Juridisk informasjon

Programvarelisensavtaler for sluttbruker

Gå gjennom vilkårene i Apples programvarelisenser. Hvis du vil ha informasjon om programvarelisensiering for utviklere, kan du besøke Apples Utviklerwebsted.

Maskinvaregarantier

Før du kjøper et nytt eller fornyet maskinvareprodukt fra Apple, kan du lese gjennom våre garantier, også begrensningene.

Vilkår for Apple-medietjenester

Les betingelser og vilkår som gjelder for kjøp, gavekort og godtgjørelser i iTunes Store, Mac App Store, App Store, iBooks Store og Apple Music.

Serviceprodukter

Les gjennom vilkårene for AppleCare-produkter, for eksempel AppleCare Protection Plan og Mac OS X Server Software Support.

Tjenestevilkår

Omfatter tjenestevilkår for .Mac, iPhoto, apple.com og Apples diskusjonsgrupper.

Retningslinjer

Les gjennom Apples retningslinjer for uoppfordrede forslag eller få informasjon om Apples retningslinjer for personvern.

Varemerke, opphavsrett og åndsrett

Se Apples liste over varemerker, og retningslinjer for hvordan de brukes. Les informasjonen om opphavsrett hvis du vil vite hvordan du kan få tillatelse til å bruke materiell som tilhører Apple, eller rapportere et brudd på bestemmelsene om opphavsrett.

Juridisk kontaktinformasjon

Viktig juridisk informasjon for forespørsler om varemerker, opphavsrett, falske produkter, patenter, piratkopiering av programvare og mindre klager eller krav.

Eksportsamsvar

Les Apple Inc. sin eksportsamvarsmatrise for produkt/land.

Leverandørvilkår

Tilleggsvilkår for leverandører som utfører tjenester for bestemte kunder på vegne av Apple.

Noe av dette innholdet er bare tilgjengelig på engelsk.