Apple Watch.

Hjelp pasientene dine med å identifisere tidlige faresignaler.

Apple Watch har kraftige apper som gjør den til den perfekte enheten for en sunn livsstil. Med de nye varslingene og EKG-appen kan den nå gi deg og pasientene dine viktig informasjon om hjertehelsen deres.

Pulsvarslinger.

Apple Watch ser etter unormalt rask eller lav puls, som kan være tegn på alvorlige, underliggende tilstander. Det kan hjelpe deg og pasientene dine med å identifisere symptomer som bør undersøkes nærmere.

Hvis pulsen til en pasient er på over 120 slag per minutt eller under 40 slag per minutt når han eller hun har vært inaktiv i mer enn ti minutter, får pasienten en varsling. Pasienten kan justere terskelen eller slå varslingene av eller på. Alle pulsvarslinger – samt dato, tidspunkt og puls – vises i Helse-appen på iPhone.

Varslinger om ujevn hjerterytme.

Varslingen om ujevn hjerterytme ser etter forstyrrelser i hjerterytmen som kan være tegn på atrieflimmer. Denne funksjonen plukker ikke opp alle tilfeller av atrieflimmer, men den kan fange opp eventuelle tegn på at pasienten bør undersøke helsetilstanden sin nærmere.

Varslingen om ujevn hjerterytme bruker den optiske hjertesensoren til å finne pulsbølgen på håndleddet og se etter variasjon i intervallene mellom hjerteslagene når brukeren sitter i ro. Hvis algoritmen gjentatte ganger registrerer en ujevn hjerterytme som indikerer atrieflimmer, vil pasienten få en varsling med dato og tidspunkt, og hjerteslagene registreres i Helse-appen.

Varslingen om ujevn hjerterytme er CE-merket og godkjent i enkelte EU-land for bruk av personer som er fylt 22 år og ikke har eller tidligere har hatt atrieflimmer.

Validering av funksjonen for varsling om ujevn hjerterytme.

I 2017 og 2018 arbeidet forskere ved Stanford University School of Medicine sammen med Apple om å gjennomføre Apple Heart Study for å oppdage atrieflimmer – en uregelmessighet i hjertefrekvensen som ofte fører til slag og sykehusinnleggelser. Mer enn 400 000 Apple Watch-brukere deltok og hjalp til med å validere at bærbar tekno­logi kan bidra til å oppdage denne tilstanden, som ofte ikke blir diagnostisert, på et tidlig stadium. Og studien førte til at Apple Watch nå kan varsle om ujevn hjerterytme.

Les om resultatene av Apple Heart Study

EKG-appen.

Med EKG-appen på Apple Watch Series 4 eller nyere* kan pasienter som har symptomer, som raske eller uregelmessige hjerteslag, eller som får en varsling om ujevn hjerterytme, utføre en EKG-måling og registrere symptomene. Med disse sanntidsdataene får du informasjonen du trenger for å ta informerte valg om videre evaluering og behandling.

EKG-appen bruker den elektriske hjertemåleren som er innebygd i Digital Crown og safirglasset på baksiden av Apple Watch Series 4 eller nyere*, til å utføre en EKG-måling med én avledning på en lignende måte som en håndholdt hjertemonitor med én avledning. EKG-appen påviser deretter sinusrytme, atrieflimmer, atrieflimmer med høy puls eller en dårlig måling og gir brukeren muligheten til å legge til symptomer som raske eller bankende hjerteslag, svimmelhet eller utmattelse. Bølgeform, resultater, dato, tidspunkt og eventuelle symptomer registreres og kan eksporteres fra Helse-appen i PDF-format, slik at de kan deles med en lege. Hvis pasienten registrerer symptomer som kan tyde på en alvorlig tilstand, vil personen få beskjed om å ringe nødnummeret umiddelbart.

EKG-appen er CE-merket og i enkelte EU-land godkjent for bruk av personer som er 22 år eller eldre.

Mer om EKG-appen

Forstå resultatene fra EKG-appen.

Bølgeformen i EKG-appen ligner en EKG-måling fra et elektrodiagram med én avledning, noe som gjør at den kan klassifisere atrieflimmer og sinusrytme, men den kan ikke identifisere andre tilstander, som hjerteinfarkt.

