Vi er opptatt av å beskytte informa­sjonen din.

Personvern er innebygd helt fra starten. Produktene og tjenestene våre inkluderer nyskapende tekno­logier og teknikker for personvern, utviklet for å minimere hvor mye data vi – og alle andre – har tilgang til. Kraftige sikkerhetsfunksjoner bidrar til å forhindre at noen andre enn deg får tilgang til informasjonen din. Og vi jobber kontinuerlig med nye løsninger for å beskytte personlige opplysninger.

Safari

Nettleseren Safari har avanserte funksjoner som er med på å sikre personvernet. Du beskyttes mot sporing fra et nettsted til et annet, og mengden av data til tredjeparter begrenses.

Se dokumentet om personvernfunksjonene i Safari (PDF)

Intelligent sporingsbeskyttelse

Du har kanskje lagt merke til at når du søker etter varer du vil kjøpe, dukker de opp overalt på nettet senere. Dette skjer når en tredjepart sporer informasjons­kapsler og andre nettsteds­opplysninger for å vise deg annonser på ulike nettsteder. Intelligent sporingsbeskyttelse bruker det nyeste innen maskin­læring og intelligent tekno­logi på enhetene til å bekjempe slik sporing. Teknologien skiller tredjepartsinnhold som brukes til å spore deg, fra andre opplysninger om nettsurfingen din, slik at det du ser på nettet, bare er for dine øyne – ikke anno­nsører. Og siden intelligent sporings­beskyttelse er på som standard trenger du ikke å endre på noen av innstillingene.

Sporingsbeskyttelse mot sosiale widgeter

Sosiale widgeter som er innebygd på nettsider, som liker-knapper, del-knapper og kommentarfelt, kan brukes til å spore det du gjør – selv om du ikke klikker på dem eller bruker dem. Safari blokkerer denne sporingen som standard, og forhindrer sosiale widgeter fra å innhente informasjon om deg med mindre du gir dem tillatelse til det.

Beskyttelse mot nettstedssporing

Safari har innebygde funksjoner som forhindrer annonsører og nettsider fra å bruke den unike kombinasjonen av egenskaper ved enheten din til å opprette et «fingeravtrykk» de kan spore deg med. Slike egenskaper omfatter blant annet enhetstype og nettleser­konfigurasjon samt fonter og programtillegg du har lagt til. For å bekjempe slik nettstedssporing formidler Safari bare en forenklet versjon av system­konfigurasjonen, slik at flere enheter fremstår som like og det dermed er vanskeligere å skille ut hvilken som er din. Denne beskyttelsesfunksjonen er på som standard, så du trenger ikke gjøre noe mer for å ta den i bruk.

Privat nettlesing

Når du slår på Privat nettlesing, blir ikke nettstedene du besøker en del av Safari-loggen. Nettleseren husker heller ikke hva du søker etter, og arkiverer ikke informasjon fra skjemaer du fyller ut på nettet. Du kan bruke innholdsblokkering til å kontrollere hva som lastes opp i nettleseren, og hindre forsøk på å spore aktiviteten din på ett eller flere nettsteder. Støtte for innholdsblokkering er utformet slik at funksjonen ikke kan sende utviklere informasjon om hva du ser på.

Søk

I det smarte søkefeltet i Safari kan du skrive inn navnet på nettsider, nettadresser og ting du vil søke etter, på ett og samme sted. Safari begrenser mengden data til tredjeparts søkemotorer til et minimum. For eksempel deles ingen informasjon i informasjon­s­kapsler eller nøyaktig posisjon, noe som kan skje hvis du søker på andre måter. Safari lar deg også sette DuckDuckGo som standard-søkemotor, slik at du kan søke etter ting på nettet uten å bli sporet.

Kart

Personlig tilpassede funksjoner blir opprettet ved å bruke data på enheten din. Og når data blir sendt fra enheten din til Kart-tjenesten, knyttes de opp mot tilfeldige identifikatorer, slik at Apple ikke får en profil basert på søkene du gjør og hvor du beveger deg.

Personlig tilpasning

Nyttige funksjoner, som at du kan finne ut hvor du har parkert bilen, opprettes ved hjelp av data på enheten din. Dette bidrar til å begrense mengden data som sendes til Apple-tjenerne.

Gjennomgående kryptering

Kart-appen bruker gjennomgående kryptering når den holder opplysningene dine synkronisert på tvers av alle enhetene. Dine viktige steder og samlinger er kryptert fra en enhet til en annen, slik at Apple ikke har innsyn i dem. Og når du deler forventet ankomsttid med andre Kart-brukere, kan ikke Apple se hvor du befinner deg.

Tilfeldige identifikatorer

Du trenger ikke å logge på Kart-appen. Informasjonen som Kart samler inn når du bruker appen – for eksempel søkebegreper, navigeringsruter og trafikk­informasjon – er knyttet til tilfeldige identifikatorer, og ikke til Apple ID-en din. Når du bruker appen, tilbakestiller disse identifikatorene seg selv for å sikre en best mulig opplevelse og for å forbedre Kart.

