Velkommen til iCloud

DENNE JURIDISKE AVTALEN MELLOM DEG OG APPLE STYRER BRUKEN DIN AV ICLOUD-PRODUKTET, -PROGRAMVAREN, -TJENESTENE OG NETTSTEDENE (SAMLET KALT «TJENESTEN»). DET ER VIKTIG AT DU LESER OG FORSTÅR FØLGENDE VILKÅR. VED Å KLIKKE PÅ «GODTA» GODTAR DU AT DISSE VILKÅRENE VIL GJELDE DERSOM DU VELGER Å FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTEN.

Apple er leverandør for tjenesten, som tillater deg å bruke enkelte Internett-tjenester, inkludert lagring av ditt private innhold (for eksempel kontakter, kalendere, bilder, notater, påminnelser, dokumenter, appdata og iCloud-e-post) og gjør det tilgjengelig på de kompatible enhetene og datamaskinene dine, og enkelte stedsbaserte tjenester, kun under de vilkårene og betingelsene som fremsettes i denne avtalen. iCloud er automatisk aktivert når du kjører enheter på iOS 9 eller nyere og logger på med Apple-ID-en din under enhetskonfigurasjon, med mindre du oppgraderer enheten og har tidligere valgt ikke å aktivere iCloud. Du kan deaktivere iCloud i Innstillinger. Når iCloud er aktivert, lagres innholdet ditt automatisk av Apple på Apples eller tredjepartsleverandørers servere. Slik kan du senere få tilgang til det innholdet eller få innhold overført trådløst til de andre enhetene eller datamaskinene dine som har iCloud aktivert. 

I. KRAV FOR BRUK AV TJENESTEN

          A. Alder. Tjenesten er bare tilgjengelig for personer på 13 år eller eldre (eller tilsvarende minimumsalder i den relevante jurisdiksjonen), med mindre du er under 13 år gammel og Apple-ID-en din ble gitt deg som et resultat av en forespørsel av en godkjent utdanningsinstitusjon eller etablert som en del av Familiedeling-funksjonen av en forelder eller foresatt. Vi verken samler inn, bruker eller avdekker med viten personopplysninger fra barn under 13 år eller tilsvarende minimumsalder i gjeldende jurisdiksjon, uten verifiserbart samtykke fra foreldre.  Foreldre og foresatte bør også minne mindreårige på at å konversere med fremmede på Internett kan være farlig, og ta passende forholdsregler for å beskytte barn, inkludert å overvåke bruken deres av denne tjenesten.

For å bruke tjenesten kan du ikke være en person som er ekskludert fra å motta tjenesten under lovgivningen i USA eller andre gjeldende jurisdiksjoner, inkludert landet der du bor eller der du bruker tjenesten fra. Ved å godta denne avtalen representerer du at du forstår og samtykker i det foregående.

          B. Enheter og kontoer. Bruk av tjenesten kan kreve kompatible enheter, Internett-tilgang og bestemt programvare (gebyrer kan gjelde), kan kreve regelmessige oppdateringer og kan bli påvirket av ytelsen til disse faktorene. Apple forbeholder seg retten til å begrense antall iCloud-kontoer («kontoer») som kan opprettes fra en enhet, og antall enheter som kan tilknyttes en konto. Den nyeste versjonen av den påkrevde programvaren kan kreves for enkelte transaksjoner eller funksjoner. Du godtar at det er ditt ansvar å oppfylle disse kravene. 

          C. Bruksbegrensninger.  Du godtar å bare bruke tjenesten til de formålene som er tillatt av denne avtalen, og bare i den grad de er tillatt av eventuell gjeldende lov, bestemmelse eller generelt akseptert praksis i den gjeldende jurisdiksjonen. Kontoen din er allokert 5 GB med lagringskapasitet, som beskrevet i funksjonssidene for iCloud. Mer lagringsplass er tilgjengelig for kjøp, som beskrevet nedenfor. Det er forbudt å overgå eventuelle gjeldende eller rimelige begrensninger på båndbredde eller lagringskapasitet (for eksempel plass til sikkerhetskopiering eller e-postkonto), og dette kan hindre deg i å sikkerhetskopiere til iCloud, legge til dokumenter eller motta ny e-post sendt til iCloud-e-postadressen din. Dersom bruken din av tjenesten eller annen atferd tilsiktet eller utilsiktet truer Apples evne til å levere tjenesten eller andre systemer, skal Apple være berettiget til å foreta alle rimelige tiltak for å beskytte tjenesten og Apples systemer. Dette kan inkludere suspensjon av tilgangen din til tjenesten. Gjentatte brudd på begrensningene kan resultere i oppsigelse av kontoen din.

Hvis du er en dekket enhet («covered entity»), forretningspartner («business associate») eller en representant for en dekket enhet eller forretningspartner (slik dette er definert i 45 C.F.R § 160.103), samtykker du til at du ikke skal bruke noen komponent, funksjon eller annen mulighet i iCloud til å opprette, motta, oppbevare eller overføre beskyttede helseopplysninger («protected health information», slik dette er definert i 45 C.F.R § 160.103), eller bruke iCloud på en måte som innebærer at Apple (eller et underselskap av Apple) blir din eller en tredjeparts forretningspartner.

          D. Tilgjengelighet av tjenesten. Tjenesten, eller enhver funksjon eller del av denne, er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land, og Apple gir ingen fremstilling av at tjenesten eller noen funksjon eller del av denne er passende eller tilgjengelig for bruk på et bestemt sted. I den grad du velger å få tilgang til og bruke tjenesten, gjør du dette på eget initiativ, og du er ansvarlig for overholdelse av eventuell gjeldende lovgivning.

