Legal

VOORWAARDEN iCLOUD

VOORWAARDEN iCLOUD

Welkom bij iCloud

DE ONDERHAVIGE JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN APPLE IS VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN HET iCLOUD-PRODUCT, DE SOFTWARE, DIENSTEN EN WEBSITES (GEZAMENLIJK TE NOEMEN DE “DIENST”). HET IS VAN BELANG DAT U DE VOLGENDE VOORWAARDEN LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP “AKKOORD” TE KLIKKEN, STEMT U ERMEE IN DAT DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN ZULLEN GELDEN WANNEER U ERVOOR KIEST TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE iCLOUD DIENST OF DEZE DIENST TE GEBRUIKEN.

Apple levert de Dienst waarmee u, uitsluitend op grond van de voorwaarden als vervat in de onderhavige Overeenkomst, van bepaalde Internetdiensten gebruik kunt maken, daaronder begrepen het opslaan van uw persoonlijke content (zoals, contactpersonen, kalenders, foto’s, notities, herinneringen, documenten, app data en iCloud e-mail) en deze toegankelijk maken op uw compatibele diensten en computers, alsmede bepaalde locatiegebaseerde diensten. Zodra u iCloud activeert, wordt uw content automatisch naar Apple verzonden en opgeslagen, zodat u later toegang tot die content hebt of de content draadloos naar uw andere iCloud-geschikte apparaten of computer gepusht kan worden. "Apple" zoals gebruikt in de onderhavige voorwaarden, betekent:

• Apple Inc., gevestigd te 1 Infinite Loop, Cupertino, California, voor gebruikers in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika (met uitzondering van Canada), alsmede territoria en bezittingen van de Verenigde Staten, en Franse en Britse bezittingen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en het Caraïbische gebied;

• Apple Canada, gevestigd te 7495 Birchmount Road, Markham, ON L3R 5G2 voor gebruikers in Canada of zijn territoria en bezittingen;

• iTunes K.K., gevestigd te Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Tokio voor gebruikers in Japan;

• Apple Pty Limited, gevestigd te Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australië, voor gebruikers in Australië, Nieuw-Zeeland, met inbegrip van eilandbezittingen, territoria en bijbehorende rechtsgebieden; en

• iTunes Sarl, gevestigd te 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg, voor alle overige gebruikers.

VEREISTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST

De Dienst is alleen beschikbaar voor personen van 13 jaar en ouder, tenzij u jonger dan 13 jaar bent en u uw Apple ID hebt verkregen als resultaat van een aanvraag door een erkende onderwijsinstelling. Wanneer u ouder bent dan 13, maar minderjarig in het land waar u woont, dan dient u deze Overeenkomst samen met uw ouder of voogd door te nemen om zeker te zijn dat u en uw ouder of voogd deze begrijpen. Ouders of voogden dienen minderjarigen er tevens op te wijzen dat communiceren met vreemden op het Internet gevaarlijk kan zijn en zij dienen voorzorgsmaatregelen te treffen om kinderen te beschermen, onder meer door hun gebruik van de Dienst te volgen.

Om de Dienst te kunnen gebruiken mag u geen persoon zijn voor wie het op grond van de wetgeving van de Verenigde Staten of andere toepasselijke rechtsgebieden, daaronder begrepen het land waar u woont of van waaruit u de Dienst gebruikt, niet toegestaan is de Dienst te ontvangen. Door deze Overeenkomst te accepteren, verklaart u dat u het voorgaande heeft begrepen en ermee instemt.

Voor het gebruik van de Dienst zijn compatibele toestellen, toegang tot internet en bepaalde software vereist (waarvoor mogelijk een vergoeding geldt), kunnen periodieke updates vereist zijn en kan de werking van deze factoren het gebruik van de Dienst beïnvloeden. Apple behoudt het recht voor het aantal Accounts dat vanaf een toestel aangemaakt kan worden en het aantal toestellen dat gekoppeld kan zijn aan een Account te beperken. Voor het gebruik is een snelle internetverbinding ten zeerste aanbevolen. De meest recente versie van de vereiste software wordt aanbevolen om toegang tot de Dienst te krijgen en deze is mogelijk vereist voor bepaalde transacties of faciliteiten. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is te voldoen aan deze eisen, die op gezette tijden gewijzigd kunnen worden.

Gebruik van Locatiegebaseerde Diensten

Apple en haar partners en licentiegevers kunnen via de Dienst bepaalde faciliteiten of diensten leveren (bijvoorbeeld Find My iPhone, Find My Friends) waarvoor gegevens vereist zijn die afhankelijk zijn van de locatie van het toestel, die gebruikmaken van GPS (indien beschikbaar) en die eveneens afhankelijk zijn van de locatie van crowd-sourced Wi-Fi hotspots en van zendmasten voor mobiel dataverkeer. Voor het leveren van deze faciliteiten of diensten, indien beschikbaar, moeten Apple en haar partners en licentiegevers gegevens over uw locatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de geografische locatie van uw toestel en informatie met betrekking tot uw iCloud account (“Account”) en andere toestellen die onder de Account zijn geregistreerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw Apple ID, toestel-ID en naam, en toesteltype, te verzamelen, te gebruiken, te verzenden, te verwerken en bij te houden. U stemt er hierbij mee in en verleent Apple en haar partners en licentiegevers toestemming deze locatiegegevens en accountgegevens te verzamelen, te gebruiken, te verzenden, te verwerken en te bewaren om deze diensten of faciliteiten te kunnen verbeteren en te leveren. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door de locatiegebaseerde faciliteiten niet te gebruiken en door Find My iPhone, Find My Friends of de instellingen van Locatiediensten (welke van toepassing is) op uw toestel en op uw computer uit te schakelen. Wanneer u gebruik maakt van diensten van derden die als onderdeel van de Dienst locatiegegevens gebruiken of leveren, dan bent u onderworpen aan en dient u de voorwaarden en het privacybeleid inzake het gebruik van locatiegegevens van deze derden door te nemen. In situaties waarin nauwkeurige locatiegegevens vereist zijn of waarin foutieve, onnauwkeurige, vertraagde of onvolledige locatiegegevens tot overlijden, letsel, schade aan goederen of het milieu kunnen leiden, mag niet worden vertrouwd op de locatiegegevens die door de Dienst worden aangeleverd. Apple zal alle redelijke inspanningen en zorg aanwenden bij het leveren van de Dienst, doch Apple of haar contentleveranciers garanderen niet de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van locatiegegevens of andere gegevens die door de Dienst worden weergegeven.

Find My iPhone

De faciliteiten Find My iPhone (Zoek mijn iPhone) en Find My Mac (Zoek mijn Mac) zijn uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik bedoeld. Wanneer deze faciliteiten op uw iOS-toestel of Mac geactiveerd zijn, kunnen deze worden gebruikt voor het helpen lokaliseren, het afspelen van een geluid, of het op afstand wissen van uw eigen iOS-toestel of Mac, of het op afstand activeren van Kwijtgeraakt Modus (Lost Mode) op uw iOS-toestel. Wanneer u meent dat u uw iOS-toestel verloren hebt, moet u Kwijtgeraakt Modus (Lost Mode) onmiddellijk activeren om te voorkomen dat iemand anders uw iOS-toestel gebruikt of verkoopt of toegang krijgt tot uw gegevens. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van uw iOS-toestel met een wachtwoord, het activeren van Kwijtgeraakt Modus (Lost Mode) voor een verloren iOS-toestel, en het reageren op alle berichten en communicatie over uw iOS-toestel. Als u dat niet doet, kan dat resulteren in het verlies van gegevens of toegang tot uw gegevens door een derde, de onmogelijkheid om een verloren of gestolen iOS-toestel te lokaliseren of terug te vinden, of de onmogelijkheid om de verkoop of het gebruik van een verloren of gestolen iOS-toestel te voorkomen. Apple kan niet aansprakelijk worden gesteld als u uw iOS-toestel niet beveiligt met een wachtwoord, Kwijtgeraakt Modus (Lost Mode) niet activeert, en/of geen berichten en communicatie ontvangt of hier niet op reageert, of voor het aan u terugbezorgen van uw iOS-toestel of het verlies van gegevens op uw iOS-toestel.

