion, når du tilmelder dig et Program. I tilfælde af at en sådan tilbagevenden er mulig, vil du eventuelt ikke være i stand til at flytte data oprettet i Beta Funktionen tilbage til den ældre ikke-beta version. Din brug af Beta Funktioner og deltagelse i Programmet er reguleret af denne Aftale og af eventuelle yderligere licensvilkår, som måtte være særskilt tilknyttet Beta Funktionerne. Beta Funktionerne stilles til rådighed "SOM BESET" og kan indeholde fejl eller unøjagtigheder, som kan forårsage fejl, korruption eller tab af data og/eller oplysninger fra din enhed og fra perifert udstyr (herunder og uden begrænsning servere og computere), som er tilsluttet disse. Apple opfordrer dig på det kraftigste til at foretage backup af alle data og oplysninger på enheden og alt perifert udstyr, før du deltager i et Program. Du anerkender udtrykkeligt og accepterer, at enhver brug af Beta Funktionerne sker på eget ansvar. DU PÅTAGER DIG ALLE RISICI OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DIN DELTAGELSE I ETHVERT PROGRAM, HERUNDER OG UDEN BEGRÆNSNING GEBYRER FOR INTERNETADGANG, UDGIFTER TIL BACKUP, OMKOSTNINGER AFHOLDT I FORBINDELSE MED BRUG AF DIN ENHED OG PERIFERT UDSTYR OG ENHVER SKADE PÅ UDSTYR, SOFTWARE, INFORMATION ELLER DATA. Apple vil eventuelt tilbyde dig teknisk og/eller anden support til Beta Funktionerne. Hvis der ydes support, vil det være et supplement til din normale supportdækning til Tjenesten og kun tilbydes gennem Programmet. Du accepterer at overholde alle regler eller politikker om support, som Apple oplyser dig om, for at kunne modtage en sådan support. Apple forbeholder sig retten til at ændre vilkår, betingelser eller politikker for Programmet (herunder ved at ophøre med at tilbyde Programmet) til enhver tid med eller uden meddelelse herom, og kan tilbagekalde din deltagelse i Programmet til enhver tid. Du anerkender, at Apple ikke har nogen forpligtelse til at levere en kommerciel version af Beta Funktionerne, og at det, såfremt en sådan kommerciel version måtte blive stillet til rådighed, kan have funktioner eller funktionalitet, som er forskellige fra dem, der er indeholdt i Beta Funktionerne. Som en del af Programmet vil Apple give dig mulighed for at indsende kommentarer, forslag eller anden feedback vedrørende din brug af Beta Funktionerne. Du accepterer, at i mangel af en separat skriftlig aftale om det modsatte, vil Apple være fri til at bruge enhver feedback, som du måtte give af nogen årsag.

Abonnement for lageropgradering

Ekstra lagerplads kan købes på abonnementsbasis.

Gebyrer

Tjenesten modtager kreditkort og visse betalingskonti (hvor dette er muligt) med henblik på betaling og vil automatisk trække beløbet ved hjælp af den betalingsmetode, som er forbundet med dit Apple ID (for eksempel den betalingsmetode, du bruger, når du køber ind via iTunes Store, App Store eller iBookstore (hvis muligt). Apple kan opnå forhåndsgodkendelse for et beløb op til den pågældende transaktions beløb. Gebyrer for lageropgraderinger faktureres årligt forud for levering af tjenesten. Fakturering finder sted på tidspunktet for din transaktion eller kort tid herefter. Du accepterer, at du vil betale for de opgraderinger, du køber gennem Tjenesten, og at Apple kan debitere dit kreditkort eller betalingskonto for enhver købt opgradering og for yderligere beløb (herunder skatter og gebyrer for forsinket betaling, hvor det er relevant), der måtte blive akkumuleret på eller i forbindelse med din Konto, og at Apple kan fortsætte med at debitere dit kreditkort eller betalingskonto med alle gebyrer eller afgifter, der er forbundet med dit abonnement på årsbasis, indtil du ændrer eller annullerer abonnementet. Det betyder, at medmindre du ændrer eller annullerer dit abonnement inden den næste årlige faktureringsdato, vil vi debitere dit kreditkort eller betalingskonto de til den tid gældende gebyrer på den næste årlige faktureringsdato.

Cirka tredive (30) dage forud for din årlige faktureringsdato vil vi underrette dig via e-mail på den e-mailadresse, der er tilknyttet din Apple ID, om, at din Konto er ved at blive faktureret, og for at minde dig om, at dit kreditkort eller betalingskonto vil blive faktureret de angivne gebyrer på den årlige faktureringsdato. Du kan ændre dit abonnement ved at opgradere eller nedgradere din lagring i iCloud-sektionen i Indstillingerne på din enhed eller under iCloud-feltet under System Præferencer på din Mac eller under iCloud Kontrolpanelet på din computer. Det gældende lagringsgebyr for en opgraderet lagringsplan vil træde i kraft øjeblikkeligt; nedgraderinger i din lagringsplan vil træde i kraft på den næste årlige fakturadato. DU ER ANSVARLIG FOR RETTIDIG BETALING AF ALLE GEBYRER OG FOR AT GIVE APPLE GYLDIGE OPLYSINGER OM KREDITKORT ELLER BETALINGSKONTI TIL BETALING AF ALLE GEBYRER. Alle gebyrer vil blive faktureret til det kreditkort eller den betalingskonto, som du angiver i registreringsprocessen. Hvis Apple ikke kan debitere dit kreditkort eller betalingskonto for forfaldne gebyrer, forbeholder Apple sig retten til at tilbagekalde eller begrænse adgangen til dit lagrede Indhold, slette dit lagrede Indhold eller opsige din Konto. Hvis du ønsker at angive et andet kreditkort eller en anden betalingskonto, eller hvis der er sket en ændring i din kreditkortstatus eller betalingskontostatus, skal du ændre dine oplysninger online i afsnittet om Kontooplysninger i iCloud; dette kan midlertidigt afbryde din adgang til Tjenesterne, mens Apple kontrollerer dine nye betalingsoplysninger.

