Skap flere aha-opplevelser.

Når du bruker Apple-produkter i klasserommet, går elevene fra å lytte til å oppdage, fra å være interessert til å bli fascinert, fra å lære passivt til å utforske på egen hånd. Berøring, lyder og levende bilder gir et løft til undervisningen. Med hjelpemateriell, innsikt fra andre lærere og personlig tilpasset støtte kan du undervise i alle fag, fra lesing til koding, i en form som virkelig når frem til barna. Slik kan du skape enda flere aha-opplevelser. For alle.

Produktene våre

De kraftigste verktøyene for læring er de som elevene elsker å bruke.

iPad, Mac og Apple TV flytter grensene for hva som er mulig, både i og utenfor klasserommet. iPad åpner for nye muligheter i undervisningen. Mac er en drivkraft for kreativitet. Og med Apple TV fanger du klassens oppmerksomhet som aldri før.

Å undervise i koding

Lese. Skrive. Regne. Kode.

Å kunne kode vil være en stor fordel i en fremtid drevet av teknologi. Derfor har vi utviklet det omfattende programmet Alle kan kode, med undervisningsopplegg for iPad og Mac, lærerveiledning og apper som gjør det enkelt å undervise i koding.

IT og utrulling

Apple-produkter er enkle å bruke. Og like enkle å distribuere.

Det har aldri vært lettere å gi elever og lærere tilgang til iPad og Mac. Vi har forenklet oppsettprosessen, slik at du raskt kan registrere alle på skolen, konfigurere enheter automatisk og kjøpe og distribuere apper og bøker helt sømløst.

Programmer

Vi hjelper lærere å gjøre det de elsker å gjøre.

Vi har utviklet programmer som hjelper lærere å lære av hverandre, støttemateriell for å øke kunnskap om og fortrolighet med Apple-produkter samt initiativer for å løfte frem pionerer innen utdanning. Alt for å hjelpe lærere å yte sitt beste.