Wanneer Find My iPhone is geactiveerd op iOS-toestellen met iOS 7 of hoger, wordt uw iOS-toestel automatisch aan uw Apple ID gekoppeld en is uw Apple ID-wachtwoord vereist voordat iemand (waaronder u) Find My iPhone kan uitschakelen, zich kan afmelden van iCloud op het iOS-toestel, het iOS-toestel kan wissen om de fabrieksinstellingen te herstellen of het iOS-toestel kan activeren, bijvoorbeeld nadat het gewist is, de simkaart verwijderd is, of de firmware van het toestel is bijgewerkt of software is hersteld. Apple en zijn erkende vertegenwoordigers mogen geen ondersteuningsdiensten voor hardware of software bieden, waaronder diensten in het kader van Apple’s beperkte garantie, tenzij u Find My iPhone uitschakelt voor de dienstverlening.

Om gelokaliseerd te worden moeten iOS-toestellen aanstaan en met internet verbonden zijn (via een datanetwerk als 3G of een geregistreerd Wi-Fi netwerk). Om gelokaliseerd te worden moeten Macs aanstaan en niet in de slaapmodus verkeren, verbonden met internet zijn, Wi-Fi aan hebben staan en zich binnen het bereik van een geregistreerd Wi-Fi netwerk bevinden. Wanneer Kwijtgeraakt Modus (Lost Mode) is geactiveerd op uw verloren iOS-toestel kunt u met behulp van Find My iPhone de recente locaties waar het iOS-toestel is aangezet en verbinding heeft gemaakt met het Internet traceren en de geschiedenis van deze locaties tot de laatste 24 uur bekijken. Wanneer uw iOS-toestel of Mac op afstand gewist is, kunt u dat iOS-toestel of Mac niet lokaliseren, een geluid afspelen, of het op afstand wissen annuleren voor uw iOS-toestel of Mac, of Kwijtgeraakt Modus (Lost Mode) activeren voor dat iOS-toestel. Locatieverzoeken zijn van invloed op de levensduur van de batterij van het gelokaliseerde iOS-toestel of de Mac. Wanneer u meent dat uw iOS-toestel of Mac is gestolen, dan dient u de hulp in te roepen van de lokale politie en de Find My iPhone faciliteiten zoals Kwijtgeraakt Modus (Lost Mode) voor uw iOS-toestel of vergrendelen of wissen van uw iOS-toestel of Mac activeren om uw gegevens veilig te stellen. Wanneer u de locatie van uw iOS-toestel of Mac eenmaal hebt opgevraagd en het iOS-toestel of Mac op een kaart gelokaliseerd is, dan kunt u gedurende maximaal 24 uur de laatste locatie van uw toestel of Mac na uw eerste verzoek zien. Daarna wordt deze informatie binnen 24 uur na uw eerste verzoek door Apple verwijderd. DE LOCATIEGEBASEERDE DIENSTEN VAN DEZE FACILITEIT ZIJN NIET BEDOELD OF GESCHIKT VOOR GEBRUIK ALS EEN LOCATIEDETECTIESYSTEEM IN GEVAL VAN NOOD.

Find My Friends

Met behulp van de Find My Friends app, welke vanaf de App Store gedownload kan worden (waarvoor compatibele hardware en software vereist is) kunt u via uw toestellen uw locatie met een beperkt aantal andere gebruikers delen, nadat u een verzoek daartoe van die gebruikers hebt geaccepteerd. Tevens kunt u de locatie van een beperkt aantal andere gebruikers zien wanneer zij uw verzoek daartoe via hun toestellen geaccepteerd hebben. U kunt uw toestel instellen zodat andere gebruikers automatisch een bericht krijgen wanneer u vertrekt of aankomt op een locatie, en, nadat u vriendschapsrelatie bent aangegaan, uw toestel instellen om u te berichten dat gebruikers zijn vertrokken of aangekomen op een locatie. Tevens kunt u ervoor kiezen uw locatie tijdelijk met een beperkt aantal door u of andere gebruiker aangemaakte groepen te delen en de locaties van alle leden van die groepen te zien. U kunt de locatie van uw toestel tijdelijk voor alle anderen verbergen. U kunt uw toestemming ten aanzien van een andere gebruiker om uw locatie te zien intrekken. U kunt de faciliteit uitschakelen door u af te melden of de installatie van de Find My Friends app op uw toestel ongedaan te maken. Ook kunt u gebruikmaken van de beperkingen in de iOS-instellingen om ongeautoriseerde veranderingen aan de door u gekozen instellingen te voorkomen, daaronder begrepen het accepteren van volgverzoeken of het verbergen van de locatie. Locatieverzoeken zijn van invloed op de levensduur van de batterij van het gelokaliseerde toestel. DE LOCATIEGEBASEERDE DIENSTEN VAN DEZE FACILITEIT ZIJN NIET BEDOELD OF GESCHIKT VOOR GEBRUIK ALS EEN LOCATIEDETECTIESYSTEEM IN GEVAL VAN NOOD.

Back-up

Voor iOS apparaten is een automatische back-up beschikbaar en deze wordt periodiek uitgevoerd wanneer het scherm van het toestel vergrendeld is, het met een voedingsbron verbonden is en via een Wi-Fi netwerk met internet is verbonden. iCloud bewaart uw drie laatste back-ups; echter, wanneer een toestel niet binnen een periode van honderdtachtig (180) dagen een back-up heeft gemaakt dan behoudt Apple zich het recht voor om de aan het toestel verbonden back-ups te verwijderen. De back-up beperkt zich tot de instelling van het toestel, de eigenschappen van het toestel, foto's en video's, berichten (iMessage, SMS en MMS), ringtones, app data, locatie-instellingen (zoals locatiegebaseerde herinneringen die u hebt ingesteld) en Home screen en app organisatie. Van content die via de iTunes Store, App Store of iBookstore is aangekocht, wordt geen back-up gemaakt, maar deze komt mogelijk in aanmerking om vanaf die diensten te worden gedownload, mits voldaan is aan account vereisten, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden. Van media gesynchroniseerd van uw computer wordt geen back-up gemaakt. Uw iCloud e-mail, contactpersonen, kalenders, favorieten en documenten worden in iCloud bewaard en kunnen daaruit worden opgehaald. Apple zal alle redelijke inspanningen en zorg aanwenden bij het leveren van de Dienst, maar, IN DE RUIMSTE ZIN TOELAATBAAR ONDER TOEPASSELIJK RECHT, GARANDEERT OF WAARBORGT APPLE NIMMER DAT ENIGE CONTENT DIE U MOGELIJK VIA DE DIENST OPSLAAT OF OPHAALT NIET HET VOORWERP ZAL UITMAKEN VAN ONOPZETTELIJKE BESCHADIGING, CORRUPTIE, VERLIES OF VERWIJDERING VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN APPLE ZAL NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN IN GEVAL VAN DERGELIJKE BESCHADIGING, CORRUPTIE, VERLIES OF VERWIJDERING. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over een eigen back-up van uw informatie en gegevens beschikt.

Wanneer iCloud Backup ingeschakeld is, maakt uw toestel tijdens een synchronisatie niet automatisch een back-up naar iTunes, maar u kunt er voor kiezen handmatig een back-up naar iTunes te starten.

My Photo Stream

Wanneer My Photo Stream op uw toestel of computer ingeschakeld is, worden nieuwe foto’s die op uw toestel zijn genomen of naar uw computer zijn geïmporteerd geüpload naar iCloud en daarna automatisch gedownload naar uw andere toestellen of computers waarop My Photo Stream ook ingeschakeld is. De gedownloade foto’s verschijnen in een My Photo Stream view of map op het toestel.

De resolutie van foto’s kan verschillen afhankelijk van het toestel waarnaar deze worden gedownload. Voor het gebruik van My Photo Stream op toestellen is een Wi-Fi verbinding vereist. Apple behoudt zich het recht voor om beperkingen op te leggen met betrekking tot het aantal en/of de grootte van foto's die kunnen worden geüpload gedurende een bepaalde periode om onbedoeld of overmatig gebruik van de dienst te beperken.