«Fuzzing» av posisjon

Ved hjelp av en prosess som kalles «fuzzing», går Kart-appen et skritt videre i å skjule posisjonen din i Apple-tjenerne når du søker. Siden stedet du er på kan avsløre identiteten din, bearbeider Kart etter 24 timer den nøyaktige posisjonen du utførte søket fra, til en mindre nøyaktig posisjon. Apple tar ikke vare på søkene dine eller hvor du har vært.

Kart-apptillegg

Apptillegg for skyss- og reservasjonstjenester i Kart kjøres i egne sandkasser og deler tillatelser med de over­ordnede appene sine. Kart deler kun startsted og destinasjon med apptillegg for skysstjenester. Og når du bestiller et bord på en restaurant, kjenner tillegget kun interesse­punktet du trykket på.

Bilder

Ansikts­gjenkjenning og gjenkjenning av gjenstander og motiver gjøres lokalt på enheten, ikke i nettskyen. Det betyr at Apple ikke får se hva som er på bildene dine. Andre apper kan bare få tilgang til bildene dine hvis du gir dem tillatelse til det.

Les det tekniske dokumentet om Bilder (PDF)

Minner og delingsforslag

Minner-funksjonen og delingsforslagene i Bilder-appen bruker intelligent tekno­logi lokalt på enheten til å analysere bildene dine og organisere dem etter ansikter, steder og annet, for at du enkelt skal kunne finne dem. Siden alt dette skjer lokalt på enheten, får ikke Apple noen informasjon om hvem eller hva som finnes i albumene dine.

iCloud-bilder

Hvis du sikkerhetskopierer bildebiblioteket ditt til iCloud-bilder, beskytter Apple bildene dine på tjenerne våre gjennom kryptering. Bildeinformasjon, som stedet bildet er tatt på eller albumer som er organisert etter sted, kan deles mellom enhetene dine når iCloud-bilder er slått på. Analyser som utføres lokalt på enheten, som ansikts­gjenkjenning og gjenkjenning av gjenstander og motiver, verken synkroniseres eller deles med Apple. Og hvis du slår av iCloud-bilder, kan du fortsatt bruke disse analysefunksjonene.

Delingskontroller

Med macOS, iOS og iPadOS kan du velge om du vil ta med informasjon om stedet bildet er tatt på, redi­geringshistorikk og dybdedata når du deler bildet – uansett om du deler det med en venn eller en app.

Andre apper

Apper kan be om tilgang til ett bilde i stedet for alle sammen. I tillegg kan apper som må legge til et bilde i bildebiblioteket ditt, bare be om å få utføre den ene, spesifikke handlingen – uten å kunne se bildene dine. Du kan fortsatt velge å gi apper generell tilgang til bildene dine om du vil.

iMessage og FaceTime

Meldingene og FaceTime-samtalene dine krypteres gjennom­gående, slik at de ikke kan leses mens de sendes mellom enheter.

Gjennomgående kryptering

Gjennomgående kryptering beskytter samtalene dine i iMessage og FaceTime på alle enhetene dine. Med watchOS, iOS og iPadOS krypteres meldingene på enheten din, slik at det ikke er mulig å få tilgang til dem uten sikkerhetskoden din. iMessage og FaceTime er utformet slik at det ikke er mulig for Apple å lese meldingene dine når de overføres til og fra enheter. Du kan velge å slette meldinger auto­matisk fra enheten etter 30 dager eller ett år, eller beholde dem på enheten på ubestemt tid.

FaceTime

Apple lagrer verken FaceTime-samtalene dine eller gruppesamtaler i FaceTime på tjenere. Når dataene er under overføring, beskyttes samtalene med gjennomgående kryptering.

iMessage-apper

iMessage-apper som lar deg dele klistremerker, sanger og mye mer, uten at du må gå ut av Meldinger, har ikke tilgang til deltakernes faktiske kontaktinformasjon eller samtaler. iOS og iPadOS gir de enkelte appene en tilfeldig identifikator for hver bruker, som tilbakestilles når appen avinstalleres.

iCloud-sikkerhetskopiering

iMessage- og tekst­meldinger sikkerhets­kopieres til iCloud for å gjøre det enkelt for deg, men du kan slå av iCloud-sikkerhets­kopiering når som helst. Og Apple lagrer aldri innholdet i FaceTime-samtaler på noen som helst tjenere.

Siri

Siri er utviklet for å gjøre så mye som mulig av læringen uten nettilgang, lokalt på enheten. Søk og forespørsler knyttes til tilfeldige identifikatorer – en lang serie tall og bokstaver – og ikke til Apple ID-en din.

Forslag på enheten

Når du ber Siri om å lese opp eller søke etter informasjon, som i Meldinger og Notater, og når Siri kommer med ulike typer forslag i Kart, holdes all informasjonen om deg lokalt på enheten din, og blir ikke sendt til Apples tjenere. Siri-forslag på QuickType-tastaturet er mulig ved hjelp av en Apple-utviklet språkprosess i et nevralt nettverk som kjører direkte på enheten.

