Velkommen til iCloud

DENNE RETTSLIGE AVTALEN MELLOM DEG OG APPLE REGULERER DIN BRUK AV iCLOUD-PRODUKTET, -PROGRAMVARE, -TJENESTER, OG – NETTSIDER (SOM TIL SAMMEN UTGJØR «TJENESTEN»). DET ER VIKTIG AT DU LESER OG FORSTÅR FØLGENDE VILKÅR. VED Å KLIKKE PÅ «AKSEPTER» AKSEPTERER DU AT DISSE VILKÅRENE VIL GJELDE DERSOM DU VELGER Å AKSESSERE ELLER BRUKE iCLOUD-TJENESTENE.

Apple er tilbyder av Tjenesten, som gjør det mulig for deg å ta i bruk visse tjenester på Internett, herunder lagring av ditt personlige innhold (som kontakter, kalendere, bilder, meldinger, påminnelser, dokumenter, app-data og iCloud-e-post) og som gjør det tilgjengelig på dine kompatible enheter og datamaskiner, og visse lokaliseringsbaserte tjenester, underlagt vilkårene som fremgår av denne Avtale. iCloud aktiveres automatisk når du kjører enheter på iOS 9 eller senere og logger på med din Apple-ID under oppsett av enheten, med mindre du oppgraderer enheten og tidligere har valgt ikke å aktivere iCloud. Du kan deaktivere iCloud i Innstillinger. Idet du aktiverer iCloud, vil innholdet ditt automatisk bli sendt til og lagret av Apple, så du senere kan aksessere det innholdet eller ha innhold sendt trådløst til dine andre iCloud-aktiverte enheter eller datamaskiner.

I. BETINGELSER FOR BRUK AV TJENESTEN

A. Alder. Tjenesten er tilgjengelig bare for personer fra 13 år (eller tilsvarende lavalder i den relevante jurisdiksjonen), med mindre du er under 13 år og har fått din Apple-ID som følge av en forespørsel fra en godkjent utdanningsinstitusjon eller som del av funksjonen Familiedeling fra en forelder eller verge. Vi vil ikke bevisst samle inn, bruke eller avdekke personlige opplysninger fra barn under 13 år eller gjeldende minstealder i aktuelt land, uten verifiserbart samtykke fra foresatte. Foreldre og foresatte bør også minne mindreårige om at samhandling med fremmede over Internett kan være farlig samt ta nødvendige forholdsregler for å beskytte barn, herunder overvåkning av deres bruk av Tjenesten.

For å bruke Tjenesten, kan du ikke være en person som er utestengt fra å motta Tjenesten etter amerikansk lovgivning eller andre gjeldende jurisdiksjoner, herunder det landet hvor du har din bopel eller det landet hvor du bruker Tjenesten fra. Ved å akseptere denne Avtalen, erkjenner du at du forstår og aksepterer det foregående.

B. Enheter og Kontoer. Bruk av Tjenesten kan kreve kompatible enheter, tilgang til Internett og visse programvarer (kostnader kan påløpe); kan kreve periodiske oppdateringer og kan bli påvirket av ytelsen til disse faktorene. Apple forbeholder seg retten til å begrense antall Kontoer som kan opprettes fra en enhet, og antall enheter som kan tilknyttes en Konto. Siste versjon av den nødvendige programvaren kan være påkrevet for visse transaksjoner og funksjoner. Du samtykker til at det er ditt ansvar å oppfylle disse kravene.

C. Bruksbegrensninger. Du godtar å bruke Tjenesten kun slik det tillates i denne Avtalen, og kun i samsvar med gjeldende lover, regler og generelt godtatt praksis i gjeldende jurisdiksjon. Din Konto er tildelt 5 GB lagringsplass, som beskrevet på oversiktssiden for iCloud. Du kan kjøpe ytterligere lagringsplass, som beskrevet nedenfor. Det er ikke tillatt å overskride gjeldende eller rimelig begrensning av båndbredde eller lagringsplass (for eksempel til sikkerhetskopiering eller e-postkonto), og overskridelse kan medføre at du hindres i å sikkerhetskopiere til iCloud, legge til dokumenter eller motta nye e-poster som sendes til iCloud-e-postadressen din. Hvis du bruker Tjenesten eller utfører handlinger som utilsiktet eller tilsiktet setter Apples mulighet til å levere Tjenesten eller andre systemer i fare, har Apple rett til å treffe alle rimelige tiltak for å beskytte Tjenesten og Apples systemer, herunder å stenge din tilgang til Tjenesten. Gjentatte regelbrudd kan resultere i at Kontoen din blir avsluttet.

Hvis du er en enhet som dekkes («covered entity»), en forretningsforbindelse («business associate») eller representant for en enhet som dekkes, eller en forretningsforbindelse (slik disse begrepene er definert i USAs 45 C.F.R § 160.103), godtar du at du ikke vil bruke noen komponent, funksjon eller annen ressurs i iCloud til å opprette, motta, vedlikeholde eller overføre noen beskyttede helseopplysninger («protected health information») (slik dette begrepet er definert i USAs 45 C.F.R § 160.103) eller bruke iCloud på noen måte som ville gjøre Apple (eller et av Apples datterselskaper) til din eller en tredjeparts forretningsforbindelse.

D. Tjenestens tilgjengelighet. Det kan være at hele eller deler av Tjenesten eller Tjenestens funksjoner ikke er tilgjengelig på alle språk eller i alle land, og Apple garanterer ikke for at hele eller deler av Tjenesten eller Tjenestens funksjoner er egnet eller tilgjengelig for bruk på et bestemt sted. I den grad du velger å få tilgang til og bruke Tjenesten, gjør du det på eget initiativ og er selv ansvarlig for å følge gjeldende lover.

E. Endring av Tjenesten. Apple forbeholder seg retten til når som helst å endre denne Avtalen og fastsette nye vilkår eller tilleggsvilkår for din bruk av Tjenesten, forutsatt at Apple varsler deg 30 dager i forveien om vesentlige negative endringer av Tjenesten eller gjeldende tjenestevilkår, med mindre det ikke er rimelig å gjøre det grunnet omstendigheter som skyldes juridiske, lovgivningsmessige eller statlige tiltak; for å ivareta hensynet til brukeres sikkerhet, brukeres personvern eller teknisk integritet; for å unngå at andre brukere opplever tjenesteavbrudd; eller som følge av en naturkatastrofe, en katastrofal hendelse, krig eller andre lignende hendelser utenfor Apples rimelige kontroll. Når det gjelder betalte skylagringstjenester, vil Apple ikke foreta noen vesentlige negative endringer i Tjenesten før utløpet av en inneværende periode du har betalt for, med mindre en endring er rimelig nødvendig med hensyn til juridiske, lovgivningsmessige eller statlige tiltak; for å ivareta brukeres sikkerhet, brukeres personvern eller teknisk integritet; for å unngå tjenesteavbrudd for andre brukere; eller for å unngå problemer som følge av en naturkatastrofe, en katastrofal hendelse, krig eller andre lignende hendelser utenfor Apples rimelige kontroll. Dersom Apple foretar vesentlige negative endringer i Tjenesten eller brukervilkårene, vil du ha rett til å si opp Avtalen og kontoen din, og Apple vil da gi deg en forholdsmessig refusjon av det du eventuelt har betalt på forhånd for perioden. Apple skal ikke være ansvarlig overfor deg for endringer i Tjenesten eller tjenestevilkårene som gjøres i henhold til dette punkt I E.

II. FUNKSJONER OG TJENESTER

A. Bruk av Stedsbaserte Tjenester

Apple og Apples partnere og lisensgivere kan tilby visse funksjoner eller tjenester som baserer seg på enhetsbasert stedsinformasjon, som bruker GPS (eller lignende teknologi, der det er tilgjengelig) og posisjonen til Wi-Fi-tilgangspunkter basert på informasjon fra mange brukere, såkalt «crowdsourced», og mobilmaster. For å tilby disse funksjoner og tjenester hvor de er tilgjengelige, må Apple og dets partnere og lisensgivere samle inn, bruke, sende, behandle og vedlikeholde dine lokaliseringsdata, herunder, men ikke begrenset til, din enhets geografiske lokalisering og informasjon knyttet til din iCloud-konto («Konto») og enhver enhet som registreres under denne, herunder, men ikke begrenset til, din Apple-ID, enhets-ID og navn, og enhetstype.

