Legal

SMLUVNÍ PODMÍNKY

A. PODMÍNKY PRODEJE
B. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ITUNES STORE
C. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ MAC APP STORE, APP STORE A IBOOKS STORE
D. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY APPLE MUSIC

VAŠE POUŽÍVÁNÍ ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE, APPSTORE PRO APPLE TV A IBOOKS STORE (“OBCHODY”) A SLUŽBY APPLE MUSIC SE ŘÍDÍ NÍŽE UVEDENOU SMLOUVOU, JEŽ JE UZAVŘENA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ ITUNES SARL („ITUNES“). POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY SOUHLASÍTE, ZAŠKRTNĚTE, PROSÍM, MOŽNOST „SOUHLASÍM“. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEZAŠKRTÁVEJTE MOŽNOST „SOUHLASÍM“ A ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE ANI IBOOKS STORE NEPOUŽÍVEJTE. TATO SMLOUVA NEMÁ VLIV NA LICENCE NA SOFTWARE, KTERÉ JSTE MOHLI UZAVŘÍT, NAPŘÍKLAD NA POUŽÍVÁNÍ APLIKACE ITUNES.

PRO VÍCE INFORMACÍ O NAŠICH PRODUKTECH A SLUŽBÁCH NAVŠTIVTE PROSÍM http://www.apple.com/support/.

A. PODMÍNKY PRODEJE

PLATBY, DANĚ A ZÁSADY PRO VRÁCENÍ PENĚZ

Je-li k úhradě transakce použita kreditní nebo debetní platební karta může iTunes provést předběžnou autorizaci a blokaci částky až do výše objednávky. Zúčtování je prováděno v okamžiku vaší transakce nebo krátce po jejím uskutečnění. Při nakupování se k úhradě použijí jednotlivé možnosti v tomto pořadí: zůstatek obsahových kódů, dárkový certifikát, zůstatek na kartě iTunes a zůstatek Allowance Account. Zbývající částka pak bude uhrazena vaší kreditní nebo debetní platební kartou. Souhlasíte s tím, že zaplatíte za veškeré produkty, které zakoupíte prostřednictvím Obchodů a že společnost iTunes může prostřednictvím vašeho způsobu placení účtovat jakékoliv zakoupené produkty a jakékoliv další částky (včetně jakýchkoliv daní a případných pokut za prodlení), které mohou být splatné na vašem Účtu nebo v souvislosti s ním. Odpovídáte za včasnou úhradu veškerých poplatků a poskytnutí platného způsobu placení společnosti iTunes k úhradě všech takových poplatků. Souhlasíte s přijímáním všech faktur v elektronickém formátu, což může zahrnovat i e-mail.

Celková splatná cena bude zahrnovat cenu produktu plus jakoukoliv příslušnou daň z přidané hodnoty (v účinnosti ke dni stažení). Používáním obchodu v České republice určujete Českou republiku jako zemi svého pobytu pro daňové účely.

Nesete odpovědnost za všechny dodatečné daňové povinnosti v České republice. Platby splatné společnosti iTunes nezohledňují tyto daně a nesmí být o ně kráceny.

Právo na zrušení: Pokud se rozhodnete svou objednávku zrušit, můžete tak učinit do 14 dnů od obdržení potvrzení o platbě, a to i bez udání důvodu. Výjimkou jsou dárky iTunes Gifts, u kterých po uplatnění kódu již nelze objednávku zrušit.

Chcete-li zrušit svou objednávku, musíte nás o tomto svém rozhodnutí informovat. Aby bylo zajištěno okamžité zpracování, doporučujeme vám použít odkaz Nahlásit problém u všech položek s výjimkou Služby Apple Music, funkce iTunes Match, neuplatněných dárků iTunes Gift a Allowances zakoupených přímo od společnosti Apple. Tyto vyloučené položky lze zrušit prostřednictvím kontaktování Podpory iTunes. Máte rovněž právo informovat nás pomocí modelového formuláře pro zrušení (naleznete níže) nebo jiným jednoznačným prohlášením. Pokud použijete odkaz Nahlásit problém, bez prodlení vám zašleme potvrzení o přijetí vašeho požadavku na zrušení.

Aby nedošlo k promeškání termínu na zrušení, musíte nám zaslat informaci o zrušení před uplynutím 14denní lhůty.

Výsledek zrušení: Vrátíme vám peníze nejpozději do 14 dnů od data, kdy jsme od vás přijali požadavek na zrušení. Na vrácení bude použit stejný způsob platby jako při původní transakci a s vrácením nejsou spojeny žádné další poplatky.

Výjimky z práva na zrušení: Nemůžete zrušit svou objednávku na doručení digitálního obsahu, pokud již bylo toto doručování na vaši žádost zahájeno. Při tomto zahájení jste potvrdili a souhlasili, že ztrácíte právo na zrušení objednávky.

Modelový formulář pro zrušení:

- Adresát: iTunes S.à r.l., 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg:

- Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy pro následující položku: [DOPLŇTE ID OBJEDNÁVKY, POLOŽKU, INTERPRETA A TYP]

- Objednáno dne: [VLOŽTE DATUM] / přijato dne [VLOŽTE DATUM]

- Jméno zákazníka

- Adresa zákazníka

- Email zákazníka (volitelně)

- Datum

Dokud není proveden nákup, vyhrazuje si společnost iTunes právo kdykoliv změnit ceny produktů nabízených prostřednictvím Obchodů a v rámci Obchodů není zajištěna cenová ochrana nebo refundace v případě snížení ceny nebo akční nabídky následně po provedení nákupu.

Pokud dojde k tomu, že produkt bude následně po provedení transakce, ale ještě před stažením nedostupný, bude pravděpodobně jediným prostředkem nápravy refundace ceny zaplacené za nedostupný produkt. Pokud technické problémy znemožní nebo nepřiměřeně zpozdí dodání vašeho produktu, je jediným a výhradním prostředkem nápravy, který máte k dispozici, buď nahrazení produktu, nebo refundace zaplacené ceny, a to na základě rozhodnutí společnosti iTunes.

1-Click®

1-Click je registrovaná servisní značka společnosti Amazon.com, Inc., užívaná na základě licence. 1-Click je užitečná funkce, která vám umožňuje nakupovat v rámci Obchodů jediným kliknutím myši nebo jiného vstupního zařízení. Když používáte aplikaci Obchody ze svého počítače, můžete nákupy prostřednictvím 1-Click aktivovat pomocí dialogu, který se objeví, když kliknete na tlačítko Koupit (Buy). (Toto nastavení můžete kdykoliv změnit kliknutím na Upozornění na přenastavení (Reset Warnings) v Údajích o účtu). Když používáte aplikaci Obchody na vašem výrobku/zařízení Apple s operačním systémem iOS jako iPad, iPod touch nebo iPhone („Zařízení iOS“), aktivuje se 1-Click pro každou transakci klepnutím na tlačítko udávající cenu produktu, čímž se zobrazí ikona Koupit. Jakmile je 1-Click aktivován, kliknutím nebo klepnutím na ikonu Koupit se produkt začne okamžitě stahovat a vaše transakce bude dokončena, aniž byste museli provádět jakékoliv další kroky.

DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY, KARTY A KÓDY ITUNES, PŘÍSPĚVKY ALLOWANCE A OBSAHOVÉ KÓDY

Nevyužité zůstatky, dárkové certifikáty, karty a kódy iTunes, obsahové kódy ani příspěvky na Allowances není možné vyměňovat za hotovost a nelze požadovat jejich vrácení protihotovosti (s výjimkou případu popsaného výše v našich zásadách pro vrácení peněz, kdy byla položka zakoupena v obchodě iTunes, nebo s výjimkou případů, kdy prodejce, od kterého byla položka zakoupena, používá jiné zásady pro vrácení peněz). Tím není dotčen případný zákonný nárok na vrácení peněz v případě vadných nebo nesprávně popsaných darů. Dále je nelze vyměňovat, prodávat dalším osobám, používat k nákupu darů, dárkových certifikátů nebo karet a kódů iTunes, k doplňování zůstatku na Allowances, k nakupování v Apple Online Store ani v maloobchodních prodejnách Apple (Apple Retail Stores). Nevyužité zůstatky nejsou převoditelné.

Dárkové certifikáty, karty a kódy iTunes, obsahové kódy a příspěvky na Allowances získané v České republice mohou být refundovány pouze prostřednictvím Obchodů v České republice.

Společnost iTunes nenese odpovědnost za ztrátu nebo odcizení dárkových certifikátů, karet a kódů iTunes , obsahových kódů ani Allowances. Riziko ztráty a vlastnické právo k elektronicky přenášeným dárkovým certifikátům, kartám a kódům iTunes a Allowances přechází na kupujícího v České republice okamžikem elektronického přenosu. Riziko ztráty a vlastnické právo k elektronicky přenášeným obsahovým kódům přechází ze společnosti iTunes se sídlem v Lucembursku okamžikem elektronického přenosu.

Společnost iTunes si vyhrazuje právo uzavřít účty a vyžádat si alternativní formu platby, pokud je dárkový certifikát, karta a kódy iTunes, obsahový kód nebo Allowance získán nebo využit v Obchodech podvodným způsobem.

DÁRKY

Dárky z nabídky Obchodů mohou být zakoupeny a zaplaceny pouze osobami v České republice. Příjemci dárků musí mít kompatibilní hardware a použití některých dárků vyžaduje příslušné nastavení rodičovské kontroly.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Aby během užívání produktů nabízených prostřednictvím Obchodů nebyly namáhány svaly, klouby nebo oči, měli byste dělat pravidelné přestávky a udělat si delší přestávku, pokud budete cítit bolest, únavu či nepohodlí. Velmi malé procento osob může utrpět záchvat či dočasnou ztrátu vědomí při sledování záblesků světel nebo vzorů, například při hraní videoher nebo sledování videa. Příznaky zahrnují závratě, nevolnost, bezděčné pohyby, ztrátu vědomí, dvojité vidění, brnění, snížení citlivosti nebo jiné příznaky nevolnosti. Před užíváním produktů nabízených prostřednictvím Obchodů se poraďte s lékařem, pokud jste již někdy některý z výše uvedených příznaků nebo příznak jim podobný na sobě pozorovali, a pokud se tak stane při používání takových produktů, okamžitě jejich používání přerušte a navštivte lékaře. Rodiče by měli své děti při užívání produktů nabízených prostřednictvím Obchodů sledovat, aby jakékoliv případné příznaky zjistili.

PŘEDBĚŽNÉ OBJEDNÁVKY

Zadáním předběžné objednávky na produkty udělujete v rámci Obchodů svůj souhlas s automatickým provedením zúčtování na vrub vašeho účtu a (pokud jste povolili automatické stahování) se stažením produktu, jakmile bude dostupný. Předběžnou objednávku můžete zrušit kdykoli před tím, než bude položka dostupná, a jak je stanoveno v našich zásadách pro vrácení peněz výše.

SDÍLENÍ V RÁMCI RODINY (FAMILY SHARING)

Sdílení v rámci rodiny vám umožní sdílet určené produkty iTunes, App Store, Mac App Store a iBooks Store mezi maximálně šesti členy „rodiny“ (včetně vás). Pokud založíte rodinu nebo se k ní připojíte, můžete si prohlížet určené produkty ostatních členů rodiny a stahovat tyto produkty na vaše kompatibilní zařízení nebo počítač. Můžete také zvolit možnost skrýt nákupy, takže si je ostatní členové rodiny nebudou moci prohlížet ani od vás stahovat. Můžete sdílet informace, jako jsou fotografie a video záznamy, prostřednictvím aplikace Photos, události prostřednictvím vašeho rodinného kalendáře, upozornění prostřednictvím aplikace Reminders, informace o geografické poloze prostřednictvím aplikace Find My Friends a informace o místě, kde se nachází zařízení, prostřednictvím aplikace Find My iPhone. Sdílení v rámci rodiny slouží pouze pro osobní, nekomerční účely. Je třeba mít účet iTunes a iCloud; k založení rodiny a připojení se k ní je třeba mít iOS 8 a/nebo OS X Yosemite. Vybrané transakce a funkce nemusejí být kompatibilní s předchozí verzí softwaru a mohou vyžadovat aktualizaci softwaru. Jestliže se připojíte k rodině, budou na vašich kompatibilních zařízeních a počítačích zprovozněny funkce sdílení v rámci rodiny automaticky.

„Organizátor“ rodiny může vyzvat další členy, aby se k rodině připojili. Organizátor musí být starší 18-ti let a musí mít u iTunes zaregistrovánu schválenou platební metodu. Pokud jste organizátorem, prohlašujete, že jste rodičem nebo zákonným zástupcem kteréhokoliv člena rodiny, který je mladší 13-ti let. Platební metoda organizátora se užívá při placení jakýchkoliv nákupů ze strany člena rodiny nad limit jakýchkoliv kreditů na účtu takového člena rodiny. Při použití platební metody organizátora jednají členové rodiny jako zástupci organizátora. Produkty jsou spojeny s účtem člena rodiny, který zahájil transakci. POZVÁNÍM ČLENŮ RODINY, ABY SE PŘIDALI K RODINĚ, SOUHLASÍ ORGANIZÁTOR S TÍM, ŽE VEŠKERÉ PLATBY ZA NÁKUPY ČLENŮ RODINY JSOU ORGANIZÁTOREM SCHVÁLENY A ŽE ORGANIZÁTOR ZA NĚ NESE ODPOVĚDNOST, A TO I KDYŽ SI NEBYL VĚDOM KONKRÉTNÍ TRANSAKCE, V PŘÍPADĚ, ŽE ČLEN RODINY PŘEKROČIL SVÉ OPRÁVNĚNÍ, KTERÉ MU ORGANIZÁTOR UDĚLIL, NEBO POKUD VÍCE ČLENŮ RODINY KOUPÍ STEJNÝ PRODUKT. ORGANIZÁTOR NESE ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ JAKÉKOLIV SMLOUVY S JEHO POSKYTOVATELEM PLATEBNÍ METODY A PŘEBÍRÁ VEŠKERÉ RIZIKO, POKUD SDÍLENÝ PŘÍSTUP K TAKOVÉ PLATEBNÍ METODĚ OMEZÍ JAKOUKOLIV OCHRANU NABÍZENOU POSKYTOVATELEM PLATEBNÍ METODY. Organizátor může zaregistrovanou platební metodu kdykoliv změnit. Záznam o nákupu bude zaslán kupujícímu členovi rodiny a organizátorovi, a to i v případě, že je nákup členem rodiny označen jako skrytý; použijte, prosím, pokyn Nahlásit problém (Report a Problem), pokud vy nebo člen vaší rodiny nepoznáváte platby na vašem účtu nebo výpisu platební metody.

Organizátor může použít funkci Žádost o koupi (Ask to Buy), kdy je u dětí mladších 18-ti let ke stažení produktů zdarma nebo placených produktů před zahájením nákupu nebo stahování vyžadováno povolení od organizátora a/nebo jiných dospělých osob určených organizátorem. Produkty stažené od členů rodiny a produkty získané uplatněním kódů nepodléhají funkci Žádost o koupi. Jste-li organizátorem, prohlašujte, že vy a/nebo kterákoliv určená dospělá osoba jste rodičem nebo zákonným zástupcem kteréhokoliv člena rodiny, pro kterého je aktivována funkce Žádost o koupi. Funkce Žádost o koupi je přizpůsobena aplikacím iOS 8 a OS X Yosemite; u starších verzí softwaru může být při žádosti o nákup nebo stažení produktu použit odlišný schvalovací proces nebo uživateli nemusí být nákup či stažení umožněno vůbec a může být vyžadována aktualizace softwaru. iTunes nenese odpovědnost za žádnou škodu vzniklou v důsledku prodlení ve schvalování či odmítnutí funkce Žádost o koupi.

Organizátor může vyloučit člena rodiny z rodiny, v důsledku čehož nebude moci takový člen rodiny provádět schválené nákupy prostřednictvím platební metody organizátora ani si nebude moci prohlížet produkty a informace ostatních členů rodiny a tyto produkty a informace sdílet. Pokud člen rodiny rodinu opustí nebo je z rodiny vyloučen, popřípadě pokud je z jakéhokoliv důvodu ukončeno Apple ID organizátora, nebudou si již zbývající členové rodiny moci prohlížet ani stahovat produkty či informace takového člena, ani nebudou mít přístup k produktům, které si člen opouštějící rodinu v minulosti stáhl, a to včetně nákupů provedených prostřednictvím platební metody organizátora v době, kdy byl opouštějící člen ještě členem rodiny. Stejně tak platí, že pokud opustíte rodinu, nebudete si moci prohlížet ani stahovat produkty či informace ostatních členů rodiny a přestanete mít přístup k produktům staženým od ostatních členů rodiny v době, kdy jste byl/a členem rodiny. Pokud jste provedli nákupy prostřednictvím aplikace Koupě In-App (In-App Purchases) z aplikace původně zakoupené odcházejícím členem rodiny nebo stažené od člena rodiny v případě, že už do rodiny nepatříte, musíte si zakoupit svoji vlastní aplikaci a obnovit aplikaci Koupě In-App, abyste k nim získal/a přístup. Předtím, než si zakoupíte Koupě In-App, si prosím přečtěte vnitřní předpisy vývojáře (developera) a část této Smlouvy nazvanou „Koupě In-App“. Jelikož osobní účty uživatelů mladších 13-ti let mohou být vytvořeny pouze jako součást sdílení v rámci rodiny, bude odstraněním účtu za účelem vyloučení člena z rodiny ukončena platnost Apple ID takového člena rodiny a jeho možnost mít přístup ke službám Apple, u kterých se vyžaduje Apple ID, nebo k obsahu spojenému s takovým identifikačním číslem.