Etter en EKG-måling vil EKG-appen se etter sinusrytme eller atrieflimmer. Hvis pulsen er under 50 slag per minutt eller over 150 slag per minutt, kan ikke appen se etter atrieflimmer, men den registrerer pulsen og arkiverer EKG-målingen. EKG-appen kan gi et ufullstendig resultat dersom det for eksempel er tegn på andre former for arytmi (ikke atrieflimmer), hvis pasienten har en implantert hjertestarter eller pacemaker, eller hvis det er dårlig elektrisk signal i en registrering, som kan være et resultat av høyredreid QRS-akse («right axis deviation»). EKG-appen kan også gi et ufullstendig måleresultat hvis det er dårlig signal på grunn av bevegelsesartefakter eller dårlig kontakt med elektroden.

Hjerterytmeklassifisering med én avledning i EKG-appen på Apple Watch ble i en klinisk studie sammenlignet med en hjerterytmeklassifisering gjennomført av en kardiolog som så på en EKG-måling med 12 avledninger. EKG-appen viste en spesifisitet på 99,3 % i klassifisering av sinusrytme og en sensitivitet på 98,5 % i klassifisering av atrieflimmer for de klassifiserbare resultatene.

Mer om registrering av arytmi (PDF)

Sammenlign Apple Watch-modeller

 • Varsling ved rask puls
 • Varsling ved lav puls
 • Varsling ved ujevn hjerterytme
 • EKG-app
 • Fallregistrering
 • Sensorer
 • Optisk hjertemåler / PPG
 • Optisk hjertemåler / PPG
 • Optisk hjertemåler / PPG
 • Elektrisk hjertemåler / elektroder
 • Neste generasjon akselerometer og gyroskop
 • Apple Watch Series 1, 2, 3
 • Apple Watch SE
 • Apple Watch Series 4 eller nyere

*Merk: Den første versjonen av Apple Watch støtter ikke disse funksjonene

Mobilitet og kondisjon

Mobilitet og hjertehelse kan være sterke indikatorer på generell fysisk form og en prediktor for langsiktig velvære. Apple Watch og iPhone kan estimere mobilitetsbereg­ninger for å gi deg og pasientene bedre forståelse for hvordan de påvirker mobiliteten i dag, i tillegg til at de inneholder verktøy for å overvåke disse faktorene over tid. Mobilitetsbereg­ninger inkluderer kondisjon (maksimalt oksygenopptak – VO2), seksminutters gangdistanse og andre bereg­ninger som brukes til å måle gangkvalitet (ganghastighet, steglengde, dobbel støttetid og asymmetrisk gange). Disse beregningene kan benyttes til forskning og apputvikling med brukerens tillatelse.

Finn ut mer om hvordan disse beregningene ble utviklet og validert:

Bruke Apple Watch til å estimere kondisjon med maksimalt oksygenopptak – VO2 (PDF)

Bruke Apple Watch til å estimere seksminutters gangdistanse (PDF)

Måle gangkvalitet med mobilitetsbereg­ninger på iPhone (PDF)

Fallregistrering.

Hvis et hardt fall registreres av Apple Watch Series 4 eller nyere, dukker det opp et varsel som gir brukeren muligheten til å ringe nødnummeret eller lukke varselet. Hvis brukeren ikke svarer innen ett minutt, ringer enheten auto­matisk nødnummeret, og det blir sendt en melding til brukerens nødkontakter. Alle fall registreres i Helse-appen. Denne funksjonen er auto­matisk aktivert for brukere som er 55 år eller eldre, og kan aktiveres for alle i Apple Watch-appen på iPhone.

Nødinfo.

Nødinfo gir utrykningspersonell og ansatte på akuttmottak tilgang til livsviktig medisinsk informasjon på låst skjerm på en pasients iPhone eller Apple Watch uten å måtte taste inn koden, og uten at det bryter med pasientens personvern. Pasientene kan legge inn viktig informasjon om allergier, medisiner, tilstander, nødkontakter og organdonasjon i Nødinfo i Helse-appen på iPhone.

Utviklet med tanke på sikkerhet og personvern.

Når en brukers iPhone er låst med kode, Touch ID eller Face ID, er helsedataene deres i Helse-appen kryptert på enheten. Hvis brukeren velger å synkronisere helsedataene til iCloud, krypteres dataene både under overføring og lagring.

Ta frem­tidens helsevesen i egne hender.

Mer om Apple i helsetjenestene

Personlig helse har en stor fremtid. På håndleddet ditt.

Mer om Apple Watch