Du kan til enhver tid trekke tilbake dette samtykket ved ikke å bruke de lokaliseringsbaserte funksjonene og ved å skru av innstillingene på din enhet som gjelder Finn (inkludert forgjengerne Finn iPhone og Finn vennene mine, som samlet betegnes «Finn») eller Stedstjenester (i den grad det er aktuelt), på enheten. Ved bruk av tjenester fra tredjepart som bruker eller tilbyr lokaliseringsdata som del av tjenesten, er du underlagt og bør gjennomgå slik tredjeparts vilkår og retningslinjer for personvern ved bruk av lokaliseringsdata av slike tjenester fra tredjepart. Lokaliseringsdata som tilbys av Tjenesten skal ikke legges til grunn i situasjoner hvor nøyaktig lokaliseringsinformasjon er nødvendig, eller hvor feilaktige, unøyaktige, forsinkede eller ufullstendige lokaliseringsdata kan føre til død, personlig skade, eiendoms- eller miljøskade. Apple skal utvise rimelig dyktighet og omsorg i sin utøvelse av Tjenesten, men verken Apple eller dets tjeneste- og/eller innholdstilbydere garanterer tilgjengeligheten, nøyaktigheten, fullstendigheten, påliteligheten, eller tidsmessigheten til lokaliseringsdata eller enhver annen data som fremgår av Tjenesten. STEDSBASERTE TJENESTER ER IKKE BEREGNET ELLER EGNET FOR BRUK SOM LOKALISERINGSSYSTEM I NØDSSITUASJONER.

B. Finn

Når du aktiverer iCloud og Stedstjenester på en enhet som kjører iOS 13 eller nyere, iPadOS eller macOS Catalina eller nyere, aktiveres Finn (Finn iPhone på enheter som kjører en versjon fra iOS 8 til og med iOS 12) automatisk på den enheten, og på andre Apple-tilbehørsenheter som er sammenkoblet med den. Når funksjonen er på, vil enheten automatisk bli tilknyttet din Apple-ID. Passordet til din Apple-ID vil bli krevd oppgitt før noen (også du) kan slå av Finn, logge av iCloud, eller slette eller aktivere enheten. Apple og selskapets autoriserte forhandlere har ikke anledning til å utføre kundestøttetjenester i forbindelse med verken maskinvare eller programvare under Apples begrensede garanti med mindre du deaktiverer Finn før service. Apple er ikke ansvarlig hvis du unnlater å beskytte iOS-enheten med kode, aktivere Mistet-modus og/eller motta eller svare på varsler og informasjon. Apple er heller ikke ansvarlig for å levere iOS-enheten tilbake til deg eller for tap av data på iOS-enheten.

Finn frakoblede enheter er en funksjon som bruker informasjon fra mange brukere til å finne savnede enheter når disse ikke er koblet til internett. Hvis Finn frakoblede enheter er aktivert på en enhet, kan den registrere andre frakoblede enheter i nærheten via Bluetooth (eller lignende teknologi). Hvis en enhet registrerer en frakoblet enhet som er savnet, bruker den Wi-Fi eller mobilnett til å varsle eieren av Apple-ID-en som er knyttet til den savnede enheten, om den omtrentlige posisjonen til enheten på en sikker måte. Dermed kan eieren se posisjonen til enheten i Finn-appen. Varsling om posisjon er gjennomgående kryptert, og Apple kan ikke se posisjonen til hverken enheten som sender varslingen, eller den savnede enheten. Du kan slå av Finn frakoblede enheter i Innstillinger.

C. Sikkerhetskopi

iCloud-sikkerhetskopi tar automatisk regelmessige sikkerhetskopier av iOS-enheter når skjermen er låst og enheten er tilkoblet en strømkilde og tilkoblet Internett via et Wi-Fi-nettverk. Hvis en enhet ikke har blitt sikkerhetskopiert til iCloud over en periode på ett hundre og åtti (180) dager, forbeholder Apple seg retten til å slette eventuelle sikkerhetskopier knyttet til den enheten. Sikkerhetskopiering kan inkludere enhetsinnstillinger, enhetsegenskaper, bilder og videoer, dokumenter, meldingene dine, ringetoner, Helse-programdata og andre programdata. For ytterligere informasjon, kan du besøke https://support.apple.com/no-no/HT207428. Følgende innhold er ikke inkludert i iCloud-sikkerhetskopien: innhold som er kjøpt fra iTunes Store, App Store eller Apple Books, medieinnhold som er synkronisert fra datamaskinen, og bildebiblioteket hvis du har aktivert iCloud-bildebibliotek. Apple skal utvise rimelig dyktighet og omsorg i sin utøvelse av Tjenesten, men, SÅ LANGT DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE RETT GARANTERER IKKE ELLER INNESTÅR IKKE APPLE FOR AT NOE INNHOLD SOM DU LAGRER ELLER AKSESSERER GJENNOM TJENESTEN IKKE VIL VÆRE GJENSTAND FOR UTILSIKTET SKADE, FORRINGELSE, TAP, ELLER FJERNING I SAMSVAR MED VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, OG APPLE SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG DERSOM SLIK SKADE, FORRINGELSE, TAP ELLER FJERNING INNTREFFER. Det er ditt ansvar å sørge for tilfredstillende alternativ sikkerhetskopiering av din informasjon og dine data.

D. Bilder

1. iCloud-bilder. Når du aktiverer iCloud-bilder, blir bilder, videoer, metadata og eventuelle redigeringer som du utfører i Bilder-programmet på iOS-enheten, macOS-datamaskinen eller Windows-PC-en automatisk lastet opp til iCloud, lagret i iCloud og deretter overført til alle de andre enhetene og datamaskinene dine der iCloud-bilder er aktivert. Bilde- og videooppløsningen kan variere avhengig av enhetsinnstillingene og tilgjengelig lagringsplass. Du kan når som helst laste ned bilder og videoer med full oppløsning.

2. Delte albumer. Når du bruker Delte albumer, lagrer Apple eventuelle bilder og videoer du deler, til du sletter dem. Du kan få tilgang til dine delte bilder og videoer fra en hvilken som helst av Apple-enhetene dine der Delte albumer er aktivert. Personer du inviterer til delte albumer, kan vise, arkivere, kopiere og dele disse bildene og videoene, i tillegg til å legge til bilder, videoer og kommentarer. Hvis du velger å bruke Delte albumer til å dele bilder via en Internett-link, blir disse bildene offentlig tilgjengelige for alle som har fått eller har tilgang til Internett-linken. Hvis du vil slutte å dele enkeltbilder, enkeltvideoer, kommentarer eller hele delte albumer, kan du til enhver tid slette dem. Eventuelt innhold som tidligere er kopiert fra et Delte albumer-album til en annen enhet eller datamaskin, vil imidlertid ikke bli slettet.

3. Min bildestrøm. Når du bruker Min bildestrøm, lagrer Apple bilder som er tatt med iOS-enheten eller som er lastet opp fra datamaskinen, i en begrenset periode, og sender bildene automatisk til andre Apple-enheter der Min bildestrøm er aktivert. Et begrenset antall bilder kan oppbevares i iCloud eller på enhetene dine til enhver tid, og eldre bilder blir automatisk slettet fra Min bildestrøm etter en tid. Hvis du vil beholde disse bildene permanent, må du arkivere dem i kamerarullen på iOS-enheten eller i bildebiblioteket på datamaskinen.

E. Familiedeling. Med Familiedeling kan du dele noen typer kjøpt innhold, blant annet Store-kjøp og Apple-abonnementer med familiemedlemmer. Du kan også dele noen typer innhold, blant annet bilder, kalendere, posisjon og skjermtidinformasjon avhengig av hva familiemedlemmene har valgt å dele. Du finner mer informasjon om deling av kjøp i Vilkår og betingelser for Tjenester under Apple Media på https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/. Du finner mer informasjon om deling av innhold, enhetsbruk og stedsinformasjon med familiemedlemmer på https://www.apple.com/family-sharing/.

