Apples retningslinjer for personvern

Oppdatert 31. mars 2024

Apples retningslinjer for personvern beskriver hvordan Apple samler inn, bruker og deler personopplysningene dine.

I tillegg til disse retningslinjene for personvern har vi integrert informasjon om data og personvern i produktene våre og i enkelte funksjoner der vi ber om tillatelse til å bruke personopplysninger. Slik produktspesifikk informasjon er merket med symbolet for data og personvern. 

Privacy Icon

Du får muligheten til å gjennomgå den produktspesifikke informasjonen før du tar i bruk de aktuelle funksjonene. Du kan også vise denne informasjonen når som helst i innstillingene som er relatert til disse funksjonene, og/eller på nettet på apple.com/no/legal/privacy/data

Du kan gjøre deg kjent med retningslinjene for personvern, som er tilgjengelige via overskriftene nedenfor, og ta kontakt med oss hvis du lurer på noe.

Last ned en kopi av disse retningslinjene for personvern
 
Retningslinjer for personvern for Apples helsestudieapper

 • Hva regner Apple som personopplysninger?

 • Personvernrettighetene dine hos Apple

 • Personopplysninger Apple samler inn fra deg

 • Personopplysninger Apple mottar fra andre kilder

 • Apples bruk av personopplysninger

 • Apples videreformidling av personopplysninger

 • Beskyttelse av personopplysninger hos Apple

 • Barn og personopplysninger

 • Informasjonskapsler og annen teknologi

 • Overføring av personopplysninger mellom land

 • Personvernhensynet omfatter hele selskapet

 • Spørsmål angående personvern