Foto’s die zijn geüpload naar My Photo Stream worden automatisch verwijderd rekening houdend met toepasselijke beperkingen op het gebied van tijd en aantal. Toestellen slaan een beperkt aantal van de meest recente foto’s op in Mijn fotostream album of view; wanneer nieuwe p fotostream foto’s worden gedownload, worden de oudste foto’s boven de huidige beperking automatisch verwijderd.

iCloud Photo Sharing

Wanneer iCloud Photo Sharing is ingeschakeld, kunt u geselecteerde foto’s en compatibele video’s delen met anderen op compatibele systemen, of in het openbaar op internet, door een gedeelde fotostream te maken. De gebruikers met wie u inhoud deelt, kunnen reageren op de foto’s of hun eigen foto’s en video’s delen, en die reacties, foto’s en video’s worden gedeeld met andere gebruikers met wie u de fotostream hebt gedeeld. De eigenaar van een fotostream kan reacties, foto’s en video’s in de stream verwijderen; een persoon die gereageerd heeft, kan echter alleen de foto’s en video’s waarop hij gereageerd heeft of de reactie op die foto’s of video’s verwijderen, terwijl de eigenaar de fotostream met die persoon deelt.

De grootte van een gedeelde fotostream is afhankelijk van het aantal foto’s, video’s of ontvangers en/of grootte beperkingen. Gedownloade foto’s kunnen handmatig worden opgeslagen. Gedeelde fotostreams maken gebruik van een mobiele netwerkverbinding als er geen Wi-Fi beschikbaar is.

Wijzigen van de Dienst

Apple behoudt het recht de Dienst (of delen daarvan) hetzij tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen. Apple kan belangrijke wijzigingen op de Dienst op haar website plaatsen en/of zal een e-mail sturen naar het primaire adres dat aan uw Account is gekoppeld om u hiervan in kennis te stellen. Het is uw verantwoordelijkheid uw iCloud e-mailadres en/of het bij Apple geregistreerde primaire e-mailadres op dergelijke wijzigingen te controleren. U stemt ermee in dat Apple niet aansprakelijk zal zijn jegens u of jegens derden voor wijzigingen of beëindiging van de Dienst. Wanneer u hebt betaald voor het gebruik van de Dienst en wij deze beëindigen of de functionaliteit ervan wezenlijk verlagen, dan ontvangt u een terugstorting in evenredige verhouding tot het vooruitbetaalde bedrag.

Beperkingen op het gebruik

U stemt ermee in de Dienst uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden die op grond van deze Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving of de algemeen aanvaarde praktijk in het toepasselijke rechtsgebied zijn toegestaan. Aan uw Account wordt een opslagcapaciteit van 5GB toegewezen, zoals vermeld in de beschrijving van de iCloud-faciliteiten. Er kan extra opslag worden gekocht, zoals hieronder wordt beschreven. Het overschrijden van de toepasselijke of redelijke beperking van de bandbreedte of opslagcapaciteit (bijvoorbeeld ruimte voor back-ups of e-mailaccount) is niet toegestaan en mogelijk kunt u dan geen back-ups naar iCloud maken, documenten toevoegen of nieuwe e-mails ontvangen die naar uw iCloud e-mailadres zijn verzonden. Wanneer uw gebruik van de Dienst of ander gedrag opzettelijk of onopzettelijk de mogelijkheid van Apple om de Dienst te verlenen of andere systemen in gevaar brengt, dan heeft Apple het recht alle redelijke maatregelen te treffen om de Dienst en de systemen van Apple veilig te stellen, waaronder mogelijk opschorting van uw toegang tot de Dienst. Het herhaaldelijk overtreden van de beperkingen kan leiden tot het beëindigen van uw Account.

Beschikbaarheid van de Dienst

De Dienst of bepaalde faciliteiten of delen daarvan zijn mogelijk niet in alle talen of in alle landen beschikbaar en Apple doet geen toezegging dat de Dienst of bepaalde faciliteiten of delen daarvan op een bepaalde locatie geschikt of beschikbaar voor gebruik zijn. Voor zover u ervoor kiest toegang te krijgen tot de Dienst en deze te gebruiken, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de toepasselijke lokale wetgeving.

Public Beta

Apple kan er op gezette tijden voor kiezen nieuwe en/of bijgewerkte faciliteiten van de Dienst (de “Beta Features”) aan te bieden als onderdeel van een Public Beta Programma (het “Programma”) met het doel Apple feedback over de kwaliteit en bruikbaarheid van de Beta Features te verschaffen. U begrijpt en stemt ermee in dat uw deelname aan het Programma vrijwillig is en geen juridisch partnerschap, agentschap of dienstverband tussen u en Apple creëert en dat Apple niet verplicht is Beta Features aan u te leveren. Apple kan deze Beta Features aan deelnemers aan het Programma ter beschikking stellen via online registratie of aanmelding via de Dienst. U begrijpt en stemt ermee in dat Apple bepaalde informatie van uw Account, toestellen en randapparatuur kan verzamelen en gebruiken om u aan een Programma te kunnen laten deelnemen en/of om te bepalen of u voor deelname in aanmerking komt. U begrijpt dat wanneer u eenmaal aan een Programma deelneemt, u mogelijk niet naar de vroegere niet-beta versie van een bepaalde Beta Feature kunt terugkeren. In geval dat een dergelijke terugkeer mogelijk is, kunt u de gegevens die binnen de Beta Feature zijn gemaakt mogelijk niet terugmigreren naar de vroegere niet-beta versie. Uw gebruik van de Beta Features en deelname aan het Programma worden beheerst door deze Overeenkomst en de eventuele aanvullende afzonderlijke licentievoorwaarden die voor de Beta Features gelden. De Beta Features worden geleverd op basis van de “HUIDIGE VORM” en “INDIEN BESCHIKBAAR” en kunnen fouten of onnauwkeurigheden bevatten die uitval, corruptie of verlies van gegevens en/of informatie vanuit uw toestel en vanuit daarmee verbonden randapparatuur (daaronder begrepen doch niet beperkt tot servers en computers) kunnen veroorzaken. Apple raadt u ten zeerste aan om vóór deelname aan een Programma een back-up van alle gegevens en informatie op uw toestel en randapparatuur te maken. U erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat ieder gebruik van de Beta Features geheel voor uw eigen risico is. U AANVAARDT ALLE RISICO’S EN ALLE KOSTEN IN VERBAND MET UW DEELNAME AAN ENIG PROGRAMMA, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT DE KOSTEN VOOR INTERNETTOEGANG, BACK-UPKOSTEN, KOSTEN DIE WORDEN GEMAAKT VOOR HET GEBRUIK VAN UW TOESTEL EN RANDAPPARATUUR EN EVENTUELE SCHADE AAN APPARATEN, SOFTWARE, INFORMATIE OF GEGEVENS. Apple kan u al dan niet technische en/of andere ondersteuning voor de Beta Features bieden. Wanneer ondersteuning wordt geboden, is dit naast uw normale ondersteuningsdekking voor de Dienst en is deze uitsluitend via het Programma beschikbaar. U stemt ermee in u te houden aan alle regels of het beleid inzake ondersteuning die Apple aan u verstrekt om deze ondersteuning te ontvangen. Apple behoudt het recht de bepalingen, voorwaarden voor of het beleid inzake het Programma op enig moment met of zonder kennisgeving te wijzigen (daaronder begrepen het beëindigen van het Programma) en kan uw deelname aan het Programma op ieder moment intrekken. U erkent dat Apple niet verplicht is een commerciële versie van de Beta Features te leveren en dat wanneer deze commerciële versie beschikbaar zou worden, de faciliteiten of functionaliteit ervan anders kunnen zijn dan in de Beta Features. Als onderdeel van het Programma biedt Apple u de mogelijkheid opmerkingen, suggesties of andere feedback met betrekking tot uw gebruik van de Beta Features te geven. U stemt ermee in dat bij het ontbreken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst die dit verbiedt, het Apple vrij staat uw feedback voor enig doel te gebruiken.

Abonnement op extra opslagruimte

Het is mogelijk om op basis van een abonnement extra opslagruimte te kopen.