F. Fildeling. Når du bruker iCloud-fildeling, lagrer Apple eventuelle filer du deler, inntil du sletter dem. Du får tilgang til de delte filene dine fra alle Apple-enhetene dine der iCloud Drive er aktivert. Du kan gi tilgang til andre slik at de kan vise, arkivere, kopiere eller redigere disse filene. Du har valget om å gi andre muligheten til å redigere filene eller til kun å vise dem. Hvis du bruker iCloud-fildeling til å dele filer via en Internett-link, blir disse filene offentlig tilgjengelige for alle som har fått Internett-linken. Du kan slutte å dele filene når som helst. Hvis du avslutter delingen, vil filene bli fjernet fra iCloud Drive på alles enheter. Imidlertid vil ikke eventuelle filer som tidligere er kopiert til en annen enhet eller datamaskin, bli slettet.

G. Mail Drop. Hvis du er logget på iCloud og du bruker macOS Mail-programmet eller iCloud Mail på Internett til å sende e-postmeldinger med store vedlegg, vil du ha valget om å bruke Mail Drop. Med Mail Drop vil store vedlegg lagres midlertidig på iCloud-tjenere for å muliggjøre leveringen. Apple vil enten sende en link eller en forhåndsvisning av vedlegget til mottakere, avhengig av mottakerens e-postprogram. Midlertidig lagring av store e-postvedlegg vil ikke ta opp iCloud-lagringskvoten din. Hvis du vil vite mer om Mail Drop, kan du lese https://support.apple.com/no-no/HT203093.

H. Programmer fra tredjeparter. Hvis du logger på visse programmer fra tredjeparter med brukernavn og passord for iCloud, godtar du at programmet kan arkivere data i din personlige iCloud-konto, og at Apple kan samle inn, arkivere og behandle dataene på vegne av tredjepartsutvikleren for din bruk av tjenesten og programmene. Dataene som programmet arkiverer i din personlige iCloud-konto, vil regnes med i lagringsplassen du har fått tildelt. Dataene kan deles med et annet program du laster ned fra samme programutvikler.

I. Ren nettkonto for iCloud. Hvis du registrerer deg for Tjenesten med en ren nettkonto på en enhet eller datamaskin som ikke er Apple-merket, har du kun tilgang til begrenset funksjonalitet i Tjenesten. Du vil få 1 GB gratis lagring, og du vil ikke kunne øke denne mengden med en nettkonto. For å få tilgang til Tjenesten med en ren nettkonto må du godta alle relevante vilkår i denne Avtalen, herunder, uten begrensning, alle bestemmelser for bruk av Tjenesten, bruksbegrensninger, tilgjengelighet, offentlige betaversjoner, garantifraskrivelser, regler for ditt innhold og din atferd, samt opphør. Avtalevilkår for funksjoner som brukere av rene nettkontoer ikke har tilgang til, gjelder ikke for deg. Dette omfatter for eksempel bruk av stedsbaserte tjenester og betaling av avgifter for oppgradering av iCloud-lagringsplass. Videre godtar du at hvis du senere bruker nettkontoen din på en Apple-merket enhet eller Apple-merket datamaskin, uansett om du eier enheten eller datamaskinen eller ikke, kan Apple automatisk oppgradere Kontoen din til en fullstendig iCloud-konto og gi deg all funksjonaliteten som er tilgjengelig i Tjenesten, deriblant økt gratis lagringsplass. Hvis du velger å bruke nettkontoen på en Apple-merket enhet eller Apple-merket datamaskin, og Tjenesten følgelig oppgraderes til full funksjonalitet, godtar du at alle vilkårene i denne Avtalen gjelder for din bruk av Tjenesten. Hvis du ikke vil ha en fullstendig iCloud-konto, må du ikke logge på nettkontoen fra en Apple-merket enhet eller datamaskin.

J. Tofaktorautentisering og automatiske anrop/SMS-er. Hvis du velger å aktivere Tofaktorautentisering for din Apple-ID, samtykker du i å (a) gi Apple minst ett telefonnummer og (b) motta automatiske eller forhåndsinnspilte anrop og SMS-er fra Apple på telefonnumrene du har gitt. Vi kan foreta slike anrop eller sende slike SMS-er for å (i) sikre Kontoen din når du logger på, (ii) hjelpe deg med å få tilgang til Kontoen når du har glemt passordet, eller (iii) eventuelt vedlikeholde Kontoen din eller håndheve denne Avtalen, våre retningslinjer, gjeldende lovgivning eller enhver annen avtale vi kan ha med deg.

III. ABONNEMENT PÅ OPPGRADERING AV LAGRINGSPLASS

Tilleggslagring er tilgjengelig mot vederlag på abonnementsbasis.

A. Betaling.

Når du oppgraderer lagringsplassen på enheten eller datamaskinen, vil Apple automatisk regelmessig belaste deg for lagringsabonnementet du har valgt, inkludert eventuelle avgifter og skatter, via betalingsmåten tilknyttet Apple-ID-en din (for eksempel betalingsmåten du bruker for å handle på iTunes Store, App Store eller Apple Books, hvis tilgjengelig) eller betalingsmåten tilknyttet familiekontoen. Hvis du vil vite mer om lagringsabonnementer of priser, går du til https://support.apple.com/no-no/HT201238. Hvis du er en familieorganisator, godtar du at Apple regelmessig kan belaste deg via gjeldende betalingsmåte for de familiemedlemmene dine som oppgraderer lagringsplassen sin. Apple kan også få forhåndsgodkjenning for et beløp inntil beløpet for transaksjonen og kontakte deg regelmessig via e-post på den e-postadressen som er tilknyttet Apple-ID-en din, for betalingspåminnelser og annen informasjon vedrørende Kontoen.

Du kan endre ditt abonnement ved å oppgradere eller nedgradere din lagring i iCloud-delen i Innstillinger på enheten din, i iCloud-valgpanelet i Systemvalg på Mac-maskinen eller i iCloud for Windows på PC-en din.

Den gjeldende lagringskostnad for en oppgradert lagringsplan trer i kraft umiddelbart; nedgraderinger til din lagringsplan trer i kraft på den neste årlige eller månedlige faktureringsdato. DU ER ANSVARLIG FOR Å BETALE ALLE GEBYRER I TIDE OG FOR Å OPPGI OVENFOR APPLE GYLDIG INFORMASJON FOR KREDITTKORT ELLER BETALINGSKONTO FOR BETALING AV ALLE GEBYRER. Hvis Apple er ute av stand til å gjennomføre belastning av ditt kredittkort eller din betalingskonto for gebyrer til forfall, forbeholder Apple seg retten til å stenge for eller begrense tilgangen til ditt lagrede Innhold, fjerne ditt lagrede Innhold, eller bringe din Konto til opphør. Hvis du ønsker å opprette en annen kredittkortskonto eller betalingskonto, eller hvis det er en endring av status av ditt kredittkort eller din betalingskonto, må du endre informasjonen din online i seksjonen for Kontoinformasjon ved iCloud; dette vil kunne medføre midlertidig avbrudd i din tilgang til Tjenestene mens Apple verifiserer din nye betalingsinformasjon. Vi kan kontakte deg på e-post vedrørende Kontoen din blant annet når lagringsplassen din er eller snart er brukt opp.

Hvis du er i Brasil, og uten hensyn til motstridende bestemmelser i dette dokumentet:

Apple kan bruke en samarbeidspartner til å håndtere innkreving av utestående beløp som du skylder Apple i forbindelse med iCloud-kontoen din. I tillegg vil den totale prisen inkludere prisen for oppgraderingen i tillegg til eventuelle kredittkortgebyrer. Du er ansvarlig for eventuelle skatter og avgifter som gjelder for deg, med unntak av eventuelle forskuddstrekk som skal samles inn av Apples samarbeidspartner. Du må oppgi all kontoinformasjon som Apple krever for å gjennomføre slike transaksjoner. Du erkjenner og godtar at hvis du ikke har oppgitt all påkrevd kontoinformasjon, har Apple rett til å si opp kontoen din.