Můžete náležet vždy pouze do jedné rodiny a k jakékoliv rodině se můžete připojit maximálně dvakrát do roka. Účet obchodu související s rodinou můžete měnit maximálně jednou za 90 dnů. Všichni členové rodiny musí používat obchod iTunes ve stejné zemi nebo oblasti. Hudba, filmy, televizní show a knihy se mohou z aplikace Služba iTunes (iTunes Service) stahovat až na 10 zařízení na jeden účet, přičemž pouze pět z nich mohou být počítače; vybrané aplikace mohou být stahovány na jakékoliv zařízení, které člen rodiny vlastní nebo ovládá. Ne všechny produkty, včetně Koupí In-App, obsahu, který není dostupný k opětovnému stažení, předplatného a některých dříve zakoupených aplikací, mohou být používány pro sdílení v rámci rodiny. Společnost Apple si vyhrazuje právo rodinu rozpustit podle článku této Smlouvy nazvaného „Ukončení“.

ELEKTRONICKÉ UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Vaše používání Obchodů zahrnuje možnost uzavírat smlouvy a/nebo provádět transakce elektronicky. Tímto potvrzujete, že vaše elektronická podání zakládají váš souhlas a úmysl být vázáni takovými smlouvami a transakcemi a zaplatit za ně. Váš souhlas a úmysl být vázáni elektronickými podáními se vztahují na všechny záznamy týkající se veškerých transakcí, které na těchto stránkách uzavřete, včetně oznámení o zrušení, předpisů, smluv a aplikací. Pro přístup k elektronickým záznamům a jejich uchovávání může být nutné určité hardwarové a softwarové vybavení, za které nesete výhradní odpovědnost vy.

ZAŘÍZENÍ JINÉ ZNAČKY NEŽ APPLE

Jestliže si zřídíte Účet nebo používáte Služby a/nebo Obchody upravené touto Smlouvou na zařízení nebo počítači jiné značky než Apple, můžete mít přístup pouze k omezeným funkcionalitám Účtu či Služeb a/nebo Obchodů. Podmínkou zpřístupnění vašeho Účtu nebo Služeb a/nebo Obchodů na zařízení nebo počítači jiné značky než Apple je váš souhlas se všemi příslušnými podmínkami uvedenými v této Smlouvě, zejména s požadavky na používání Účtu či Služeb a/nebo Obchodů, omezením užívání, dostupností, vyloučením záruk, pravidly týkajícími se vašeho obsahu a chování a výpovědí. Podmínky uvedené v této Smlouvě, které se týkají funkcí nebo Služeb nedostupných na zařízení nebo počítači jiné značky než Apple, se na vás nevztahují. Patří mezi ně například aplikace Obchod. Jestliže se později rozhodnete k přístupu ke svému Účtu nebo Službě ze zařízení nebo počítače značky Apple, souhlasíte s tím, že všechny podmínky zde uvedené se vztahují na vaše užívání tohoto Účtu či Služeb a/nebo Obchodů.

Společnost iTunes neodpovídá za tiskové chyby.

B. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ITUNES STORE

TATO SMLOUVA SJEDNANÁ MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ ITUNES SARL. (DÁLE JEN „SPOLEČNOST ITUNES“) UPRAVUJE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY ITUNES STORE (DÁLE JEN „SLUŽBA“).

SLUŽBA ITUNES STORE

Společnost iTunes poskytuje službu, která vám umožňuje mít přístup, koupit si nebo pronajmout licenci k využívání digitálního obsahu (dále jen „Produkty iTunes“) koncovým uživatelem výhradně v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Společnost iTunes neposkytuje aplikaci iTunes ani zařízení iPad, iPod či iPhone.

POŽADAVKY NA POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

Účet si mohou vytvořit pouze osoby starší 13-ti let . Účty pro osoby mladší 13-ti let mohou být vytvořeny rodičem či zákonným zástupcem za použití Sdílení v rámci rodiny. Děti mladší 18-ti let by si tuto Smlouvu měly prostudovat se svým rodičem nebo zákonným zástupcem, aby bylo zajištěno, že jí dítě a rodič nebo zákonný zástupce rozumí.

Služba je pro vás dostupná pouze v České republice. Tímto souhlasíte s tím, že Službu nebudete používat mimo toto území ani se o to snažit. Společnost iTunes může využít technických prostředků k tomu, aby si ověřila, zda toto ustanovení dodržujete.

Používání Služby vyžaduje kompatibilní zařízení, připojení na internet a určitý software (může být dále zpoplatněn), může vyžadovat pravidelnou aktualizaci a může být funkčností těchto faktorů ovlivněno. Při pravidelném používání Služby doporučujeme vysokorychlostní připojení na internet, které je v případě Pronájmu filmů podmínkou. Pro přístup ke Službě doporučujeme používat vždy aktuální verzi softwaru iTunes. Ta může být vyžadována i u některých transakcí nebo funkcí nebo ke stažení Produktů iTunes zakoupených nebo získaných v minulosti prostřednictvím Služby. Souhlasíte s tím, že odpovídáte za splnění těchto požadavků, které se mohou čas od času změnit. Služba není součástí jakéhokoliv jiného produktu nebo nabídky a zakoupení nebo získání jakéhokoliv jiného produktu nebude vykládáno tak, že představuje přístup ke Službě nebo vám jej zaručuje.

VÁŠ ÚČET

Jako registrovaný uživatel Služby si můžete vytvořit účet (dále jen „Účet“). Údaje o svém Účtu nikomu nesdělujte. Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašeho Účtu a za veškeré aktivity, které na vašem Účtu nebo jeho prostřednictvím probíhají, a souhlasíte s tím, že budete společnost iTunes okamžitě informovat o jakémkoliv porušení bezpečnosti v souvislosti s vaším Účtem. Společnost iTunes nebude odpovídat za jakékoliv ztráty vzniklé v důsledku neoprávněného užití vašeho Účtu.

Pro účely nákupu a stažení Produktů iTunes ze Služby musíte uvést své Apple ID a heslo nebo použít Touch ID k ověření vašeho Účtu pro transakce. Jakmile proběhne ověření vašeho Účtu pomocí Apple ID a hesla, není třeba po dobu patnácti minut znovu provádět ověření na počítači nebo Zařízení iOS; na počítači nebo Apple TV můžete nastavit uložení svého hesla, aby bylo ověření zachováno. Během této doby můžete nakupovat a stahovat Produkty iTunes, aniž byste museli znovu uvádět své heslo. Funkci transakcí s Produkty iTunes můžete vypnout nebo změnit nastavení, aby bylo heslo vyžadováno pro každou transakci, tak, že upravíte nastavení vašeho počítače nebo Zařízení iOS. Více informací získáte na stránkách nebo http://support.apple.com/kb/HT1904 nebo http://support.apple.com/kb/HT4213.

Souhlasíte s tím, že při registraci a používání Služby poskytnete přesné a úplné údaje (dále jen „Registrační údaje“), a zavazujete se aktualizovat své Registrační údaje tak, aby byly přesné a úplné. Souhlasíte s tím, že společnost iTunes může uchovávat a používat Registrační údaje, které jí poskytnete, za účelem vedení vašeho Účtu a vyúčtování poplatků.

AUTOMATICKÉ DORUČENÍ A STAŽENÍ JIŽ DŘÍVE ZAKOUPENÝCH PRODUKTŮ

Když poprvé získáte hudební Produkty iTunes, zakoupené (tj. nikoliv pronajaté) filmové Produkty iTunes, televizní show a hudební video Produkty iTunes (společně jen „ oprávněný obsah iTunes“), můžete se rozhodnout, zda budete automaticky přijímat (dále jen „automatické stahování“) kopie tohoto automaticky doručenéhooprávněného obsahu iTunes na dalších kompatibilních zařízeních iOS (s výjimkou iTunes Produktů představovaných zakoupenými filmy a televizními show) a počítačích schválených iTunes s kompatibilním softwarem připojením těchto zařízení iOS a počítačů podle pravidel připojení uvedených níže (dále jen „připojené zařízení“). U každého připojeného zařízení můžete uvést, který případný typ oprávněného obsahu iTunes může být na daný počítač automaticky stažen. Na připojeném zařízení, které může přijímat push notifikace („Push-Enabled“), včetně zařízení iOS, bude oprávněný obsah iTunes stažen na připojené zařízení, pokud je připojeno k internetu; na připojeném zařízení, které není Push-Enabled, se oprávněný obsah iTunes objeví v řadě stahovaných dokumentů a vy můžete stahování v rámci iTunes zahájit manuálně.

Aby bylo vyhověno vašim potřebám, můžete následně po obdržení oprávněného obsahu stahovat již dříve získaný oprávněný obsah iTunes na jakékoliv připojené zařízení. Některý oprávněný obsah iTunes, který jste získali již dříve, nemusí být vždy dostupný k následnému stažení a v takovém případě neponese iTunes vůči vám žádnou odpovědnost. Jelikož může dojít k tomu, že některý dříve získaný oprávněný obsah iTunes již nebude možné následně stáhnout, je na vás, abyste poté, co si položku oprávněného obsahu iTunes stáhnete, zabránili ztrátě, zničení či poškození takového obsahu, a tento obsah můžete zálohovat.

Připojení připojených zařízení podléhá následujícím podmínkám:

(i) Můžete automaticky stahovat oprávněný obsah iTunes nebo stahovat již dříve získaný oprávněný obsah iTunes z Účtu na maximálně 10 připojených zařízení s tím, že maximálně 5 zařízení představuje počítače schválené iTunes.

(ii) Připojené zařízení může být v daném okamžiku spojeno pouze s jedním Účtem.

(iii) Připojené zařízení můžete přepojit na jiný Účet pouze jednou za 90 dnů.

(iv) Můžete zdarma stahovat již dříve získaný obsah na neomezený počet zařízení, pokud bude zdarma v rámci služby iTunes, avšak maximálně na 5 počítačích schválených iTunes.

Apple TV není připojeným zařízením. Nicméně, zakoupené (tedy ne pronajaté) filmové Produkty iTunes mohou být přehrány na kompatibilních Apple TV za předpokladu, že ve stejném čase můžete přehrát jakýkoli takový film na limitovaném počtu Apple TV.

Některé části oprávněného obsahu iTunes mohou být objemné a doručení tohoto obsahu iTunes datovým spojením může podléhat značným poplatkům za data.

ITUNES MATCH

Funkce iTunes Match vám umožní dálkový přístup ke skladbám, které jste porovnali nebo nahráli, a k hudebním videím, která jste si zakoupili prostřednictvím svého Účtu, spolu se souvisejícími metadaty, playlisty a dalšími informacemi o vaší knihovně iTunes (dále jen „obsah iTunes Match“).

Funkci iTunes Match si můžete předplatit za roční předplatné. Abyste mohli předplatné získat, musíte mít u iTunes zaregistrovanou platnou platební kartu. Předplatné je nevratné (s výjimkou případů, kdy tak vyžadují příslušné zákony, nebo případů popsaných v našich zásadách pro vrácení peněz výše) a bude automaticky obnovováno vždy na dobu jednoho roku, dokud jej nezrušíte. Částka předplatného bude odečtena z vašeho účtu nejpozději 24 hodin před uplynutím stávající doby trvání předplatného. Automatické obnovení předplatného můžete zrušit upravením nastavení účtu iTunes Store na vašem počítači. Po skončení doby trvání vašeho předplatného již nebudete mít z iTunes Match přístup ke svému obsahu iTunes Match.

Funkce iTunes Match pracuje s knihovnami obsahujícími až 100 000 skladeb, které buď (i) nejsou v současné době dostupné v rámci služby iTunes, nebo (ii) nebyly zakoupeny ze služby iTunes prostřednictvím vašeho Účtu. Skladby, které nedosahují určitých kritérií, nebo skladby, které nebyly schváleny pro váš počítač, nejsou pro službu iTunes Match způsobilé.

Abyste si mohli nastavit a používat službu iTunesMatch, budou shromažďovány údaje o médiích ve vaší knihovně iTunes, o vašem operačním systému a identifikátory hardwaru a propojeny s vaším Účtem na serverech iTunes. V rámci iTunes Match dochází automaticky ke skenování písňových souborů a shromažďování dalších informací, které mohou být použity k identifikaci médií ve vaší knihovně iTunes, jako jsou například názvy skladeb, interpreti skladeb nebo délka trvání skladeb. Služba iTunes Match využívá tyto údaje k porovnání skladeb s těmi, které jsou v současné době k dispozici v iTunes Store, a takto porovnané skladby vám zpřístupní ve formátu, který je v současné době v iTunes Store k dispozici. Pokud nebude možné skladbu porovnat, bude vaše kopie skladby nahrána na Apple ve stejném formátu nebo ve formátu určeném společností Apple. Společnost Apple si vyhrazuje právo omezit typy nahrávaného obsahu (například nadměrně velké soubory). Porovnané nebo nahrané skladby a související metadata budou dostupné z připojeného zařízení, na kterém byla aktivována funkce iTunes Match. Připojení připojených zařízení pro iTunes Match probíhá za stejných podmínek jako automatické doručení a stahování již dříve zakoupených produktů a nahrané nebo porovnané skladby a související informace jsou považovány za „oprávněný obsah iTunes“. K obsahu iTunes Match můžete mít přístup také z kompatibilních televizí Apple, avšak ve stejný okamžik pouze z omezeného počtu televizí Apple.

Když používáte iTunes Match, iTunes zaznamenává takové údaje, jako jsou stopy, které přehráváte, které jste zastavili nebo které jste přeskočili, zařízení, která používáte, a čas a délku přehrávání.

Tímto souhlasíte s tím, že budete funkci iTunes Match používat výhradně pro obsah získaný zákonným způsobem. Používání ve spojení s nezákonným obsahem porušuje práva jiných osob a může mít za následek občanskoprávní a trestněprávní postih vaší osoby, včetně náhrady případných peněžitých škod, za porušení autorských práv.

Funkce iTunes Match je poskytována „TAK, JAK JE“ a může obsahovat chyby a nepřesnosti, které by mohly způsobit selhání, poškození nebo ztrátu dat a/nebo informací, včetně hudby, playlistů a přehledu již dříve přehraných skladeb, na vašem počítači nebo zařízení a na periferních zařízeních (zejména serverech a dalších počítačích) k nim připojených. Veškerá data a informace na vašem počítači či zařízení a na jakýchkoliv periferních zařízeních byste si proto měli předtím, než začnete iTunes Match používat, zálohovat. Berete výslovně na vědomí a souhlasíte s tím, že iTunes Match používáte výhradně na vlastní riziko. V rozsahu povoleném zákonem nemá společnost Apple žádnou odpovědnost ve vztahu k vašemu používání iTunes Match, včetně ztráty možnosti přístupu k porovnanému nebo nahranému obsahu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na Službu se vztahují Zásady společnosti Apple pro ochranu osobních údajů, které jsou k dispozici na internetové stránce http://www.apple.com/legal/privacy.

Pokud si zvolíte funkci Genius, bude společnost Apple čas od času automaticky shromažďovat informace, z nichž bude možné zjistit, jaká média máte uložená v knihovně iTunes na jakémkoliv zařízení, které podporuje funkci Genius, např. historii přehrávání nebo seznamy přehrávaných souborů. Tyto informace zahrnují i média zakoupená nebo získaná prostřednictvím iTunes a média získaná z jiných zdrojů. Tyto informace budou uchovávány anonymně a nebudou spojovány s vaším jménem nebo Účtem. Pokud používáte funkci Genius, bude společnost Apple tyto informace, obsah vaší knihovny iTunes, jakož i ostatní informace využívat k tomu, aby vám mohla poskytovat doporučení přizpůsobená vašim potřebám.

Společnost Apple může tyto informace používat a kombinovat je se souhrnnými informacemi získanými z knihoven iTunes od ostatních uživatelů, kteří si tuto funkci zvolili, vaší historií nákupů na iTunes Store, souhrnnými informacemi o historii nákupů od ostatních uživatelů iTunes Store a dalšími informacemi získanými od třetích osob k tomu, aby:

• vám z vaší knihovny iTunes mohla sestavovat osobní seznamy přehrávaných skladeb,

• vám poskytovala doporučení ohledně médií a jiných produktů a služeb, které byste si chtěli koupit nebo získat,

• poskytovala doporučení ohledně produktů a služeb ostatním uživatelům.

S informacemi o vaší osobě bude vždy nakládáno v souladu se Zásadami společnosti Apple pro ochranu osobních údajů.

Pokud si zvolíte funkci Genius, budete si moci sestavovat seznamy přehrávaných skladeb Genius pro zařízení, která funkci Genius podporují.

Pokud nechcete, abychom tímto způsobem informace z vaší knihovny iTunes shromažďovali a využívali, neměli byste funkci Genius aktivovat. Souhlas s užívání funkce můžete kdykoliv ukončit deaktivací funkce Genius v nabídce Obchod v aplikaci iTunes ve vašem počítači nebo deaktivací funkce Genius v nastavení na vašem zařízení. Poté už aplikace iTunes nebude společnosti Apple posílat žádné další informace o vaší knihovně iTunes. Pokud máte nastaveno sdílení knihovny ve více zařízeních, budete muset funkci Genius deaktivovat v každém zvlášť.

DOSTUPNOST OBSAHU

Společnost iTunes si vyhrazuje právo měnit možnosti obsahu (včetně dostupnosti jednotlivých funkcí) i bez předchozího upozornění.

POUŽÍVÁNÍ OBSAHU

Souhlasíte s tím, že vám jsou Produkty iTunes poskytovány pouze formou licence. Berete na vědomí, že Služba a některé Produkty iTunes zahrnují bezpečnostní systém využívající technologii, která chrání digitální údaje a omezuje vaše používání Produktů iTunes tak, aby bylo v souladu s vybranými pravidly pro používání (dále jen „Bezpečnostní systém“), stanovenými společností iTunes a poskytovateli licence, a že bez ohledu na to, zda Produkty iTunes jsou nebo nejsou takovou bezpečnostní technologií omezeny, budete je používat v souladu s příslušnými pravidly pro používání, stanovenými společností iTunes a poskytovateli licence (dále jen „Pravidla pro používání“) a že jakékoliv jiné použití Produktu iTunes může zakládat porušení autorských práv. Bezpečnostní technologie tvoří nedílnou součást Produktů iTunes. Společnost iTunes si vyhrazuje právo Pravidla pro používání kdykoliv upravit pro budoucí nákupy prostřednictvím Služby. Tyto změny se však nebudou týkat Produktů iTunes, které jste již zakoupili. O všech změnách Pravidel pro používání budete informováni. V případě, že odmítnete přijmout nová Pravidla pro používání, nebudete již dále moci získávat Produkty iTunes v rámci Služby.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ

(i) Budete oprávněni užívat Produkty iTunes pouze pro osobní nekomerční účely. Podrobně jsou vaše práva na využívání Produktů iTunes a omezení těchto práv popsána na těchto internetových stránkách:

http://www.prsformusic.com

http://www.warnerchappell.com

http://www.sacem.fr

http://www.sdrm.fr

http://www.sesam.org

http://www.osa.cz

(ii) S výjimkou Pronájmu filmů budete oprávněni používat Produkty iTunes kdykoli v pěti počítačích s nainstalovanou aplikací iTunes.