Din samlede pris vil inkludere prisen for opgraderingen samt eventuelle gældende kreditkortgebyrer og salg, brug, varer og tjenesteydelser, moms eller lignende afgifter i henhold til gældende lovgivning og baseret på den skattesats, der gælder på det tidspunkt, hvor du køber opgraderingen. Vi opkræver afgift, når dette er påkrævet i henhold til de skattemæssige regler, der gælder for Tjenesten.

Kontooplysninger og fakturaforespørgsler

Se din Kontostyringsside på din enhed for at få oplysninger om dine Kontooplysninger, herunder betalingsmåde og faktureringsvaluta. Apple sender en elektronisk faktura til den e-mailadresse, der er forbundet med dit Apple ID, hver gang et Tjenestegebyr bliver opkrævet på din Konto. Hvis du mener, at du ved en fejl er blevet faktureret for Tjenesten, bedes du venligst prøve at kontakte os inden 45 dage fra fakturadatoen ved at kontakte iCloud Support på www.apple.com/support/icloud.

Annullering og tilbagebetaling

Alle gebyrer og afgifter, som du har betalt i forbindelse med Tjenesten, kan ikke refunderes, undtagen som påkrævet ved lov eller på anden måde anført heri. Du kan kontakte Apple for fuld tilbagebetaling inden 15 dage efter et indledende opgraderingskøb eller inden 45 dage efter en efterfølgende årlig betaling. For at anmode om tilbagebetaling som beskrevet heri skal du gå til www.apple.com/support/icloud for yderligere detaljer. Denne politik kan variere i henhold til gældende lokal lovgivning. Kontakt venligst iCloud Support for yderligere oplysninger.

Du kan opsige dit abonnement ved at nedgradere din lagring til den gratis 5GB-plan under Lagringsplan i dine iCloud Kontooplysninger på din enhed, fra visningen af din iCloud Konto i Systemindstillinger på din Mac eller fra visningen af din iCloud Konto i iCloud Kontrolpanel til Windows på din PC. Dit betalte abonnement vil blive annulleret på din næste årlige faktureringsdato. Delvis tilbagebetaling er muligt, hvis dette kræves i henhold til gældende lovgivning.

Prisændringer

I henhold til sådant varsel, som måtte være fastsat i gældende lovgivning, kan Apple til enhver tid ændre prisen på lageropgraderinger eller dele heraf eller indføre nye afgifter eller gebyrer. Prisændringer og indførelse af nye afgifter eller gebyrer, der er gennemført i løbet af dit abonnements faktureringsår vil gælde for senere faktureringsår og for alle nye abonnenter efter ikrafttrædelsesdatoen for ændringen. Hvis du ikke kan acceptere sådanne prisændringer, skal du annullere og ophøre med at anvende lageropgraderingen.

Din Brug af Tjenesten

Din Konto

Som registreret bruger af Tjenesten kan du oprette en Konto. Afslør ikke dine Kontooplysninger til andre. Du er eneansvarlig for at opretholde fortrolighed og sikkerhed i forhold til din Konto samt for alle aktiviteter, der sker på eller via din Konto, og du er indforstået med at give Apple øjeblikkelig besked om ethvert brud på din Kontos sikkerhed. Yderligere anerkender og accepterer du, at Tjenesten er påtænkt og beregnet til personligt og individuelt brug, og du bør ikke dele dine Konto- og/eller adgangsoplysninger med andre. Under forudsætning af at vi har udvist tilstrækkelig professionalisme og omhu, skal Apple ikke være ansvarlig for noget tab, som opstår på grund af uautoriseret brug af din Konto, som skyldes, at du ikke følger disse regler.

For at kunne bruge Tjenesten skal du indtaste din Apple ID og adgangskode for at verificere din Konto. Du indvilliger i at give nøjagtige og fuldstændige oplysninger, når du registrerer dig på, og når du benytter, Tjenesten (”Tjeneste Registrerings Oplysninger”) og du indvilliger i at opdatere dine Tjeneste Registrerings Oplysninger, således at de er nøjagtige og fuldstændige. Såfremt du undlader at oplyse nøjagtige, opdaterede og fuldstændige Tjeneste Registrerings Oplysninger, kan det resultere i, at din Konto bliver suspenderet eller ophører. Du accepterer, at Apple kan opbevare og bruge Tjeneste Registrerings Oplysningerne, som du har oplyst om, til brug for vedligeholdelse af og fakturering af gebyrer til din Konto.

Yderligere forpligtelser eller brugsvilkår

Visse komponenter i eller egenskaber ved Tjenesten, som tilbydes af Apple og/eller Apples licensgivere, herunder men ikke begrænset til muligheden for at downloade tidligere køb og iTunes Match (mod betaling af tillægsgebyr), kræver særskilt software eller andre licensaftaler eller brugsbestemmelser. Du skal læse, acceptere, og indvillige i, at du er forpligtet af sådanne separate aftaler, som en betingelse for at anvende disse specifikke komponenter eller egenskaber ved Tjenesten.