B. Oppsigelsesrett

Hvis du velger å si opp abonnementet etter første betaling eller etter at en ny periode har begynt, dersom du betaler årlig, kan du gjøre det ved å underrette Apple med en tydelig melding (se gjeldende adresseopplysninger i avsnittet Generelt nedenfor) innen 14 dager fra du mottar e-postbekreftelsen ved å kontakte kundestøtte. Du trenger ikke å angi noen grunn til oppsigelsen.

For å overholde oppsigelsesfristen må du sende oppsigelsesvarsel innen 14-dagersperioden har løpt ut.

Kunder i EU og Norge har dessuten rett til å underrette oss ved hjelp av nedenstående oppsigelsesskjemamal:

Til: Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland:

Jeg gir herved beskjed om at jeg trekker meg fra kontrakten for følgende:

[ABONNEMENTSMENGDE OG -PERIODE, f.eks., 200 GB OPPGRADERING AV MÅNEDLIG iCLOUD-ABONNEMENTSLAGRING]

Bestilt den [SETT INN DATO]

Kundens navn

Kundens adresse

Dato

Virkninger av oppsigelse

Vi reduserer lagringsplassen tilbake til 5 GB og refunderer beløpet senest 14 dager etter mottak av oppsigelse. Hvis du har brukt mer enn 5 GB lagringsplass i denne perioden, er det mulig at du ikke vil kunne opprette flere iCloud-sikkerhetskopier eller bruke enkelte funksjoner før du har redusert lagringsplassen. Vi benytter samme betalingsmåte som du brukte ved betaling, og det tilkommer ingen gebyrer i forbindelse med tilbakebetalingen.

IV. Din bruk av Tjenesten.

A. Din Konto

Som registrert bruker av Tjenesten må du opprette en Konto. Ikke avslør din Kontoinformasjon til noen andre. Du er alene ansvarlig for å vedlikeholde konfidensialiteten og sikkerheten til din Konto, og for alle aktiviteter som skjer gjennom din Konto, og du aksepterer umiddelbart å varsle Apple om ethvert sikkerhetsbrudd knyttet til din Konto. Videre erkjenner og godtar du at Tjenesten er utformet og ment for personlig bruk på individuell basis, og du skal ikke dele din Konto og/eller dine passorddetaljer med et annet individ. Forutsatt at vi har utvist rimelig dyktighet og omsorg, skal Apple ikke være ansvarlig for ethvert tap som oppstår som følge av uautorisert bruk av din Konto på grunn av at du ikke har fulgt disse reglene.

For å kunne bruke Tjenesten, må du skrive inn din Apple ID og passord for å autentisere Kontoen din. Du aksepterer å inngi nøyaktig og fullstendig informasjon når du registrerer deg for bruk av, og mens du bruker, Tjenesten («Registreringsdata for Tjenesten») og du aksepterer å oppdatere dine Registreringsdata for Tjenesten for å holde dem nøyaktige og fullstendige. Dersom du ikke inngir nøyaktige, oppdaterte og fullstendige Registreringsdata for Tjenesten, kan det resultere i suspendering av din Konto og/eller at din Konto bringes til opphør. Du aksepterer at Apple kan lagre og bruke de Registreringsdata for Tjenesten som du inngir for å vedlikeholde, og fakturere gebyrer til, din Konto.

B. Bruk av andre Produkter og Tjenester fra Apple

Særskilte komponenter eller funksjoner ved Tjenesten som tilbys av Apple og/eller dets lisensgivere, inkludert, men ikke begrenset til muligheten til å laste ned tidligere kjøp og iTunes Match og/eller iCloud-musikkbibliotek (inkludert gjeldende tilleggsgebyrer), krever separat programvare eller lisensavtaler eller bruksvilkår. Du må lese og akseptere å være bundet av enhver slik separat avtale som en forutsetning for å bruke disse særskilte komponenter eller funksjoner ved Tjenesten.

C. Ingen overdragelse

Ingenting i denne Avtalen skal tolkes som en overdragelse til deg av andel, hjemmel, eller lisens i en Apple ID, e-postadresse, domenenavn, iChat ID, eller tilsvarende ressurs brukt av deg i forbindelse med Tjenesten.

D. Ingen overlevelsesrett

Med mindre annet er pålagt ved lov, aksepterer du at din Konto ikke er overførbar og at enhver rettighet til din Apple ID eller Innhold i din Konto opphører ved din død. Ved mottak av en kopi av dødsattesten, kan din Konto bli avsluttet og alt Innhold i din Konto kan bli slettet. Kontakt iCloud Kundestøtte ved https://support.apple.com/no-no/icloud for ytterligere assistanse.

E. Intet videresalg av Tjenesten

Du aksepterer at du ikke for noe formål vil gjenskape, kopiere, duplisere, selge, videreselge, leie ut eller omsette Tjenesten (eller deler av denne).

V. Innhold og din bruk

A. Innhold

«Innhold» betyr all informasjon som kan genereres eller tilkomme gjennom bruk av Tjenesten, som datafiler, karakteristika for enheten, skriftlig tekst, programvare, musikk, grafikk, fotografier, bilder, lyder, videoer, meldinger og tilsvarende materiale. Du forstår at ansvaret for alt Innhold, uansett om det er postet offisielt på eller sendt privat over Tjenesten, alene ligger hos den person hvor slikt Innhold opprinnelig kom fra. Dette betyr at du, og ikke Apple, er fullt ansvarlig for alt Innhold som du laster opp eller ned, poster, poster ved e-post, sender, lagrer eller for øvrig gjør tilgjengelig gjennom din bruk av Tjenesten. Du forstår at ved å bruke Tjenesten kan du få kjennskap til Innhold som du finner støtende, upassende, eller bestridbart, og at du selv vil kunne eksponere Innhold til andre som de finner bestridbart. Apple kontrollerer ikke Innhold som er postet via Tjenesten, og garanterer heller ikke for nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten for slikt Innhold. Du forstår og aksepterer at din bruk av Tjenesten og ethvert Innhold skjer for din egen risiko.

B. Din bruk

Du aksepterer at du IKKE vil bruke Tjenesten til:

a. opplasting, nedlasting, posting, e-posting, overføring, lagring eller på annen måte å gjøre Innhold tilgjengelig som er ulovlig, krenkende, truende, skadelig, skadevoldende, ærekrenkende, injurierende, fornærmende, voldelig, uanstendig, vulgært, inngripende i en annens personvern, hatefullt, rasistisk eller etnisk krenkende eller på annen måte bestridbart;

b. å forfølge, krenke, true eller skade andre;

c. dersom du er en voksen, å be om personopplysninger eller annen informasjon fra mindreårige (enhver person under 18 år eller den alderen som i henhold til nasjonal lov er angitt som mindreårig) som du ikke personlig kjenner, inkludert, men ikke begrenset til, noe av det følgende: fullt navn eller etternavn, bostedsadresse, postnummer, telefonnummer, bilde, e-postadresse eller navn på den mindreåriges skole, kirke, treningslag eller venner;

d. å late som om du er noen eller en enhet som du ikke er. Du kan ikke gi deg ut for å være eller fordreie deg til å være en annen person (inkludert kjendiser), enhet, en annen iCloud-bruker, en Apple-ansatt eller kommunal eller statlig leder, eller på annen måte fordreie din tilknytning til en person eller enhet (Apple forbeholder seg retten til å avvise eller blokkere enhver Apple ID eller e-postadresse som kan anses som en slik etterligning eller fordreining av din identitet, eller et misbruk av en annen persons navn eller identitet);

e. å delta i enhver form for opphavsrettskrenkelse eller andre rettighetskrenkelser (herunder opplasting av innhold som du ikke har rett til å laste opp), eller utlevere forretningshemmeligheter eller konfidensiell informasjon i strid med konfidensialitets-, ansatte- eller taushetspliktsavtaler;

f. å poste, sende, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig uoppfordrete eller uautoriserte e-postmeldinger, markedsføring, reklamemateriell, søppele-post, spam eller kjedebrev, inkludert, men ikke begrenset til, masseutsendelse av markedsføringsmateriell og informasjonsannonser.