Tilfeldige identifikatorer

Selv om Apple prøver å gjøre så mye som mulig lokalt på enheten, er det likevel tilfeller der data kreves i sanntid fra Apple-tjenerne når du bruker bestemte funksjoner, som når du gir Siri en taleforespørsel eller når du søker i Spotlight eller Safari. Når vi må sende informasjon til en tjener, ivaretar vi personvernet ved å bruke tilfeldige identifikatorer og ikke Apple ID-en din. Informasjon om posisjonen din kan bli sendt til Apple for å gi mer nøyaktige svar. Du kan imidlertid deaktivere Stedstjenester når som helst.

Behandling på enheten

Selv når det sendes forespørsler til Apple-tjenerne, holder vi så mye som mulig av din person­lige informasjon lokalt på enheten. Når du for eksempel ber Siri om å lese opp en melding, skjer dette uten at den sendes til Apples tjenere.

Siri og Diktering

Jo mer du bruker Siri og Diktering, desto bedre fungerer og forstår disse funksjonene deg. For å hjelpe Siri og Diktering med å gjenkjenne uttalen din og gi deg bedre svar, sendes visse typer informasjon, som navnet på kontaktene dine og musikk, bøker og podkaster du følger med på, til Apples tjenere via krypterte protokoller. Siri og Diktering knytter ikke denne informasjonen til Apple ID-en din, men i stedet til en tilfeldig identifikator som genereres på enheten. Du kan når som helst nullstille denne identifikatoren ved å slå Siri og Diktering av og på igjen, slik at disse funksjonene starter helt på nytt. Når du slår av Siri og Diktering, sletter Apple dataene knyttet til Siri-identifikatoren, inkludert loggen med utførte forespørsler. Da starter hele læringsprosessen på nytt.

Forbedring av Siri og Diktering

Apple lagrer som standard ikke lydopptak knyttet til bruk av Siri og Diktering. Datagenererte transkriberinger brukes til forbedring av Siri og Diktering. For å bidra til å forbedre Siri, kan du velge å tillate at Apple lagrer og analyserer lydopptak fra din bruk av Siri og Diktering. Du kan trekke tilbake tillatelsen når du måtte ønske. Disse lydsnuttene knyttes til en tilfeldig identifikator, og ikke Apple ID-en din. I tillegg kan du når som helst slette alle Siri- og Diktering-forespørslene, inkludert lydopptak og datagenererte transkripsjoner tilknyttet den tilfeldige identifi­katoren, fra Apples tjenere. Merk at forespørsler som er gjort for mer enn seks måneder siden, og det begrensede utvalget som har blitt analysert, ikke kan slettes, siden de ikke lenger er knyttet til den tilfeldige identifikatoren.

Mer om Spør Siri og personvern

Forslag i Søk

Når du bruker Spotlight i macOS, sendes søkene dine til Apple-tjenere sammen med kontekstuell informasjon som hvor du befinner deg, eller handlinger du utfører når du søker – for å kunne finne frem mest mulig relevante forslag til deg. Informasjonen knyttes til en tilfeldig identifikator, ikke Apple ID-en din, slik at søk og posisjoner ikke knyttes opp mot deg personlig. For forslag i Søk genereres en ny tilfeldig identifikator hvert 15. minutt, og den nøyaktige posisjonen din deles aldri med tjeneren. I stedet benyttes «fuzzing» til å sende en omtrentlig posisjon fra enheten din. Du kan velge å deaktivere forslag i Søk. Hvis du deaktiverer forslag basert på sted, kommer fortsatt Apple til å bruke IP-adressen din til å anslå en omtrentlig posisjon for å gjøre forslagene mer relevante.

Mer om Siri-forslag og personvern

Apple Pay

Apple får ikke vite hva du kjøper, hvor du kjøper det eller hvor mye du betaler for det, når du betaler med kreditt- eller debetkort.

Unikt kontonummer for enheten

Når du legger til et kreditt- eller debetkort eller et forhåndsbetalt kort i Apple Pay gjennom Wallet-appen, sender enheten din kortinformasjonen din samt annen informasjon om kontoen og enheten din til kortutstederen på en sikker måte. Kortnumrene lagres ikke på enheten eller på Apples tjenere. I stedet opprettes det et unikt enhetskontonummer som krypteres på en slik måte at vi ikke kan dekryptere det, og det lagres i Secure Element-komponenten på Apple-enheten. Enhets­kontonummeret i Secure Element-komponenten er atskilt fra operativ­systemet, og det lagres ikke på Apple Pay-tjenere eller sikkerhets­kopieres til iCloud. Apple sporer ikke hva du kjøper når du bruker Apple Pay, så vi kan ikke sammenstille kjøpshistorikken din for å vise deg annonser.

Mer om sikkerhet og personvern i Apple Pay

Transaksjoner i butikker

I butikker brukes enhets­kontonummeret og en transaksjons­bestemt, dynamisk sikkerhetskode for å behandle betalingen. Verken Apple eller enheten din sender de faktiske betalings­kortnumrene til forhandlerne.

