Vi mener sikkerhet ikke bør gå på bekostning av personvernet.

Hva vi ofte blir spurt om, og hvordan vi svarer.

Apple mottar ulike former for juridiske begjæringer om overlevering av informasjon eller at Apple skal foreta seg noe. Apple krever at offentlige og private enheter følger gjeldende lover og regler når de ber om kundeinformasjon og opplysninger. Vi krever at tjenesteleverandørene våre skriver under på en avtale om at de skal følge de samme standardene vi bruker når myndighetene ber om Apple-opplysninger. Vår juridiske avdeling gjennomgår begjæringene for å sikre at de har et gyldig rettslig grunnlag. Hvis dette er tilfellet, etterkommer vi ved å utlevere infor­masjonen som etterspørres. Hvis det ikke er gyldig rettslig grunnlag for en begjæring, eller vi anser den for å være uklar, upassende eller altfor omfattende, bestrider eller avviser vi den. Vi avgir rapport om begjæringer hvert halvår.

Vi vil fortsette å arbeide for større åpenhet og beskyttelse av datasikkerhet på vegne av kundene våre.

Apple har aldri laget en «bakvei» eller en universalnøkkel til noen av produktene eller tjenestene våre. Vi har heller aldri gitt noen myndigheter tilgang til tjenerne våre – og det kommer vi heller aldri til å gjøre.

Vis Apples åpenhetsrapporter

Program for støtte til politiet

Vi mener at politiet har en avgjørende rolle i arbeidet for å skape et sikkert samfunn, og vi har alltid vært klare på at hvis vi har informasjon, vil vi gjøre den tilgjengelig gjennom en gyldig juridisk prosess. Vi har satt sammen et eget team i vår juridiske avdeling som håndterer alle juridiske forespørsler fra politi over hele verden. Dette har vi gjort for å kunne bistå politiet med å finne digitale beviser. Teamet er tilgjengelig hele døgnet for å svare på akutte forespørsler fra hele verden.

Vi har publisert retningslinjer for den juridiske prosessen for myndigheter og politi fra hele verden, og vi publiserer åpenhetsrapporter to ganger i året om hvilke typer forespørsler vi mottar, og hvordan vi svarer på dem. I tillegg holder vi regelmessige kurs for politiansatte om hvilke typer informasjon som gjøres tilgjengelig av Apple, og hvordan de kan få tilgang til informasjonen i henhold til retningslinjene våre for den juridiske prosessen.

Innen slutten av 2018 skal vi lansere en nettbasert portal for verifiserte politiansatte over hele verden hvor det blir mulig å sende inn legitime forespørsler om data, spore forespørsler og få tilgang til responsive data fra Apple.

Vi setter sammen et team som skal lære opp politiansatte over hele verden, slik at vi blir bedre i stand til å nå mindre politietater. Utviklingen av en nettbasert opplæringsmodul for politiansatte er en del av dette. Den vil gjøre det enklere for Apple å skolere flere politietater over hele verden og sikre at informasjonen og opplæringen fra selskapet kan oppdateres i takt med endringer i datalandskapet.

Apple er forpliktet til å ivareta personvernet for brukerne. Utviklingene vi nevnte ovenfor, og arbeidet vi gjør med å bidra i etterforskninger, er i henhold til denne grunnleggende forpliktelsen.

Apples retningslinjer for begjæringer fra politimyndigheter: