Legal

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА iCLOUD

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА iCLOUD

Добредојдовте на iCloud

СО ОВОЈ ПРАВНО ОБВРЗУВАЧКИ ДОГОВОР ПОМЕЃУ ВАС И APPLE СЕ УРЕДУВА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА iCLOUD ПРОИЗВОДОТ, СОФТВЕРОТ, УСЛУГИТЕ И ВЕБ-САЈТОВИТЕ (ЗАЕДНО НАРЕЧЕНИ "УСЛУГАТА"). ВАЖНО Е ДА ГИ ПРОЧИТАТЕ И ДА ГИ РАЗБЕРЕТЕ СЛЕДНИВЕ ОДРЕДБИ. СО КЛИКНУВАЊЕ НА "AGREE" ("СЕ СОГЛАСУВАМ"), ВИЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ОВИЕ ОДРЕДБИ ЌЕ ВАЖАТ АКО ИЗБЕРЕТЕ ДА ПРИСТАПИТЕ ДО ИЛИ ДА ЈА КОРИСТИТЕ УСЛУГАТА.

Apple е давателот на Услугата, што Ви овозможува да користите одредени интернет услуги, вклучувајќи и зачувување на Ваши лични содржини (како контакти, календари, фотографии, забелешки, потсетници, документи, податоци од апликации, и iCloud електронска пошта) и правејќи ги достапни на Вашите компатибилни уреди и компјутери, како и одредени услуги кои се базираат на локацијата, само согласно одредбите и под условите определени во овој Договор. Штом ќе го активирате iCloud, Вашите содржини ќе бидат автоматски испратени и зачувани од страна на Apple, така што ќе можете подоцна да пристапите до овие содржини или да ги пренесете овие содржини бежично на други Ваши уреди или компјутери кои го поддржуваат iCloud. Поимот "Apple", како што се употребува овде, значи:

• Apple Inc., со адреса на 1 Infinite Loop, Cupertino, California, за корисниците во Северна, Централна и Јужна Америка (со исклучок на Канада);како и за териториите и имотите во Соединетите Американски Држави и француските и британските имоти во Северна Америка, Јужна Америка и на Карипските острови;

• Apple Canada, со адреса на 7495 Birchmount Road, Markham, ON L3R 5G2, за корисниците во Канада или нивните територии и поседи;

• iTunes K.K., со адреса на at Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo за корисниците во Јапонија;

• Apple Pty Limited, со адреса на Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia, за корисниците во Австралија, Нов Зеланд, вклучително поседи на острови, територии и здружени јурисдикции, и

• iTunes Sarl, со адреса на 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, за сите други корисници.

БАРАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА

Услугата е достапна само за лица на возраст од 13 години или постари освен ако ако имате помалку од 13 години, а ИД за Apple ви е даден на барање на одобрена образовна институција. Ако имате 13 или повеќе години возраст, но сé уште не сте полнолетни според законите на земјата во која живеете, мора да го разгледате овој Договор со Вашиот родител или старател за да бидете сигурни дека Вие и Вашиот родител или старател го разбирате истиот. Родителите или старателите треба, исто така, да ги потсетат сите малолетници дека водење на разговор со непознати на интернет може да биде опасно и треба да преземат соодветни мерки на претпазливост за заштита на децата, вклучувајќи и следење на нивното користење на Услугата.

За да можете да ја користите Услугата, не може да бидете лице на кое му е забрането да ја добива Услугата согласно законите на Соединетите Американски Држави или други надлежни јурисдикции, вклучувајќи ја и земјата во која живеете или од која ја користите Услугата. Со прифаќањето на овој Договор, Вие изјавувате дека го разбирате и се согласувате со претходното.

За да можете да ја користите Услугата треба да имате компатибилни уреди, Интернет пристап, и одреден софтвер (може да се плаќаат надоместоци), може да бидат потребни периодични ажурирања, а користењето на истата може да биде и засегнато од ефикасноста на овие фактори. Apple го задржува правото да го ограничи бројот на сметки кои може да се отворат од еден уред и бројот на уреди поврзани со една сметка. Силно се препорачива високобрзински интернет пристап за употреба. Се препорачува и најновата верзија на потребниот софтвер за да пристапите на Услуга, а може да биде и потребна за одредени трансакции или карактеристики. Вие се согласувате дека исполнувањето на овие барања, кои може да се менуваат од време на време, е Ваша одговорност.

Употреба на Услуги што се базираат на локацијата

Apple и неговите партнери и даватели на лиценци може да обезбедат одредени функции или услуги преку Услугата (како, на пример, Find My iPhone, Find My Friends) кои се потпираат на локациски податоци што се базираат на уред, кој користи GPS (каде што е достапно), заедно со локации на crowd-sourced Wi-Fi hotspot и мобилни кули. За да се обезбедат такви карактеристики или услуги, каде што се достапни, Apple и неговите партнери и даватели на лиценци мора да ги собираат, користат, пренесуваат, обработуваат и одржуваат Вашите локациски податоци, вклучувајќи ја, но без ограничување, и географската локација на Вашиот уред и информации поврзани со Вашата iCloud сметка ("Сметка") и какви било уреди што се регистрирани под истата, вклучувајќи ги, но без ограничување, и Вашите Apple ID, идентификациониот број и називот на уредот, како и видот на уредот. Со ова се согласувате Apple и неговите партнери и даватели на лиценци да ги собираат, користат, пренесуваат, обработуваат и одржуваат таквите локациски податоци и податоци за сметката за да ги обезбедуваат и подобруваат таквите функции и услуги.

Можете да ја повлечете оваа согласност во било кое време со тоа што нема да ги користите функциите што се базираат на локација и со исклучување на подесувањата за Find My iPhone, Find My Friends или Location Services (како што е применливо) на Вашиот уред и компјутер. Кога ги користите услугите на третите страни кои користат или обезбедуваат податоци за локацијата како дел од Услугата, Вие ќе подлежите на и треба да ги разледате условите за користење од таквите трети страни и нивната политика за заштита на приватноста при користење на податоците за локација од страна на таквите услуги на трети страни. Било какви податоци за локацијата обезбедени преку Услугата не се наменети да бидат меродавни во ситуации каде што се потребни прецизни информации за локацијата или каде што погрешни, неточни, задоцнети или нецелосни податоци за локацијата може да доведат до смрт, телесна повреда, имотна или еколошка штета. Apple ќе употреби разумна вештина и соодветна грижа за обезбедување на Услугата, но ниту на Apple, ниту било кој од неговите снабдувачи со содржини не ја гарантира достапноста, точноста, комплетноста, сигурноста, или навременоста на податоците за локација или на кои било други податоци кои се прикажуваат на Услугата.

Find My iPhone

Функциите Find My iPhone и Find My Mac се наменети само за Ваша лична употреба. Кога е активирана на Вашиот уред iOS или Mac, овиe функции може да ви помогнат за да се лоцира, да се пуштаат звуци или од далечина да се избрише Вашиот уред iOS или Mac или далечински да се овозможи Lost Mode на уредот iOS. Доколку мислите дека сте го изгубиле уредот со iOS, треба веднаш да овозможите за да спречите некој да го користи или да го продаде вашиот уред со iOS или да пристапува до вашите податоци. Вие сте одговорни за заштита на уредот со iOS со лозинка, да овозможите Lost Mode на загубениот уред со iOS и да одговарате на сите известувања и комуникации поврзани со вашиот уред со iOS. Ако не направите така, може да дојде до загуба на податоците или трето лице да пристапи до нив или не ќе може да го најдете или повратите загубениот или украден уред со iOS. Apple не е одговорен за неможноста да го заштитите својот уред со iOS со лозинка, да овозможите Lost Mode и/или да примате или да одговарате на известувања и комуникации или за враќање на уредот со iOS или пак за загуба на податоците на уредот со iOS.

Кога Find My iPhone е овозможено на уредите со iOS коишто работат со iOS 7 или понова верзија, уредот со iOS автоматски ќе се поврзе со вашиот ИД на Applе и ќе се бара лозинката за ИД на Apple пред некој (вклучително и вие) да може да исклучи Find My iPhone, да се одјави од iCloud на уредот со iOS, да го избрише уредот со iOS за да го врати на фабрички зададените вредности или да го активира уредот со iOS, како што ќе направи ако уредот бил избришан, била извадена СИМ-картичката или се ажурирани фирмверот и софтверот на уредот. Apple и овластените агенти не даваат услуги за поддршка за хардверот и софтверот,вклучително и услугите согласно ограничената гаранција на Apple освен ако не оневозможите Find My iPhone пред услугата.