Kosten

Kosten voor de Dienst kunnen worden voldaan met creditcards en bepaalde betaalrekeningen (indien beschikbaar), en zullen automatisch afgeschreven worden van de betalingsmethode die is verbonden aan uw Apple ID (bijvoorbeeld de betalingsmethode die u gebruikt om te winkelen in de iTunes Store, App Store, of iBookstore, indien beschikbaar) . Apple kan voorafgaande goedkeuring tot maximaal het bedrag van de transactie verkrijgen. Kosten voor extra opslagruimte worden jaarlijks gefactureerd vóór levering van de Dienst. De facturering geschiedt gelijk met of direct na uw transactie. U stemt ermee in dat u betaalt voor de extra opslagruimte die u via de Dienst aankoopt en dat Apple voor de extra opslagruimte die u hebt gekocht en voor extra bedragen (daaronder begrepen belastingen en laattijdigheidskosten, indien van toepassing) die kunnen worden opgebouwd door of in verband met uw Account, een aanvullend bedrag van uw creditcard of betaalrekening kan doen afschrijven en dat Apple op jaarlijkse basis alle kosten in verband met uw abonnement jaarlijks van uw creditcard of betaalrekening kan doen afschrijven totdat u het abonnement verandert of beëindigt. Dit betekent dat tenzij u uw abonnement vóór de volgende jaarlijkse factuurdatum verandert of beëindigt, wij de dan geldende kosten op die volgende jaarlijkse factuurdatum van uw creditcard of betaalrekening zullen doen afschrijven.

Circa dertig (30) dagen vóór uw volgende jaarlijkse factuurdatum zullen wij u per e-mail op het e-mailadres dat aan uw Apple ID is gekoppeld, meedelen dat uw Account gefactureerd zal worden en u erop wijzen dat de vermelde kosten op de jaarlijkse factuurdatum van uw creditcard of betaalrekening zullen worden afgeschreven. U kunt uw abonnement wijzigen door uw opslagruimte onder de iCloud te verhogen of te verlagen in de Instellingen sectie op uw toestel of onder het iCloud paneel in uw Systeemvoorkeuren op uw Mac of het iCloud Control Panel op uw computer. De toepasselijke vergoeding voor meer opslagruimte gaat onmiddellijk in; een verlaging van uw opslagruimte gaat in op de volgende jaarlijkse factuurdatum. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET TIJDIG VOLDOEN VAN ALLE KOSTEN EN VOOR HET AAN APPLE VERSTREKKEN VAN GELDIGE CREDITCARD- OF BETAALREKENINGGEGEVENS VOOR HET VOLDOEN VAN ALLE KOSTEN. Alle kosten worden afgeschreven van de creditcard of betaalrekening die u in het registratieproces hebt opgegeven. Wanneer Apple de verschuldigde kosten niet van uw creditcard of betaalrekening kan doen afschrijven, dan houdt Apple het recht de toegang tot uw opgeslagen Content in te trekken of te beperken, uw opgeslagen Content te verwijderen of uw Account te beëindigen. Wanneer u uw creditcard of betaalrekening wilt wijzigen of wanneer de status van uw creditcard of betaalrekening is veranderd, dan moet u uw gegevens online wijzigen in het deel Account Information van iCloud; tijdens de verificatie van uw nieuwe betalingsgegevens door Apple kan uw toegang tot de Diensten tijdelijk onderbroken worden.

Uw totale prijs bestaat uit de prijs van de extra opslagruimte plus eventuele toepasselijke credit card kosten en eventuele belasting over de omzet, het gebruik, algemene verkoop, toegevoegde waarde (BTW) of andere soortgelijke belasting, op grond van de toepasselijke wetgeving en op basis van het geldende belastingtarief op het moment dat u de extra opslagruimte koopt. Wanneer de belastingregels die voor de Dienst gelden dit vereisen, zullen wij hiervoor een toeslag in rekening brengen.

Account gegevens en informatie over de facturering

U kunt uw Accountbeheerpagina op uw toestel raadplegen voor nadere gegevens in verband met uw Account, zoals de betaalwijze en valuta van de facturering. Telkens wanneer kosten voor de Dienst voor uw Account in rekening worden gebracht, stuurt Apple een elektronische factuur naar uw e-mailadres dat gekoppeld is aan uw Apple ID. Indien u meent dat u een foutieve factuur voor de Dienst hebt ontvangen, probeert u ons dan binnen 45 dagen na de factuurdatum hiervan in kennis te stellen door contact op te nemen met iCloud Support op www.apple.com/support/icloud.

Annulering en terugbetaling

Alle kosten die u hebt betaald in verband met de Dienst worden niet terugbetaald, behoudens indien wettelijk vereist of zoals anderszins in de onderhavige voorwaarden wordt gesteld. U kunt contact met Apple opnemen voor volledige terugbetaling binnen 15 dagen na een eerste aankoop van extra opslagruimte of binnen 45 dagen voor een volgende jaarlijkse betaling. Om om terugbetaling te verzoeken zoals in de onderhavige voorwaarden wordt beschreven, gaat u naar www.apple.com/support/icloud voor nadere gegevens. Dit beleid is afhankelijk van lokaal beleid. Neem voor nadere gegevens contact op met de iCloud Support.

U kunt uw abonnement annuleren door uw opslagruimte te verlagen naar de gratis 5GB opslagruimte onder Storage Plan in uw iCloud Account Information op uw toestel, vanuit uw iCloud Account view in Systeemvoorkeuren op uw Mac of vanuit uw iCloud Account view in het iCloud Control Panel voor Windows op uw pc. Uw betaalde abonnement wordt op uw eerstvolgende jaarlijkse factuurdatum geannuleerd. Indien wettelijk vereist, vindt een gedeeltelijke terugbetaling plaats.

Prijswijzigingen

Apple mag op enig moment, binnen de daarvoor bij wet gestelde termijn, de prijs van (een deel van) de extra opslagruimte wijzigen, of nieuwe prijzen of betalingen instellen. Prijswijzigingen en het instellen van nieuwe betalingen tijdens uw abonnementsjaar zullen van toepassing zijn op het daaropvolgende abonnementsjaar en op alle nieuwe abonnees na de startdatum van de wijziging. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, moet u het gebruik van de extra opslagruimte annuleren en stopzetten.

Uw Gebruik van de Dienst

Uw Account

Als geregistreerd gebruiker van de Dienst kunt u een account (“Account”) aanmaken. U mag uw Account-informatie aan niemand anders bekend maken. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Account en voor alle activiteiten die op of via uw Account plaatsvinden, en u stemt ermee in dat u Apple onmiddellijk in kennis zult stellen van iedere inbreuk op de veiligheid van uw Account. Voorts erkent u en stemt u er mee in dat de Dienst ontworpen en bedoeld is voor persoonlijk gebruik op individuele basis en dat u uw Account of wachtwoord gegevens niet met anderen mag delen. Apple is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van uw Account vanwege het feit dat u deze regels niet heeft gevolgd.

Om de Dienst te gebruiken moet u uw Apple-ID en wachtwoord invoeren voor de authenticatie van uw Account. U stemt ermee in nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken wanneer u zich voor de Dienst registreert en deze gebruikt (“Registratiegegevens van de Dienst”) en u stemt ermee in uw Registratiegegevens van de Dienst bij te werken om deze nauwkeurig en volledig te houden. Het niet verstrekken van nauwkeurige, actuele en volledige Registratiegegevens van de Dienst kan leiden tot opschorting en/of beëindiging van uw Account. U stemt ermee in dat Apple de Registratiegegevens van de Dienst die u verstrekt kan opslaan en gebruiken voor het bijhouden en factureren van kosten op uw Account.

Aanvullende verplichtingen of voorwaarden voor het gebruik

Voor speciale onderdelen of faciliteiten van de Dienst die door Apple en/of haar licentiegevers worden geleverd, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de mogelijkheid eerdere aankopen en iTunes Match (waarvoor extra kosten gelden) te downloaden, zijn afzonderlijke software of andere licentieovereenkomsten of voorwaarden voor het gebruik vereist. Als voorwaarde voor het gebruik van deze speciale onderdelen of faciliteiten van de Dienst dient u deze afzonderlijke overeenkomst te lezen, te aanvaarden en hiermee in te stemmen.

