Legal

iCLOUD SĄLYGOS

iCLOUD SĄLYGOS

Sveiki atvykę į iCloud

ŠI SUTARTIS TARP JŪSŲ IR APPLE REGULIUOJA JŪSŲ NAUDOJIMĄSI iCLOUD PRODUKTU, PROGRAMINE ĮRANGA, PASLAUGOMIS IR SVETAINĖMIS (TOLIAU VISI KARTU VADINAMI „PASLAUGA“). SVARBU, KAD PERSKAITYTUMĖTE IR SUPRASTUMĖTE ŽEMIAU IŠDĖSTYTAS SĄLYGAS. SPUSTELĖDAMI „SUTINKU“, JŪS PAREIŠKIATE, JOG SUTINKATE, KAD ŠIOS SĄLYGOS BUTŲ TAIKOMOS JUMS PRISIJUNGIANT AR NAUDOJANT ICLOUD PASLAUGĄ.

Apple yra Paslaugos, kuri leidžia Jums naudoti tam tikras Interneto paslaugas, įskaitant Jūsų asmeninio turinio (tokio kaip kontaktai, kalendoriai, nuotraukos, užrašai, priminimai, dokumentai, app (programėlių) duomenys, ir iCloud el. paštas) saugojimą, ir jo prieinamumo Jūsų suderinamuosiuose įrenginiuose ir kompiuteriuose užtikrinimą, bei tam tikras su vietos nustatymu susijusias paslaugas, teikėjas, laikantis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų. Įgalinus iCloud, Jūsų turinys bus automatiškai išsiųstas į Apple ir išsaugotas, vėliau Jūs galėsite prie jo prieiti arba nuotoliniu būdu persiųsti į kitus įrenginius ar kompiuterius, kuriuose naudojamas iCloud. „Apple“ šioje Sutartyje reiškia:

• Apple Inc., įsikūrusi adresu 1 Infinite Loop, Cupertino, California (Kalifornija), skirta vartotojams Šiaurės, Centrinėje ir Pietų Amerikoje (neįskaitant Kanados), taip pat JAV teritorijose ir valdose; ir Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos valdose Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje ir Karibų regione;

• Apple Canada, įsikūrusi adresu 7495 Birchmount Road, Markham, ON L3R 5G2, skirta Kanados ar jos teritorijų ir valdų vartotojams;

• iTunes K.K., įsikūrusi adresu Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo (Tokijas), skirta Japonijos vartotojams;

• Apple Pty Limited, įsikūrusi adresu Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia (Australija), skirta Australijos, Naujosios Zelandijos, įskaitant valdomas salas, teritorijas ir susijusias jurisdikcijas, vartotojams; ir

• iTunes Sarl, įsikūrusi adresu 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Liuksemburgas), skirta visiems kitiems vartotojams.

NAUDOJIMOSI PASLAUGA REIKALAVIMAI

Ši Paslauga yra prieinama tiktai ne jaunesniems kaip 13 metų amžiaus asmenims, nebent esate jaunesnis kaip 13 metų amžiaus ir jūsų „Apple ID“ jums buvo suteiktas patvirtintos švietimo įstaigos prašymu. Jeigu Jums yra 13 metų ar daugiau, tačiau dar nesulaukėte pilnametystės savo gyvenamojoje vietoje, šią Sutartį turėtumėte peržiūrėti su tėvais ar globėjais, kad būtumėte tikri, jog Jūs ir Jūsų tėvai ar globėjai ją suprantate. Be to, tėvai ar globėjai turėtų priminti nepilnamečiams, kad bendravimas su nepažįstamais asmenimis Internete gali būti pavojingas, ir imtis atitinkamų atsargumo priemonių savo vaikams apsaugoti, taip pat prižiūrėti, kaip jie naudojasi Paslauga.

Norėdami naudotis Paslauga, Jūs negalite būti asmuo, kuriam draudžiama gauti Paslaugą pagal Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus arba kitų jurisdikcijų taikomus įstatymus, įskaitant valstybės, kurioje gyvenate arba kurioje būdami naudojatės Paslauga, įstatymus. Sutikdami su šia Sutartimi, Jūs pareiškiate, jog suprantate ir sutinkate su tuo, kas anksčiau išdėstyta.

Norint naudotis Paslauga, reikalingi suderinami įrenginiai, prieiga prie interneto ir tam tikra programinė įranga (gali būti taikomi mokesčiai); gali prireikti periodiškai diegti atnaujinimus; naudojimuisi Paslauga gali daryti įtakos šių veiksnių veikimas. Apple pasilieka teisę riboti Paskyrų, kurios gali būti sukurtos iš įrenginio, skaičių, taip pat skaičių įrenginių, kurie gali būti susieti su Paskyra. Labai rekomenduojame naudotis didelės spartos interneto prieiga. Rekomenduojame naudoti naujausią būtinos programinės įrangos versiją; be to, naujausia versija gali būti reikalinga tam tikroms operacijoms ar funkcijoms atlikti. Jūs sutinkate, kad šių reikalavimų laikymasis, kurie bėgant laikui gali keistis, yra Jūsų atsakomybė.

Su vietos nustatymu susijusių paslaugų naudojimas

Apple ir jos partneriai bei licencijų davėjai per Paslaugą (pvz. Find My iPhone (Surasti mano iPhone), Find My Friends (Surasti mano draugus)) gali teikti tam tikras funkcijas ar paslaugas, susijusias su vietos nustatymu, kurios naudoja GPS (jei turima) vietose, kur veikia „crowd-sourced Wi-Fi hotspot“ ir „cell tower“. Norėdami teikti tokias funkcijas ir paslaugas, kur galima, Apple ir jos partneriai bei licencijų davėjai turi rinkti, naudoti, perduoti, apdoroti ir tvarkyti Jūsų vietos duomenis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Jūsų įrenginio geografinę padėtį bei informaciją susijusią su jūsų iCloud paskyra (“Paskyra”) ir bet kokiais jai registruotais įrenginiais, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, jūsų Apple ID, įrenginio ID ir pavadinimą, taip pat įrenginio tipą. Šiuo Jūs sutinkate, kad Apple ir jos partneriai bei licencijų davėjai rinktų, naudotų, perduotų, apdorotų ir tvarkytų tokius vietos ir paskyros duomenis, kad galėtų teikti ir tobulinti tokias funkcijas ar paslaugas.

Šį sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu nesinaudodami su vietos nustatymu susijusiomis funkcijomis ir išjungdami Find My iPhone (Surasti mano iPhone), Find My Friends (Surasti mano draugus) arba su vietos nustatymu susijusių paslaugų nustatymus (jeigu yra) savo įrenginyje arba kompiuteryje. Naudodamiesi trečiųjų asmenų paslaugomis, kurios naudoja arba teikia vietos duomenis kaip dalį Paslaugos, Jūs privalote laikytis ir būti susipažinę su šio trečiojo asmens sąlygomis bei privatumo politika, taikoma vietos duomenų naudojimui, kai juos naudoja tokios trečiųjų asmenų paslaugos. Bet kokie vietos duomenys, kuriuos teikia Paslauga, nėra skirti atvejams, kai reikalinga tiksli vietos informacija arba kai klaidingi, netikslūs, pavėluoti ar neišbaigti vietos duomenys gali tapti mirties, sužeidimo, žalos nuosavybei ar aplinkai priežastimi. Apple, teikdama Paslaugą, įsipareigoja laikytis pagrįstų atidumo ir kvalifikacijos reikalavimų, tačiau nei Apple, nei jos turinio teikėjai negarantuoja, kad Paslaugos rodomi vietos ar kiti duomenys bus prieinami, tikslūs, išbaigti, patikimi ar savalaikiški.

Find My iPhone (Surasti mano iPhone)

Funkcijos Find My iPhone (Surasti mano iPhone) ir Find My Mac (Surasti mano Mac) yra skirtos tik asmeniniam naudojimui. Kai įjungtos Jūsų „iOS“ įrenginyje arba Mac kompiuteryje, šios funkcijos gali būti naudojamos, kad padėtų surasti, paleisti garsą, nuotoliniu būdu ištrinti Jūsų „iOS“ įrenginį arba Mac kompiuterį arba nuotoliniu būdu įjungti Pamesto Įrenginio Būseną (Lost Mode). Jeigu manote, kad pametėte savo „iOS“ įrenginį, turėtumėte nedelsdami įjungti Pamesto Įrenginio Būseną (Lost Mode), kad niekas negalėtų pasinaudoti jūsų „iOS“ įrenginiu ar jį parduoti arba pasinaudoti jūsų duomenimis. Jūs esate atsakingi už savo iOS įrenginio apsaugojimą slaptažodžiu, Pamesto Įrenginio Būsenos (Lost Mode) įjungimą ir reagavimą į visus įspėjimus ir pranešimus apie jūsų „iOS“ įrenginį. Jei to nepadarysite, galite prarasti duomenis arba jūsų duomenimis gali pasinaudoti trečioji šalis, galite prarasti galimybę atrasti ar atgauti savo pamestą ar pavogtą „iOS“ įrenginį ar prarasti galimybę sutrukdyti parduoti pamestą ar pavogtą „iOS“ įrenginį ar juo naudotis. „Apple“ nebus atsakinga už tai, kad neapsaugojote savo „iOS“ įrenginio slaptažodžiu, neįjungėte Pamesto Įrenginio Būsenos (Lost Mode) ir / arba nepriėmėte ar nereagavote į įspėjimus ir pranešimus, taip pat už jūsų „iOS“ įrenginio grąžinimą jums ar už bet kokį jūsų „iOS“ įrenginio duomenų praradimą.