Ingen Overdragelse

Intet i denne Aftale skal forstås som en overdragelse af nogen interesse i eller adkomst eller licens til et Apple ID, e-mailadresse, domænenavn, iChat ID eller lignende facilitet, som bliver anvendt af dig i forbindelse med Tjenesten.

Ingen rettigheder til efterlevende

Du accepterer, at din Konto ikke kan overdrages, og at enhver rettighed til dit Apple ID eller Indhold i din Konto ophører i forbindelse med din død. Ved modtagelse af en kopi af din dødsattest kan din Konto blive lukket, og alt Indhold i din Konto kan blive slettet. Du kan kontakte iCloud Support på www.apple.com/support/icloud for yderligere assistance.

Ingen videresalg af Tjenesten

Du accepterer, at du ikke vil reproducere, kopiere, duplikere, sælge, videresælge, udleje eller handle med Tjenesten (eller nogen del heraf) uanset formålet hermed.

Apple politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Du er indforstået med, at du ved at anvende Tjenesten samtykker til og accepterer indsamlingen og brugen af bestemte oplysninger om dig og din brug af Tjenesten i overensstemmelse med Apples politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Yderligere samtykker du til og accepterer, at Apple kan indsamle, bruge, transmittere, behandle og vedligeholde oplysninger relateret til din Konto og enhver enhed eller computer, som er registreret derunder, til det formål at stille Tjenesten og enhver egenskab heraf til din rådighed. Information, som indsamles af Apple, når du bruger Tjenesten, kan også inkludere teknisk, statistisk eller anden kendetegnende information, som er relateret til eller resultatet af din brug, som kan blive brugt af Apple til at støtte, forbedre og udvikle Apples produkter og tjenester. Læs venligst vores fuldstændige politik til beskyttelse af personlige oplysninger på http://www.apple.com/privacy/ for mere information. Du er endvidere indforstået med og accepterer, at denne information kan blive overført til USA og/eller andre lande med henblik på Apples, dets associerede selskabers og/eller tjenesteyderes opbevaring, behandling og brug heraf. Bemærk venligst at personlig information vedrørende individer, som har bopæl i en medlemsstat inden for EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejde), kontrolleres af Apple Distribution International i Cork, Irland.

Indhold og din opførsel

Indhold

”Indhold” betyder enhver information, som måtte blive genereret, eller som man kan møde gennem brugen af Tjenesten, såsom datafiler, kendetegn ved enheden, skreven tekst, software, musik, grafik, fotografier, billeder, lyde, videoer, beskeder og enhver lignende form for materiale. Du er indforstået med, at den person, fra hvem noget Indhold stammer, hvad enten det slås op offentligt eller transmitteres privat på Tjenesten, er eneansvarlig for sådant Indhold, Dette betyder, at du, og ikke Apple, er eneansvarlig for ethvert Indhold, som du uploader, downloader, slår op, sender per e-mail, transmitterer, opbevarer eller på anden måde gør tilgængeligt gennem din brug af Tjenesten. Du er indforstået med, at du gennem din brug af Tjenesten kan støde på Indhold, som du finder anstødeligt, upassende eller uanstændigt, og at du kan udsætte andre for Indhold, som de måtte finde uanstændigt. Apple kontrollerer ikke Indholdet, som slås op via Tjenesten og indestår ej heller for sådant Indholds korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet. Du forstår og accepterer, at din brug af Tjenesten og Indhold udelukkende sker på din egen risiko.

Din opførsel

Du accepterer, at du IKKE vil bruge Tjenesten til:

a. at uploade, downloade, opslå, sende per e-mail, transmittere, opbevare eller på anden måde gøre noget Indhold tilgængeligt, som er ulovligt, chikanerende, truende, skadeligt, skadevoldende, nedsættende, injurierende, fornærmende, voldeligt, uanstændigt, vulgært, som krænker privatlivets fred, som er hadefuldt, krænkende på grund af race eller etnisk oprindelse, eller på anden måde stødende;

b. at forfølge, chikanere, true eller skade andre;

c. hvis du er voksen, at anmode om personlig eller andre oplysninger fra mindreårige (enhver person under 18 år eller en anden alder, som defineres som mindreårig i henhold til lokal lovgivning), som du ikke kender personligt, herunder men ikke begrænset til følgende: Fulde navn eller efternavn, hjemmeadresse, postnummer, telefonnummer, billede eller navnet på den mindreåriges skole, kirke, idrætshold eller venner;

d. at udgive dig for at være en anden person, end den du er. Du må ikke optræde som eller foregive at være en anden person (herunder en kendt person), enhed, en anden iCloud bruger, en medarbejder hos Apple eller en kommunal eller statslig leder eller på nogen anden måde give et misvisende billede af din tilknytning til en person eller enhed (Apple forbeholder sig retten til at afvise eller blokere ethvert Apple ID eller e-mailadresse, som måtte kunne anses for at være en foregivelse af at være en anden eller en forvanskning af din identitet eller en uretmæssig anvendelse af en anden persons navn eller identitet);

e. at beskæftige dig med nogen krænkelse af ophavsretten eller anden immaterielretlig krænkelse (herunder ved at uploade indhold, som du ikke har retten til at uploade) eller at afsløre forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger i modstrid med en fortroligheds-, ansættelses- eller hemmeligholdelsesaftale;

f. at opslå, sende, transmittere eller på anden måde gøre uopfordrede eller uautoriserede e-mailbeskeder, reklamer, salgsfremmende materiale, junk mail, spam eller kædebreve tilgængelige, herunder, men ikke begrænset til, reklamemateriale og informationsmeddelelser i store mængder;