          E. Endring av tjenesten.  Apple forbeholder seg retten til når som helst å endre denne avtalen og innføre nye eller flere vilkår og betingelser for bruken din av tjenesten, forutsatt at Apple gir deg 30 dagers forhåndsvarsel for enhver vesentlig negativ endring i tjenesten eller gjeldende tjenestevilkår, med mindre det ikke vil være rimelig å gjøre dette på grunn av omstendigheter som oppstår fra juridisk, regulerende eller statlig handling; for å ivareta brukeres sikkerhet, brukerens personvern eller hensyn til teknisk integritet, for å unngå tjenestebrudd for andre brukere; eller på grunn av en naturkatastrofe, en katastrofehendelse, krig eller annen lignende hendelse utenfor Apples rimelige kontroll. Med hensyn til betalte iCloud-tjenester, for eksempel iCloud+ som definert nedenfor, vil ikke Apple endre noe betydelig med tjenesten før den gjeldende betalte perioden din utgår, med mindre det er en endring som er rimelig nødvendig for å takle juridiske eller forskriftsmessige tiltak eller myndighetstiltak; for å takle brukeres sikkerhet, personvern eller teknisk integritet; for å unngå tjenesteavbrytelser for andre brukere; for å unngå problemer forårsaket av naturkatastrofer, andre katastrofer, krig eller lignende utenfor Apples rimelige kontroll. Dersom Apple skulle gjøre en vesentlig negativ endring av tjenesten eller bruksvilkårene, vil du ha rett til å si opp avtalen og kontoen din. I så fall vil Apple gi deg en forholdsmessig refusjon for eventuell forhåndsbetaling for den da-gjeldende betalte perioden. Apple skal ikke være ansvarlig overfor deg for noen endringer av tjenesten eller vilkårene for tjenesten som gjøres i overholdelse med denne del IE.

II. FUNKSJONER OG TJENESTER

          A. Bilder

            1.  iCloud-bilder. Når du aktiverer iCloud-bilder, vil bildene, videoene, metadataene dine og eventuelle redigeringer du gjør i Bilder-appen på iOS-enheten, macOS-maskinen eller Windows-PC-en, automatisk lastes opp og lagres i iCloud og deretter overføres til alle de andre iCloud-bilder-aktiverte enhetene og datamaskinene dine. Oppløsningen på bilder og videoer kan variere avhengig av enhetsinnstillingene dine og tilgjengelig lagringsplass.  Du kan laste ned bilder og videoer i full oppløsning når som helst.

            2. Delte albumer.  Når du bruker Delte albumer, lagrer Apple eventuelle bilder og videoer du deler, inntil du sletter dem. Du kan få tilgang til de delte bildene og videoene dine fra alle Apple-enhetene dine som har Delte albumer aktivert. Personer du inviterer til delte album, kan vise, lagre, kopiere og dele disse bildene og videoene, samt bidra med bilder, videoer og kommentarer.  Hvis du velger å bruke Delte albumer til å dele bilder via en nettkobling, vil disse bildene bli offentlig tilgjengelige for alle som har fått eller har tilgang til denne nettkoblingen. Hvis du vil stoppe deling av enkeltbilder, -videoer, -kommentarer eller hele Delte albumer, kan du slette dem når som helst.  Innhold som er tidligere kopiert fra et delt album til en annen enhet eller datamaskin, vil imidlertid ikke bli slettet.  

            3. Delt bildebibliotek.  Hvis du har iCloud-bilder aktivert, kan du opprette eller bli med i ett delt bibliotek med opptil fem andre personer.  Når du bidrar med bilder og videoer til et delt bildebibliotek, flyttes de fra det personlige biblioteket ditt til det delte biblioteket. Alle deltakere har de samme rettighetene til å legge til, redigere og slette innhold i det delte biblioteket. Alle deltakerne i det delte biblioteket har tilgang til innholdet i det delte biblioteket, men innholdet i det delte biblioteket teller bare mot iCloud-lagringskvoten til personen som opprettet det delte biblioteket.  Hvis eieren av biblioteket går tom for iCloud-lagringsplass, kan det ikke lenger legges til innhold i det delte biblioteket, og endringer som redigeringer, favoritter og metadatajusteringer synkroniseres ikke lenger.  Brukere som er under 13 år (eller tilsvarende minstealder i henhold til relevant lovgivning), og som har en Apple-ID opprettet av en forelder eller foresatt, kan bare delta i et delt bildebibliotek sammen med andre familiemedlemmer.

          B. Mappe- og fildeling. Når du bruker iClouds Mappe- og fildeling, lagrer Apple alle filene du deler, til du sletter dem.  Du kan få tilgang til de delte filene dine fra alle Apple-enhetene dine som har iCloud Drive aktivert. Du kan gi tilgang til personer for å vise, lagre, kopiere eller redigere disse filene.  Du har alternativet om å gi disse personene rett til å redigere filene eller til bare å vise dem.  Hvis du bruker iClouds Mappe- og fildeling til å dele filer via en nettadresse, blir disse filene tilgjengelige for enhver med tilgang til nettadressen.  Du kan når som helst slutte å dele filer.  Hvis du slutter å dele, blir filene fjernet fra iCloud Drive på alles enheter. Filer som tidligere er blitt kopiert til en annen enhet eller datamaskin, blir imidlertid ikke slettet.

          C. Mail Drop. Hvis du er pålogget iCloud, og hvis du bruker macOS Mail-appen eller iCloud Mail på nettet til å sende e-poster med store vedlegg, vil du ha alternativet om å bruke Mail Drop.  Med Mail Drop blir de store vedleggene dine midlertidig lagret på iCloud-tjenere for å gjøre det lettere å levere dem. Apple vil enten sende en kobling eller en forhåndsvisning av vedleggene til mottakerne, avhengig av mottakerens klientprogram for e-post. Midlertidig lagring av store e-postvedlegg vil ikke telle mot lagringskvoten din i iCloud. For mer informasjon om Mail Drop kan du gå til https://support.apple.com/no-no/HT203093

          D. Tredjepartsapper. Hvis du logger på bestemte tredjepartsapper med iCloud-påloggingen din, godtar du at den appen kan lagre data i din personlige iCloud-konto, og at Apple kan samle inn, lagre og behandle slike data på vegne av den relevante tredjepartsapputvikleren i forbindelse med bruken din av tjenesten og slike apper. Dataene som appen lagrer i den personlige iCloud-kontoen din, teller mot grensen for lagringsplass.  Slike data kan deles med andre apper som du har lastet ned fra samme apputvikler. 

          E. Familiedeling. Med Familiedeling kan du dele bestemt innhold du har kjøpt, for eksempel kjøp fra Store-butikkene og Apple-abonnementer, med familiemedlemmene dine. Du kan også dele bestemt innhold, for eksempel bilder, kalendere, sted- og skjermtidsinformasjon, avhengig av hva familien din velger å dele.  Du kan også dele bestemte abonnementer og kjøp i app fra tredjeparter.  For mer informasjon om deling av kjøpt innhold kan du se Vilkår og betingelser for tjenester under Apple Media på https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/no/terms.html.  For mer informasjon om deling av innhold, enhetsbruk og stedsinformasjon med familiemedlemmer kan du se https://www.apple.com/family-sharing/.