Уредите со iOS мора да бидат вклучени и поврзани на интернет (преку податочна мрежа како што е 3G или регистрирана Wi-Fi мрежа) за да можат да бидат лоцирани. Mac уредите мора да бидат вклучени, а не во спиечки модус, поврзани на интернет, со вклучен Wi-Fi и во досегот на регистрирана Wi-Fi мрежа за да можат да бидат лоцирани. Ако на Вашиот исчезнат уред со iOS е активиран Lost Mode, уредот може да ги регистрира неговите последни локации каде што бил вклучен и поврзан со интернет, и да Ви ја покаже историјата на таквите локации за последните 24 часа, кога ќе го лоцирате уредот со iOS користејќи ја функцијата Find My iPhone. Ако Вашиот уред со iOS или Mac бил избришан од далечина, Вие не ќе можете да го лоцирате, да пуштите звук на истиот, или да го откажете бришењето од далечина за тој уред со iOS или Mac, или да го активирате Lost Mode за тој уред со iOS. Барањата за лоцирање ќе влијаат на животниот век на батеријата на лоцираниот уред со iOS или Mac. Ако мислите дека Вашиот уред со iOS или Mac е украден треба да побарате помош од Вашите локални полициски служби и да ги искористите функциите Find My iPhone како што се Lost Mode за уредот со iOS за заклучување или бришење на Вашиот уред со iOS или Mac за да ги заштитите Вашите податоци. Откако ќе ја побарате локацијата на Вашиот уред со iOS или Mac и откако Вашиот уред со iOS или Mac ќе биде лоциран на мапа, Вие ќе можете да ја видите последните локацијата на Вашиот уред со iOS или Мac по Вашето првично барање за период до 24 часа. Apple потоа ја брише таа информација во рок од 24 часа од Вашето првично барање. УСЛУГИТЕ ШТО СЕ БАЗИРАНИ НА ЛОКАЦИЈАТА, А ШТО ГИ НУДИ ОВАА ФУНКЦИЈА, НЕ СЕ НАМЕНЕТИ И НЕ СЕ ПОГОДНИ ЗА УПОТРЕБА КАКО СИСТЕМ ЗА ЛОЦИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ.

Find My Friends

Апликацијата Find My Friends, достапна за преземање од App Store (но мора да имате компатибилен хардвер и софтвер), Ви овозможува да ја споделите Вашата локација со ограничен број на други корисници преку вашите уреди, по прифаќањето на барањата од тие корисници. Исто така, ќе можете да ја видите локацијата на ограничен број на други корисници кои ги прифатиле Вашите барања за тоа, преку нивните уреди. Ќе можете да го поставите Вашиот уред автоматски да известува други корисници кога ќе напуштите или ќе пристигнете на определена локација, и, откако ќе го прифатите другиот корисник за пријател, да го поставите уредот да Ве известува кога тој корисник ќе напушти или пристигне на определена локација. Исто така, можете да изберете привремено да ја споделите Вашата локација со ограничен број на групи, што сте ги основале Вие или друг корисник, и да ги видите локациите на сите членови на овие групи. Можете привремено да ја скриете локацијата на Вашиот уред од сите други корисници. Вие може да го откажете прифаќањето на дозволата од друг корисник да ја гледа Вашата локација. Може да ја исклучите функцијата со излегување од или со деинсталирање на апликацијата Find My Friends од Вашиот уред. Вие, исто така, можете да користите ограничувања во iOS подесувањата за да спречите неовластени промени на подесувањата што сте ги избрале, вклучувајќи и прифаќање на барања за следење или криење на локацијата. Барањата за локација ќе влијаат на животниот век на батеријата на лоцираниот уред. УСЛУГИТЕ ШТО СЕ БАЗИРАНИ НА ЛОКАЦИЈАТА, А ШТО ГИ НУДИ ОВАА ФУНКЦИЈА, НЕ СЕ НАМЕНЕТИ И НЕ СЕ ПОГОДНИ ЗА УПОТРЕБА КАКО СИСТЕМ ЗА ЛОЦИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ.

Резервна копија

Автоматски креирана резервна копија е достапна за iOS уреди, и се креира периодично, кога уредот е во мирување, поврзан со извор на енергија, и е поврзан на интернет преку Wi-Fi мрежа. iCloud ќе ги зачува Вашите последни три резервни копии; меѓутоа, доколку не е направена резервна копија на iCloud за период од сто и осумдесет (180) дена, Apple го задржува правото да ги избрише резервните копии поврзани со тој уред. Креирањето на резервната копија е ограничено на подесувањата на уредот, карактеристиките на уредот, фотографии и видеа, пораки (iMessage, SMS и MMS), мелодии, апликациски податоци, подесувања за локацијата (како што се потсетници што се базирани на локацијата а кои сте ги поставиле Вие), и почетниот екран и организацијата на апликациите. За содржини купени од iTunes Store, App Store, или iBookstore не се креира резервна копија, но може да бидат достапни за преземање од овие услуги, под услов да се исполнети барањата за сметката, достапноста и применливите услови за користење. За медиумите не се креира резервна копија. Вашите iCloud електронски пораки, контакти, календари, обележувачи и документи се зачувуваат на и до нив може да се пристапи од iCloud. Apple ќе употребува разумна вештина и соодветна грижа за обезбедување на Услугата, но, ДО НАЈГОЛЕМАТА МЕРА ДОЗВОЛЕНА СО ПРИМЕНЛИВИТЕ ЗАКОНИ, APPLE НЕ ГАРАНТИРА ИЛИ ИЗЈАВУВА ДЕКА КАКВА БИЛО СОДРЖИНА ШТО МОЖЕТЕ ДА ЈА ЗАЧУВАТЕ ИЛИ ДО КОЈА МОЖЕТЕ ДА ПРИСТАПИТЕ ПРЕКУ УСЛУГАТА НЕМА ДА БИДЕ ПРЕДМЕТ НА НЕНАМЕРНА ШТЕТА, КОРУПЦИЈА , ЗАГУБА, ИЛИ ОТСТРАНУВАЊЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО УСЛОВИТЕ НА ОВОЈ ДОГОВОР, И APPLE НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ДОКОЛКУ НАСТАНЕ ТАКВА ШТЕТА, КОРУПЦИЈА, ЗАГУБА, ИЛИ ОТСТРАНУВАЊЕ. Ваша одговорност е да чувате соодветна алтернативна резервна копија од Вашите податоци и информации.

Кога е активирана функцијата iCloud Backup, Вашиот уред нема автоматски да креира резервна копија на iTunes за време на синхронизација, но можете да одберете рачно да иницирате креирање на резервна копија на на iTunes.

My Photo Stream

Кога е активирана функцијата My Photo Stream на Вашиот уред или компјутер, нови слики снимени на Вашиот уред или увезени во Вашиот компјутер ќе бидат поставени на iCloud, а потоа автоматски се преснимуваат на други Ваши уреди или компјутери на кои е исто така активирана функцијата My Photo Stream. Резолуцијата на сликите може да варира во зависност од уредот на кој тие се преснимуваат. Wi-Fi конекција е потребна за употреба на My Photo Stream функцијата на уреди. Apple го задржува правото да го ограничи бројот и/или големината на сликите коишто можат да бидат качени во текот на одреден временски период за да се ограничи несаканото или прекумерно користење на услугата.

Фотографиите поставени на Мy Photo Stream за да се употребуваат со My Photo Stream автоматски се бришат заради применливите ограничувања за време и број. Уредите зачувуваат ограничен број на најновите слики во My Photo Stream албум или прозорец; најстарите слики што го надминуваат тековното ограничување ќе бидат автоматски избришани како што се преземаат нови Photo Stream слики.

iCloud Photo Sharing

Кога ќе се овозможи iCloud Photo Sharing, може да ги споделувате избраните фотографии и компатибилните видеа со други на компатибилни системи или јавно преку интернет со создавање на сподлелено насочување за споделени слики. Корисниците со кои споделувате, може да коментираат на сликите или да споделуваат свои слики и видеа, а тие коментари, фотографии и видеа ќе се споделат со другите корисници со кои го споделивте насочувањето со фотографиите. Сопственикот на ансочувањето со фотографии може да брише коментари, фотографии или видеа во тоа насочување. Сепак, приложувачот може да ги брише само фотографиите или видеата коишто ги ставил/а или коментарите на тие фотографии или видеа, додека сопственикот го споделува насочување со фотографиите со ток приложувач.

Големината на коебило дадено споделено насочување со фотографии може да подлежи на ограничување во однос на бројот на фотографии, видеа или примачи и/или ограничување во големината. Преземените фотографии може да се зачувуваат рачно. Споделените насочувања со фотографии ќе користат мобилно поврзување доколку нема достапна мрежа со Wi-Fi.