Kai Find My iPhone (Surasti mano iPhone) funkcija yra įjungta „iOS“ įrenginiuose, kuriuose įdiegta „iOS 7“ ar naujesnė sistema, jūsų „iOS“ įrenginys bus automatiškai susietas su jūsų „Apple ID“, todėl prireiks jūsų „Apple ID“ slaptažodžio, jei kas nors (įskaitant jus) norės išjungti Find My iPhone (Surasti mano iPhone) funkciją, išsiregistruoti iš „iCloud“ jūsų „iOS“ įrenginyje, ištrinti „iOS“ įrenginį, kad atstatytų gamyklinius nustatymus, ar aktyvuoti „iOS“ įrenginį, kai jis buvo ištrintas, išimta SIM kortelė ar atnaujinta įrenginio programinė aparatinė įranga arba atkurta programinė įranga. „Apple“ ir jo įgalioti tarpininkai negalės teikti aparatinės įrangos ar programinės įrangos techninės pagalbos paslaugų, įskaitant paslaugas pagal „Apple“ ribotą garantiją, jei jūs neišjungsite Find My iPhone (Surasti mano iPhone) funkcijos iki techninės pagalbos paslaugų teikimo.

„iOS“ įrenginiai turi būti įjungti ir prijungti prie interneto (per duomenų tinklą, tokį kaip 3G, arba registruotą Wi-Fi tinklą), kad juos būtų galima rasti. Mac kompiuteriai turi būti įjungti ir ne laukimo režime, prijungti prie interneto, turi būti įjungtas Wi-Fi, kuris turi būti registruotame Wi-Fi tinkle, kad Mac būtų galima rasti. Jeigu jūsų prarastame „iOS“ įrenginyje buvo įjungta Pamesto Irenginio Būsena (Lost Mode), ji gali fiksuoti šio įrenginio paskutines vietas, kuriose jis buvo įjungtas ir kuriose jis prisijungė prie Interneto, taip pat rodyti šių vietų pastarųjų 24 valandų istoriją, kai jūs surandate savo „iOS“ įrenginį naudodami funkciją Find My iPhone (Surasti mano iPhone). Jeigu Jūsų „iOS“ įrenginys ar Mac kompiuters buvo ištrintas nuotoliniu būdu, Jūs negalėsite jo rasti, paleisti garsą, ar atšaukti nuotolinį šio „iOS“ įrenginio ar Mac kompiuterio ištrynimą, arba įjungti Pamesto Irenginio Būseną (Lost Mode). Vietos nustatymo užklausos turės įtakos surasto „iOS“ įrenginio ar Mac kompiuterio baterijos veikimo trukmei. Jeigu manote, kad Jūsų „iOS“ įrenginys arba Mac kompiuteris buvo pavogtas, kreipkitės pagalbos į vietines teisines institucijas ir pasinaudokite Find My iPhone (Surasti mano iPhone) funkcijomis, pavyzdžiui, jūsų „iOS“ įrenginyje įjunkite Pamesto Įrenginio Būseną (Lost Mode), užrakinkite jį arba pasinaudokite „iOS“ įrenginio ar Mac kompiuterio ištrynimo funkcija, kad apsaugotumėte savo duomenis. Pateikus užklausą savo „iOS“ įrenginiui ar Mac kompiuteriui surasti ir radus „iOS“ įrenginį ar Mac kompiuterį žemėlapyje, galėsite matyti paskutinę savo „iOS“ įrenginio ar Mac kompiuterio buvimo vietą po pradinės užklausos laikotarpiu iki 24 valandų. Apple šią informaciją panaikina per 24 valandas nuo Jūsų pradinės užklausos. ŠIOS FUNKCIJOS SU VIETOS NUSTATYMU SUSIJUSIOS PASLAUGOS NETINKAMOS NAUDOTI KAIP VIETOS NUSTATYMO SISTEMA NENUMATYTU ATVEJU.

Find My Friends (Surasti mano draugus)

Find My Friends (Surasti mano draugus) app (programėlė), kurią galima atsisiųsti iš App Store parduotuvės (reikalinga suderinama techninė ir programinė įranga), leidžia Jums dalintis informacija apie Jūsų buvimo vietą su ribojamu skaičiumi kitų vartotojų per Jūsų įrenginius, patvirtinus prašymus iš šių vartotojų. Be to, galite matyti ir ribojamo skaičiaus kitų vartotojų buvimo vietą, kurie yra patvirtinę Jūsų prašymus dalintis su Jumis tokia informacija, per jų įrenginius. Jūs galite nustatyti savo įrenginį, kad šis automatiškai praneštu kitiems naudotojams kada Jūs išvykstate ar atvykstate į vietą ir, po to kai Jūs susidraugaujate, nustatyti savo įrenginį, kad šis praneštų Jums kada šie vartotojai išvyksta ar atvyksta į vietą. Taip pat galite pasirinkti laikinai dalintis informacija apie Jūsų buvimo vietą su ribojamu skaičiumi Jūsų ar kitų vartotojų nustatytų grupių ir matyti visų šių grupių narių buvimo vietą. Galite laikinai paslėpti informaciją apie savo įrenginio buvimo vietą nuo visų kitų vartotojų. Galite atšaukti kito vartotojo leidimo matyti informaciją apie Jūsų buvimo vietą patvirtinimą. Šią funkciją galite išjungti išsiregistruodami iš Find My Friends (Surasti mano draugus) app (programėlės) arba pašalindami ją iš savo įrenginio. Be to, galite naudoti apribojimus iOS nustatymuose, norėdami neleisti pakeisti Jūsų pasirinktų parametrų be leidimo, įskaitant sekimo ar informacijos apie vietą slėpimo užklausų patvirtinimą. Vietos nustatymo užklausos turės įtakos surasto įrenginio baterijos veikimo trukmei. ŠIOS FUNKCIJOS SU VIETOS NUSTATYMU SUSIJUSIOS PASLAUGOS NETINKAMOS NAUDOTI KAIP VIETOS NUSTATYMO SISTEMA NENUMATYTU ATVEJU.

Atsarginis kopijavimas

Automatinis atsarginis kopijavimas galimas iOS produktams ir vyksta periodiškai, kai įrenginio ekranas užrakintas, kai įrenginys prijungtas prie energijos šaltinio bei interneto per Wi-Fi tinklą. iCloud išsaugos Jūsų paskutines tris atsargines kopijas; tačiau, jeigu įrenginio atsarginė kopija nebuvo padaryta iCloud šimtą aštuonesdešimt (180) dienų, Apple pasilieka teisę ištrinti atsargines kopijas susijusias su šiuo įrenginiu. Galima kurti tik įrenginio nustatymų, įrenginio charakteristikų, nuotraukų ir video, pranešimų (iMessage, SMS ir MMS), skambėjimo tonų, app (programėlės) duomenų, vietos nustatymų (tokių kaip Jūsų nustatyti su vietos nustatymu susiję priminimai), Home ekrano ir programos struktūros atsargines kopijas. Turinio, įsigyto iš iTunes Store parduotuvės, App Store parduotuvės arba iBookstore parduotuvės, atsarginės kopijos nedaromos, tačiau jas gali būti leidžiama atsisiųsti iš šių paslaugų, priklausomai nuo paskyros reikalavimų, prieinamumo ir taikomų sąlygų. Laikmenų, sinchronizuotų iš Jūsų kompiuterio, atsarginės kopijos nėra daromos. Jūsų iCloud el. paštas, kontaktai, kalendoriai, žymelės ir dokumentai saugomi iCloud, iš čia juos galima ir pasiekti. Apple, teikdama Paslaugą, įsipareigoja laikytis pagrįstų atidumo ir kvalifikacijos reikalavimų, tačiau, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAS, APPLE NEGARANTUOJA, KAD TURINYS, KURĮ GALITE SAUGOTI PASLAUGOJE ARBA NAUDODAMIESI PASLAUGA PRIE JO PRIEITI, NEBUS PAŽEISTAS, SUGADINTAS, PRARASTAS ARBA PAŠALINTAS, LAIKANTIS ŠIOS SUTARTIES SĄLYGŲ, APPLE NEATSAKO UŽ TOKIĄ ŽALĄ, SUGADINIMĄ, PRARADIMĄ AR PAŠALINIMĄ. Esate atsakingi už tinkamas alternatyvias savo informacijos ir duomenų atsargines kopijas.

Kai įjungtas iCloud atsarginis kopijavimas, Jūsų įrenginys sinchronizavimo metu automatiškai nekurs atsarginės kopijos iTunes, bet Jūs galite rankiniu būdu inicijuoti atsarginės kopijos kūrimą iTunes.

My Photo Stream

Kai My Photo Stream (Mano Nuotraukų Galerija) įjungta Jūsų įrenginyje ar kompiuteryje, naujos nuotraukos, esančios Jūsų įrenginyje arba įkeltos į kompiuterį, bus įkeltos į iCloud, tada automatiškai nusiųstos į kitus Jūsų įrenginius arba kompiuterius, kuriuose įjungta My Photo Stream (Mano Nuotraukų Galerija). Atsiųstos nuotraukos atsiras įrenginio My Photo Stream (Mano Nuotraukų Galerijos) peržiūroje arba aplanke.

Nuotraukų skiriamoji geba gali skirtis, priklausomai nuo įrenginio, į kurį jos siunčiamos. Norint naudotis My Photo Stream (Mano Nuotraukų Galerija) įrenginyje, įrenginiui reikalingas Wi-Fi ryšys. Apple pasilieka teisę riboti nuotraukų, kurios gali būti įkrautos per tam tikrą nustatytą laikotarpį, skaičių ir/ar dydį tam, kad užkirstų kelią nenumatytam arba pernelyg intensyviam paslaugos naudojimui.