          F. iCloud-konto som bare er på internett.  Hvis du registrerer deg for tjenesten med en nettkonto på en enhet eller datamaskin som ikke er fra Apple, vil du ha tilgang til bare et begrenset sett med tjenestefunksjonalitet. Du vil få 1 GB med gratis lagringsplass, og du vil ikke kunne øke denne mengden med en nettkonto. Som en betingelse for å få tilgang til tjenesten med en nettkonto godtar du alle relevante vilkår og betingelser som finnes i denne avtalen, inkludert, uten begrensning, alle krav til bruk av tjenesten, begrensninger på bruk, tilgjengelighet, offentlig betaversjon, garantifraskrivelser, regler for innhold og atferd og oppsigelse. Vilkårene som finnes i denne avtalen angående funksjoner som ikke er tilgjengelige for nettbrukere, vil ikke gjelde for deg. Disse inkluderer for eksempel bruken av stedsbaserte tjenester og betaling av gebyrer for lagringsoppgraderinger i iCloud. Du godtar videre at hvis du senere får tilgang til nettkontoen din fra en Apple-enhet eller Apple-datamaskin, enten du eier en slik enhet eller datamaskin eller ikke, kan Apple automatisk oppgradere nettkontoen din til en full iCloud-konto og gi deg all tilgjengelig funksjonalitet for tjenesten, inkludert økt gratis lagringskapasitet. Hvis du velger å få tilgang til nettkontoen din fra en Apple-enhet eller Apple-datamaskin, og du senere blir oppgradert til full tjenestefunksjonalitet, godtar du at alle vilkårene og betingelsene herunder vil gjelde for din bruk av tjenesten. Hvis du ikke vil ha en full iCloud-konto, må du ikke logge på nettkontoen din fra en Apple-enhet eller -datamaskin.

          G. iCloud+.  iCloud+ er et premium iCloud-abonnement som inkluderer tilgang til ekstra lagringsplass og bestemte premiumfunksjoner («iCloud+»).  Abonnementene for iCloud+ er iCloud+-abonnementer.  Avhengig av kravene der du er, kan du skaffe deg noen eller alle følgende iCloud+-funksjoner hvis du har et iCloud+-abonnement eller noen i Familiedeling-gruppen din har et iCloud+-abonnement og deler det med deg:

            1. Privat trafikk.  Privat trafikk gjør at du kan koble deg til og surfe på nettet mer privat og sikkert ved å kryptere nettrafikken din og sende den gjennom minst to internettnoder.  Når du bruker Privat trafikk, kan enkelte nettsteder oppføre seg annerledes enn forventet, for eksempel ved å vise innhold for feil region eller kreve ekstra trinn for pålogging. Du kan aktivere eller deaktivere Privat trafikk fra iCloud-innstillingene når som helst. I tillegg kan Privat trafikk påvirke internettleverandørens mulighet til å utelate databruken din fra datatak og kan resultere i tilleggskostnader fra internettleverandøren din.  Privat trafikk kan være tilgjengelig som beta i begynnelsen. Hvis det er tilfellet, er det en beta-funksjon, som er underordnet bestemmelsene i avsnitt VI.C. (Offentlig beta).

             2. Skjul e-postadressen min.  Skjul e-postadressen min lar deg generere unike, tilfeldige e-postadresser som videresender til en e-postadresse du velger.  Apple forbeholder seg retten til å begrense antall e-postadresser som er tilgjengelige under denne funksjonen, eller til å si opp bruken av et alias hvis bruken bryter vilkårene som beskrevet her.  

             3. Sikker HomeKit-video.  Sikker HomeKit-video i iCloud+ lar deg lagre video fra kompatible kameraer til hjemmesikkerhet i iCloud og se på videoene eksternt.  Sikker HomeKit-video krever et støttet iCloud+-abonnement, et kompatibelt sikkerhetskamera med HomeKit aktivert og HomePod, Apple TV eller iPad i bruk som hjemknutepunkt.  Bestemte iCloud+-abonnementer kan begrense antall kamera eller videostrømmer du har tilgjengelig.  

             4. Tilpassede e-postdomener.  Du kan tilpasse iCloud Mail-adressen din med et tilpasset domenenavn (når det er tilgjengelig) og invitere familiemedlemmer til å bruke samme domene med iCloud Mail-kontoene sine.  Hver person kan ha opptil tre e-postadresser per domene.  Mail som er lagret i iCloud, teller mot lagringsplassen i iCloud. Hvis du går tom for lagringsplass i iCloud, kan du ikke motta nye meldinger på de tilpassede e-postadressene før du gjør mer lagringsplass tilgjengelig.  Apple forbeholder seg retten til å nekte å tilpasse iCloud Mail-adressen din med et tilpasset domenenavn som er ulovlig, trakasserende, truende, skadelig, rettsstridig, nedsettende, ærekrenkende, upassende, voldelig, uanstendig, vulgært, krenkende overfor en annens personvern, hatefullt, rasistisk eller etnisk krenkende eller på andre måter støtende.  

Enkelte iCloud+-funksjoner er ikke tilgjengelige i alle land og regioner.  

          H. Tofaktorautentisering og automatiske anrop/tekstmeldinger. Hvis du velger å aktivere tofaktorautentisering for Apple-ID-en din, samtykker du i å (a) gi Apple minst ett telefonnummer; og (b) motta automatiske og forhåndsinnspilte anrop og tekstmeldinger fra Apple på de telefonnumrene som oppgis. Vi kan sende slike anrop eller tekstmeldinger for å (i) bidra til å holde kontoen din sikker når du logger på; (ii) hjelpe deg med å få tilgang til kontoen din når du har glemt passordet; eller (iii) som ellers nødvendig for å betjene kontoen din eller håndheve denne avtalen, retningslinjene våre, gjeldende lovgivning eller enhver annen avtale vi måtte ha med deg.