Промена на Услугата

Apple го задржува правото да ја промени или да ја укине Услугата (или кој било дел од истата), било привремено или трајно. Apple може да истакне на нашата вебстраница и / или ќе испрати електронска порака на примарната адреса поврзана со Вашата сметка за да Ве извести за какви било битни промени на Услугата. Ваша одговорност е да ги ја проверите Вашата адреса на електронска пошта на iCloud и / или примарната адреса на електронска пошта регистрирана кај Apple за такви известувања. Вие се согласувате дека Apple не се одговорни спрема Вас ниту спрема која било трета страна за било каква промена или престанок на Услугата. Ако сте платиле да ја користите Услугата, и ние сме ја прекинале или битно сме ја намалиле нејзината функционалност, ќе Ви овозможиме сразмерно рефундирање на каква било претплата.

Ограничувања за користење

Вие се согласувате да ја користите Услугата само за како што е дозволено со овој Договор и применливите закони, регулативи или општо прифатени практики во надлежните јурисдикции. На Вашата Сметка и се доделува мемориски капацитет од 5GB како што е опишано на странците за карактеристиките на iCloud. Дополнителни мемориски капацитети се достапни за купување, како што е опишано подолу. Надминувањето на какви било применливи или разумни ограничувања на пропусноста или меморискиот капацитет (на пример, простор за резервни копии или e-mail сметка) е забрането и може да Ви оневозможи да креирате резервни копии на iCloud, да додавате документи или да примате нови e-mail пораки на Вашата адреса на електронска пошта на iCloud. Ако Вашето користење на Услугата или друго однесување намерно или ненамерно ја загрозува способноста на Apple да ја обезбеди Услугата или други системи, Apple има право да ги преземе сите разумни чекори за да ја заштити Услугата и системите на Apple, кои може да вклучуваат суспендирање на Вашиот пристап до Услугата. Повторени прекршувања на ограничувањата може да резултираат со укинување на Вашата Сметка.

Достапност на Услугата

Услугата, или која било функција или дел од истата, може да не биде достапна на сите јазици или во сите земји и Apple не дава никакви изјави дека Услугата, или која било функција или дел од истата, е соодветна или достапна за користење на кое било одредено место. Доколку изберете да пристапите до и да ја користите Услугата, Вие го правите тоа на Ваша сопствена иницијатива и сте должни да се придржувате до сите применливи закони, вклучувајќи и, но без ограничување на, сите применливи локални закони.

Јавна Beta

Од време на време, Apple може да избере да понуди нови и / или ажурирани функции на Услугата („Beta функции“), како дел од Јавната Beta програма („Програмата“) за да обезбеди за Apple повратни информации за квалитетот и употребливоста на Beta функциите. Вие разбирате и се согласувате дека Вашето учество во Програмата е доброволно и не создава правно партнерство, застапништво, или работен однос помеѓу Вас и Apple, како и дека Apple не е должен да Ви обезбеди какви било Beta функција. Apple може им стави на располагање Beta функции на учесници во Програмата преку online регистрација или запишување преку Услугата. Вие разбирате и се согласувате дека Apple може да собира и користи одредени информации од Вашата Сметка, уреди и периферни уреди за да Ве вклучи во Програма и / или да утврди дали ги исполнувате условите за учество. Вие разбирате дека штом се запишете во една Програма, Вие може да не да биде во можност да се вратите на поранешна не-beta верзија на дадена Beta функција. Во случај таквото враќање да е можно, може да не биде во можност да ги пренесете податоците создадени во рамките на Beta функцијата назад во поранешната не-beta верзија. Вашeто користење на Beta функциите и учество во Програмата е уредено со овој овој Договор и какви било дополнителни услови од лиценца кои може одделно да ги придружуваат Beta функциите. Beta функциите се обезбедуваат „КАКВИ ШТО СЕ“ и „КАКО ШТО СЕ ДОСТАПНИ“ и може да содржат грешки или непрецизности кои може да предизвикаат нефункционирање, корупција или губење на податоци и / или информации од Вашиот уред и од периферни уреди (вклучувајќи, без ограничување, сервери и компјутери) што се поврзани со нив. Apple силно Ве поттикнува да направите резервна копија од сите податоци и информации на Вашиот уред и какви било периферни уреди пред да земете учество во каква било Програма. Вие изрично прифаќате и се согласувате дека ги користите Beta функциите на Ваш сопствен ризик. ГИ ПРЕЗЕМАТЕ СИТЕ РИЗИЦИ И СИТЕ ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО ВАШЕТО УЧЕСТВО ВО КОЈА БИЛО ПРОГРАМА, ВКЛУЧУВАЈЌИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, КАКВИ БИЛО НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРИСТАП, ТРОШОЦИ ЗА КРЕИРАЊЕ НА РЕЗЕРВНИ КОПИИ, ТРОШОЦИ ЗА УПОТРЕБА НА ВАШИОТ УРЕД И ПЕРИФЕРНИ УРЕДИ, И КАКВА БИЛО ШТЕТА НА КОЈА БИЛО ОПРЕМА, СОФТВЕР, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПОДАТОЦИ. Apple може но не мора да Ви обезбеди техничка и / или друга поддршка за Beta функциите. Ако се обезбеди поддршка, тоа ќе биде како дополнение на Вашето нормално покритие за поддршка за Услугата и ќе биде достапно само преку Програмата. Вие се согласувате да се придржувате до сите правила или политики за давање поддршка коишто Apple ќе Ви ги предочи за да добиете каква било поддршка. Apple го задржува правото да ги измени одредбите, условите или политиките на Програмата (вклучувајќи и да ја укине Програмата) во секое време со или без претходна најава, и може да го откаже Вашето учество во Програмата во секое време. Вие разбирате дека Apple нема никаква обврска да Ви обезбеди комерцијална верзија на Beta функциите, и дека, доколку таква комерцијална верзија стане достапна, истата може да има функции или карактеристики кои се различни од оние кои се содржани во Beta функциите. Како дел од Програмата, Apple ќе Ви даде можност да доставите коментари, предлози или други повратни информации во врска со Вашето користење на Beta функциите. Вие се согласувате дека во отсуство на посебен писмен договор што предвидува нешто спротивно, Apple ќе биде слободен да ги користи сите повратни информации што ќе ги дадете за која било цел.

Претплата за надградба на мемориски капацитети

Дополнителни мемориски капацитетити се достапни за купување на основа на претплата.

Надоместоци

Услугата прифаќа кредитни картичкии и одредени платежни сметки (каде што се достапни) за плаќање и автоматски ќе наплатува според начинот на плаќање поврзан со Вашето Apple ID (на пример, начинот на плаќање што го користите за купување на iTunes store, App Store или iBookstore, доколку е достапно). Apple може да се добие претходно одобрување за износ до износот на трансакцијата. Надоместоците за надградба на мемориските капацитети се наплаќаат на годишно ниво, пред давањето на услугата. Наплаќањето се врши за време на или набргу по Вашата трансакција. Вие се согласувате дека ќе платите за надградбите кои ги купувате преку Услугата, како и дека Apple може да наплати од Вашата кредитна картичка или платежна сметка износи за сите надградби купени и за какви било дополнителни износи (вклучувајќи и какви било даноци и надоместоци за доцнење, како што е применливо) кои можат да настанат од или во врска Вашата Сметка, како и дека Apple може да продолжи да наплаќа од Вашата кредитна картичка или платежна сметка износи за сите надоместоци или давачки поврзани со Вашата претплата на годишна основа, додека не ја промените или ја откажете претплатата. Ова значи дека, доколку не ја промените или не ја откажете Вашата претплата пред следниот годишен датум на плаќање, ние ќе наплатиме од Вашата кредитна картичка или платежна сметка износи во висина на надоместоците што важат тогаш на следниот годишен датум на плаќање.

