Vekk kreativiteten i hver eneste elev.

Alle barn er fulle av kreativitet. Å stimulere den er noe av det viktigste en lærer kan gjøre. Kreativitet gjør elevene i bedre stand til å kommuni­sere og løse problemer. Den forbereder dem på verden slik den er i dag – og former hvordan den ser ut i morgen. I 40 år har Apple hjulpet lærere med å frigjøre det kreative potensialet i hver enkelt elev. Og i dag gjør vi det på enda flere måter enn tidligere. Ikke bare med kraftige produkter, men også med verktøy, inspirasjon og pensum som bidrar til å skape nærmest magiske læringsopplevelser.

Produkter for under­vis­ningen

Teknologi like grenseløs som barnas fantasi.

Apple-produkter gir uttrykksfrihet til alle elever som bruker dem. iPad er enkel å bruke fra første stund, og allsidig nok til å ta elevene dit inspirasjonen fører dem. Og Mac gir dem kraften til å gjennomføre selv de mest ambisiøse prosjektene. Med en komplett pakke Apple-utviklede apper for kreativitet, for både iPad og Mac, får elevene et lerret like grenseløst som fantasien deres.

Mer om Produkter for undervisningen

Undervisningsverktøy

Apper som hjelper deg å bruke tekno­logi til fulle. I og utenfor klasserommet.

Vi har utviklet verktøy som gjør det enklere for deg å rettlede elevene når de bruker enheter og apper i timene, og som gir deg verdifull innsyn i hver elevs fremgang. Så du kan konsentrere deg om det som betyr mest: å undervise.

Mer om Undervisningsverktøy

Alle kan tenke kreativt

Prosjektveiledning som stimulerer kreativiteten i alle elever.

Når elevene har mange måter å uttrykke ideer på, endrer det måten de tenker på. De ser ting og sammenhenger de ellers ikke ville sett. Med dette i tankene har vi samarbeidet med lærere om å utvikle en samling av prosjektveiledninger, som vil stimulere kreativiteten i elevene og gi dem ferdighetene til å kommuni­sere gjennom tegning, fotogra­fering, musikk og video. Veiledningene hjelper elevene med å ta i bruk musikk for å løse matematiske ligninger, lage illustrasjoner i samfunnsfagene og gi naturfaglige prosesser liv gjennom film.

Undervise i koding

Et program som hjelper deg å lære bort frem­tidens språk.

Å kunne kode vil være en viktig ferdighet i en frem­tid drevet av tekno­logi. Vi har utviklet det omfattende programmet Alle kan kode, med undervisnings­opplegg for iPad og Mac, lærerveiledninger og apper som gjør det enkelt å undervise i koding. Fordi vi mener koding ikke bør være et valgfag, men stå sentralt på læreplanen.

Mer om Undervise i koding

Mer for lærere

Inspirasjon til å inspirere.

Vi har utviklet pensum som gjør det enkelt å innføre koding og kreativ utfoldelse i alle fag. Vi har laget programmer der lærere kan lære av hverandre, lærings­ressurser som gir undervisere iPad- og Mac-ferdighetene de trenger, og initiativer som løfter frem pionerer i utdanningssektoren. Alt for at lærerne skal kunne yte sitt beste.

Mer om pensum og programmer for lærere

IT og utrulling

Apple-enheter er like enkle å rulle ut som de er å bruke.

Vi ønsker at skolens erfaring med Apple-produkter skal være like god og intuitiv som produktene selv. Det starter med støtte for IT-avdelingen i alle trinn av utrullingen. Du kan raskt opprette kontoer, konfigurere enheter trådløst, distribuere innhold og gi lærerne full kontroll over under­vis­ningen.

Mer om IT og utrulling