Apple Produktsikkerhet

Kontakte Apple

Hvis du ønsker å rapportere sikkerhetsproblemer som berører Apple-produkter, ta kontakt med product-security@apple.com

Kontakt Apple-siden finnes en oversikt over Apple-kontakter på andre områder enn sikkerhet. Når det gjelder iPod-henvendelser, kan du se siden for enten iPod-kundestøtte eller iPod-tilbakemeldinger for å kontakte teamet direkte.

Når det gjelder teknisk kundestøtte for Apple-produkter, ringer du Apple eller går til nettstedet for Apple-kundestøtte. Assistanse via telefonnummeret er avgiftsbelagt i henhold til Apples standardprogram for teknisk assistanse.

Pressekontakter

E-post: media.help@apple.com
Se http://www.apple.com/no/pr for å få mer informasjon.

Informasjon om PGP-nøkler

Du kan bruke Apples Product Security PGP-nøkkel til å kryptere sensitiv informasjon som sendes via e-post. E-postadressen brukes til overvåking med tanke på mulige produktsikkerhetsproblemer. Fordi vi fokuserer vår responsinnsats slik at den får størst mulig innvirkning på Apples produktlinje, svarer vi vanligvis ikke på e-postmeldinger hvis det ikke er nødvendig med mer informasjon om sikkerhetsproblemet.

Kontrollere sikkerheten på systemet

Her er noen få ting som kan bidra til kontroll og forbedring av sikkerheten på systemet:

  • Se nettsiden om Mac OS X-sikkerhet for å få en oversikt over Mac OS X-sikkerhetsfunksjoner.
  • Pass på at du kjører den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Apple vil gi ut sikkerhetsoppdateringer fra tid til annen, og det å ha den nyeste versjonen av systemprogramvaren som er tilgjengelig, bør forbedre sikkerheten til systemet. Undersøk nettsiden om Apples sikkerhetsoppdateringer for å få mer informasjon.
  • Mac OS X-sikkerhetshåndbøker er tilgjengelig og beskriver hvilke trinn som kan tas for ytterligere å forbedre sikkerheten i systemet.
  • I tillegg til de innebygde sikkerhetsfunksjonene i Mac OS X inneholder Macintosh-produkthåndboken tilbud fra tredjeparts leverandører som kan bidra til å øke sikkerheten i systemet i bestemte situasjoner.

Mac OS X og Mac OS X Server er sertifiserte i henhold til den internasjonalt godkjente Common Criteria-sikkerhetsstandarden.

Sikkerhetsvarsler

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før en full gransking er foretatt og eventuelle nødvendige programrettelser eller -versjoner er tilgjengelig. Apple distribuerer vanligvis informasjon om sikkerhetsproblemer i sine produkter via dette nettstedet og utsendingslisten nedenfor.

Utsendingsliste

Utsendingslisten for sikkerhetskunngjøringer skal gjøre det enkelt å få produktsikkerhetsinformasjon fra Apple.
Du kan abonnere via http://lists.apple.com/, og den er også tilgjengelig via RSS.

Underretninger som er utarbeidet av Apple, er signert med Apple Product Security PGP-nøkkelen. Vi oppfordrer deg om å kontrollere signaturen for å påse at dokumentet faktisk er skrevet av vårt personale og ikke har blitt endret.

Oppdateringer

Undersøk siden med Apple-sikkerhetsoppdateringer for oppdateringer som er utgitt.

Generell produktinformasjon

Generell informasjon om Apple-produkter er tilgjengelig på http://www.apple.com/no/. Denne informasjonen inkluderer produktdokumentasjon i tillegg til tekniske dokumenter, hint, tips og spørsmål og svar.

Samarbeid med andre sikkerhetsgrupper

Apple samarbeider med formelle hendelsesresponsfora for å distribuere informasjon. De fleste sikkerhetsvarsler fra Apple blir distribuert av CERT/CC samtidig som de sendes via Apples egne kanaler. Apple er medlem av Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) og samarbeider med andre FIRST-medlemmer om å spre sikkerhetsrelatert informasjon.

Apple samarbeider også tett med FreeBSD Security-teamet for å analysere og gi ut rettelser i forbindelse med sikkerhetssårbarheter.

Apple Web Server-underretninger

Denne siden krediterer personer som har rapportert mulige sikkerhetsproblemer i Apples webtjenere.