(iii) Produkty iTunes budete moci ukládat až z pěti různých Účtů najednou do kompatibilních zařízení, např. zařízení iPad, iPod, iPhone nebo Apple TV, s tím, že tóny získané jako Produkty iTunes je možné synchronizovat z telefonu iPhone pouze s jedním jediným zařízením autorizovaným společností iTunes. Pokus o synchronizaci mezi telefonem iPhone a jiným zařízením autorizovaným společností iTunes způsobí, že se tóny získaná jako Produkty iTunes a uložená v synchronizovaném telefonu iPhone vymažou.

(iv) Zvukové skladby uložené v seznamu přehrávaných skladeb si budete moci maximálně sedmkrát uložit na CD. Zvukové CD s uloženými Produkty iTunes pak budete moci používat v souladu s autorskými právy platnými v České republice stejně jako jakékoli jiné zvukové CD zakoupené v obchodě.

(v) Obrazové Produkty iTunes a tóny získané jako Produkty iTunes si budete moci ukládat na CD pouze pro účely zálohování. Záložní kopie obrazových Produktů iTunes bude možné přehrávat pouze v aplikaci iTunes.

(vi) Produkty iTunes Plus neobsahují žádnou bezpečnostní technologii, která by jejich používání nějak omezovala. Pravidla používání uvedená v bodech (ii) až (v) se proto na tyto produkty nevztahují. Produkty iTunes Plus můžete v přiměřené míře kopírovat, ukládat a vypalovat na CD pro osobní nekomerční potřebu.

(vii) Filmy budete moci synchronizovat manuálně minimálně z jednoho zařízení autorizovaného společností iTunes na zařízení, která používá manuální režim synchronizace, s tím, že film je spojen s Účtem na primárním zařízení autorizovaném společností iTunes, přičemž primární zařízení autorizované společností iTunes je to, které bylo jako první synchronizováno se zařízením nebo které jste následně určili jako primárně užívající aplikaci iTunes.

(viii) Ke sledování filmů přenášených přes kabel HDMI je nezbytné zabezpečené připojení HDCP.

(ix) Pronájem filmů.

(a) Pronajímané filmy je možné sledovat v jeden okamžik vždy jen na jednom zařízení. Při přesouvání pronajatých filmů musíte být připojeni ke Službě a přesouvat je můžete pouze mezi počítačem a dalšími kompatibilními zařízeními. Filmy pronajaté prostřednictvím zařízení Apple TV, iPad, iPhone 4 nebo iPod touch přesouvat nelze. Přesunete-li film na kompatibilní zařízení a poté použijete Službu k obnovení zařízení, případně zvolíte Nastavení > Obnovit > Vymazat veškerý obsah a nastavení tohoto zařízení, bude film trvale vymazán.

(b) Poté, co si zakoupíte pronájem filmu, musíte si jej zcela stáhnout do třiceti (30) dnů. Stažený film musíte začít sledovat do třiceti (30) dnů po stažení. Jakmile film začnete sledovat, budete mít na jeho zhlédnutí čtyřicet osm hodin (48). Zastavením, přerušením ani spuštěním filmu znovu od začátku dobu na zhlédnutí neprodloužíte.

Některé Produkty iTunes, např. pronajímané filmy, je možné stáhnout pouze jednou, a pokud o ně z nějakého důvodu přijdete, už je není možné obnovit. Za případnou ztrátu, zničení nebo poškození Produktů iTunes po jejich stažení a za jejich zálohování proto nesete odpovědnost výhradně vy.

Dodáním Produktů iTunes na vás nepřecházejí žádná práva k jejich komerčnímu využívání nebo k jejich využívání k reklamním účelům. Možnosti pro vypálení na CD nebo export jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a nepředstavují poskytnutí práv vlastníků autorských práv k obsahu vloženému do Produktů iTunes, vzdání se takových práv ani jejich omezení.

Berete na vědomí, že některé aspekty Služby, Produktů iTunes a správy Pravidel pro používání vyžadují průběžné zapojení společnosti iTunes.

ZABEZPEČENÍ OBSAHU

Zavazujete se, že nebudete porušovat, obcházet, provádět zpětné inženýrství, dekompilovat, zpětně překládat nebo z jakéhokoliv důvodu jinak manipulovat s jakýmkoliv prvkem Bezpečnostního systému nebo v tom napomáhat jiné osobě či se o to pokoušet. Bez ohledu na případná odchylná ustanovení máte právo pořizovat si kopie zvukových Produktů iTunes na CD v rámci omezení stanovených v Pravidlech pro používání. Společnost iTunes může kontrolovat a sledovat dodržování Pravidel pro používání, aniž by vás o tom informovala.

ZABEZPEČENÍ SLUŽBY

Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup ke Službě jiným způsobem než prostřednictvím použití softwaru, který je pro tyto účely poskytován společností Apple Inc. nebo skupinou jejích spřízněných společností (dále jen „Apple“). Zavazujete se, že žádným způsobem ani formou nebudete provádět úpravy softwaru poskytovaného společností Apple k přístupu ke Službě ani používat upravené verze softwaru za jakýmkoliv účelem, včetně získání neoprávněného přístupu ke Službě. Nejste oprávněni získávat (ani se o to pokoušet) přístup k Účtu, ke kterému nejste oprávněni mít přístup. V případě narušení bezpečnosti systému nebo sítě můžete nést občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost.

PRODUKTY VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ (HD)

HD Produkty je možné sledovat pouze v zařízeních podporujících HD. Zakoupené, nikoli pouze pronajaté HD Produkty však obsahují i verzi ve standardním rozlišení, která je určena k použití v zařízeních nepodporujících HD.

PŘEDKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ V RÁMCI SLUŽBY

Služba může nabízet interaktivní funkce, které vám umožňují předkládat materiály (včetně odkazů na obsah třetích stran) v oblastech Služby dostupných a zobrazitelných pro ostatní uživatele Služby a veřejnost. Souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za veškeré používání těchto funkcí, včetně všech vámi předložených materiálů, že toto použití nebude narušovat nebo porušovat práva jakékoliv jiné strany ani nebude v rozporu s jakýmikoliv zákony, nebude přispívat k neoprávněnému nebo jinak nezákonnému jednání ani k němu nebude vybízet a nebude jinak obscénní. Dále souhlasíte s tím, že jste získali veškerá nezbytná práva a licence. Zavazujete se poskytnout přesné a úplné údaje v souvislosti s předložením jakýchkoliv materiálů vaší osobou v rámci Služby. Tímto udělujte společnosti iTunes celosvětovou, časově neomezenou, bezplatnou, nevýhradní licenci na použití takových materiálů v rámci Služby nebo v souvislosti s Produkty iTunes, a to bez jakékoliv náhrady nebo vzniku závazku vůči vaší osobě. Společnost iTunes si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo nepublikovat žádné materiály a kdykoliv odstranit či redigovat jakýkoliv materiál dle svého výhradního uvážení, a to bez oznámení nebo vzniku odpovědnosti.

Společnost iTunes má právo, ale nikoliv povinnost, monitorovat jakékoliv materiály, které jste předložili nebo které jsou jinak dostupné v rámci Služby, za účelem vyšetření jakéhokoliv oznámeného nebo zjevného porušení této Smlouvy a podniknout jakékoliv kroky, které bude společnost iTunes dle svého výhradního uvážení považovat za vhodné, zejména ukončení podle těchto podmínek nebo předpisu společnosti Apple o autorských právech (http://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, Produkty iTunes a služby dostupné prostřednictvím Služby mohou zahrnovat materiály třetích stran. Společnost iTunes může pro vaše potřeby poskytovat odkazy na webové stránky třetích stran. Souhlasíte s tím, že společnost iTunes nenese odpovědnost za prostudování nebo vyhodnocení obsahu či přesnosti jakéhokoliv materiálu nebo webových stránek třetích stran a neposkytuje ve vztahu k nim jakékoliv záruky ani nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k nim ani jakýmkoliv jiným materiálům, produktům nebo službám třetích stran. Souhlasíte s tím, že nebudete jakékoliv materiály třetích stran používat způsobem, který by narušoval nebo porušoval práva jakékoliv třetí strany, a že společnost iTunes není jakkoliv odpovědná za jakékoliv takové použití z vaší strany.

NEŽÁDOUCÍ MATERIÁLY

Jste srozuměni s tím, že při používání Služby můžete přijít do styku s materiálem, který můžete považovat za urážlivý, neslušný nebo nežádoucí, a že takový materiál může, ale nemusí být označen jako explicitní materiál. Souhlasíte s tím, že budete Službu používat na vlastní riziko a že společnost iTunes nemá vůči vám žádnou odpovědnost za materiál, který může být považován za urážlivý, neslušný nebo nežádoucí. Označení typu produktů a jejich popis jsou pouze orientační a tímto berete na vědomí, že společnost iTunes neručí za jejich přesnost.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Souhlasíte s tím, že Služba, zejména Produkty iTunes, grafika, uživatelské rozhraní, audio klipy, redakční obsah a texty a software používaný k realizaci Služby, obsahují majetkové informace a materiál, který je vlastnictvím společnosti iTunes a/nebo poskytovatelů licencí a je chráněn příslušným zákonem na ochranu duševního vlastnictví a dalšími zákony, zejména zákonem o právu autorském. Souhlasíte s tím, že nebudete takové majetkové informace ani materiály jakýmkoliv způsobem používat, s výjimkou používání Služby v souladu s touto Smlouvou. Žádná část Služby nesmí být jakoukoliv formou nebo jakýmikoliv prostředky reprodukována, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno těmito podmínkami. Zavazujete se, že nebudete žádným způsobem upravovat, zapůjčovat, pronajímat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla ze Služby a že nebudete využívat Službu jakýmkoliv nepovoleným způsobem, zejména překračováním nebo zatěžováním kapacity sítě.

Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení této Smlouvy si společnost iTunes a poskytovatelé licencí vyhrazují právo změnit, pozastavit, odstranit nebo znemožnit přístup k jakýmkoliv Produktům iTunes, obsahu nebo jiným materiálům nabízeným prostřednictvím Služby, a to kdykoliv a bez oznámení. Společnost iTunes nebude v žádném případě odpovědná za provedení těchto změn. Společnost iTunes může dále omezit používání nebo přístup k určitým funkcím či částem Služby, a to v jakémkoliv případě a bez oznámení či vzniku odpovědnosti. Odstranění obsahu ze Služby nebude mít vliv na Produkty, které jste si již v rámci Služby zakoupili.

Autorská práva ke Službě, včetně kompilací obsahu, zveřejněných materiálů, odkazů na jiné internetové zdroje a popisu těchto zdrojů, jsou vlastnictvím společnosti iTunes a/nebo jejích poskytovatelů licence. Použití jakékoliv části Služby s výjimkou jejího použití způsobem povoleným v těchto podmínkách je přísně zakázáno a porušuje práva k duševnímu vlastnictví jiných osob a může podléhat občanskoprávnímu nebo trestnímu postihu, včetně možné peněžité náhrady škody, za porušení autorských práv.

Apple, logo Apple, iTunes a další ochranné známky, servisní značky, grafika a loga společnosti Apple používané v souvislosti se Službou jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Apple Inc. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Jiné ochranné známky, servisní značky, grafika a loga užívaná v souvislosti se Službou mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Není vám uděleno žádné právo ani licence ve vztahu ke kterýmkoliv výše uvedeným ochranným známkám a jakémukoliv jejich použití.

Budete-li jako majitel Účtu k využívání Služby řádně plnit všechny své povinnosti a závazky, budete moci získat omezený přístup ke stažení vybraných obalů alb k hudebním skladbám uloženým v iTunes Library vaší aplikace iTunes. Tento přístup je ale poskytován pouze z naší dobré vůle a společnost iTunes vám nezaručuje, že budete mít k obalu alba přístup a budete ho moci využít, jakož ani nenese odpovědnost za jeho dostupnost a možnost využití. Přístup budete mít pouze k obalům alb obsahujících hudební skladby, u nichž jste řádným vlastníkem zákonně získané kopie. Obaly k albům jsou poskytovány výhradně pro osobní použití nekomerční povahy. Souhlasíte s tím, že je nebudete používat způsobem, který by narušoval nebo porušoval tuto Smlouvu nebo práva jakékoliv třetí strany, a že společnost iTunes není nijak odpovědná za jakékoliv takové použití z vaší strany.

UKONČENÍ

Pokud nedodržíte ustanovení této Smlouvy nebo pokud bude mít společnost iTunes vážný důvod k podezření, že jste je nedodrželi, může společnost iTunes na základě svého výhradního uvážení a bez toho, že by vám to oznámila: (i) ukončit tuto Smlouvu a/nebo váš Účet, přičemž budete i nadále povinni uhradit veškeré částky splatné podle vašeho Účtu do data ukončení včetně, a/nebo (ii) zajistit ukončení licence na software a/nebo (iii) znemožnit vám přístup ke Službě (nebo jakékoliv jejich části).

Společnost iTunes si vyhrazuje právo kdykoliv upravit, pozastavit nebo ukončit poskytování Služby (nebo jakékoliv jejich části či obsahu) a nebude vůči vám ani vůči jakékoliv třetí straně odpovědná v případě, že toto své právo uplatní. Bude-li to možné, společnost iTunes vás na jakoukoliv změnu, pozastavení nebo ukončení poskytování Služby předem upozorní. Ukončení poskytování Služby nebude mít vliv na Produkty iTunes, které jste již získali. Může se nicméně stát, že se vám nepodaří získat autorizaci k používání Produktů iTunes na dalších počítačích.

PROHLÁŠENÍ O ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

a. Společnost iTunes bude poskytovat Službu s náležitou péčí a odborností. Společnost iTunes nečiní žádné přísliby ani neposkytuje žádné záruky ohledně Služby a zejména nezaručuje, že:

(i) vaše používání Služby bude nepřerušené nebo bezchybné. Souhlasíte s tím, že společnost iTunes může čas od času Služby na dobu neurčitou odstranit nebo ji kdykoliv zrušit z technických či provozních důvodů a že vás o této skutečnosti bude informovat, pokud to bude možné;

(ii) nedojde ke ztrátě Služby, jejímu poškození, útoku na ni, zavirování, narušení, útoku hackerů nebo jinému narušení bezpečnosti, které budou představovat případy vyšší moci a v souvislosti s nimiž se společnost iTunes zříká jakékoliv odpovědnosti. Ponesete odpovědnost za zálohování svého vlastního systému, včetně jakýchkoliv Produktů iTunes zakoupených, získaných nebo pronajatých v rámci Služby.

b. S výjimkou případů uvedených v bodu (d) níže nebo v případě, že uplatňujete jakékoliv příslušné zákonné právo na refundaci nebo náhradu, nebudou společnost iTunes, její členové představenstva, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, spřízněné osoby, zástupci, dodavatelé nebo poskytovatelé licence v žádném případě odpovědni za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou společností iTunes, jejími zaměstnanci nebo zástupci tam, kde:

(i) nedojde k porušení zákonné povinnosti poskytování náležité péče vůči vaší osobě ze strany společnosti iTunes nebo kteréhokoliv našeho zaměstnance nebo zástupce;

(ii) se nejedná o rozumně předvídatelný důsledek jakéhokoliv takového porušení;

(iii) ke zvýšení ztráty nebo škody došlo v důsledku porušení kteréhokoliv ujednání této Smlouvy z vaší strany;

(iv) vznikla v důsledku rozhodnutí společnosti iTunes odstranit nebo odmítnout zpracování jakýchkoliv údajů nebo obsahu, upozornit vás nebo pozastavit či ukončit váš přístup ke Službě nebo Podniknout jakékoliv jiné kroky v průběhu šetření podezření na porušení podmínek nebo v důsledku toho, že společnost iTunes dojde k závěru, že došlo k porušení této Smlouvy; nebo

(v) se týká ušlého zisku (ztráty příjmu), obchodní činnosti nebo zisku či jakékoliv ztráty nebo poškození dat v souvislosti s vaším používáním Služby.

c. Společnost iTunes vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila ochranu údajů, které předložíte v souvislosti se Službou, včetně ochrany před podvodným užitím.

d. Nic z toho, co je uvedeno v této Smlouvě, nezbavuje či neomezuje společnost iTunes odpovědnosti za škodu způsobenou z hrubé nedbalosti nebo úmyslně či podvodem nebo za smrt či zranění osob.

e. Pokud porušíte tuto Smlouvu, budete vůči společnosti iTunes, jejím členům představenstva, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům a poskytovatelům licence odpovědni za jakýkoliv nárok, který z vašeho porušení vyplývá. Dále ponesete důsledky jakéhokoliv úkonu provedeného společností iTunes v rámci jejího šetření případu podezření na porušení této Smlouvy nebo v důsledku jejího zjištění či rozhodnutí, že došlo k porušení této Smlouvy.

ZMĚNY

Společnost iTunes si vyhrazuje právo kdykoliv tuto Smlouvu změnit a uložit nové či dodatečné podmínky týkající se vašeho používání Služby. Tyto úpravy a dodatečné podmínky vám budou oznámeny, a pokud je přijmete, nabudou účinnosti okamžitě a budou začleněny do této Smlouvy. V případě, že se rozhodnete tyto změny nepřijmout, bude společnost iTunes oprávněna tuto Smlouvu ukončit.