g. at forfalske en TCP-IP packet header eller nogen anden del af header-oplysningerne i en e-mail eller et opslag fra en nyhedsgruppe, eller på anden måde indsætte oplysninger i en header, som kan vildlede modtagerne med hensyn til oprindelsen af Indhold, der sendes via Tjenesten (“spoofing");

h. at uploade, opslå, sende per e-mail, transmittere, opbevare eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt, som indeholder virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, som har til formål at skade, påvirke eller begrænse Tjenestens normale drift (eller nogen del deraf), eller andet computersoftware eller -hardware;

i. at påvirke eller forstyrre Tjenesten (herunder skaffe dig adgang til Tjenesten ved automatiske midler, som scripts eller web crawlers), eller andre servere eller netværk, der er forbundet med Tjenesten, eller politikker, krav eller regler for netværk, der er forbundet med Tjenesten (herunder enhver uautoriseret adgang til, brug af eller overvågning af data eller trafik derpå);

j. at planlægge eller beskæftige dig med nogen ulovlig aktivitet; og/eller

k. at indsamle og opbevare personlig information om nogen anden bruger af Tjenesten til brug i forbindelse med nogen af de ovennævnte forbudte aktiviteter.

Fjernelse af Indhold

Du anerkender, at Apple ikke på nogen måde er ansvarlig eller hæfter for Indhold, som er stillet til rådighed af andre, og ikke har nogen forpligtelse til at gennemse sådant Indhold på forhånd. Apple forbeholder sig dog retten til på ethvert tidspunkt at afgøre, hvorvidt Indhold er passende og i overensstemmelse med denne Aftale, og kan gennemse, flytte, afvise, modificere og/eller fjerne Indhold på ethvert tidspunkt uden forudgående meddelelse herom og efter eget skøn, såfremt sådant Indhold vurderes at stride med denne Aftale eller at være stødende på anden måde.

Foretag backup af dit Indhold

Du er ansvarlig for at foretage backup til din egen computer eller anden enhed af ethvert vigtigt dokument, billede eller andet Indhold, som du opbevarer eller har adgang til via Tjenesten. Apple skal i rimeligt omfang udvise rimelig professionalisme og fornøden omhu i forbindelse med udbud af Tjenesten, men Apple garanterer ikke og indestår ikke for, at Indhold, som du måtte opbevare eller have adgang til gennem Tjenesten, ikke vil blive udsat for utilsigtet skade, forvanskning eller tab.

Adgang til din Konto og Indhold

Apple forbeholder sig retten til at tage sådanne skridt, som Apple rimeligvis anser for at være nødvendige eller passende for at håndhæve og/eller bekræfte overensstemmelsen med nogen del af denne Aftale. Du anerkender og accepterer, at Apple, uden at hæfte over for dig, kan skaffe sig adgang til, bruge, bevare og/eller afsløre dine Kontoinformationer og Indhold til politiet, offentlige myndigheder og/eller tredjemand, i den udstrækning Apple rimeligvis anser dette for at være nødvendigt eller passende, såfremt Apple måtte være juridisk forpligtet hertil, eller såfremt vi er i god tro om, at en sådan adgang, brug, afsløring eller bevaring rimeligvis er nødvendig for (a) at opfylde kravene til juridiske processer eller i anmodninger; (b) at håndhæve denne Aftale, herunder undersøgelse af enhver potentiel overtrædelse af bestemmelserne heri; (c) at opdage, forebygge eller på anden måde foregribe forhold vedrørende sikkerhed eller svig eller tekniske forhold; eller for (d) at beskytte Apples rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dets brugere, tredjemand eller offentligheden i den udstrækning, dette måtte være påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lov.

Meddelelse om ophavsret – DMCA

Hvis du mener, at Indhold, som du hævder at have ophavsret til, er blevet krænket af nogen, som bruger Tjenesten, kontakt da venligst Apples Ophavsretsrepræsentant som beskrevet i vores Ophavsretspolitik på http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple kan efter eget skøn suspendere og/eller opsige sådanne brugeres Konti, som gentagne gange har krænket ophavsrettigheder.

Overtrædelser af denne Aftale

Hvis du støder på Indhold, som du finder upassende, mens du bruger Tjenesten, eller som efter din opfattelse på anden måde udgør en overtrædelse af denne Aftale, kan du oplyse herom ved at sende en e-mail til abuse@iCloud.com.

Indhold, som du har fremsendt eller gjort tilgængeligt på Tjenesten

Licens fra dig

Apple gør ikke krav på at have ejerskab til de materialer og/eller Indhold, som du fremlægger eller gør tilgængeligt på Tjenesten, undtagen i forbindelse med materiale, som vi måtte give i licens til dig. Ved at fremlægge eller opslå sådant Indhold på områder af Tjenesten, som er tilgængelige for offentligheden eller andre brugere, som du samtykker at dele sådant Indhold med, giver du imidlertid Apple en verdensomspændende, royalty-fri, ikke-eksklusiv licens til at bruge, distribuere, reproducere, modificere, tilpasse, offentliggøre, oversætte, samt offentligt at fremføre og fremvise sådant Indhold på Tjenesten udelukkende med samme formål, med hvilket sådant Indhold blev fremlagt eller gjort tilgængeligt, uden kompensation til eller forpligtelse over for dig. Du accepterer, at ansvaret for Indhold, som er fremlagt eller slået op af dig, alene er dit, at det ikke krænker eller overtræder nogen anden parts rettigheder eller nogen lovgivning, at det ikke bidrager eller opfordrer til sådan krænkelse eller anden ulovlig opførsel, og at det ellers ikke er uanstændigt, stødende eller smagløst. Ved at fremlægge eller opslå sådant Indhold på områder af Tjenesten, som er tilgængelige for offentligheden eller andre brugere, indestår du for, at du er ejer af sådant materiale og/eller har alle nødvendige rettigheder, licenser og bemyndigelser til at distribuere det.

