Apple Watch.

Gi pasientene dine muligheten til et sunnere liv.

Apple Watch har kraftige apper som gjør den til den perfekte enheten for en sunn livsstil. Og den har flere helsefunksjoner som kan være til hjelp for deg og pasientene dine, blant annet funksjoner som registrerer hjertehelse, mobilitet, aktivitet, medisinering og annet.

Pulsvarslinger.

Apple Watch ser etter unormalt høy eller lav puls, som kan være tegn på alvorlige underliggende tilstander. Det kan hjelpe deg og pasientene dine med å identifisere symptomer som bør undersøkes nærmere.

Hvis pulsen til en pasient er på over 120 slag per minutt eller under 40 slag per minutt når han eller hun har vært inaktiv i mer enn ti minutter, får pasienten en varsling. Pasienten kan justere terskelen eller slå varslingene av eller på. Alle pulsvarslinger – samt dato, tidspunkt og puls – vises i Helse-appen på iPhone.

Varslinger om ujevn hjerterytme.

Varslingen om ujevn hjerterytme ser etter forstyrrelser i hjerterytmen som kan være tegn på atrieflimmer. Denne funksjonen plukker ikke opp alle tilfeller av atrieflimmer, men den kan fange opp eventuelle tegn på at pasienten bør undersøke helsetilstanden sin nærmere.

Varslingen om ujevn hjerterytme bruker den optiske hjertesensoren til å finne pulsbølgen på håndleddet og se etter variasjon i intervallene mellom hjerteslagene når brukeren sitter i ro. Hvis algoritmen gjentatte ganger registrerer en ujevn hjerterytme som indikerer atrieflimmer, vil pasienten få en varsling med dato og tidspunkt, og hjerteslagene registreres i Helse-appen.

Varslingen om ujevn hjerterytme er CE-merket og godkjent i enkelte EU-land for bruk av personer som er fylt 22 år og ikke har eller tidligere har hatt atrieflimmer.

EKG-appen.

Med EKG-appen kan pasienter som har symptomer som raske eller uregelmessige hjerteslag, eller som får en varsling om ujevn hjerterytme, utføre en EKG-måling og registrere symptomene. Med disse sanntidsdataene får du informasjonen du trenger for å ta informerte valg om videre evaluering og behandling.

EKG-appen bruker den elektriske hjertemåleren som er innebygd i Digital Crown og safirglasset på baksiden, til å utføre en EKG-måling tilsvarende et elektrodiagram med én avledning (Lead-I ECG). EKG-appen påviser deretter sinusrytme, atrieflimmer, atrieflimmer med høy puls eller et ufullstendig eller dårlig resultat og gir brukeren muligheten til å legge til symptomer som hjertebank, svimmelhet eller utmattelse. Appen kan gi et ufullstendig resultat hvis det påvises andre arytmier enn atrieflimmer, hvis brukeren har en implantert hjertestarter eller pacemaker, eller hvis det er dårlig elektrisk signal i en registrering, som kan være et resultat av høyredreid QRS-akse («right axis deviation»). Bølgeform, resultater, dato, tidspunkt og eventuelle symptomer registreres og kan eksporteres fra Helse-appen i PDF-format, slik at de kan deles med en lege. Hvis pasienten registrerer symptomer som kan tyde på en alvorlig tilstand, vil personen få beskjed om å ringe nødnummeret umiddelbart.

En klinisk studie der EKG-appen ble sammenlignet med en hjertemåler med 12 avledninger, viste 99,6 prosent spesifisitet for påvisning av sinusrytme og 98,3 prosent sensitivitet for påvisning av atrieflimmer i resultatene som kunne klassifiseres.

EKG-appen er CE-merket og i enkelte EU-land godkjent for bruk av personer som er 22 år eller eldre.

Mer om EKG-appen

Atrieflimmerhistorikk.

Funksjonen for atrieflimmerhistorikk er den første av sitt slag. Den gir pasienter diagnostisert med atrieflimmer innsikt i hvordan ulike livsstilsfaktorer kan påvirke helsen, og hvor ofte de viser tegn på atrieflimmer. Pasientene dine vil motta ukentlige varslinger med et estimat på hvor lenge hjertet har vist tegn på atrieflimmer mens de har hatt på seg Apple Watch. De kan også se detaljert historikk i Helse-appen.

Pasientene kan også registrere livsstilsfaktorer som kan påvirke tilstanden deres, blant annet vekt, mosjon, søvn, alkoholinntak og minutter brukt på oppmerksomt nærvær. Disse faktorene vises side om side med atrieflimmerbelastningen for å belyse forholdet mellom livsstilsvalg og atrieflimmer.

Funksjonen for atrieflimmerhistorikk er CE-merket og godkjent for bruk av personer som er fylt 22 år og ikke har eller tidligere har hatt atrieflimmer. Når atrieflimmerhistorikk slås på, blir varslinger om ujevn hjerterytme auto­matisk slått av.