RŮZNÉ

Tato Smlouva zakládají úplnou dohodu mezi vámi a společností iTunes a upravují vaše používání Služby, přičemž nahrazují veškeré předchozí dohody mezi vámi a společností iTunes. Mohou se na vás vztahovat i další podmínky, které budou platit, pokud využijete jakékoliv související služby, vybrané Produkty iTunes, obsah třetí strany či software třetí strany. Pokud se kterákoliv část této Smlouvy stane neplatnou či nevynutitelnou, bude taková část vykládána způsobem, který je v souladu s příslušným právem, aby odrážela v maximální možné míře původní záměr stran, a zbývající části zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Pokud společnost iTunes nebude vymáhat jakékoliv právo či ujednání této Smlouvy, nezakládá to vzdání se práva na uplatnění tohoto či jakýchkoliv jiných ustanovení. Společnost iTunes nebude odpovědná za neplnění jakýchkoliv závazků v důsledku příčin mimo její kontrolu.

Služba je provozována společností iTunes z jejího sídla v Lucembursku. Zavazujete se dodržovat veškeré místní, státní, federální a národní právní předpisy, směrnice, nařízení a zákony, které se vztahují na vaše používání Služby. Tato Smlouva a užívání Služby se řídí právem České republiky.

Společnost iTunes vám může zasílat oznámení týkající se Služby e-mailem na adresu k vašemu Účtu nebo poštou na poštovní adresu uvedenou u vašeho Účtu, popřípadě uveřejněním v rámci Služby. Oznámení nabývá okamžité účinnosti.

Společnost iTunes si vyhrazuje právo podniknout kroky, o nichž je přesvědčena, že jsou přiměřeně nezbytné či vhodné k vymáhání a/nebo ověření dodržování kterékoliv části této Smlouvy. Souhlasíte s tím, že aniž by vůči vám společnost iTunes nesla odpovědnost, má právo sdělit jakékoliv Registrační údaje a/nebo informace o Účtu orgánům činným v trestním řízení, státním úředníkům a/nebo třetí straně, pokud bude společnost iTunes přesvědčena o tom, že je to nezbytné či vhodné k vymáhání a/nebo ověření dodržování jakékoliv části této Smlouvy (zejména práva společnosti iTunes poskytnout součinnost v rámci jakéhokoliv soudního řízení týkajícího se vašeho používání Služby a/nebo Produktů iTunes a/nebo nároku třetí strany vzneseného v souvislosti s tím, že vaše používání Služby a/nebo Produktů iTunes je nezákonné a/nebo porušuje práva takové třetí strany).

Kontaktní údaje společnosti iTunes: Naše registrační číslo je RCS Luxembourg B 101 120 a sídlo naší společnosti se nachází na adrese 31-33 rue Sainte Zithe, L-2763 Lucembursko.

C. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ MAC APP STORE, APP STORE, APPSTORE PRO APPLE TV, A IBOOKS STORE

VAŠE POUŽÍVÁNÍ MAC APP STORE, APP STORE, APPSTORE PRO APPLE TV A IBOOKS STORE (DÁLE JEN „OBCHODY“) A NÁKUP PŘÍSLUŠNÝCH LICENCÍ, KTERÉ VÁM PRODÁVÁ SPOLEČNOST ITUNES, SE ŘÍDÍ TOUTO SMLOUVOU SJEDNANOU MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ ITUNES SARL (DÁLE JEN „ITUNES“).

MAC APP STORE, APP STORE, APPSTORE PRO APPLE TV A IBOOKS STORE

Společnost iTunes je poskytovatelem Obchodů, které vám umožňují zakoupit od společnosti iTunes licence na softwarové produkty z App Store a Mac App Store (dále společně jen „Produkty App Store“) a obsah digitálních knih (dále jen „Produkty iBooks Store“) na základě licence pro koncového uživatele, a to výhradně za podmínek této Smlouvy. Ve vztahu k Produktům App Store mohou být konečnými uživateli fyzické osoby jednající vlastním jménem nebo obchodní společnosti nebo vzdělávací instituce. Produkty App Store a Produkty iBooks Store budou dále označovány jako „Produkty“.

POŽADAVKY NA POUŽÍVÁNÍ OBCHODŮ

Účet si mohou vytvořit pouze osoby starší 13-ti let. Účty pro osoby mladší 13-ti let mohou být vytvořeny rodičem či zákonným zástupcem za použití Sdílení v rámci rodiny. Děti mladší 18-ti let by si tuto Smlouvu měly prostudovat se svým rodičem nebo zákonným zástupcem, aby bylo zajištěno, že jí dítě a rodič nebo zákonný zástupce rozumí.

Obchody jsou dostupné pouze v České republice. Tímto souhlasíte s tím, že Obchody nebudete používat mimo toto území ani se o to snažit. Společnost iTunes může využít technických prostředků k tomu, aby si ověřila, zda toto ustanovení dodržujete.

Používání Obchodů vyžaduje kompatibilní zařízení, připojení na internet a určitý software (může být dále zpoplatněn), může vyžadovat pravidelnou aktualizaci anebo stažení obsahu s ohledem na užívání aplikace požadavky na zdroje (což může mít za následek přenos dat po mobilní síti) a může být funkčností těchto faktorů ovlivněno. Zvláště doporučujeme vysokorychlostní připojení na internet. K přístupu k Obchodům jsou doporučeny nejnovější verze požadovaného softwaru (zejména softwaru společnosti iTunes a Mac App Store), které mohou být nutné k určitým transakcím nebo funkcím a ke stažení Produktů zakoupených nebo získaných v rámci Obchodů. Souhlasíte s tím, že odpovídáte za splnění těchto požadavků, které se mohou čas od času změnit. Obchody nejsou součástí jakéhokoliv jiného produktu nebo nabídky a zakoupení nebo získání jakéhokoliv jiného produktu nebude vykládáno tak, že představuje přístup k Obchodům nebo vám jej zaručuje.

VÁŠ ÚČET

Jako registrovaný uživatel Obchodů si můžete vytvořit účet (dále jen „Účet“). Údaje o svém Účtu nikomu nesdělujte. Jste výhradně odpovědni za zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašeho Účtu a za veškeré aktivity, které na vašem Účtu nebo jeho prostřednictvím probíhají, a souhlasíte s tím, že budete společnost iTunes okamžitě informovat o jakémkoliv porušení bezpečnosti v souvislosti s vaším Účtem. Společnost iTunes nebude odpovídat za jakékoliv ztráty vzniklé v důsledku neoprávněného užití vašeho Účtu.

Pro účely nákupu a stažení Produktů App Store z Obchodů musíte uvést své Apple ID a heslo nebo použít Touch ID k ověření vašeho Účtu protransakce. Jakmile proběhne ověření vašeho Účtu pomocí Apple ID a hesla, není třeba po dobu patnácti minut znovu provádět ověření;během této doby můžete nakupovat a stahovat Produkty App Store, aniž byste museli znovu zadávat své heslo. Můžese si také zvolit aby heslo bylo vyžadováno pro každou transakci anebo aby si vaše zařízení pamatovalo heslo pro bezplatné transakce. Funkci transakcí s Produkty App Store můžete vypnout nebo změnit nastavení, aby bylo heslo vyžadováno pro každou transakci s Produktem App Storu nebo iBooks Storu, tak, že upravíte nastavení vašeho zařízení. Více informací získáte na stránkách nebo http://support.apple.com/kb/HT1904 a http://support.apple.com/kb/HT4213.

Souhlasíte s tím, že při registraci a používání Obchodů poskytnete přesné a úplné údaje (dále jen „Registrační údaje“), a zavazujete se aktualizovat své Registrační údaje tak, aby byly přesné a úplné. Souhlasíte s tím, že společnost iTunes může uchovávat a používat Registrační údaje, které jí poskytnete, za účelem vedení vašeho Účtu a vyúčtování poplatků.

AUTOMATICKÉ DORUČENÍ A STAŽENÍ PŘEDCHOZÍCH KOUPÍ

Když nejdříve získáte Produkty (s výjimkou produktů získaných z Mac App Store) prostřednictvím Obchodů (dále společně jen „Oprávněný obsah“), můžete zvolit možnost automatického přijetí (automatického stažení) kopií takového Oprávněného obsahu na dalších zařízeních s kompatibilním softwarem na základě propojení takových zařízení podle pravidel propojení uvedených níže (jednotlivě dále jen „Propojené zařízení“). U každého Propojeného zařízení můžete určit, který typ případného Oprávněného obsahu lze na takové Propojené zařízení automaticky stahovat. Na Propojené zařízení, na kterém lze přijímat tzv. push notifikace (push notifications) („Push-Enabled“), včetně Zařízení iOS, budou Produkty staženy automaticky, pokud je připojeno na internet; na Propojeném zařízení, které není Push-Enabled, včetně zařízení s operačním systémem Windows, se Oprávněný obsah automaticky objeví jako prvek v řadě a vy můžete ručně zahájit stahování v rámci iTunes.

Poté, co získáte Oprávněný obsah, můžete pro své potřeby stáhnout určitý dříve získaný Oprávněný obsah na jakékoliv Propojené zařízení. Vybraný Oprávněný obsah, který jste dříve získali, již nemusí být v dané době pro další stažení k dispozici a společnost iTunes v takovém případě vůči vám neponese žádnou odpovědnost. Jelikož může dojít k tomu, že si určitý dříve získaný Oprávněný obsah nebudete moci opětovně stáhnout, jakmile stáhnete část Oprávněného obsahu, je vaší odpovědností tuto položku neztratit, nezničit ani nepoškodit a můžete ji zálohovat.

Propojení Propojených zařízení podléhá následujícím podmínkám:

(i) Oprávněný obsah můžete automaticky stáhnout nebo stáhnout dříve získaný Oprávněný obsah z Účtu až na 10 Propojených zařízení s tím, že maximálně 5 z nich jsou počítače schválené společností iTunes.

(ii) Propojené zařízení může být v daný okamžik propojeno pouze s jedním Účtem.

(iii) Propojené zařízení můžete převést na jiný Účet pouze jednou za 90 dnů.

(iv) Můžete stáhnout dříve ýzískaný obsah zdarma na neomezený počet zařízení, pokud je v Obchodech zdarma, avšak maximálně na 5 počítačů schválených společností iTunes.

Výše uvedené podmínky uvedené v bodech (i) až (iv) se nevztahují na Produkty App Store.

Některé části Oprávněného obsahu mohou být velké anebo mohou podle způsobu užívání a vytížení prostředků být přijímány po částech (postupně) a v důsledku toho mohou být účtovány vysoké datové poplatky za přenos takového Oprávněného obsahu přes datová spojení.

AUTOMATICKÉ DORUČOVÁNÍ AKTUALIZACÍ

Vaše zařízení nebo počítač bude v App Store, App Store pro Apple TV a Mac App Store pravidelně ověřovat dostupnost aktualizací aplikací ve vašem zařízení nebo počítači a pokud je zjistí, může aktualizace automaticky stáhnout a nainstalovat. Některé aplikace App Store také mohou stahvoat další data, jako například další úrovně her, nebo průběžne načítaný obsah. Souhlasíte s tím, že společnost iTunes může prostřednictvím App Store a Mac App Store automaticky stahovat a instalovat aktualizace do vašeho (vašich) zařízení nebo počítače. Automatické aktualizace můžete kdykoli zcela vypnout změnou nastavení automatických aktualizací ve vašem zařízení nebo počítači. Abyste zamezili nechtěnému stahování obsahu v App Store aplikací, odstraňte App Store aplikaci z vašeho zařízení.

SADA APLIKACÍ

Některé Produkty App Store se mohou skládat z několika položek (dále jen „sada aplikací“, tzv. App Bundle). Cena uvedená u sady aplikací je cenou, která vám bude účtována při zakoupení této sady aplikací. Cena sady aplikací může být snížena při zohlednění Produktů App Store, které jste si již zakoupili nebo které jste získali, ale může zahrnovat minimální poplatek za kompletaci sady aplikací.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, podléhají Obchody ustanovením Zásad společnosti Apple pro ochranu osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách: http://www.apple.com/legal/privacy/.

POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ A OBCHODŮ

Společnost iTunes vám poskytuje úplatnou licenci na používání Produktů. Jakmile takovou licenci od společnosti iTunes zakoupíte, zakládá závaznou dohodu uzavřenou přímo mezi vámi a vydavatelem daného Produktu (dále jen „Vydavatel“), kterou se řídí vaše užívání tohoto Produktu. Berete na vědomí, že Obchody a některé Produkty zahrnují bezpečnostní systém využívající technologii, která chrání digitální údaje a omezuje vaše používání Produktu tak, aby bylo v souladu s vybranými pravidly pro používání (dále jen „Bezpečnostní systém“), stanovenými společností iTunes a Vydavateli, a že bez ohledu na to, zda Produkty jsou nebo nejsou takovou bezpečnostní technologií omezeny, budete používat Produkty v souladu s příslušnými pravidly pro používání, stanovenými společností iTunes a Vydavateli (dále jen „Pravidla pro používání“) a že jakékoliv jiné použití Produktu může zakládat porušení autorských práv. Bezpečnostní technologie tvoří nedílnou součást Produktů. Společnost iTunes si vyhrazuje právo Pravidla pro používání kdykoliv upravit pro budoucí nákupy prostřednictvím Obchodů. Tyto změny se však nebudou týkat Produktů, které jste již zakoupili. O všech změnách Pravidel pro používání budete informováni. V případě, že odmítnete přijmout nová Pravidla pro používání, nebudete již dále moci získávat Produkty v rámci Obchodů.

ZABEZPEČENÍ OBSAHU

Zavazujete se, že nebudete porušovat, obcházet, provádět zpětné inženýrství, dekompilovat, zpětně překládat nebo z jakéhokoliv důvodu jinak manipulovat s jakýmkoliv prvkem Bezpečnostního systému nebo v tom napomáhat jiné osobě či se o to pokoušet. Společnost iTunes může kontrolovat a sledovat dodržování Pravidel pro používání, aniž by vás o tom informovala.

ZABEZPEČENÍ OBCHODŮ

Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup k Obchodům jiným způsobem než prostřednictvím použití softwaru, který je pro tyto účely poskytován společností Apple Inc. nebo skupinou jejích spřízněných společností (dále jen „Apple“). Zavazujete se, že žádným způsobem ani formou nebudete provádět úpravy softwaru poskytovaného společností Apple k přístupu k Obchodům ani používat upravené verze softwaru za jakýmkoliv účelem, včetně získání neoprávněného přístupu k Obchodům. Nejste oprávněni získávat (ani se o to pokoušet) přístup k Účtu, ke kterému nejste oprávněni mít přístup. V případě narušení bezpečnosti systému nebo sítě můžete nést občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost.

Dodáním Produktů na vás nepřecházejí žádná práva k propagačnímu užití Produktů.

Berete na vědomí, že některé aspekty Obchodů, Produktů a správy Pravidel pro používání vyžadují průběžné zapojení společnosti iTunes, a to bez ohledu na to, že společnost iTunes není stranou licenčního ujednání mezi vámi a Vydavateli Produktů.

PŘEDKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ V RÁMCI OBCHODŮ

Obchody mohou nabízet interaktivní funkce, které vám umožňují předkládat materiály (včetně odkazů na obsah třetích stran) v oblastech Obchodů dostupných a zobrazitelných pro ostatní uživatele Obchodů a veřejnost. Souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za veškeré používání těchto funkcí, včetně všech vámi předložených materiálů, že toto použití nebude narušovat nebo porušovat práva jakékoliv jiné strany ani nebude v rozporu s jakýmikoliv zákony, nebude přispívat k neoprávněnému nebo jinak nezákonnému jednání ani k němu nebude vybízet a nebude jinak obscénní. Dále souhlasíte s tím, že jste získali veškerá nezbytná práva a licence. Zavazujete se poskytnout přesné a úplné údaje v souvislosti s předložením jakýchkoliv materiálů vaší osobou v rámci Obchodů. Tímto udělujte společnosti iTunes celosvětovou, časově neomezenou, bezplatnou, nevýhradní licenci na použití takových materiálů v rámci Obchodů nebo v souvislosti s Produkty, a to bez jakékoliv náhrady nebo vzniku závazku vůči vaší osobě. Společnost iTunes si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo nepublikovat žádné materiály a kdykoliv odstranit či redigovat jakýkoliv materiál dle svého výhradního uvážení, a to bez oznámení nebo vzniku odpovědnosti. Nejste oprávněni předkládat svá hodnocení/recenze nebo ratingy Produktů App Store stažených za použití propagačního Obsahového kódu.

Společnost iTunes má právo, ale nikoliv povinnost, monitorovat jakékoliv materiály, které jste předložili nebo které jsou jinak dostupné v rámci Obchodů, za účelem vyšetření jakéhokoliv oznámeného nebo zjevného porušení této Smlouvy a podniknout jakékoliv kroky, které bude společnost iTunes dle svého výhradního uvážení považovat za vhodné, zejména ukončení podle těchto podmínek nebo předpisu společnosti Apple o autorských právech (http://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, Produkty a služby dostupné prostřednictvím Obchodů mohou zahrnovat materiály třetích stran. Společnost iTunes může pro vaše potřeby poskytovat odkazy na webové stránky třetích stran. Souhlasíte s tím, že společnost iTunes nenese odpovědnost za prostudování nebo vyhodnocení obsahu či přesnosti jakéhokoliv materiálu nebo webových stránek třetích stran a neposkytuje ve vztahu k nim jakékoliv záruky ani nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k nim ani jakýmkoliv jiným materiálům, produktům nebo službám třetích stran. Souhlasíte s tím, že nebudete jakékoliv materiály třetích stran používat způsobem, který by narušoval nebo porušoval práva jakékoliv třetí strany, a že společnost iTunes není jakkoliv odpovědná za jakékoliv takové použití z vaší strany.