Ændringer i Indhold

Du er indforstået med, at Apple kan transmittere dit Indhold via forskellige offentlige netværk, i forskellige medier, og modificere eller ændre dit Indhold for at overholde tekniske krav til at forbinde netværk eller enheder eller computere med henblik på at kunne tilbyde Tjenesten og gøre dit Indhold tilgængeligt herpå. Du accepterer, at licensen givet heri tillader, at Apple foretager sådanne handlinger.

Information om varemærker

Apple, Apple-logoet, iCloud, iCloud-logoet og andre varemærker, eventuelle såkaldte service marks, grafik og logoer, som tilhører Apple, og som bruges i forbindelse med Tjenesten, er Apple Inc.’s varemærker eller registrerede varemærker i USA og/eller andre lande. En oversigt over Apples varemærker kan ses her - http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Andre varemærker, eventuelle såkaldte service marks, grafik og logoer brugt i forbindelse med Tjenesten kan være de respektive ejeres varemærker. Du overdrages ingen rettighed eller licens til nogen af de førnævnte varemærker, og du accepterer derudover, at du ikke vil fjerne, skjule eller ændre nogen meddelelse vedrørende ejerskab eller beskyttelse af rettigheder (herunder meddelelser vedrørende varemærkebeskyttelse og ophavsretlige meddelelser), som måtte være tilknyttet eller indeholdt i Tjenesten.

Software

Apples ejendomsrettigheder

Du anerkender og accepterer, at Apple og/eller dennes licensgivere ejer alle juridiske rettigheder og adkomster til samt interesser i Tjenesten, herunder men ikke begrænset til grafik, bruger interface, scripts og software, som benyttes til at implementere Tjenesten, og enhver software, som gøres tilgængelig for dig som en del af og/eller i forbindelse med Tjenesten (”Softwaren”), herunder alle eksisterende immaterielle rettigheder hertil, hvad enten disse måtte være registreret eller ej, og hvor i verden de end måtte eksistere. Du accepterer endvidere, at Tjenesten (inklusiv Softwaren eller nogen anden del heraf) indeholder ejendomsretlig og fortrolig information, som er beskyttet af gældende immaterielretlig og anden lovgivning, herunder men ikke begrænset til ophavsretlig lovgivning. Du accepterer, at du ikke vil bruge sådan ejendomsretlig information eller materiale på nogen måde undtagen til benyttelse af Tjenesten i overensstemmelse med denne Aftale. Ingen del af Tjenesten må reproduceres i nogen form eller på nogen måde undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår.

Licens fra Apple

Apple giver dig en personlig, ikke-eksklusiv, uoverdragelig, begrænset licens til at bruge Softwaren, som er gjort tilgængelig for dig af Apple som en del af Tjenesten og i overensstemmelse med denne Aftale, forudsat at du ikke (og ikke tillader nogen anden at) kopierer, modificerer, lejer, låner, distribuerer, skaber et afledt værk fra, foretager såkaldt reverse-engineering af, dekompilerer eller på anden måde forsøger at udlede kildekode (medminde det er udtrykkeligt tilladt eller påkrævet af lovgivningen), sælger, leaser, giver i licens, overdrager, giver sikkerhed i eller på anden måde overdrager nogen rettighed til Softwaren, og du må ikke udnytte Tjenesten på nogen uautoriseret måde overhovedet, herunder men ikke begrænset til ulovlig indtrængen eller ved at overbelaste netværkskapaciteten. BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER NOGEN DEL AF TJENESTEN, PÅNÆR SÅDAN BRUG AF TJENESTEN, SOM ER TILLADT I HENHOLD TIL DENNE AFTALE, ER UDTRYKKELIGT FORBUDT OG VIL KRÆNKE ANDRES IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG KAN MEDFØRE CIVILRETLIGE OG STRAFFERETLIGE STRAFFEFORANSTALTNINGER OVER FOR DIG, HERUNDER EVENTUELT ØKONOMISKE STRAFFEFORANSTALTNINGER, FOR KRÆNKELSE AF OPHAVSRETTEN.

Eksportkontrol

Brugen af Tjenesten og Softwaren, herunder overdragelse, opslag eller upload af data, software eller andet Indhold via Tjenesten, kan være underlagt lovgivningen vedrørende eksport og import i USA og andre lande. Du accepterer at ville overholde al gældende lovgivning og regler vedrørende eksport og import. Softwaren må i særdeleshed, men uden begrænsning, ikke eksporteres eller gen-eksporteres (a) til noget land, som USA har opstillet handelshindringer imod eller (b) til nogen, som er nævnt på USA’s skatteministeriums oversigt ”Specially Designated Nationals” eller USA’s handelsministeriums oversigter ”Denied Person List" eller "Entity List”. Ved at bruge Softwaren eller Tjenesten indestår du for, at du ikke befinder dig i et sådant land eller er anført på en sådan oversigt. Du accepterer også, at du ikke vil bruge Softwaren eller Tjenesten til noget formål, som er forbudt i henhold til amerikansk ret, herunder og uden begrænsning udviklingen, konstruktionen, fremstillingen eller produktion af misiler, atom-, kemiske eller biologiske våben. Du accepterer endvidere, at du ikke vil uploade nogen data eller software til din Konto, som ikke kan eksporteres uden forudgående skriftlig tilladelse fra myndighederne, herunder men ikke begrænset til visse typer af krypteringssoftware, uden først at have fået en sådan tilladelse. Dette tilsagn og denne forpligtelse skal også være gældende efter denne Aftales ophør.