          I. Hjelp med gjenoppretting av konto.  Du kan legge til én eller flere personer som gjenopprettingskontakter. Disse personene kan bruke enheten sin til å generere en kode som kan hjelpe deg med å få tilbake tilgang til konto og data.  Gjenopprettingskontakten må være over 13 år gammel (eller tilsvarende minstealder i henhold til relevant lovgivning), ha Apple-ID, tofaktorautentisering og en Apple-enhet med enhetspassord aktivert.  Vedkommende får ikke direkte tilgang til kontoen din.  Det er ditt ansvar å holde gjenopprettingskontaktene dine oppdaterte. 

          J. Avansert databeskyttelse. Med Avansert databeskyttelse kan du aktivere bruk av gjennomgående kryptering for å beskytte flere datakategorier i iCloud ytterligere, inkludert iCloud-sikkerhetskopien, Bilder, Notater og filer som er lagret i iCloud Drive. For å aktivere Avansert databeskyttelse må du ha tofaktorautentisering aktivert for Apple-ID-en din og en godkjent enhet (enheter du har brukt til å logge på kontoen din med tofaktorautentisering) for den kontoen med aktivert sikkerhetskode eller passord.  Du vil også bli bedt om å generere en gjenopprettingsnøkkel eller angi minst én kontakt for kontogjenoppretting, slik at du kan få hjelp med tilgang til kontoen din og dataene dine igjen hvis du glemmer kontopassordet ditt, hvis du ikke har tilgang til noen av de godkjente enhetene dine, og hvis du har glemt kodene eller passordene til enhetene dine. Du kan endre gjenopprettingskontaktene dine når som helst, men kontakten må være over 13 år (eller tilsvarende minstealder der gjenopprettingskontakten er bosatt), ha en Apple-ID med tofaktorautentisering aktivert og ha en Apple-enhet med en angitt kode eller et passord.  Apple vil ikke kunne hjelpe deg med å gjenopprette data som er beskyttet med Avansert databeskyttelse når funksjonen har blitt aktivert. Det er derfor ditt ansvar å oppbevare gjenopprettingsnøkkelen på et trygt sted og/eller sørge for at gjenopprettingskontaktene dine er oppdaterte.  Apple har ikke noe ansvar ved problemer med tilgang til kontoen din eller dataene dine som skyldes manglende beskyttelse av gjenopprettingsnøkkelen din, eller hvis gjenopprettingskontakten din ikke er i stand til eller ikke vil hjelpe med å gi deg tilgang til kontoen og dataene igjen. Administrerte Apple-ID-er og barnekontoer er ikke kvalifiserte for Avansert databeskyttelse. Du kan slå av Avansert databeskyttelse når som helst.

          K. Sikkerhetsnøkler. Med Sikkerhetsnøkler kan du kreve at en fysisk sikkerhetsnøkkel skal brukes til å logge på med Apple-ID-en din. Sikkerhetsnøkler krever at du har tofaktorautentisering aktivert for Apple-ID-en din, og at du bruker en FIDO-sertifisert sikkerhetsnøkkel fra tredjepart som én av de to faktorene dine.  Med Sikkerhetsnøkler kan du legge til en ny nøkkel på en godkjent enhet eller slå av Sikkerhetsnøkler for å bevare tilgang til kontoen din. Hvis du har mistet alle sikkerhetsnøklene og de godkjente enhetene dine, mister du tilgang til kontoen din permanent, og Apple vil ikke kunne hjelpe deg med å gi deg tilgang til kontoen din eller dataene dine igjen. Apple har ikke noe ansvar ved problemer med tilgang til kontoen din eller dataene dine som skyldes manglende beskyttelse av fysiske sikkerhetsnøkler, eller hvis de fysiske sikkerhetsnøklene ikke fungerer.  Administrerte Apple-ID-er og barnekontoer er ikke kvalifiserte for Sikkerhetsnøkler.

          L. Digital arv.  Med Digital arv kan du velge å legge til én eller flere kontakter som får tilgang til og kan laste ned bestemte data fra kontoen din når du dør.  Hvis de valgte kontaktene leverer dødsattest til Apple og har påkrevd nøkkel, får de automatisk tilgang til de bestemte kontodataene, og aktiveringslåsen fjernes fra alle enhetene dine.  Det er derfor ditt ansvar å holde kontaktene dine for Digital arv oppdaterte.  Du kan finne ut mer om Digital arv på http://support.apple.com/no-no/HT212360 og  http://support.apple.com/no-no/HT212361.    

          M. Bruk av stedsbaserte tjenester

Apples og dets partnere og lisensgivere kan levere enkelte funksjoner eller tjenester som avhenger av enhetsbasert stedsinformasjon via GPS (eller lignende teknologi, der dette er tilgjengelig) og Wi-Fi-tilgangspunkter og mobiltårnsteder via crowdsourcing. For å levere slike funksjoner og tjenester, der det er mulig, må Apple samt partnerne og lisensgiverne samle inn, bruke, overføre, behandle og opprettholde stedsinformasjonen din, inkludert, men ikke begrenset til enhetens geografiske posisjon og informasjon knyttet til kontoen din og eventuelle andre enheter som er registrert under den, inkludert, men ikke begrenset til Apple-ID, enhets-ID og -navn samt enhetstype. 

Du kan tilbaketrekke samtykke til Apple og dets samarbeidspartnere og lisensgivere for innsamling, bruk, overføring, behandling og vedlikehold av steds- og kontodata når som helst ved ikke å bruke de stedsbaserte funksjonene og ved å slå av Finn (inkludert de foregående appene Finn iPhone og Finn vennene mine, samlet kalt «Finn»), eller stedstjenester i Innstillinger (det som gjelder) på enheten din. Ved bruk av tredjepartstjenester som bruker eller gir stedsdata som en del av tjenesten, er du underlagt og bør lese gjennom vilkårene og retningslinjene for personvern til slike tredjeparter angående bruk av stedsdata av slike tredjepartstjenester. Alle stedsdata som leveres av tjenesten, er ikke beregnet til å kunne stoles på i situasjoner der presis stedsinformasjon kreves, eller der feilaktig, unøyaktig, forsinket eller ufullstendig stedsdata kan føre til død, personskade eller skade på eiendom eller miljø. Apple skal bruke rimelig kompetanse og aktsomhet under utføring av tjenesten, men verken Apple eller noen av dets tjeneste- og/eller innholdsleverandører garanterer for tilgjengeligheten, nøyaktigheten, fullstendigheten, påliteligheten eller tidsriktigheten av stedsdataene eller enhver annen data som vises av tjenesten. STEDSBASERTE TJENESTER ER IKKE BEREGNET ELLER EGNET FOR BRUK SOM ET NØDPEILESYSTEM.