Geen overdracht

Niets in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als een overdracht aan u van enig belang, titel of licentie in een Apple-ID, e-mailadres, domeinnaam, iChat ID of soortgelijk middel dat u gebruikt in verband met de Dienst.

Geen recht van de langstlevende

U stemt ermee in dat uw Account niet-overdraagbaar is en dat de rechten op uw Apple ID of Content binnen uw Account vervallen bij uw overlijden. Na ontvangst van een afschrift van een overlijdensakte kan uw Account worden beëindigd en alle Content binnen uw Account worden verwijderd. Neem voor verdere hulp contact op met iCloud Support op www.apple.com/support/icloud.

Geen wederverkoop van de Dienst

U stemt ermee in dat u de Dienst (of delen daarvan) niet voor enig doel zult vermenigvuldigen, kopiëren, verkopen, wederverkopen, verhuren of verhandelen.

Privacybeleid van Apple

U begrijpt dat u, door de Dienst te gebruiken, toestemming geeft voor en instemt met het verzamelen en gebruiken van bepaalde informatie over uzelf en uw gebruik van de Dienst in overeenstemming met het Privacybeleid van Apple. Voorts geeft u toestemming voor en stemt u ermee in dat Apple informatie in verband met uw Account en de toestellen of computers die daaronder zijn geregistreerd, kan verzamelen, gebruiken, verwerken en behouden ten behoeve van het aan u verlenen van de Dienst en de faciliteiten binnen de Dienst. De informatie die Apple verzamelt wanneer u de Dienst gebruikt, kan eveneens bestaan uit technische, statistische of diagnostische informatie in verband met of als resultaat van uw gebruik, welke Apple kan gebruiken voor het ondersteunen en verder verbeteren van de producten en diensten van Apple. Meer informatie hierover vindt u in ons volledige privacybeleid op http://www.apple.com/privacy/. Voorts begrijpt u en stemt u ermee in dat deze informatie aan de Verenigde Staten en/of aan andere landen kan worden overdragen om door Apple, haar gelieerde ondernemingen en/of hun dienstverleners te worden opgeslagen, bewerkt en gebruikt. NB: persoonlijke gegevens met betrekking tot personen die woonachtig zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) worden beheerd door Apple Distribution International in Cork, Ierland.

Content en Uw Gedrag

Content

"Content" betekent alle informatie die via het gebruik van de Dienst wordt gegenereerd of aangetroffen, zoals gegevensbestanden, kenmerken van toestellen, geschreven tekst, software, muziek, grafische weergaven, foto’s, afbeeldingen, geluiden, filmopnamen, berichten en dergelijk materiaal. U begrijpt dat alle Content, ongeacht of dit openbaar beschikbare of privé op de Dienst verzonden content betreft, de volledige verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze Content afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Apple, als enige verantwoordelijk bent voor de Content die u uploadt, downloadt, plaatst, per e-mail verstuurt, verzendt, opslaat of anderszins via uw gebruik van de Dienst beschikbaar stelt. U begrijpt dat u door de Dienst te gebruiken, Content kunt aantreffen die u aanstootgevend, onfatsoenlijk of bezwaarlijk vindt en dat u anderen kunt blootstellen aan Content die zij mogelijk bezwaarlijk vinden. Apple voert geen controle uit op de Content die via de Dienst wordt geplaatst, noch garandeert Apple de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van deze Content. U begrijpt en stemt ermee in dat uw gebruik van de Dienst en de Content geheel voor uw eigen risico zijn.

Uw Gedrag

U stemt ermee in dat u de Dienst NIET zult gebruiken:

a. om Content te uploaden, te downloaden, te plaatsen, te e-mailen, te verzenden, op te slaan of anderszins beschikbaar te stellen die onwettig, intimiderend, bedreigend, schadelijk, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, beledigend, gewelddadig, obsceen of vulgair is, of die inbreuk maakt op de privacy van anderen, of die hatelijk, racistisch of etnisch beledigend of anderszins aanstootgevend is;

b. om anderen te stalken, lastig te vallen, te bedreigen of schade te berokkenen;

c. wanneer u een volwassene bent, om persoonlijke of andere informatie te vragen aan een minderjarige (personen jonger dan 18 jaar of van een zodanig andere leeftijd als in de plaatselijke wetgeving als minderjarig wordt gedefinieerd) die u niet persoonlijk kent, met inbegrip van doch niet beperkt tot: de volledige naam of achternaam, het huisadres, de postcode, het telefoonnummer, een afbeelding of het e-mailadres van de minderjarige, of de namen van de school, de kerk, de sportvereniging of de vrienden van de minderjarige;

d. om voor te wenden een persoon of entiteit te zijn die u niet bent - u mag uzelf niet voordoen als een andere persoon (inclusief beroemdheden) of entiteit, als een andere gebruiker van de iCloud Dienst, als medewerker van Apple of als een autoriteit of staatsleider, of anderszins uw relatie met een persoon of entiteit onjuist voorstellen (Apple behoudt zich het recht voor gelijk welk Apple ID of e-mailadres te weigeren of te blokkeren wanneer deze als een impersonatie of een onjuiste voorstelling van uw identiteit zou kunnen worden beschouwd of oneigenlijk gebruik van de naam of identiteit van een andere persoon inhoudt);

e. om activiteiten te ontplooien die inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het uploaden van content die u niet gerechtigd bent te uploaden), of om in strijd met een geheimhoudings- of arbeidsovereenkomst bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke informatie openbaar te maken;

f. om ongevraagde of ongeoorloofde e-mailberichten, reclameboodschappen, promotionele materialen, junkmail, spam of kettingbrieven te plaatsen of te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen, met inbegrip van doch niet beperkt tot bulk-reclameboodschappen en informatieve aankondigingen;

g. om een TCP-IP packet header of enig deel van de titelinformatie boven een e-mail- of nieuwsgroepbericht te vervalsen of anderszins informatie in een titel te plaatsen met het oogmerk ontvangers te misleiden met betrekking tot de afkomst van de via de Dienst verzonden Content (“spoofing”);

h. om materialen te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, te verzenden, op te slaan of anderszins beschikbaar te stellen die virussen of andere computercodes, -bestanden of -programma’s bevatten die zijn ontworpen om de normale werking van de Dienst (of een deel daarvan) of van andere computersoftware of –hardware te schaden, te belemmeren of te beperken;

i. om de Dienst (inclusief de toegang tot de Dienst via geautomatiseerde middelen, zoals scripts of web crawlers) of servers of netwerken verbonden met de Dienst, of beleid, vereisten of voorschriften van netwerken verbonden met de Dienst te belemmeren of te verstoren (inclusief eventuele onbevoegde toegang tot, onbevoegd gebruik van of onbevoegde inzage in gegevens of verkeer op de Dienst);

j. om illegale activiteiten te plannen of te ontwikkelen; en/of;

k. om persoonlijke informatie van andere gebruikers van de Dienst te verzamelen en op te slaan met het oogmerk dit te gebruiken in verband met een van de voorgenoemde verboden activiteiten.

Verwijderen van Content

U erkent dat Apple op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de Content die door anderen wordt geleverd en niet verplicht is deze Content vooraf te screenen. Apple behoudt echter te allen tijde het recht te bepalen of Content geschikt en in overeenstemming met deze Overeenkomst is en Content te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken vooraf te screenen, te verplaatsen, te weigeren, te wijzigen en/of te verwijderen wanneer deze Content in strijd met deze Overeenkomst blijkt te zijn of anderszins ontoelaatbaar is.

Back-up van uw Content maken

U bent verantwoordelijk voor het maken van een back-up op uw eigen computer of op een ander toestel, van belangrijke documenten, afbeeldingen of andere Content die u via de Dienst opslaat of waar u toegang tot hebt. Apple zal alle redelijke inspanningen en zorg aanwenden bij het leveren van de Dienst, doch Apple garandeert niet dat de Content die u via de Dienst kunt opslaan of waar u toegang tot hebt, geen voorwerp van onopzettelijke beschadiging, corruptie of diefstal zal zijn.