Kjøp i appen og på nettsider

Når du betaler i en app eller på en nettside, mottar Apple den krypterte informasjonen om transaksjonen og krypterer den på nytt med en utviklerspesifikk nøkkel før den sendes til utvikleren. Når du gjennomfører en betaling på en MacBook Air med Touch ID eller MacBook Pro med Touch Bar, behandles betalingen i Secure Element-chipen – en sertifisert chip som er de­signet for å lagre betalingshistorikken din på en sikker måte. På andre Mac-datamaskiner kommuni­serer Macen og eventuelle iOS- eller iPadOS-enheter som er logget på samme iCloud-konto, via en kryptert kanal – enten lokalt eller via Apple-tjenere. Apple krever at alle apper og nettsteder som bruker Apple Pay, skal ha retningslinjer for personvern tilgjengelig for brukerne, slik at du kan vite hvordan opplysningene brukes.

Helse

Du har full kontroll over hvilken informasjon som registreres i Helse-appen og hvilke apper som kan få tilgang til dataene i den.

Krypterte data

Informasjonen du legger til om deg selv, står du fritt til å bruke og dele akkurat som du vil. Du velger selv hvilken informasjon du vil lagre i Helse-appen, og hvem som skal ha tilgang til opplysningene. Når telefonen er låst med en sikkerhetskode, Touch ID eller Face ID, er alle helse- og trenings­opplysninger i Helse-appen kryptert. Alle helse­opplysninger som sikkerhetskopieres til iCloud, krypteres både under overføringen og arkiveringen på våre tjenere. Hvis du bruker de nyeste versjonene av watchOS eller iOS og slår på tofaktorautentisering, sikkerhetskopieres helse- og aktivitetsdataene dine på en måte som Apple ikke kan lese.

Deling og sletting av aktivitetsdata

Hvis du bestemmer deg for å avslutte deling av aktivitets­data med en annen bruker, slettes tidligere aktiviteter som er lagret i Aktivitet-appen på den andre brukerens enhet. Du har også mulighet til å skjule aktiviteten din, for eksempel når du er på ferie.

HealthKit

HealthKit gjør det mulig for utviklere å lage helse- og treningsapper som kan dele opplysninger med Helse-appen og med hverandre. Som bruker bestemmer du selv hvilke deler av HealthKit-informasjonen som deles med hvilke apper. Apple krever at hver eneste app på App Store, også de som er HealthKit-kompatible, har retningslinjer for personvern som du kan lese gjennom. Apper som fungerer sammen med HealthKit, tillates ikke å bruke eller videreformidle opplysninger fra HealthKit til tredjeparter i annonseringsøyemed eller til andre former for datautvinning. Appene kan bare dele data med tillatelse fra deg, og kun med det formål å forbedre helsen eller treningsaktivitetene dine eller til forskning på helse. Når du velger å dele disse dataene med pålitelige apper, sendes de direkte fra HealthKit til de aktuelle tredje­partsappene, og går aldri via Apples nettverk.

ResearchKit og CareKit

ResearchKit og CareKit er rammeverk for programvare med åpen kildekode som drar nytte av funksjonene i iPhone. Med ResearchKit kan utviklere lage apper for medisinsk forskning som gjør det mulig å innhente solide og relevante data til studier. CareKit er en plattform for utviklere til å lage apper som hjelper enkeltpersoner med å ta et mer aktivt ansvar for egen helse.

Med ResearchKit velger du selv hvilke studier du vil delta i, og du bestemmer også selv hvilken informasjon du vil gi fra deg til de ulike forskningsappene. Apper som bruker ResearchKit eller CareKit, må ha ditt samtykke for å hente data fra Helse-appen. Alle apper som benytter ResearchKit i for­bindelse med helseforskning på mennesker, må innhente deltakernes samtykke samt informere om deltakernes krav på konfi­densiell behandling og hvordan data deles og behandles.

Appene må også godkjennes av et uavhengig etisk utvalg før studien kan settes i gang. I enkelte ResearchKit-studier kan Apple stå oppført som forsker. Her mottar vi data fra deltakere som har gitt tillatelse til å dele informasjon med forskere, slik at vi kan samarbeide med forskningsmiljøene og finne ut hvordan teknologien vår kan brukes til å gjøre det enklere for folk å ta ansvar for egen helse. Disse dataene mottas på en måte som ikke direkte identifiserer deltakerne for Apple.

Mer om ResearchKit og CareKit

Forbedre Helse og Aktivitet og Forbedre rullestolmodus

Forbedre Helse og Aktivitet og Forbedre rullestolmodus sender informasjon fra iPhone og Apple Watch til Apple, slik at vi kan øke effek­tiviteten til helse- og trenings­funksjonene våre. Dette kan blant annet være data fra Helse- og Aktivitet-appene, bevegelsesmålinger, hvilke andre treningsapper du har installert, omtrentlig plassering og hvor lenge du har brukt Apple Watch. Opplysningene brukes ikke til andre formål og inkluderer ikke informasjon som kan identifisere deg.

Steds­tjenester

Personvernkontrollene i Stedstjenester gir deg en effektiv måte å styre hvilke apper som skal ha tilgang til posisjonen din på.

