Palīdzība Japānas un Ekvadoras zemestrīcēs cietušajiem
Ziedo. Palīdzi.