Opdateringer

Som en del af Tjenesten kan du fra tid til anden modtage opdateringer til Softwaren fra Apple, som automatisk kan downloades og installeres på din enhed eller computer. Disse opdateringer kan omfatte rettelser af softwarefejl, funktionsudvidelser eller forbedringer eller helt nye versioner af Softwaren. Du accepterer, at Apple automatisk kan levere sådanne opdateringer til dig som en del af Tjenesten, og du skal modtage og installere dem som ønsket.

Opsigelse

Opsigelse fra din side

Du kan til enhver tid opsige din Konto og/eller ophøre med at anvende Tjenesten. Hvis du ønsker at ophøre med at anvende iCloud på din enhed, kan du fjerne din iCloud konto fra din enhed ved at åbne Indstillinger på din enhed, trykke på iCloud og trykke på Slet Konto-tasten. For at lukke din Konto skal du kontakte iCloud support på www.apple.com/support/icloud. Eventuelle gebyrer, som du har betalt for før din opsigelse, kan ikke refunderes (undtagen som i øvrigt udtrykkeligt tilladt i denne Aftale), herunder eventuelle forudbetalte gebyrer for det faktureringsår, hvori du opsiger. Opsigelse af din Konto skal ikke fritage dig for forpligtelser til at betale påløbende gebyrer eller afgifter.

Opsigelse fra Apples side

Apple kan til enhver tid under visse omstændigheder og uden forudgående meddelelse herom øjeblikkeligt opsige eller suspendere din Konto og/eller adgang til Tjenesten helt eller delvist. Årsagen til en sådan opsigelse skal indeholde: (a) overtrædelse af denne Aftale eller andre politikker eller retningslinjer, der er angivet heri og/eller opslået på Tjenesten; (b) en anmodning fra dig om at annullere eller opsige din Konto; (c) en anmodning og/eller ordre fra politiet, retsinstanser eller andre statslige myndigheder; (d) hvis levering af Tjenesten til dig er eller bliver ulovlig; (e) uventede tekniske eller sikkerhedsmæssige forhold eller problemer; (f) din deltagelse i svigagtige eller illegale aktiviteter; eller (g) din manglende betaling af skyldige gebyrer i forbindelse med Tjenesten. Apple træffer beslutning om alle sådanne opsigelser eller suspensioner efter eget skøn, og Apple er ikke ansvarlig over for dig eller tredjemand for tab, der skyldes eller opstår som følge af opsigelse eller suspension af din Konto og/eller adgang til Tjenesten. Apple kan derudover opsige din Konto med forudgående varsel via e-mail to den adresse, der er forbundet med din Konto, hvis (a) din Konto har været inaktiv i et (1) år; eller (b) der er en generel lukning eller væsentlige ændringer til Tjenesten eller dele heraf. Apple træffer beslutning om alle sådanne opsigelser eller suspensioner efter eget skøn, og Apple er ikke ansvarlig over for dig eller tredjemand for skader, der skyldes eller opstår som følge af opsigelsen eller suspensionen af din Konto og/eller adgang til Tjenesten, selvom Apple vil refundere alle allerede betalte gebyrer eller beløb pro rata.

Konsekvenser af Opsigelse

Ved opsigelse af din Konto vil du miste al adgang til Tjenesten og alle dele heraf, herunder men ikke begrænset til din Konto, Apple ID, e-mailkonto og Indhold. Efter et stykke tidvil Apple derudover slette oplysninger og data, der er opbevaret i eller som en del af din(e) konto/konti. Alle enkeltkomponenter af Tjenesten, som du måtte have anvendt i henhold til separate softwarelicensaftaler, vil også blive opsagt i overensstemmelse med disse licensaftaler.

Links og andet tredjemandsmateriale

Links

Visse dele af Indholdet eller visse komponenter eller funktioner i Tjenesten kan indeholde materiale fra tredjemand og/eller hyperlinks til andre hjemmesider, ressourcer eller Indhold. Da Apple ikke har kontrol over sådanne hjemmesider og/eller materiale tilhørende tredjemand, anerkender og accepterer du, at Apple ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne hjemmesider eller ressourcer og hverken godkender eller indestår for rigtigheden af sådanne hjemmesider eller ressourcer, og at Apple på ingen måde er ansvarlig for eller hæfter for Indhold, reklamer, produkter eller materiale, der findes på eller er tilgængelige på sådanne hjememsider eller ressourcer. Du anerkender og accepterer endvidere, at Apple ikke på nogen måde er ansvarlig for eller indestår for skader, som du pådrager dig eller hævder at have lidt enten direkte eller indirekte som følge af din anvendelse af/eller tillid til sådant Indhold, reklamer, produkter eller materiale på, eller som er tilgængelige fra, sådanne hjemmesider eller ressourcer.

Google Maps tjeneste

Anvendelsen af Google Maps tjenesten er underlagt følgende yderligere vilkår: Google Maps Tjenestebetingelser, der er tilgængelige på http://maps.google.com/help/terms_maps.html, og Google Maps Juridiske Meddelelser på http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html.

Fraskrivelse af garantier

NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE FRASKRIVELSE AF VISSE GARANTIER. I DEN UDSTRÆKNIING SÅDANNE FRASKRIVELSER ER SPECIFIKT FORBUDTE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVNING, VIL NOGLE AF DE NEDENFOR ANFØRTE ANSVARSFRASKRIVELSER IKKE GÆLDE FOR DIG.