Se dokumentet om personvernsfunksjonene i Stedstjenester (PDF)

Stedstillatelser for apper

Stedstillatelser lar deg styre i detalj hvilke posisjonsdata du gir apper tilgang til. Du kan velge å gi en app tilgang til steds­informasjonen din én gang eller hver gang du bruker den.

Varslinger om bakgrunnssporing

Motta varslinger når en app bruker steds­informasjonen din i bakgrunnen, slik at du kan bestemme om du vil endre tillatelsen. Varslinger om bakgrunnssporing omfatter nå også et kart som viser deg stedene der den aktuelle appen har brukt posisjonen din i bakgrunnen.

Personvernforbedringer for Wi‑Fi og Bluetooth

Fra og med iOS 13 og iPadOS 13 er det innført endringer i API-et som begrenser hvilke typer apper som kan se navnet på Wi‑Fi-nettverk du kobler deg til. Dette gjør det vanskeligere for appene å finne posisjonen din uten ditt samtykke. For å beskytte deg mot apper som bruker Bluetooth til å finne posisjonen din uten ditt samtykke, inneholder iOS nå også kontroller som gjør at appen må be deg om tillatelse før den bruker Bluetooth til noe annet formål enn å spille av lyd. Du kan når som helst endre innstillingene for apptillatelser i Bluetooth-innstillingene.

Stedskontroller for delte bilder

Med macOS, iOS og iPadOS kan du velge om du vil ta med hvor bildet er tatt – uansett om du deler bildet med en venn eller en app.

Logg på med Apple

Du kan raskt og enkelt logge på apper og nettsider, uten at Apple sporer aktiviteten din eller oppretter en profil av deg.

Se det tekniske dokumentet om Logg på med Apple-funksjonen (PDF)

Logg på uten å bli sporet

Med Logg på med Apple kan du logge på apper og nettsteder ved hjelp av Apple ID-en du allerede har. Når du bruker Logg på med Apple-funksjonen, kan nettstedet maksimalt få informasjon om navnet og e-post­adressen din. Apple kommer verken til å spore eller lage en profil av deg når du bruker Logg på med Apple.

Skjul e-post­adressen din

Hvis du ikke vil dele e-post­adressen din med en bestemt app eller et bestemt nettsted, kan du velge å skjule den. Du kan også velge at Apple oppretter en unik e-postadresse som videresender e-post til den eksisterende innboksen din.

Tofaktorautentisering

Logg på med Apple krever at Apple ID-en din er bekreftet med tofaktorautentisering. Dette gir deg enda sikrere tilgang til kontoer i appene dine.

Underholdning

Underholdningstjenestene våre bruker informa­sjon om ting du lytter til, ser på og spiller, for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Men Apple lager ikke en omfattende profil av aktiviteten din i de ulike tjenestene.

Apple Music

For at Apple Music-funksjoner som Radio og For deg skal kunne gjenspeile musikksmaken din, samler Apple inn noe informasjon om aktiviteten din i appen. Du kan lese mer om dette i «Om Apple Music og personvern» når du oppretter konto. Sangene du strømmer, brukes ikke av noen annen tjeneste til markedsføring rettet mot deg. Og hvis du ikke vil at musikksamlingen din skal ligge på våre tjenere, kan du velge å ikke bruke iCloud-musikkbibliotek. iOS og iPadOS gir deg kontroll over hvilke apper som har tilgang til Musikk-kontoen og tilknyttet informasjon. Med Venner-funksjonen i Apple Music kan du dele favoritt­musikken – og bestemme hvilke venner som kan se musikken i profilen din. Apple Music har kun tilgang til de kontaktene du velger å legge til i Venner-funksjonen i Apple Music, ikke hele kontakt­listen din.

Mer om Apple Music og personvern

Apple TV

For å kunne tilby deg personlig tilpassede anbefalinger og gi deg en bedre brukeropplevelse med Apple TV, samler Apple inn informasjon om kjøp, nedlastinger og aktivitet i Apple TV‑appen, som hva du ser på i appen, tilknyttede apper og posisjonen din. Du kan velge å dele hva du ser på i tilknyttede apper, slik at alt innholdet analyseres under ett, og du har selv kontroll over hvilke deler av historikken Apple skal ha tilgang til for å kunne gi deg personlig tilpassede anbefalinger. Du kan slette historikken Apple lagrer om tilknyttede apper i sin helhet, eller slette historikken for enkeltapper.

Mer om Apple TV-appen og personvern

Apple Arcade

Apple Arcade-spill samler ikke inn personopplysninger og sporer ikke informasjon om hva eller hvordan du spiller, uten tillatelse fra deg. Spill i Apple Arcade inneholder ikke annonsering i spillet, og ingen sporing fra tredjeparter.

Mer om Apple Arcade og personvern

App Store

Alle appene i App Store plikter å følge strenge retningslinjer for personvern. De må be om tillatelse fra deg før de får tilgang til ting som bildene dine eller posisjonen din.

Retningslinjer for apper

På App Store krever Apple at apputviklerne følger retningslinjer som er spesifikt utformet for å ivareta brukernes personvern og sikkerhet. Apple krever også at de har retningslinjer for personvern som du kan lese gjennom. Når Apple blir oppmerksomme på en app som bryter med retningslinjene, må utvikleren løse problemet for å unngå at appen blir fjernet fra App Store. Appene må gjennom en evalueringprosess før de gjøres tilgjengelige på App Store.

