Healthcare Technology

Ta frem­tidens helsevesen
i egne hender.

Helsepersonell yter best hjelp når de har tilgang til kraftige og intuitive hjelpemidler. Vår tekno­logi gjør det mulig å jobbe mer effektivt på sykehuset, ha kontakt med pasienter som ikke er innlagt og utføre banebrytende medisinsk forskning. Resultatet er mer effektiv, mer personlig og mer omsorgsfull pleie.

Apple på sykehuset.

Produktene våre endrer måten leger og sykepleiere arbeider med pasientene på. Med apper på Mac, iPhone og iPad kan sykehusene arbeide mer effektivt. Klinikere kan hente frem helseinformasjon akkurat når de trenger det. Sykepleiere kan sikre bedre pasientsikkerhet når de gir ut medisin. Og pasienter kan engasjere seg i egen behandling ved å kommuni­sere med helsepersonellet under sykehusopphold.

Geisinger lar pasientene få mer kontroll.

Se videoen

Effektiv helsehjelp hos Ochsner.

Se videoen

Utvikling av
vaksineprogram
ved UCHealth.

Se videoen

Fortsett behandlingen hjemme.

Hjemme kan iOS- og iPadOS-apper sørge for at pasienter holder kontakten med behandlings­team mellom lege- eller sykehusbesøkene. Helseinstitusjoner kan bruke ferdigutviklede apper eller bruke CareKit til å lage apper som lar pasienter ta hånd om sin egen helsetilstand. iPhone, iPad, Apple Watch, Helse-appen og HealthKit-kompatible apper gjør det enkelt for pasienter å registrere og dele helsedata med behandlerne.

Hjemmebehandling av nyfødte i samarbeid med UVA.

Se videoen

Behandling av kronisk sykdom hos Ochsner.

Se videoen

Skreddersy apper
for medisinsk forskning.

Ved å utvikle apper med ResearchKit kan medisinske forskere enklere utføre studier. Bruk av åpen kildekode gjør det lettere å rekruttere deltakere, innhente samtykke og samle inn data hyppigere enn det som er mulig ved sporadiske besøk.

Samarbeid med det medisinske fagmiljøet for å heve kvaliteten på pleie og forskning.

I helserapporten vår kan du lese om hvordan vi støtter helsevesenet og samarbeider tett med det medisinske fagmiljøet for å skape innovasjon i helsesektoren.

Les siste nytt og oppdateringer i helserapporten vår (PDF)

Teknologi som gjør helsetjenester mer personlige.

Se hvordan Apples produkter og apper hjelper helsearbeidere å jobbe mer effektivt, gi bedre pleie og utføre medisinsk forskning.

Mer om produkter og plattform

Se hvordan pasientene dine kan bruke helsefunksjonene på Apple Watch.

Se hvordan pulsvarslinger, varslinger om ujevn hjerterytme og EKG-appen på Apple Watch kan gjøre pasientene dine oppmerksomme på faresignaler som bør undersøkes nærmere.

Mer om helsefunksjonene på Apple Watch