Vilkår og betingelser for tjenester under Apple Media

Disse vilkår og betingelser utgjør avtalen mellom deg og Apple («avtalen»). Vennligst les avtalen nøye. For å bekrefte at du har forstått og aksepterer disse vilkårene, klikk «Aksepter».

A. INTRODUKSJON TIL VÅRE TJENESTER

Denne avtalen regulerer din bruk av Apples tjenester («tjenestene»), gjennom hvilke du kan få tilgang til, kjøpe, leie, abonnere på innhold, apper («apper») og andre kjøp i app-tjenester («innhold»). Innholdet kan tilbys gjennom Tjenestene, av Apple eller en tredjepart.. Ved opprettelse av konto for bruk av tjenestene spesifiserer du at du bor i og skatter til Norge («hjemlandet»). Og våre tjenester er tilgjengelige for deg i hjemlandet, samt andre EU-medlemsland du befinner deg i midlertidig. Bruk av tjenestene krever kompatible enheter, programvare (siste versjon anbefales og kan være påkrevet) og internettilgang (avgifter kan forekomme) for bruk av våre tjenester. Bruk av tjenestene kan bli påvirket av disse faktorene.

B. BRUK AV VÅRE TJENESTER

BETALING, AVGIFTER OG REFUSJONSRETNINGSLINJER

Du kan anskaffe innhold fra våre tjenester enten gratis eller mot betaling. Begge disse anskaffelsesmåtene refereres til som en «transaksjon». Ved hver transaksjon anskaffer du lisens kun til bruk av innholdet. Hver transaksjon er en elektronisk kontrakt mellom deg og Apple, og/eller deg og personen eller virksomheten som leverer innholdet i våre tjenester. Er du imidlertid kunde av Apple Distribution International og kjøper en app eller bok, er Apple Distribution International ansvarlig selger, som betyr at du anskaffer innholdet fra Apple Distribution International og at det er lisensiert av app-leverandøren (som definert under) eller utgiveren. Ved utføring av din første transaksjon vil vi be deg velge hvor ofte vi skal spørre om ditt passord for fremtidige transaksjoner. Dersom du aktiverer Touch ID for transaksjoner, vil vi be deg om å verifisere alle transaksjoner med ditt fingeravtrykk, og hvis du aktiverer Face ID for transaksjoner, vil vi be deg om å verifisere alle transaksjoner med ansiktsgjenkjenning. Du kan når som helst administrere passordsinnstillingen din ved å følge disse instruksjonene: https://support.apple.com/no-no/HT204030. Apple vil belaste ditt valgte betalingsmiddel (kredittkort, betalingskort, gavekort/kode eller annet betalingsmiddel tilgjengelig i ditt hjemland) for alle betalte transaksjoner, inkludert eventuelle skatter og avgifter. Dersom du også har lagt til betalingsmidlet ditt i din Apple Wallet, kan Apple belaste det i Apple Wallet ved hjelp av Apple Pay.  Hvis vi ikke kan belaste betalingsmidlet ditt (f.eks. hvis det har utløpt eller saldoen ikke dekker beløpet), er du ansvarlig for eventuelle penger vi ikke har innhentet, og vi prøver å belaste betalingsmiddelet ditt på nytt ettersom du kan oppdatere informasjonen for betalingsmiddel. Dersom du forhåndsbestiller innhold blir du belastet når innholdet er levert til deg (med mindre du avbestiller før innholdet er tilgjengelig). I henhold til lokal lov kan Apple oppdatere informasjon med hensyn til ditt betalingsmiddel hvis slik informasjon gis av din finansinstitusjon. For ytterligere detaljer om transaksjoner og fakturering, se http://support.apple.com/no-no/HT5582. Du aksepterer å motta alle fakturaer elektronisk, også per e-post. Du aksepterer at prisen for innholdet kan endre seg til enhver tid. Dersom tekniske problemer forhindrer eller i urimelig grad forsinker leveringen av innholdet, kan du ikke gjøre gjeldende andre krav enn omlevering av innholdet eller tilbakebetaling av kjøpesummen, i henhold til hva Apple bestemmer. Fra tid til annen kan Apple motsette seg tilbakebetaling dersom vi finner bevis for svindel, misbruk av rett til refusjon eller annen form for manipulativ opptreden som gir Apple rett til tilsvarende motkrav. Vilkår for bruk av butikkreditt og gavekort/koder er tilgjengelige her: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/no/terms.html.

Angrerett: Hvis du velger å kansellere bestillingen din, kan du gjøre dette innen 14 dager etter at du mottok kvitteringen din, uten å måtte oppgi noen grunn.

For å kansellere bestillingen din, må du informere oss om avgjørelsen din. For å sikre øyeblikkelig behandling anbefaler vi deg å bruke funksjonen Rapporter et problem for å kansellere alle artikler med unntak av abonnementer i tredjepartsapper, Apple Music, iTunes Match, sesongpass, multi-pass, og ikke-innløste iTunes-gaver kjøpt direkte fra Apple. Elementene som er unntatt kan kanselleres ved å kontakte iTunes-kundestøtte. Abonnementstjenester kan kun kanselleres etter første betaling for abonnementet og ikke ved påfølgende automatiske fornyelser. Du har også rett til å informere oss med malen for kanselleringsskjema nedenfor eller gi oss en annen klar beskjed. Hvis du bruker Rapporter et problem sender vi deg en bekreftelse på mottak av kanselleringen umiddelbart.

For å overholde angrefristen må du kontakte oss angående kanselleringen før perioden på 14 dager er over.

Følger av kanselleringen: Vi refunderer deg innen 14 dager etter at vi mottar din melding om kansellering. Vi bruker samme betalingsmiddel som du brukte for transaksjonen, og du blir ikke belastet noen gebyr for refusjonen.

Unntak fra angreretten: Du kan ikke kansellere bestillinger av levering av digitalt innhold hvis du har bedt om at leveringen skal starte og godtatt at du mister angreretten.

Mal for kanselleringsskjema:

- To Apple Distribution International, iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland:

- I hereby give notice that I withdraw from my contract for the following:

[SETT INN BESTILLINGS-ID, ARTIKKEL, ARTIST OG TYPE]

- Ordered on [SETT INN DATO] / received on [SETT INN DATO]

- Navnet på forbrukeren

- Adressen til forbrukeren

- E-postadressen til forbrukeren (valgfritt)

- Dato

APPLE-ID

Bruk av våre tjenester og tilgang til innhold kan kreve en Apple-ID. En Apple-ID er kontoen du bruker på tvers av Apples økosystem. Din Apple-ID er verdifull og du har ansvar for å opprettholde konfidensialitet og sikkerhet rundt den. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle tap som følge av uautorisert bruk av din Apple-ID. Vennligst kontakt Apple dersom du mistenker at din Apple-ID er blitt misbrukt.

Kun personer som har fylt 13 år (eller tilsvarende minimumsalder i ditt hjemland, som fastsatt ved registreringen) kan opprette en Apple-ID og bruke våre tjenester. Apple-ID-er for personer under 13 år kan opprettes av en forelder eller rettsoppnevnt verge gjennom Familiedeling, eller av en godkjent opplæringsinstitusjon.

PERSONVERN

Tjenesten er underlagt Apples Retningslinjer for personvern, som er tilgjengelige på https://www.apple.com/legal/privacy/no/.

BRUKSREGLER FOR TJENESTER OG INNHOLD

Bruk av våre tjenester og vårt innhold krever at reglene under dette punktet («bruksregler») følges. All annen bruk av tjenester og innhold regnes som vesentlig mislighold av denne avtalen. Apple kan overvåke din bruk av tjenester og innhold for å sikre at du følger disse bruksreglene.

Alle tjenester:

- Du kan kun bruke tjenester og innhold til personlige, ikke-kommersielle formål (med unntak av det som fremkommer i avsnittet App Store-innhold nedenfor).

- Apples levering av innhold til deg innebærer ikke noen overføring av rettigheter til kommersiell bruk eller bruk i markedsføringsøyemed, og skal ikke anses som en overføring av eller avkall på noen av opphavsrettshavernes rettigheter.

- Du kan bruke innhold fra inntil fem ulike Apple-ID-er på hver enhet.

- Det er ditt ansvar å ikke miste, destruere eller skade innhold som er nedlastet. Vi oppfordrer deg til å ta regelmessige sikkerhetskopier av innholdet.

- Du må ikke påvirke eller omgå sikkerhetsteknologien som er tilknyttet tjenestene.

- Du har tilgang til våre tjenester kun ved bruk av Apples programvare, og kan ikke tilpasse den eller bruke endrede versjoner av slik programvare.

- Video-innhold krever en HDCP-forbindelse.

Lyd- og videoinnhold Salg og leie:

- Du kan benytte Digital Rights Management (DRM)-fritt innhold på et rimelig antall kompatible enheter som du eier eller råder over. DRM-beskyttet innhold kan brukes på inntil fem datamaskiner og et ubegrenset antall enheter som du synkroniserer til fra disse datamaskinene.

- Innhold du leier kan kun ses på én enhet av gangen og må spilles av innen 30 dager og fullføres innen 48 timer fra da avspilling ble påbegynt (å stoppe, pause eller starte avspilling på nytt forlenger ikke denne perioden).

- Du gis adgang til å brenne en lydspilleliste med kjøpt musikk til disk opp til syv ganger; denne begrensningen gjelder ikke DRM-fritt innhold. Annet innhold kan ikke brennes til disk. Du kan bruke lyd-CD-en hvorpå du har brent ditt innhold på samme måte som du kan bruke en lyd-CD kjøpt fra en ordinær butikk etter lokal opphavsrett.

App Store-innhold:

- Betegnelsen «app» inkluderer apper, for en hvilken som helst Apple-plattform og/eller operativsystem, kjøp i app, tilbehør (f.eks. tastatur), klistremerker og abonnementer tilgjengelige i en app.

- Du kan bruke apper på alle enheter du eier eller råder over.

- Individer som handler på vegne av kommersielle virksomheter, statlige institusjoner eller utdanningsinstitusjoner (en «virksomhet») kan laste ned og synkronisere ikke-Arcade-apper for bruk av enten (i) et enkeltindivid på en eller flere enheter som eies eller kontrolleres av virksomheten; eller (ii) flere individer på delt enhet som eies eller kontrolleres av virksomheten. For ordens skyld presiseres at hver enhet som brukes suksessivt eller samtidig av flere brukere krever en separat lisens.

Apple Music:

- Du kan bruke individuelt medlemskap i Apple Music på inntil 10 enheter (hvorav kun fem kan være datamaskiner).

- Et individuelt Apple Music-medlemskap gir deg tilgang til å strømme på én enhet av gangen; et familiemedlemskap gir deg eller dine familiemedlemmer tilgang til å strømme på inntil seks enheter samtidig.

Apple Arcade:

- Apple Arcade-apper kan kun lastes ned, eller lastes ned på nytt, med en gyldig apple Arcade-prøveversjon eller abonnement.

- Dersom abonnementet ditt utgår, vil apper lastet ned via Apple Arcade ikke lenger være tilgjengelig for deg.

Apple TV-innhold

- For de fleste kanaler kan du streame Innhold på opptil tre enheter samtidig. 

- Du kan oppleve begrensninger i mengden Innhold du kan laste ned, og noe nedlastet Innhold kan utløpe etter en gitt tidperiode etter nedlasting eller første avspilling. Et visst Innhold er kanskje ikke tilgjengelig for nedlasting i det hele tatt.

- Lær mer om bruksreglene for Apple TV-innhold på: https://support.apple.com/en-us/HT210074

NEDLASTING AV TIDLIGERE KJØPT INNHOLD («GJENNEDLASTING»)

Du kan være i stand til å kunne laste ned tidligere ervervet innhold på nytt («gjennedlaste») til dine enheter som er registrert med samme Apple-ID («tilknyttede enheter»). Du kan se hvilket innhold som er tilgjengelig for gjennedlasting i ditt hjemland på https://support.apple.com/no-no/HT204632. Innhold som ikke lenger tilbys i våre tjenester vil ikke kunne lastes ned på nytt.

Regler for tilknyttede enheter (bortsett fra Apple Arcade): Du kan ha opptil 10 enheter (men kun maksimalt 5 datamaskiner) logget på med din Apple-ID samtidig. Hver datamaskin må være autorisert med samme Apple-ID (les mer om autorisering av datamaskiner på https://support.apple.com/no-no/HT201251). Du kan knytte en tilknyttet enhet til en annen Apple-ID én gang per 90 dager.

Regler for tilknyttede enheter for Apple Arcade: Du kan ha opptil 10 enheter innlogget på Apple Arcade per familiemedlem til enhver tid. Enhetene kan være tilknyttet en annen Apple ID hver 90. dag.

ABONNEMENTER

Tjenestene og enkelte apper kan gi deg tilgang til kjøp av innhold eller tjenester på abonnementsbasis («betalte abonnementer»). Betalte abonnementer fornyes automatisk inntil du sier dem opp ved å velge Administrer abonnmenter i kontoinnstillingene. For å lære mer om kansellering av abonnementene dine, gå til: https://support.apple.com/en-us/HT202039. Dersom prisene på et abonnement øker, varsler vi deg, og dersom det er påkrevet, vil vi be om ditt samtykke til å fortsette abonnementet. Kontoen din vil bli belastet tidligst 24 timer før inneværende abonnementsperiode utløper. Hvis vi av én eller annen grunn ikke kan belaste din betalingsmåte (slik som utløp eller manglende dekning), og du ikke har avbrutt betalte abonnementer, er du fortsatt ansvarlig for alle uinnkrevde summer, og vi vil forsøke å belaste betalingsmåten slik du kan oppdatere informasjon om betalingsmåten. Dette kan resultere i en endring av starten av den neste perioden for betalte abonnementer, og kan endre datoen du blir fakturert for hver periode. Vi forbeholder oss retten til å kansellere ditt betalte abonnement hvis vi ikke klarer å belaste betalingsmåten din for å fornye abonnementet ditt.  Enkelte abonnementer tilbyr en prøveperiode før betalingsmåten din belastes. Dersom du beslutter å avslutte et abonnement før vi har belastet deg, må du avslutte abonnementet minst 24 timer innen den gratis prøveperioden utløper.

