Legal

VILKÅR FOR iCLOUD

VILKÅR FOR iCLOUD

Velkommen til iCloud

DENNE RETTSLIGE AVTALEN MELLOM DEG OG APPLE REGULERER DIN BRUK AV iCLOUD-PRODUKTET, -PROGRAMVARE, -TJENESTER, OG – NETTSIDER (SOM TIL SAMMEN UTGJØR ”TJENESTEN”). DET ER VIKTIG AT DU LESER OG FORSTÅR FØLGENDE VILKÅR. VED Å KLIKKE ”AKSEPTER”, AKSEPTERER DU AT DISSE VILKÅRENE VIL GJELDE DERSOM DU VELGER Å AKSESSERE ELLER BRUKE iCLOUD-TJENESTENE.

Apple er tilbyder av Tjenesten, som gjør det mulig for deg å ta i bruk visse tjenester på Internett, herunder lagring av ditt personlige innhold (som kontakter, kalendere, bilder, meldinger, påminnelser, dokumenter, app-data og iCloud-e-post) og som gjør det tilgjengelig på dine kompatible enheter og datamaskiner, og visse lokaliseringsbaserte tjenester, underlagt vilkårene som fremgår av denne Avtale. Idet du aktiverer iCloud, vil innholdet ditt automatisk bli sendt til og lagret av Apple, så du senere kan aksessere det innholdet eller ha innhold sendt trådløst til dine andre iCloud-aktiverte enheter eller datamaskiner. ”Apple”, slik begrepet er benyttet her, betyr:

• Apple Inc., med adresse 1 Infinite Loop, Cupertino, California, for brukere i Nord-, Sentral- og Sør-Amerika (med unntak av Canada), samt USAS territorier og besittelser, og franske og britiske besittelser i Nord-Amerika, Sør-Amerika og Karibia;

• Apple Canada, med adresse 7495 Birchmount Road, Markham, ON L3R 5G2 for brukere i Canada eller dets territorier og besittelser;

• iTunes K.K., med adresse Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo for brukere i Japan;

• Apple Pty Limited, med adresse Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia, for brukere i Australia New Zealand,inkludert besittelser på øyer, territorier og tilknyttede jurisdiksjoner; og

• iTunes Sarl, med adresse31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, for alle andre brukere.

BETINGELSER FOR BRUK AV TJENESTEN

Tjenesten er bare tilgjengelig for individer med alder 13 år eller eldre, med mindre du er under 13 år og du fikk din Apple ID som resultat av en henvendelse fra en godkjent pedagogisk institusjon. Hvis du er 13 år eller eldre, men under myndighetsalderen i ditt hjemland, må du gå igjennom denne Avtalen med din forelder eller foresatt for å være sikker på at du og din forelder eller foresatt forstår den. Foreldre eller foresatte bør også minne mindreårige om at samhandling med fremmede over Internettet kan være farlig samt ta nødvendige forholdsregler for å beskytte barn, herunder overvåkning av deres bruk av Tjenesten.

For å bruke Tjenesten, kan du ikke være en person som er utestengt fra å motta Tjenesten etter amerikansk lovgivning eller andre gjeldende jurisdiksjoner, herunder det landet hvor du har din bopel eller det landet hvor du bruker Tjenesten fra. Ved å akseptere denne Avtalen, erkjenner du at du forstår og aksepterer det foregående.

Bruk av Tjenesten krever kompatible enheter, tilgang til internett og visse programvarer (kostnader kan påløpe); kan kreve periodiske oppdateringer og kan bli påvirket av ytelsen til disse faktorene. Apple forbeholder seg retten til å begrense antall Kontoer som kan opprettes fra en enhet og antall enheter som kan tilknyttes en Konto. Det anbefales sterkt å bruke høy-hastighets tilgang til Internett. Det anbefales at siste versjon av den nødvendige programvare benyttes for å aksessere Tjenesten og kan være påkrevet for visse transaksjoner og funksjoner. Du erkjenner at å tilfredsstille disse kravene, som vil kunne endres til enhver tid, er ditt ansvar.

Bruk av Lokaliseringsbaserte Tjenester

Apple og dets partnere og lisensgivere kan tilby visse funksjoner eller tjenester gjennom Tjenesten (for eksempel Find My iPhone, Find My Friends) som baserer seg på enhetsbasert lokaliseringsinformasjon, som bruker GPS (hvor tilgjengelig), sammen med Wi-Fi-”hotspots” (som baserer seg på informasjon fra mange brukere, såkalt ”crowd sourced”) og mobilmaster. For å tilby disse funksjoner og tjenester hvor de er tilgjengelige, må Apple og dets partnere og lisensgivere samle inn, bruke, sende, behandle og vedlikeholde dine lokaliseringsdata, herunder, men ikke begrenset til, din enhets geografiske lokalisering og informasjon knyttet til din iCloud-konto ("Konto") og enhver enhet som registreres under denne, herunder, men ikke begrenset til, din Apple-ID, enhets-ID og navn, og enhetstype. Herved godtar du og samtykker du til Apple’s og dets partneres innsamling, bruk, sending, behandling og vedlikehold av slike lokaliserings- og kontodata for å kunne tilby og forbedre slike funksjoner eller tjenester.

Du kan til enhver tid trekke tilbake dette samtykket ved ikke å bruke de lokaliseringsbaserte funksjonene og ved å skru av innstillingene på din enhet og datamaskin som gjelder Find My iPhone, Find My Friends, eller innstillinger for Lokaliseringsbaserte Tjenester (i den grad det er aktuelt). Ved bruk av tjenester fra tredjepart som bruker eller tilbyr lokaliseringsdata som del av Tjenesten, er du underlagt og bør gjennomgå slik tredjeparts vilkår og retningslinjer for personvern ved bruk av lokaliseringsdata av slike tjenester fra tredjepart. Lokaliseringsdata som tilbys av Tjenesten skal ikke legges til grunn i situasjoner hvor nøyaktig lokaliseringsinformasjon er nødvendig, eller hvor feilaktige, unøyaktige, forsinkede eller ufullstendige lokaliseringsdata kan føre til død, personlig skade, eiendoms- eller miljøskade. Apple skal utvise rimelig dyktighet og omsorg i sin utøvelse av Tjenesten, men verken Apple eller dets innholdstilbydere garanterer tilgjengeligheten, nøyaktigheten, fullstendigheten, påliteligheten, eller tidsmessigheten til lokaliseringsdata eller enhver annen data som fremgår av Tjenesten.

Find My iPhone

Funksjonene Find My iPhone og Find My Mac er kun ment til ditt eget personlige bruk. Når disse er aktivert på din iOS-enhet eller Mac, kan disse[E1] funksjonene brukes for å bidra til å lokalisere, spille en lyd på, eller gjennom fjernstyring slette[E2] din egen iOS-enhet eller Mac, eller gjennom fjernstyring aktivere Tapt-modus (Lost Mode) på iOS-enheten. Dersom du tror du har mistet din iOS-enhet, bør du straks aktivere Tapt-modus (Lost Mode) for å hindre at noen bruker eller selger din iOS-enhet eller får tilgang til dine data. Du er ansvarlig for å beskytte din iOS-enhet med en adgangskode, aktivere Tapt-modus (Lost Mode) på en tapt iOS-enhet og svare på alle meldinger og henvendelser om din iOS-enhet. Dersom du unnlater å gjøre det, kan det resultere i tap av data eller at tredjepart får tilgang til dine data, at det ikke lar seg gjøre å lokalisere eller få tilbake en tapt eller stjålet iOS-enhet, eller at det ikke blir mulig å hindre salg eller bruk av en tapt eller stjålet iOS-enhet. Apple skal ikke være ansvarlig for at du unnlater å beskytte din iOS-enhet med adgangskode, aktivere Tapt-modus (Lost Mode) og/eller motta eller svare på meldinger og henvendelser, eller for å returnere din iOS-enhet til deg eller noe tap av data på din iOS-enhet.

Når Find My Phone er aktivert på iOS-enheter som kjører iOS 7 eller senere, vil iOS-enheten automatisk bli tilknyttet din Apple-ID, og passordet til din Apple-ID vil bli krevd oppgitt før noen (også du) kan slå av Find My iPhone, logge av iCloud på iOS-enheten, slette iOS-enheten for å føre den tilbake til fabrikkinnstillingene, eller aktivere iOS-enheten, for eksempel etter at den er slettet, SIM-kortet er fjernet, eller en oppdatering av enhetens fastvare eller programvare for gjenoppretting er gjennomført. Apple og selskapets autoriserte forhandlere har ikke anledning til å utføre supporttjenester i forbindelse med verken maskinvare eller programvare under Apples begrensede garanti med mindre du deaktiverer Find My iPhone før service.

iOS-enheter må være aktivert og koblet til Internett (via et datanettverk som 3G eller et registrert Wi-Fi nettverk) for å kunne lokaliseres. Mac må være aktivert og ikke i dvalemodus, koblet til Internett, med Wi-Fi aktivert og innen rekkevidde av et registrert Wi-Fi nettverk for å kunne lokaliseres. Dersom iOS-enheten du har mistet har aktivert Tapt-modus (Lost Mode), kan den spore dine seneste lokasjoner der hvor enheten var slått på og koblet til Internett, og vise deg historien for slike lokasjoner for de siste 24 timer, når du lokaliserer iOS-enheten ved bruk av Find My iPhone. Hvis iOS-enheten eller Mac-en din har blitt slettet via fjernstyring, kan du ikke lokalisere, spille en lyd på, eller kansellere den fjernstyrte slettingen for den iOS-enheten eller Mac-en, eller aktivere Tapt-modus (Lost Mode) for den iOS-enheten. Forespørsler om lokalisering vil påvirke batteriets levetid på den lokaliserte iOS-enhet eller Mac. Hvis du tror at din iOS-enhet eller Mac har blitt stjålet bør du be om bistand fra politiet og bruke funksjonene i Find My iPhone slik som Tapt-modus (Lost Mode) for din iOS-enhet eller låsing eller sletting[E3] av iOS-enheten eller Mac-en for å beskytte dine data. Når du har bedt om lokaliseringen til iOS-enheten eller Mac-en din, og iOS-enheten eller Mac-en har blitt lokalisert på et kart, kan du se den siste lokaliseringen til din iOS-enhet eller Mac etter din første forespørsel i en periode på opptil 24 timer. Apple vil fjerne slik informasjon innen 24 timer etter din første forespørsel. DE LOKALISERINGSBASERTE TJENESTENE FOR DENNE FUNKSJONEN ER IKKE MENT FOR ELLER EGNET FOR BRUK SOM ET LOKALISERINGSSYSTEM I KRISESITUASJONER.

Find My Friends

Find My Friends-appen, som er tilgjengelig for nedlasting fra App Store (forutsatt nødvendig maskinvare og programvare), gir deg adgang til å dele din lokalisering med et begrenset antall andre brukere via dine enheter, dersom disse brukerne via sine enheter aksepterer din forespørsel om å gjøre dette. Du kan også se lokaliseringen til et begrenset antall andre brukere som har akseptert din forespørsel om å gjøre dette, via deres enheter. Du kan innstille enheten din til automatisk å varsle andre brukere når du forlater eller ankommer en lokasjon, og, etter at du har etablert et vennskapsforhold, innstille enheten din til å varsle deg når slike brukere forlater eller ankommer en lokasjon. Du kan også velge midlertidig å dele din lokalisering med et begrenset antall grupper som er satt opp av deg eller en annen bruker, og se lokaliseringene til alle medlemmene av disse gruppene. Du kan midlertidig skjule din enhets lokalisering fra alle andre brukere. Du kan trekke tilbake aksept av en annen brukers tillatelse til å se din lokalisering. Du kan skru av funksjonen ved å logge ut av eller å avinstallere Find My Friends-appen fra enheten din. Du kan også bruke begrensninger i iOS-innstillingene for å hindre uautoriserte endringer til innstillingene du har valgt, herunder aksept av ”follow”-forespørsler eller skjulested. Forespørsler om lokalisering vil påvirke batteriets levetid på den lokaliserte enhet. DE LOKALISERINGSBASERTE TJENESTENE FOR DENNE FUNKSJONEN ER IKKE MENT FOR ELLER EGNET FOR BRUK SOM ET LOKALISERINGSSYSTEM I KRISESITUASJONER.

Backup-kopi

Automatisk backup-kopiering er tilgjengelig for iOS-enheter, og foregår periodevis, når enheten er taste- eller skjermlåst, koblet til en strømforsyning, og koblet til internett via et Wi-Fi nettverk. iCloud vil lagre dine siste tre backup-kopieringer; men dersom en enhet ikke har backup-kopiert til iCloud for en periode på etthundreogåtti (180) dager, forbeholder Apple seg retten til å slette backup-kopier tilknyttet den enheten. Backup-kopiering er begrenset til enhetsinnstillinger, karakteristika for enheten, bilder og videoer, meldinger (iMessage, SMS, og MMS), ringetoner, app data, lokaliseringsinnstillinger (som lokaliseringsbaserte påminnelser som du har satt opp), og Home-skjerm og organiseringen av apper. Innhold som er kjøpt fra iTunes Store, App Store, eller iBookstore tas det ikke backup-kopi av, men backup-kopiering kan være gjort tilgjengelig for nedlasting fra disse tjenestene, underlagt visse krav, tilgjengelighet, og de gjeldende vilkår. Media som er synkronisert fra din datamaskin, tas det ikke backup-kopi av. Din iCloud e-post, kontakter, kalendere, bokmerker og dokumenter er lagret i, og kan bli aksessert fra, iCloud. Apple skal utvise rimelig dyktighet og omsorg i sin utøvelse av Tjenesten, men, SÅ LANGT DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE RETT GARANTERER IKKE ELLER INNESTÅR IKKE APPLE FOR AT NOE INNHOLD SOM DU LAGRER ELLER AKSESSERER GJENNOM TJENESTEN IKKE VIL VÆRE GJENSTAND FOR UTILSIKTET SKADE, FORRINGELSE, TAP, ELLER FJERNING I SAMSVAR MED VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, OG APPLE SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG DERSOM SLIK SKADE, FORRINGELSE, TAP ELLER FJERNING INNTREFFER. Det er ditt ansvar å sørge for tilfredstillende alternativ backup-kopiering av din informasjon og dine data.

Når iCloud-backup er aktivert, vil din enhet ikke gjennomføre backup-kopiering til iTunes automatisk under en synkronisering, men du kan velge manuelt å initiere en backup-kopiering til iTunes.

My Photo Stream

Når My Photo Stream er aktivert på din enhet eller datamaskin, vil nye bilder som er tatt på din enhet eller importert til din datamaskin bli lastet opp til iCloud, og deretter automatisk nedlastet til dine øvrige enheter eller datamaskiner hvor My Photo Stream også er aktivert. De nedlastede bildene vil vises i et My Photo Stream-skjermbilde eller en mappe på enheten.

Bildeoppløsning kan variere i forhold til den enheten de er lastet ned på. En Wi-Fi-tilkobling er nødvendig for bruk av My Photo Stream på enheter. Apple forbeholder seg retten til å sette begrensninger for antallet og/eller størrelsen på bilder som kan lastes opp i et gitt tidsrom, for å hindre utilsiktet eller overdreven bruk av tjenesten.

Bilder som er lastet opp til Bildestrømming for bruk av My Photo Stream blir automatisk slettet ifølge gjeldende grenser for tid og antall. Enheter lagrer et begrenset antall av de nyeste bildene i My Photo Stream-albumet eller –skjermbildet; de eldste bildene utover den gjeldende begrensningen vil automatisk slettes samtidig med at nye bilder for bildestrømming lastes ned.

iCloud Photo Sharing

Når iCloud Photo Sharing er aktivert, kan du dele utvalgte bilder og kompatible videoer med andre på kompatible systemer, eller offentlig på Internett, ved å opprette en delt bildestrøm. De brukerne du deler med, kan kommentere bildene eller dele sine egne bilder og videoer, og disse kommentarene, bildene og videoene vil bli delt med andre brukere som du har delt bildestrømmen med. Eieren av en bildestrøm kan slette kommentarer, bilder eller videoer i strømmen, men en bidragsyter kan bare slette de bildene eller videoene som de har bidratt med, eller kommentarer til disse bildene eller videoene mens eieren deler bildestrømmen med denne bidragsyteren.

Størrelsen på en delt bildestrøm kan være underlagt begrensninger på antall og/eller størrelse på bilder, videoer, eller antallet mottakere. Nedlastede bilder kan lagres manuelt. Delte bildestrømmer vil bruke en mobil tilkobling hvis Wi-Fi ikke er tilgjengelig.

Endring av Tjenesten

Apple forbeholder seg retten til å modifisere eller si opp Tjenesten (eller deler av denne), enten midlertidig eller permanent. Apple kan poste dette på vår nettside og/eller sende en e-post til hovedadressen tilknyttet din Konto for å tilkjennegi melding om vesentlige endringer til Tjenesten. Det er ditt ansvar å sjekke din iCloud-epostadresse og/eller primære e-post adresse registrert hos Apple for slike meldinger. Du aksepterer at Apple ikke skal være ansvarlig ovenfor deg eller noen annen tredjepart for enhver modifisering eller ethvert opphør av Tjenesten. Hvis du har betalt for å bruke Tjenesten og vi sier den opp eller vesentlig nedjusterer Tjenestens funksjonalitet, vil vi tilby deg forholdsmessig tilbakebetaling av eventuelt forhåndsinnbetalt vederlag.

Begrensninger for bruk

Du aksepterer å bruke Tjenesten bare for de formål som er tillatt etter denne Avtalen og gjeldende lover, regler, eller ordinær bransjepraksis innenfor den gjeldende jurisdiksjon. Din Konto er blitt allokort 5GB med lagringsplass som beskrevet på nettsidene for iCloud. Tilleggslagring er tilgjengelig mot vederlag som beskrevet nedenfor. Det er forbudt å overskride enhver gjeldende og rimelige begrensning av båndbredde eller lagringskapasitet (for eksempel plass for backup eller e-mailkonto) og kan forhindre deg fra å foreta backup-kopiering til iCloud, legge til dokumenter, eller motta ny e-post sendt til din iCloud-e-postadresse. Hvis din bruk av Tjenesten eller annen opptreden bevisst eller ubevisst truer Apple’s evne til å tilby Tjenesten eller andre systemer, gis Apple adgang til å treffe alle nødvendige tiltak for å beskytte Tjenesten og Apple’s systemer, hvilket kan medføre suspendering av din tilgang til Tjenesten. Gjentatte overtredelser av begrensningene kan resultere at Kontoen din opphører.

Tjenestens tilgjengelighet

Tjenesten, eller enhver funksjon ved eller del av denne, vil ikke nødvendigvis være tilgjengelig i alle språk eller i alle land, og Apple innestår ikke for at Tjenesten, eller enhver funksjon ved eller del av denne, er egnet eller tilgjengelig for bruk på ethvert sted. I den grad du velger å aksessere og bruke Tjenesten gjør du det på ditt eget initiativ og er ansvarlig for etterlevelse av gjeldende lover og regler, herunder, men ikke begrenset til, gjeldende lokale lover og regler.

Public Beta

Fra tid til annen kan Apple velge å tilby nye og/eller oppdaterte funksjoner av Tjenesten (”Beta-funksjonene”) som del av et Public Beta-program (”Programmet”) med det formål å gi Apple tilbakemelding på kvaliteten og bruksnivået på Beta-funksjonene. Du forstår og godtar at din deltakelse i Programmet er frivillig og skaper ikke et juridisk partnerskap, agentforhold, eller arbeidsforhold mellom deg og Apple, og at Apple ikke er forpliktet til å tilby deg Beta-funksjonene. Apple kan gjøre Beta-funksjonene tilgjengelige for deltakere ved Programmet gjennom online-registrering eller påmelding via Tjenesten. Du forstår og godtar at Apple kan samle inn og bruke nærmere bestemt informasjon fra din Konto, enheter og periferiutstyr for at du skal kunne påmeldes til et Program og/eller vurdere dine kvalifikasjoner for å delta. Du forstår at idet du melder deg på et Program kan du fratas muligheten til å gå tilbake til den tidligere ikke-beta-versjonen til en gitt Beta-funksjon. Dersom dette likevel er mulig, kan det hende at du ikke vil kunne migrere data som er skapt innenfor Beta-funksjonen tilbake til den tidligere ikke-beta-versjonen. Din bruk av Beta-funksjonene og deltakelse i Programmet er regulert av denne Avtalen og eventuelle tilleggsvilkår for lisenser som medfølger Beta-funksjonene separat. Beta-funksjonene leveres på en ”SOM DEN ER” og “SOM TILGJENGELIG” basis og kan inneholde defekter eller unøyaktigheter som kan forårsake feil, forringelse eller datatap og/eller tap av informasjon fra din enhet og fra periferiutstyr (inkludert, men ikke begrenset til, servere og datamaskiner) som er tilkoblet. Apple anbefaler deg sterkt å ta backup-kopier av alle data og all informasjon på din enhet og ethvert periferiutstyr før deltakelse i et Program. Du erkjenner uttrykkelig og godtar at all bruk av Beta-funksjonene skjer på egen risiko. DU PÅTAR DEG ALL RISIKO OG ALLE KOSTNADER FORBUNDET MED DIN DELTAKELSE I ETHVERT PROGRAM, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE KOSTNADER FOR INTERNETTILGANG, BACKUP-UTGIFTER, KOSTNADER PÅLØPT FOR BRUKEN AV DIN ENHET OG DITT PERIFERIUTSTYR, OG ALL SKADE PÅ UTSTYR, PROGRAMVARE, INFORMASJON OG DATA. Apple kan velge å tilby deg teknisk støtte og/eller annen støtte i forbindelse med Beta-funksjonene. Hvis støtte tilbys vil den komme i tillegg til din normale dekning av støtte for Tjenesten og den vil bare være tilgjengelig gjennom Programmet. Du aksepterer og etterleve de regler eller retningslinjer for støtte som Apple tilbyr til deg for at du skal kunne motta slik støtte. Apple forbeholder seg retten til å modifisere vilkårene eller retningslinjene for Programmet (herunder avslutning av Programmet) til enhver tid med eller uten varsel, og kan avslutte din deltakelse i Programmet til enhver tid.

Du erkjenner at Apple ikke er forpliktet til å tilby en kommersiell versjon av Beta-funksjonene, og at dersom en slik kommersiell versjon skulle bli gjort tilgjengelig, kan den ha funksjoner eller funksjonalitet som er forskjellig fra tilsvarende i Beta-funksjonene. Som en del av Programmet, vil Apple gi deg adgang til å sende inn kommentarer, forslag, eller andre tilbakemeldinger som gjelder din bruk av Beta-funksjonene. Du aksepterer at med mindre annet er skriftlig avtalt, vil Apple kunne bruke de tilbakemeldinger du eventuelt gir til ethvert formål etter Apple’s eget forgodtbefinnende.

Oppgraderinger til Lagringsabonnement

Tilleggslagring er tilgjengelig mot vederlag på abonnementsbasis.

Gebyrer

Tjenesten aksepterer kredittkort og visse betalingskontoer (der hvor det er tilgjengelig) ved betaling, og vil automatisk benytte den betalingsmåten som er angitt for din Apple-ID (for eksempel den betalingsmåten du benytter for kjøp i iTunes Store, App Store eller iBookstore, dersom relevant). Apple kan kreve inn forhåndsgodkjenning for et beløp inntil beløpet for transaksjonen. Gebyr for oppgradering av lagring faktureres på årlig basis i forkant av levering av tjenesten. Fakturering inntreffer ved eller straks etter din transaksjon. Du aksepterer at du vil betale for de oppgraderinger du kjøper gjennom Tjenesten, og at Apple kan belaste ditt kredittkort eller din betalingskonto for eventuelle kjøpte oppgraderinger og for eventuelle tilleggsbeløp (inkludert relevante skatter og avgifter) som tilkommer ved eller i forbindelse med din Konto, og at Apple kan fortsette å belaste ditt kredittkort eller din betalingskonto for alle gebyrer og avgifter tilknyttet ditt abonnement på en årlig basis inntil du endrer eller sier opp abonnementet. Dette betyr at med mindre du endrer eller sier opp abonnementet ditt før den neste årlige faktureringsdato, vil vi belaste ditt kredittkort eller din betalingskonto for de dagjeldende gebyrer på den neste årlige faktureringsdato.