          N. Hvor er? 

Når du aktiverer iCloud og Stedstjenester på en enhet som kjører iOS 13, iPad OS eller macOS Catalina eller nyere, vil Finn (Finn iPhone for enheter som kjører iOS 8 til og med iOS 12) være automatisk aktivert på denne enheten og ethvert Apple-tilbehør som er sammenkoblet med denne.  Når dette er aktivert, vil enheten din automatisk kobles til Apple-ID-en din, og Apple-ID-passordet vil bli påkrevd før noen (inkludert deg selv) kan deaktivere Finn, logge av iCloud, slette eller aktivere enheten.  Apple og dets autoriserte representanter kan ikke utføre kundestøttetjenester på maskinvare eller programvare, inkludert tjenester under Apples begrensede garanti, med mindre du deaktiverer Finn før tjenesten.  Apple har ikke noe ansvar for din unnlatelse av å beskytte iOS-enheten med sikkerhetskode, aktivere Mistet-modus og/eller motta og svare på varsler og kommunikasjon.  Apple har heller ikke noe ansvar for å returnere iOS-enheten til deg eller for eventuelt tap av data på iOS-enheten.

Hvor er?-nettverket er en nettdugnadsfunksjon som kan hjelpe deg og andre med å finne savnede enheter når disse enhetene ikke er koblet til internett. Hvis Hvor er?-nettverket er aktivert på en enhet, kan den oppdage en annen enhet i nærheten som ikke er koblet til internett, via Bluetooth (eller lignende teknologi). Hvis en enhet gjenkjenner en manglende frakoblet enhet, vil den bruke Wi-Fi eller mobiltilkoblinger til å sikkert rapportere den omtrentlige plasseringen av enheten tilbake til Apple-ID-en som er forbundet med enheten, slik at eieren kan vise plasseringen i Finn-appen. Stedsrapportering er gjennomgående kryptert, og Apple kan ikke se plasseringen til den rapporterende enheten eller noen frakoblet enhet. Du kan deaktivere Hvor er?-nettverket i Innstillinger.

          O. Sikkerhetskopiering

iCloud-sikkerhetskopiering oppretter regelmessig automatiske sikkerhetskopier for iOS-enheter når enheten har låst skjerm, er koblet til en strømkilde og er koblet til Internett via et Wi-Fi-nettverk. Hvis enheten ikke er sikkerhetskopiert til iCloud i en periode på ett hundre og åtti (180) dager, forbeholder Apple seg retten til å slette eventuelle sikkerhetskopier knyttet til denne enheten. Sikkerhetskopiering kan inkludere enhetsinnstillinger, enhetskarakteristikker, bilder og videoer, dokumenter, meldingene dine, ringetoner, Helse-appdata og annen appdata. For mer informasjon kan du gå til https://support.apple.com/no-no/HT207428.  Følgende innhold er ikke inkludert i iCloud-sikkerhetskopien: innhold kjøpt fra iTunes Store, App Store eller Apple Books, medier synkronisert fra datamaskinen din, og bildebiblioteket ditt hvis du har aktivert iCloud-bildebibliotek. Apple skal bruke rimelig kompetanse og aktsomhet under utføring av tjenesten, men I STØRST GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOVGIVNING GARANTERER IKKE APPLE AT ETHVERT INNHOLD DU MÅTTE LAGRE ELLER FÅ TILGANG TIL GJENNOM TJENESTEN, IKKE VIL VÆRE UTSATT FOR UTILSIKTET SKADE, KORRUPSJON, TAP ELLER FJERNING I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, OG APPLE SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG DERSOM SLIK SKADE, KORRUPSJON, TAP ELLER FJERNING SKULLE FINNE STED. Det er ditt ansvar å opprettholde passende alternativ sikkerhetskopiering av informasjonen og dataene dine.

III. ABONNEMENTSOPPGRADERINGER

iCloud+-abonnementene kan kjøpes som abonnement.

          A. Betaling

Når du oppgraderer iCloud+-abonnementstjenesten for mer lagringsplass og flere funksjoner, vil Apple gjentatt automatisk belaste prisen for abonnementet du valgte, inkludert eventuelle avgifter, med betalingsmåten som er knyttet til Apple-ID-en din (for eksempel betalingsmåten du bruker til å handle i iTunes Store, App Store eller Apple Books, hvis tilgjengelig), eller betalingsmåten som er knyttet til familiekontoen din. For informasjon om abonnementer og priser kan du gå til https://support.apple.com/no-no/HT201238.  Hvis du er familieorganisator, godtar du at Apple gjentatt belaster betalingsmåten din for familiemedlemmene dine som oppgraderer abonnementet sitt. Apple kan også få forhåndsgodkjenning for et beløp opptil transaksjonsbeløpet og kontakte deg med jevne mellomrom via e-post på e-postadressen som er knyttet til Apple-ID-en din, for fakturapåminnelser og annen kommunikasjon knyttet til abonnementet.  

Du kan bytte abonnement ved å oppgradere eller nedgradere abonnementet under iCloud-delen i Innstillinger på enheten, eller under iCloud-panelet i Systemvalg på Mac eller iCloud for Windows på PC.

Gjeldende pris på et oppgradert abonnement trer i kraft umiddelbart. Nedgraderinger på et abonnement trer i kraft neste årlige eller månedlige faktureringsdato. DU ER ANSVARLIG FOR Å BETALE ALLE GEBYRER I TIDE OG FOR Å OPPGI GYLDIG KREDITTKORT ELLER BETALINGSKONTOINFORMASJON TIL APPLE FOR BETALING AV ALLE GEBYRER. Hvis Apple ikke kan belaste kredittkortet ditt eller betalingskontoen din for utestående gebyrer, forbeholder Apple seg retten til å tilbakekalle eller begrense tilgangen til det lagrede innholdet ditt, slette det lagrede innholdet eller si opp kontoen din. Hvis du vil angi et annet kredittkort eller en annen betalingskonto, eller hvis det er en endring i kredittkort- eller betalingskontostatusen, må du endre informasjonen din på nettet i Kontoinformasjon-delen i iCloud. Dette kan føre til midlertidige avbrudd i tilgangen din til tjenestene mens Apple verifiserer den nye betalingsinformasjonen. Vi kan kontakte deg via e-post angående kontoen din for grunner som inkluderer, men ikke er begrenset til, å nå eller overstige grensen din for lagringsplass i det valgte abonnementet. 