Apptillatelser

Når en app er installert på enheten, er den nødt til å spørre deg om lov første gang den forsøker å få tilgang til informasjon, for eksempel posisjonen din eller bildene dine. Du kan når som helst gjøre endringer i tillatelsene du har gitt. Og iOS 11 og nyere versjoner samt iPadOS gir deg muligheten til å oppgi posisjonen din til apper kun når du bruker dem. Apple sørger også for at det er enkelte typer data på enheten som apper rett og slett ikke kan få tilgang til, og det er ikke mulig for en app å be om tilgang til samtlige av dataene dine.

iCloud

Alt du lagrer i iCloud, krypteres. Tredjepartsutviklere som bruker CloudKit, har ikke tilgang til Apple ID-en din.

Krypterte data

Innholdet du har i iCloud, for eksempel bilder, kontakter og på innelser, krypteres når det overføres og når det lagres på tjenerne våre. E-post sendes fra enheten din til iCloud med kryptering under overføring, og lagres med sikkerhetsfunksjoner som er spesifikt utformet for å beskytte informasjonen i e-postene, sam­tidig som du har rask og enkel tilgang til dem. Apple krypterer også informasjonen som overføres mellom e-postappene du bruker og iCloud-tjenerne våre for e-post. Enkelte personopplysninger, som data fra Hjem- og Helse-appene, lagres med gjennomgående kryptering – som gir det høyeste nivået av datasikkerhet. Disse dataene beskyttes med en nøkkel som genereres på grunnlag av informasjon som er unik for enheten din og sikkerhetskoden for enheten, som bare du kjenner til. Ingen andre kan få innsyn i eller lese disse dataene.

Tofaktorautentisering

Tofaktorautentisering er et ekstra sikkerhetsnivå for Apple ID-en din. Metoden sikrer at du er den eneste personen som kan få tilgang til kontoen din, også selv om andre får tilgang til passordet ditt. Tofaktorautentisering er enkelt å konfigurere og bruke.

Mer om iCloud-sikkerhet

iCloud-deling

Med iCloud-deling blir identiteten til brukerne ikke avslørt for noen som ikke er blitt invitert til – og har godtatt – en privat deling. Navnet på de delte filene dine og for- og etternavn knyttet til iCloud-kontoen din er tilgjengelige for alle som har tilgang til delingslenken, inkludert Apple. I iOS 11 eller nyere, iPadOS og macOS High Sierra eller nyere blir visse typer person­lige opplysninger, for eksempel Helse-data, synkronisert med gjennomgående kryptering i iCloud og på alle enhetene dine på en måte som gjør at Apple verken kan lese eller få tilgang til dem.

Tredjeparter

Dersom Apple bruker tredjeparts­leveran­dører til opp­bevaring av data, krypterer vi dataene. Tredjeparts­leverandørene får ikke tilgang til krypteringsnøklene, og kan dermed ikke skaffe seg tilgang til opplysningene dine. Apple lagrer krypteringsnøklene i egne datasentre, slik at det er mulig for deg å sikkerhetskopiere, synkronisere og dele iCloud-dataene dine. iCloud-nøkkelring lagrer passordene og kortopplysningene dine på en måte som gjør at Apple verken kan lese dem eller få tilgang til dem.

CloudKit

CloudKit gir tredjeparts­leveran­dører muligheten til å bruke iCloud-lagring i sine egne apper. CloudKit bidrar til å holde valg, innstillinger og appdata oppdatert på alle enhetene dine. Utviklere bruker CloudKit til å gjøre det enklere for deg å bruke appene deres siden du ikke trenger å logge på separat. En standardinnstilling sørger for at utviklerne ikke har tilgang til Apple ID-en din, kun til en unik identifikator. Hvis du gir tillatelse til det, kan utviklere bruke e-posten din til å la andre finne deg i sin app. Du har alltid kontroll over disse tillatelsene og kan slå dem av og på som det passer deg. Dataene dine knyttet til CloudKit deles aldri med utviklere, med mindre du selv velger å dele eller publisere dem.

CarPlay

Alle de kraftige sikkerhetsfunksjonene som er innebygd i iPhone og apper, overføres direkte til CarPlay. Personvernoppdateringer i iOS gjelder også for CarPlay.

Minimering av data

Når du bruker CarPlay, er det iPhone som kjører alle appene du ser – ikke bilen. Dette betyr at Apple kun overfører begrensede metadata til bilen for å gi en sømløs brukeropplevelse – og bare når metadataene er nødvendige for å levere tjenesten. For eksempel kan informasjon om musikkspor deles for å vise sangen du hører på, og tids­punktet for eller varigheten av aktive telefon­samtaler kan vises på instrumentpanelet eller head-up-skjermen.

Andre apper

Tredjepartsapper for lyd, meldinger, taleoppringing og navigasjon kan brukes med CarPlay. Dette gjelder også apper som bilprodusentene selv lager. Ettersom de kjøres på iPhone, gjelder alle sikkerhets­innstillingene overfor tredjepartsapper i iOS også for CarPlay. Og Apple krever alltid at tredjepartsapper har retningslinjer for personvern som du kan lese gjennom.