Omtrent tretti (30) dager innen din årlige faktureringsdato, vil vi varsle deg på e-post til e-postadressen som er tilknyttet din Apple ID, at din Konto er i ferd med å bli fakturert og for å minne deg om at ditt kredittkort eller din betalingskonto vil bli fakturert de angitte gebyrer på den årlige faktureringsdatoen. Du kan endre ditt abonnement ved å oppgradere eller nedgradere din lagring under iCloud-delen under Innstillinger på enheten din, eller under iCloud-feltet under Systeminnstillinger på din Mac eller iCloud-kontrollpanelet på din datamaskin. Den gjeldende lagringskostnad for en oppgradert lagringsplan trer i kraft umiddelbart; nedgraderinger til din lagringsplan trer i kraft på den neste årlige faktureringsdato.

DU ER ANSVARLIG FOR Å BETALE ALLE GEBYRER I TIDE OG FOR Å OPPGI OVENFOR APPLE GYLDIG INFORMASJON FOR KREDITTKORT ELLER BETALINGSKONTO FOR BETALING AV ALLE GEBYRER. Alle gebyrer vil faktureres det kredittkort eller den betalingskonto du har oppgitt gjennom registreringsprosessen. Hvis Apple er ute av stand til å gjennomføre belastning av ditt kredittkort eller din betalingskonto for gebyrer til forfall, forbeholder Apple seg retten til å stenge for eller begrense tilgangen til ditt lagrede Innhold, fjerne ditt lagrede Innhold, eller bringe din Konto til opphør.

Hvis du ønsker å opprette en annen kredittkortskonto eller betalingskonto, eller hvis det er en endring av status av ditt kredittkort eller din betalingskonto, må du endre informasjonen din online i seksjonen for Kontoinformasjon ved iCloud; dette vil kunne medføre midlertidig avbrudd i din tilgang til Tjenestene mens Apple verifiserer din nye betalingsinformasjon.

Din totalpris inkluderer prisen av oppgraderingen samt ethvert eventuelt kredittkortgebyr og salg, bruk, varer og tjenester, merverdiavgift eller annen tilsvarende beskatning i samsvar med gjeldende lovgivning og basert på skattesatsen som gjelder på tidspunktet for kjøp av oppgraderingen. Vi vil fakturere for skatt når dette er påkrevet etter de skatteregler som gjelder for Tjenesten.

Kontoinformasjon og henvendelser vedrørende faktura

Du kan gå til siden for Kontostyring på enheten din for detaljer om din Kontoinformasjon inkludert betalingsmetode og valuta for fakturering. Apple vil sende en elektronisk faktura til e-postadressen som er tilknyttet din Apple-ID hver gang gebyrer for Tjenesten skal belastes din Konto. Hvis du mener du har blitt fakturert feil i forbindelse med Tjenesten, ber vi deg vennligst varsle oss innen 45 dager etter faktureringsdato gjennom å kontakte iCloud Kundestøtte ved www.apple.com/support/icloud.

Avbestillinger og tilbakebetalinger

Alle gebyrer og avgifter som er betalt av deg i forbindelse med Tjenesten er ikke refunderbare, bortsett fra der hvor det er påkrevet etter lov eller hvor det uttrykkelig fremgår i denne Avtalen. Du kan kontakte Apple for full tilbakebetaling innen 15 dager etter kjøp av en initiell oppgradering eller innen 45 dager fra en etterfølgende årlig innbetaling. For å be om tilbakebetaling som beskrevet her, må du gå til www.apple.com/support/icloud for nærmere detaljer. Lokal lovgivning kan medføre variasjoner til disse retningslinjene. Vennligst kontakt iCloud Kundestøtte for nærmere detaljer.

Du kan avbestille ditt abonnement ved å nedgradere lagringen din til den vederlagsfrie 5GB planen under Lagringsplan i Kontoinformasjonen din på iCloud på enheten din, under systeminnstillinger på skjermbildet til din iCloud Konto på din Mac, eller fra skjermbildet til din iCloud Konto i iCloud-kontrollpanelet for Windows på din PC. Ditt betalte abonnement vil bli avbestilt på den neste årlige faktureringsdatoen din. Delvise tilbakebetalinger er tilgjengelige dersom dette er påkrevet etter lov.

Prisendringer

Apple kan til enhver tid, etter varsel hvor dette er påkrevet ved lov, endre prisen på lagringsoppgraderingene eller deler av disse, eller opprette nye avgifter og gebyrer. Prisendringer og opprettelse av nye avgifter som implementeres i løpet av faktureringsåret for abonnementet ditt gjelder for etterfølgende faktureringsår for abonnementet og for alle nye abonnenter etter datoen for når endringen trer i kraft. Hvis du ikke godtar slike prisendringer, må du avbestille og stanse bruken av lagringsoppgraderingen.

Din bruk av Tjenesten

Din-Konto

Som registrert bruker av Tjenesten, kan du opprette en Konto. Ikke avslør din Kontoinformasjon til noen andre. Du er alene ansvarlig for å vedlikeholde konfidensialiteten og sikkerheten til din Konto, og for alle aktiviteter som skjer gjennom din Konto, og du aksepterer umiddelbart å varsle Apple om ethvert sikkerhetsbrudd knyttet til din Konto. Videre erkjenner og godtar du at Tjenesten er utformet og ment for personlig bruk på individuell basis, og du skal ikke dele din Konto og/eller dine passorddetaljer med et annet individ. Forutsatt at vi har utvist rimelig dyktighet og omsorg, skal Apple ikke være ansvarlig for ethvert tap som oppstår som følge av uautorisert bruk av din Konto på grunn av at du ikke har fulgt disse reglene.

For å kunne bruke Tjenesten, må du skrive inn din Apple ID og passord for å autentisere Kontoen din. Du aksepterer å inngi nøyaktig og fullstendig informasjon når du registrerer deg for bruk av, og mens du bruker, Tjenesten (”Registreringsdata for Tjenesten”) og du aksepterer å oppdatere dine Registreringsdata for Tjenesten for å holde dem nøyaktige og fullstendige. Dersom du ikke inngir nøyaktige, oppdaterte og fullstendige Registreringsdata for Tjenesten, kan det resultere i suspendering av din Konto og/eller at din Konto bringes til opphør. Du aksepterer at Apple kan lagre og bruke de Registreringsdata for Tjenesten som du inngir for å vedlikeholde, og fakturere gebyrer til, din Konto.

Tilleggsforpliktelser eller Bruksvilkår

Særskilte komponenter eller funksjoner ved Tjenesten som tilbys av Apple og/eller dets lisensgivere, inkludert, men ikke begrenset til muligheten til å laste ned tidligere kjøp og iTunes Match (inkludert gjeldende tilleggsgebyrer), krever separat programvare eller lisensavtaler eller bruksvilkår. Du må lese og akseptere å være bundet av enhver slik separat avtale som en forutsetning for å bruke disse særskilte komponenter eller funksjoner ved Tjenesten.

Ingen overdragelse

Ingenting i denne Avtalen skal tolkes som en overdragelse til deg av andel, hjemmel, eller lisens i en Apple ID, e-postadresse, domenenavn, iChat ID, eller tilsvarende ressurs brukt av deg i forbindelse med Tjenesten.

Ingen overlevelsesrett

Du aksepterer at din Konto ikke er overførbar og at enhver rettighet til din Apple ID eller Innhold i din Konto opphører ved din død. Ved mottak av en kopi av dødsattesten, kan din Konto bli avsluttet og alt Innhold i din Konto kan bli slettet. Kontakt iCloud Kundestøtte ved www.apple.com/support/icloud for ytterligere assistanse.

Intet videresalg av Tjenesten

Du aksepterer at du ikke for noe formål vil gjenskape, kopiere, duplisere, selge, videreselge, leie ut eller omsette Tjenesten (eller deler av denne).