Hvis du er i Brasil, til tross for det som måtte stå her gjelder i motsetning:

Apple kan bruke et tilknyttet selskap til å utføre innsamlings- og betalingsaktiviteter for å belaste eventuelle beløp som skyldes av deg i forbindelse med iCloud-kontoen din, for alle belastninger gjort av Apple til deg.  I tillegg vil totalprisen din inkludere prisen på oppgradering pluss eventuelle gjeldende kredittkortgebyrer. Du er ansvarlig for alle avgifter som gjelder deg, bortsett fra eventuelle gjeldende kildeskatter som skal samles inn av Apples tilknyttede selskap. Du må oppgi all kontoinformasjon som kreves av Apple, for å muliggjøre slike transaksjoner. Du erkjenner og godtar at dersom du ikke oppgir all påkrevd informasjon, skal Apple ha rett til å si opp kontoen din. 

          B. Rett til tilbaketrekning

Hvis du velger å si opp abonnementet ditt etter at du har kjøpt det, eller etter starten på en fornyelsesperiode hvis du har et abonnement med årlig betaling, kan du gjøre dette ved å informere Apple med et klart budskap (se gjeldende adresseinformasjon i delen Generelt nedenfor) innen 14 dager fra da du mottok e-postbekreftelsen, ved å kontakte kundestøtte. Du trenger ikke å oppgi en grunn for oppsigelse. 

For å overholde oppsigelsesfristen må du sende kommunikasjonen din om oppsigelse før 14-dagersperioden har utgått. 

Kunder i EU og Norge har også rett til å informere oss ved hjelp av oppsigelsesmalen nedenfor:

Til:  Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland:

Jeg sier herved opp kontrakten min for følgende: 

[ABONNEMENTSTYPE OG PERIODE, f.eks. 200 GB MÅNEDLIG iCLOUD+-ABONNEMENTSOPPGRADERING]

Bestilt [SKRIV INN DATO] 

Forbrukers navn

Forbrukers adresse

Dato 

Effekter av oppsigelse 

Vi vil redusere lagringsplassen din tilbake til 5 GB og refundere deg senest 14 dager fra den dagen vi mottok oppsigelsen din. Hvis du har brukt mer enn 5 GB med lagringsplass i denne perioden, kan du kanskje ikke opprette flere iCloud-sikkerhetskopier eller bruke enkelte funksjoner før du har redusert lagringsplassen. Vi vil bruke den samme betalingsmetoden som du brukte til transaksjonen, og det vil ikke påløpe deg noen gebyrer for en slik refusjon. 

IV. Din bruk av tjenesten

          A. Din konto

Som registrert bruker av tjenesten må du etablere en konto. Ikke vis kontoinformasjonen din til noen andre. Du har det fulle ansvaret for å opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten til kontoen din og for alle aktivitetene som finner sted på eller gjennom kontoen din, og du godtar å varsle Apple umiddelbart om ethvert brudd på kontoen din. Du erkjenner videre og godtar at tjenesten er utformet og beregnet for personlig bruk på et individuelt grunnlag, og du bør ikke dele konto- og/eller passordinformasjonen din med andre enkeltpersoner. Forutsatt at vi har brukt rimelig kompetanse og aktsomhet, skal ikke Apple være ansvarlig for eventuelt tap som måtte oppstå ut ifra uautorisert bruk av kontoen din som et resultat av at du ikke har fulgt disse reglene.

For å bruke tjenesten må du skrive inn Apple-ID-en din og passordet for å autentisere kontoen. Du godtar å oppgi riktig og fullstendig informasjon når du registrerer deg for og når du bruker tjenesten («tjenesteregistreringsdata»), og du godtar å oppdatere tjenesteregistreringsdataene slik at de fortsetter å være nøyaktige og fullstendige. Hvis du unnlater å oppgi riktige, oppdaterte og fullstendige tjenesteregistreringsdata, kan dette resultere i suspensjon og/eller oppsigelse av kontoen din. Du godtar at Apple kan lagre og bruke tjenesteregistreringsdataene du oppgir, til bruk i vedlikehold av og faktureringsgebyrer for kontoen din.

          B. Bruk av andre Apple-produkter og -tjenester

Bestemte komponenter eller funksjoner av tjenesten som leveres av Apple og/eller dets lisensgivere, inkludert, men ikke begrenset til muligheten til å laste ned tidligere kjøp og iTunes Match og/eller iCloud-musikkbiblioteket (ytterligere gebyrer påløper), krever separat programvare eller andre lisensavtaler eller bruksvilkår. Du må lese, godta og samtykke i å bli bundet av enhver slik separat avtale som en betingelse for å bruke disse bestemte komponentene eller funksjonene i tjenesten.

          C. Ingen overdragelse

Ingenting i denne avtalen skal tolkes som en overdragelse til deg av interesse, eierskap eller lisens i en Apple-ID, e-postadresse, domenenavn, iChat-ID eller lignende ressurs brukt av deg i forbindelse med tjenesten.

          D. Ingen arverett

Med unntak av det som er tillatt under Digital arv og ellers påkrevd etter loven, godtar du at kontoen din ikke kan overføres til noen andre, og at enhver rettighet til Apple-ID-en din eller innhold på kontoen din sies opp når du dør. Når dødsattest er mottatt, kan kontoen din sies opp og alt innhold på kontoen slettes. Ta kontakt med iCloud-kundestøtte på https://support.apple.com/no-no/icloud for videre assistanse.

          E. Ingen videresalg av tjenesten

Du godtar at du ikke skal reprodusere, kopiere, duplisere, selge, videreselge, leie eller bytte tjenesten (eller noen deler av denne) til noe formål.