Околу триесет (30) дена пред Вашиот годишен датум на плаќање, ние ќе Ве известиме преку електронска пошта на адресата поврзана со Вашиот Apple ID дека ќе се врши наплата од Вашата Сметка и да Ве потсетиме дека од Вашата кредитна картичка или платежна сметка ќе се наплатиме за износи во висина на наведените надоместоци на годишниот датум на плаќање. Можете да ја менувате Вашата претплата со зголемување или намалување на Вашите мемориски капацитети под iCloud делот од Settings („Поставки“) на Вашиот уред, или под iCloud рамката од System Preferences („Системски преференци“) на Вашиот Mac или iCloud Control Panel на Вашиот компјутер. Применливиот надоместок во врска со мемориските капацитети за планот за надградени мемориски капацитети стапуваат во сила веднаш, додека намалувањата на мемориските капацитети стапуваат во сила на следниот годишен датум на плаќање. ВИЕ СТЕ ОДГОВОРНИ НАВРЕМЕНО ДА ГИ ПЛАЌАТЕ СИТЕ НАДОМЕСТОЦИ И ДА МУ ОБЕЗБЕДИТЕ НА APPLE ВАЛИДНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ВАШАТА КРЕДИТНА КАРТИЧКА ИЛИ ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА СИТЕ НАДОМЕСТОЦИ. Сите надоместоци ќе бидат наплатени од кредитната картичка или платежната сметка што ќе ја определите Вие во текот на процесот на регистрација. Ако Apple не може да ги наплати достасаните надоместоци од Вашата кредитна картичка или платежна сметка, Apple го задржува правото да го отповика или да го ограничи пристапот до Вашите зачувани содржини, да ги избрише Вашите зачувани содржини, или да ја укине Вашата Сметка. Ако сакате да определите друга кредитна картичка или платежна сметка или ако постои промена во статусот на Вашата кредитна картичка или платежна сметка, ќе мора да ги промените Вашите информации online во делот Account Information на iCloud; ова може привремено да го прекине Вашиот пристап до Услугите, додека Apple да ги верификува Вашите нови информации за плаќање.

Вашата вкупна цена ќе ја вклучува цената на надградбата плус какви било применливи надоместоци за кредитна картичка и каков било применлив данок на продажби, користење, стоки и услуги (GST), додадена вредност (ДДВ) или друг сличен данок, според применливиот закон и врз основа на даночната стапка во сила во моментот кога ја купувате надградбата. Ние ќе наплаќаме износ на име данок кога е потребно да го стори тоа согласно даночните правила што се применуваат на Услугата.

Информации за Сметката и Прашања за наплата

Можете да ја разгледате Вашата страница за Управување со Сметката на Вашиот уред за повеќе подробности околу Информациите за Вашата Сметка, вклучувајќи го и начинот на плаќање и валутата на обврски. Apple ќе испрати електронска фактура на адресата за електронска пошта поврзана со Вашето Apple ID секогаш кога кои било надоместоци за Услугата се наплатуваат на Вашата Сметка. Ако мислите дека по грешка сте биле задолжени за Услугата Ве молиме обидете се да нé известите во рок од 45 дена од денот на задолжувањето контактирајќи ја службата за поддршка на iCloud на www.apple.com/support/icloud.

Откажувања и Рефундирања

Сите надоместоци и давачки платени од Ваша страна во врска со Услугата се неповратни, освен кога тоа го налага законот или ако не е поинаку определено овде. Можете да го контактирате Apple за целосно рефундирање во рок од 15 дена од денот на првичното купување на надградба или во рок од 45 дена од последователна годишна исплата. За да побарате рефундирање како што е опишано овде одете на www.apple.com/support/icloud за повеќе подробности. Оваа политика може да се менува согласно применливите локални прописи. Ве молиме контактирајте ја службата за поддршка на iCloud за повеќе подробности.

Можете да ја откажете претплатата со намалување на Вашите мемориски капацитети на бесплатниот план од 5GB под Storage Plan во Вашиот iCloud Account Information на Вашиот уред, од Вашиот прозорец за iCloud Account во System Preferences на Вашиот Mac или од Вашиот прозорец iCloud Account во iClound Control Panel за Windows на Вашиот персонален компјутер. Вашата платена претплата ќе биде откажана на Вашиот следен годишен датум на плаќање. Делумно рефундирање е достапно кога тоа го налага законот.

Промени во цените

Apple може во секое време, по претходна најава кога таква се бара со применливиот закон, да ја промени цената на надградбите на мемориските капацитети или на кој било дел од истите, или да воведе нови надоместоци или давачки. Промените на цените и воведувањето на нови надоместоци имплементирани за времето на Вашата наплатна година од претплатата ќе почнат да важат за наредните наплатни години од претплатата и за сите нови претплатници по датумот на стапување во сила на таквата промена. Ако не се согласувате со ваквите промени на цените, тогаш мора да ја откажете и да престанете да ја користите надградбата на мемориските капацитети.

Вашето користење на Услугата

Вашата Сметка

Како регистриран корисник на Услугата, можете да отворите Сметка. Не ги откривајте податоците за Вашата Сметка на никој друг. Вие сте единствено одговорни за чувањето на доверливоста и сигурноста на Вашата Сметка, како и за сите активности кои се остваруваат на или преку Вашата Сметка и се согласувате веднаш да го известите Apple за секое нарушување на сигурноста на Вашата Сметка. Понатаму, прифаќате и се согласувате дека Услугата е дизајнирана и наменета за лична употреба на индивидуална основа и не треба да ги споделувате подробностите за Вашата Сметка и / или лозинка со друг. Доколку сме употребиле разумна вештина и соодветна грижа, Apple нема да биде одговорен за какви и да е загуби кои произлегуваат од неовластено користење на Вашата Сметка а кои се резултат на Вашето непридржување до овие правила.

За да можете да ја користите Услугата, мора да го внесете Вашиот Apple ID и лозинка за да ја докажете автентичноста на Вашата сметка. Се согласувате да дадете точни и целосни податоци кога ќе се регистрирате на Услугата и во текот на користењето на Услугата („Податоци за регистрација за Услугата“), и се согласувате да ги ажурирате Вашите Податоци за регистрација за Услугата за да бидат точни и целосни. Недавањето на точни, тековни и целосни Податоци за регистрација за Услугата може да резултира со суспендирање и / или престанок на Вашата Сметка. Се согласувате дека Apple може ги зачува и користи Податоците за регистрација за Услугата што ќе ги дадете заради одржување и наплата на надоместоци од Вашата Сметка.

Дополнителни обврски или услови за користење

За поедини компоненти или карактеристики на Услугата обезбедени од Apple и / или неговите даватели на лиценци, вклучувајќи но не ограничувајќи се на можноста за преземање на претходните купувања и iTunes Match (се наплаќаат дополнителни надоместоци), потребен е посебен софтвер или други договори за лиценца или услови за користење. Вие мора да го прочитате, да го прифатите и да се согласите да бидете обврзан со каков било таков посебен договор како услов за да можете да ги користите овие поедини компоненти или карактеристики на Услугата.

Без пренос

Ништо во овој Договор нема да се протолкува како да Ви пренесува каков било интерес, право или лиценца на Apple ID, адреса на електронска пошта, име на домен, iChat ID, или слични ресурси што ги користите во врска со Услугата.

Без право на сукцесија

Вие се согласувате дека Вашата Сметка е непренослива и дека сите права на Вашиот Apple ID или Содржина во рамките на Вашата Сметка престануваат во моментот на Вашата смрт. По добивањето на копија од умреница, Вашата Сметка ќе може да се укине и сите Содржини во рамките на Вашата Сметка ќе бидат избришани. Контактирајте ја службата за поддршка на iCloud на www.apple.com/support/icloud за понатамошна помош.

Без препродажба на Услугата

Вие се согласувате дека нема да ја репродуцирате, копирате, дуплицирате, продавате, препродавате, изнајмувате или да тргувате со Услугата (или кој било дел од истата) за било која цел.

Политика на Apple за заштита на приватноста

Вие разбирате дека со користење на Услугата, вие се согласувате и дозволувате одредени податоци за Вас и Вашето користење на Услугата да се собираат и користат во согласност со Политиката на Apple за заштита на приватноста. Понатаму се согласувате и дозволувате Apple да ги собира, користи, пренесува, обработува и одржува податоците поврзани со Вашата Сметка, како и сите уреди или компјутери регистрирани под истата, за да Ви ја обезбеди Услугата, како и кои било функции на истата. Податоците што ги собира Apple кога ја користите Услугата може, исто така, да вклучуваат и технички, статистички или дијагностички податоци поврзани со или како резултат на Вашето користење, а кои Apple може да ги користи за да ги поддржува, подобрува и унапредува производите и услугите на Apple. За повеќе информации Ве молиме прочитајте ја нашата целосна политика за заштита на приватноста на http://www.apple.com/privacy/. Вие понатаму разбирате и се согласувате дека овие податоци може да бидат пренесени во Соединетите Американски Држави и / или во други земји каде ќе се чуваат, ќе се обработуваат или ќе бидат користени од страна на Apple, неговите поврзани лица и / или нивните давачи на услуги. Ви укажуваме дека личните податоци на поединци кои живеат во земја-членка на Европскиот Економски Простор (EEA) (ЕЕА) се под контрола на Apple Distribution International во Cork, Ирска.