g. å forfalske eventuell TCP-IP header eller deler av header-informasjonen i en e-post eller nyhetsgruppeposting eller på annen måte å sette inn informasjon i headeren for å mislede mottakere med hensyn til opprinnelsen av Innholdet som er overført via Tjenesten («spoofing»).

h. å laste opp, poste, e-poste, overføre, lagre eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som inneholder virus eller annen datakode, filer eller programmer som er utviklet for å skade, forstyrre eller begrense normale operasjoner av Tjenesten (eller en del av denne), eller annen programvare eller maskinvare;

i. å forstyrre eller avbryte Tjenesten (inkludert å få tilgang til Tjenesten på automatiserte måter, som bruk av skript eller nettroboter), eller eventuelle server- eller nettverkstilknytninger til Tjenesten, eller retningslinjer eller reguleringer av nettverk knyttet til Tjenesten (inkludert enhver uautorisert tilgang til, bruk eller overvåking av datatrafikk);

j. å planlegge eller delta i ulovlig aktivitet; og/eller

k. å samle inn og lagre personlig informasjon om andre brukere av Tjenesten for å bruke dette i tilknytning til noen av de ovennevnte ulovlige aktivitetene.

C. Fjerning av Innhold

Du erkjenner at Apple ikke på noen mate er ansvarlig for eller hefter for Innhold gitt av andre og har ingen plikt til å moderere slikt Innhold. Apple forbeholder seg imidlertid retten til til enhver tid å bestemme hvorvidt Innhold er passende og i samsvar med denne Avtalen, og kan moderere, flytte, nekte, modifisere og/eller fjerne Innhold til enhver tid, uten forhåndsvarsel og etter eget forgodtbefinnende, hvis slikt Innhold er funnet å være i strid med denne Avtalen eller på annen måte bestridbart.

D. Ta backup-kopi av ditt Innhold

Du er ansvarlig for å foreta backup-kopiering, til din egen datamaskin eller annen enhet, av eventuelle viktige dokumenter, bilder eller annet Innhold som du lagrer eller aksesserer via Tjenesten. Apple skal utvise rimelig dyktighet og omsorg under sin levering av Tjenesten, men Apple garanterer ikke at Innhold som du lagrer eller aksesserer gjennom Tjenesten ikke vil være gjenstand for utilsiktet skade, forringelse eller tap.

E. Tilgang til din Konto og ditt Innhold

Apple forbeholder seg retten til å treffe de tiltak som Apple mener er rimelig nødvendige eller egnet for å håndheve og/eller verifisere etterlevelse av aller deler av denne Avtalen. Du erkjenner og aksepterer at Apple kan, uten å være ansvarlig ovenfor deg, aksessere, bruke, lagre og/eller tilgjengeliggjøre din Kontoinformasjon og ditt Innhold til politiet, representanter for statsmakten, og/eller en tredjepart, slik Apple mener det er rimelig nødvendig eller egnet, hvis dette er rettslig påkrevet eller hvis Apple har god grunn til å anta at slik tilgang, bruk, tilgjengeliggjøring, eller lagring er rimelig nødvendig for: (a) å etterleve en rettslig prosess eller henvendelse; (b) å håndheve denne Avtalen, inkludert etterforskning av enhver potensiell krenkelse av Avtalen; (c) å avdekke, forhindre eller på annen måte adressere sikkerhetshendelser, svindeltilfeller eller tekniske hendelser; eller (d) beskytte Apple’s rettigheter, eiendom eller sikkerhet, dets brukere, en tredjepart, eller offentligheten som påkrevet eller tillatt etter lov.

F. Varsel om opphavsrett - (DMCA)

Hvis du tror at Innhold som du påberoper deg opphavsretten til har blitt krenket av noen som bruker Tjenesten, vær vennlig å kontakte Apple’s Copyright Agent som beskrevet i vår Copyright Policy på https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple kan, etter eget forgodtbefinnende, suspendere og/eller avslutte Kontoer til brukere som gjentatte ganger blir funnet å krenke disse reglene.

G. Krenkelser av denne Avtalen

Hvis du gjennom bruk av Tjenesten får kjennskap til Innhold som du finner upassende, eller som du ellers tror er en krenkelse av denne Avtalen, kan du rapportere dette ved å sende en e-post til abuse@iCloud.com.

H. Innhold innsendt eller gjort tilgjengelig av deg på Tjenesten

1. Lisens fra deg. Med unntak av materiale vi lisensierer til deg, påberoper ikke Apple eierskap til det materiale og/eller Innhold du sender inn eller gjør tilgjengelig på Tjenesten. Ved å sende inn eller poste slikt Innhold på områder av Tjenesten som er offentlig tilgjengelig eller tilgjengelig for andre brukere som du har samtykket å dele slikt Innhold med, tildeler du imidlertid Apple en verdensomspennende, royalty-fri, ikke-eksklusiv lisens til å bruke, distribuere, gjenskape, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, offentlig utføre og offentlig vise slikt Innhold på Tjenesten utelukkende med det formål slikt Innhold var sendt inn for eller gjort tilgjengelig for, uten å kompensere deg eller være forpliktet ovenfor deg. Du aksepterer at du har det fulle og hele ansvar for alt Innhold som er sendt inn eller postet av deg, og at dette ikke skal krenke rettigheter til andre parter eller være i strid med lover og regler, ikke skal bidra eller oppfordre til krenkelser eller ulovlig opptreden for øvrig, eller på annen måte være obskønt, bestridbart eller av dårlig smak. Ved å sende inn eller poste slikt Innhold på områder av Tjenesten som er offentlig tilgjengelig eller tilgjengelig for andre brukere, innestår du for at du er eier av dette materiale og/eller innehar alle nødvendige rettigheter, lisenser og godkjenning til å distribuere dette.

2. Endringer til Innhold. Du forstår at for å kunne levere Tjenesten og gjøre ditt Innhold tilgjengelig på Tjenesten, kan Apple sende ditt Innhold over forskjellige offentlige nettverk, i forskjellige meda, og modifisere eller endre ditt Innhold i samsvar med tekniske krav til tilkoblede nettverk eller enheter eller datamaskiner. Du aksepterer at denne lisensen gir Apple adgang til å treffe slike tiltak.

3. Informasjon om varemerker. Apple, Apple-logoen, iCloud, iCloud-logoen og andre Apple-varemerker, serviceemerker, grafikk, og logoer brukt i forbindelse med Tjenesten er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. i U.S.A og/eller andre land. En liste over Apple’s varemerker finnes på https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Andre varemerker, serviceemerker, grafikk, og logoer brukt i forbindelse med Tjenesten kan være varemerker tilhørende disses respektive eiere. Du tildeles ingen rett eller lisens til noen av de ovenfor nevnte varemerkene, og du aksepterer videre at du ikke skal fjerne, fordreie eller endre informasjon om eierskap (herunder informasjon om varemerke eller opphavsrett) som er knyttet opp mot eller er en del av innholdet av Tjenesten.

VI. Programvare

A. Apples eiendomsrettigheter. Du erkjenner og aksepterer at Apple og/eller dets lisensgivere eier alle juridiske rettigheter, hjemler og andeler i og til Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, grafikk, brukergrensesnitt, skriptene og programvare brukt til å implementere Tjenesten, og all programvare inngitt av deg som del av og/eller i forbindelse med Tjenesten («Programvaren»), herunder alle tilhørende immaterielle rettigheter enten de er registrerte eller ikke, og uansett hvor i verden de eksisterer. Videre aksepterer du at Tjenesten (inkludert Programvaren, eller annen tilhørende del) inneholder proprietær og konfidensiell informasjon som er beskyttet av gjeldende åndsverkslovgivning og annen lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett. Du aksepterer at du ikke vil bruke slik proprietær informasjon eller slikt materiale på noen måte bortsett fra bruk av Tjenesten i samsvar med denne Avtalen. Ingen del av Tjenesten kan gjenskapes i noen annen form eller ved andre midler enn etter det som uttrykkelig er tillatt under disse vilkår.