APPLE SKAL ANVENDE RIMELIG PROFESSIONALISME OG FORNØDEN OMHU VED AT STILLE TJENESTEN TIL RÅDGIHED. DE FØLGENDE ANSVARSFRASKRIVELSER ER OMFATTET AF DENNE UDTRYKKELIGE GARANTI.

APPLE GARANTERER IKKE, ERKLÆRER IKKE OG INDESTÅR IKKE FOR, AT DIN BRUG AF TJENESTEN VIL FOREGÅ UFORSTYRRET ELLER FEJLFRIT, OG DU ACCEPTERER, AT APPLE FRA TID TIL ANDEN KAN FJERNE TJENESTEN PÅ UBESTEMT TID ELLER ANNULLERE TJENESTEN I HENHOLD TIL DENNE AFTALES VILKÅR.

DU ER UDTRYKKELIGT INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT TJENESTEN STILLES TIL RÅDIGHED ”SOM BESET". APPLE OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, DATTERSELSKABER, LEDELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, PARTNERE OG LICENSGIVERE FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, HVAD ENTEN DISSE MÅTTE VÆRE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE INDESTÅELSE FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG AT TJENESTEN IKKE KRÆNKER NOGEN RETTIGHED. I SÆRDELESHED GIVER APPLE OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABER, DATTERSELSKABER, LEDELSESMEDLEMMER, DIRKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, PARTNERE OG LICENSGIVERE INGEN GARANTIER FOR, AT (I) TJENESTEN VIL OPFYLDE DINE KRAV; (II) AT DIN ANVENDELSE AF TJENESTEN VIL VÆRE PRÆCIS, UDEN AFBRYDELSER, SIKKER ELLER FEJLFRI; (III) AT ALLE OPLYSNINGER, SOM DU HAR MODTAGET SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTEN, ER NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE; OG (IV) AT EVENTUELLE MANGLER ELLER FEJL I DEN SOFTWARE, SOM ER LEVERET TIL DIG SOM EN DEL AF TJENESTEN, VIL BLIVE RETTET.

APPLE INDESTÅR IKKE FOR OG GARANTERER IKKE FOR, AT TJENESTEN VIL VÆRE FRI FOR TAB, FORFALSKNING, ANGREB, VIRA, FORSTYRRELSER, HACKING ELLER ANDEN SIKKERHEDSFORSTYRRELSE, OG APPLE FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR I DENNE FORBINDELSE.

ALT MATERIALE, SOM DU ENTEN HAR DOWNLOADET ELLER ERHVERVET PÅ ANDEN MÅDE VED ANVENDELSE AF TJENESTEN, HAR DU FÅET ADGANG TIL EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO, OG DU ER ENEANSVARLIG FOR SKADER PÅ DIN ENHED ELLER COMPUTER OG FOR TAB AF DATA SOM FØLGE AF DOWNLOAD AF SÅDANT MATERIALE. DU ANERKENDER ENDVIDERE, AT TJENESTEN IKKE ER BEREGNET ELLER EGNET TIL ANVENDELSE I SITUATIONER ELLER MILJØER, HVOR SVIGT ELLER FORSINKELSER, FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD, DATA ELLER OPLYSNINGER FRA TJENESTEN VIL KUNNE MEDFØRE DØD, PERSONSKADE ELLER ALVORLIGE FYSISKE SKADER ELLER SKADER PÅ MILJØET.

Ansvarsbegrænsing

NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE TJENESTEUDBYDERES FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR. I DEN UDSTRÆKNING SÅDANNE ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER SPECIFIKT ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, GÆLDER VISSE AF NEDENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER EVENTUELT IKKE FOR DIG.

APPLE SKAL ANVENDE RIMELIG PROFESSIONALISME OG FORNØDEN OMHU VED AT STILLE TJENESTEN TIL RÅDGIHED. FØLGENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER IKKE FOR TAB SOM FØLGE AF (A) APPLES MANGLENDE ANVENDELSE AF RIMELIG PROFESSIONALISME OG FORNØDEN OMHU; (B) APPLES GROVE UAGTSOMHED, FORSÆTLIGE FORSEELSE ELLER SVIG; ELLER (C) DØD ELLER PERSONSKADE.