TILGJENGELIGHET AV INNHOLD OG TJENESTER

Vilkårene i denne avtalen som er relatert til tjenester, innhold, funksjoner eller funksjonalitet som ikke er tilgjengelige i ditt hjemland, er ikke gjeldende for deg med mindre og inntil de blir gjort tilgjengelige for deg. Du kan se hvilket innhold du har tilgang til i ditt hjemland under tjenester eller ved å besøke https://support.apple.com/no-no/HT204411. Visse tjenester og innhold som er tilgjengelig for deg i hjemlandet ditt, er kanskje ikke tilgjengelig når du reiser utenfor hjemlandet ditt.

IKKE-APPLE-ENHETER

Dersom du benytter våre tjenester på en enhet som ikke er av varemerket Apple, kan det hende at du ikke vil få tilgang til alle funksjoner eller typer innhold. Vilkår i denne avtalen som angår funksjoner eller typer innhold som ikke er tilgjengelig for deg er ikke gjeldende for deg. Dersom du senere velger å skaffe deg tilgang til våre tjenester fra en Apple-enhet, aksepterer du at alle vilkår og betingelser i denne avtalen gjelder.

C. INNSENDING TIL TJENESTEN

Våre tjenester kan gi deg mulighet til å sende inn materiale som f.eks. kommentarer, bilder, videoer og podcaster (inkludert tilknyttede metadata og åndsverk). Din bruk av slike funksjoner må være i samsvar med Retningslinjer for innsending nedenfor, som kan oppdateres fra tid til annen. Hvis du ser materiale som ikke er i samsvar med retningslinjene, ber vi deg rapportere i funksjonen Rapporter et problem. Du gir med dette Apple en verdensomspennende, evigvarende, royalty-fri, ikke-eksklusiv lisens til å anvende slikt materiale som du sender inn innenfor tjenestene, relatert markedsføring og til Apples interne formål. Apple kan overvåke og beslutte å fjerne eller redigere ethvert innsendt materiale.

Retningslinjer for innsending: Du kan ikke bruke tjenesten til:

- å legge ut materiale du ikke har tillatelse, rettigheter eller lisens til å bruke;

- legge ut støtende, upassende, ulovlig, villedende eller skadelig innhold;

- legge ut personlig, privat eller konfidensiell informasjon som tilhører andre;

- be om personlig informasjon fra en mindreårig;

- etterligne eller fremstille din tilknytning til en annen person eller virksomhet på uriktig vis;

- legge ut eller videresende søppelpost, herunder men ikke begrenset til uoppfordret eller uautorisert kommersiell kommunikasjon, reklamemateriell eller informasjon om annonsering;

- planlegge eller delta i noen form for ulovlig, straffbar eller manipulativ aktivitet.

D. FAMILIEDELING

Familiens organisator ("organisatoren") må være 18 år eller eldre, og foresatt eller rettslig verge for alle familiemedlemmer under 13 år eller tilsvarende minimumsalder i ditt hjemland (som beskrevet i registreringsprosessen). Tilgang til familiedelingen er kun tilgjengelig på Apple-enheter.

Kjøpsdeling: Familiedelingsfunksjonen Deling av kjøp lar deg dele kvalifisert innhold med opptil seks familiemedlemmer. Organisatoren inviterer andre medlemmer til å delta, og samtykker til å betale for alle transaksjoner igangsatt av familiemedlemmer. Organisatorens betalingsmiddel brukes til å betale for ethvert kjøp som foretas av et familiemedlem (med unntak av når familiemedlemmets konto har tilgodehavende i butikk, som i så fall alltid benyttes først). Familiemedlemmer opptrer på vegne av organisatoren når organisatorens betalingsmåte brukes. Organisatoren samtykker herved til (1) å betale for slike kjøp og (2) at kjøp initiert av familiemedlemmer er autoriserte. Organisatoren er ansvarlig for å handle i samsvar med avtale om betalingsmåte, og påtar seg all risiko dersom tilgang til betalingsmåten deles med familiemedlemmer. Kvittering eller faktura for alle familiemedlemmer vil bli sendt til det initiativtagende familiemedlemmet og organisatoren. Produkter knyttes til kontoen som tilhører familiemedlemmet som initierte kjøpet.

Spør om kjøp: Spør om kjøp er en hendig funksjon som gir organisatoren mulighet til å godkjenne hver transaksjon utført av familiemedlemmer under 18 år (eller tilsvarende myndighetsalder i ditt hjemland). Organisatoren må være foresatt eller rettsoppnevnt verge for alle familiemedlemmer som aktiverer Spør om kjøp. Innhold nedlastet fra familiemedlemmer eller anskaffet ved innløsingskoder er ikke underlagt Spør om kjøp.

Endringer i familiemedlemmer: Når et familiemedlem forlater eller fjernes fra en familiegruppe, kan de gjenværende familiemedlemmene ikke lenger benytte eller laste ned det tidligere medlemmets innhold, inkludert kjøp av innhold utført med organisatorens betalingsmåte.

Delingsregler: Man kan kun tilhøre én familiegruppe av gangen, og man kan ikke melde seg inn i en familiegruppe mer enn to ganger per år. Man kan endre kontoen man knytter til en familiegruppen kun én gang hver 90. dag. Alle medlemmer av familiegruppen må ha samme hjemland. Ikke alt innhold, inkludert kjøp i app, abonnementer og enkelte tidligere kjøpte apper, er tilgjengelige for Deling av kjøp. Apple Arcade og Apple News+ abonnement aktiveres automatisk for kjøpsdeling. Abonnementer som deles av en familie, kan være underlagt begrensninger for bruk pr. abonnementsbasis.

E. PERSONIFISERTE ANBEFALINGSFUNKSJONER

Tjenestene kan anbefale innhold til deg basert på dine nedlastninger, kjøp og andre aktiviteter. Du kan velge ikke å motta slike personifiserte anbefalinger for noen Tjenester i kontoinnstillingene dine.

Noen funksjoner for anbefalinger kan kreve din tillatelse før de aktiveres. Hvis du aktiverer disse funksjonene vil du bli bedt om å gi Apple tillatelse til å samle inn og oppbevare visse data, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om aktivitet på din enhet, stedsinformasjon og informasjon om bruk. Les informasjonen som vises når disse funksjonene aktiveres nøye.