Nuotraukos įkeltos į Nuotraukų Galeriją naudojimui su My Photo Stream (Mano Nuotraukų Galerija) automatiškai ištrinamos pagal taikomus laiko ir skaičiaus limitus. Įrenginiai saugo ribotą skaičių naujausių nuotraukų My Photo Stream (Mano Nuotraukų Galerijos) albume arba peržiūroje; seniausios nuotraukos, nepatenkančios į leidžiamą skaičių, bus automatiškai ištrintos atsisiunčiant naujas nuotraukų galerijos nuotraukas.

iCloud Photo Sharing

Kai įjungta „iCloud Photo Sharing“ funkcija, jūs galite su kitais dalintis pasirinktomis nuotraukomis ir suderinamais vaizdo įrašais suderinamuose įrenginiuose arba viešai Internete, sukurdami dalytinų nuotraukų galeriją. Vartotojai, su kuriais dalinatės, gali komentuoti jūsų nuotraukas arba dalintis savo nuotraukomis ir vaizdo įrašais, o šiais komentarais, nuotraukomis ir vaizdo įrašais bus dalinamasi su kitais vartotojais, su kuriais dalinatės savo nuotraukų galerija. Nuotraukų galerijos savininkas gali ištrinti bet kokius komentarus, nuotraukas ar vaizdo įrašus; tačiau kitas vartotojas gali ištrinti tas nuotraukas ar vaizdo įrašus, kuriuos pats įdėjo, arba tų nuotraukų ar vaizdo įrašų komentarus tiktai tol, kol savininkas dalijasi nuotraukų galerija su šiuo kitu vartotoju.

Bet kurios atitinkamos nuotraukų galerijos dydis gali būti ribojamas pagal nuotraukų, vaizdo įrašų ar jų gavėjų skaičių ir / arba dydį. Atsisiųstas nuotraukas galima įrašyti rankiniu būdu. Jeigu Wi-Fi ryšio nėra, dalytinų nuotraukų galerijos naudos telefono ryšį.

Paslaugos keitimas

Apple pasilieka teisę keisti Paslaugą arba nutraukti jos (arba jos dalies) teikimą laikinai arba visam laikui. Apple, norėdama informuoti Jus apie esminius Paslaugos pakeitimus, gali pateikti šią informaciją mūsų svetainėje ir / arba siųsti el. laišką pagrindiniu Jūsų el. pašto adresu, susietu su Paskyra. Esate atsakingas tikrinti savo iCloud el. pašto adresą ir / arba pagrindinį el. pašto adresą, registruotą Apple, kad gautumėte tokius pranešimus. Jūs sutinkate, kad Apple nebus laikoma atsakinga Jums ar jokiam trečiajam asmeniui už bet kokį Paslaugos pakeitimą arba teikimo nutraukimą. Jeigu esate susimokėję už naudojimąsi Paslauga, o mes nutraukiame jos teikimą arba reikšmingai sumažiname jos funkcionalumą, suteiksime Jums atitinkamą kompensaciją už bet kokį išankstinį apmokėjimą.

Naudojimo apribojimai

Jūs sutinkate naudoti Paslaugą tik tais tikslais, kurie leidžiami šia Sutartimi ir bet kokiu taikomu įstatymu, reglamentavimu ar bendrai priimtina praktika atitinkamoje jurisdikcijoje. Jūsų Paskyrai suteikiama 5GB talpos saugykla, kaip nurodyta iCloud funkcijoms skirtuose puslapiuose. Galima nusipirkti daugiau vietos saugyklai, kaip aprašyta žemiau. Draudžiama viršyti bet kokį taikomą arba protingą pralaidumo ar saugyklos talpos apribojimą (pavyzdžiui, skirtą vietą atsarginėms kopijoms arba el. paštui). Jeigu viršysite šiuos apribojimus, galite prarasti galimybę kurti atsargines kopijas iCloud, pridėti dokumentus ar gauti naują el. paštą, siunčiamą Jums Jūsų iCloud el. pašto adresu. Jeigu naudodamiesi Paslauga ar kitais veiksmais tyčia ar netyčia keliate grėsmę Apple gebėjimui teikti Paslaugą ar kitas sistemas, Apple turės teisę imtis visų pagrįstų veiksmų, kad apsaugotų Paslaugą ir Apple sistemas, tokiu atveju Jums gali būti sustabdyta prieiga prie Sistemos. Už pakartotinius apribojimų reikalavimų pažeidimus Jūsų Paskyra gali būti panaikinta.

Paslaugos prieinamumas

Gali būti, kad Paslauga, bet kuri jos funkcija ar dalis bus neprieinama visomis kalbomis ar visose šalyse, o Apple negarantuoja, kad Paslauga ar bet kuri jos funkcija ar dalis bus tinkama ar prieinama naudoti tam tikroje vietoje. Pasirinkdami prieiti prie Paslaugos ir ją naudoti, tai darote savo iniciatyva ir esate atsakingas už bet kokių taikomų įstatymų laikymąsi, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius taikomus vietos teisės aktus.

Viešoji bandomoji versija (Public Beta)

Apple gali nuspręsti siūlyti naujas ir / arba atnaujintas Paslaugos funkcijas (toliau „Beta funkcijos“), kaip dalį Public Beta programos (toliau „Programa“), siekdama užtikrinti grįžtamąjį ryšį apie Beta funkcijų kokybę ir patogumą naudoti. Jūs suprantate ir sutinkate, kad dalyvavimas Programoje yra savanoriškas ir nesukuria teisinės partnerystės, atstovavimo ar darbo santykių tarp Jūsų ir Apple, ir kad Apple neįsipareigoja teikti Jums jokių Beta funkcijų. Apple gali pasirūpinti, kad tokios Beta funkcijos būtų prieinamos Programos dalyviams užsiregistravus internetu arba Paslaugoje. Jūs suprantate ir sutinkate, kad Apple gali rinkti ir naudoti tam tikrą informaciją iš Jūsų Paskyros, įrenginių ir periferinių įrenginių, kad užregistruotų Jus į Programą ir / arba nustatytų, ar Jūs tinkamas būti dalyviu. Jūs suprantate, kad, užsiregistravus Programoje, galite netekti galimybės grįžti prie ankstesnės ne bandomosios Beta funkcijos versijos. Kai toks grįžimas prie ankstesnės versijos įmanomas, gali būti, kad nebegalėsite perkelti duomenų, sukurtų Beta funkcijoje, atgal į ankstesniąją ne bandomąją versiją. Naudojimąsi Beta funkcijomis ir dalyvavimą Programoje reguliuoja ši Sutartis ir bet kokios papildomos licencijų sąlygos, kurios gali būti pateikiamos atskirai prie Beta funkcijų. Beta funkcijos teikiamos „KOKIOS YRA“ ir „KOL PRIEINAMOS“ pagrindu, jose gali būti klaidų ar netikslumų, dėl kurių galimi duomenų ir / arba informacijos, gautų iš Jūsų įrenginio ar prie jo prijungtų periferinių įrenginių (įskaitant, bet neapsiribojant, serverius ir kompiuterius), klaidos, pažeidimai ar praradimas. Apple rekomenduoja kurti atsargines visų Jūsų įrenginio ir bet kokių periferinių įrenginių duomenų ir informacijos kopijas prieš dalyvaujant bet kurioje Programoje. Jūs aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad visa rizika, susijusi su Beta funkcijų naudojimu, tenka tik Jums. JŪS PRISIIMATE VISĄ RIZIKĄ IR IŠLAIDAS, SUSIJUSIAS SU DALYVAVIMU BET KURIOJE PROGRAMOJE, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, BET KOKIUS MOKESČIUS UŽ PRIEIGĄ PRIE INTERNETO, ATSARGINIO KOPIJAVIMO IŠLAIDAS, IŠLAIDAS, PATIRTAS NAUDOJANT ĮRENGINĮ IR PERIFERINIUS ĮRENGINIUS, BEI BET KOKIĄ ŽALĄ ĮRANGAI, PROGRAMINEI ĮRANGAI, INFORMACIJAI AR DUOMENIMS. Apple gali suteikti arba nesuteikti Jums techninės ir / arba kitokios pagalbos, susijusios su Beta funkcijomis. Jeigu pagalba suteikiama, už ją reikės atsiskaityti papildomai kartu su įprastais Paslaugos palaikymo atsiskaitymais, ji bus prieinama tik per Programą. Jūs sutinkate laikytis bet kokių pagalbos taisyklių ar politikos, kurią Apple pateikia Jums, kad gautumėte tokią pagalbą. Apple pasilieka teisę keisti Programos sąlygas ar politiką (įskaitant Programos nutraukimo sąlygas ar politiką) bet kuriuo metu pranešdama apie tai arba ne, bei gali bet kuriuo metu atšaukti Jūsų dalyvavimą Programoje. Jūs pripažįstate, kad Apple nėra įsipareigojusi pateikti komercinės Beta funkcijų versijos, o, jeigu tokia versija taps prieinama, jos funkcijos ar funkcionalumas gali skirtis nuo tų, kuriomis pasižymi Beta funkcijos. Kaip dalį Programos, Apple suteiks Jums galimybę komentuoti, teikti pasiūlymus ar kitas pastabas, susijusias su Beta funkcijų naudojimu. Jūs sutinkate, kad nesant raštiškos sutarties, kurioje būtų nurodyta kitaip, Apple bet kokį Jūsų pateiktą grįžtamąjį ryšį (atsiliepimus) galės laisvai naudoti bet kokiu tikslu.

Saugyklos praplėtimo prenumerata

Prenumeratos pagrindu galima nusipirkti papildomai vietos saugojimui.