NEŽÁDOUCÍ MATERIÁLY

Jste srozuměni s tím, že při používání Obchodů můžete přijít do styku s materiálem, který můžete považovat za urážlivý, neslušný nebo nežádoucí, a že takový materiál může, ale nemusí být označen jako explicitní materiál. Souhlasíte s tím, že budete Obchody používat na vlastní riziko a že společnost iTunes nemá vůči vám žádnou odpovědnost za materiál, který může být považován za urážlivý, neslušný nebo nežádoucí. Označení typu produktů a jejich popis jsou pouze orientační a tímto berete na vědomí, že společnost iTunes neručí za jejich přesnost.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Souhlasíte s tím, že Obchody, zejména Produkty, grafika, uživatelské rozhraní, audio klipy, redakční obsah a texty a software používaný k realizaci Obchodů, obsahují majetkové informace a materiál, který je vlastnictvím společnosti iTunes a/nebo Vydavatelů a je chráněn příslušným zákonem na ochranu duševního vlastnictví a dalšími zákony, zejména zákonem o právu autorském. Souhlasíte s tím, že nebudete takové majetkové informace ani materiály jakýmkoliv způsobem používat, s výjimkou používání Obchodů v souladu s touto Smlouvou. Žádná část Obchodů nesmí být jakoukoliv formou nebo jakýmikoliv prostředky reprodukována, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno těmito podmínkami. Zavazujete se, že nebudete žádným způsobem upravovat, zapůjčovat, pronajímat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla z Obchodů a že nebudete využívat Obchody jakýmkoliv nepovoleným způsobem, zejména překračováním nebo zatěžováním kapacity sítě.

Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení této Smlouvy si společnost iTunes a Vydavatelé vyhrazují právo změnit, pozastavit, odstranit nebo znemožnit přístup k jakýmkoliv Produktům, obsahu nebo jiným materiálům zahrnujícím část Obchodů, a to kdykoliv a bez oznámení. Společnost iTunes nebude v žádném případě odpovědná za provedení těchto změn. Společnost iTunes může dále stanovit limity pro používání nebo přístup k určitým funkcím či částem Obchodů, a to v jakémkoliv případě a bez oznámení či vzniku odpovědnosti. Odstranění Produktů z Obchodů nebude mít vliv na Produkty, které jste si již v rámci Obchodů zakoupili.

Autorská práva k Obchodům, včetně kompilací obsahu, zveřejněných materiálů, odkazů na jiné internetové zdroje a popisu těchto zdrojů, jsou vlastnictvím společnosti iTunes a/nebo jejích poskytovatelů licence. Použití jakékoliv části Obchodů s výjimkou použití Obchodů způsobem povoleným v těchto podmínkách je přísně zakázáno a porušuje práva k duševnímu vlastnictví jiných osob a může podléhat občanskoprávnímu nebo trestnímu postihu, včetně možné peněžité náhrady škody, za porušení autorských práv.

Apple, logo Apple, iTunes, App Store a další ochranné známky, servisní značky, grafika a loga společnosti Apple používané v souvislosti s Obchody jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Apple Inc. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Jiné ochranné známky, servisní značky, grafika a loga užívaná v souvislosti s Obchody mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Není vám uděleno žádné právo ani licence ve vztahu ke kterýmkoliv výše uvedeným ochranným známkám a jakémukoliv jejich použití.

UKONČENÍ

Pokud nedodržíte ustanovení této Smlouvy nebo pokud bude mít společnost iTunes vážný důvod k podezření, že jste je nedodrželi, může společnost iTunes na základě svého výhradního uvážení a bez toho, že by vám to oznámila: (i) ukončit tuto Smlouvu a/nebo váš Účet, přičemž budete i nadále povinni uhradit veškeré částky splatné podle vašeho Účtu do data ukončení včetně, a/nebo (ii) zajistit ukončení licence na software a/nebo (iii) znemožnit vám přístup k Obchodům (nebo jakékoliv jejich části).

Společnost iTunes si vyhrazuje právo kdykoliv upravit, pozastavit nebo ukončit poskytování Obchodů (nebo jakékoliv jejich části či obsahu) a nebude vůči vám ani vůči jakékoliv třetí straně odpovědná v případě, že toto své právo uplatní. Tam, kde to bude možné, vás společnost iTunes na jakoukoliv změnu, pozastavení nebo ukončení poskytování Obchodů předem upozorní. Ukončení poskytování Obchodů nebude mít vliv na Produkty, které jste již získali. Může se nicméně stát, že nebudete moci schválit používání Produktů na dalších počítačích.

PROHLÁŠENÍ O ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

a. Společnost iTunes bude poskytovat Obchody s náležitou péčí a odborností. Společnost iTunes nečiní žádné přísliby ani neposkytuje žádné záruky ohledně Obchodů a zejména nezaručuje, že:

(i) vaše používání Obchodů bude nepřerušené nebo bezchybné. Souhlasíte s tím, že společnost iTunes může čas od času Obchody na dobu neurčitou odstranit nebo je kdykoliv zrušit z technických či provozních důvodů a že vás o této skutečnosti bude informovat, pokud to bude možné;

(ii) nedojde ke ztrátě Obchodů, jejich poškození, útoku na ně, zavirování, narušení, útoku hackerů nebo jinému narušení bezpečnosti, které budou představovat případy vyšší moci a v souvislosti s nimiž se společnost iTunes zříká jakékoliv odpovědnosti. Některé Produkty mohou být staženy pouze jednou; poté, co budou staženy, je nelze nahradit, pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k jejich ztrátě. Budete odpovědni za zálohování svého vlastního systému, včetně jakýchkoliv Produktů zakoupených nebo získaných v rámci Obchodů.

b. S výjimkou případů uvedených v bodu (d) níže nebo v případě, že uplatňujete jakékoliv příslušné zákonné právo na refundaci nebo náhradu, nebudou společnost iTunes, její členové představenstva, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, spřízněné osoby, zástupci, dodavatelé nebo poskytovatelé licence v žádném případě odpovědni za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou společností iTunes, jejími zaměstnanci nebo zástupci tam, kde:

(i) nedojde k porušení zákonné povinnosti poskytování náležité péče vůči vaší osobě ze strany společnosti iTunes nebo kteréhokoliv našeho zaměstnance nebo zástupce;

(ii) se nejedná o rozumně předvídatelný důsledek jakéhokoliv takového porušení;

(iii) ke zvýšení ztráty nebo škody došlo v důsledku porušení kteréhokoliv ujednání této Smlouvy z vaší strany;

(iv) vznikla v důsledku rozhodnutí společnosti iTunes odstranit nebo odmítnout zpracování jakýchkoliv údajů nebo obsahu, upozornit vás nebo pozastavit či ukončit váš přístup k Obchodům nebo podniknout jakékoliv jiné kroky v průběhu šetření podezření na porušení Smlouvy nebo v důsledku toho, že společnost iTunes dojde k závěru, že došlo k porušení této Smlouvy; nebo

(v) se týká ušlého zisku (ztráty příjmu), obchodní činnosti nebo zisku či jakékoliv ztráty nebo poškození dat v souvislosti s vaším používáním Obchodů.

c. Společnost iTunes vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila ochranu údajů, které předložíte v souvislosti s Obchody, včetně ochrany před podvodným užitím.

d. Nic z toho, co je uvedeno v této Smlouvě, nezbavuje ani neomezuje společnost iTunes odpovědnosti za škodu způsobenou z hrubé nedbalosti nebo úmyslně či podvodem nebo za smrt či zranění osob.

e. Pokud porušíte tuto Smlouvu, budete vůči společnosti iTunes, jejím členům představenstva, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům a poskytovatelům licence odpovědni za jakýkoliv nárok, který z vašeho porušení vyplývá. Dále ponesete důsledky jakéhokoliv úkonu provedeného společností iTunes v rámci jejího šetření případu podezření na porušení této Smlouvy nebo v důsledku jejího zjištění či rozhodnutí, že došlo k porušení této Smlouvy.

ZMĚNY

Společnost iTunes si vyhrazuje právo kdykoliv tuto Smlouvu změnit a uložit nové či dodatečné podmínky týkající se vašeho používání Obchodů. Tyto úpravy a dodatečné podmínky vám budou oznámeny, a pokud je přijmete, nabudou účinnosti okamžitě a budou začleněny do této Smlouvy. V případě, že se rozhodnete tyto změny nepřijmout, bude společnost iTunes oprávněna tuto Smlouvu ukončit.

RŮZNÉ

Tato Smlouva zakládá úplnou dohodu mezi vámi a společností iTunes a upravují vaše používání Obchodů, přičemž nahrazují veškeré předchozí dohody mezi vámi a společností iTunes. Mohou se na vás vztahovat i další podmínky, které budou platit, pokud využijete jakékoliv související služby, vybrané Produkty, obsah třetí strany či software třetí strany. Pokud se kterákoliv část této Smlouvy stane neplatnou či nevynutitelnou, bude taková část vykládána způsobem, který je v souladu s příslušným právem, aby odrážela v maximální možné míře původní záměr stran, a zbývající části zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Pokud společnost iTunes nebude vymáhat jakékoliv právo či ujednání této Smlouvy, nezakládá to vzdání se práva na uplatnění tohoto či jakýchkoliv jiných ustanovení. Společnost iTunes nebude odpovědná za neplnění jakýchkoliv závazků v důsledku příčin mimo její kontrolu.

Obchody jsou provozovány společností iTunes z jejího sídla v Lucembursku. Zavazujete se dodržovat veškeré místní, státní, federální a národní právní předpisy, směrnice, nařízení a zákony, které se vztahují na vaše používání Obchodů. Tato Smlouva a užívání Obchodů se řídí právem České republiky.

Společnost iTunes vám může zasílat oznámení týkající se Obchodů e-mailem na adresu k vašemu Účtu nebo poštou na poštovní adresu uvedenou u vašeho Účtu, popřípadě uveřejněním v rámci Obchodů. Oznámení nabývá okamžité účinnosti.

Společnost iTunes si vyhrazuje právo podniknout kroky, o nichž je přesvědčena, že jsou přiměřeně nezbytné či vhodné k vymáhání a/nebo ověření dodržování kterékoliv části této Smlouvy. Souhlasíte s tím, že aniž by vůči vám společnost iTunes nesla odpovědnost, má právo sdělit jakékoliv Registrační údaje a/nebo informace o Účtu orgánům činným v trestním řízení, státním úředníkům a/nebo třetí straně, pokud bude společnost iTunes přesvědčena o tom, že je to nezbytné či vhodné k vymáhání a/nebo ověření dodržování jakékoliv části této Smlouvy (zejména práva společnosti iTunes poskytnout součinnost v rámci jakéhokoliv soudního řízení týkajícího se vašeho používání Obchodů a/nebo Produktů a/nebo nároku třetí strany vzneseného v souvislosti s tím, že vaše používání Obchodů a/nebo Produktů je nezákonné a/nebo porušuje práva takové třetí strany).

Kontaktní údaje společnosti iTunes: Naše registrační číslo je RCS Luxembourg B 101 120 a sídlo naší společnosti se nachází na adrese 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Lucembursko.

DALŠÍ PODMÍNKY MAC APP STORE A APP STORE

LICENCE NA PRODUKTY MAC APP STORE A APP STORE

Společnost iTunes vám prodává licenci na užívání softwarových produktů dostupných prostřednictvím služby Mac App Store a App Store (dále společně jen „Produkty App Store“). Existují následující dvě (2) kategorie Produktů App Store: (i) Produkty App Store vyvinuté společností Apple, na které vám společnost iTunes poskytne licenci (dále jen „Produkty Apple“), a (ii) Produkty App Store vyvinuté třetí stranou-vývojářem, která vám na ně poskytla licenci (dále jen „Produkty Třetí Strany“). Kategorie konkrétního Produktu App Store (Produktu Apple nebo Produktu Třetí Strany) je uvedena v rámci aplikace Mac App Store či App Store.

Vaše licence na každý Produkt App Store podléhá Licenční smlouvě pro koncového uživatele licencované aplikace. Souhlasíte s tím, že tyto podmínky budou platit, pokud se na Produkt App Store nevztahuje platná smlouva pro koncového uživatele uzavřená mezi vámi a vydavatelem Produktu App Store (dále jen „Vydavatel“), v kterémžto případě bude pro takový Produkt App Store platit licenční smlouva Vydavatele pro koncového uživatele. Vydavatel si vyhrazuje všechna práva na Produkt App Store, která vám nebyla výslovně udělena.

Berete na vědomí, že licence pro každý Produkt Apple, který získáte prostřednictvím Mac App Store či App Store nebo který propojíte se svým účtem, zakládá závaznou dohodu mezi vámi a společností iTunes. Berete na vědomí, že jakmile si získáte Produkt Třetí Strany od společnosti iTunes, uzavíráte tím závaznou dohodu přímo s Vydavatelem Produktu Třetí Strany, upravující vaše používání tohoto Produktu Třetí Strany; společnost iTunes není stranou licenčního ujednání mezi vámi a Vydavatelem ohledně Produktu Třetí Strany. Vydavatel je u každého Produktu Třetí Strany výhradně odpovědný za Produkt Třetí Strany, jeho obsah, jakékoliv záruky, pokud nedošlo ke zřeknutí se těchto záruk, a jakékoliv nároky, které můžete vy nebo jakákoliv jiná strana uplatnit v souvislosti s Produktem Třetí Strany.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost iTunes a její spřízněné společnosti jsou oprávněnými osobami – třetí stranou Licenční smlouvy pro koncového uživatele licencované aplikace nebo případně licenční smlouvy Vydavatele pro koncového uživatele pro každý Produkt Třetí Strany. Dále souhlasíte s tím, že poté, co přijmete podmínky licence na jakýkoliv takový Produkt Třetí Strany, bude mít společnost iTunes právo (a má se za to, že toto právo akceptovala) vymáhat tuto licenci vůči vám jako oprávněné třetí straně.

KOUPĚ IN -APP

Vybrané Produkty App Store mohou obsahovat funkci, která vám umožní přijímat další služby nebo licence na další funkce nebo obsah k užívání v rámci Produktu App Store (dále jen „Koupě In-App“). Produkty v rámci Koupě In-App, která je realizována při používání Produktu App Store (např. virtuální střelivo), nemohou být převáděny mezi zařízeními, mohou být staženy pouze jednou a poté, co budou staženy, nemohou být nahrazeny. Jakmile je produkt v rámci Koupě In-App získán a vy jej obdržíte, společnost iTunes vůči vám nenese žádnou odpovědnost v případě jakékoliv ztráty, zničení či poškození. Veškeré produkty v rámci Koupě In-App jsou považovány za Produkty App Store a produkty v rámci Koupě In-App přijímané třetí stranou jsou považovány za Produkty Třetí Strany a je s nim tak nakládáno pro účely těchto podmínek.

Ke Koupi In-App musíte vedle autorizace nutné k získání Produktů App Store provést další samostatnou autorizaci tím, že na požádání zadáte vaše heslo; jakmile jste však Koupi In App autorizovali k provedení nákupu, budete moci provést další Koupě In App po dobu patnácti minut, aniž byste opětovně zadávali své heslo. Funkci Koupě In App můžete vypnout tak, že upravíte nastavení svého Zařízení iOS výběrem možnosti Nastavení (Settings), poté Obecné (General) a Omezení (Restrictions), jak je uvedeno na stránkách http://support.apple.com/kb/HT4213.

PŘEDPLATNÉ IN-APP

Vybrané Produkty App Store mohou zahrnovat funkce, které vám umožní získávat obsah na základě předplatného (dále jen „In-App předplatné“). In-App předplatné se automaticky prodlužuje o dobu, kterou si vyberete a, kde to lze uplatnit, bude z vašeho Účtu nejpozději 24 hodin před uplynutím doby trvání stávajícího In-App předplatného stržena příslušná částka. Automatické prodloužení placeného In-App předplatného můžete zrušit zvolením funkce „Manage App Subscriptions“ (předplatné Manage App) ve vašem Účtu a zvolením předplatného, které chcete změnit. V případě, že dojde k navýšení ceny za předplatné, aplikace In-App předplatné bude po předchozím upozornění účtovat novou cenu, ledaže zrušíte automatické obnovování vašeho předplatného. Neplacené In-App předplatné můžete zrušit vymazáním Produktů App Store z vašeho zařízení. U určitých In-App placených předplatných vám může být před stržením příslušné částky z vašeho Účtu nabídnuta zkušební doba zdarma. Pokud se rozhodnete, že si nepřejete In-App předplatné koupit, vypněte automatické prodloužení ve vašem nastavení Účtu v průběhu zkušební doby zdarma. Určité In-App předplatné mohou být označeny jako produkty typu noviny a magazíny. Další informace o nabídce placeného In-App předplatného pro takové produkty jsou k dispozici v prodejním místě v rámci Produktu App Store. Můžeme vás požádat, abyste Vydavateli udělili souhlas s poskytnutím jména, e-mailové adresy a poštovního směrovacího čísla uvedeného na vašem Účtu, aby vám Vydavatel takových produktů mohl zasílat marketingové zprávy o svých produktech v souladu s jeho předpisem o ochraně osobních údajů. Jakmile bude mít Vydavatel tyto informace k dispozici, bude s nimi nakládat v souladu se svým zveřejněným předpisem o ochraně osobních údajů. Doporučujeme seznámit se s postupy Vydavatele v oblasti ochrany osobních údajů předtím, než udělíte svůj souhlas s poskytnutím vašich osobních údajů. Bližší informace jsou uvedeny v předpisu Vydavatele o ochraně osobních údajů, popřípadě se můžete obrátit přímo na Vydavatele. O vrácení je možné požádat jak je stanoveno v našich zásadách pro vrácení peněz výše, jiné vrácení částek nebo produktů či zrušení nebude po zakoupení možné.

FUNKCE POPULÁRNÍ V MÉM OKOLÍ (POPULAR NEAR ME)

Pokud použijete funkci Populární v mém okolí se zapnutými Polohovými službami, společnost Apple bude čas od času automaticky shromažďovat informace týkající některých vašich Produktů App Store, jako například čas, který strávíte na každém Produktu App Store, a kolikrát každý Produkt App Store spustíte. Tyto informace budou uchovávány anonymně a nebudou spojovány s vaším jménem nebo Účtem. Společnost Apple použije tyto informace, jakož i ostatní informace, jako například historii stahování vašich Produktů App Store, aby vám mohla poskytnout doporučení přizpůsobená vašim potřebám.

Společnost Apple může tyto informace používat a kombinovat je se souhrnnými informacemi od ostatních uživatelů, kteří si tuto funkci zvolili, vaší historií nákupů na iTunes Store, údaji o vašem stahování z App Store, souhrnnými údaji o stahování Produktů App Store od ostatních uživatelů a dalšími informacemi, jako je například hodnocení Produktů App Store zákazníky, aby:

• vám poskytovala doporučení ohledně Produktů App Store, médií a jiných produktů a služeb, které byste si chtěli koupit, stáhnout či užívat.