F. TILLEGGSVILKÅR FOR ITUNES STORE

SESONGPASS OG MULTI-PASS

Et pass tillater deg å kjøpe og motta TV-innhold etterhvert som det gjøres tilgjengelig. Et sesongpass gjelder for TV-innhold som har et begrenset antall episoder per sesong; et multi-pass gjelder for TV-innhold som er tilgjengelig på løpende basis. Full pris for sesongpass og multi-pass belastes på kjøpstidspunktet. Innhold for sesongpass eller multi-pass er tilgjengelig for nedlastning i inntil 90 dager etter at den siste episoden er gjort tilgjengelig. Dersom du velger automatisk fornyelse ved kjøp av multi-pass, blir du belastet full pris for alle påfølgende multi-pass-perioder. Du kan slå av automatisk fornyelse minst 24 timer før oppstart av neste multi-pass-periode i kontoinnstillingene dine. Dersom en innholdsleverandør leverer færre TV-episoder til Apple enn planlagt på kjøpstidspunktet, vil vi godskrive din Apple-ID-konto med salgsverdien av det antall episoder som ikke ble levert til Apple.

G. TILLEGGSVILKÅR FOR APP STORE (EKSKLUSIVE APPLE ARCADE-APPER)

LISENS FOR APP STORE-INNHOLD

App-lisenser leveres til deg fra Apple eller en tredjeparts utvikler («app-utgiveren»). Hvis du er kunde av Apple Distribution International, så er Apple Distribution International den registrerte selgeren, hvilket betyr at du har anskaffet app-lisensen fra Apple Distribution International, men appen er lisensiert av app-utgiveren. En app lisensiert av Apple er en «Apple-app»; en app lisensiert av en app-utgiver er en «tredjepartsapp». Apple fungerer som agent for app-utgiveren ved å gi tilgang til App Store og er ikke part i salgs- eller brukeravtaler som inngås mellom deg og app-utgiveren. Enhver app du anskaffer er underlagt en sluttbrukerlisensavtale for lisensierte produkter («standard sluttbrukeravtale (SSA)») som fremstilt under, med mindre Apple eller app-utgiveren tilbyr en tilpasset lisensavtale («tilpasset sluttbrukeravtale») som skal gå foran nevnte SSA. En app-utgiver av en hvilket som helst tredjepartsapp er selv ansvarlig for produktets innhold, garantier og krav du måtte ha vedrørende tredjepartsproduktet. Du erkjenner og samtykker til at Apple er en utenforstående part som kan ha rettigheter gjennom en standard sluttbrukeravtale (SSA) eller tilpasset sluttbrukeravtale til hver enkelt tredjepartsapp, og derfor kan håndheve en slik avtale. Visse apper, herunder klistremerker og iMessage-apper, vises kanskje ikke i enhetens hovedmeny, men kan nås og brukes inne i Messages-appens brukergrensesnitt.

KJØP I APP

Apper kan tilby innhold, tjenester eller funksjonalitet for bruk i slike apper («kjøp i app»). Kjøp i app som forbrukes gjennom bruk av appen (f.eks. virtuelle verdigjenstander) kan ikke overføres mellom enheter og kan kun lastes ned én gang. Du må autentisere kontoen din før du foretar kjøp i app – separat fra enhver autentisering for anskaffelse av noe annet innhold – ved å skrive inn passordet ditt eller bruke Touch ID eller Face ID. Du vil kunne gjennomføre ytterligere kjøp i app i femten minutter uten å taste inn passordet på nytt, med mindre du har bedt oss om å kreve et passord for hvert kjøp eller har aktivert Touch ID eller Face ID. Du kan slå av muligheten til å gjennomføre kjøp i app ved å følge disse instruksjonene: https://support.apple.com/no-no/HT201304.

VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTTJENESTER

Apple er ansvarlig for å tilby vedlikeholds- og supporttjenester kun for Apple-produkter, eller som påbudt etter gjeldende rett. App-utgivere er ansvarlige for å levere vedlikeholds- og supporttjenester for tredjepartsapper.

APPSAMLINGER

Enkelte apper kan selges i en samling («appsamling»). Prisen som vises for en appsamling er prisen du belastes når du kjøper samlingen. Prisen for appsamlingen kan rabatteres for eventuelle apper i samlingen du allerede har kjøpt eller eier, men kan inkludere et minstebeløp for å fullføre appsamlingen.

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR LISENSIERTE PRODUKTER

Apper som formidles gjennom App Store er lisensiert, og ikke solgt, til deg. Din lisens for det enkelte App Store-produktet forutsetter din forutgående aksept av denne sluttbrukerlisensavtalen (standard sluttbrukeravtale (SSA)) eller en tilpasset sluttbrukerlisensavtale mellom deg og app-utgiveren (tilpasset sluttbrukeravtale), dersom slik avtale foreligger. Din lisens til enhver Apple-app under denne standard sluttbrukeravtalen (SSA) eller tilpasset sluttbrukeravtale er gitt til deg av Apple, og din lisens til enhver tredjepartsapp under denne standard sluttbrukeravtalen (SSA) eller tilpasset sluttbrukeravtale er gitt deg av utgiveren av tredjepartsappen. Enhver app som omfattes av lisensen gitt under denne standard sluttbrukeravtalen (SSA), er heretter betegnet som «lisensiert applikasjon». Utgiveren, eller Apple, avhengig av hva som passer («lisensgiver»), beholder alle rettigheter i og til lisensiert applikasjon som ikke er gitt uttrykkelig til deg under denne standard sluttbrukeravtalen (SSA).

a. Lisensens omfang: Denne lisensen til lisensiert applikasjon gitt til deg av lisenshaver er begrenset til en ikke-overførbar lisens til å bruke lisensiert applikasjon på et hvert Apple-produkt som du eier eller råder over og som er tillatt i henhold til betingelsene for bruk («bruksreglene»). Vilkårene i denne lisensen vil gjelde alt innhold, materiell eller tjenester tilgjengelige fra eller anskaffet med den lisensierte applikasjonen, i tillegg til oppdateringer som gjøres av lisenshaver og som erstatter og/eller supplerer den opprinnelige lisensierte applikasjonen, med mindre en slik oppdatering er ledsaget av en tilpasset sluttbrukerlisensavtale. Unntatt slik som angitt i bruksreglene, kan du ikke distribuere den lisensierte applikasjonen eller gjøre denne tilgjengelig over et nettverk hvor den kan brukes av flere enheter på samme tid. Du kan ikke overføre, redistribuere eller viderelisensiere den lisensierte applikasjonen, og dersom du selger din Apple-enhet til en tredjepart, må du først slette den lisensierte applikasjonen fra Apple-enheten. Du kan ikke kopiere (unntatt når dette er uttrykkelig tillatt i denne lisensen og i bruksreglene), dekompilere, utføre omvendt programmering, plukke fra hverandre, forsøke å utlede kildekoden til, endre eller skape avledede verk fra den lisensierte applikasjonen, oppdateringer eller enhver del av disse (unntatt og i den utstrekning de nevnte begrensninger er forbudt etter gjeldende rett eller i den utstrekning det er tillatt i lisensieringsvilkårene til enhver komponent med åpen kildekode som er inkludert i den lisensierte applikasjonen).