Mokesčiai

Paslauga atsiskaitymui priima kredito korteles ir tam tikras mokėjimo sąskaitas (kur taikoma), ir automatiškai taikys atsiskaitymo būdą, kuris yra susietas su Jūsų Apple ID (pvz. atsiskaitymo būdą, kurį Jūs naudojate atlikdami pirkinius iTunes Store parduotuvėje, App Store parduotuvėje, arba iBookstore, jei taikoma). Apple gali gauti išankstinį sumos patvirtinimą iki operacijos sumos. Mokesčiams už saugyklos praplėtimą sąskaitos išrašomos kasmet, prieš suteikiant paslaugą. Sąskaita išrašoma operacijos metu arba netrukus po operacijos. Jūs sutinkate, kad sumokėsite už praplėtimus, kuriuos perkate per Paslaugą, o Apple gali nuskaityti iš Jūsų kredito kortelės ar mokėjimo sąskaitos pinigus už bet kuriuos įsigytus praplėtimus bei bet kokias papildomas sumas (įskaitant bet kokius mokesčius ir pavėluotus mokesčius, jei taikoma), kurie gali būti kaupiami Jūsų Paskyroje arba su ja susiję, bei kad Apple gali ir toliau nuskaityti pinigus iš Jūsų kredito kortelės arba mokėjimo sąskaitos už bet kokius mokesčius, susijusius su prenumerata, kasmet, kol pakeisite arba atšauksite prenumeratą. Tai reiškia, kad, jeigu nepakeisite arba neatšauksite prenumeratos iki kitos metinio sąskaitų išrašymo dienos, iš Jūsų kredito kortelės arba mokėjimo sąskaitos mes nuskaitysime tą kitą metinio sąskaitų išrašymo dieną taikomus mokesčius.

Likus maždaug trisdešimčiai (30) dienų iki metinio sąskaitos išrašymo dienos, elektroninio pašto adresu, susietu su Jūsų Apple ID, pranešime Jums apie tai, kad ketiname išrašyti sąskaitą, bei priminsime, kad iš Jūsų kredito kortelės arba mokėjimo sąskaitos metinio sąskaitos išrašymo dieną bus nuskaityti nurodyti mokesčiai. Galite pakeisti savo prenumeratą padidindami arba sumažindami saugyklos talpą savo įrenginio iCloud Nustatymų skyriuje arba savo Mac kompiuterio Sistemos nustatymų iCloud lange, arba savo kompiuterio iCloud Valdymo skyde. Taikomas saugyklos mokestis už atnaujintą saugyklos planą įsigalios nedelsiant; saugyklos plano sumažinimai įsigalios kitą metinio sąskaitų išrašymo dieną. ESATE ATSAKINGAS UŽ VISŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMĄ LAIKU IR UŽ TEISINGŲ VISŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMUI REIKALINGŲ KREDITO KORTELĖS ARBA MOKĖJIMO SĄSKAITOS DUOMENŲ PATEIKIMĄ APPLE. Visi mokesčiai bus nuskaitomi iš kredito kortelės arba mokėjimo sąskaitos, nurodytos registracijos proceso metu. Jeigu Apple nepavyksta nuskaityti mokesčių iš Jūsų kredito kortelės arba mokėjimo sąskaitos, Apple pasilieka teisę atšaukti arba apriboti prieigą prie saugomo Jūsų Turinio, panaikinti Jūsų saugomą Turinį arba panaikinti Jūsų Paskyrą. Jeigu norite nurodyti kitą kredito kortelę ar mokėjimo sąskaitą arba jeigu Jūsų kredito kortelės arba mokėjimo sąskaitos būsena pasikeitė, turite pakeisti pateiktą informaciją internete, iCloud dalyje Paskyros informacija; tai gali laikinai sutrikdyti prieigą prie Paslaugų, kol Apple tikrina naują mokėjimo informaciją.

Visa kaina apima praplėtimo kainą bei bet kokius kredito kortelės mokesčius ir bet kokius pardavimo, naudojimo, prekių ir paslaugų, pridėtinės vertės (PVM) ar kitus panašius mokesčius, taikomus remiantis įstatymais, kurie apskaičiuojami remiantis taikant tarifą, kuris galioja praplėtimo įsigijimo metu. Mes nuskaitysime mokesčius, kai tai bus reikalinga, vadovaujantis Paslaugai taikomomis mokesčių taisyklėmis.

Paskyros informacija ir sąskaitos išrašymo užklausos

Išsamią informaciją apie savo Paskyrą, įskaitant mokėjimo metodą ir atsiskaitymo valiutą, rasite savo įrenginio Paskyros valdymo puslapyje. Visada, kai Jūsų Paskyrai bus taikomi Paslaugos mokesčiai, Apple išsiųs elektroninę sąskaitą el. pašto adresu susietu su Jūsų Apple ID. Jeigu manote, kad Jums pateikta sąskaita už Paslaugą yra klaidinga, praneškite mums per 45 dienas nuo sąskaitos išrašymo dienos susisiekdami su iCloud Support, adresu www.apple.com/support/icloud.

Atšaukimai ir grąžinimai

Visi mokesčiai, kuriuos sumokate už Paslaugą, yra negrąžinami, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymas arba kai šioje Sutartyje nurodyta kitaip. Norėdami susigrąžinti visus mokesčius, galite susisiekti su Apple per 15 dienų nuo pirminio praplėtimo įsigijimo dienos arba per 45 dienas po kito metinio apmokėjimo. Norėdami pateikti paraišką dėl čia aprašyto grąžinimo, eikite į www.apple.com/support/icloud, kur rasite daugiau informacijos. Taikomi vietos teisės aktai gali pakeisti šią politiką. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su iCloud pagalbos centru.

Galite atšaukti prenumeratą sumažindami savo saugyklą iki nemokamo 5 GB plano per parinktį Saugyklos planas, kurią rasite savo iCloud dalyje Paskyros informacija, jeigu naudojatės įrenginiu; jeigu naudojatės Mac kompiuteriu – iCloud Paskyros peržiūroje, kurią rasite dalyje Sistemos nuostatos; arba, jeigu naudojatės asmeniniu kompiuteriu, iCloud Paskyros peržiūroje, kurią rasite iCloud valdymo skydelyje, skirtame Windows. Jūsų mokama prenumerata bus atšaukta kitą metinio sąskaitos išrašymo dieną. Galima susigrąžinti dalį pinigų, kai to reikalauja įstatymai.

Kainos pokyčiai

Apple gali bet kuriuo metu, informuodama remiantis taikomų teisės aktų nuostatomis, keisti saugyklos ar bet kurios jos dalies praplėtimų kainą arba įvesti naujus mokesčius. Kainų pakeitimai ir nustatyti nauji mokesčiai, įdiegti sąskaitos už prenumeratą išrašymo metais, bus taikomi kitais sąskaitos už prenumeratą išrašymo metais visiems naujiems abonentams po pakeitimo įsigaliojimo dienos. Jeigu nesutinkate su kainų pakeitimais, turite atšaukti saugyklos praplėtimą ir sustabdyti naudojimąsi juo.

Jūsų naudojimasis Paslauga

Jūsų Paskyra

Tapę registruotu Paslaugos vartotoju, jūs galėsite sukurti Paskyrą. Niekam neatskleiskite savo Paskyros informacijos. Tik jūs esate atsakingas už savo Paskyros konfidencialumo ir saugumo išlaikymą ir jūs esate visiškai atsakingas už visus jūsų Paskyroje ar per ją vykdomus veiksmus ir sutinkate nedelsdami pranešti Apple apie bet kokį jūsų Paskyros apsaugos pažeidimą. Jūs taip pat pareiškiate ir sutinkate, jog Paslauga yra sukurta ir skirta asmeniniam ir individualiam naudojimui ir jūs negalite dalintis savo Paskyros ir / arba slaptažodžio duomenimis su kitais asmenimis. Tuo atveju, jeigu mes laikomės pagrįstų atidumo ir kvalifikacijos reikalavimų, Apple neatsako už jokius nuostolius, atsiradusius dėl jūsų Paskyros neteisėto naudojimo, kuris atsirado Jums pažeidus šias taisykles.

Norėdami naudotis Paslauga, Jūs turite įvesti savo Apple ID (identifikavimo numerį) ir slaptažodį, kad būtų autentifikuota Jūsų Paskyra. Registruodamiesi Paslaugai bei ja naudodamiesi, jūs sutinkate pateikti tikslią ir išsamią informaciją ("Paslaugos registracijos duomenys"), taip pat jūs sutinkate nuolat atnaujinti savo Paslaugos registracijos duomenis, kad jie būtų tikslūs ir išsamūs. Tikslių, dabartinių ir išsamių Paslaugos registracijos duomenų nepateikimas gali sąlygoti jūsų Paskyros sustabdymą ir / ar nutraukimą. Jūs sutinkate, kad Apple gali saugoti ir naudoti jūsų Paslaugų registracijos duomenis, kad palaikytų jūsų Paskyrą bei priskirtų mokėtinas sumas jūsų Paskyrai.

Papildomi įsipareigojimai ir naudojimosi sąlygos

Tam tikriems Apple ir/ar jos licencijų davėjų teikiamos Paslaugos komponentams ar ypatybėms, kaip pavyzdžiui, įskaitant, bet neapsiribojant, galimybė parsisiųsti buvusius pirkimus ir iTunes Match (taikomi papildomi mokesčiai), reikia atskiros programinės įrangos ar kitų licencijuotų susitarimų bei naudojimosi sąlygų. Jūs turite perskaityti, priimti ir sutikti, jog Jums bus taikomas toks atskiras susitarimas, kad galėtumėte naudotis tam tikrais Paslaugos komponentais ar ypatybėmis.

Draudimas perduoti

Šios Sutarties nuostatos nėra pagrindas perduoti jums Apple ID, elektroninio pašto, domeno pavadinimo, iChat ID ar kitų panašių šaltinių, susijusių su Paslaugos naudojimu, bet kokią turtinę teisę, nuosavybės teisę ar licencijas.