Содржини и Вашето однесување

Содржини

"Содржини" значи сите информации што може да бидат генерирани или сретнати преку користењето на Услугата, како датотеки, карактеристики на уредот, пишан текст, софтвер, музика, графика, фотографии, слики, звуци, видеа, пораки и други слични материјали. Вие разбирате дека сите Содржини, било да се јавно објавени или приватно пренесени на Услугата, се единствена одговорност на лицето од кое таквите Содржини потекнуваат. Ова значи дека Вие, а не Apple, сте единствено одговорни за каква било Содржина што ќе ја испратите, преземете, постирате, пратите по електронска пошта, пренесете, зачувате или на друг начин ќе ја ставите на располагање преку користењето на Услугата. Вие разбирате дека со користење на Услугата може да наидете на Содржини кои може да ги најдете за навредливи, непристојни, или недостојни, и дека може да изложите други на Содржини што тие може да ги најдат за недостојни. Apple не ги контролира Содржините испратени преку Услугата, ниту пак ја гарантира точноста, интегритетот или квалитетот на таквите Содржини. Вие разбирате и се согласувате дека Вашето користење на Услугата и која било Содржина е единствено на Ваш сопствен ризик.

Вашето однесување

Се согласувате дека НЕМА да ја користите Услугата со цел:

a. да качувате, преземате, постирате, праќате преку електронски пораки, пренесувате, зачувувате или на друг начин да правите достапни какви било Содржини кои се незаконски, вознемирувачки, заканувачки, штетни, клеветнички, злоставувачки, насилни, навредливи, вулгарни, со кои се нарушува приватноста на друг, со кои се шири омраза, расно или етнички навредливи или на друг начин непристојни;

b. да демнете, вознемирувате, да се заканувате или да му причините штета на друг;

c. доколку сте возрасен, да побарате лични или други податоци од малолетно лице (секое лице на возраст под 18 години или на друга возраст на која, според локалното право, лицето ќе се смета за малолетно) коешто не Ви е лично познато, вклучувајќи, но без ограничување на, што и да е од следното: полно име или презиме, домашна адреса, поштенски код, телефонски број, слика, адреса на електронска пошта или името на училиштето, црквата, атлетскиот тим или пријателите на малолетното лице;

d. да се преправате дека сте некој друг поединец, или некое правно лице, кое не сте - не смеете лажно или погрешно да се претставувате како друг поединец (вклучувајќи и познати личности), правно лице, друг корисник на iCloud, вработен на Apple или граѓански или владин лидер или на друг начин погрешно да ја претставувате Вашата поврзаност со одреден поединец или правно лице (Apple го задржува правото да го одбие или блокира секој прекар со којшто може да се смета дека лажно или погрешно го претставувате Вашиот идентитет или со којшто неовластено се користи името или идентитетот на друго лице);

e. да вршите повреда на авторски права или повреда на други права од интелектуална сопственост (вклучително и да качувате какви било содржини коишто немате право да ги качувате) или да откриете каква било трговска тајна или доверлива информација спротивно на одредбите од договор за доверливост, за вработување или за тајност;

f. да постирате, испраќате, пренесувате или на друг начин правите достапни какви било небарани или неовластени електронски пораки, реклами, промотивни материјали, непотребни електронски пораки, спам или верижни писма, вклучително, но без ограничување на, пакет комерцијални реклами и информативни известувања;

g. да фалсификувате какво било заглавје на TCP-IP пакет или каков било дел од информациите од заглавјето во електронска порака или постинг на група за новини, или на друг начин да ставате информации во заглавје со намера да ги доведете во заблуда примачите во поглед на потеклото на каква било содржина пренесена преку Услугата („spoofing“);

h. да качувате, постирате, праќате преку електронски пораки, пренесувате, зачувувате или на друг начин да правите достапни какви било содржини кои содржат вируси или каков било друг компјутерски код, фајлови или програми кои се наменети за да причинат штета, за да го попречат или ограничат нормалното функционирање на Услугата (или на кој било дел од истата) или кој било друг компјутерски софтвер или хардвер;

i. да ја попречувате или нарушувате Услугата (вклучително и да пристапувате до Услугата преку какви било автоматизирани средства, како скрипти или вебкролери), или кои било сервери или мрежи поврзани со Услугата или кои било политики, барања или регулативи на мрежи поврзани со Услугата (вклучително и каков било неовластен пристап до, користење или мониторирање на податоци или сообраќај на истите);

j. да планирате или да земете учество во каква било незаконска активност;

и/или

k. да собирате и зачувувате лични податоци за кој било корисник на Услугата за да истите се употребат во врска со која било од претходно наведените забранети активности;

Отстранување на Содржини

Вие разбирате дека Apple не е одговорен на каков било начин за која било Содржина обезбедена од други и нема обврска да ги проверува однапред таквите Содржини. Сепак, Apple го задржува правото во секое време да одреди дали Содржината е соодветна и во согласност со овој Договор, и може да проверува однапред, преместува, одбива, менува и / или отстранува Содржините во кое било време, без претходна најава и по свое слободно наоѓање, ако за таквата Содржина се најде дека е во спротивност на овој Договор или е на друг начин непристојна.

Креирајте резервни копии за Вашите Содржини

Ваша одговорност е да креирате резервни копии, на Вашиот сопствен компјутер или на друг уред, од сите важни документи, слики или други Содржини кои ги чувате или до кои пристапувате преку Услугата. Apple ќе употреби разумна вештина и соодветна грижа при обезбедување на Услугата, но Apple не гарантира ниту изјавува дека која било Содржина што може да ја зачувате или до која може да пристапувате преку Услугата нема да биде предмет на ненамерна штета, корупција или загуба.

Пристап до Вашата Сметка и Содржини

Apple го задржува правото да преземе чекори кои Apple верува дека се разумно потребни или соодветни за да го спроведе и / или за да утврди придржување до кој било дел на овој Договор. Вие прифаќате и се согласувате дека Apple може, без да има одговорност спрема Вас, да пристапи до, да ги користи, да ги зачува и / или открие информации за Вашата Сметка и Содржини на органите на прогонот, државни службеници и / или на трети лица, како Apple верува дека тоа е разумно потребно или соодветно, ако законот налага така да се постапи или ако во добра верба веруваме дека таквиот пристап, користење, откривање или зачувување е разумно неопходно за да: (а) испочитуваме правна постапка или барање; (b) го спроведеме овој Договор, вклучително и за испитување на какви било потенцијални повреди на истиот; (c) откриеме, спречиме или на друг начин да се справиме со безбедносни, технички или прашања во врска со можна измама; или (d) ги заштитиме правата, имотот или безбедноста на Apple, неговите корисници, трети страни, или јавноста како што се бара или е дозволено со закон.

Известување за авторски права - DMCA

Ако сметате дека авторските права што тврдите дека ги имате врз некоја Содржина се повредени од некој што ја користи Услугата, Ве молиме контактирајте го Агентот на Apple за авторски права како што е опишано во нашата политика за заштита на авторски права на http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple може, по свое слободно наоѓање, да ги суспендира и / или да ги укине Сметките на корисници кои ги повторуваат повредите на авторски права.

Повреди на овој Договор

Ако при користењето на Услугата наидете на Содржини што ги наоѓате за несоодветни или кои сметате дека на друг начин го повредуваат овој Договор, можете да пријавите со испраќање на електронска порака на abuse@iCloud.com.

Содржини поднесени или ставени на располагање од Ваша страна на Услугата

Лиценца од Вас

Освен за материјал што може да Ви го дадеме на користење под лиценца, Apple не полага право на сопственост на материјалите и / или Содржините што ги поднесувате или ги правите достапни на Услугата. Сепак, со поднесување или постирање на таквите Содржини на делови од Услугата што се достапни на јавноста или на други корисници со кого се согласувате да ги споделувате таквите Содржини, Вие му давате на Apple бесплатна, неексклузивна лицеца со важење ширум светот да ги користи, дистрибуира, репродуцира, модифицира, адаптира, издава, преведува, јавно да ги изведува и јавно да ги прикажува таквите Содржини на Услугата исклучиво за целите за кои таквите Содржини биле поднесени или направени достапни, без надомест или обврска спрема Вас. Вие се согласувате дека која било Содржина што сте ја поднеле или постирале ќе биде единствено Ваша одговорност, дека со истата нема да се повредуваат или нарушуваат правата на која било друга страна или да се кршат кои било закони, дека со неа не се придонесува кон или поттикнува повреда на авторски права или друго незаконско однесување, или дека не е на друг начин погрдна, непристојна или со лош вкус. Со поднесувањето или постирањето на такви Содржини на делови од Услугата што се достапни на јавноста или на други корисници, Вие изјавувате дека сте сопственик на таквиот материјал и / или ги имате сите потребни права, лиценци и овластувања за да го дистрибуирате.