b. Samtykke til bruk av data: Du aksepterer at lisensgiver kan samle inn og bruke tekniske data og annen relatert informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, teknisk informasjon vedrørende din enhet, ditt system og applikasjonsprogramvaren og tilbehør, som jevnlig samles inn for å tilrettelegge for ytelse av programvareoppdatering, produktstøtte og andre tjenester til deg (hvis noen) som knytter seg til lisensiert applikasjon. Lisensgiver kan bruke denne informasjonen så lenge det er i en form som ikke identifiserer deg personlig, for å forbedre sine produkter eller for å levere tjenester eller teknologi til deg.

c. Opphør. Denne standard sluttbrukerlisensen (SSA) gjelder til den sies opp av deg eller lisensgiver. Dine rettigheter under denne lisensen opphører automatisk hvis du ikke etterlever dens bestemmelser.

d. Eksterne tjenester. Den lisensierte applikasjonen kan gi adgang til lisenshavers og/eller tredjepartstjenester og nettsider (i fellesskap og hver for seg kalt «eksterne tjenester»). Du aksepterer at bruk av eksterne tjenester er for egen regning og risiko. Lisensgiver er ikke ansvarlig for å undersøke eller vurdere innhold eller nøyaktighet av slike eksterne tjenester, og skal ikke være ansvarlig for noen slike tredjeparts eksterne tjenester. Data som fremvises av en lisensiert applikasjon eller eksterne tjenester, inkludert men ikke begrenset til finansiell informasjon, medisinske opplysninger eller stedsinformasjon, er kun for generelle informasjonsformål og garanteres ikke av lisensgiver eller dennes agenter. Du kan ikke bruke slike eksterne tjenester på noen måte som er i strid med vilkårene i standard sluttbrukeravtale (SSA) eller som krenker lisensgivers eller tredjeparts immaterielle rettigheter. Du aksepterer å ikke bruke eksterne tjenester på noen måte til å sjikanere, håne, forfølge, true eller på annen måte krenke eller injuriere noen fysisk eller juridisk person, og at lisensgiver ikke er ansvarlig for slik bruk. Eksterne tjenester er ikke tilgjengelig på alle språk eller i ditt hjemland, og er ikke alltid passende eller tilgjengelig for bruk på ethvert bestemt sted. I den utstrekning du velger å bruke eller få tilgang til slike eksterne tjenester, gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for overholdelse av gjeldende rettsregler. Lisensgiveren forbeholder seg retten til å endre, suspendere, fjerne eller koble ut tilgang til enhver ekstern tjeneste på ethvert tidspunkt uten varsel eller ansvar.

e. INGEN GARANTI: Lisenshaveren gjør det som med rimelighet kan forventes for å levere den lisensierte applikasjonen og enhver ekstern tjeneste utført eller tilbudt av den lisensierte applikasjonen til deg. Lisenshaver gir ingen andre løfter eller garantier knyttet til de eksterne tjenestene og garanterer uansett ikke at

(i) din bruk av de eksterne tjenestene vil være uforstyrret og feilfri;

(ii) de eksterne tjenestene vil være fri for tap, ødeleggelser, angrep, inngrep, hacking, eller sikkerhetskrenkelser, og lisensgiver frasier seg ethvert ansvar knyttet til sådant. Du skal være ansvarlig for sikkerhetskopiering av ditt eget system, inkludert enhver lisensiert applikasjon som er lagret i ditt system.

f. ANSVARSBEGRENSNING

(i) Bortsett fra forhold som spesifisert i (ii), er ikke lisenshaver, dets styremedlemmer, ledere, ansatte, tilknyttede, agenter, underleverandører, rettsforgjengere eller lisensgivere ansvarlig for noe tap eller skade forårsaket av lisenshaver, dets arbeidere eller agenter hvor:

(1) det ikke foreligger noe brudd på en rettslig omsorgsplikt som lisensgiver, ansatte eller agenter rettslig er forpliktet til;

(2) dette ikke er noe rimelig forutsigbart resultat av et slikt brudd;

(3) enhver økning i tap eller skade skyldes dine brudd på ethvert vilkår i denne sluttbrukerlisensavtalen (avtalen);

(4) dette skyldes en avgjørelse av lisensgiver om å advare deg, stenge deg ute eller avslutte din tilgang til de eksterne tjenestene, eller å foreta andre handlinger i forbindelse med undersøkelse av et mistenkt brudd eller som resultat av lisensgivers konklusjon at et brudd på avtalen har forekommet;

(5) det knytter seg til tap av inntekt, forretningsmulighet eller fortjeneste, eller ethvert tap som skyldes ødeleggelse av data i tilknytning til din bruk av den lisensierte applikasjonen.

(ii) Ingenting i denne avtalen fjerner eller begrenser lisensgivers ansvar ved bedrageri, død eller personskade forårsaket av uaktsomhet.

g. Du kan ikke bruke eller på annen måte eksportere eller eksportere den lisensierte applikasjonen på nytt, bortsett fra slik det er tillatt etter amerikansk rett og retten i det land der den lisensierte applikasjonen ble anskaffet. Særlig, men uten begrensning, kan den lisensierte applikasjonen ikke eksporteres eller eksporteres på nytt (a) til noe land som er undergitt amerikansk embargo, eller (b) noen på USAs finansdepartements liste over særlige angitte borgere eller USAs handelsdepartements liste over nektede personer og enheter. Ved å bruke lisensiert applikasjon, bekrefter og garanterer du at du ikke er i noe slikt land eller på noen slik liste. Du aksepterer også at du ikke vil bruke disse produktene for noe formål som er forbudt etter amerikansk lov, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, utforming, fremstilling eller produksjon av atomvåpen, missiler, kjemiske eller biologiske våpen.

h. Lisensiert applikasjon og relatert dokumentasjon er «kommersielle artikler» slik begrepet er definert i 48 C.F.R. §2.101, som omhandler «kommersiell datamaskinprogramvare» og «kommersiell datamaskinprogramvaredokumentasjon», slik begrepet er definert i 48 C.F.R. §12.121 eller 48 C.F.R. §227.7202, slik de passer. I overensstemmelse med 48 C.F.R. § 12.212 eller 48 C.F.R. §§ 227.7202.1 til 227.7202.4, slik de passer, vil kommersiell datamaskinprogramvare og kommersiell datamaskinprogramvaredokumentasjon lisensieres til amerikanske myndigheter som sluttbrukere (a) bare som kommersielle artikler og (b) med de rettigheter som gjelder i forhold til andre sluttbrukere i overensstemmelse med vilkårene og betingelsene i disse. Upubliserte rettigheter reservert under amerikanske regler om opphavsrett.

i. Bortsett fra i den grad det er uttrykkelig angitt i følgende avsnitt, skal denne avtalen og forholdet mellom deg og Apple reguleres av lovgivningen i staten California, med unntak av dens lovvalgsregler. Du og Apple er enige om at alle tvister eller krav som følger av denne avtalen hører under den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Santa Clara, California. Dersom du (a) ikke er amerikansk statsborger; (b) ikke bor i USA; (c) ikke skaffer deg tilgang til tjenesten fra USA; og (d) er statsborger i et av landene listet under, godtar du herved at alle tvister eller krav som måtte følge av avtalen skal reguleres av gjeldende lovgivning som beskrevet under, uten hensyn til lovvalgsregler, og du er herved ugjenkallelig underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i staten, distriktet eller landet identifisert under, og hvis lover gjelder:

Hvis du er bosatt i et EU-land, Sveits, Norge eller Island, skal lovvalget og kompetente domstoler være henholdsvis retten og domstolene i det land hvor du har ditt vanlige bosted.