Toegang tot uw Account en Content

Apple behoudt het recht de maatregelen te treffen die naar mening van Apple redelijkerwijs noodzakelijk of geschikt zijn om de naleving van enig deel van deze Overeenkomst te handhaven en/of na te gaan. U erkent en stemt ermee in dat Apple, zonder aansprakelijkheid jegens u toegang kan krijgen tot uw Accountgegevens en Content en deze kan gebruiken, bewaren en/of bekendmaken aan wetshandhavingsautoriteiten, overheidsfunctionarissen en/of derden, wanneer dit naar mening van Apple redelijkerwijs noodzakelijk of geschikt is, wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer wij in goed vertrouwen menen dat deze toegang, dit gebruik, deze bekendmaking of het bewaren redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) aan een wettelijke procedure of verzoek te voldoen; (b) deze Overeenkomst te handhaven, daaronder begrepen het onderzoeken van potentiële overtredingen daarvan; (c) het detecteren, voorkomen of anderszins gericht op de beveiliging, fraude of technische zaken; of (d) het veiligstellen van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Apple, haar gebruikers, derden of het publiek wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

Melding van auteursrecht - AW

Wanneer u meent dat via het gebruik van de Dienst inbreuk op de auteursrechten van Content is gedaan, neemt u dan contact op met de Copyright Agent van Apple, zoals beschreven in ons Beleid inzake Auteursrechten op http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple kan, naar eigen goeddunken, Accounts van gebruikers waarvan is gebleken dat zij herhaaldelijk inbreuk plegen, opschorten en/of beëindigen.

Overtredingen van deze Overeenkomst

Wanneer u tijdens het gebruik van de Dienst Content aantreft die u ongepast vindt of waarvan u anderszins meent dat deze in strijd met deze Overeenkomst is, dan kunt u dit melden via een e-mail aan abuse@iCloud.com.

Content die door u via de Dienst wordt verzonden of ter beschikking gesteld

Licentie van u

Behalve voor materiaal waarvoor wij aan u een licentie kunnen verlenen, beweert Apple niet de eigenaar te zijn van de materialen en/of Content die u via de Dienst verzendt of ter beschikking stelt. Echter, door deze Content te verzenden naar of te plaatsen in onderdelen van de Dienst die toegankelijk zijn voor het publiek of andere gebruikers met wie u instemt deze Content te delen, kent u aan Apple een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie toe om deze Content op de Dienst te gebruiken, te distribueren, te vermenigvuldigen, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, in het openbaar uit te voeren en in het openbaar weer te geven met als enig doel het doel waarvoor deze Content werd verzonden of beschikbaar werd gesteld, zonder enige vergoeding of verplichting aan u. U stemt ermee in dat de Content die door u wordt verzonden of geplaatst geheel uw eigen verantwoordelijkheid is, geen inbreuk doet op of in strijd is met de rechten van anderen of in strijd is met enige wetgeving, bijdraagt aan of anderszins onwettig gedrag stimuleert, dan wel anderszins obsceen, ontoelaatbaar of smakeloos is. Door deze Content te verzenden naar of te plaatsen in onderdelen van de Dienst die voor het publiek of andere gebruikers toegankelijk zijn, verklaart u dat u de eigenaar van dit materiaal bent en/of alle vereiste rechten, licenties en bevoegdheden hebt om deze te distribueren.

Veranderingen van Content

U begrijpt dat Apple in de uitvoering van de Dienst en het daarop beschikbaar maken van uw Content, uw Content mogelijk verstuurt over verscheidene publieke netwerken, in verscheidene media en uw Content mogelijk wijzigt en verandert om te voldoen aan technische vereisten van verbonden netwerken en toestellen of computers. U stemt ermee in dat de hierin vervatte licentie Apple toestaat dergelijke handelingen te verrichten.

Merkinformatie

Apple, het Apple logo, iCloud, het iCloud logo en andere Apple handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden in verband met de Dienst zijn handelsmerken en registreerde handelsmerken van Apple Inc. in de VS en/of andere landen. Een lijst van Apple handelsmerken kan hier worden geraadpleegd – http://www.apple.com/legal/intellectual-property/trademark/appletmlist.html. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruik in verband met de Dienst zijn mogelijk de handelsmerken van hun respectievelijke houders. Er wordt aan u geen recht of licentie op een van voornoemde handelsmerken toegekend en u stemt er voorts mee in dat u geen eigendomsvermeldingen (daaronder begrepen vermeldingen aangaande handelsmerken en auteursrechten) die bij de Dienst worden gevoegd of daarin zijn opgenomen zult verwijderen, verduisteren of wijzigen.

Software

Eigendomsrechten van Apple

U erkent en stemt ermee in dat Apple en/of haar licentiegevers eigenaar zijn van alle wettelijke rechten, titels en belangen in en ten aanzien van de Dienst, daaronder begrepen doch niet beperkt tot grafische weergaven, gebruikersinterface, de scripts en software die worden gebruikt voor het implementeren van de Dienst en de software die aan u wordt geleverd als onderdeel van en/of in verband met de Dienst (de “Software”), daaronder begrepen alle rechten van de intellectuele eigendom die daarin bestaan, al dan niet geregistreerd, en ongeacht waar ter wereld deze bestaan. Voorts stemt u ermee in dat de Dienst (daaronder begrepen de Software, of enig deel daarvan) bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door de toepasselijke wetten in verband met intellectueel eigendom en overige wetten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten. U stemt ermee in dat u deze beschermde informatie of materialen niet op welke wijze dan ook zult gebruiken anders dan voor het gebruik van de Dienst in naleving van deze Overeenkomst. Het is niet toegestaan delen van de Dienst te vermenigvuldigen in ongeacht welke vorm en met ongeacht welke middelen, behalve voor zover deze bepalingen dit uitdrukkelijk toestaan.

Licentie van Apple

Apple kent aan u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie toe voor het gebruik van de Software zoals deze door Apple aan u wordt geleverd als onderdeel van de Dienst en overeenkomstig deze Overeenkomst; op voorwaarde dat u de broncode niet kopieert, wijzigt, verhuurt, uitleent, distribueert, hier een afgeleid werk van creëert, terugwerkend ontwikkelt, decompileert of anderszins tracht deze te ontdekken (tenzij de wet dit uitdrukkelijk toestaat of vereist), rechten in de Software niet verkoopt, least, in sublicentie geeft, cedeert, een zekerheidsrecht hierover toekent of anderszins overdraagt (noch anderen toestaat zulks te doen) en u de Dienst niet op ongeacht welke ongeautoriseerde wijze zult uitbuiten, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, door het overschrijden of overbelasten van de netwerkcapaciteit. HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DELEN VAN DE DIENST, BEHALVE VOOR GEBRUIK VAN DE DIENST ZOALS IN DEZE OVEREENKOMST WORDT TOEGESTAAN, IS STRENG VERBODEN EN VORMT EEN INBREUK OP DE RECHTEN VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM VAN ANDEREN EN ER KUNNEN AAN U CIVIELE EN STRAFRECHTELIJKE STRAFFEN WORDEN OPGELEGD, WAARONDER MOGELIJK BEGREPEN SCHADE, WEGENS INBREUK OP AUTEURSRECHTEN.

Uitvoercontrole

Het gebruik van de Dienst en Software, daaronder begrepen het overbrengen, plaatsen of uploaden van gegevens, software of andere Content via de Dienst, kan onder de uitvoer- en invoerwetgeving van de Verenigde Staten en andere landen vallen. U stemt ermee in u aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de uitvoer en invoer te houden. In het bijzonder, doch zonder beperking, is het niet toegestaan de Software uit te voeren of door te voeren (a) naar landen die onder een embargo van de V.S. vallen of (b) naar degenen die voorkomen op de lijst van Specially Designated Nationals van de U.S. Treasury Department of op de lijst van Denied Persons van de U.S. Department of Commerce of op de Entity List. Door de Software of de Dienst te gebruiken, verklaart u zich niet in een dergelijk land te bevinden en niet op een dergelijk lijst voor te komen. Voorts stemt u ermee in dat u de Software of de Dienst niet zult gebruiken voor doelen die op grond van de Amerikaanse wet verboden zijn, daaronder begrepen, zonder beperking, het ontwikkelen, ontwerpen, vervaardigen of produceren van raketten, nucleaire, chemische of biologische wapens. Voorts stemt u ermee in geen gegevens of software naar uw Account te uploaden die niet zonder schriftelijke toestemming van de Amerikaanse overheid uitgevoerd mogen worden, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, bepaalde soorten versleutelingssoftware, zonder vooraf toestemming te verkrijgen. Deze verzekering en toezegging blijven na de beëindiging van deze Overeenkomst voortbestaan.