Apple's Retningslinjer for personvern

Du forstår at ved å benytte Tjenesten, samtykker du i innsamling og bruk av informasjon om deg og din bruk av Tjenesten i samsvar med Apple’s Retningslinjer for personvern. Videre samtykker du i at Apple kan samle inn, bruke, sende, behandle og vedlikeholde informasjon tilknyttet din Konto, og enhver enhet eller datamaskin som er registrert dertil, med det formål å tilby Tjenesten og tilhørende funksjonalitet til deg. Informasjon innsamlet av Apple når du bruker Tjenesten kan også inkludere teknisk, statistisk eller diagnostiserende informasjon tilknyttet eller som resultat av din bruk som kan bli benyttet av Apple til å støtte og forbedre Apple’s produkter og tjenester. For mer informasjon, vennligst les våre komplette retningslinjer for personvern ved http://www.apple.com/privacy/. Videre forstår og aksepterer du at opplysningene kan bli overført til U.S.A og/eller andre land for lagring, behandling og bruk av Apple, dets tilknyttede selskaper, og/eller dets tjenesteleverandører. Vi gjør oppmerksom på at personopplysninger som gjelder individer som har sin bopel i et av medlemslandene innenfor EØS-området behandles av Apple Distribution International i Cork, Ireland.

Innhold og din bruk

Innhold

“Innhold” betyr all informasjon som kan genereres eller tilkomme gjennom bruk av Tjenesten, som datafiler, karakteristika for enheten, skriftlig tekst, programvare, musikk, grafikk, fotografier, bilder, lyder, videoer, meldinger og tilsvarende materiale. Du forstår at ansvaret for alt Innhold, uansett om det er postet offisielt på eller sendt privat over Tjenesten, alene ligger hos den person hvor slikt Innhold opprinnelig kom fra. Dette betyr at du, og ikke Apple, er fullt ansvarlig for alt Innhold som du laster opp eller ned, poster, poster ved e-post, sender, lagrer eller for øvrig gjør tilgjengelig gjennom din bruk av Tjenesten. Du forstår at ved å bruke Tjenesten kan du få kjennskap til Innhold som du finner støtende, upassende, eller bestridbart, og at du selv vil kunne eksponere Innhold til andre som de finner bestridbart. Apple kontrollerer ikke Innhold som er postet via Tjenesten, og garanterer heller ikke for nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten for slikt Innhold. Du forstår og aksepterer at din bruk av Tjenesten og ethvert Innhold skjer for din egen risiko.

Din bruk

Du aksepterer at du IKKE vil bruke Tjenesten til:

a. opplasting, nedlasting, posting, e-posting, overføring, lagring eller på annen måte å gjøre Innhold tilgjengelig som er ulovlig, krenkende, truende, skadelig, skadevoldende, ærekrenkende, injurierende, fornærmende, voldelig, uanstendig, vulgært, inngripende i en annens personvern, hatefullt, rasistisk eller etnisk krenkende eller på annen måte bestridbart;

b. å forfølge, krenke, true eller skade andre;

c. dersom du er en voksen, å be om personopplysninger eller annen informasjon fra mindreårige (enhver person under 18 år eller den alderen som i henhold til nasjonal lov er angitt som mindreårig) som du ikke personlig kjenner, inkludert, men ikke begrenset til, noe av det følgende: fullt navn eller etternavn, bostedsadresse, postnummer, telefonnummer, bilde, e-postadresse eller navn på den mindreåriges skole, kirke, treningslag eller venner;

d. å late som om du er noen eller en enhet som du ikke er. Du kan ikke gi deg ut for å være eller fordreie deg til å være en annen person (inkludert kjendiser), enhet, en annen iCloud-bruker, en Apple-ansatt eller kommunal eller statlig leder, eller på annen måte fordreie din tilknytning til en person eller enhet (Apple forbeholder seg retten til å avvise eller blokkere enhver Apple ID eller e-postadresse som kan anses som en slik etterligning eller fordreining av din identitet, eller et misbruk av en annen persons navn eller identitet);

e. å delta i enhver form for opphavsrettskrenkelse eller andre rettighetskrenkelser (herunder opplasting av innhold som du ikke har rett til å laste opp), eller utlevere forretningshemmeligheter eller konfidensiell informasjon i strid med konfidensialitets-, ansatte- eller taushetspliktsavtaler;

f. å poste, sende, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig uoppfordrete eller uautoriserte e-postmeldinger, markedsføring, reklamemateriell, søppele-post, spam eller kjedebrev, inkludert, men ikke begrenset til, masseutsendelse av markedsføringsmateriell og informasjonsannonser.

g. å forfalske eventuell TCP-IP header eller deler av header-informasjonen i en e-post eller nyhetsgruppeposting eller på annen måte å sette inn informasjon i headeren for å mislede mottakere med hensyn til opprinnelsen av Innholdet som er overført via Tjenesten (”spoofing”).

h. å laste opp, poste, e-poste, overføre, lagre eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som inneholder virus eller annen datakode, filer eller programmer som er utviklet for å skade, forstyrre eller begrense normale operasjoner av Tjenesten (eller en del av denne), eller annen programvare eller maskinvare;

i. å forstyrre eller avbryte Tjenesten (inkludert å få tilgang til Tjenesten på automatiserte måter, som bruk av skript eller nettroboter), eller eventuelle server- eller nettverkstilknytninger til Tjenesten, eller retningslinjer eller reguleringer av nettverk knyttet til Tjenesten (inkludert enhver uautorisert tilgang til, bruk eller overvåking av datatrafikk);

j. å planlegge eller delta i ulovlig aktivitet; og/eller

k. å samle inn og lagre personlig informasjon om andre brukere av Tjenesten for å bruke dette i tilknytning til noen av de ovennevnte ulovlige aktivitetene.

Fjerning av Innhold

Du erkjenner at Apple ikke på noen mate er ansvarlig for eller hefter for Innhold gitt av andre og har ingen plikt til å forhåndsmoderere slikt Innhold. Apple forbeholder seg imidlertid retten til til enhver tid å bestemme hvorvidt Innhold er passende og i samsvar med denne Avtalen, og kan forhåndsmoderere, flytte, nekte, modifisere og/eller fjerne Innhold til enhver tid, uten forhåndsvarsel og etter eget forgodtbefinnende, hvis slikt Innhold er funnet å være i strid med denne Avtalen eller på annen måte bestridbart.

Ta backup-kopi av ditt Innhold

Du er ansvarlig for å foreta backup-kopiering, til din egen datamaskin eller annen enhet, av eventuelle viktige dokumenter, bilder eller annet Innhold som du lagrer eller aksesserer via Tjenesten. Apple skal utvise rimelig dyktighet og omsorg under sin levering av Tjenesten, men Apple garanterer ikke at Innhold som du lagrer eller aksesserer gjennom Tjenesten ikke vil være gjenstand for utilsiktet skade, forringelse eller tap.

Tilgang til din Konto og ditt Innhold

Apple forbeholder seg retten til å treffe de tiltak som Apple mener er rimelig nødvendige eller egnet for å håndheve og/eller verifisere etterlevelse av aller deler av denne Avtalen. Du erkjenner og aksepterer at Apple kan, uten å være ansvarlig ovenfor deg, aksessere, bruke, lagre og/eller tilgjengeliggjøre din Kontoinformasjon og ditt Innhold til politiet, representanter for statsmakten, og/eller en tredjepart, slik Apple mener det er rimelig nødvendig eller egnet, hvis dette er rettslig påkrevet eller hvis vi har god grunn til å anta at slik tilgang, bruk, tilgjengeliggjøring, eller lagring er rimelig nødvendig for: (a) å etterleve en rettslig prosess eller henvendelse; (b) å håndheve denne Avtalen, inkludert etterforskning av enhver potensiell krenkelse av Avtalen; (c) å avdekke, forhindre eller på annen måte adressere sikkerhetshendelser, svindeltilfeller eller tekniske hendelser; eller (d) beskytte Apple’s rettigheter, eiendom eller sikkerhet, dets brukere, en tredjepart, eller offentligheten som påkrevet eller tillatt etter lov.