Draudimas perduoti Paskyrą po mirties

Jūs sutinkate, kad jūsų Paskyra negali būti perduodama kitam asmeniui, ir kad visos teisės į jūsų Apple ID arba Turinį galioja iki jūsų mirties. Gavus jūsų mirties liudijimo kopiją, jūsų Paskyra gali būti uždaryta ir visas jos Turinys ištrintas. Papildomą informaciją ir pagalbą rasite iCloud pagalbos centre adresu www.apple.com/support/icloud.

Draudimas perparduoti Paslaugą

Jūs sutinkate, kad jūs jokiems tikslams neatkursite, nekopijuosite, nedauginsite, neparduosite, neperparduosite, neišnuomosite ar neiškeisite Paslaugos (ar jos dalies).

Apple Privatumo politika

Jūs suprantate, kad naudodamasis šia Paslauga, jūs leidžiate ir sutinkate, kad būtų kaupiama ir naudojama tam tikra informacija apie jus ir jūsų naudojimąsi Paslauga, remiantis Apple Privatumo politika. Jūs taip pat sutinkate, kad Apple gali rinkti, naudoti, perduoti, apdoroti ir kaupti informaciją, susijusią su jūsų Paskyra, ir bet kokiais užregistruotais prietaisais ar kompiuteriais, siekdama jums teikti Paslaugą ar jos funkcijas. Apple renkama informacija apie jūsų naudojimąsi Paslauga taip pat gali reikšti techninės, statistinės bei diagnostinės informacijos rinkimą, kuri gali būti panaudota siekiant pagerinti bei patobulinti Apple produktus ir paslaugas. Daugiau informacijos apie privatumo politiką rasite adresu http://www.apple.com/privacy/. Jūs taip pat pareškiate ir sutinkate, kad ši informacija gali būti perduota į Jungtines Valstijas ir / arba į kitas šalis, kur ją saugos ar naudos Apple, jos susiję asmenys ir / arba kiti jos paslaugų teikėjai. Atminkite, kad asmeninę informaciją, susijusią su asmenimis, gyvenančiais Europos Ekonomikos Bendrijai (EEB) priklausančioje valstybėje, kontroliuoja Apple Distribution International Korke, Airijoje.

Turinys ir jūsų elgesys

Turinys

„Turinys“ reiškia bet kokią informaciją kuri atsiranda naudojantis Paslauga, kaip pavyzdžiui, duomenų rinkmenos, prietaiso charakteristika, tekstas, programinė įranga, muzika, grafika, nuotraukos, paveikslėliai, garsai, video įrašai, žinutės ar kitas panašaus pobūdžio turinys. Jūs suprantate, kad už visą Turinį, perduotą naudojantis Paslauga tiek viešai, tiek privačiai yra atsakingas asmuo, iš kurio tas Turinys kilo. Tai reiškia, kad jūs, o ne Apple, naudodamasis Paslauga, esate asmeniškai atsakingas už bet kokią įkeltą, parsiųstą, paskelbtą, nusiųstą elektroniniu paštu, perduotą, saugomą ar kitaip prieinamą informaciją. Jūs suprantate, kad naudodamasis Paslauga jūs galite susidurti su Turiniu, kuris jums gali pasirodyti įžeidžiantis, nepadorus ar smerktinas ir kad toks Turinys gali pasiketi kitus asmenis, kuriems jis pasirodys įžeidžiantis. Apple nekontroliuoja informacijos, kuri gaunama naudojantis Paslauga, taip pat Apple neužtikrina Turinio tikslumo, vientisumo ar kokybės. Jūs suprantate ir sutinkate, kad jūsų naudojimasis Paslauga ir bet koks Turinys yra tik jūsų pačių atsakomybė.

Jūsų elgesys

Jūs sutinkate NENAUDOTI Paslaugų siekdami:

a. įkrauti, parsisiųsti, paskelbti, siųsti el. paštu, perduoti, saugoti arba kitaip pateikti bet kokį Turinį, kuris yra neteisėtas, žalingas, šmeižikiškas, nešvankus, vulgarus arba kuriuo priekabiaujama, grasinama, siekiama įžeisti, piktnaudžiaujama, smurtaujama, arba kuriuo pažeidžiama kito asmens teisė į privatų gyvenimą, skatinama rasinė, etninė arba kitokio pobūdžio neapykanta, arba kuris yra neleistinas kitais atžvilgiais.

b. persekioti, priekabiauti, grasinti arba daryti žalą kitiems asmenims;

c. jeigu jūs esate pilnametis, prašyti asmeninės arba kitokios informacijos iš nepilnamečio (bet kurio 18 metų neturinčio asmens, arba tokio kito amžiaus asmens, kurį vietiniai įstatymai apibrėžia kaip nepilnametį), kurio jūs asmeniškai nepažįstate, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, šiuos duomenis: pilną vardą arba pavardę, namų adresą, pašto kodą, telefono numerį, nuotrauką arba nepilnamečio mokyklos, bažnyčios, sporto komandos pavadinimus arba draugus;

d. apsimesti asmeniu arba ūkio subjektu, kuriuo jūs nesate — jūs negalite dėtis arba klaidingai pristatyti save kitu asmeniu (įskaitant įžymybes), ūkio subjektu, kitu iCloud vartotoju, Apple darbuotoju arba piliečių ar valdžios lyderiu, arba kitaip klaidingai pateikti savo ryšius su kuriuo nors asmeniu arba subjektu, (Apple pasilieka teisę nepriimti arba blokuoti bet kurį Apple ID ar el. pašto adresą, kuris galėtų būti laikomas apsimetimu kitu asmeniu arba klaidingu jūsų tapatybės nurodymu, arba kito asmens vardo, pavardės arba tapatybės neteisėtu pasisavinimu);

e. pažeisti autorių teises arba kitas intelektinės nuosavybės teises (įskaitant ir bet kokio turinio, kurio jūs neturite teisės įkrauti, įkrovimą), arba atskleisti profesinę paslaptį arba konfidencialią informaciją pažeidžiant konfidencialumo, darbo arba informacijos neatskleidimo sutartį;

f. paskelbti, siųsti, perduoti arba kitaip pateikti bet kurias nepageidaujamas arba neteisėtas el. pašto žinutes, reklaminę medžiagą, nepageidaujamus el. laiškus, brukalus arba grandininius laiškus, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, masiniu būdu siunčiamą komercinę reklamą ir informacinius skelbimus;

g. klastoti TCP-IP paketo antraštę arba bet kurią antraštės duomenų dalį el. laiške arba skelbiamų naujienų grupėje, arba kitaip įtraukti informaciją į antraštę, kuria siekiama suklaidinti gavėjus dėl turinio, kuris siunčiamas per Paslaugą, kilmės („apsimetimas kitu laiško siuntėju");

h. įkrauti, paskelbti, siųsti el. laišku, perduoti, saugoti arba kitaip pateikti bet kurią medžiagą su virusais arba kitais kompiuteriniais kodais, rinkmenomis arba programomis, skirtomis pakenkti, kliudyti arba apriboti normalų Paslaugos (arba jos dalies) arba bet kurios kitos kompiuterio programinės arba techninės įrangos veikimą;

i. kliudyti teikti Paslaugą arba nutraukti jos teikimą (įskaitant naudojimąsi Paslauga kurių nors automatizuotų priemonių pagalba, kaip skriptai arba tinklo paieškos serveriai), arba kliudyti ar stabdyti serverius ar tinklus, susijusius su Paslauga, arba tinklų, susijusių su Paslauga, nuostatas, reikalavimus arba taisykles (įskaitant neteisėtą prieigą prie duomenų arba srautų, naudojimąsi jais arba jų kontrolę);

j. planuoti arba vykdyti neteisėtą veiklą; ir / arba

k. rinkti ir saugoti asmeninius duomenis apie kitus Paslaugos naudotojus, ketinant juos naudoti ryšium su anksčiau minėta draudžiama veikla.

Turinio pašalinimas

Jūs pareiškiate, kad Apple nėra atsakinga ar kitaip įsipareigojusi dėl Turinio, kuris buvo pateiktas kitų asmenų ir neprivalo iš anksto patikrinti ir atrinkti to Turinio. Tačiau, Apple pasilieka teisę bet kuriuo metu nuspręsti ar Turinys yra tinkamas naudojimui ir atitinka šios Sutarties sąlygas ir gali bet kada be išankstinio įspėjimo, iš anksto patikrinti, pašalinti, atmesti ar pakeisti Turinį, jeigu Apple nuspręs, jog toks Turinys pažeidžia šios Sutarties sąlygas ar kelia kitus prieštaravimus.

Turinio duomenų atsarginis išsaugojimas

Jūs esate atsakingas už savo svarbių dokumentų, nuotraukų ar kt. Turinio duomenų, kuriuos jūs saugote ar prie kurių prieinate naudodamiesi Paslauga, atsarginį išsaugojimą, perkeliant juos į savo asmeninį kompiuterį ar kitą prietaisą. Apple naudos savo turimus įgūdžius ir tinkamai rūpinsis savo teikiama Paslauga, tačiau Apple negarantuoja, kad Turinys, kurį jūs galite saugoti ar prie kurio galite prieiti naudodamiesi Paslauga, nebus netyčia sugadintas, iškraipytas ar prarastas.