Spesifikt ekskludert fra å gjelde for denne avtalen er FN-konvensjonen for internasjonale løsørekjøp (CISG).

H. TILLEGGSVILKÅR FOR APPLE BOOKS

Du kjøper innhold i Apple Books fra tredjepartsutgiveren av slikt innhold («utgiveren»), ikke Apple. Apple fungerer som agent for utgiveren ved å tilgjengeliggjøre Apple Books-innhold til deg, og er derfor ikke part i transaksjonen mellom deg og utgiveren. Dersom du er kunde av Apple Distribution International, er Apple Distribution International den registrerte selger, hvilket betyr at du kjøper lisens til bruk av innholdet fra Apple Distribution International, men innholdet er lisensiert av utgiveren. Utgiveren av Apple Books-innhold forbeholder seg retten til å håndheve vilkårene for bruk knyttet til det aktuelle Apple Books-produktet. Utgiveren av det aktuelle Apple Books-produktet er alene ansvarlig for innholdet, eventuelle garantier i den grad det ikke er gitt avkall på slike garantier, og andre krav som du eller enhver annen part måtte ha knyttet til slikt innhold.

I. YTTERLIGERE VILKÅR FOR APPLE MUSIC

APPLE MUSIC-ABONNEMENT

Apple Music er en abonnementsbasert musikktjeneste. Ditt Apple Music-abonnement vil fornyes automatisk inntil du kansellerer i kontoinnstillingene dine. Se avsnittet Abonnement for mer informasjon. Når du avslutter ditt Apple Music-abonnement, mister du tilgang til de delene av Apple Music-tjenesten som krever abonnement, inkludert, men ikke begrenset til, tilgang til Apple Music-sanger som er lagret på enheten din og i ditt iCloud Music-bibliotek. 

Der det er tilgjengelig vil du kunne bli tilbudt et Apple Music-abonnement via din operatør (et «operatørabonnement»). Dersom du kjøper et operatørabonnement vil operatøren fakturere deg for kostnadene ved ditt Apple Music-abonnement. Ditt forhold til operatøren styres av operatørens vilkår og betingelser, ikke denne avtalen. Eventuelle tvister knyttet til betaling for et operatørabonnement er et forhold mellom deg og operatøren, og ikke mellom deg og Apple. Gjennom bruk av Apple Music-tjenesten samtykker du i at din operatør vil kunne dele informasjon om din operatørkonto, telefonnummer og abonnementsopplysninger med Apple, og at Apple kan bruke disse opplysningene til å avgjøre statusen på ditt operatørabonnement.

ICLOUD MUSIC-BIBLIOTEKET

iCloud Music-biblioteket er en funksjon som gir deg tilgang til sanger, spillelister og musikkvideoer kjøpt fra Apple Music, iTunes Store eller en tredjepart («innhold i iCloud Music biblioteket») på dine aktiverte Apple Music-enheter. iCloud Music-biblioteket slås automatisk på når du registrerer ditt Apple Music-abonnement. iCloud Music-biblioteket samler informasjon om innholdet i iCloud Music-biblioteket ditt. Informasjonen assosieres med din Apple-ID, og sammenlignes med innhold i iCloud Music-biblioteket som finnes tilgjengelig på Apple Music. Uidentifiserte sanger lastes opp til Apples iCloud Music-bibliotekservere (i et format bestemt av Apple). Du kan laste opp inntil 100 000 sanger. Sanger kjøpt fra iTunes-butikken eller Apple Music teller ikke med i denne begrensningen. Sanger som ikke tilfredsstiller visse krav (f.eks. svært store filer) eller som ikke er godkjent for din enhet eller datamaskin er ikke godkjent for iCloud Music-biblioteket. Når du aktiverer iCloud Music-biblioteket samler Apple informasjon, herunder om hvilke sangtitler du spiller av, stopper eller hopper over, enhetene du bruker og avspillingens varighet. Du samtykker med dette i at du skal bruke iCloud Music-biblioteket kun til lovlig tilegnet innhold. iCloud Music-biblioteket er tilgjengelig på en «som det er»-basis, og kan inneholde feil eller mangler. Du bør ta sikkerhetskopi av dine opplysninger og informasjon før du aktiverer iCloud Music-biblioteket. Dersom du ikke er abonnent, kan du kjøpe et iTunes Match-abonnement, som er underlagt vilkår og betingelser fremsatt i dette avsnittet.

J. FLERE APPLE ARCADE-VILKÅR

APPLE ARCADE-ABONNEMENT

Apple Arcade er en spillabonnementstjeneste. Apple Arcade-abonnementet ditt fornyes automatisk inntil du avbryter I kontoinnstillingene. Se "Abonnement"-delen for flere detaljer. Når abonnementet ditt for Apple Arcade avsluttes, mister du tilgang til alle funksjoner i Apple Arcade som krever abonnement, inkludert, men ikke begrenset til, tilgang til apper som er lastet ned fra Apple Arcade som er lagret på enheten din.

K. DIVERSE VILKÅR SOM GJELDER FOR ALLE TJENESTER

DEFINISJON AV APPLE

Avhengig av ditt hjemland, betyr «Apple»:

Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, California, for brukere i Nord-, Sentral- og Sør-Amerika, (ekskludert Canada), i tillegg til USAs territorier og besittelser; og franske og britiske besittelser i Nord- og Sør-Amerika og Karibia;

Apple Canada Inc., 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada for brukere i Canada og dets territorier og besittelser;

iTunes K.K., Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo for brukere i Japan;

Apple Pty Limited, Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, for brukere i Australia, New Zealand, inkludert øyenes besittelser, territorier og tilknyttede jurisdiksjoner; og

Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland for alle andre brukere.

ENDRINGER

Apple forbeholder seg retten til å til enhver tid endre denne avtalen og til å innføre nye eller ytterligere regler, vilkår eller betingelser for din bruk av tjenesten. Slike endringer og nye vilkår og bestemmelser vil meddeles deg, og dersom de blir akseptert, ha umiddelbar virkning og vil innlemmes som en del av avtalen. Dersom du ikke godtar slike endringer, vil Apple ha rett til å si opp avtalen.

MATERIALE TILHØRENDE TREDJEPART

Apple er ikke ansvarlig for tredjepartsmateriale som er inkludert i eller linket til innhold eller tjenester.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Du aksepterer at tjenestene, inkludert men ikke begrenset til, innhold, grafikk, brukergrensesnitt, lydklipp, videoklipp, redaksjonelt innhold og så vel som kode og programvare brukt til å implementere tjenestene, inneholder proprietær informasjon og materiale som eies av Apple og/eller Apples lisensgivere, og er beskyttet etter gjeldende immaterialrettsregler og andre rettsregler, herunder, men ikke begrenset til, regler om opphavsrett. Du aksepterer at du ikke vil bruke slik proprietær informasjon eller materiale ut over for bruk av tjenestene for personlig og ikke-kommersiell bruk, i overensstemmelse med avtalen. Ingen del av tjenestene skal reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte, med mindre og i den grad det er eksplisitt tillatt i disse vilkårene. Du aksepterer å ikke endre, leie, låne, selge eller distribuere tjenestene eller innhold på noen måte, og du skal ikke utnytte tjenestene på noen annen måte enn det som er eksplisitt tillatt.