Varsel om opphavsrett - (DMCA)

Hvis du tror at Innhold som du påberoper deg opphavsretten til har blitt krenket av noen som bruker Tjenesten, vær vennlig å kontakte Apple’s Copyright Agent som beskrevet i vår Copyright Policy ved http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html.Apple kan, etter eget forgodtbefinnende, suspendere og/eller avslutte Kontoer til brukere som gjentatte ganger blir funnet å krenke disse reglene.

Krenkelser av denne Avtalen

Hvis du gjennom bruk av Tjenesten får kjennskap til Innhold som du finner upassende, eller som du ellers tror er en krenkelse av denne Avtalen, kan du rapportere dette ved å sende en e-post til abuse@iCloud.com.

Innhold innsendt eller gjort tilgjengelig av deg på Tjenesten

Lisens fra deg

Med unntak av materiale vi lisensierer til deg, påberoper ikke Apple eierskap til det materiale og/eller Innhold du sender inn eller gjør tilgjengelig på Tjenesten. Ved å sende inn eller poste slikt Innhold på områder av Tjenesten som er offentlig tilgjengelig eller tilgjengelig for andre brukere som du har samtykket å dele slikt Innhold med, tildeler du imidlertid Apple en verdensomspennende, royalty-fri, ikke-eksklusiv lisens til å bruke, distribuere, gjenskape, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, offentlig utføre og offentlig vise slikt Innhold på Tjenesten utelukkende med det formål slikt Innhold var sendt inn for eller gjort tilgjengelig for, uten å kompensere deg eller være forpliktet ovenfor deg. Du aksepterer at du har det fulle og hele ansvar for alt Innhold som er sendt inn eller postet av deg, og at dette ikke skal krenke rettigheter til andre parter eller være i strid med lover og regler, ikke skal bidra eller oppfordre til krenkelser eller ulovlig opptreden for øvrig, eller på annen måte være obskønt, bestridbart eller av dårlig smak. Ved å sende inn eller poste slikt Innhold på områder av Tjenesten som er offentlig tilgjengelig eller tilgjengelig for andre brukere, innestår du for at du er eier av dette materiale og/eller innehar alle nødvendige rettigheter, lisenser og godkjenning til å distribuere dette.

Endringer til Innhold

Du forstår at for å kunne levere Tjenesten og gjøre ditt Innhold tilgjengelig på Tjenesten, kan Apple sende ditt Innhold over forskjellige offentlige nettverk, i forskjellige meda, og modifisere eller endre ditt Innhold i samsvar med tekniske krav til tilkoblede nettverk eller enheter eller datamaskiner. Du aksepterer at denne lisensen gir Apple adgang til å treffe slike tiltak.

Informasjon om varemerker

Apple, Apple-logoen, iCloud, iCloud-logoen og andre Apple-varemerker, serviceemerker, grafikk, og logoer brukt i forbindelse med Tjenesten er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. i U.S.A og/eller andre land. En liste over Apple’s varemerker finnes her - http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Andre varemerker, serviceemerker, grafikk, og logoer brukt i forbindelse med Tjenesten kan være varemerker tilhørende disses respektive eiere. Du tildeles ingen rett eller lisens til noen av de ovenfor nevnte varemerkene, og du aksepterer videre at du ikke ikke fjerne, fordreie eller endre informasjon om eierskap (herunder informasjon om varemerke eller opphavsrett) som er knyttet opp mot eller er en del av inneholdet av Tjenesten.

Programvare

Apple’s eiendomsrettigheter

Du erkjenner og aksepterer at Apple og/eller dets lisensgivere eier alle juridiske rettigheter, hjemler og andeler i og til Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, grafikk, brukergrensesnitt, skriptene og programvare brukt til å implementere Tjenesten, og all programvare inngitt av deg som del av og/eller i forbindelse med Tjenesten (”Programvaren”), herunder alle tilhørende immaterielle rettigheter enten de er registrerte eller ikke, og uansett hvor i verden de eksisterer. Videre aksepterer du at Tjenesten (inkludert Programvaren, eller annen tilhørende del) inneholder proprietær og konfidensiell informasjon som er beskyttet av gjeldende åndsverkslovgivning og annen lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett. Du aksepterer at du ikke vil bruke slik proprietær informasjon eller slikt materiale på noen måte bortsett fra bruk av Tjenesten i samsvar med denne Avtalen. Ingen del av Tjenesten kan gjenskapes i noen annen form eller ved andre midler enn etter det som uttrykkelig er tillatt under disse vilkår.

Lisens fra Apple

Apple gir deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke overførbar, begrenset lisens til å bruke Programvaren som tilbys deg av Apple som en del av Tjenesten og i samsvar med denne Avtalen; forutsatt at du ikke (og ikke tillater noen andre) å kopiere, modifisere, leie ut, lane, distribuere, skape et avledet verk ut av, omvendt utvikle, dekompilere, eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden (med mindre det er uttrykkelig tillatt eller nødvendig ved lov), selge, lease, viderelisensiere, overdra, gi en sikkerhetsinteresse i eller på annen måte overføre en rettighet til Programvaren, og du skal ikke utnytte Tjenesten på noen som helst uautorisert måte, inkludert, men ikke begrenset til, ved å bryte seg inn eller belaste nettverkskapasitet. BRUKEN AV PROGRAMVAREN ELLER ENHVER DEL AV TJENESTEN, BORTSETT FRA BRUK AV TJENESTEN SOM ER UTTRYKKELIG TILLATT I DENNE AVTALEN, ER STRENGT FORBUDT OG KRENKER ANDRES IMMATERIELLE RETTIGHETER OG KAN MEDFØRE SIVILt OG STRAFFERETTSLIG ANSVAR, INKLUDERT MULIG ERSTATNINGSRETTSLIG ANSVAR, FOR BRUDD PÅ OPPHAVSRETTIGHETER.

Eksportkontroll

Bruk av Tjenesten og Programvaren, inkludert overføring, posting, eller opplasting av data, programvare eller annet Innhold via Tjenesten, kan være underlagt amerikansk eksport- og importlovgivning eller tilsvarende lovgivning i andre land. Du aksepterer å etterleve alle gjeldende eksport- og importlovgivning og -reguleringer. Særlig gjelder, men er ikke begrenset til, at Progamvaren ikke kan eksporteres eller re-eksporteres (a) inn i et land som er gjenstand for handelsembargo fra U.S.A., eller (b) til enhver person på ”U.S. Treasury Department” sin liste over ”Specially Designated Nationals” eller ”U.S. Department of Commerce” sin ”Denied Person’s List” eller ”Entity List”. Ved å bruke Programvaren eller Tjenesten, innestår du for og garanterer for at du ikke befinner deg i et slikt land eller på en slik liste. Du aksepterer også at du ikke vil bruke Programvaren eller Tjenesten for formål som er forbudt etter amerikansk lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, utviklingen, utformingen, byggingen eller produksjonen av missiler, atomvåpen, kjemiske våpen eller biologiske våpen. Du aksepterer videre at du ikke kan laste opp data eller programvare som ikke kan eksporteres, til din Konto uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra statlige myndigheter, inkludert, men ikke begrenset til, visse typer av krypteringsprogramvare, uten først å motta slik godkjenning. Denne tilsikringen og forpliktelsen skal overleve denne Avtalens opphør.

Oppdateringer

Som en del av Tjenesten, kan du fra tid til annen motta oppdateringer til Programvaren fra Apple som kan bli automatisk lastet ned til og installert på din enhet eller datamaskin. Disse oppdateringen kan inkludere mindre feilrettinger, funksjonsforbedringer eller helt nye versjoner av Programvaren. Du aksepterer at Apple kan levere slike oppdateringer til deg automatisk som del av Tjenesten og at du skal motta og installere dem som påkrevet.