Hjem

Hjem-appen bruker kryptering for å beskytte informasjonen du overfører til alt HomeKit-tilbehøret ditt. Apper som bruker HomeKit, er underlagt strenge vilkår i retningslinjene våre for utviklere.

Kryptering

Opplysninger om hjemmet ditt krypteres og lagres i enhetens iCloud-nøkkelring. Dataene krypteres også når de sendes til og fra Apple-enheten din og enhetene du styrer hjemme – også når du styrer dem eksternt. Opptak fra overvåkingskameraer som bruker Sikre HomeKit-videoer, analyseres lokalt på Apple-enhetene før de overføres på en sikker måte til iCloud med gjennom­gående kryptering.

Beskyttelse av steds­informasjon

Når appene utfører auto­matiske handlinger basert på hvor du befinner deg, for eksempel når de slår på lyset hjemme, er det HomeKit som iverksetter disse handlingene på enheten din. Dermed får ikke appen informasjon om hvor du er. Du kan også deaktivere bruk av steds­informasjon når du vil.

App-beskyttelse

Apper som bruker HomeKit begrenses av retnings­linjene for utviklere til bare å bruke data til konfigurasjons- eller automatiserings­tjenester i hjemmet.

Tilfeldige identifikatorer

Hvis du kommer med forespørsler til Siri via HomeKit-enhetene dine, knyttes informasjonen opp mot en tilfeldig identifikator, ikke Apple ID-en din.

Sikre HomeKit-videoer

I iOS 13 og iPadOS 13 sørger Sikre HomeKit-videoer for at aktivitet som registreres av overvåkningskameraene dine, analyseres og krypteres av Apple-enhetene dine hjemme før de lagres på en sikker måte i iCloud.

HomeKit-kompatible rutere

HomeKit-kompatible rutere gjør at du kan se og admini­strere internettrafikken fra annet tilbehør, både hjemme og på nettet.

Utdanning og barnas personvern

Funksjoner som Skjermtid, Familiedeling og Apple-utviklede apper til utdanning gjør at lærere og foreldre kan ha kontroll med barnas informasjon.

Skjermtid

Du kan bruke Skjermtid til å få bedre oversikt og kontroll over tiden barna dine bruker i apper og på nettsteder. Med Aktivitetsrapporter får du en detaljert oversikt over all appbruken, varslinger og antall ganger enheten har blitt plukket opp. Denne informasjonen er bare synlig for barna selv, deg og dem du velger å dele den med. Du kan også angi hvor mye tid barna dine får bruke i bestemte apper og på bestemte nettsteder i løpet av en dag.

Mer om Skjermtid

Foreldrekontroll

Med Skjermtid kan du slå på foreldrekontroller og angi restriksjoner på barnas Apple-enheter for å bestemme hvilke nettsteder barna har tilgang til, hva slags filmer og TV-programmer de kan se på, tilgangen til FaceTime og Kamera, og hvorvidt de kan laste ned apper fra tredjeparter. Du kan også angi restriksjoner knyttet til personvern­innstillinger, for eksempel for Bilder og Stedstjenester, slik at barna ikke kan endre innstillingene selv.

Familiedeling

Med Familiedeling kan barna ha egne Apple ID-er som er godkjent av familieorganisatoren. Apple har utviklet hjelpefunksjoner som Spør om kjøp, der foreldre må godkjenne appnedlastinger eller kjøp i apper slik at de har kontroll over hva barna kan kjøpe med Apple ID-en sin. Apple krever samtykke fra en forelder eller foresatt ved oppretting av Apple ID for barnet, og sørger for at den voksne kan få innsyn i barnas aktiviteter og innholdet de bruker.

Apper til utdanning

Apple selger ikke elevinformasjon, og deler den heller aldri med tredjeparter til bruk i markedsføring eller annonsering. Apple verken samler inn, bruker eller videreformidler opp­lysninger om elever fra Apple School Manager, Skolearbeid-appen, Klasserom-appen, iTunes U eller Administrerte Apple ID-er til andre formål enn å tilby relevante utdannings­tjenester. Apple sporer heller ikke elever, og lager ikke profiler basert på e-poster eller nettsurfing. Foreldre kan bestemme om elevene skal delta, og elevene har tilgang til sin egen informasjon på enhetene sine.

Mer om sikkerhet og personvern i utdanningen Se ISO-sertifiseringen ISO 27001 (IS 649475) Se ISO-sertifiseringen ISO 27018 (PII 673269)

Erklæring om elevers personvern (Student Privacy Pledge)

Alle relevante avtaler og prosesser er harmonisert med EUs personvernforordning, slik at elevenes og lærernes personvern blir ivaretatt på best mulig måte. I tillegg har Apple undertegnet en erklæring om elevers personvern (Student Privacy Pledge), som understreker vår forpliktelse til å beskytte opplysningene til elevene, foreldrene og lærerne.