Updates

Als onderdeel van de Dienst kunt u op gezette tijden updates op de Software van Apple ontvangen die automatisch gedownload en op uw toestel of computer geïnstalleerd kunnen worden. Deze updates kunnen onder meer herstellingen of verbeteringen van faciliteiten of geheel nieuwe versies van de Software bevatten. U stemt ermee in dat Apple deze updates automatisch aan u kan leveren als onderdeel van de Dienst en dat u deze op de vereiste wijze zult ontvangen en installeren.

Beëindiging

Beëindiging door u

U kunt te allen tijde uw Account beëindigen of het gebruik van de Dienst staken. Wanneer u iCloud niet langer op uw toestel wilt gebruiken, dan kunt u uw iCloud-account van het toestel verwijderen door Settings op uw toestel te openen, iCloud aan te tikken en daarna de knop Delete Account aan te tikken. Neem om uw Account te beëindigen contact op met iCloud Support op www.apple.com/support/icloud. De kosten die u vóór uw beëindiging heeft betaald worden niet gerestitueerd (tenzij door deze Overeenkomst anders wordt toegestaan), daaronder begrepen de vooruitbetaalde kosten voor het factuurjaar van uw beëindiging. Het beëindigen van uw Account ontheft u niet van de verplichting nog te betalen kosten of lasten te voldoen.

Beëindiging door Apple

Apple kan onder bepaalde omstandigheden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving uw gehele Account of een deel ervan en/of toegang tot de Dienst beëindigen of opschorten als gevolg van onder meer: (a) overtredingen van deze Overeenkomst of ander beleid of richtsnoeren waar in deze voorwaarden naar wordt verwezen en/of die op de Dienst worden geplaatst; (b) een verzoek van u tot het annuleren of beëindigen van uw Account; (c) een verzoek en/of bevel van een wetshandhavende dienst, een gerechtelijk orgaan of andere overheidsinstantie; (d) wanneer het leveren van de Dienst aan u onwettig is of kan worden; (e) onvoorziene technische of beveiligingskwesties of -problemen; (f) wanneer u deelneemt aan frauduleuze of illegale activiteiten; of (g) wanneer u de door u verschuldigde kosten in verband met de Dienst niet betaalt. Een dergelijke beëindiging of opschorting geschiedt naar goeddunken van Apple en Apple zal niet verantwoordelijk zijn jegens u of derden voor enige schadevergoeding als gevolg van of voortvloeiend uit een dergelijke beëindiging of opschorting van uw Account en/of toegang tot de Dienst. Daarnaast kan Apple uw Account beëindigen na een voorafgaande kennisgeving per e-mail aan het adres dat aan uw Account is gekoppeld (a) indien uw Account gedurende één (1) jaar niet geactiveerd is geweest, of (b) in geval van het algemeen stopzetten van of een wezenlijke wijziging op de Dienst of een deel daarvan. Een dergelijke beëindiging of opschorting geschiedt naar goeddunken van Apple en Apple zal niet verantwoordelijk zijn jegens u of derden voor enige schadevergoeding als gevolg van of voortvloeiend uit een dergelijke beëindiging of opschorting van uw Account en/of toegang tot de Dienst, ofschoon Apple reeds betaalde kosten of bedragen naar evenredige verhouding zal restitueren.

Gevolgen van de beëindiging

Na beëindiging van uw Account heeft u geen toegang meer tot de Dienst en alle delen daarvan, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot uw Account, Apple-ID, e-mailaccount en Content. Daarnaast zal Apple na verloop van tijd de informatie en gegevens die zijn opgeslagen in of onderdeel zijn van uw account(s) verwijderen. Afzonderlijke onderdelen van de Dienst die u mogelijk op grond van aparte softwarelicentieovereenkomsten hebt gebruikt, zullen eveneens worden beëindigd in overeenstemming met die licentieovereenkomsten.

Links en overige Derden Materialen

Links

Bepaalde Content, onderdelen of faciliteiten van de Dienst kunnen materialen afkomstig van derden en/of hyperlinks naar andere websites, middelen of Content bevatten. Aangezien Apple mogelijk geen controle over deze websites en/of materialen van derden heeft, erkent u en stemt u ermee in dat Apple niet voor de beschikbaarheid van deze websites of middelen verantwoordelijk is en de nauwkeurigheid van deze websites of middelen niet bevestigt of garandeert en nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn voor enige Content, advertenties, producten of materialen op of die beschikbaar zijn via deze websites of middelen. Voorts erkent u en stemt u ermee in dat Apple niet op enige wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor door u geleden schade of vermeende geleden schade, hetzij direct of indirect, als gevolg van uw gebruik van en/of vertrouwen op deze Content, advertenties, producten of materials op of die beschikbaar zijn via deze websites of middelen.

De service Google Maps

Voor het gebruik van de service Google Maps gelden de volgende aanvullende voorwaarden: Google Maps Servicevoorwaarden, beschikbaar op http://maps.google.com/help/terms_maps.html en Google Maps Juridische Kennisgevingen op http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html.

Disclaimer ten aanzien van garanties

SOMMIGE JURISDICTIES VERBIEDEN HET UITSLUITEN VAN BEPAALDE GARANTIES EN ALS ZODANIG KUNNEN VOOR ZOVER DEZE UITSLUITINGEN SPECIFIEK DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDEN VERBODEN, SOMMIGE VAN DE HIERONDER BESCHREVEN UITSLUITINGEN NIET VOOR U GELDEN.

APPLE ZAL ALLE REDELIJKE INSPANNINGEN EN ZORG AANWENDEN BIJ HET LEVEREN VAN DE DIENST. DE ONDERSTAANDE DISCLAIMERS GELDEN ONDER VOORBEHOUD VAN DEZE UITDRUKKELIJKE WAARBORG.

APPLE GARANDEERT, VERKLAART NOCH WAARBORGT DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENST ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN EN U STEMT ERMEE IN DAT APPLE DE DIENST OP GEZETTE TIJDEN VOOR ONBEPAALDE TIJD KAN VERWIJDEREN OF DE DIENST KAN ANNULEREN VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT DE DIENST WORDT GELEVERD OP BASIS VAN DE “HUIDIGE VORM” EN “INDIEN BESCHIKBAAR”. APPLE EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, LASTHEBBERS, PARTNERS, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN IEDERE AARD VAN DE HAND, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN ALGEMENE GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET DOEN VAN INBREUK OP RECHTEN. IN HET BIJZONDER DOEN APPLE EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, LASTHEBBERS, PARTNERS, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS GEEN GARANTIE DAT (I) DE DIENST VOLDOET AAN UW EISEN; (II) UW GEBRUIK VAN DE DIENST TIJDIG, ONONDERBROKEN, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; (III) DE DOOR U ALS GEVOLG VAN DE DIENST VERKREGEN INFORMATIE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN; EN (IV) DAT DEFECTEN OF FOUTEN IN DE AAN U ALS ONDERDEEL VAN DE DIENST GELEVERDE SOFTWARE HERSTELD ZULLEN WORDEN.

APPLE VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE DIENST VRIJ VAN VERLIES, CORRUPTIE, AANVALLEN, VIRUSSEN, INMENGING, HACKING OF ANDERE INBRAKEN OP DE VEILIGHEID ZAL ZIJN EN APPLE AANVAARDT IN DIT VERBAND GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID.

HET OPENEN VAN MATERIALEN DIE GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST WORDEN VERKREGEN GESCHIEDT NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW TOESTEL, COMPUTER OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG IS VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN. U ERKENT VOORTS DAT DE DIENST NIET IS BEDOELD OF GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK IN SITUATIES OF OMGEVINGEN WAARIN HET NIET OF VERTRAAGD WERKEN VAN OF FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE CONTENT, GEGEVENS OF INFORMATIE DIE DOOR DE DIENST WORDEN GELEVERD TOT OVERLIJDEN, LETSEL OF ERNSTIGE LICHAMELIJKE OF MILIEUSCHADE KUNNEN LEIDEN.