Priėjimas prie jūsų Paskyros ir Turinio

Apple pasilieka teisę imtis priemonių, kurios, jos manymu, yra būtinos arba tinkamos siekiant vykdyti šią Sutartį (ar jos dalį). Jūs pareiškiate ir sutinkate, kad Apple gali, jums neįsipareigodama, prieiti, naudotis, išsaugoti ir / ar atskleisti jūsų Paskyros ir Turinio informaciją įstatymo priežiūros institucijoms, valdžios atstovams, ir / ar trečiosioms šalims, jeigu Apple manys, kad tokie veiksmai yra būtini ir tinkami, jeigu teisiškai yra būtina juos atlikti, arba jeigu manys, kad toks priėjimas prie informacijos, jos naudojimas, atskleidimas ar išsaugojimas yra būtinas siekiant: (a) patenkinti teisminį prašymą arba įvykdyti teisminį procesą; (b) įvykdyti šią Sutartį, įskaitant ir bet kokio potencialaus pažeidimo tyrimą; (c) atskleisti, sutrukdyti ar imtis kitokių saugumo priemonių prieš saugumo, techninius pažeidimus ar apgaulę; arba (d) apginti Apple, jos vartotojų, trečiųjų šalių ir visuomenės teises, nuosavybę ar saugumą, kaip to reikalauja ir leidžia įstatymai.

Autorių teisių apsauga – DMCA

Jeigu jūs manote, kad naudojantis Paslauga buvo pažeistos Turinio autorinės teisės, prašom kreiptis į Apple Autorių teisių apsaugos darbuotoją, kaip tai numatyta mūsų Autorių teisių apsaugos politikoje, kurią rasite adresu: http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple gali, savo nuožiūra, sustabdyti ir / arba panaikinti vartotojų, kurie pakartotinai pažeidinėja teises, Paskyras.

Sutarties pažeidimai

Jeigu naudojantis Paslauga, jūs susiduriate su, jūsų manymu, netinkamu Turiniu, arba kitokiu, jūsų manymu, Sutarties pažeidimu, jūs galite apie tai pranešti elektroniniu paštu, adresu: abuse@iCloud.com.

Turinys, kurį jūs pateikiate arba kurį jūs padarote prieinamą naudojantis Paslauga

Jūsų suteikiami leidimai

Apple neturi pretenzijų į medžiagos ir / ar Turinio, kurį jūs pateikiate arba padarote prieinamu naudojantis Paslauga, nuosavybės teises, išskyrus informacijos, kuriai naudotis mes suteikiame licenciją, nuosavybės teises. Tačiau, pateikdamas arba patalpindamas Turinį į tokias Paslaugos dalis, kurios yra prieinamos visuomenei ar kitiems vartotojams, su kuriais jūs sutinkate dalintis savo Turiniu, jūs suteikiate Apple visur galiojantį, neatlygintiną, neišskirtinį leidimą naudoti, platinti, atkurti, modifikuoti, pritaikyti, publikuoti, išversti ar viešai rodyti tokį Turinį tik tam tikslui, kuriam toks Turinys buvo pateiktas ir tapo prieinamas, neįsipareigojant jums ir nesuteikiant jums jokios kompensacijos. Jūs sutinkate, kad bet koks jūsų pateiktas ar patalpintas Turinys bus jūsų asmeninė atsakomybė, kad jis nepažeis ir nesikėsins į kitos šalies teises, nepažeis įstatymo, neprisidės prie ir neskatins įstatymų pažeidimo ar kitokio neteisėto elgesio, ar kitokiu būdu bus nepadorus, smerktinas ar netaktiškas. Pateikdamas ir patalpindamas tokį Turinį, kuris naudojantis Paslauga tampa viešai prieinamas visuomenei ar kitiems vartotojams, jūs patvirtinate, kad esate šios informacijos savininkas ir / arba turite visas teises, leidimus ir įgaliojimus, būtinus jos platinimui.

Turinio pakeitimai

Jūs suprantate, kad siekiant suteikti Paslaugą ir siekiant, kad jūsų Turinys būtų prieinamas, Apple gali perduoti jūsų Turinį per įvairius viešuosius tinklus, modifikuoti ar kitaip nežymiai pakeisti jūsų Turinį, kad jis atitiktų tinklų, prietaisų ar kompiuterių techninius reikalavimus. Jūs sutinkate, kad šis leidimas suteikia Apple teisę imtis išvardintų veiksmų.

Prekės ženklo informacija

Apple, Apple logotipas, iCloud, iCloud logotipas ir kiti Apple prekės ženklai, paslaugų ženklai, grafika ir logotipai, kurių naudojimas susijęs su Paslauga, yra Apple Inc. prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai JAV ir/arba kitose šalyse. Apple Inc. Prekės ženklų sąrašą galite rasti čia - http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Kiti prekės ženklai, paslaugų ženklai, grafika ir logotipai, kurių naudojimas susijęs su Paslauga, gali būti kitų atitinkamų savininkų prekės ženklai. Jums nesuteikiama jokia teisė ar licencija į jokį aukščiau išvardintą prekės ženklą, ir jūs patvirtinate, kad nepanaikinsite, nepaslėpsite ir nepakeisite jokių nuosavybės ženklų (įskaitant prekės ženklus ir autorinių teisių apsaugos ženklus), kuriais gali būti pažymėta Paslauga arba kurie gali būti patalpinti jos viduje.

Programinė įranga

Apple nuosavybės teisės

Jūs pareiškiate ir sutinkate, kad Apple ir / arba jos licencijų davėjams priklauso visos nuosavybės ir turtinės teisės į Paslaugą, įskaitant ir grafiką, vartotojo sąsają, scenarijus, ir programinę įrangą, naudojamą Paslaugos įgyvendinimui, ir /arba bet kokią kitą su Paslauga susijusią ir / arba jums suteiktą programinę įrangą („Programinė įranga“), tačiau tuo neapsiribojant, taip pat įskaitant bet kokias ir visas intelektinės nuosavybės teises, kurios yra arba nėra užregistruotos ir kurios gali egzistuoti bet kur pasaulyje. Jūs taip pat sutinkate, kad teikiant Paslaugą (įskaitant ir Programinę įrangą ar jos dalį) yra teikiama privati ir konfidenciali informacija, kuri yra ginama intelektinės nuosavybės teisės įstatymais, įskaitant ir autorių teisėmis, tačiau tuo neapsiribojant. Jūs sutinkate, kad jūs jokiems tikslams nenaudosite tokios konfidencialios informacijos ar duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai naudositės Paslauga remiantis šia Sutartimi. Jokia Paslaugos dalis negali būti atkurta jokia kita forma ir jokiomis priemonėmis, išskyrus tas, kurias aiškiai leidžia šios Sutarties taisyklės.

Apple leidimas

Apple suteikia jums asmeninį, neišskirtinį, neperduodamą, riboto galiojimo leidimą naudotis Apple suteikta Programine įranga, kuri yra šios Paslaugos dalis remiantis šia Sutartimi; Programinė įranga jums suteikiama su sąlyga, kad jūs (ir niekas kitas) nekopijuosite, nemodifikuosite, neišnuomosite, neįkeisite, neplatinsite, neplagijuosite, neanalizuosite kaip Programinė įranga pagaminta, neišrinksite ar kitaip nesistengsite sužinoti išeities kodo, (nebent to reikalautų ir leistų įstatymai), neparduosite, nesublicencijuosite, neperduosite suinteresuotiems asmenims ar kitaip neperduosite teisių į Programinę įrangą, ir kad jūs nenaudosite Paslaugos neleistinais būdais, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, ir piktnaudžiavimą ar tinklo pajėgumų apsunkinimą. PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR PASLAUGOS DALIES NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS ATVEJUS, KURIE LEIDŽIA NAUDOTIS PROGRAMINE ĮRANGA REMIANTIS ŠIA SUTARTIMI, YRA GRIEŽTAI DRAUDŽIAMAS IR PAŽEIDŽIA KITŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISES IR GALI PATRAUKTI CIVILINĖN AR BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN, ĮSKAITANT IR TURTINĖS ŽALOS ATLYGINIMĄ, KURI KYLA DĖL AUTORIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO.

Eksporto kontrolė

Paslaugos ir Programinės įrangos naudojimui, įskaitant ir duomenų, programinės įrangos ar kito Turinio, naudojantis Paslauga, perkėlimui, patalpinimui ar įkrovimui, turi būti taikomi Jungtinių Valstijų ir kitų šalių eksporto ir importo įstatymai. Jūs sutinkate laikytis visų taikomų eksporto ir importo įstatymų ir taisyklių. Ypač, tačiau tuo neapsiribojant, Programinė įranga negali būti eksportuota ar pakartotinai eksportuota (a) į bet kokią šalį, kuriai JAV taiko embargą arba (b) bet kuriam asmeniui, esančiam JAV Finansų ministerijos Specialiai nurodytų asmenų sąraše arba JAV Prekybos departamento atmestų asmenų sąraše arba ūkio subjektų sąraše. Naudojant Programinę įrangą ar Paslaugą, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad jūs negyvenate tokioje šalyje ir nesate įtraukti į minėtus sąrašus. Jūs taip pat sutinkate, kad jūs nenaudosite Programinės įrangos ar Paslaugos jokiems tikslams, kuriuos draudžia Jungtinių Valstijų įstatymai, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, ir raketų, branduolinių, cheminių ar biologinių ginklų tobulinimui, projektavimui ir gamybai. Jūs taip pat sutinkate nesiųsti į savo Paskyrą jokių duomenų ar programinės įrangos kuri negali būti eksportuojama be išankstinio valdžios organų leidimo, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, ir įvairių tipų duomenų šifravimo programinę įrangą, pirmiau negavę tokio leidimo. Ši garantija ir įsipareigojimas galios iki šios Sutarties galiojimo termino pabaigos.

Atnaujinimai

Jums naudojantis Paslauga, Apple gali retkarčiais atnaujinti jūsų Programinę įrangą. Atnaujinimai bus automatiškai perkeliami ir instaliuojami į jūsų įrenginį ar kompiuterį. Šie atnaujinimai gali būti klaidų pašalinimas, funkcijų pagerinimas ar patobulinimas, arba visiškai nauja Programinės įrangos versija. Jūs sutinkate, kad Apple jums automatiškai atsiųstų tokius atnaujinimus, kurie yra šios Paslaugos dalis, ir jūs priimsite ir instaliuosite juos kaip to reikalauja ši Sutartis.