Oppsigelse

Din oppsigelse

Du kan til enhver tid si opp din Konto og/eller stoppe å bruke Tjenesten. Hvis du ønsker å stoppe bruken av iCloud på enheten din, kan du slette iCloud-Kontoen fra enheten ved å åpne Innstillinger på enheten din, trykke iCloud, og trykke knappen for Slett Konto. For å si opp Kontoen din, må du kontakte iCloud Support ved at www.apple.com/support/icloud. Du kan ikke kreve tilbakebetaling av gebyrer som er betalt av deg før oppsigelsen (med mindre det uttrykkelig er gitt slik adgang i denne Avtalen), inkludert gebyrer som er betalt på forskudd for det faktureringsåret man er inne i ved oppsigelsen. Oppsigelse av Kontoen din fritar deg ikke fra å være forpliktet til å betale påløpte gebyrer og avgifter.

Apple’s oppsigelse

Apple kan til enhver tid, under visse omstendigheter og uten forhåndsvarsel, umiddelbart si opp og suspendere alle eller en del av din Konto og/eller tilgang til Tjenesten. Årsaker til grunn for slik oppsigelse skal inkludere: (a) krenkelser av denne Avtalen eller andre regler og retningslinjer som det er referert til i denne Avtalen og/eller postet på Tjenesten; (b) en forespørsel fra deg om å kansellere eller si opp Avtalen; (c) en forespørsel og/eller et krav fra politiet, en rettsinstans, eller et statlig organ; (d) dersom levering av Tjenesten til deg er eller kan bli ulovlig; (e) uventede tekniske eller sikkerhetsmessige hendelser eller problemer; (f) din deltakelse i bedrageri eller ulovlige aktiviteter; eller (g) unnlatelse av å betale gebyrer du skylder i forbindelse med Tjenesten. Enhver slik oppsigelse eller suspendering skal gjøres av Apple etter eget forgodtbefinnende, og Apple skal ikke være ansvarlig ovenfor deg eller tredjepart for skader som oppstår som følge av slik oppsigelse eller suspendering av din Konto og/eller tilgang til Tjenesten. I tillegg kan Apple si opp din Konto etter forhåndsvarsel via e-post til adressen som er tilknyttet din Konto hvis (a) Kontoen din har vært inaktiv i ett (1) år; eller (b) dersom det er en generell avvikling eller betydelig endring til Tjenesten eller en del av denne. Enhver slik oppsigelse eller suspendering skal gjøres av Apple etter eget forgodtbefinnende, og Apple skal ikke være ansvarlig ovenfor deg eller tredjepart for skader som oppstår som følge av slik oppsigelse eller suspendering av din Konto og/eller tilgang til Tjenesten, men Apple vil på forholdsmessig basis tilbakebetale gebyrer og beløp som er innbetalt på forhånd.

Virkninger av oppsigelse

Ved oppsigelse av din Konto vil du miste all tilgang til Tjenesten og deler til denne, inkludert, men ikke begrenset til, din Konto, Apple ID, e-postkonto, og Innhold. I tillegg, etter en viss periode, vil Apple slette informasjon og data som er lagret i eller som en del av din(e) konto(er). Individuelle komponenter ved Tjenesten som du har brukt og som er underlagt separate lisensavtaler for programvare vil også opphøre i samsvar med slike lisensavtaler.

Linker og annet tredjepartsmateriale

Linker

Nærmere bestemt Innhold, komponenter eller funksjoner til Tjenesten kan inneholde materiale fra tredjeparter og/eller hyperlinker til andre nettsteder, ressurser eller Innhold. Ettersom Apple kan mangle kontroll over slike tredjeparts nettsteder og/eller slikt materiale, erkjenner og aksepterer du at Apple ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten for slike nettsteder eller ressurser, og at Apple ikke går god for eller garanterer for nøyaktigheten til slike nettsteder eller ressurser, og at Apple ikke på noen måte hefter eller er ansvarlig for Innhold, annonsering, produkter eller materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Videre erkjenner og aksepterer du at Apple ikke på noen måte skal være ansvarlig eller hefte for skader du eventuelt påføres eller påstår at er blitt pådratt deg, enten direkte eller indirekte, som et resultat av din bruk og/eller avhengighet til slikt Innhold, annonsering, produkter eller materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser.

Google Maps-tjenesten

Bruk av Google Maps-tjenesten er underlagt følgende tilleggsvilkår: Google Maps Terms of Service tilgjengelig på http://maps.google.com/help/terms_maps.html og Google Maps Legal Notices ved http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html.

Garantifraskrivelser

I NOEN JURISDIKSJONER TILLATES IKKE VISSE GARANTIFRASKRIVELSER, OG I DEN GRAD SLIKE FRASKRIVELSER UTTRYKKELIG ER FORBUDT ETTER GJELDENDE LOVGIVNING, KAN DET VÆRE AT NOEN AV FRASKRIVELSENE SOM FREMGÅR NEDENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

APPLE SKAL UTVISE RIMELIG DYKTIGHET OG OMSORG VED LEVERING AV TJENESTEN. FØLGENDE FRASKRIVELSER ER UNDERLAGT DENNE UTTRYKTE GARANTIEN.

APPLE GARANTERER IKKE ELLER INNESTÅR IKKE FOR AT DIN BRUK AV TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, OG DU AKSEPTERER AT FRA TID TIL ANNEN KAN APPLE FJERNE TJENESTEN PÅ UBESTEMT TID, ELLER KANSELLERE TJENESTEN I SAMSVAR MED VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.

DU FORSTÅR OG AKSEPTERER UTTRYKKELIG AT TJENESTEN ER LEVERT PÅ EN “SOM DEN ER” OG “SOM TILGJENGELIG” BASIS. APPLE OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, DATTERSELSKAPER, OVERORDNEDE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV ALLE SLAG, UTTRYKTE SOM IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, OG GARANTIER FOR AT TREDJEPARTS RETTIGHETER IKKE KRENKES. I SÆRDELESHET GARANTERER IKKE APPLE OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, DATTERSELSKAPER, OVERORDNEDE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE FOR AT (I) TJENESTEN TILFREDSSTILLER DINE KRAV; (II) DIN BRUK AV TJENESTEN VIL SKJE I TIDE OG UTEN AVBRUDD ELLER VIL VÆRE SIKKER ELLER FEILFRI; (III) INFORMASJON INNHENTET AV DEG SOM FØLGE AV TJENESTEN VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG; OG (IV) PROBLEMER ELLER FEIL I PROGRAMVAREN TILBUDT DEG SOM EN DEL AV TJENESTEN VIL BLI UTBEDRET.

APPLE INNESTÅR IKKE FOR OG GARANTERER IKKE FOR AT TJENESTEN VIL VÆRE FRI FOR TAP, FORRINGELSE, ANGREP, VIRUS, FORSTYRRELSER, HACKING ELLER ANDRE SIKKERHETSTRUSLER, OG APPLE FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR KNYTTET TIL DETTE.

ETHVERT MATERIALE SOM ER LASTET NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE INNHENTET GJENNOM BRUK AV TJENESTEN ER AKSESSERT ETTER DITT EGET FORGODTBEFINNENDE OG FOR EGEN RISIKO, OG DU VIL VÆRE FULLT ANSVARLIG ENHVER SKADE PÅ DIN ENHET, DATAMASKIN, ELLER TAP AV DATA SOM SKYLDES NEDLASTING AV SLIKT MATERIALE. VIDERE ERKJENNER DU AT TJENESTEN IKKE ER MENT ELLER EGNET FOR BRUK I SITUASJONER ELLER MILJØER HVOR MANGELEN ELLER FORSINKELSEN VED, ELLER FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER I, INNHOLDET, DATA ELLER INFORMASJON GJORT TILGJENGELIG AV TJENESTEN KAN FØRE TIL DØD, PERSONLIG SKADE, ELLER ALVORLIG FYSISK ELLER MILJØMESSIG SKADE.

Ansvarsbegrensning

I NOEN JURISDIKSJONER TILLATES IKKE FRASKRIVELSE FRA ELLER BEGRENSNING AV TJENESTELEVERANDØRERS ANSVAR. I DEN GRAD SLIKE FRASKRIVELSER ELLER BEGRENSNINGER UTTRYKKELIG ER FORBUDT ETTER GJELDENDE LOVGIVNING, KAN DET VÆRE AT NOEN AV FRASKRIVELSENE ELLER BEGRENSNINGENE SOM FREMGÅR NEDENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

APPLE SKAL UTVISE RIMELIG DYKTIGHET OG OMSORG VED LEVERING AV TJENESTEN. DE ETTERFØLGENDE BEGRENSNINGER GJELDER IKKE FOR TAP SOM SKYLDES (A) APPLE’S BRUDD PÅ PLIKTEN TIL Å UTVISE RIMELIG DYKTIGHET OG OMSORG; (B) AT APPLE UTVISER GROV UAKTSOMHET, FORSETTLIG MISLIGHOLD ELLER SVINDEL; ELLER (C) DØD ELLER PERSONSKADE.