V. Innhold og din atferd

          A. Innhold

«Innhold» vil si enhver informasjon som kan genereres eller som du kan støte på ved bruk av tjenesten, for eksempel datafiler, enhetskarakteristikker, skriftlig tekst, programvare, musikk, grafikk, fotografier, bilder, lyder, videoer, meldinger og andre lignende materialer. Du forstår at ansvaret for alt innhold, enten offentlig publisert eller overført privat til tjenesten, ligger hos den personen som slikt innhold har sin opprinnelse hos. Dette betyr at du, og ikke Apple, har det fulle ansvaret for ethvert innhold du laster opp, laster ned, publiserer, sender via e-post, overfører, lagrer eller på annen måte gjør tilgjengelig gjennom bruken din av tjenesten. Du forstår at du ved å bruke tjenesten kan komme borti innhold som du kan finne støtende, uanstendig eller klanderverdig, og at du kan utsette andre for innhold som de kan finne klanderverdig. Apple kontrollerer ikke innhold som legges ut via tjenesten, og garanterer heller ikke for nøyaktigheten til, integriteten til eller kvaliteten av slikt innhold. Du forstår og godtar at din bruk av tjenesten og innhold i tjenesten skjer på eget ansvar.

          B. Din atferd

Du godtar at du IKKE vil bruke tjenesten til å:

a. laste opp, laste ned, legge ut, sende på e-post, overføre, lagre, dele, importere eller på noen annen måte gjøre tilgjengelig innhold som er ulovlig, trakasserende, truende, skadelig, rettsstridig, nedsettende, ærekrenkende, upassende, voldelig, uanstendig, vulgært, krenkende overfor en annens personvern, hatefullt, rasistisk eller etnisk krenkende eller på andre måter støtende;

b. personforfølge, trakassere, true eller skade en annen;

c. hvis du er voksen, be om personopplysninger eller annen informasjon fra en mindreårig (enhver person under 18 år eller annen slik alder som ifølge lokal lovgivning defineres som mindreårig) som du ikke kjenner personlig, bl.a. følgende: fullt navn eller etternavn, bostedsadresse, postnummer, telefonnummer, bilde eller navnene på den mindreåriges skole, kirke, idrettslag eller venner;

d. late som du er noen, eller en enhet, som du ikke er – du kan ikke etterligne eller feilrepresentere deg selv som en annen person (inkludert kjendiser), enhet, en annen iCloud-bruker, en Apple-ansatt eller en regional eller myndighetsleder, eller på annen måte feilrepresentere tilknytningen din til en person eller enhet (Apple forbeholder seg retten til å avvise eller blokkere enhver Apple-ID eller e-postadresse som kunne anses som en etterligning eller feilrepresentasjon av din identitet, eller en urettmessig bruk av en annen persons navn eller identitet);

e. delta i opphavsrettovertredelse eller annen åndsverksovertredelse (inkludert opplasting av innhold som du ikke har rett til å laste opp), eller avsløre forretningshemmeligheter eller taushetsbelagt informasjon i brudd på en taushets- eller ansettelsesavtale;

f. publisere, sende, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig eventuelle uoppfordrede eller uautoriserte e-postmeldinger, reklame, salgsfremmende materialer, søppelpost, spam eller kjedebrev, inkludert, uten begrensning, massesendt kommersiell reklame og informasjonskunngjøringer;

g. forfalske en «header» for en TCP-IP eller en del av «headeren» (ingressfeltet som indikerer navn, tid, adresse og emnet) i en e-post eller et innlegg i en nyhetsgruppe, eller på andre måter sette informasjon i en «header» med henblikk på å villede mottakerne med tanke på opprinnelsen av innholdet som overføres gjennom tjenesten («spoofing»);

h. laste opp, publisere, sende via e-post, overføre, lagre eller på annen måte gjøre tilgjengelig materialer som inneholder viruser eller annen datakode, filer eller programmer beregnet til å skade, forstyrre eller begrense den normale driften av tjenesten (eller noen del av denne) eller noen annen dataprogramvare eller -maskinvare;

i. hemme eller forstyrre tjenesten (inkludert å få tilgang til tjenesten på automatisert vis, for eksempel ved skripter eller søkeroboter), eller servere eller nettverk knyttet til serveren, eller noen retningslinjer, krav eller reguleringer av nettverk knyttet til tjenesten (inkludert enhver uautorisert tilgang til, bruk eller overvåkning av data eller trafikk på tjenesten);

j. planlegge eller delta i ulovlig aktivitet; og/eller

k. samle og lagre personopplysninger om noen andre brukere av tjenesten til bruk i forbindelse med noen av de foregående forbudte aktivitetene.

          C. Fjerning av innhold

Du erkjenner at Apple ikke er ansvarlig på noen måte for innhold som leveres av brukere, og har ingen plikt til å undersøke slikt innhold. Apple forbeholder seg imidlertid til enhver tid retten til å avgjøre om innhold er passende og i samsvar med denne avtalen, og de kan sile ut, flytte, nekte, modifisere og/eller fjerne innhold når som helst, uten forhåndsvarsel og etter eget skjønn, dersom slikt innhold blir funnet til å bryte denne avtalen eller på annen måte er klanderverdig.

          D. Sikkerhetskopier innholdet ditt

Du er ansvarlig for å sikkerhetskopiere, til din egen datamaskin eller annen enhet, alle viktige dokumenter, bilder eller annet innhold som du lagrer eller får tilgang til via tjenesten. Apple skal bruke rimelig kompetanse og aktsomhet under utføring av tjenesten, men Apple garanterer ikke at eventuelt innhold du måtte lagre eller få tilgang til gjennom tjenesten, ikke vil være utsatt for utilsiktet skade, korrupsjon eller tap.

          E. Tilgang til konto og innhold

Apple forbeholder seg retten til å foreta tiltak som Apple mener er rimelig nødvendig eller passende for å håndheve og/eller verifisere samsvar med enhver del av denne avtalen. Du erkjenner og godtar at Apple kan, uten å stå ansvarlig overfor deg, få tilgang til, bruke, bevare og/eller videreformidle kontoinformasjonen din og annet innhold til politimyndigheter, offentlige myndigheter og/eller en tredjepart, dersom Apple mener det er rimelig nødvendig eller passende, hvis det er påkrevd etter loven, eller hvis Apple i god tro mener at slik tilgang, bruk, videreformidling eller bevaring er rimelig nødvendig for å (a) overholde juridiske prosesser eller forespørsler; (b) håndheve denne avtalen, inkludert etterforskning av ethvert mulig brudd på avtalen; (c) oppdage, forhindre eller på annen måte ta tak i sikkerhet, bedrageri eller tekniske problemer; eller (d) beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Apple, dets brukere, en tredjepart eller offentligheten som påkrevd eller tillatt av loven.  Du erkjenner at Apple ikke er ansvarlig på noen måte for innhold som leveres av brukere, og har ingen plikt til å undersøke slikt innhold. Derimot, i henhold til Apples personvernerklæring, forbeholder Apple seg retten til å når som helst avgjøre hvorvidt innhold er passende og overholder denne avtalen, og Apple kan forhåndsundersøke, flytte, nekte, endre og/eller fjerne innhold når som helst uten varsel og etter eget skjønn hvis slikt innhold viser seg å bryte denne avtalen eller ellers er støtende.