DU ER UDTRYKKELIGT INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT APPLE OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABER, DATTERSELSKABER, LEDELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, PARTNERE OG LICENSGIVERE IKKE ER ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE FØLGESKADER ELLER BODSERSTATNING, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDTÆGTSTAB, TAB AF GOODWILL, BRUG, DATA, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED ERHVERVELSEN AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER -TJENESTER ELLLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM APPLE ER BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB) SOM FØLGE AF: (I) ANVENDELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE DENNE TJENESTE; (II) EVENTUELLE ÆNDRINGER AF TJENESTEN ELLER MIDLERTIDIG ELLER PERMANENT OPHØR AF TJENESTEN ELLER DELE HERAF; (III) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA; (IV) SLETNING AF, KORRUPTION AF ELLER MANGLENDE LAGRING AF OG/ELLER SENDE ELLER MODTAGE DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA PÅ ELLER GENNEM TJENESTEN; (V) TREDJEMANDS UDTALELSER ELLER ADFÆRD PÅ TJENESTEN; OG (VI) ANDRE FORHOLD, DER VEDRØRER TJENESTEN.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, friholde og holde Apple, dets associerede selskaber, datterselskaber, direktører, ledelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter, partnere og licensgivere skadesløse i forbindelse med krav eller fordringer, herunder på rimelige advokatomkostninger, fra tredjemand, som vedrører, eller som følger af: (a) Indhold, som du fremlægger, opslår, transmitterer eller på anden måde gør tilgængeligt via Tjenesten; (b) din brug af Tjenesten; (c) enhver overtrædelse af denne Aftale begået af dig; (d) foranstaltninger, der træffes af Apple som en del af en undersøgelse af en mistanke om misligholdelse af denne Aftale eller som følge af en konstatering af eller beslutning om, at en overtrædelse af denne Aftale har fundet sted; eller (e) din overtrædelse af andres rettigheder. Dette betyder, at du ikke kan sagsøge Apple, dets associerede selskaber, datterselskaber, direktører, ledelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter, partnere, leverandører og licensgivere som følge af en beslutning om at fjerne eller nægte at behandle oplysninger eller Indhold, om at advare dig om, suspendere eller opsige din adgang til Tjenesten, eller om at tage andre forholdsregler i forbindelse med undersøgelser af en formodet overtrædelse, eller som følge af Apples beslutning om, at en overtrædelse af denne Aftale har fundet sted. Denne bestemmelse om afkald og skadesløsholdelse gælder for alle overtrædelser, der er beskrevet i eller påtænkt ved denne Aftale. Denne forpligtelse skal også gælde efter ophør eller udløb af denne Aftale og/eller din anvendelse af Tjenesten. Du anerkender, at du er ansvarlig for al anvendelse af Tjenesten ved brug af din Konto, og at denne Aftale gælder enhver anvendelse af din Konto. Du accepterer at overholde denne Aftale og at forsvare, friholde og holde Apple skadesløs for ethvert krav og fordring, der skyldes anvendelse af din Konto, uanset om en sådan anvendelse udtrykkeligt er godkendt af dig eller ej.

Meddelelser

Apple kan give dig meddelelser vedrørende Tjenesten, herunder ændringer til denne Aftale, via e-mail til din iCloud e-mailadresse (og/eller alternativ e-mailadresse tilknyttet din Konto, hvis du har oplyst herom), med almindelig post eller ved opslag på vores hjemmeside og/eller Tjenesten.

Gældende lov

Undtagen i den udstrækning, som udtrykkeligt er fastsat i det følgende afsnit, skal denne Aftale og forholdet mellem dig og Apple være underlagt lovgivningen i staten Californien med undtagelse af lovvalgsregler. Du og Apple accepterer at underkaste jer domstolenes enekompetence i Santa Clara, Californien, for at løse eventuelle tvister eller krav, der følger af denne Aftale. Hvis (a) du ikke er amerikansk statsborger; (b) du ikke bor i USA; (c) du ikke har adgang til Tjenesten fra USA; og (d) du er statsborger i et af de lande, der er nævnt nedenfor, accepterer du hermed, at enhver tvist eller ethvert krav, som måtte følge af denne Aftale, skal være underlagt den nedenfor angivne gældende lovgivning uden hensyn til lovvalgsregler, og du underkaster dig uigenkaldeligt domstolenes enekompetence i den nedenfor anførte stat, provins eller land, hvis love regulerer:

Hvis du er borger i:

Et EU land eller Schweiz, Norge eller Island;

Lovvalg og værneting:

De love og domstole, hvor du har din sædvanlige bopæl.

De Forenede Nationers Konvention om Internationale Løsørekøb (CISG) finder udtrykkeligt ikke anvendelse på denne Aftale.

Generelt

Denne Aftale udgør hele aftalen mellem dig og Apple og regulerer din brug af Tjenesten, og den erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og Apple vedrørende Tjenesten. Du kan også være omfattet af yderligere vilkår og betingelser, som gælder, når du bruger tilknyttede tjenester eller tredjeparters indhold eller software. Såfremt en del af denne Aftale findes at være ugyldig eller uden retskraft, skal denne del fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning, således at den så vidt det er muligt afspejler parternes oprindelige hensigt, og resten af Aftalen skal fortsat have fuld gyldighed. Apples undladelse af at håndhæve rettigheder eller bestemmelser i denne Aftale udgør ikke afkald herpå eller på andre bestemmelser. Du accepterer, at denne Aftale ikke skal begunstige nogen tredjemand, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne aftale.

ÆNDRINGER

Apple forbeholder sig ret til når som helst at ændre denne Aftale og indføre nye eller yderligere vilkår eller betingelser for din brug af Tjenesten. Hvis du ikke er enig i disse vilkår eller betingelser, skal du indstille brugen af Tjenesten og kontakte iCloud Support for at hente dit Indhold. Din fortsatte anvendelse af Tjenesten anses for accept af sådanne ændringer og yderligere vilkår og betingelser.

ELEKTRONISK INDGÅELSE AF KONTRAKTER

Din anvendelse af Tjenesten omfatter evnen til at indgå aftaler og/eller foretage elektroniske transaktioner. DU ANERKENDER, AT DINE ELEKTRONISKE FREMSENDELSER UDGØR DIN AFTALE OG HENSIGT OM AT VÆRE BUNDET AF OG BETALE FOR SÅDANNE AFTALER OG TRANSAKTIONER. DIN AFTALE OG HENSIGT OM AT VÆRE BUNDET AF ELEKTRONISKE FREMSENDELSER GÆLDER FOR ALLE OPTEGNELSER OM TRANSAKTIONER, SOM DU INDGÅR I PÅ DENNE TJENESTE, HERUNDER UNDERRETNINGER OM ANNULLERING, VILKÅR, KONTRAKTER OG APPLIKATIONER. For at få adgang til og bibeholde dine elektroniske registreringer, kan du blive afkrævet til at have særlig hardware og software, hvilket udelukkende er dit ansvar.

Sidst opdateret: 18. september 2013