Aansprakelijkheidsbeperking

SOMMIGE JURISDICTIES VERBIEDEN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID DOOR DIENSTVERLENERS. VOOR ZOVER DEZE UITSLUITINGEN SPECIFIEK DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDEN VERBODEN, KUNNEN SOMMIGE VAN DE HIERONDER BESCHREVEN UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET VOOR U GELDEN.

APPLE ZAL ALLE REDELIJKE INSPANNINGEN EN ZORG AANWENDEN BIJ HET LEVEREN VAN DE DIENST. DE VOLGENDE BEPERKINGEN GELDEN NIET MET BETREKKING TOT VERLIES ALS GEVOLG VAN (A) HET NIET AANWENDEN DOOR APPLE VAN REDELIJKE INSPANNINGEN EN ZORG; (B) GROVE NALATIGHEID, OPZETTELIJK WANGEDRAG OF FRAUDE ZIJDENS APPLE; OF (C) OVERLIJDEN OF LETSEL.

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN STEMT ERMEE IN DAT APPLE EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, LASTHEBBERS, PARTNERS, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE MET EEN BOETEKARAKTER, DAARONDER BEGREPEN, DOCH NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS, KOSTEN VOOR HET AANSCHAFFEN OF VERVANGEN VAN GOEDEREN OF DIENSTEN OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS WANNEER APPLE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADEVERGOEDING IN KENNIS IS GESTELD), DIE HET GEVOLG ZIJN VAN: (I) HET GEBRUIK VAN DE DIENST OF DE ONMOGELIJKHEID DE DIENST TE GEBRUIKEN (II) WIJZIGINGEN AAN DE DIENST OF HET TIJDELIJK OF PERMANENT STAKEN VAN DE DIENST OF DELEN DAARVAN; (III) DE NIET TOEGESTANE TOEGANG TOT OF VERANDERINGEN AAN UW ZENDINGEN OF GEGEVENS; (IV) HET VERWIJDEREN VAN, CORRUPTIE VAN OF HET NIET KUNNEN OPSLAAN EN/OF VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN UW ZENDINGEN OF GEGEVENS OP OF VIA DE DIENST; (V) UITLATINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN OP DE DIENST; EN (VI) OVERIGE ZAKEN IN VERBAND MET DE DIENST.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in Apple, haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bestuurders, functionarissen, werknemers, lasthebbers, partners, leveranciers en licentiegevers in rechte te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen claims of eisen, daaronder begrepen redelijke advocatenkosten geleden door derden in verband met of voortvloeiend uit: (a) de Content die u verstrekt, plaatst, verzendt of anderszins via de Dienst beschikbaar stelt; (b) uw gebruik van de Dienst; (c) uw handelen in strijd met deze Overeenkomst; (d) genomen maatregelen als onderdeel van het door Apple onderzoeken van een vermeend handelen in strijd met deze Overeenkomst of als gevolg van haar constatering of beslissing dat in strijd met deze Overeenkomst is gehandeld; of (e) wanneer u inbreuk op de rechten van anderen maakt. Dit houdt in dat u geen rechtszaak tegen Apple, haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bestuurders, functionarissen, werknemers, lasthebbers, partners, leveranciers en licentiegevers kunt aanspannen als gevolg van haar besluit enige informatie of Content te verwijderen of weigering deze te verwerken, u te waarschuwen, uw toegang tot de Dienst op te schorten of te beëindigen of andere maatregelen te nemen tijdens het onderzoeken van een vermeend strijdig handelen of als gevolg van het vaststellen door Apple dat in strijd met deze Overeenkomst is gehandeld. Deze bepaling ter vrijwaring en schadeloosstelling geldt voor ieder strijdig handelen zoals beschreven in of bedoeld door deze Overeenkomst. Deze verplichting zal na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst en/of uw gebruik van de Dienst van kracht blijven. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor ieder gebruik van de Dienst middels uw Account en dat deze Overeenkomst geldt voor ieder gebruik van uw Account. U stemt ermee in u aan deze Overeenkomst te houden en Apple te vrijwaren tegen en schadeloos inzake alle claims en eisen die voortkomen uit het gebruik van uw Account, ongeacht of u uitdrukkelijk toestemming voor dit gebruik hebt verleend.

Kennisgevingen

Apple kan u een kennisgeving met betrekking tot de Dienst doen toekomen, daaronder begrepen veranderingen aan deze Overeenkomst, per e-mail op uw iCloud e-mailadres (en/of ander extra e-mailadres dat aan uw Account is gekoppeld wanneer u dit heeft opgegeven), per reguliere post of door deze op onze website en/of op de Dienst te plaatsen.

Toepasselijk recht

Tenzij in de onderstaande alinea uitdrukkelijk anders wordt bepaald, worden deze Overeenkomst en de relatie tussen u en Apple beheerst door de wetgeving van de Staat California, met uitzondering van haar conflictrechtelijke bepalingen. U en Apple stemmen ermee in geschillen of claims die uit deze Overeenkomst voortvloeien ter beslechting voor te leggen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken binnen de gemeente Santa Clara, California. Wanneer (a) u geen Amerikaanse staatsburger bent; (b) u niet in de V.S. woonachtig bent; (c) u niet vanuit de V.S. toegang tot de Dienst hebt; en (d) u staatsburger van een van de hieronder genoemde landen bent, dan stemt u er hierbij mee in dat geschillen of claims die uit deze Overeenkomst voortvloeien zullen worden beheerst door het toepasselijk recht zoals hieronder beschreven, ongeacht enige conflictrechtelijke wetsbepalingen en dat u zich hierbij onherroepelijk onderwerpt aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de hieronder genoemde staat, provincie of het land waarvan het recht heersend is:

Wanneer u ingezetene bent van:

Een land van de Europese Unie of Zwitserland, Noorwegen of IJsland;

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

Het recht en de rechtbanken van uw gebruikelijke woonplaats

Het V.N.-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt specifiek van de toepassing van deze Overeenkomst uitgesloten.

Algemeen

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Apple en is van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en Apple. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, die mogelijk van toepassing zijn wanneer u gebruik maakt van verbonden diensten, content van derden of software van derden. Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, dient dat deel zodanig te worden geïnterpreteerd - in overeenstemming met toepasselijke wetgeving - dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer Apple een recht of bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of handhaaft, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand met betrekking tot dat recht of die bepaling of andere rechten of bepalingen. U stemt ermee in dat, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Overeenkomst, derden geen rechten aan deze Overeenkomst kunnen ontlenen.

Wijzigingen

Apple behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op ieder tijdstip te wijzigen en nieuwe of aanvullende voorwaarden vast te stellen met betrekking tot uw gebruik van de Dienst. Indien u daarmee niet instemt, moet u stoppen met het gebruik van de Dienst en contact opnemen met de iCloud Support om uw Content op te halen. U wordt geacht de wijzigingen en aanvullingen te hebben aanvaard wanneer u gebruik blijft maken van de Dienst.

Elektronisch Contracteren

Uw gebruik van de Dienst omvat de mogelijkheid om overeenkomsten aan te gaan en/of transacties te doen op electronische wijze. U ERKENT DAT UW ELEKTRONISCHE TOEZENDINGEN UW INSTEMMING EN INTENTIE REPRESENTEREN OM GEBONDEN TE ZIJN AAN EN TE BETALEN VOOR DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN EN TRANSACTIES. UW INSTEMMING EN INTENTIE OM GEBONDEN TE ZIJN MIDDELS ELEKTRONSCHE TOEZENDINGEN IS VAN TOEPASSING OP ALLE DOCUMENTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP ALLE TRANSACTIES DIE U DOET VIA DEZE DIENST, WAARONDER KENNISGEVINGEN VAN ANNULERINGEN, BELEID, CONTRACTEN EN APPLICATIES. Om toegang te verkrijgen tot uw elektronische documenten en deze te bewaren, heeft u mogelijk bepaalde hardware en software nodig, waarvoor u als enige verantwoordelijk bent.

Laatste herziening: 18 september 2013