Flere ressurser

Finn ekstra informasjon om juridiske spørsmål og få detaljert kontaktinformasjon for andre henvendelser.

Nettfisking og annen mistenkelig e-post

Bruk disse tipsene for å unngå forsøk på nettfisking, og finn ut hva du bør gjøre hvis du tror Apple-ID-en din er utsatt for en sikkerhetsrisiko.

Se tips om nettfisking

Forespørsler om informasjon fra myndighetene

Personvernsiden vår inneholder viktig informasjon om forespørsler etter kundeinformasjon fra myndighetene, relevante Apple-retningslinjer og svarene våre.

Finn ut mer om disse forespørslene

Kontakt Apples juridiske avdeling

Hvis du har spørsmål om juridiske tema, må du gjerne ta kontakt med oss. Du finner mer informasjon om hvilken avdeling du kan kontakte her.

Kontakt oss

Respekt for globale regler for handel

En liste over klassifikasjonskoder og informasjon om Apples maskinvare og programmer, og informasjon om hvem du kan rette spørsmålene dine til.

Finn ut mer om respekt for globale regler for handel

EUs forordning om digitale tjenester, rapport for tjenestemottakere Publikasjon for Forordning om Digitale Tjenester.

Denne siden inneholder informasjon som er relevant for EUs rettsakt om digitale tjenester (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/2065 av 19. oktober 2022 om et indre marked for digitale tjenester og om endring av direktiv 2000/31/EF) (DSA).

Les mer her

Den norske åpenhetsloven

I Apple respekterer vi menneskerettighetene gjennom vår forpliktelse til å behandle alle med verdighet og respekt. Med ydmykhet, optimisme og grunnleggende tro på mennesker, er vi forpliktet til å respektere menneskerettighetene.

Den norske åpenhetsloven gjelder for den norske filialen («Apple Norge») av Apple AB (et svensk selskap). Vennligst benytt skjemaet nedenfor dersom du har spørsmål til Apple Norge i tilknytning til den norske åpenhetsloven.

Redegjørelsen for Apple Norges aktsomhetsvurderinger kan du finne her.

Inngi forespørsel

Juridisk informasjon om Filemaker

FileMaker, Inc. er et datterselskap av Apple. Du finner juridisk informasjon om firmaet her.

Gå til Filemaker