Промени на Содржините

Вие разбирате дека за да ја обезбеди Услугата и да ги направи Вашите Содржини достапни на истата, Apple може да ги пренесува Вашите Содржини преку разни јавни мрежи, преку различни медиуми и да ја модифицира или менува Вашата Содржина за да ги исполни техничките барања за поврзување на мрежи или уреди или компјутери. Вие се согласувате дека лиценцата дадена овде му дозволува на Apple да ги презема овие активности.

Информации за трговски марки

Apple, логото на Apple, iCloud, логото на iCloud и други трговски марки, услужни марки, графики и логоа на Apple што се користат во врска со Услугата се трговски марки или регистрирани трговски марки на Apple Inc. во САД и / или во други земји. Список на трговските марки на Apple може да најдете тука - http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Други трговски марки, услужни марки, графики и логоа што се користат во врска со Услугата може да се трговски марки на нивните респективни сопственици. Вие не добивате никакво право или лиценца на ниедна од горенаведените трговски марки и понатаму се согласувате дека нема да отстраните, обезличувате или да измените какви било известувања за права од интелектуална сопственост (вклучително и известувања за трговски марки и авторски права) кои може да бидат ставени на или содржани во Услугата.

Софтвер

Сопственички права на Apple

Вие прифаќате и се согласувате дека Apple и / или неговите даватели на лиценци ги поседуваат сите правни право, овластувања и интереси на и врз Услугата, вклучувајќи и, но без ограничување на, графиката, корисничката површина, скриптите и софтверот што се користи за имплементирање на Услугата, како и кој било софтвер што Ви се дава како дел од и / или во врска со Услугата („Софтверот“), вклучувајќи ги и сите права на интелектуална сопственост кои постојат врз истиот, без разлика дали се регистрирани или не, и каде во светот тие можат да постојат. Понатаму се согласувате дека Услугата (вклучувајќи го и Софтверот или кој било друг дел од истиот) содржи сопственички и доверливи информации кои се заштитени со важечките закони за интелектуална сопственост и други закони, вклучувајќи и, но без ограничување на авторски права. Вие се согласувате дека нема да ги користите таквите сопственички информации или материјали на кој било начин, освен за да ја користите Услугата во согласност со овој Договор. Ниеден дел од Услугата не смее да се репродуцира во која било форма или на кој било начин, освен како што е изрично дозволено со овие одредби.

Лиценца од Apple

Apple Ви дава лична, неексклузивна, непренослива, ограничена лиценца да го користите Софтверот како што Ви е доставен од страна на Apple како дел од Услугата и во согласност со овој Договор; под услов Вие да не (и да не дозволите некој друг да) умножувате, менувате, изнајмувате, позајмувате, дистрибуирате, создавате деривативно дело од, примените обратен инженеринг, декомпилирате, или на друг начин се обидете друг начин се обиде да го откриете изворниот код (освен кога изрично Ви е дозволено тоа или тоа го налага законот), продавате, закупувате, подлиценцирате, отстапувате, засновате средство за обезбедување врз или на друг начин пренесете кое било право на Софтверот, и нема да ја искористувате Услугата на кој бил неовластен начин, вклучувајќи, но без ограниченување на, со неовластено влегување или оптоварување на капацитетот на мрежата. КОРИСТЕЊЕТО НА СОФТВЕРОТ ИЛИ НА КОЈ БИЛО ДЕЛ НА УСЛУГАТА, ОСВЕН ОНА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА ШТО Е ДОЗВОЛЕНО СО ОВОЈ ДОГОВОР, Е СТРОГО ЗАБРАНЕТО И СО ИСТОТО СЕ ПОВРЕДУВААТЕ ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ НА ДРУГИ ЛИЦА И МОЖЕ ДА ВЕ ПОДЛОЖИ НА ГРАЃАНСКИ И КРИВИЧНИ КАЗНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И МОЖНИ ПАРИЧНИ ОТШТЕТИ ЗА ПОВРЕДА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА.

Контрола на извозот

Користењето на Услугата и Софтверот, вклучувајќи и пренесување, објавување или испраќање на податоци, софтвер или други Содржини преку Услугата, може да подлежи на прописите за извоз и увоз на Соединетите Американски Држави и други земји. Вие се согласувате да се придржувате до сите важечки закони и прописи за извоз и увоз. Особено, но без ограничување, Софтверот не може да се извезува или да се реизвезува (а) во која било земја под ембарго на САД или (б) на кое било лице кое е наведено во Списокот на посебно назначени државјани на Министерство за финансии на САД или во Списокот на одбиени поединци или правни лица на Министерството за трговија на САД. Со користењето на Софтверот или Услугата, Вие изјавувате и гарантирате дека не се наоѓате во некоја таква земја или на кој било таков список. Исто така се согласувате дека нема да го користите Софтверот или Услугата за кои било цели кои се забранети со законите на Соединетите Американски Држави, вклучувајќи, без ограничување, за развој, проектирање, изработка или производство на проектили, нуклеарни, хемиски или биолошки оружја. Понатаму се согласувате дека нема да испратите на Вашата Сметка какви било податоци или софтвер кои не можат да се извезуваат без претходна писмена дозвола од надлежен државен орган, вклучувајќи, но без ограничување на, одредени видови на софтвер за енкрипција, без претходно да се добие таквата дозвола. Ова уверување и обврска ќе продолжи да важи и по престанувањето на овој Договор.

Ажурирања

Како дел од Услугата, може од време на време да добивате ажурирања на Софтверот од Apple коишто може автоматски да се преземаат и инсталираат на Вашиот уред или компјутер. Ваквите ажурирања може да вклучуваат отстранувања на грешки, унапредувања или подобрување на функции или целосно нови верзии на Софтверот. Вие се согласувате дека Apple може автоматски да Ви испорачува такви ажурирања како дел од Услугата, а Вие ќе ги примите и ќе ги инсталирате како што се бара.

Престанување

Раскинување од Ваша страна

Можете да ја поништите Вашата Сметка и / или да престанете да ја користите Услугата во секое време. Ако сакате да престане да го користите iCloud на Вашиот уред, можете да ја отстраните Вашата iCloud сметка од уредот со тоа што на менито за Settings на Вашиот уред, ќе притиснете iCloud а потоа ќе притиснете и на копчето Delete Account. За да ја поништите Вашата Сметка контактирајте ја службата за поддршка на iCloud www.apple.com/support/icloud. Сите надоместоци што сте ги платиле пред престанувањето се неповратни (освен ако е поинаку изрично дозволено со овој Договор), вклучувајќи ги сите надоместоци платени однапред за наплатната година во која ќе ја поништите Сметката. Престанувањето на Вашата Сметка нема да Ве ослободи од каква било обврска да ги платите стасаните надоместоци и давачки.

Раскинување од страна на Apple

Apple може во секое време, под одредени околности и без претходна најава, веднаш да ја укине или суспендира целата или само дел од Вашата Сметка и / или Вашиот пристап до Услугата. Причините за таквото раскинување ќе вклучуваат: (а) прекршување на одредбите од овој Договор или кои било други политики или упатства кои се тука спомнати и / или постирани на Услугата; (b) барање дадено од Ваша страна да ја откажете или да ја поништите Вашата Сметка; (c) барање и / или наредба од органите на прогонот, судски орган или друг државен орган; (d) кога обезбедување на Услугата за Вас е или може да стане незаконско, (e) неочекувани технички или безбедносни прашања или проблеми; (f) Ваше учество во измамнички или незаконски активности, или (g) неплаќање на какви било надоместоци што ги должите во врска со Услугата. Секое такво укинување или суспендирање ќе го изврши Apple по свое слободно наоѓање и Apple не ќе биде одговорен спрема Вас или која било трета страна за каква било штета што може да резултира или произлезе од таквото укинување или суспендирање на Вашата Сметка и / или на Вашиот пристап до Услугата. Покрај тоа, Apple може да ја укине Вашата Сметка со претходна најава дадена преку електронска пошта на адресата поврзана со Вашата Сметка, ако (а) Вашата Сметка е неактивна една (1) година, или (б) постои општ прекин или значителна промена на Услугата или некој дел од истата. Секое такво укинување или суспендирање ќе го изврши Apple по свое слободно наоѓање и Apple не ќе биде одговорен спрема Вас или спрема која било трета страна за каква било штета што може да резултира или произлегува од таквото укинување или суспендирање на Вашата Сметка и / или Вашиот пристап до Услугата, но ќе ги рефундира сразмерно сите однапред платени надоместоци или износи.

