Offentlig sikkerhet bør ikke oppnås på bekostning av enkeltpersoners privatliv.

Vi mottar jevnlig forespørsler fra politiet om å oppgi informasjon om kundene våre og Apple-enhetene de eier. Vi har derfor et ønske om å fortelle deg om hvordan disse henvendelsene fra det offentlige blir håndtert.

Når vi mottar forespørsler om å oppgi opplysninger, krever vi at det fremlegges nødvendige juridiske dokumenter, som for eksempel en stevning eller ransakingsordre. Vi har tro på å gi så mye innsyn som loven tillater, når vi blir pålagt det. Vi vurderer det rettslige grunnlaget for alle forespørsler svært nøye, og fremlegger kun de opplysningene politiet har rettslig krav på i den enkelte etterforskningen.

Apple har aldri samarbeidet med noe myndighetsorgan fra noe land om å lage en «bakvei» inn i noen av produktene eller tjenestene våre. Vi har har heller aldri gitt noen myndigheter tilgang til tjenerne våre – og det kommer vi heller aldri til å gjøre.

Hva vi oftest blir spurt om, og hvordan vi svarer.

De vanligste forespørslene vi får om å oppgi informasjon og opplysninger, kommer fra politiet i form av spørsmål om enheter og/eller kontoer. Enhetsforespørsler gjelder vanligvis informasjon om Apple-enheter, som for eksempel en iPhone, iPad eller Mac. Kontoforespørsler gjelder vanligvis informasjon om en Apple ID-konto og/eller tilknyttede Apple-tjenester eller -transaksjoner. Vi svarer også på nødforespørsler over hele verden, i tilfeller som Apple har grunn til å tro gjelder liv eller død.

Alle forespørsler om innhold krever en ransakingsordre. Bare en liten andel av forespørslene fra politiet gjelder informasjon om e-post, bilder og annet innhold lagret på brukeres iCloud-kontoer. Forespørsler knyttet til rikets sikkerhet regnes ikke som forespørsler om enheter eller kontoer, og rapporteres i en egen kategori.

På enheter som kjører iOS 8 eller nyere versjoner, er personlige opplysninger passordbeskyttet. På enheter som kjører iOS 8.0 eller nyere versjoner, vil ikke Apple trekke ut data fra iOS selv om det er utstedt en ransakingsordre. Disse filene er nemlig beskyttet av en krypteringsnøkkel som er knyttet til brukerens sikkerhetskode, en kode Apple ikke har tilgang til.

Forespørsler om
informasjon
94 %

Forespørsler om enheter

Les Apples åpenhetsrapporter

Les Apples retningslinjer for forespørsler fra politiet

Forespørsler om enheter

De aller fleste forespørslene Apple mottar fra politimyndighetene, kommer fra avdelinger som arbeider på vegne av kunder som har mistet eller blitt frastjålet Apple-enhetene sine, og trenger hjelp til å finne dem igjen. Vi oppfordrer kunder som mistenker at enheten deres er stjålet, til å kontakte lokalt politi.

Forespørsler om kontoer

Når vi skal svare på forespørsler om kontoer, innebærer det vanligvis at vi må oppgi informasjon om en kundes iCloud-konto. Hvis vi er juridisk forpliktet til å fremlegge informasjon, varsler vi kunden om det, forutsatt at vi har hjemmel i loven til å gjøre det. Vi oppgir samtidig så lite informasjon som mulig i svaret vi gir fra oss. Det er ytterst få brukerkontoer som blir berørt av informasjonsforespørsler. I kalenderåret 2015 mottok Apple 1986 forespørsler vedrørende amerikanske brukerkontoer, og utleverte data i 82 % av tilfellene.

Mindre enn 0,00612 % av alle våre kunder har blitt berørt av informasjonsforespørsler fra myndighetene.

Ordrer knyttet til rikets sikkerhet fra myndighetene i USA.

En svært liten prosentandel av våre mange millioner kontoer berøres av forespørsler knyttet til rikets sikkerhet. I løpet av de første seks månedene av 2015 mottok vi mellom 750 og 999 slike forespørsler. Vi skulle gjerne vært mer spesifikke, men i henhold til gjeldende lovgivning er dette den mest presise informasjonen vi kan gå ut med.

Electronic Frontier Foundation

I sin nyeste «Who Has Your Back?»-rapport, ga E.F.F. Apple nok en gang fem av fem stjerner for «Apples sterke holdning til brukerrettigheter, åpenhet og personvern».

Vi jobber utrettelig for mer åpenhet, økt oversikt og bedre beskyttelse for kundene våre.

For å løse problemene som oppstår på grunn av overdrevne overvåkningslover og -praksiser, mener vi at åpenhet og dialog er de beste metodene. Vi har jevnlig kommunikasjon med Det hvite hus i USA samt reguleringsmyndigheter, lovgivere og domstoler over hele verden om viktigheten av personvern og sikkerhet.