Skap flere aha-opplevelser.

Det skjer noe magisk når du tar Apple-produkter med inn i klasserommet. Du kan skape unike muligheter for individuell læring på alle nivåer. Undervisningen blir mer engasjerende med berøring, bevegelse og lyd. Oppgaver kan bestå av å lage skisser, arrangere musikk, sette opp diagrammer, kode eller holde fremføringer. Og arbeidet elevene må gjøre, føles kanskje ikke lenger som arbeid.

Produktene våre De kraftigste verktøyene for læring er de som elevene elsker å bruke.

iPad, Mac og Apple TV flytter grensene for hva som er mulig, både i og utenfor klasserommet. iPad åpner for nye muligheter i undervisningen. Mac er en drivkraft for kreativitet. Og med Apple TV fanger du klassens oppmerksomhet som aldri før.

IT og utrulling Apple-produkter er enkle å bruke. Og like enkle å distribuere.

Det har aldri vært lettere å gi elever og lærere tilgang til iPad og Mac. Vi har forenklet oppsettprosessen, slik at du raskt kan registrere alle på skolen, konfigurere enheter automatisk og kjøpe og distribuere apper og bøker helt sømløst.

Mer om IT og utrulling

Lærere Inspirasjon til å inspirere.

Få tips, materiell, historier og andre ressurser som gjør at du får mest mulig ut av Apple-produktene, og som gir nye ideer til undervisningen.

Bli inspirert Bli en Apple Teacher

Alle kan kode Vi gir alle muligheten til å forstå og skrive kode og undervise i det.

Vi mener at koding er en grunnleggende ferdighet. Så vi skapte Swift Playgrounds og undervisningsmateriell som kan hjelpe alle med å sette ideene sine ut i livet.

Mer om Alle kan kode