Validering av atrieflimmer-deteksjon og funksjoner for overvåking.

Hver enkelt helsefunksjon på Apple Watch gjennomgår omhyggelig vitenskapelig validering for å sikre at informasjonen som pasientene får, er pålitelig. I 2017 og 2018 samarbeidet forskere ved Stanford University School of Medicine med Apple om studien Apple Heart Study med over 400 000 Apple Watch-brukere for å validere om tekno­logi på person­lige enheter kunne brukes til å oppdage atrieflimmer tidlig, og for å teste varslingsfunksjonen for ujevn hjerterytme. Siden da har Apple utført kliniske studier ved flere forskningssentre for å kunne støtte flere funksjoner, inkludert EKG-appen og forbedringer av varslingsfunksjonen for ujevn hjerterytme.

Les om resultatene av Apple Heart Study

Mer om påvisning av arytmi (PDF)

Sammenlign Apple Watch-modeller

 • Varslinger om puls og ujevn hjerterytme
 • Atrieflimmerhistorikk
 • EKG-app
 • Varslinger ved lavt kondisjonsnivå
 • Oksygennivå i blodet
 • Fallregistrering
 • Sensorer
 • Optisk hjertemåler
 • Optisk hjertemåler
 • Elektrisk hjertemåler
 • Optisk hjertemåler og posisjon
 • Optisk hjertemåler
 • Akselerometer og gyroskop
 • Apple Watch Series 3
 • Apple Watch SE
 • Apple Watch Series 4 og 5
 • Apple Watch Series 6 eller nyere
 • Apple Watch Ultra

Mobilitet og kondisjon

Mobilitet og hjertehelse kan være sterke indikatorer på generell fysisk form og en prediktor for langsiktig velvære. Apple Watch og iPhone kan estimere mobilitetsbereg­ninger for å gi deg og pasientene bedre forståelse for hvordan de påvirker mobiliteten i dag, i tillegg til at de inneholder verktøy for å overvåke disse faktorene over tid. Mobilitetsbereg­ninger inkluderer kondisjon (maksimalt oksygenopptak – VO2), seksminutters gangdistanse og andre bereg­ninger som brukes til å måle gangkvalitet (ganghastighet, steglengde, dobbel støttetid og asymmetrisk gange). Disse beregningene kan benyttes til forskning og apputvikling med brukerens tillatelse.

Finn ut mer om hvordan disse beregningene ble utviklet og validert:

Bruke Apple Watch til å estimere kondisjon med maksimalt oksygenopptak – VO2 (PDF)

Bruke Apple Watch til å estimere seksminutters gangdistanse (PDF)

Måle gangkvalitet med mobilitetsbereg­ninger på iPhone (PDF)

Fallregistrering.

Hvis et hardt fall registreres av Apple Watch Series 4 eller nyere, dukker det opp et varsel som gir brukeren muligheten til å ringe nødnummeret eller lukke varselet. Hvis brukeren ikke svarer innen ett minutt, ringer enheten auto­matisk nødnummeret, og det blir sendt en melding til brukerens nødkontakter. Alle fall registreres i Helse-appen. Denne funksjonen er auto­matisk aktivert for brukere som er 55 år eller eldre, og kan aktiveres for alle i Apple Watch-appen på iPhone.

Nødinfo.

Nødinfo gir utrykningspersonell og ansatte på akuttmottak tilgang til livsviktig medisinsk informasjon på låst skjerm på en pasients iPhone eller Apple Watch uten å måtte taste inn koden, og uten at det bryter med pasientens personvern. Pasientene kan legge inn viktig informasjon om allergier, medisiner, tilstander, nødkontakter og organdonasjon i Nødinfo i Helse-appen på iPhone.

Medisiner.

Medisiner-funksjonen på iPhone, iPad og Apple Watch kan hjelpe pasientene dine med å holde styr på alle medisinene de tar. De kan motta påminnelser om å loggføre medisininntak, følge med på hvor flinke de er til å ta medisinen til rett tid samt holde den gjeldende medisinlisten oppdatert.

Syklus.

Syklus-appen på iPhone, iPad og Apple Watch lar pasientene følge med på egen menstruasjons­syklus, loggføre symptomer og motta varslinger om kommende menstruasjoner og fruktbare perioder. De kan også motta varslinger når den loggførte syklusen viser tegn på avvik, som uregelmessig eller sjelden menstruasjon, som kan være forbundet med en underliggende medisinsk tilstand.

Utviklet med tanke på sikkerhet og personvern.

Når en brukers iPhone eller iPad er låst med kode, Touch ID eller Face ID, er helsedataene deres i Helse-appen kryptert på enheten. Hvis brukeren velger å synkronisere helsedataene til iCloud, krypteres dataene både under overføring og lagring.

Ta frem­tidens helsevesen i egne hender.

Mer om Apple i helsetjenestene

Personlig helse har en stor fremtid. På håndleddet ditt.

Mer om Apple Watch