• poskytovala doporučení ostatním uživatelům.

S informacemi o vaší osobě bude vždy nakládáno v souladu se Zásadami společnosti Apple pro ochranu osobních údajů.

Pokud nechcete, abychom tímto způsobem informace z vašeho zařízení nebo systému shromažďovali a využívali, neměli byste aktivovat Polohové služby nebo funkci Populární v mém okolí. Užívání můžete kdykoliv ukončit vypnutím funkce Populární v mém okolí v nabídce Systémové služby v nastavení Polohových služeb na vašem zařízení.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU MAC APP STORE

Není-li dále stanoveno jinak:

(i) Pokud jste fyzická osoba jednající svým jménem, můžete stahovat a používat aplikaci z Mac App Store (dále jen „Produkt Mac App Store“) pro osobní, nekomerční užití na jakémkoli výrobku/zařízení Apple s operačním systémem Mac OS X (dále jen „Počítač Mac“), jež vlastníte nebo máte pod kontrolou.

(ii) Pokud jste obchodní společnost nebo vzdělávací instituce, můžete Produkt Mac App Store stahovat k užívání (a) jednou osobou na každém Počítači Mac užívaném takovou osobou, které vlastníte nebo máte pod kontrolou, nebo (b) více osobami na jednom sdíleném Počítači/Počítačích Mac, který vlastníte nebo máte pod kontrolou. Například jeden zaměstnanec může užívat Produkt Mac App Store na svém stolním počítači – Počítači Mac i notebooku (laptopu) – Počítači Mac nebo více studentů může postupně užívat Produkt Mac App Store na jednom Počítači Mac umístěném v informačním centru nebo knihovně. Aby se předešlo nejasnostem, pro každý Počítač Mac užívaný sériově více uživateli je vyžadována samostatná licence.

(iii) Používání Produktů Mac App Store může vyžadovat přihlášení zadáním identifikačního čísla Apple používaného ke stažení Produktu Mac App Store z Mac App Store. Produkty Mac App Store mohou být aktualizovány pouze pomocí Mac App Store.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU APP STORE A APP STORE PRO APPLE TV

(i) Pokud jste fyzická osoba jednající svým jménem, můžete jakýkoli Produkt App Store stahovat a synchronizovat pro osobní a nekomerční užití na jakémkoliv Zařízení iOS nebo tvOS, které vlastníte nebo máte pod kontrolou.

(ii) Pokud jste obchodní společnost nebo vzdělávací instituce, můžete Produkt App Store stahovat a synchronizovat k užívání (a) jednou osobou na jednom či více Zařízeních iOS nebo tvOS, které vlastníte nebo máte pod kontrolou, nebo (b) více osobami na jednom sdíleném Zařízení iOS nebo tvOS užívaném takovými osobami, které vlastníte nebo máte pod kontrolou. Například jeden zaměstnanec může užívat Produkt App Store na svém iPhone i iPad nebo více studentů může postupně užívat Produkt App Store na jednom iPad umístěném v informačním centru nebo knihovně. Aby se předešlo nejasnostem, pro každé Zařízení iOS nebo tvOS užívané sériově nebo společně více uživateli je vyžadována samostatná licence.

(iii) Budete moci ukládat Produkty App Store až z pěti různých Účtů v jednom okamžiku na kompatibilní Zařízení iOS nebo tvOS.

(iv) Budete moci manuálně synchronizovat Produkty App Store z minimálně jednoho Zařízení iOS autorizovaného společností iTunes, které má manuální synchronizační režim, s tím, že Produkt App Store je spojen s Účtem na primárním zařízení autorizovaném společností iTunes, přičemž primární zařízení autorizované společností iTunes je to, které bylo jako první synchronizováno se Zařízením iOS nebo které jste následně určili jako primárně užívající aplikaci iTunes.

ÚDRŽBA A PODPORA PRODUKTU MAC APP STORE A APP STORE

Společnost iTunes bude odpovědná pouze za poskytování služeb souvisejících s údržbou a podporou Produktů Apple, jak je uvedeno v Licenční smlouvě pro koncového uživatele licencované aplikace nebo případně v samostatné licenční smlouvě pro koncového uživatele či tak, jak je požadováno dle příslušného práva. Vydavatel jakéhokoliv Produktu Třetí Strany bude odpovědný pouze za poskytování údržby a podpory týkající se daného Produktu, jak je uvedeno v Licenční smlouvě pro koncového uživatele licencované aplikace nebo případně v licenční smlouvě Vydavatele pro koncového uživatele či tak, jak je vyžadováno příslušným právem.

LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE LICENCOVANÉ APLIKACE

Na Produkty Mac App Store,Produkty App Store a produkty App Store pro Apple TV (dále společně jen “Produkty App Store”), které lze získat prostřednictvím Mac App Store, App Store a App Store pro Apple TV (dále společně jen “App Stores”), vám je poskytnuta licence; nejsou vám prodány. Vaše licence na každý Produkt App Store, který získáte prostřednictvím App Stores nebo který propojíte se svým účtem, je podmíněna vaším předchozím přijetím této Licenční smlouvy pro koncového uživatele licencované aplikace (dále jen „Standardní EULA“) a souhlasíte s tím, že podmínky této Standardní EULA se budou vztahovat na každý Produkt App Store, na který vám bude poskytnuta licence prostřednictvím služeb App Stores, pokud se na takový Produkt App Store nevztahuje platná licenční smlouva pro koncového uživatele uzavřená mezi vámi a Vydavatelem Produktu App Store; v takovém případě jsou rozhodné podmínky uvedené v samostatné licenční smlouvě pro koncového uživatele. Vaši licenci na jakýkoliv Produkt Apple podle této Standardní EULA nebo jiné samostatné licenční smlouvy s koncovým uživatelem uděluje společnost iTunes a licenci na jakýkoliv Produkt Třetí Strany dle této Standardní EULA nebo jiné samostatné licenční smlouvy s koncovým uživatelem uděluje Vydavatel Produktu Třetí Strany. Jakýkoliv Produkt App Store, který je podmíněn licencí udělenou dle této Standardní EULA, bude dále v těchto podmínkách označován jako „Licencovaná aplikace“. Vydavatel nebo společnost iTunes (dále jen „Poskytovatel licence“) si vyhrazují veškerá práva na Licencovanou aplikaci, která vám nebyla výslovně udělena dle této Standardní EULA.

a. Rozsah licence: Tato licence, kterou vám Poskytovatel licence udělil na Licencovanou aplikaci, je omezena na nepřevoditelnou licenci k užívání Licencované aplikace na jakémkoliv výrobku/zařízení Apple s operačním systémem iOS (zejména na iPad, iPhone a iPod touch) (Zařízení iOS), Mac OS X („Počítače Mac“), hodinky Apple Watch a Apple TV(dále společně jen „Zařízení Apple“), které vlastníte nebo máte pod kontrolou, a to způsobem povoleným Pravidly pro používání stanovenými v Podmínkách služby Mac App Store, App Store a iBooks Store (dále jen „Pravidla pro používání“). Tato licence vám neumožňuje užívat Licencovanou aplikaci na jakémkoliv Zařízení Apple, které nevlastníte nebo nemáte pod kontrolou, kromě výjimek uvedených v Pravidlech pro používání, a Licencovanou aplikaci nesmíte distribuovat ani zpřístupňovat prostřednictvím sítě tam, kde by bylo možno ji užívat ve stejný okamžik na více zařízeních. Tuto Licencovanou aplikaci nesmíte poskytovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, převést, znovu distribuovat nebo na ni udělovat sublicenci, v případě že prodáte zařízení Apple třetí osobě, Licencovanou aplikaci musíte před takovým prodejem ze zařízení Appleodstranit. Z Licencované aplikace nesmíte pořizovat kopie (s výjimkou případů, kdy je tak výslovně povoleno touto licencí a Pravidly pro používání), dekompilovat ji, provádět zpětné inženýrství, zpětně ji překládat, pokoušet se z ní odvozovat zdrojový kód, měnit ji nebo z ní vytvářet odvozená díla, aktualizovat ji nebo jakoukoliv její část (s výjimkou případů, kdy je výše uvedené omezení zakázáno příslušným právem nebo kdy je to povoleno licenčními podmínkami upravujícími používání jakýchkoliv komponentů s otevřeným zdrojem, tvořících součást Licencované aplikace). Jakýkoliv pokus tak učinit představuje porušení práv Poskytovatele licence a jeho poskytovatelů licence. Pokud porušíte toto omezení, můžete být vystaveni trestnímu postihu a může vám být uložena povinnost zaplatit odškodnění.

Podmínky této licence se budou vztahovat i na jakékoliv vyšší verze poskytnuté Poskytovatelem licence, které nahradí a/nebo doplní původní Licencovanou aplikaci, pokud není taková vyšší verze doplněna o samostatnou licenci; v takovém případě jsou řídicí podmínky této samostatné licence.

b. Souhlas s použitím údajů: Souhlasíte s tím, že Poskytovatel licence může shromažďovat a používat technické údaje a související informace, zejména technické informace o vašem zařízení, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních. Tyto informace jsou shromažďovány pravidelně za účelem usnadnění poskytování softwarových aktualizací, podpory produktu a případných dalších služeb týkajících se Licencované aplikace. Poskytovatel může využívat tyto informace za předpokladu, že z nich nelze určit vaši totožnost, aby zdokonalil své produkty nebo aby vám poskytl služby a technologie.

c. Ukončení. Tato licence zůstává v účinnosti, dokud ji vy nebo Poskytovatel licence neukončíte. Vaše práva podle této licence zaniknou automaticky bez výpovědi ze strany Poskytovatele licence, pokud nebudete plnit kteroukoliv z podmínek této licence. Po ukončení platnosti této licence jste povinni Licencovanou aplikaci přestat užívat a zničit veškeré úplné nebo neúplné kopie Licencované aplikace.

d. Služby; Materiály třetích stran. Licencovaná aplikace může umožnit přístup ke službám a k webovým stránkám Poskytovatele licence a/nebo třetí strany (dále společně i jednotlivě jen „Externí Služby“). Užívání Externích Služeb vyžaduje přístup k internetu a užívání některých Externích Služeb vyžaduje vaše přijetí dodatečných podmínek poskytování služeb.

Jste srozuměni s tím, že při používání kterékoliv Externí Služby můžete přijít do styku s obsahem, který může být považován za urážlivý, neslušný či problematický, a který může, ale nemusí, být označen jako obsah s explicitním jazykem a že výsledky jakéhokoliv vyhledávání nebo návštěvy jakýchkoliv URL mohou automaticky a neúmyslně odkazovat na problematický materiál. Souhlasíte s používáním Externí Služby na své vlastní riziko a s tím, že Poskytovatel licence ani jeho zástupci neponesou vůči vám žádnou odpovědnost za obsah, který může být považován za urážlivý, neslušný či problematický.

Vybrané Externí Služby mohou zobrazovat, zahrnovat nebo zpřístupňovat obsah, údaje, informace, aplikace či materiály od třetích stran (dále jen „Materiály Třetích Stran“) nebo mohou odkazovat na webové stránky určitých třetích stran. Používáním Služeb berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel licence ani jeho zástupci nejsou odpovědní za zjišťování či hodnocení obsahu, přesnosti, úplnosti, aktuálnosti, platnosti, dodržování autorských práv, zákonnosti, pravidel slušnosti, kvality nebo jakýchkoliv jiných aspektů Materiálů Třetích Stran nebo jejich webových stránek. Poskytovatel licence, jeho zástupci, jeho vedoucí pracovníci, pobočky, dceřiné společnosti nezaručují ani neschvalují Externí Služby, Materiály Třetích Stran nebo jejich webové stránky či jakékoliv jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran, ani za ně nenesou či nepřebírají vůči vám nebo jakékoliv jiné osobě odpovědnost. Materiály Třetích Stran a odkazy na jiné webové stránky jsou poskytovány pouze pro vaši orientaci.

Finanční údaje zobrazené kteroukoliv Externí Službou slouží pouze pro účely obecné orientace a nesmí sloužit jako rada ohledně investice. Před podpisem jakékoliv transakce s cennými papíry založené na údajích získaných prostřednictvím Externích Služeb byste se měli poradit s finančním nebo daňovým poradcem, který je právně kvalifikován k poskytování finančních porad ve vašem státě či oblasti. Lékařské informace zobrazené jakýmkoliv Produktem App Store nebo v rámci Externích Služeb jsou pouze obecné a informativní a nelze z nich vycházet při stanovení diagnózy nebo doporučení ohledně léčby, neurčí-li tak lékař. Předtím, než použijete informace dostupné v rámci Produktu App Store, byste se měli poradit se zdravotníkem. Geografické údaje poskytnuté kteroukoliv Externí Službou slouží čistě k navigačním účelům a nejsou zamýšleny k tomu, aby se z nich vycházelo v situacích, kdy jsou potřeba přesné geografické informace nebo kdy může chybná, nepřesná, neúplná či opožděná informace vést k úmrtí, zranění nebo škodě na majetku či životním prostředí. Poskytovatel licence, jeho zástupci ani kterýkoliv z jeho poskytovatelů licence nezaručuje dostupnost, přesnost, spolehlivost nebo aktuálnost informací o akciích či geografických údajů či jakýchkoliv jiných údajů zobrazovaných kteroukoliv z Externích Služeb.

Souhlasíte s tím, že Externí Služba zahrnuje majetkový obsah, informace a materiály vlastněné Poskytovatelem licence a/nebo jeho zástupci či poskytovateli licence a které jsou chráněny příslušným právem duševního vlastnictví a jinými právními předpisy, zejména autorským právem, a že tento majetkový obsah, informace či materiály nebudete jakkoliv používat, s výjimkou případů povoleného používání Externích Služeb, nebo používat jakýmkoliv jiným způsobem, který je neslučitelný s podmínkami Standardní EULA nebo který porušuje práva z duševního vlastnictví třetích stran, společnosti iTunes nebo Apple. Žádnou část Externích Služeb nelze žádným způsobem ani prostředky reprodukovat. Souhlasíte s tím, že nebudete žádným způsobem Externí Služby upravovat, pronajímat, poskytovat, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo z nich vytvářet odvozená díla a nebudete žádným nepovoleným způsobem využívat Externí Služby, zejména užívat Externí Služby k přenosu/šíření počítačových virů, červů (tzv. worms), trojských koní nebo poškozujících počítačových programů tzv. malware nebo k překračování nebo zatěžování kapacity sítě. Dále souhlasíte s tím, že nebudete jakkoliv využívat Externích Služeb k obtěžování, zneužívání, sledování (tzv. stalking), urážkám nebo jinému porušování či překračování práv jakékoliv jiné osoby a že Poskytovatel licence ani jeho zástupci nejsou jakkoliv odpovědní za jakékoliv takové užívání ani za jakékoliv obtěžující, urážlivé, pomlouvačné, poškozující nebo nezákonné zprávy či přenosy, které můžete obdržet v důsledku užívání kterékoliv z Externích Služeb.

Externí služby a Materiály Třetích Stran, které jsou dostupné ze Zařízení Apple nebo které jsou v těchto aplikacích zobrazeny či se na ně v těchto aplikacích odkazuje, nejsou dostupné ve všech jazycích ani ve všech zemích či oblastech. Poskytovatel licence nečiní žádné prohlášení ohledně toho, že jsou takové Externí Služby a Materiály vhodné nebo že jsou k dispozici k užívání v konkrétní zeměpisné oblasti. Pokud se takové Externí Služby či Materiály rozhodnete používat nebo zpřístupnit, činíte tak ze své vlastní iniciativy a jste odpovědni za dodržování příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů dané země. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo změnit, pozastavit, odstranit nebo zrušit přístup ke kterékoliv z Externích Služeb, a to kdykoliv bez oznámení. V žádném případě není Poskytovatel licence odpovědný za odstranění nebo zrušení přístupu k takovým Externím Službám. Poskytovatel licence také může stanovit omezení pro užívání vybraných Externích Služeb či přístup k nim, a to kdykoliv, bez oznámení a aniž by mu vznikla jakákoliv odpovědnost.

e. NEPOSKYTNUTÍ ZÁRUKY. V souvislosti s poskytováním Licencované aplikace a jakýchkoliv Externích Služeb plněných či poskytovaných ve váš prospěch na základě Licencované aplikace vynaloží Poskytovatel licence přiměřenou péči a odbornost. Poskytovatel licence nečiní žádné jiné přísliby či záruky ohledně Externích Služeb a zejména nezaručuje, že:

(i) vaše užívání Externích Služeb bude nepřerušené či bezchybné;

(ii) nedojde ke ztrátě Externích Služeb, jejich poškození, napadení, zavirování, narušení, útoku hackerů nebo jinému narušení bezpečnosti a Poskytovatel licence se zříká jakékoliv odpovědnosti související s výše uvedeným. Budete odpovědni za zálohování svého vlastního systému, včetně jakékoliv Licencované aplikace, která je uložena ve vašem systému.

f. Omezení odpovědnosti.

(i) S výjimkou případů uvedených v bodu (ii) nebudou Poskytovatel licence, jeho členové představenstva, vedoucí pracovníci, spřízněné osoby, zástupci, dodavatelé, či poskytovatelé licence v žádném případě odpovědni za jakoukoliv ztrátu či poškození způsobené Poskytovatelem licence, jeho zaměstnanci nebo zástupci tam, kde:

(1) se Poskytovatel licence ani žádný z jeho zaměstnanců či zástupců nedopustí žádného porušení zákonné povinnosti vynaložení řádné péče;

(2) nelze takové porušení předvídat;

(3) ke zvýšení ztráty či poškození došlo v důsledku vašeho porušení jakékoliv podmínky této Licenční smlouvy pro koncového uživatele (dále jen „Smlouva“);

(4) tak vyplývá z rozhodnutí Poskytovatele licence vás upozornit v souvislosti s přístupem k Externím Službám, pozastavit nebo ukončit tento přístup ke Službám nebo učinit jakékoliv jiné úkony v průběhu šetření podezření na porušení podmínek nebo v důsledku toho, že společnost iTunes dojde k závěru, že došlo k porušení této Smlouvy;

(5) se jedná o ušlý zisk, ztrátu podnikání či příjmů nebo o jakoukoliv ztrátu či poškození údajů v souvislosti s vaším užíváním Licencované aplikace.