B. Lisens fra Apple. BRUKEN AV PROGRAMVAREN ELLER ENHVER DEL AV TJENESTEN, BORTSETT FRA BRUK AV TJENESTEN SOM ER UTTRYKKELIG TILLATT I DENNE AVTALEN, ER STRENGT FORBUDT OG KRENKER ANDRES IMMATERIELLE RETTIGHETER OG KAN MEDFØRE SIVILt OG STRAFFERETTSLIG ANSVAR, INKLUDERT MULIG ERSTATNINGSRETTSLIG ANSVAR, FOR BRUDD PÅ OPPHAVSRETTIGHETER.

C. Public Beta. Fra tid til annen kan Apple velge å tilby nye og/eller oppdaterte funksjoner av Tjenesten («Beta-funksjonene») som del av et Public Beta-program («Programmet») med det formål å gi Apple tilbakemelding på kvaliteten og bruksnivået på Beta-funksjonene. Du forstår og godtar at din deltakelse i Programmet er frivillig og skaper ikke et juridisk partnerskap, agentforhold, eller arbeidsforhold mellom deg og Apple, og at Apple ikke er forpliktet til å tilby deg Beta-funksjonene. Apple kan gjøre Beta-funksjonene tilgjengelige for deltakere ved Programmet gjennom online-registrering eller påmelding via Tjenesten. Du forstår og godtar at Apple kan samle inn og bruke informasjon fra din Konto, enheter og periferiutstyr for at du skal kunne påmeldes til et Program og/eller vurdere dine kvalifikasjoner for å delta. Du forstår at idet du melder deg på et Program kan du fratas muligheten til å gå tilbake til den tidligere ikke-beta-versjonen til en gitt Beta-funksjon. Dersom dette likevel er mulig, kan det hende at du ikke vil kunne migrere data som er skapt innenfor Beta-funksjonen tilbake til den tidligere ikke-beta-versjonen. Din bruk av Beta-funksjonene og deltakelse i Programmet er regulert av denne Avtalen og eventuelle tilleggsvilkår for lisenser som medfølger Beta-funksjonene separat. Beta-funksjonene leveres på en «SOM DEN ER» og «SOM TILGJENGELIG» basis og kan inneholde defekter eller unøyaktigheter som kan forårsake feil, forringelse eller datatap og/eller tap av informasjon fra din enhet og fra periferiutstyr (inkludert, men ikke begrenset til, servere og datamaskiner) som er tilkoblet. Apple anbefaler deg sterkt å ta backup-kopier av alle data og all informasjon på din enhet og ethvert periferiutstyr før deltakelse i et Program. Du erkjenner uttrykkelig og godtar at all bruk av Beta-funksjonene skjer på egen risiko. DU PÅTAR DEG ALL RISIKO OG ALLE KOSTNADER FORBUNDET MED DIN DELTAKELSE I ETHVERT PROGRAM, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE KOSTNADER FOR INTERNETTILGANG, BACKUP-UTGIFTER, KOSTNADER PÅLØPT FOR BRUKEN AV DIN ENHET OG DITT PERIFERIUTSTYR, OG ALL SKADE PÅ UTSTYR, PROGRAMVARE, INFORMASJON OG DATA. Apple kan velge å tilby deg teknisk støtte og/eller annen støtte i forbindelse med Beta-funksjonene. Hvis støtte tilbys vil den komme i tillegg til din normale dekning av støtte for Tjenesten og den vil bare være tilgjengelig gjennom Programmet. Du aksepterer og etterleve de regler eller retningslinjer for støtte som Apple tilbyr til deg for at du skal kunne motta slik støtte. Apple forbeholder seg retten til å modifisere vilkårene eller retningslinjene for Programmet (herunder avslutning av Programmet) til enhver tid med eller uten varsel, og kan avslutte din deltakelse i Programmet til enhver tid. Du erkjenner at Apple ikke er forpliktet til å tilby en kommersiell versjon av Beta-funksjonene, og at dersom en slik kommersiell versjon skulle bli gjort tilgjengelig, kan den ha funksjoner eller funksjonalitet som er forskjellig fra tilsvarende i Beta-funksjonene. Som en del av Programmet, vil Apple gi deg adgang til å sende inn kommentarer, forslag, eller andre tilbakemeldinger som gjelder din bruk av Beta-funksjonene. Du aksepterer at med mindre annet er skriftlig avtalt, vil Apple kunne bruke de tilbakemeldinger du eventuelt gir til ethvert formål etter Apple’s eget forgodtbefinnende.

D. Eksportkontroll. Bruk av Tjenesten og Programvaren, inkludert overføring, posting, eller opplasting av data, programvare eller annet Innhold via Tjenesten, kan være underlagt amerikansk eksport- og importlovgivning eller tilsvarende lovgivning i andre land. Du aksepterer å etterleve alle gjeldende eksport- og importlovgivning og -reguleringer. Særlig gjelder, men er ikke begrenset til, at Progamvaren ikke kan eksporteres eller re-eksporteres (a) inn i et land som er gjenstand for handelsembargo fra U.S.A., eller (b) til enhver person på «U.S. Treasury Department» sin liste over «Specially Designated Nationals» eller «U.S. Department of Commerce» sin «Denied Person’s List» eller «Entity List». Ved å bruke Programvaren eller Tjenesten, innestår du for og garanterer for at du ikke befinner deg i et slikt land eller på en slik liste. Du aksepterer også at du ikke vil bruke Programvaren eller Tjenesten for formål som er forbudt etter amerikansk lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, utviklingen, utformingen, byggingen eller produksjonen av missiler, atomvåpen, kjemiske våpen eller biologiske våpen. Du aksepterer videre at du ikke kan laste opp data eller programvare som (a) omfattes av International Traffic in Arms Regulations, eller som (b) ikke kan eksporteres uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra statlige myndigheter, inkludert, men ikke begrenset til, visse typer av krypteringsprogramvare og kildekode, uten først å motta slik godkjenning. Denne tilsikringen og forpliktelsen skal overleve denne Avtalens opphør.

E. Oppdateringer. Apple kan fra tid til annen oppdatere Programvaren som brukes av Tjenesten. Oppdateringene kan lastes ned og installeres på enheten eller datamaskinen din automatisk for at du fortsatt skal kunne bruke Tjenesten. Disse oppdateringen kan inkludere mindre feilrettinger, funksjonsforbedringer eller helt nye versjoner av Programvaren.

VII. Oppsigelse

A. Din oppsigelse

Du kan slette din Apple-ID og/eller slutte å bruke tjenesten når som helst. Hvis du vil slutte å bruke iCloud på enheten din, kan du deaktivere iCloud fra en enhet ved å åpne Innstillinger på enheten, trykke på iCloud og trykke på Logg av-knappen. For å si opp Kontoen din og slette din Apple-ID må du kontakte Apple-kundestøtte på https://support.apple.com/no-no/contact. Hvis du sier opp kontoen din og sletter din Apple-ID, får du ikke tilgang til andre produkter og tjenester fra Apple og tredjeparter som bruker den Apple-ID-en. Denne handlingen kan være irreversibel. Du kan ikke kreve tilbakebetaling av gebyrer som er betalt av deg før oppsigelsen (med mindre det uttrykkelig er gitt slik adgang i denne Avtalen), inkludert gebyrer som er betalt på forskudd for det faktureringsåret man er inne i ved oppsigelsen. Avslutning av kontoen fritar deg ikke fra å betale eventuelle avgifter eller beløp som påløper.