Nutraukimas

Nutraukimas jūsų iniciatyva

Jūs bet kada galite nutraukti jūsų Paskyros galiojimą ir / arba nustoti naudotis Paslauga. Jeigu jūs nebenorite naudotis iCloud savo įrenginyje, jūs galite pašalinti iCloud paskyrą iš savo įrenginio paspausdami Nustatymai, pasirinkdami iCloud ir paspausdami mygtuką Ištrinti paskyrą. Norėdami nutraukti savo Paskyros galiojimą, atsidarykite www.apple.com/support/icloud. Visi mokesčiai, sumokėti iki Paskyros galiojimo nutraukimo nėra grąžinami (išskyrus aiškiai Sutartyje numatytus atvejus), įskaitant ir mokesčius, iš anksto sumokėtus už einamuosius metus, kuriais jūs nutraukiate Paskyros galiojimą. Paskyros galiojimo nutraukimas neatleidžia jūsų nuo įsipareigojimų sumokėti privalomus mokesčius.

Nutraukimas Apple iniciatyva

Apple gali bet kada, atsiradus tam tikroms aplinkybėms ir be išankstinio įspėjimo, nedelsiant nutraukti ar sustabdyti visą arba dalį jūsų Paskyros ir / arba priėjimą prie Paslaugos. Tokio nutraukimo priežastys apima: (a) šios Sutarties, ar joje nurodytų kitų Paslaugos nuostatų ar gairių pažeidimas; (b) jūsų prašymas atšaukti arba nutraukti Paskyros galiojimą; (c) įstatymų priežiūros institucijų, teisminių institucijų ir / ar kitos valstybinės institucijos prašymas; (d) kai Paslaugos sąlyga jums yra ar gali tapti neteisėta; (e) netikėtos techninės ar saugumo problemos ir klausimai; (f) jūsų dalyvavimas nesąžiningose ar nelegaliose veiklose; arba (g) jūsų mokesčių, susijusių su Paslauga, nesumokėjimas. Dėl šių priežasčių Apple nutrauks arba sustabdys Paskyros galiojimą savo nuožiūra ir nebus atsakinga jums ar trečiosioms šalims už nuostolius, kurie gali kilti dėl tokio jūsų Paskyros ir / arba priėjimo prie Paslaugos nutraukimo ar sustabdymo. Taip pat, Apple gali iš anksto įspėjus elektroniniu paštu nutraukti jūsų Paskyros galiojimą jeigu (a) jūsų Paskyra buvo neaktyvi vienerius (1) metus; arba (b) Paslaugos ar jos dalis yra bendrai sustabdoma arba yra modifikuojama iš esmės. Dėl šių priežasčių Apple gali savo nuožiūra nutraukti arba sustabdyti Paslaugos galiojimą, ir Apple nebus atsakinga jums ar trečiosioms šalims už nuostolius, kurie gali atsirasti dėl jūsų Paskyros ir / arba priėjimo prie Paslaugos galiojimo nutraukimo ar sustabdymo, tačiau Apple atitinkamai grąžins visas iš anksto sumokėtas sumas.

Nutraukimo padariniai

Nutraukus jūsų Paskyros galiojimą jūs prarasite priėjimą prie Paslaugos ar jos bet kokios dalies, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jūsų Paskyrą, Apple ID, elektroninio pašto paskyrą, ir Turinį. Taip pat, po tam tikro laiko Apple ištrins jūsų Paskyroje esančią informaciją ir saugomus duomenis. Visi Paslaugos individualūs komponentai, kuriuos jūs galėjote naudoti ir kuriems galioja atskiros programinės įrangos licencijų sutartys taip pat bus nutrauktos, remiantis tų sutarčių nuostatomis.

Nuorodos ir kiti trečiųjų šalių duomenys

Nuorodos

Tam tikras Turinys, Paslaugos komponentai ar funkcijos gali apimti trečiųjų šalių duomenis ir / arba nuorodas į kitas interneto svetaines, šaltinius ar Turinį. Kadangi Apple nekontroliuoja tokių trečiųjų šalių interneto svetainių ir / arba duomenų, jūs suprantate ir sutinkate, kad Apple nėra atsakinga už tokių interneto svetainių ar šaltinių prieinamumą, ir nepatvirtina ar negarantuoja tokių interneto svetainių ar duomenų tikslumo, ir nebus jokiu būdu atsakinga už bet kokį Turinį, reklamą, produktus ar duomenis, pateikiamus tokiose interneto svetainėse ar šaltiniuose. Jūs taip pat suprantate ir sutinkate, kad Apple nebus kaip nors atsakinga už bet kokią žalą, kurią jūs patiriate arba teigiate, jog patyrėte tiesiogiai arba netiesiogiai, naudodamasis ir / arba pasitikėdamas tokiu Turiniu, reklama, produktais ar duomenimis, pateiktais tokiose interneto svetainėse ar šaltiniuose.

Google Maps paslauga

Google Maps paslauga naudojama remiantis šiomis papildomomis sąlygomis: Google Maps paslaugos sąlygas rasite šiuo adresu http://maps.google.com/help/terms_maps.html ir Google Maps teisinius pranešimus šiuo adresu http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html.

Garantijų atsisakymas

KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA ATSISAKYTI KAI KURIŲ GARANTIJŲ, TODĖL, TA APIMTIMI KIEK TAI SPECIALIAI DRAUDŽIA TAIKYTINI TEISĖS AKTAI, KAI KURIE GARANTIJŲ ATSISAKYMAI, IŠDĖSTYTI ŽEMIAU, GALI NEBŪTI JUMS TAIKOMI.

APPLE LAIKYSIS PAGRĮSTŲ ATIDUMO IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ. GARANTIJOS ATSISAKYMAS BUS TAIKOMAS ŽEMIAU IŠVARDINTOMS GARANTIJOMS.

APPLE NEGARANTUOJA, NEPAREIŠKIA AR NEDUODA PAGRINDO MANYTI, KAD JŪSŲ NAUDOJIMASIS PASLAUGA NEBUS SUTRIKDYTAS IR BUS BE KLAIDŲ, IR JŪS SUTINKATE, KAD KARTAIS APPLE GALI SUSTABDYTI PASLAUGOS TEIKIMĄ NEAPIBRĖŽTAM LAIKO TARPUI, ARBA ATŠAUKTI PASLAUGĄ, REMIANTIS ŠIA SUTARTIMI.

JŪS AIŠKIAI SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD PASLAUGA YRA TEIKIAMA REMIANTIS „KOKIA YRA“ IR „KOL PRIEINAMA“ PAGRINDU. APPLE IR JOS SUSIJĘ ASMENYS, DUKTERINĖS BENDROVĖS, ATSTOVAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI, PARTNERIAI IR LICENCIJŲ DAVĖJAI AIŠKIAI ATMETA BET KOKIAS GARANTIJAS, AR JOS BŪTŲ AIŠKIOS, AR TIK NUMANOMOS, ĮSKAITANT IR NUMANOMAS DIDELIO PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, IR ĮSTATYMO NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS, TAČIAU TUO NEAPSIRIBOJANT. YPAČ, APPLE IR JOS SUSIJĘ ASMENYS, JOS DUKTERINĖS BENDROVĖS, ATSTOVAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI, PARTNERIAI IR LICENCIJŲ DAVĖJAI NESUTEIKIA GARANTIJOS, KAD: (I) PASLAUGA PATEISINS JŪSŲ LŪKESČIUS; (II) JŪSŲ NAUDOJIMASIS PASLAUGA VYKS LAIKU, NEBUS PERTRAUKIAMAS IR BUS BE KLAIDŲ; (III) BET KOKIA INFORMACIJA, KURIĄ JŪS ĮGYSITE NAUDODAMASIS PASLAUGA BUS TIKSLI IR PATIKIMA; IR (IV) VISI PROGRAMINĖS ĮRANGOS, KURI YRA JUMS SUTEIKIAMOS PASLAUGOS DALIS, TRŪKUMAI IR KLAIDOS BUS IŠTAISYTOS.

APPLE NEPAREIŠKIA AR NEGARANTUOJA, KAD PASLAUGA NEBUS PRARASTA, NESUGES, NEPATIRS ATAKŲ, VIRUSŲ, TRUKDŽIŲ, ĮSIBROVIMŲ, AR KITŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ, IR APPLE UŽ TAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS.

BET KOKIE PARSISIŲSTI AR KITAIP ĮGYTI DUOMENYS, NAUDOJANTIS PASLAUGA, YRA JŪSŲ PATIES PRISIIMAMA RIZIKA, IR TIK JŪS ASMENIŠKAI BŪSITE ATSAKINGAS UŽ JŪSŲ PRIETAISO AR KOMPIUTERIO SUGADINIMĄ, UŽ DUOMENŲ PRARADIMĄ, KURIO PRIEŽASTIS YRA TOKIŲ DUOMENŲ PARSISIUNTIMAS. JŪS TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD PASLAUGA NĖRA SKIRTA AR TINKAMA NAUDOTI TOKIOSE SITUACIJOSE AR APLINKYBĖSE, KAI VĖLAVIMAS ARBA ATIDĖJIMAI, TURINIO KLAIDOS IR NETIKSLUMAI, PASLAUGOS TEIKIAMI DUOMENYS IR INFORMACIJA GALI SĄLYGOTI MIRTĮ, SUŽALOJIMUS AR DIDELĘ FIZINĘ AR APLINKOS ŽALĄ.

Atsakomybės apribojimas

KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA ATSISAKYTI AR RIBOTI PASLAUGOS TEIKĖJO ATSAKOMYBĖS. TA APIMTIMI KIEK TOKIE ATSISAKYMAI AR RIBOJIMAI YRA SPECIALIAI DRAUDŽIAMI TAIKYTINOS TEISĖS, KAI KURIE ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAI IR RIBOJIMAI, IŠDĖSTYTI ŽEMIAU, GALI JUMS NEBŪTI TAIKOMI.