(ii) Nic v této Smlouvě neruší ani neomezuje odpovědnost Poskytovatele licence za podvod, hrubou nedbalost nebo úmyslné jednání, smrt nebo úraz způsobený jeho nedbalostí.

g. Licencovanou aplikaci nesmíte používat ani jinak vyvážet či znovu vyvážet, s výjimkou případů povolených zákony Spojených států amerických a zákony jurisdikce, ve které byla Licencovaná aplikace získána. Licencovaná aplikace nesmí být zejména vyvážena ani opětovně vyvážena (a) do zemí, na které Spojené státy americké uvalily embargo, nebo (b) kterékoliv osobě či subjektu uvedenému na seznamu zvláště určených státních příslušníků Ministerstva financí Spojených států amerických nebo na seznamu zakázaných osob či subjektů Ministerstva obchodu Spojených států amerických. Používáním Licencované aplikace prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi ani nejste uvedeni na takovém seznamu. Souhlasíte také s tím, že nebudete tyto produkty používat pro jakékoliv účely zakázané právem Spojených států amerických, zejména k vývoji, navrhování, výrobě nebo produkci nukleárních zbraní, raket či chemických nebo biologických zbraní.

h. Licencovaná aplikace a související dokumentace jsou „komerčními položkami“, jak je tento pojem definován v čl. 48 C.F.R. §2.101, sestávajícími se z „komerčního počítačového softwaru“ a „komerční počítačové softwarové dokumentace“, jak jsou tyto pojmy užívány v čl. 48 C.F.R. §12.212 nebo případně 48 C.F.R. §227.7202. Podle čl. 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202-1 až 227.7202-4 je na komerční počítačový software a komerční počítačovou dokumentaci poskytována licence koncovým uživatelům vlády Spojených států amerických (a) pouze jako na komerční položky a (b) pouze s těmi právy, která jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům dle podmínek zde obsažených. Nezveřejněná práva jsou vyhrazena dle autorského práva Spojených států amerických.

i. Tato licence a vaše užívání Licencované aplikace se řídí právními předpisy České republiky. Vaše užívání této Licencované aplikace se dále řídí dalšími místními, státními, národními nebo mezinárodními zákony.

DALŠÍ PODMÍNKY IBOOKS STORE

LICENCE NA PRODUKTY IBOOKS STORE

Berete na vědomí, že společnost iTunes vám prodává licenci na užívání obsahu dostupného prostřednictvím služby iBooks Store (dále jen „Produkty iBooks Store“). Jakmile si Produkt iBooks Store od společnosti iTunes zakoupíte, licence zakládá závaznou dohodu mezi vámi a třetí stranou-vydavatelem takového Produktu iBooks Store (dále jen „Vydavatel“), upravující vaše používání takového Produktu iBooks Store; společnost iTunes není v souvislosti s takovým Produktem iBooks Store stranou licenčního ujednání mezi vámi a Vydavatelem a Vydavatel každého Produktu iBooks Store si vyhrazuje právo na vymáhání podmínek používání týkajících se Produktu iBooks Store. Vydavatel každého Produktu iBooks Store je odpovědný výhradně za tento Produkt iBooks Store, jeho obsah, jakékoliv záruky, pokud se Vydavatel těchto záruk nezřekl, a jakékoliv nároky, které vy nebo jiná strana můžete vznést v souvislosti s tímto Produktem iBooks Store nebo vaším používáním tohoto Produktu iBooks Store.

Berete na vědomí, že Produkt iBooks Store zakoupený prostřednictvím počítače nebude možné zobrazit na žádném počítači, nýbrž že ho bude možné zobrazovat pouze v zařízení iOS s kompatibilním softwarem.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU IBOOKS STORE

(i) Budete oprávněni užívat Produkty iBooks Store pouze pro osobní nekomerční účely.

(ii) Budete moci ukládat Produkty iBooks Store až z pěti různých Účtů najednou na vybraných zařízeních založených na systému iOS, jako je iPad, iPod touch nebo iPhone.

(iii) Budete moci kdykoliv ukládat Produkty iBooks Store na pěti zařízeních autorizovaných společností iTunes (například na počítači).

(iv) Dodáním Produktů iBooks Store na vás nepřechází jakékoliv právo na propagační užívání Produktů iBooks Store ani právo vypalovat Produkty iBooks Store na disk.

(v) Budete moci manuálně synchronizovat Produkty iBooks Store z minimálně jednoho zařízení autorizovaného společností iTunes na zařízení, která mají manuální synchronizační režim, s tím, že Produkt iBooks Store je spojen s Účtem na primárním zařízení autorizovaném společností iTunes, přičemž primární zařízení autorizované společností iTunes je to, které bylo jako první synchronizováno se zařízením nebo které jste následně určili jako primárně užívající aplikaci iTunes.

D. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY APPLE MUSIC

VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY APPLE MUSIC A VŠECH FUNKCÍ Z NÍ PŘÍSTUPNÝCH ("SLUŽBA APPLE MUSIC") SE ŘÍDÍ TOUTO SMLOUVOU, JEŽ JE UZAVŘENA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ ITUNES SARL („ITUNES“).

SLUŽBA APPLE MUSIC

Společnost iTunes poskytuje službu Apple Music, která vám umožňuje mít přístup k digitální hudbě a dalšímu obsahu (dále jen „Produkty Apple Music“) výhradně jako koncový uživatel v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě.

POŽADAVKY NA POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY APPLE MUSIC

Služba Apple Music je dostupná pouze osobám starším 13 let, pokud vám vaše Apple ID nebylo poskytnuto na žádost schválené vzdělávací instituce nebo zřízeno v rámci funkce Sdílení v rodině (Fanily Sharing) vaším rodičem či zákonným zástupcem. Děti mladší 18-ti let by si tuto Smlouvu měly prostudovat se svým rodičem nebo zákonným zástupcem, aby bylo zajištěno, že jí dítě a rodič nebo zákonný zástupce rozumí. Vědomě neshromažďujeme, neužíváme ani nesdělujeme osobní údaje dětí mladších 18 let bez ověřitelného souhlasu rodičů. Rodiče a zákonní zástupci by rovněž měli upozornit nezletilé, že hovory s neznámými lidmi na internetu mohou být nebezpečné, a učinit vhodná opatření, aby děti chránili, a to včetně monitorování, jak používají službu Apple Music.

Služba Apple Music je pro vás dostupná pouze v České republice. Tímto souhlasíte s tím, že službu Apple Music nebudete používat mimo toto území ani se o to snažit. Společnost iTunes může využít technických prostředků k tomu, aby si ověřila, zda toto ustanovení dodržujete.

Používání služby Apple Music vyžaduje kompatibilní zařízení, připojení na internet a určitý software; může vyžadovat pravidelnou aktualizaci; a může být funkčností těchto faktorů ovlivněno. Při pravidelném používání doporučujeme vysokorychlostní připojení na internet, které je v případě videa podmínkou; mohou být účtovány poplatky za přístup nebo přenos dat. Je potřebný iOS 8.4, iTunes 12.2 nebo Android 4.1 či novější verze. Pro některé transakce nebo funkce doporučujeme používat poslední verzi potřebného softwaru, která může být vyžadována. Souhlasíte s tím, že odpovídáte za splnění těchto požadavků, které se mohou čas od času změnit.

VÁŠ ÚČET APPLE MUSIC

Jako registrovaný uživatel služby Apple Music si můžete vytvořit Účet, jak je stanoveno v části "Váš účet" podmínek iTunes Store, a to v souladu s těmito podmínkami. Abyste mohli používat některé funkce služby Apple Music, musíte uvést své Apple ID a heslo nebo použít Touch ID k ověření vašeho Účtu. Zavazujete se poskytnout při registraci a používání služby Apple Music přesné a úplné Registrační údaje iTunes.

iTunes zaznamenává údaje o vašem používání služby Apple Music. Tyto údaje zahrnují zejména, jaké Produkty Apple Music posloucháte (včetně toho, zda jste něco přeskočili nebo zastavili), a dobu, po kterou jste je poslouchali. iTunes může dále shromažďovat údaje o zařízení, jako je IP adresa, druh zařízení, verze a typ operačního systému a unikátní identifikátory zařízení. V souvislosti s vaším Účtem budou dále ukládány také všechny údaje o hudebních preferencích, které iTunes poskytnete. iTunes bude tyto údaje používat pro takové účely, jako je poskytování služby Apple Music, personalizace našich doporučení pro vás, předkládání výkazů poskytovatelům licence a placení poplatků, úprava produktů a služeb Apple včetně služby Apple Music na míru zákazníkům, poskytování podstatné reklamy, ochrana proti podvodům a vymáhání plnění této Smlouvy.

PŘEDPLATNÉ SLUŽBY APPLE MUSIC

Jestliže si zakoupíte předplatné služby Apple Music ("Předplatné služby Apple Music"), bude iTunes automaticky účtovat podle platební metody spojené s vaším Apple ID nebo podle platební metody spojené s vaším účtem Organizátora rodinného sdílení, a to opakovaně, dokud nevypnete automatické obnovení. Automatické obnovení svého Předplatného služby Apple Music můžete kdykoli vypnout v menu Nastavení účtu na svém zařízení nebo počítači, případně v aplikaci Nastavení na svém zařízení. Jestliže automatické obnovení vypnete, budete mít i nadále přístup ke službě Apple Music po zbývající dobu trvání vašeho Předplatného služby Apple Music. Jakmile skončí vaše Předplatné služby Apple Music, ztratíte přístup ke všem funkcím služby Apple Music, které vyžadují Předplatné služby Apple Music, zejména přístup k Produktům Apple Music přístupným prostřednictvím služby Apple Music nebo uloženým na vašem zařízení a ke všem skladbám uloženým ve vaší knihovně iCloud Music. Nákupy Předplatného služby Apple Music jsou konečné (s výjimkou ustanovení našich zásad vrácení peněz). Částka bude účtována podle vaší platební metody nejpozději 24 hodin před uplynutím stávající doby trvání Předplatného služby Apple Music.

Abyste získali nárok na Předplatné služby Apple Music za rodinnou sazbu (pokud je nabízena), musíte být zařazeni do Rodinného sdílení. Jestliže jste Organizátor rodiny, souhlasíte s tím, že iTunes budou automaticky opakovaně účtovat podle vaší platební metody za všechny nákupy Předplatného služby Apple Music, které uskuteční členové vaší Rodiny, dokud nebude vypnuto automatické obnovení na zařízení či počítači příslušného člena Rodiny.

JSTE ODPOVĚDNI ZA VČASNOU ÚHRADU VŠECH POPLATKŮ ZA PŘEDPLATNÉ SLUŽBY APPLE MUSIC A ZA ZAJIŠTĚNÍ PLATNÉ PLATEBNÍ METODY PR ITUNES. Jestliže iTunes nebude moci úspěšně strhnout poplatky za Předplatné služby Apple Music podle vaší platební metody, vyhrazuje si iTunes právo zrušit vaše Předplatné služby Apple Music. Jestliže bude vaše Předplatné služby Apple Music zrušeno, ztratíte přístup ke všem funkcím služby Apple Music, které vyžadují Předplatné služby Apple Music.

Jestliže chcete určit jinou platební metodu nebo jestliže dojde ke změně stavu u vaší platební metody, musíte změnit své údaje v menu Nastavení účtu na svém zařízení nebo počítači; tím může dojít k dočasnému přerušení vašeho přístupu ke službě Apple Music na dobu, po kterou bude iTunes ověřovat vaše nové údaje o platební metodě.

V souvislosti s vaším Účtem nebo jakoukoli funkcí služby Apple Music vás můžeme kontaktovat emailem nebo formou push notifikace, a to zejména v případě, že se vaše Předplatné služby Apple Music automaticky neobnoví nebo bude zrušeno.

Pokud je taková možnost k dispozici, může vám být nabídnuto Předplatné služby Apple Music prostřednictvím vašeho operátora ("Předplatné u operátora"). Jestliže si zakoupíte Předplatné u operátora, bude vám cenu Předplatného služby Apple Music účtovat váš operátor. Váš vztah s operátorem se řídí podmínkami operátora, nikoli touto Smlouvou, a všechny spory v souvislosti s Předplatným u operátora musíte řešit se svým operátorem, nikoli s iTunes. Používáním služby Apple Music souhlasíte s tím, že vás operátor může poskytovat údaje o vašem účtu u operátora, telefonní číslo a údaje o předplatném společnosti iTunes a iTunes může tyto údaje používat na určování stavu vašeho Předplatného u operátora.

KNIHOVNA ICLOUD MUSIC

Funkce Knihovna iCloud Music je dostupná předplatitelům služby Apple Music, kteří se přihlásí pomocí Apple ID. V Knihovně iCloud Music se ukládají skladby a hudební videa zakoupená z iTunes Store a další skladby společně s příslušnými metadaty, playlisty a dalšími informacemi z vašich zařízení, na nichž je aktivována služba Apple Music, abyste k nim mohli mít dálkový přístup. Knihovna iCloud Music se zapne automaticky, když si nastavíte své Předplatné služby Apple Music. Když se přihlásíte do služby Apple Music na dalších zařízeních, budete vyzváni k aktivaci Knihovny iCloud Music. Knihovnu iCloud Music si můžete aktivovat v nastavení aplikace Apple Music na svém zařízení a ve Všeobecných preferencích iTunes na svém počítači. Do Knihovny iCloud Music si můžete uložit až 100,000 skladeb. Skladby zakoupené v iTunes Store se do tohoto limitu nepočítají. Skladby, které nedosahují určitých kritérií, nebo skladby, které nebyly schváleny pro vaše zařízení nebo počítač, nejsou pro službu Knihovna iCloud Music způsobilé. Když skončí vaše Předplatné služby Apple Music, nebudete mít nadále přístup k obsahu uloženému ve své Knihovně iCloud Music, ale skladby dříve pořízené z iTunes Store si můžete stáhnout, jak je stanoveno v části "Automatické doručení a stahování již dříve zakoupených produktů" Smluvních podmínek iTunes Store, a to v souladu s uvedenými podmínkami. Tímto souhlasíte s tím, že budete službu Knihovna iCloud Music používat výhradně pro obsah získaný zákonným způsobem. Používání ve spojení s nezákonným obsahem porušuje práva jiných osob a může mít za následek občanskoprávní a trestněprávní postih vaší osoby, včetně náhrady případných peněžitých škod, za porušení autorských práv.

Když si nastavíte své Předplatné služby Apple Music nebo aktivujete Knihovnu iCloud Music,naskenuje služba Apple Music písňové soubory na vašem zařízení nebo počítači a shromáždí další údaje, které mohou být použity k identifikaci médií ve vaší hudební knihovně, jako jsou například názvy skladeb, interpreti skladeb nebo délka trvání skladeb. Služba Knihovna iCloud Music využívá tyto údaje k porovnání skladeb s těmi, které jsou v současné době k dispozici ve službě Apple Music, a identifikované skladby vám zpřístupní ve formátu, který je v současné době ve službě Apple Music k dispozici. Neidentifikované skladby na vašem zařízení zůstanou v lokálním úložišti a neidentifikované skladby na vašem počítači se stáhnou do Knihovny iCloud Music ve stejném formátu nebo ve formátu, který určí iTunes. Před nastavováním svého Předplatného služby Apple Music nebo aktivací Knihovny iCloud Music byste si měli zhotovit zálohu své hudební knihovny. Společnost Apple nenese žádnou odpovědnost za obsah ztracený v souvislosti s Knihovnou iCloud Music. Knihovnu iCloud Music nepoužívejte jako záložní úložiště obsahu. Společnost iTunes si vyhrazuje právo omezit druh nahrávaného obsahu (např. příliš velké soubory). Identifikované nebo nahrané skladby a související metadata budou dostupná ze zařízení kompatibilního s Apple Music, na němž jste se přihlásili svým Účtem a na němž byla aktivována funkce Knihovna iCloud Music.

Když si nastavíte své Předplatné služby Apple Music nebo aktivujete Knihovnu iCloud Music, iTunes zaznamenává takové údaje, jako jsou stopy, které přehráváte, kde jste zastavili nebo které jste přeskočili, zařízení, která používáte, a čas a délku přehrávání.

PŘEDKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ V RÁMCI SLUŽBY APPLE MUSIC

Služba Apple Music může nabízet interaktivní funkce, které vám umožňují předkládat materiály (zejména vaše jméno, obrázek, obsah, informace a obsah třetích stran) v oblastech služby Apple Music dostupných a zobrazitelných pro veřejnost.

Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za veškeré používání těchto funkcí, včetně všech vámi předložených materiálů, že toto použití nebude narušovat nebo porušovat práva jakékoli jiné strany ani nebude v rozporu s jakýmikoli zákony, nebude přispívat k neoprávněnému nebo jinak nezákonnému jednání ani k němu nebude vybízet a nebude jinak obscénní, nevhodné či nevkusné. Dále souhlasíte s tím, že jste získali veškerá nezbytná práva a licence vztahující se k těmto materiálům a jejich distribuci. Zavazujete se poskytnout přesné a úplné údaje v souvislosti s předložením jakýchkoli materiálů vaší osobou v rámci služby Apple Music. Tímto udělujte společnosti iTunes celosvětovou, bezplatnou, nevýhradní licenci na použití takových materiálů v rámci služby Apple Music a v souvislosti s Produkty Apple Music a marketingem služby Apple Music, a to bez jakékoli náhrady nebo vzniku závazku vůči vaší osobě. Společnost iTunes si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo nepublikovat žádné materiály a kdykoli odstranit či redigovat jakýkoli materiál dle svého výhradního uvážení, a to bez oznámení nebo vzniku odpovědnosti.

Společnost iTunes má právo, nikoli však povinnost, monitorovat jakékoli materiály, které jste předložili nebo které jsou jinak dostupné v rámci služby Apple Music, za účelem vyšetření jakéhokoli oznámeného nebo zjevného porušení této Smlouvy a podniknout jakékoli kroky, které bude společnost iTunes dle svého výhradního uvážení považovat za vhodné, zejména ukončení podle těchto podmínek nebo předpisu společnosti Apple o autorských právech (http://www.apple.com/legal/copyright.html).