Последици на престанувањето

По престанувањето на Вашата Сметка, Вие ќе изгубите секаков пристап до Услугата и кој било дел од истата, вклучувајќи, но без ограничување на Вашата сметка, Apple ID, сметка на електронска пошта и Содржините. Покрај тоа, по извесно време, Apple ќе ги избрише информациите и податоците што се зачувани на или како дел од Вашата(ите) сметка(и). Какви било поедини компоненти на Услугата што може да сте ги користеле врз основа на посебни договори за лиценца на софтвер, исто така ќе бидат укинати во согласност со тие договори за лиценца.

Линкови и материјали од трети страни

Линкови

Одредени Содржини, компоненти или функции на Услугата може да вклучуваат материјали од трети страни и / или хиперлинкови до други вебстраници, ресурси или Содржини. Бидејќи Apple може да нема никаква контрола врз таквите вебстраници и / или материјали на трети страни, Вие прифаќате и се согласувате дека Apple не е одговорен за достапноста на таквите вебстраници или ресурси, и не ја застапува ниту гарантира точноста на таквите вебстраници или ресурси, и во никој случај нема да биде одговорен или да има обврска за каква било Содржина, реклама, производи или материјали на или достапни од ваквите вебстраници или ресурси. Вие понатаму прифаќате и се согласувате дека Apple нема да биде одговорен или да има обврска на каков било начин за каква било штета што ќе ја претрпите или што тврдите дека сте ја претрпеле, било директно или индиректно, како резултат на користењето и / или потпирањето врз каква било таква Содржина, реклама, производи или материјали на или достапни од ваквите вебстраници или ресурси.

Услугата Google Maps

Користење на услугата Google Maps подлежи на следните дополнителни одредби: Услови за користење на услугата Google Maps достапни на http://maps.google.com/help/terms_maps.html и Правни известувања за Google Maps на http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html.

Оградување од гаранции

НЕКОИ ЈУРИСДИКЦИИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ГАРАНЦИИ, КАКО ТАКВИ. ДО МЕРАТА ДО КОЈА ТАКВИТЕ ИСКЛУЧУВАЊА СЕ ИЗРЕЧНО ЗАБРАНЕТИ СО ПРИМЕНЛИВИТЕ ПРОПИСИ, НЕКОИ ОД ИСКЛУЧУВАЊАТА НАВЕДЕНИ ПОДОЛУ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС.

APPLE ЌЕ УПОТРЕБИ РАЗУМНА ВЕШТИНА И СООДВЕТНА ГРИЖА ЗА ДА ЈА ОБЕЗБЕДИ УСЛУГАТА. СЛЕДНИТЕ ОГРАДУВАЊА ОД ГАРАНЦИИ ПОДЛЕЖАТ НА ОВАА ИЗРЕЧНА ГАРАНЦИЈА.

APPLE НЕ ГАРАНТИРА ИЛИ ИЗЈАВУВА ДЕКА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА ЌЕ БИДЕ БЕЗ ПРЕКИНИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, А ВИЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ОД ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ APPLE МОЖЕ ДА ЈА ОТСТРАНИ УСЛУГА НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ИЛИ ДА ЈА ОТКАЖЕ УСЛУГАТА ВО СОГЛАСНОСТ СО УСЛОВИТЕ НА ОВОЈ ДОГОВОР.

ВИЕ ИЗРЕЧНО РАЗБИРАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА УСЛУГАТА СЕ ОБЕЗБЕДУВА „КАКО ШТО Е“ И „КАКО ШТО Е ДОСТАПНА“. APPLE И НЕГОВИТЕ ПОВРЗАНИ ЛИЦА, ЗАВИСНИ ДРУШТВА, ФУНКЦИОНЕРИ, ДИРЕКТОРИ, ВРАБОТЕНИ, АГЕНТИ, ПАРТНЕРИ И ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ ИЗРЕЧНО СЕ ОГРАДУВААТ ОД СИТЕ ГАРАНЦИИ ОД СЕКАКОВ ВИД, БИЛО ИСТИТЕ ДА СЕ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРЕМОЛЧНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА, И ЗА НЕПОВРЕДУВАЊЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА. ОСОБЕНО, APPLE И НЕГОВИТЕ ПОВРЗАНИ ЛИЦА, ЗАВИСНИ ДРУШТВА, ФУНКЦИОНЕРИ, ДИРЕКТОРИ, ВРАБОТЕНИ, АГЕНТИ, ПАРТНЕРИ И ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ НЕ ГАРАНТИРААТ ДЕКА (I) УСЛУГА ЌЕ ГИ ЗАДОВОЛИ ВАШИТЕ БАРАЊА, (II) ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА ЌЕ БИДЕ НАВРЕМЕНО, НЕПРЕКИНАТО, СИГУРНО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, (III) СЕКОЈА ИНФОРМАЦИЈА ШТО ЌЕ ЈА ДОБИЕТЕ КАКО РЕЗУЛТАТ НА УСЛУГАТА ЌЕ БИДЕ ТОЧНА ИЛИ СИГУРНА, И (IV) СИТЕ ДЕФЕКТИ ИЛИ ГРЕШКИ ВО СОФТВЕРОТ ШТО ВИ СЕ ДАВА КАКО ДЕЛ ОД УСЛУГАТА ЌЕ БИДАТ КОРЕГИРАНИ.

APPLE НЕ ИЗЈАВУВА ИЛИ ГАРАНТИРА ДЕКА УСЛУГАТА ЌЕ БИДЕ СЛОБОДНА ОД ЗАГУБИ, КОРУПЦИЈА, НАПАДИ, ВИРУСИ, ПОПРЕЧУВАЊА, ХАКИРАЊЕ, ИЛИ ДРУГИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАДИ, И APPLE ОДРЕКУВА СЕКАКВА ОДГОВОРНОСТ ВО ВРСКА СО ОВА.

СЕКАКОВ МАТЕРИЈАЛ ПРЕЗЕМЕН ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ДОБИЕН ПРЕКУ КОРИСТЕЊЕТО НА УСЛУГАТА СЕ ПРИСТАПУВА ПО ВАШЕ СОПСТВЕНО НАОЃАЊЕ И НА ВАШ РИЗИК, И ВИЕ ЌЕ БИДЕТЕ ЕДИНСТВЕНО ОДГОВОРНИ ЗА КАКВА БИЛО ШТЕТА НА ВАШИОТ УРЕД, КОМПЈУТЕР, ИЛИ ЗАГУБА НА ПОДАТОЦИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВА ОД ПРЕЗЕМАЊЕТО НА КАКВИ БИЛО ТАКВИ МАТЕРИЈАЛИ. ПОНАТАМУ ПРИФАЌАТЕ ДЕКА УСЛУГАТА НЕ Е НАМЕНЕТА ИЛИ ПОГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ВО СИТУАЦИИ ИЛИ СРЕДИНИ КАДЕ ШТО НЕФУНКЦИОНИРАЊЕТО ИЛИ ДОЦНЕЊЕТО НА, ИЛИ ГРЕШКИТЕ ИЛИ НЕТОЧНОСТИТА ВО, СОДРЖИНАТА, ПОДАТОЦИТЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИИТЕ ДОБИЕНИ ОД УСЛУГАТА МОЖЕ ДА ДОВЕДАТ ДО СМРТ, ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ ТЕШКА ФИЗИЧКИ ИЛИ ЕКОЛОШКА ШТЕТА.

Ограничување на одговорноста

НЕКОИ ЈУРИСДИЦКИИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА НА ДАВАЧИТЕ НА УСЛУГИ. ДО МЕРАТА ДО КОЈА ТАКВИТЕ ИСКЛУЧУВАЊА ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊА СЕ ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕТИ СО ПРИМЕНЛИВИТЕ ПРОПИСИ, НЕКОИ ОД ИСКЛУЧУВАЊАТА ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊА НАВЕДЕНИ ПОДОЛУ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС.

APPLE ГИ УПОТРЕБИ РАЗУМНА ВЕШТИНА И СООДВЕТНА ГРИЖА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГАТА. СЛЕДНИВЕ ОГРАНИЧУВАЊА НЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО ОДНОС НА ЗАГУБА КОЈА РЕЗУЛТИРА ОД (A) ПРОПУШТАЊЕТО НА APPLE ДА УПОТРЕБИ РАЗУМНА ВЕШТИНА И СООДВЕТНА ГРИЖА; (B) ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ, НАМЕРНО НЕПРОПИСНО ОДНЕСУВАЊЕ ИЛИ ИЗМАМА ОД СТРАНА НА APPLE ИЛИ (C) СМРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА.