APPLE LAIKYSIS PAGRĮSTŲ ATIDUMO IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ. ŽEMIAU IŠVARDINTI APRIBOJIMAI NETAIKOMI TUOMET, KAI NUOSTOLIAI PATIRIAMI DĖL (A) APPLE NESUGEBĖJIMO PANAUDOTI SAVO PAGRĮSTO ATIDUMO IR KVALIFIKACIJOS; (B) APPLE DIDELIO APLAIDUMO, TYČINIO NETINKAMO ELGESIO AR APGAVYSTĖS; ARBA (C) MIRTIES AR ASMENS SUŽALOJIMO.

JŪS AIŠKIAI SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD APPLE IR JOS SUSIJĘ ASMENYS, JOS DUKTERINĖS BENDROVĖS, ATSTOVAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI, PARTNERIAI IR LICENCIJŲ DAVĖJAI NEBUS ATSAKINGI UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS AR NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT IR PRARASTO PELNO, GEROS VALIOS, NAUDOJIMOSI GALIMYBĖS, DUOMENŲ PRARADIMĄ, PAKAITINIŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDAS AR KITĄ NEMATERIALIĄ ŽALĄ ( NET JEIGU APPLE BUVO INFORMUOTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ), KYLANČIĄ DĖL: (I) NAUDOJIMOSI AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS PASLAUGA; (II) BET KOKIŲ PASLAUGAI ATLIKTŲ PAKEITIMŲ, DĖL BET KOKIO LAIKINO AR ILGALAIKIO PASLAUGOS AR JOS DALIES VEIKIMO NUTRAUKIMO; (III) NELEGALAUS PRIĖJIMO PRIE DUOMENŲ ARBA DUOMENŲ PAKEITIMO; (IV) DUOMENŲ IŠTRYNIMO, IŠKRAIPYMO ARBA NESUGEBĖJIMO JUOS IŠSAUGOTI IR/ARBA SIŲSTI ARBA GAUTI DUOMENIS NAUDOJANTIS PASLAUGA; (V) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PAREIŠKIMŲ AR ELGESIO, SUSIJUSIO SU PASLAUGA; IR (VI) VISŲ KITŲ DALYKŲ, SUSIJUSIŲ SU PASLAUGA, TAČIAU TUO NEAPSIRIBOJANT.

Nuostolių atlyginimas

Jūs sutinkate atlyginti patirtus nuostolius, ginti ir siekti, kad Apple, jos susiję asmenys, dukterinės bendrovės, direktoriai, atstovai, darbuotojai, agentai, partneriai ir licencijų davėjai nepatirtų nuostolių dėl jai trečiųjų šalių išreikštų pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant ir protingas advokato išlaidas, kurie kyla dėl: (a) Turinio, kurį jus pateikiate, paskelbiate, perduodate ar kitaip paviešinate naudodamasis Paslauga; (b) jūsų naudojimosi Paslauga; (c) jūsų bet kokio šios Sutarties pažeidimo; (d) bet kokių veiksmų, kurių Apple ėmėsi tiriant galimus šios Sutarties pažeidimus arba dėl tyrimo rezultato arba sprendimo, kad buvo pažeista ši Sutartis; arba (e) jūsų kitų teisių pažeidimo. Tai reiškia, kad jūs negalite iškelti bylos Apple, jos susijusiems asmenims, dukterinėms bendrovėms, direktoriams, atstovams, darbuotojams, agentams, partneriams ir licencijų davėjams dėl Apple priimto sprendimo pašalinti arba atsisakyti apdoroti jūsų informaciją arba Turinį, dėl sprendimo įspėti jus, sustabdyti arba nutraukti jūsų priėjimą prie Paslaugos, arba bet kokių kitų veiksmų, kurių buvo imtasi tiriant galimus pažeidimus arba dėl Apple išvados, kad buvo pažeista ši Sutartis. Šios reikalavimų atsisakymo ir nuostolių atlyginimo nuostatos yra taikomos visiems pažeidimams, išdėstytiems šioje Sutartyje. Šie įsipareigojimai galios iki Sutarties galiojimo termino pabaigos ir / arba jūsų naudojimosi Paslauga termino. Jūs sutinkate, kad esate atsakingas už naudojimąsi Paslauga naudojantis savo Paskyra, ir kad ši Sutartis yra taikoma bet kokiam ir visam Paskyros naudojimuisi. Jūs sutinkate laikytis šios Sutarties nuostatų, atlyginti kilusius nuostolius, bei ginti ir siekti, kad Apple nenukentėtų nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, kylančių dėl jūsų Paskyros naudojimosi, nepaisant to ar paskyra tikrai naudojotės jūs.

Pranešimai

Apple gali jums siųsti elektroniniu paštu į jūsų iCloud elektroninio pašto adresą (ir / arba kitus su jūsų Paskyra susijusius adresus, jeigu jie buvo pateikti), įprastu paštu arba patalpindama Apple interneto svetainėje ir / arba Paslaugos interneto svetainėje, pranešimus, susijusius su Paslauga, o taip pat ir su šios Sutarties pakeitimais.

Taikytina teisė

Išskyrus šioje pastraipoje aiškiai numatytus atvejus, šiai Sutarčiai ir jūsų santykiams su Apple bus taikomi Kalifornijos Valstijos įstatymai, išskyrus nuostatas dėl įstatymų kolizijos. Jūs ir Apple sutinkate spręsti bet kokius ginčus ar nesutarimus, kylančius dėl šios Sutarties vykdymo, išimtinai teismuose, kurie įsikūrę Santa Klaros apygardoje, Kalifornijos Valstijoje. Jeigu (a) jūs nesate JAV pilietis; (b) jūs negyvenate JAV; (c) jūs neprisijungiate prie Paslaugos iš JAV; ir (d) jūs esate žemiau išvardintos šalies pilietis, jūs sutinkate, kad bet koks ginčas ar nesutarimas, kylantis dėl šios Sutarties vykdymo bus sprendžiamas remiantis žemiau nurodyta taikytina teise, neatsižvelgiant į nuostatas dėl įstatymų kolizijos, ir jūs neišimtinai ir neatšaukiamai kreipsitės į žemiau nurodytos valstijos, jos provincijos ar šalies teismus, kurios teisė bus taikoma:

Jeigu jūs esate pilietis:

Bet kokios Europos Sąjungos valstybės, arba Šveicarijos, Norvegijos arba Islandijos;

Taikytina teisė ir teismas:

Jūsų įprastos gyvenamosios vietos teisė ir teismai

Šiai Sutarčiai Jungtinių Tautų Konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo sutarčių netaikoma.

Bendros nuostatos

Ši Sutartis sudaro vientisą susitarimą tarp jūsų ir Apple ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, panaikindama bet kurias ankstesnes sutartis tarp jūsų ir Apple dėl Paslaugos. Jums taip pat gali būti taikomos papildomos sąlygos, kurios gali būti taikomos, kai naudojatės susijusių asmenų paslaugomis, trečiųjų asmenų turiniu arba trečiųjų asmenų programine įranga. Jeigu kuri nors šios Sutarties dalis yra laikoma negaliojančia ar neįgyvendinama, ta dalis bus aiškinama remiantis taikytinais įstatymais taip, kad kaip įmanoma labiau atspindėtų pirminius šalių ketinimus, o kitos nuostatos liks visapusiškai galioti. Apple neįgyvendinus kurios nors šioje Sutartyje numatytos teisės arba nuostatos, tai nereikš tokios teisės arba bet kurios kitos nuostatos atsisakymo. Jūs sutinkate, jog, išskyrus šioje Sutartyje aiškiai nurodytas išimtis, ši Sutartis nėra sudaroma trečiųjų šalių naudai.

PAKEITIMAI

Apple pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią Sutartį ir nustatyti naujas arba papildomas sąlygas dėl jūsų naudojimosi Paslauga. Jeigu jūs nesutinkate su pakeitimais arba naujomis sąlygomis, jūs turite nustoti naudotis Paslauga ir susisiekti su iCloud pagalbos centru, kad jie ištrintų jūsų Turinį. Jūsų tolesnis naudojimasis Paslauga bus laikomas jūsų sutikimu su šiais pakeitimais ir šiomis papildomomis sąlygomis.

SUTARTIES SUDARYMAS ELEKTRONINIU BŪDU

Naudodamasis Paslauga jūs galite sudaryti sutartis ir / arba atlitki operacijas elektroniniu būdu. JŪS PATVIRTINATE, KAD JŪSŲ ELEKTRONINIAI PAREIŠKIMAI REIŠKIA JŪSŲ SUTIKIMĄ BEI KETINIMĄ BŪTI SUSAISTYTAM SUSITARIMŲ AR SANDORIŲ, TAIP PAT UŽ JUOS APMOKĖTI. JŪSŲ SUTIKIMAS IR KETINIMAS BŪTI SUSAISTYTAM TOKIŲ ELEKTRONINIŲ PAREIŠKIMŲ TAIKOMAS VISIEMS ĮRAŠAMS, SUSIJUSIEMS SU VISAIS SANDORIAIS, KURIE BUVO ATLIKTI NAUDOJANTIS PASLAUGA, ĮSKAITANT IR ATŠAUKIMO PRANEŠIMUS, TVARKAS, SUTARTIS IR PARAIŠKAS. Siekiant turėti priėjimą prie savo elektroninių dokumentų ir juos išsaugoti, jums gali reikti turėti tam tikrą techninę ir programinę įrangą, už kurią esate atsakingas tik jūs.

Paskutiniai pakeitimai: 2013 m. rugsėjo 18 d.