POKYNY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ V RÁMCI SLUŽBY APPLE MUSIC

Obsah předkládaný v rámci služby Apple Music musí být v souladu s následujícími pokyny ("Pokyny"), které mohou být průběžně aktualizovány. Jestliže zjistíte obsah předložený v rámci služby Apple Music, který neodpovídá těmto Pokynům, oznamte nám to prostřednictvím funkce Ohlásit problém.

Službu Apple Music nesmíte používat na:

- uvádění nevhodného, urážlivého či škodlivého obsahu, zejména obsahu, který je nezákonný, obtěžující, zastrašující, hanlivý, pomlouvačný, urážlivý, násilný, obscénní, vulgární, narušující soukromí jiné osoby, nenávistný, rasově či etnicky urážlivý či jinak nevhodný;

- uvádění osobních, soukromých či důvěrných informací patřících jiným osobám, zejména telefonních čísel, adres, fakturačních údajů nebo fotografií či videí pořízených nebo distribuovaných bez svolení příslušného subjektu;

- vyžadování osobních údajů od nezletilé osoby;

 

- zpodobňování či vydávání se za jinou osobu, umělce, subjekt, jiného uživatele služby Apple Music, zaměstnance společnosti Apple nebo státního či jiného úředníka ani na jiné nepravdivé uvádění vašeho spojení s jakoukoli fyzickou či právnickou osobou (společnost iTunes si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout, stáhnout, změnit nebo zablokovat jakékoli Apple ID, uživatelské jméno, uživatelský handle nebo jiný identifikátor, který by mohl být považován za zosobnění vaší osoby či vydávání se za jinou osobu nebo vystupování jménem či pod identitou jiné osoby, případně i z jakéhokoli jiného důvodu dle výhradního uvážení iTunes);

 

- účast při porušování autorských práv nebo jiných práv na duševní vlastnictví (včetně uvádění obsahu, který nevlastníte nebo nemáte povolení uvádět) ani na sdělování jakýchkoli obchodních tajemství nebo důvěrných informací v rozporu s dohodou o zachovávání mlčenlivosti nebo pracovní smlouvou;

 

- uvádění nebo zasílání spamů, zejména nevyžádané či nepovolené reklamy, propagačních materiálů nebo informačních oznámení;

 

- plánování jakékoli nezákonné činnosti nebo účast na nezákonné činnosti.

DOSTUPNOST OBSAHU

Společnost iTunes a poskytovatelé licencí si vyhrazují právo změnit, pozastavit, odstranit nebo znemožnit přístup ke službě Apple Music a jakýmkoli Produktům Apple Music, obsahu nebo jiným materiálům představujícím součást služby Apple Music, a to kdykoli a bez oznámení. Společnost iTunes nebude v žádném případě odpovědná za provedení těchto změn. Společnost iTunes může dále omezit používání nebo přístup k určitým funkcím či částem služby Apple Music, a to v jakémkoli případě a bez oznámení či vzniku odpovědnosti.

POUŽÍVÁNÍ OBSAHU

Souhlasíte s tím, že služba Apple Music zahrnuje bezpečnostní technologické prvky, které omezují vaše používání Produktů Apple Music, a že bez ohledu na to, zda Produkty Apple Music jsou nebo nejsou takovou bezpečnostní technologií omezeny, budete je používat v souladu s příslušnými pravidly pro používání, stanovenými společností Apple a poskytovateli licence (dále jen „Pravidla pro používání služby Apple Music“) a že jakékoli jiné použití Produktů Apple Music může zakládat porušení autorských práv. Bezpečnostní technologie tvoří nedílnou součást produktů Apple Music a služby Apple Music. Společnost iTunes si vyhrazuje právo Pravidla pro používání služby Apple Music kdykoli upravit. Zavazujete se, že nebudete porušovat, obcházet, provádět zpětné inženýrství, dekompilovat, zpětně překládat nebo z jakéhokoli důvodu jinak manipulovat s jakýmkoli bezpečnostním technologickým prvkem vztahujícím se k Produktům Apple Music ani v takovém jednání napomáhat jiné osobě či se o to pokoušet. Společnost iTunes může kontrolovat a sledovat dodržování Pravidel pro používání služby Apple Music a vyhrazuje si právo jejich dodržování vymáhat, aniž by vás o tom informovala. Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup ke službě Apple Music jiným způsobem než prostřednictvím softwaru, který je poskytován společností iTunes pro přístup ke službě Apple Music. Nejste oprávněni získávat (ani se o to pokoušet) přístup k Účtu, ke kterému nejste oprávněni mít přístup. Zavazujete se, že žádným způsobem ani formou nebudete provádět úpravy softwaru ani používat upravené verze softwaru za jakýmkoli účelem, včetně získání neoprávněného přístupu ke službě Apple Music. V případě narušení bezpečnosti systému nebo sítě můžete nést občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY APPLE MUSIC

- Budete oprávněni užívat službu Apple Music a produkty Apple Music pouze pro osobní nekomerční účely, pokud vám společnost iTunes nedá svolení k jinému použití.

- Budete oprávněni kdykoli užívat službu Apple Music na deseti zařízeních přiřazených k vašemu Účtu, přičemž pět z těchto zařízení mohou být počítače. Osobní Předplatné služby Apple Music vám umožní poslech v reálném čase (streaming) produktů Apple Music na jednom zařízení, kdežto rodinné Předplatné služby Apple Music (sdílení v rámci rodiny) vám umožní současný poslech streamovaného obsahu až na šesti zařízeních zároveň.

- Nebudete oprávněni vypalovat produkty Apple Music.

- Dodáním služby Apple Music nebo produktů Apple Music na vás nepřecházejí žádná práva ke komerčnímu nebo propagačnímu užití služby Apple Music nebo produktů Apple Music.

MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN

Některé produkty Apple Music, obsah a služby dostupné prostřednictvím služby Apple Music mohou zahrnovat materiály třetích stran. Společnost iTunes může pro vaše potřeby poskytovat odkazy na webové stránky, produkty či služby třetích stran. Souhlasíte s tím, že společnost iTunes nenese odpovědnost za zkoumání nebo vyhodnocení obsahu či přesnosti jakéhokoli materiálu nebo webových stránek, produktů či služeb třetích stran a neposkytuje ve vztahu k nim jakékoliv záruky ani nenese žádnou odpovědnost. Souhlasíte s tím, že nebudete používat žádné materiály třetích stran způsobem, který by narušoval nebo porušoval práva jakékoli třetí strany, a že společnost iTunes není jakkoli odpovědna za případné takové použití z vaší strany.

NEVHODNÉ MATERIÁLY

Jste srozuměni s tím, že při používání služby Apple Music můžete přijít do styku s materiálem, který můžete považovat za urážlivý, neslušný nebo nevhodný, a že takový obsah může, ale nemusí být označen jako obsah s explicitním materiálem. Souhlasíte s tím, že budete službu Apple Music používat na vlastní riziko a že společnost iTunes nemá vůči vám žádnou odpovědnost za materiál, který může být považován za urážlivý, neslušný nebo nevhodný. Označení typu produktů Apple Music a jejich popisy jsou pouze orientační a tímto berete na vědomí, že společnost iTunes neručí za jejich přesnost.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Souhlasíte s tím, že služba Apple Music, zejména produkty Apple Music, grafika, uživatelské rozhraní, audio, video, redakční obsah a texty a software používaný k realizaci služby Apple Music, obsahují chráněné informace a materiál, který je vlastnictvím společnosti iTunes a/nebo poskytovatelů licencí a je chráněn příslušným zákonem na ochranu duševního vlastnictví a dalšími zákony, zejména zákonem o právu autorském. Souhlasíte s tím, že nebudete takové chráněné informace ani materiály jakýmkoli způsobem používat, s výjimkou používání služby Apple Music v souladu s touto Smlouvou. Žádná část služby Apple Music nesmí být jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky reprodukována, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno těmito podmínkami. Zavazujete se, že nebudete žádným způsobem upravovat, zapůjčovat, pronajímat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla ze služby Apple Music a že nebudete využívat službu Apple Music jakýmkoli nepovoleným způsobem, zejména narušováním sítě nebo nadměrným zatěžováním její kapacity.

Veškerá autorská práva ke službě Apple Music (včetně kompilací obsahu, zveřejněných materiálů, odkazů na jiné internetové zdroje a popisu těchto zdrojů) a k příslušnému softwaru jsou vlastnictvím společnosti iTunes a/nebo jejích poskytovatelů licence, kteří si na ně vyhrazují veškerá zákonná a ekvitní práva. POUŽITÍ SOFTWARU NEBO JAKÉKOLI ČÁSTI SLUŽBY APPLE MUSIC, S VÝJIMKOU JEJÍHO POUŽITÍ ZPŮSOBEM POVOLENÝM V TÉTO SMLOUVĚ, JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO A PORUŠUJE PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ JINÝCH OSOB A MŮŽE PODLÉHAT OBČANSKOPRÁVNÍMU NEBO TRESTNÍMU POSTIHU, VČETNĚ MOŽNÉ PENĚŽITÉ NÁHRADY ŠKODY, ZA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV.

Jako uživateli služby Apple Music řádně plnícímu všechny povinnosti a závazky vám může být poskytnut omezený přístup ke stahování vybraných obalů alb k hudebním skladbám uloženým na zařízení. Tento přístup je poskytován pouze z naší dobré vůle a společnost iTunes vám nezaručuje, že budete mít k takovému obalu alba přístup a budete ho moci využívat, a nenese ani odpovědnost za jeho dostupnost a možnost využití. Přístup k obalům alb budete mít pouze v souvislosti se službou Apple Music. Obaly k albům jsou poskytovány výhradně pro osobní použití nekomerční povahy. Souhlasíte s tím, že je nebudete používat způsobem, který by narušoval nebo porušoval tuto Smlouvu nebo práva jakékoli třetí strany, a že společnost iTunes nenese žádnou odpovědnost za jakékoli takové použití z vaší strany.

VÝPOVĚĎ

Pokud nedodržíte kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo pokud bude mít společnost iTunes důvod k podezření, že jste je nedodrželi, může společnost iTunes na základě svého výhradního uvážení, a aniž by vám prominula vaši povinnost uhradit částky splatné na základě vašeho Účtu: (i) vypovědět tuto Smlouvu a/nebo váš Účet; a/nebo (ii) vypovědět licenci na software; a/nebo (iii) znemožnit vám přístup ke službě Apple Music (nebo jakékoli její části).

PROHLÁŠENÍ O ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

a. Společnost iTunes bude poskytovat Službu Apple Music s náležitou péčí a odborností. Společnost iTunes nečiní žádné přísliby ani neposkytuje žádné záruky ohledně Služby Apple Music a zejména nezaručuje, že:

(i) vaše používání Služby Apple Music bude nepřerušené nebo bezchybné. Souhlasíte s tím, že společnost iTunes může čas od času Službu Apple Music na dobu neurčitou odstranit nebo ji kdykoliv zrušit z technických či provozních důvodů a že vás o této skutečnosti bude informovat, pokud to bude možné;

(ii) nedojde ke ztrátě Služby Apple Music, jejímu poškození, útoku na ni, zavirování, narušení, útoku hackerů nebo jinému narušení bezpečnosti, které budou představovat případy vyšší moci a v souvislosti s nimiž se společnost iTunes zříká jakékoliv odpovědnosti. Ponesete odpovědnost za zálohování svého vlastního systému, a to před, v průběhu i po použití Služby Apple Music, včetně jakéhokoliv obsahu nebo dat používaných nebo získaných v rámci Služby Apple Music.

b. S výjimkou případů uvedených v bodu (d) níže nebo v případě, že uplatňujete jakékoliv příslušné zákonné právo na refundaci nebo náhradu, nebudou společnost iTunes, její členové představenstva, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, spřízněné osoby, zástupci, dodavatelé nebo poskytovatelé licence v žádném případě odpovědni za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou společností iTunes, jejími zaměstnanci nebo zástupci tam, kde:

(i) nedojde k porušení zákonné povinnosti poskytování náležité péče vůči vaší osobě ze strany společnosti iTunes nebo kteréhokoliv našeho zaměstnance nebo zástupce;

(ii) se nejedná o rozumně předvídatelný důsledek jakéhokoliv takového porušení;

(iii) ke zvýšení ztráty nebo škody došlo v důsledku porušení kteréhokoliv ujednání této Smlouvy z vaší strany;

(iv) vznikla v důsledku rozhodnutí společnosti iTunes odstranit nebo odmítnout zpracování jakýchkoliv údajů nebo obsahu, upozornit vás nebo pozastavit či ukončit váš přístup ke Službě Apple Music nebo Podniknout jakékoliv jiné kroky v průběhu šetření podezření na porušení podmínek nebo v důsledku toho, že společnost iTunes dojde k závěru, že došlo k porušení této Smlouvy; nebo

(v) se týká ušlého zisku (ztráty příjmu), obchodní činnosti nebo zisku či jakékoliv ztráty nebo poškození dat v souvislosti s vaším používáním Služby Apple Music.

c. Společnost iTunes vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila ochranu údajů, které předložíte v souvislosti se Službou Apple Music, včetně ochrany před podvodným užitím.

d. Nic z toho, co je uvedeno v této Smlouvě, nezbavuje či neomezuje společnost iTunes odpovědnosti za škodu způsobenou z hrubé nedbalosti nebo úmyslně či podvodem nebo za smrt či zranění osob.

e. Pokud porušíte tuto Smlouvu, budete vůči společnosti iTunes, jejím členům představenstva, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům a poskytovatelům licence odpovědni za jakýkoliv nárok, který z vašeho porušení vyplývá. Dále ponesete důsledky jakéhokoliv úkonu provedeného společností iTunes v rámci jejího šetření případu podezření na porušení této Smlouvy nebo v důsledku jejího zjištění či rozhodnutí, že došlo k porušení této Smlouvy.

ZMĚNY

Společnost iTunes si vyhrazuje právo kdykoli tuto Smlouvu změnit a uložit nové či dodatečné podmínky týkající se vašeho používání služby Apple Music. Tyto úpravy a dodatečné podmínky vám budou oznámeny, a pokud je přijmete, nabudou účinnosti okamžitě a budou začleněny do této Smlouvy. V případě, že se rozhodnete tyto změněné podmínky nepřijmout, bude společnost iTunes oprávněna tuto Smlouvu vypovědět.

UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA

 

Jestliže se domníváte, že jakýkoli produkt Apple Music nebo jakýkoli jiný obsah dostupný prostřednictvím služby Apple Music porušuje autorská práva, na něž si činíte nárok, kontaktujte laskavě zástupce společnosti Apple pro záležitosti autorských práv, jak je popsáno v našem předpisu o autorských právech na http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Společnost iTunes může dle svého výhradního uvážení pozastavit a/nebo zrušit Účty uživatelů, u nichž bude zjištěno, že opakovaně porušují stanovené podmínky.

RŮZNÉ

Tato Smlouva zakládá úplnou dohodu mezi vámi a společností iTunes a upravuje vaše používání služby Apple Music, přičemž nahrazuje veškeré předchozí dohody mezi vámi a společností iTunes. Mohou se na vás vztahovat i další podmínky, které budou platit, pokud využijete související služby, obsah třetí strany či software třetí strany. Pokud se kterákoli část této Smlouvy stane neplatnou či nevynutitelnou, bude taková část vykládána způsobem, který je v souladu s příslušným právem, aby odrážela v maximální možné míře původní záměr stran, a zbývající části zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Pokud společnost iTunes nebude vymáhat jakékoli právo či ujednání této Smlouvy, nezakládá to vzdání se práva na uplatnění tohoto či jakýchkoli jiných ustanovení. Společnost iTunes nebude odpovědná za neplnění jakýchkoli závazků v důsledku příčin mimo její kontrolu.

Služba Apple Music je provozována společností iTunes z jejího sídla v Lucembursku. Zavazujete se dodržovat veškeré místní, státní, federální a národní právní předpisy, směrnice, nařízení a zákony, které se vztahují na vaše používání služby Apple Music. Všechny transakce v rámci služby Apple Music se řídí zákony České republiky bez uplatnění ustanovení o kolizních normách. Používání služby Apple Music z vaší strany může podléhat i jiným právním předpisům. Výslovně souhlasíte s tím, že výhradní pravomoc rozhodovat o všech nárocích a sporech v souvislosti se společností iTunes nebo jakkoli souvisejících s vaším užíváním služby Apple Music mají soudy v České republice. Riziko ztráty a vlastnické právo ke všem elektronicky uskutečněným transakcím přechází na kupujícího v České republice okamžikem elektronického přenosu k příjemci. Žádný zaměstnanec ani zástupce společnosti iTunes není oprávněn tuto Smlouvu měnit.

Společnost iTunes vám může zasílat oznámení týkající se služby Apple Music e-mailem na adresu k vašemu Účtu nebo poštou na poštovní adresu uvedenou u vašeho Účtu, případně uveřejněním v rámci služby Apple Music. Oznámení nabývá okamžité účinnosti.

Společnost iTunes si vyhrazuje právo podniknout kroky, o nichž je přesvědčena, že jsou přiměřeně nezbytné či vhodné k vymáhání a/nebo ověření dodržování kterékoli části této Smlouvy. Souhlasíte s tím, že aniž by vůči vám společnost iTunes nesla odpovědnost, má právo sdělit jakékoli údaje o Účtu orgánům činným v trestním řízení, státním úředníkům a/nebo třetí straně, pokud bude společnost iTunes přesvědčena o tom, že je to nezbytné či vhodné k vymáhání a/nebo ověření dodržování jakékoli části této Smlouvy (zejména práva společnosti iTunes poskytnout součinnost v rámci jakéhokoli soudního řízení týkajícího se vašeho používání služby Apple Music a/nebo nároku třetí strany vzneseného v souvislosti s tím, že vaše používání služby Apple Music a/nebo produktů Apple Music je nezákonné a/nebo porušuje práva takové třetí strany).

Poslední aktualizace: 21. října 2015