B. Apples oppsigelse

Apple kan til enhver tid, under visse omstendigheter og uten forhåndsvarsel, umiddelbart si opp og suspendere alle eller en del av din Konto og/eller tilgang til Tjenesten. Årsaker til grunn for slik oppsigelse skal inkludere: (a) krenkelser av denne Avtalen eller andre regler og retningslinjer som det er referert til i denne Avtalen og/eller postet på Tjenesten; (b) en forespørsel fra deg om å kansellere eller si opp Avtalen; (c) en forespørsel og/eller et krav fra politiet, en rettsinstans, eller et statlig organ; (d) dersom levering av Tjenesten til deg er eller kan bli ulovlig; (e) uventede tekniske eller sikkerhetsmessige hendelser eller problemer; (f) din deltakelse i bedrageri eller ulovlige aktiviteter; eller (g) manglende betaling av avgifter som du skylder i tilknytning til Tjenesten, forutsatt at Apple ved et ikke-vesentlig brudd har oppsigelsesrett kun etter å ha gitt deg 30 dagers varsel og kun dersom du ikke har rettet opp misligholdet innen denne perioden på 30 dager. Enhver slik oppsigelse eller suspendering skal gjøres av Apple etter eget forgodtbefinnende, og Apple skal ikke være ansvarlig ovenfor deg eller tredjepart for skader som oppstår som følge av slik oppsigelse eller suspendering av din Konto og/eller tilgang til Tjenesten. I tillegg kan Apple si opp Kontoen din med 30 dagers varsel via e-post til adressen som er tilknyttet Kontoen din, dersom (a) Kontoen din har vært inaktiv i ett (1) år; eller (b) det er et generelt avbrudd i hele eller deler av Tjenesten. Varsel om et generelt avbrudd i Tjenesten vil bli gitt som fastsatt her, med mindre det ikke er rimelig å gjøre det grunnet omstendigheter som skyldes juridiske, lovgivningsmessige eller statlige tiltak; for å ivareta hensynet til brukeres sikkerhet, brukeres personvern eller teknisk integritet; for å unngå at andre brukere opplever tjenesteavbrudd; eller som følge av en naturkatastrofe, en katastrofal hendelse, krig eller andre lignende hendelser utenfor Apples rimelige kontroll. Ved en slik oppsigelse skal Apple gi deg en forholdsmessig refusjon av det du eventuelt har betalt på forhånd for perioden. Apple skal ikke være ansvarlig overfor deg for endringer i Tjenesten eller tjenestevilkårene i henhold til dette punkt VII B.

C. Virkninger av oppsigelse

Ved oppsigelse av din Konto kan du miste all tilgang til Tjenesten og deler til denne, inkludert, men ikke begrenset til, din Konto, Apple ID, e-postkonto, og Innhold. I tillegg, etter en viss periode, vil Apple slette informasjon og data som er lagret i eller som en del av din(e) konto(er). Individuelle komponenter ved Tjenesten som du har brukt og som er underlagt separate lisensavtaler for programvare vil også opphøre i samsvar med slike lisensavtaler.

VIII. Linker og annet tredjepartsmateriale

Nærmere bestemt Innhold, komponenter eller funksjoner til Tjenesten kan inneholde materiale fra tredjeparter og/eller hyperlinker til andre nettsteder, ressurser eller Innhold. Ettersom Apple kan mangle kontroll over slike tredjeparts nettsteder og/eller slikt materiale, erkjenner og aksepterer du at Apple ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten for slike nettsteder eller ressurser, og at Apple ikke går god for eller garanterer for nøyaktigheten til slike nettsteder eller ressurser, og at Apple ikke på noen måte hefter eller er ansvarlig for Innhold, annonsering, produkter eller materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Videre erkjenner og aksepterer du at Apple ikke på noen måte skal være ansvarlig eller hefte for skader du eventuelt påføres eller påstår at er blitt pådratt deg, enten direkte eller indirekte, som et resultat av din bruk og/eller avhengighet til slikt Innhold, annonsering, produkter eller materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser.

IX. GARANTIFRASKRIVELSER, ANSVARSBEGRENSNING

I NOEN JURISDIKSJONER TILLATES IKKE VISSE GARANTIFRASKRIVELSER, OG I DEN GRAD SLIKE FRASKRIVELSER UTTRYKKELIG ER FORBUDT ETTER GJELDENDE LOVGIVNING, KAN DET VÆRE AT NOEN AV FRASKRIVELSENE SOM FREMGÅR NEDENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

APPLE SKAL UTVISE RIMELIG DYKTIGHET OG OMSORG VED LEVERING AV TJENESTEN. FØLGENDE FRASKRIVELSER ER UNDERLAGT DENNE UTTRYKTE GARANTIEN.

APPLE GARANTERER IKKE ELLER INNESTÅR IKKE FOR AT DIN BRUK AV TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, OG DU AKSEPTERER AT FRA TID TIL ANNEN KAN APPLE FJERNE TJENESTEN PÅ UBESTEMT TID, ELLER KANSELLERE TJENESTEN I SAMSVAR MED VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.

DU FORSTÅR OG AKSEPTERER UTTRYKKELIG AT TJENESTEN ER LEVERT PÅ EN «SOM DEN ER» OG «SOM TILGJENGELIG» BASIS. APPLE OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, DATTERSELSKAPER, OVERORDNEDE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV ALLE SLAG, UTTRYKTE SOM IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, OG GARANTIER FOR AT TREDJEPARTS RETTIGHETER IKKE KRENKES. I SÆRDELESHET GARANTERER IKKE APPLE OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, DATTERSELSKAPER, OVERORDNEDE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE FOR AT (I) TJENESTEN TILFREDSSTILLER DINE KRAV; (II) DIN BRUK AV TJENESTEN VIL SKJE I TIDE OG UTEN AVBRUDD ELLER VIL VÆRE SIKKER ELLER FEILFRI; (III) INFORMASJON INNHENTET AV DEG SOM FØLGE AV TJENESTEN VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG; OG (IV) PROBLEMER ELLER FEIL I PROGRAMVAREN TILBUDT DEG SOM EN DEL AV TJENESTEN VIL BLI UTBEDRET.

APPLE INNESTÅR IKKE FOR OG GARANTERER IKKE FOR AT TJENESTEN VIL VÆRE FRI FOR TAP, FORRINGELSE, ANGREP, VIRUS, FORSTYRRELSER, HACKING ELLER ANDRE SIKKERHETSTRUSLER, OG APPLE FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR KNYTTET TIL DETTE.

ETHVERT MATERIALE SOM ER LASTET NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE INNHENTET GJENNOM BRUK AV TJENESTEN ER AKSESSERT ETTER DITT EGET FORGODTBEFINNENDE OG FOR EGEN RISIKO, OG DU VIL VÆRE FULLT ANSVARLIG ENHVER SKADE PÅ DIN ENHET, DATAMASKIN, ELLER TAP AV DATA SOM SKYLDES NEDLASTING AV SLIKT MATERIALE. VIDERE ERKJENNER DU AT TJENESTEN IKKE ER MENT ELLER EGNET FOR BRUK I SITUASJONER ELLER MILJØER HVOR MANGELEN ELLER FORSINKELSEN VED, ELLER FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER I, INNHOLDET, DATA ELLER INFORMASJON GJORT TILGJENGELIG AV TJENESTEN KAN FØRE TIL DØD, PERSONLIG SKADE, ELLER ALVORLIG FYSISK ELLER MILJØMESSIG SKADE.

ANSVARSBEGRENSNING

I NOEN JURISDIKSJONER TILLATES IKKE FRASKRIVELSE FRA ELLER BEGRENSNING AV TJENESTELEVERANDØRERS ANSVAR. I DEN GRAD SLIKE FRASKRIVELSER ELLER BEGRENSNINGER UTTRYKKELIG ER FORBUDT ETTER GJELDENDE LOVGIVNING, KAN DET VÆRE AT NOEN AV FRASKRIVELSENE ELLER BEGRENSNINGENE SOM FREMGÅR NEDENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

APPLE SKAL UTVISE RIMELIG DYKTIGHET OG OMSORG VED LEVERING AV TJENESTEN. DE ETTERFØLGENDE BEGRENSNINGER GJELDER IKKE FOR TAP SOM SKYLDES (A) APPLE’S BRUDD PÅ PLIKTEN TIL Å UTVISE RIMELIG DYKTIGHET OG OMSORG; (B) AT APPLE UTVISER GROV UAKTSOMHET, FORSETTLIG MISLIGHOLD ELLER SVINDEL; ELLER (C) DØD ELLER PERSONSKADE.