ВИЕ ИЗРЕЧНО ПРИФАЌАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА APPLE И НЕГОВИТЕ ПОВРЗАНИ ЛИЦА, ЗАВИСНИ ДРУШТВА, ФУНКЦИОНЕРИ, ДИРЕКТОРИ, ВРАБОТЕНИ, АГЕНТИ, ПАРТНЕРИ И ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ СПРЕМА ВАС ЗА КАКВИ БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, СЛУЧАЈНИ, ПОСЕБНИ, ПОСЛЕДИЧНИ ИЛИ ЕГЗЕМПЛАРНИ ШТЕТИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ШТЕТИ ПОРАДИ ЗАГУБА НА ДОБИВКА, ГУДВИЛ, УПОТРЕБА, ПОДАТОЦИ, ТРОШОЦИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ КАКО СУПСТИТУТИ, ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ЗАГУБИ (ДУРИ И АКО APPLE БИЛ СОВЕТУВАН ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВИ ШТЕТИ), ШТО РЕЗУЛТИРААТ ОД: (I) КОРИСТЕЊЕТО ИЛИ НЕМОЖНОСТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА (II) КАКВИ БИЛО ПРОМЕНИ НАПРАВЕНИ НА УСЛУГАТА ИЛИ КАКОВ БИЛО ПРИВРЕМЕН ИЛИ ТРАЕН ПРЕКИН НА УСЛУГАТА ИЛИ КОЈ БИЛО ДЕЛ ОД ИСТАТА, (III) НЕОВЛАСТЕН ПРИСТАП ДО ИЛИ ПРОМЕНА НА ВАШИТЕ ПРЕНОСИ ИЛИ ПОДАТОЦИ; (IV) БРИШЕЊЕ, КОРУПЦИЈАТА ИЛИ НЕУСПЕШНОТО ЗАЧУВУВАЊЕ И / ИЛИ ПРАЌАЊЕ ИЛИ ПРИМАЊЕ НА ВАШИТЕ ПРЕНОСИ ИЛИ ПОДАТОЦИ НА ИЛИ ПРЕКУ УСЛУГАТА; (V) ИЗЈАВИ ИЛИ ОДНЕСУВАЊЕ НА КОЈА БИЛО ТРЕТА СТРАНА НА УСЛУГАТА; И (VI) КОЕ БИЛО ДРУГО ПРАШАЊЕ ВО ВРСКА СО УСЛУГАТА.

Обештетување

Вие се согласувате да ги браните, обештетите и чувате од штета Apple, неговите поврзани лица, зависни друштва, директори, функционери, вработени, агенти, партнери, изведувачи и даватели на лиценци во врска со какви било барања или побарувања, вклучувајќи и разумни адвокатски трошоци, истакнати од трета страна, во врска со или кои произлегуваат од: (а) која било Содржина што ќе ја поднесете, постирате, пренесете или на друг начин ќе ја направите достапна преку Услугата, (b) Вашето користење на Услугата; (c) каква било повреда од Ваша страна на овој Договор; (d) какво било дејствие преземено од страна на Apple, како дел од истрагата за осомничено прекршување на одредбите на овој Договор или како резултат на неговиот наод или одлука дека настанала повреда на овој Договор или (e) повреда од Ваша страна на правата на друг. Ова значи дека Вие не можете да го тужите Apple, неговите поврзани лица, зависни друштва, директори, функционери, вработени, агенти, партнери, изведувачи и даватели на лиценци како резултат на неговата одлука да отстрани или да одбие да обработи какви било информации или Содржини, да Ве предупреди, да го суспендира или да го укине Вашиот пристап на Услугата, или да преземе какво било друго дејствие за време на истрагата на осомничена повреда или како резултат на заклучокот на Apple дека настанала повреда на овој Договор. Оваа одредба за откажување и обештетување се применува за сите повреди опишани или предвидени во овој Договор. Оваа обврска ќе продолжи да важи и по престанувањето или истекот на важноста на овој Договор и / или Вашето користење на Услугата. Вие прифаќате дека Вие сте одговорни за секакво користење на Услугата преку Вашата Сметка и дека овој Договор се применува на секакво користење на Вашата Сметка. Вие се согласувате да се придржувате до овој Договор и да го браните, обештетите и чувате од штета Apple во однос на сите и секакви барања и побарувања што произлегуваат од користењето на Вашата Сметка, без разлика дали таквото користење било изрично овластено од Ваша страна или не.

Известувања

Apple може да Ви доставува известувања во врска со Услугата, вклучувајќи и за промените на овој Договор, преку електронска пошта на Вашата iCloud адреса на електронска пошта (и / или друга алтернативна адреса на електронска пошта поврзана со Вашата Сметка ако таква е дадена), по редовна пошта, или со постирања на нашата вебстраница и/ или на Услугата.

Меродавно право

Освен во мерата изрично предвидена во следниот став, на овој Договор и на односот помеѓу Вас и Apple ќе се применуваат законите на државата Калифорнија, без оглед на нејзините прописи за судир на закони. Вие и Apple се согласувате да ја прифатите персоналната и ексклузивна надлежност на судовите кои се наоѓаат во округот Санта Клара, Калифорнија, заради решавање на каков било спор или барање што произлегува од овој Договор. Ако (a) не сте државјанин на САД, (b) не живеете во САД, (c) не пристапувате до Услуга од САД, и (d) сте државјанин на една од земјите наведени подолу, Вие со ова се согласувате дека секој спор или барање што произлегува од овој Договор ќе се решава според меродавното право наведено подолу, без оглед на правилата за судир на закони, и со ова неотповикливо ја прифаќате неексклузивна надлежност на судовите кои се наоѓа во државата, провинција или земјата наведени подолу чие право е меродавно:

Ако сте државјанин на: Меродавно право и надлежен форум:

Која било земја од Европската Унија, Швајцарија, Норвешка или Исланд Правото и судовите на местото каде што живеете

Изрично се исклучува примената врз овој Договор на прописот познат како Конвенцијата на Обединетите нации за меѓународна продажба на стоки.

Општо

Овој Договор го претставува целосниот договор меѓу Вас и Apple, го уредува Вашето користење на Услугата и целосно ги заменува сите претходни договори помеѓу Вас и Apple во однос на Услугата. Вие исто така може да бидете обврзани со дополнителни одредби и услови кои може да се применуваат кога користите услуги на поврзани лица, содржини на трети страни или софтвер на трети страни. Ако кој било дел од овој Договор се смета за неважечки или неспроведлив, тој дел ќе се толкува на начин во согласност со применливото право така што да ги одрази што е можно поверно првичните намери на страните, а останатите делови ќе останат во полна сила и со полно правно дејство. Невршењето или неспроведувањето од страна на Apple на кое било право или одредба од овој Договор нема да претставува откажување од тоа право или одредба. Вие се согласувате дека, освен ако поинаку не е изречно предвидено во овој Договор, нема да има трети страни кои се корисници на овој Договор.

ПРОМЕНИ

Apple го задржува правото во секое време да го измени овој Договор и да воведат нови или дополнителни одредби или услови за Вашето користење на Услугата. Ако не се согласувате со истите, мора да престане со користење на Услугата и да ја контактирате службата за поддршка на iCloud за да ги добиете Вашите Содржини. Продолжувањето со користење на Услугата од Ваша страна ќе се смета за прифаќање на таквите измени и дополнителни одредби и услови.

ЕЛЕКТРОНСКИ ДОГОВОРИ

Вашето користење на Услугата ја подразбира и способноста да се склучуваат договори и / или да се вршат трансакции по електронски пат. ВИЕ ПРИФАЌАТЕ ДЕКА ВАШИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОДНЕСОЦИ ПРЕТСТАВУВААТ ВАША СОГЛАСНОСТ И НАМЕРАТА ДА БИДЕТЕ ОБВРЗАНИ СО И ДА ПЛАЌАТЕ ЗА ТАКВИТЕ ДОГОВОРИ И ТРАНСАКЦИИ. ВАШАТА СОГЛАСНОСТ И НАМЕРАТА ДА БИДЕТЕ ОБВРЗАНИ СО ЕЛЕКТРОНСКИ ПОДНЕСОЦИ СЕ ОДНЕСУВА НА СИТЕ ЕВИДЕНЦИИ ВО ВРСКА СО СИТЕ ТРАНСАКЦИИ ВО КОИ ЌЕ СЕ ВПУШТИТЕ НА ОВАА УСЛУГА, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ОТКАЗ, ПОЛИТИКИ, ДОГОВОРИ, И АПЛИКАЦИИ. За да можете да пристапите до и да ја добиете Вашата електронска евиденција, може да биде потребно да имате одреден хардвер и софтвер, кои се исклучиво Ваша одговорност.

Последен пат ревидиран: 18.09. 2013 година