Les Student Privacy Pledge

Apper for barn og App Store

Apple har retningslinjer for alle apper som ivaretar brukernes personvern og sikkerhet. For apper rettet mot barn, har Apple ytterligere sikkerhets­krav med tanke på å beskytte informasjon om barna og forhindre upassende markedsføring. Når foreldre laster ned en app til barnet sitt fra Barn-kategorien i App Store, mener vi de skal ha innsyn i hvordan data om barnets bruk av enheten kan bli overført og være sikre på at barnet ikke utsettes for upassende reklame.

Personvern er innebygd.

Personvern spiller en grunnleggende rolle i design­prosessen. Vi bygger inn beskyttelsesmekanismer i alle Apple-produkter, -apper og -tjenester.

Minimering av data

Hos Apple har vi et prinsipp om at vi bare samler inn person­opplysningene som kreves for å levere tjenestene du har behov for. Apple analyserer og behandler personopplysninger lokalt på enheten der dette er mulig. I tilfeller der vi må bruke spesifikke personopplysninger, minimerer vi mengden opplysninger som brukes til levering av den aktuelle tjenesten – for eksempel posisjonen din når du bruker Kart. Apple lager ikke noen omfattende profil for annonserings­formål basert på hvordan du bruker produktene og tjenestene våre.

Intelligent tekno­logi lokalt på enheten

Apple bruker maskin­læring for å gi deg en bedre bruker­opplevelse og ivareta personvernet. Dette gjøres direkte på enheten din, slik at ingen andre får tilgang til opplysningene dine. Vi bruker det til gjenkjenning av bilder og motiver i Bilder lokalt på enheten, til tekstforslag i tastaturer med mer. For eksempel kan A13 Bionic-chipen og Neural Engine på iPhone gjenkjenne mønstre, beregne hva som kommer til å skje, og lære av erfaring – akkurat som deg. Dermed kan enheten din lage en personlig tilpasset bruker­opplevelse uten at din person­lige informasjon må analyseres på Apple-tjenerne. Utviklere kan bruke rammeverkene våre, blant annet Create ML og Core ML, til å lage impo­nerende og nye app-opplevelser som ikke krever at dataene dine sendes utenfor enheten. Det betyr at apper kan analysere brukernes oppfatninger, klassifisere motiver, oversette tekst, gjenkjenne håndskrift, gi tekstforslag, merke musikk og mye mer, uten at det går ut over personvernet.

Innsyn og kontroll

Når Apple faktisk innhenter personopplysninger, er vi åpne og tydelige om dette. Vi sørger for at du vet hvordan personopplysningene dine brukes, og hvordan du kan velge bort slik bruk til enhver tid. Kontroller for data og personvern gjør det enkelt å gjøre seg kjent med hvordan Apple bruker personopplysningene dine, før du logger på eller begynner å bruke nye funksjoner. Vi har også et sett med egne verktøy for administrering av personverninnstillinger på Data og personvern-siden. I iOS 13 kan du for eksempel velge å gi en app tilgang til steds­informasjonen din én gang eller hver gang du bruker den. Og du vil motta en varsling når en app bruker steds­informasjonen din i bakgrunnen, slik at du kan bestemme om du vil endre tillatelsen.

Gå til siden Data og personvern

Apple beskytter identiteten din

Apple har utviklet tekno­logier som bidrar til å skjule identiteten din i de tilfellene data må sendes til Apples tjenere. Noen ganger skjer dette i form av tilfeldige identifikatorer som gjør at dataene ikke knyttes opp mot Apple ID-en din. Vi har også gjort banebrytende arbeid med Differensielt personvern, som gir oss innsikt i bruksmønstre – uten at det går på bekostning av brukerens personvern. Hvis du velger å sende analysedata om bruk av enheten til Apple, kan du ikke identifiseres ut fra informasjonen som samles inn. Personlige data blir enten ikke logget i det hele tatt, fjernes fra rapporter før de sendes til Apple, eller beskyttes av tekno­logi som Differensielt personvern. Dette gjør oss i stand til å levere og forbedre tjenestene, sam­tidig som personvernet ivaretas.

Se dokumentet om Differensielt personvern (PDF)

Datasikkerhet

Uten datasikkerhet, ingen personvern. Alle Apple-enhetene kombinerer maskinvare, programvare og tjenester som er utformet for å fungere sammen slik at du får maksimal sikkerhet og en opplevelse som ikke skjuler noe for brukeren. Skreddersydd maskinvare – som Secure Enclave på iPhone, iPad og Mac – drifter kritiske sikkerhetsfunksjoner som kryptering av data. Sikkerhetsfunksjoner i programvaren bidrar til å holde operativ­systemet og tredjepartsapper sikre. Apple har implementert tjenester med mekanismer for sikre programvare­oppdateringer, et trygt økosystem for apper og betalinger samt en sikrere bruker­opplevelse på nettet. Apple-enheter beskytter ikke bare enheten og lagrede data, men hele økosystemet, inkludert alt brukerne gjør lokalt, på nettverk og gjennom velkjente internettjenester.

Se dokumentet om iOS-sikkerhet (PDF) Se dokumentet om Face ID-sikkerhet (PDF)