DU FORSTÅR OG AKSEPTERER UTTRYKKELIG AT APPLE OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, DATTERSELSKAPER, OVERORDNEDE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE IKKE ER ANSVARLIGE OVENFOR DEG FOR TAP SOM ER DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIKTEDE, SPESIELLE, KONSEKVENSTAP ELLER STRAFFEERSTATNINGSTAP, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA, KOSTNADER FOR ERSTATTENDE VARER OG TJENESTER, ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM APPLE HAR BLITT GJORT KJENT MED MULIGHETEN FOR SLIKE TAP), SOM SKYLDES: (I) BRUKEN AV ELLER MANGELEN PÅ MULIGHET TIL Å BRUKE TJENESTEN; (II) ENDRINGER AV TJENESTEN ELLER MIDLERTIDIG ELLER PERMANENT AVVIKLING AV TJENESTEN ELLER DELER AV DENNE; (III) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA; (IV) SLETTINGEN AV, FORRINGELSEN AV, ELLER MANGELEN PÅ MULIGHET TIL Å LAGRE OG/ELLER SENDE ELLER MOTTA DINE OVERFØRINGER ELLER DATA PÅ ELLER GJENNOM TJENESTEN; (V) UTTALELSER ELLER OPPTREDEN AV TREDJEPART TIL TJENESTEN; OG (VI) ETHVERT ANNET FORHOLD SOM ER TILKNYTTET TJENESTEN.

SKADESLØSHOLDELSE

Du aksepterer å forsvare og holde Apple, dets tilknyttede selskaper, datterselskaper, overordnede, direktører, ansatte, agenter, partnere, kontraktører og lisensgivere skadesløse fra og mot et hvert krav eller pålegg, inkludert rimelige advokatutgifter, fra en tredjepart, som er tilknyttet eller skyldes: (a) Innhold du sender inn, poster, overfører eller på annen måte gjør tilgjengelig gjennom Tjenesten; (b) din bruk av Tjenesten; (c) enhver krenkelse av denne Avtalen fra din side; (d) tiltak truffet av Apple som del av sin etterforskning av en antatt krenkelse av denne Avtalen eller som et resultat av det Apple har avdekket eller avgjørelse om at krenkelse har funnet sted; eller (e) din krenkelse av en annens rettigheter. Dette betyr at du ikke kan saksøke Apple, dets tilknyttede selskaper, datterselskaper, overordnede, direktører, ansatte, agenter, partnere, kontraktører og lisensgivere, på grunnlag av Apples avgjørelse om å fjerne eller nekte å behandle informasjon eller Innhold, for å advare deg, å suspendere eller avslutte din tilgang til Tjenesten, eller for å iverksette enhver annen handling under etterforskningen av en antatt krenkelse eller som et resultat av Apple’s konklusjon om at en krenkelse av Avtalen har funnet sted. Denne bestemmelse om fraskrivelse og skadesløsholdelse gjelder alle krenkelser som er beskrevet eller kan utledes av denne Avtalen. Denne forpliktelsen skal overleve denne Avtalens opphør eller utløp og/eller din bruk av Tjenesten. Du erkjenner at du er ansvarlig for all bruk av Tjenesten gjennom bruk av din Konto, og at denne Avtalen gjelder for enhver bruk av din Konto. Du aksepterer å etterleve denne Avtalen og å forsvare og holde Apple skadesløs fra og mot ethvert krav og pålegg som oppstår gjennom bruken av din Konto, uansett om slik bruk er uttrykkelig autorisert av deg eller ikke.

X. GENERELT

A. Varsler

Apple kan varsle deg vedrørende Tjenesten, herunder om endringer til denne Avtalen, gjennom e-post til din iCloud e-postadresse (og/eller annen alternative e-postadresse som er tilknyttet din Konto i den grad slik adresse er angitt), iMessage eller SMS, gjennom vanlig postforsendelse, eller ved oppslag på vårt nettsted og/eller Tjenesten.

B. Gjeldende lovgivning

Med unntak av det som uttrykkelig fremgår i følgende avsnitt, skal denne Avtalen og forholdet mellom deg og Apple reguleres av lovene i staten California, unntatt de deler av loven i California som vedrører lovvalg. Du og Apple aksepterer å være underlagt den personlige og eksklusive jurisdiksjon til domstolene som befinner seg innenfor fylket Santa Clara, California, for å løse enhver tvist eller ethvert krav som oppstår på grunnlag av denne Avtalen. Hvis (a) du ikke er amerikansk statsborger; (b) du ikke har din bopel i U.S.A.; (c) du ikke aksesserer Tjenesten fra U.S.A.; og (d) du er statsborger i en av landene som er identifisert nedenfor, aksepterer du herved at enhver tvist eller ethvert krav som oppstår på grunnlag av denne Avtalen skal reguleres av den gjeldende lovgivning som definert nedenfor, uten hensyn til bestemmelser om lovvalg, og du underlegger deg herved ugjenkallelig den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene som befinner seg i den stat, provins eller land som identifisert nedenfor hvis lovgivning regulerer:

Hvis du er statsborger i et EU-land eller i Sveits, i Norge eller på Island, skal gjeldende lov og rett være loven og retten der du normalt bor.

Hvis du er statsborger i Japan, skal gjeldende lov være loven i Japan, og gjeldende domstol skal være Tokyo i Japan.

Spesifikt ekskludert fra å gjelde for denne Avtale er konvensjonen som er kjent som FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG).

C. Hele Avtalen

Denne Avtalen utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og Apple, regulerer din bruk av Tjenesten og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Apple angående Tjenesten. Du kan også underlegges ytterligere vilkår som kan gjelde dersom du bruker tilknyttede tjenester, tredjepartsinnhold, eller tredjeparts programvare. Dersom noen del av denne Avtalen blir erklært ugyldig eller ikke kan håndheves, skal den delen bli tolket i henhold til gjeldende rett for å gjenspeile, så nært som mulig, partenes opprinnelige mening, og gjenværende deler skal forbli virksomme. Dersom Apple mislykkes i å håndheve en rettighet eller bestemmelse i denne Avtalen, skal dette ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rettighet eller bestemmelse. Du aksepterer, med mindre annet uttrykkelig fremkommer av denne Avtalen, at det ikke skal være noen begunstigede tredjeparter til denne Avtalen.

D. Med «Apple» menes her:

• Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, California, for brukere i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika (unntatt Canada), samt USAs territorier og franske og britiske territorier i Nord-Amerika, Sør-Amerika og Karibia

• Apple Canada Inc., 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8 for brukere i Canada eller landets territorier

• iTunes K.K., Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, for brukere i Japan med hensyn til del III, IX og X i denne avtalen. Hva gjelder alle andre vilkår i denne avtalen, inkludert del IX og X, betyr «Apple» som det brukes heri, Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California for brukere i Japan.

• Apple Pty Limited, Levels 2-B, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, for brukere i Australia, New Zealand, herunder øyer, territorier og tilknyttede jurisdiksjoner

• Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, for alle andre brukere.

ELEKTRONISK KONTRAKTSINNGÅELSE

Din bruk av Tjenesten inkluderer muligheten for å inngå avtaler og/eller gjennomføre transaksjoner elektronisk. DU ERKJENNER AT DINE ELEKTRONISKE INNSENDINGER UTGJØR DIN AKSEPT AV OG INTENSJON OM Å BLI BUNDET AV OG BETALE FOR SLIKE AVTALER OG TRANSAKSJONER. DIN AKSEPT AV OG INTENSJON OM Å BLI BUNDET AV ELEKTRONISKE INNSENDINGER GJELDER FOR ALL DOKUMENTASJON KNYTTET TIL ALLE TRANSAKSJONER SOM DU INNGÅR GJENNOM DENNE TJENESTEN, HERUNDER AVBESTILLINGSVARSLER, RETNINGSLINJER, KONTRAKTER OG APPLIKASJONER. For å kunne aksessere og beholde dine elektroniske dokumenter, kan du bli påkrevet å inneha nærmere bestemt maskinvare og programvare som du er fullt ut ansvarlig for.

Sist revidert: 19. september 2019