Apple navnet, Apple-logoen, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, og andre Apple-varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med tjenestene er varemerker eller registrerte varemerker for Apple i USA og andre land over hele verden. Du gis ingen rett eller lisens med hensyn til noen av de nevnte varemerker.

KRENKELSE AV OPPHAVSRETT

Dersom du tror noe innhold tilgjengelig via tjenestene krenker din opphavsrett, vennligst kontakt Apple på ett av følgende steder:

- iTunes Store, Apple Music, Apple-podcaster: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/ 

- App Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/ 

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/ 

AVSLUTNING AV AVTALE OG SUSPENSJON AV TJENESTER

Hvis du handler i strid med noen del av avtalen kan Apple uten å varsle deg (i) avslutte denne avtalen og/eller din Apple-ID, og du vil forbli ansvarlig for alle påløpte forpliktelser knyttet til din Apple-ID til og med datoen for avslutning; og/eller (ii) si opp din lisens til programvaren; og/eller (iii) hindre din tilgang til tjenestene.

Apple forbeholder seg videre retten til å endre, innstille eller avslutte tjenestene (eller hvilke som helst innhold i tjenestene) når som helst og uten å varsle deg, og Apple vil ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart skulle Apple utøve slike rettigheter. I den grad det er mulig vil Apple varsle deg i forkant av eventuell endring, innstilling eller avslutning av tjenestene. Opphør av tjenesten vil ikke påvirke innhold som du allerede har kjøpt. Du vil imidlertid kunne bli ute av stand til å autorisere ytterligere datamaskiner for bruk av innhold.

DINE RETTIGHETER VED FORSINKELSE ELLER MANGLER. ANSVARSBEGRENSNINGER

a. Apple bestreber seg etter beste evne på å levere tjenesten uten feil eller mangler. Dersom en forsinkelse eller mangel likevel skulle oppstå vil du kunne kreve levering/omlevering eller kjøpesummen tilbakebetalt. Dersom forsinkelsen eller mangelen er vesentlig vil du kunne heve kjøpet. Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap som du lider som en direkte følge av forsinkelsen eller mangelen. Ansvar under denne bestemmelsen er imidlertid underlagt følgende begrensninger:

(i) Du kan ikke kreve erstatning dersom forsinkelsen eller mangelen skyldes en hindring utenfor Apples kontroll, som Apple ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

(ii) Beror forsinkelsen eller mangelen på kontraktsmedhjelpere som Apple har engasjert for å utføre ytelsen overfor deg, er Apple ansvarlig bare om også disse kontraktsmedhjelperne ville være ansvarlige etter regelen i avsnitt a, (i) ovenfor. Eksempler på slike kontraktsmedhjelpere er tilbyderen av Jukebox-programvaren, for så vidt denne programvaren faktisk brukes i forbindelse med leveringen av Apple-produktet, og tilbyderne av lagrings- og leveringsløsninger som Apple har avtale med. Det inkluderer ikke (uten begrensning) Apples eller din Internett-leverandør, innholdsleverandører eller tilbyderne av betalingsløsningen.

(iii) Ansvarsfriheten gjelder så lenge årsaken til mangelen eller forsinkelsen varer. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom Apple plikter å oppfylle avtalen, og dette ikke gjøres.

(iv) Apple kan heller ikke garantere at tjenestene er fri for tap, korrupsjon, angrep, forstyrrelser, hacking eller andre sikkerhetstrusler. Så lenge Apple har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå eller overvinne følgene av slikt tap, korrupsjon, angrep, forstyrrelser, hacking eller andre sikkerhetstrusler, vil Apple ikke være ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av dette. Du er ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av data på ditt eget system inkludert ethvert Apple-produkt kjøpt, ervervet eller leid fra tjenestene, og å bruke og vedlikeholde antivirusprogramvare, brannmur og andre beskyttelsestiltak.

(v) Ettersom Apple-produkter bare kan kjøpes fra Apple for egen personlig bruk, er Apple ikke ansvarlig for tap i næringsvirksomhet, for eksempel tapt inntekt. Apple er heller ikke ansvarlig for noe indirekte tap, inkludert uten begrensning:

1. Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning,

2. Tap som følge av at Apple-tjenester ikke kan nyttiggjøres som forutsatt,

3. Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjeperson faller bort eller ikke blir riktig oppfylt,

4. Tap av eller skade på annet Apple-tjenesten selv og gjenstander som har en nær og direkte sammenheng med Apple-tjenestenes forutsatte bruk,

(vi) Du kan i alle tilfeller kreve erstatning dersom tapet skyldes grovt uaktsomme eller forsettlige handlinger foretatt av Apple eller under Apples kontroll eller instruksjonsmyndighet.

b. En eventuell erstatning som kreves fra Apple skal svare til det økonomiske tap som er påført ved forsinkelsen eller mangelen. Dette gjelder likevel bare tap som man med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av brudd på denne avtalen.

Apples ansvar som følge av forsinkelsen eller mangelen kan reduseres dersom du ikke har foretatt rimelige tiltak for å begrense ditt tap. Slike rimelige tiltak inkluderer å opprettholde sikkerheten på alle datamaskiner og alt avspillingsutstyr du bruker, å holde din kontoinformasjon (brukernavn, passord og kredittkortinformasjon) hemmelig, å installere og bruke oppdatert antivirusprogramvare, installere programvareoppdateringer og ta sikkerhetskopier av tjenester og innhold og data som har en nær og direkte sammenheng med tjenestene og innholdets tilsiktede bruk. Erstatningen kan også reduseres dersom den vil virke urimelig ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers.

Apple er ikke ansvarlig for beløp som overstiger NOK 10,000, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsettlige handlinger foretatt av Apple eller under Apples kontroll eller instruksjonsmyndighet.

c. Apples ansvar for tap som er en følge av mangel eller forsinkelse i innhold og tjenester som tilbys gratis, er begrenset til tilfeller der kontraktsbruddet skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

d. Intet i denne avtalen begrenser Apples ansvar for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet i samsvar med gjeldende rett.

e. Apple skal foreta rimelige tiltak for å beskytte informasjon innsendt av deg i forbindelse med tjenestene, men du erkjenner og samtykker i at din innsendelse av slik informasjon foretas for din egen risiko, og Apple fraskriver seg herved alt ansvar overfor deg for tap eller ansvar som oppstår i forbindelse med slik informasjon. Informasjon gitt til Apple som faller innenfor virkeområdet for personopplysningsloven med forskrifter blir behandlet og beskyttet i henhold til Retningslinjer for personvern.