DU FORSTÅR OG AKSEPTERER UTTRYKKELIG AT APPLE OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, DATTERSELSKAPER, OVERORDNEDE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE IKKE ER ANSVARLIGE OVENFOR DEG FOR TAP SOM ER DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIKTEDE, SPESIELLE, KONSEKVENSTAP ELLER STRAFFEERSTATNINGSTAP, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA, KOSTNADER FOR ERSTATTENDE VARER OG TJENESTER, ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM APPLE HAR BLITT GJORT KJENT MED MULIGHETEN FOR SLIKE TAP), SOM SKYLDES: (I) BRUKEN AV ELLER MANGELEN PÅ MULIGHET TIL Å BRUKE TJENESTEN; (II) ENDRINGER AV TJENESTEN ELLER MIDLERTIDIG ELLER PERMANENT AVVIKLING AV TJENESTEN ELLER DELER AV DENNE; (III) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA; (IV) SLETTINGEN AV, FORRINGELSEN AV, ELLER MANGELEN PÅ MULIGHET TIL Å LAGRE OG/ELLER SENDE ELLER MOTTA DINE OVERFØRINGER ELLER DATA PÅ ELLER GJENNOM TJENESTEN; (V) UTTALELSER ELLER OPPTREDEN AV TREDJEPART TIL TJENESTEN; OG (VI) ETHVERT ANNET FORHOLD SOM ER TILKNYTTET TJENESTEN.

Skadesløsholdelse

Du aksepterer å forsvare og holde Apple, dets tilknyttede selskaper, datterselskaper, overordnede, direktører, ansatte, agenter, partnere, kontraktører og lisensgivere skadesløse fra og mot et hvert krav eller pålegg, inkludert rimelige advokatutgifter, fra en tredjepart, som er tilknyttet eller skyldes: (a) Innhold du sender inn, poster, overfører eller på annen måte gjør tilgjengelig gjennom Tjenesten; (b) din bruk av Tjenesten; (c) enhver krenkelse av denne Avtalen fra din side; (d) tiltak truffet av Apple som del av sin etterforskning av en antatt krenkelse av denne Avtalen eller som et resultat av det Apple har avdekket eller avgjørelse om at krenkelse har funnet sted; eller (e) din krenkelse av en annens rettigheter. Dette betyr at du ikke kan saksøke Apple, dets tilknyttede selskaper, datterselskaper, overordnede, direktører, ansatte, agenter, partnere, kontraktører og lisensgivere, på grunnlag av Apples avgjørelse om å fjerne eller nekte å behandle informasjon eller Innhold, for å advare deg, å suspendere eller avslutte din tilgang til Tjenesten, eller for å iverksette enhver annen handling under etterforskningen av en antatt krenkelse eller som et resultat av Apple’s konklusjon om at en krenkelse av Avtalen har funnet sted. Denne bestemmelse om fraskrivelse og skadesløsholdelse gjelder alle krenkelser som er beskrevet eller kan utledes av denne Avtalen. Denne forpliktelsen skal overleve denne Avtalens opphør eller utløp og/eller din bruk av Tjenesten. Du erkjenner at du er ansvarlig for all bruk av Tjenesten gjennom bruk av din Konto, og at denne Avtalen gjelder for enhver bruk av din Konto. Du aksepterer å etterleve denne Avtalen og å forsvare og holde Apple skadesløs fra og mot ethvert krav og pålegg som oppstår gjennom bruken av din Konto, uansett om slik bruk er uttrykkelig autorisert av deg eller ikke.

Varsler

Apple kan varsle deg vedrørende Tjenesten, herunder om endringer til denne Avtalen, gjennom e-post til din iCloud e-postadresse (og/eller annen alternative e-postadresse som er tilknyttet din Konto i den grad slik adresse er angitt), gjennom vanlig postforsendelse, eller ved oppslag på vårt nettsted og/eller Tjenesten.

Gjeldende lovgivning

Med unntak av det som uttrykkelig fremgår i følgende avsnitt, skal denne Avtalen og forholdet mellom deg og Apple reguleres av lovene i staten California, unntatt de deler av loven i California som vedrører lovvalg. Du og Apple aksepterer å være underlagt den personlige og eksklusive jurisdiksjon til domstolene som befinner seg innenfor fylket Santa Clara, California, for å løse enhver tvist eller ethvert krav som oppstår på grunnlag av denne Avtalen. Hvis (a) du ikke er amerikansk statsborger; (b) du ikke har din bopel i U.S.A.; (c) du ikke aksesserer Tjenesten fra U.S.A.; og (d) du er statsborger i en av landene som er identifisert nedenfor, aksepterer du herved at enhver tvist eller ethvert krav som oppstår på grunnlag av denne Avtalen skal reguleres av den gjeldende lovgivning som definert nedenfor, uten hensyn til bestemmelser om lovvalg, og du underlegger deg herved ugjenkallelig den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene som befinner seg i den stat, provins eller land som identifisert nedenfor hvis lovgivning regulerer:

Hvis du er statsborger i:

Ethvert medlemsland av EU, eller Sveits, Norge eller Island;

Gjeldende lovgivning og rettsinstans:

Lovene og domstolene ved ditt vanlige bosted.

Spesifikt ekskludert fra å gjelde for denne Avtale er konvensjonen som er kjent som.

Generelt

Denne Avtalen utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og Apple, regulerer din bruk av Tjenesten og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Apple angående Tjenesten. Du kan også underlegges ytterligere vilkår som kan gjelde dersom du bruker tilknyttede tjenester, tredjepartsinnhold, eller tredjeparts programvare. Dersom noen del av denne Avtalen blir erklært ugyldig eller ikke kan håndheves, skal den delen bli tolket i henhold til gjeldende rett for å gjenspeile, så nært som mulig, partenes opprinnelige mening, og gjenværende deler skal forbli virksomme. Dersom Apple mislykkes i å håndheve en rettighet eller bestemmelse i denne Avtalen, skal dette ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rettighet eller bestemmelse. Du aksepterer, med mindre annet uttrykkelig fremkommer av denne Avtalen, at det ikke skal være noen begunstigede tredjeparter til denne avtalen.

Endringer

Apple forbeholder seg retten til, til enhver tid ,å endre denne Avtalen og innføre nye eller ytterligere vilkår for din bruk av Tjenesten. Dersom du ikke aksepterer disse, må du stoppe bruken av Tjenesten og kontakte iCloud Kundestøtte for å få tilbake Innholdet ditt. Din fortsatte bruk av Tjenesten anses som aksept av slike modifikasjoner og ytterligere vilkår.

Elektronisk Kontraktsinngåelse

Din bruk av Tjenesten inkluderer muligheten for å inngå avtaler og/eller gjennomføre transaksjoner elektronisk. DU ERKJENNER AT DINE ELEKTRONISKE INNSENDINGER UTGJØR DIN AKSEPT AV OG INTENSJON OM Å BLI BUNDET AV OG BETALE FOR SLIKE AVTALER OG TRANSAKSJONER. DIN AKSEPT AV OG INTENSJON OM Å BLI BUNDET AV ELEKTRONISKE INNSENDINGER GJELDER FOR ALL DOKUMENTASJON KNYTTET TIL ALLE TRANSAKSJONER SOM DU INNGÅR GJENNOM DENNE TJENESTEN, HERUNDER AVBESTILLINGSVARSLER, RETNINGSLINJER, KONTRAKTER OG APPLIKASJONER. For å kunne aksessere og beholde dine elektroniske dokumenter, kan du bli påkrevet å inneha nærmere bestemt maskinvare og programvare som du er fullt ut ansvarlig for.

Sist revidert: 18. september 2013