FRASKRIVELSE OG SKADESLØSHOLDELSE

VED Å BRUKE TJENESTENE SAMTYKKER DU TIL (I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE RETT) Å HOLDE APPLE, DETS STYREMELDEMMER, LEDERE, ANSATTE, TILKNYTTEDE VIRKSOMHETER, AGENTER, LEVERANDØRER OG LISENSGIVERE SKADESLØS FRA ETHVERT KRAV SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM FØLGE AV DITT BRUDD PÅ DENNE AVTALEN, DIN BRUK AV TJENESTENE, ELLER NOEN SOM HELST HANDLING FORETATT AV APPLE SOM FØLGE AV UNDERSØKELSE AV MISTENKTE BRUDD PÅ DENNE AVTALEN ELLER SOM ET RESULTAT AV DENS BESLUTNING OM AT ET BRUDD PÅ AVTALEN HAR FUNNET STED. DU SAMTYKKER TIL AT DU IKKE SKAL SAKSØKE ELLER KREVE INN NOEN SKADE FRA APPLE, DETS STYREMELDEMMER, LEDERE, ANSATTE, TILKNYTTEDE VIRKSOMHETER, AGENTER, LEVERANDØRER OG LISENSGIVERE FOR RESULTAT AV DERES BESLUTNING OM Å FJERNE ELLER NEKTE Å BEHANDLE INFORMASJON ELLER INNHOLD, ADVARE DEG, SUSPENDERE ELLER AVSLUTTE DIN TILGANG TIL TJENESTENE, ELLER FORETA EN HVER ANNEN HANDLING UNDER UNDERSØKELSENE OM AT EN MISTENKT OVERTREDELSE HAR FUNNET STED, ELLER SOM RESULTAT AV APPLES KONKLUSJON OM AT EN SLIK OVERTREDELSE AV DENNE AVTALEN HAR FUNNET STED. DENNE FRASKRIVELSEN OG SKADESLØSHOLDELSEN GJELDER ALLE OVERTREDELSER BESKREVET I ELLER I MEDHOLD AV DENNE AVTALEN.

LOVBESTEMTE UNNTAK FOR OFFENTLIGE INSTITUSJONER

Hvis du er en utdanningsinstitusjon eller et offentlig forvaltningsorgan og en del av denne avtalen (som for eksempel hele eller deler av avsnittet om ansvarsfraskrivelse) derfor er ugyldig eller ikke kan håndheves overfor deg på grunn av gjeldende lovregler, skal avtalen i stedet tolkes og forstås på den måten som best harmonerer med de gjeldende lovreglene.

GJELDENDE LOVGIVNING

Bortsett fra i den grad det er uttrykkelig angitt i følgende avsnitt, skal denne avtalen og forholdet mellom deg og Apple reguleres av lovgivningen i staten California, med unntak av dens lovvalgsregler. Du og Apple er enige om at alle tvister eller krav som følger av denne avtalen hører under den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Santa Clara, California. Dersom du (a) ikke er amerikansk statsborger; (b) ikke bor i USA; (c) ikke aksesserer tjenesten fra USA; og (d) er statsborger i et av landene listet under, godtar du herved at alle tvister eller krav som måtte følge av avtalen skal reguleres av gjeldende lovgivning som beskrevet under, uten hensyn til lovvalgsregler, og du er herved ugjenkallelig underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i staten, distriktet eller landet identifisert under, og hvis lover gjelder:

Hvis du er bosatt i et EU-land, Sveits, Norge eller Island, skal lovvalget og kompetente domstoler være henholdsvis retten og domstolene i det land hvor du har ditt vanlige bosted.

Spesifikt ekskludert fra å gjelde for denne avtalen er FN-konvensjonen for internasjonale løsørekjøp (CISG).

DIVERSE

Denne avtalen utgjør hele avtaleforholdet mellom deg og Apple og regulerer din bruk av tjenestene, samt erstatter enhver forutgående avtale mellom deg og Apple som omhandler det samme som denne avtalen. Du vil også kunne bli underlagt ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for tilknyttede tjenester, tredjeparts-innhold, tredjeparts-programvare eller tilleggstjenester slik som Voluminnkjøpsprogram (Volume Purchase Programme). Dersom noen del av avtalen er ugyldig eller ikke kan håndheves, skal disse bestemmelsene fortsatt anses å gjelde, men skal så langt som mulig, innenfor gjeldende rett, tolkes i samsvar med den opprinnelige intensjonen. De øvrige bestemmelser skal fortsette å gjelde fullt ut. At Apple ikke er i stand til å håndheve bestemmelser i denne avtalen skal ikke under noen omstendigheter anses som noe avkall på eller bortfall av noen av rettighetene eller bestemmelsene etter denne avtalen. Apple vil ikke være ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser når dette skyldes forhold utenfor deres kontroll.

Du aksepterer å overholde alle lokale, delstatlige, føderale og nasjonale lover, vedtekter, forordninger og forskrifter som gjelder for din bruk av Apple Music-tjenesten. Din bruk av tjenestene vil også kunne underlegges andre lover. Ved alle elektroniske transaksjoner går eiendomsretten og tapsrisikoen over på kjøperen ved elektronisk overføring til mottakeren. Ingen Apple-ansatt eller forhandler har lov til å endre denne avtale.

Apple kan informere deg i forbindelse med tjenestene ved å sende en e-postmelding til din e-postadresse oppgitt i din kontoinformasjon eller brev per post til den postadresse som er angitt i din kontoinformasjon, eller ved å legge ut en melding på Apple Music-tjenesten. Meldingene gjelder med umiddelbar virkning. Apple vil også kunne kontakte deg per e-post eller ved pushvarsel for å sende deg ytterligere informasjon om tjenestene.

Alternativ tvisteløsning. EU har en frivillig nettbasert tvisteløsningsplattform som er tilgjengelig via denne linken: http://ec.europa.eu/consumers/odr, og som Apple Distribution International har valgt å ikke slutte seg til. Hvis du har problemer, vennligst kontakt kundestøtte for iTunes på https://support.apple.com/no-no/itunes.

Du gir herved Apple rett til å ta ethvert skritt Apple anser for å være nødvendig eller behørig for å håndheve og/eller bekrefte overholdelse av noen del av denne avtalen. Du aksepterer at Apple har rett til, uten ansvar overfor deg, å oppgi informasjon til politimyndigheter, offentlige myndighetspersoner, og/eller en tredjepart, dersom Apple anser dette for å være nødvendig eller behørig for å håndheve og/eller bekrefte overholdelse av enhver del av denne avtalen (inkludert men ikke begrenset til Apples rett til å samarbeide i forbindelse med enhver rettslig prosess vedrørende din bruk av tjenester og/eller innhold, og/eller dersom en tredjepart hevder at din bruk av tjenester og/eller innholdet er ulovlig og/eller krenker denne tredjepartens rettigheter).

Barn under 18 år bør gjennomgå denne avtalen med en forelder eller rettsoppnevnt verge for å sikre at barnet og forelderen eller den rettsoppnevnte vergen forstår den.

Sist oppdatert: 13. mai 2019