          F. Merknad om opphavsrett – Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Dersom du mener at noe innhold som du krever opphavsrett for, er overtrådt av noen via tjenesten, kan du kontakte Apples representant for opphavsrett som beskrevet i retningslinjene våre for opphavsrett her: https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple kan, etter eget skjønn, suspendere og/eller avslutte kontoer til brukere som er funnet til å være gjentatte overtredere.

          G. Brudd på denne avtalen

Hvis du kommer over innhold under bruk av tjenesten som du mener er upassende, eller du på annen måte mener er et brudd på avtalen, kan du rapportere dette ved å sende en e-post til abuse@iCloud.com.

          H. Innhold sendt inn eller gjort tilgjengelig av deg på tjenesten

1. Lisens fra deg. Bortsett fra materialer vi måtte lisensiere til deg, fremmer ikke Apple påstand om eierskap av de materialene og/eller det innholdet du sender inn eller gjør tilgjengelig på tjenesten. Ved å sende inn eller publisere slikt innhold i områder av tjenesten som er tilgjengelig for offentligheten eller andre brukere som du godtar å dele slikt innhold med, gir du imidlertid Apple en royalty-fri, ikke-eksklusiv lisens som gjelder over hele verden til å bruke, distribuere, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette, fremføre offentlig og vise offentlig slikt innhold på tjenesten, kun til det formålet som innholdet ble sendt inn eller gjort tilgjengelig for, uten noe kompensasjon eller plikt til deg. Du godtar at ethvert innhold innsendt eller publisert av deg, skal være ditt ansvar, ikke skal overtre eller bryte rettighetene til en annen part eller bryte noen lover, bidra til eller oppmuntre til overtredelse eller annen ulovlig atferd eller på annen måte være anstøtelig, klanderverdig eller smakløs. Ved å sende inn eller publisere slikt innhold på områder av tjenesten som er tilgjengelig for offentligheten og andre brukere, representerer du at du er eieren av slikt materiale og/eller har alle nødvendige rettigheter, lisenser og autorisasjon til å distribuere dette.

2. Endringer i innhold. Du forstår at for å levere tjenesten og gjøre innholdet ditt tilgjengelig på denne, kan Apple overføre innholdet ditt via flere offentlige nettverk, i flere medier og modifisere eller endre innholdet ditt for å overholde tekniske krav for tilkobling av nettverk eller enheter eller datamaskiner. Du godtar at lisensen herunder tillater Apple å foreta enhver slik handling.

3. Informasjon om varemerker. Apple, Apple-logoen, iCloud, iCloud-logoen og andre Apple-varemerker, tjenestemerker, grafikk og logoer brukt i forbindelse med tjenesten, er varemerker eller registrerte varemerker av Apple Inc. i USA og/eller andre land. En liste over Apples varemerker finnes her – https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Andre varemerker, tjenestemerker og logoer, og annen grafikk som brukes i forbindelse med tjenesten, kan være varemerker for sine respektive eiere. Du gis ingen lisens og ingen rettigheter til noen av de forannevnte varemerkene, og videre godtar du at du ikke skal fjerne, skjule eller endre merknader om eierskap (inkludert merknader om varemerker og opphavsrettslig informasjon) som oppgis i forbindelse med eller brukes i tjenesten.

VI. Programvare

          A. Apples proprietære rettigheter. Du erkjenner og godtar at Apple og/eller dets lisensgivere eier all juridisk rettighet, eiendomsrett og interesse i og til tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til grafikk, brukergrensesnitt og skript og programvare som brukes til å implementere tjenesten, og enhver programvare gitt deg som en del av og/eller i forbindelse med tjenesten («programvaren»), inkludert enhver og alle åndsverksrettigheter som eksisterer i disse, enten registrert eller ikke, og uansett hvor i verden disse måtte eksistere. Du godtar videre at tjenesten (inkludert programvaren eller enhver annen del av denne) inneholder proprietær og konfidensiell informasjon som er beskyttet av gjeldende åndsverkslov og annen lov, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett. Du godtar at du ikke skal bruke slik proprietær informasjon eller materialer på noen som helst måte bortsett fra bruk av tjenesten i samsvar med denne avtalen. Ingen deler av Tjenesten skal reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte, utover det som uttrykkelig er tillatt i disse vilkårene.

          B. Lisens fra Apple. BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER NOEN DEL AV TJENESTEN, BORTSETT FRA BRUK AV TJENESTEN SOM TILLATT I DENNE AVTALEN, ER STRENGT FORBUDT OG OVERTRER ÅNDSVERKSRETTIGHETENE TIL ANDRE. DETTE KAN UTSETTE DEG FOR SIVILE OG KRIMINELLE STRAFFER, INKLUDERT MULIGE PENGEERSTATNINGER, FOR OVERTREDELSE AV ÅNDSVERK.

          C. Offentlig beta. Fra tid til annen kan Apple velge å tilby nye og/eller oppdaterte funksjoner i tjenesten («betafunksjonene») som en del av et offentlig betaprogram («programmet») med det formål å gi Apple tilbakemelding om kvaliteten og brukbarheten av betafunksjonene. Du forstår at din deltakelse i programmet er frivillig og utgjør ikke et juridisk partnerskap, et agent- eller ansettelsesforhold mellom deg og Apple, og at Apple ikke er forpliktet til å gi deg noen betafunksjoner. Apple kan gjøre slike betafunksjoner tilgjengelige for programdeltakere ved registrering på nettet eller via tjenesten. Du forstår og godtar at Apple kan samle inn og bruke informasjon fra kontoen din, enhetene og tilleggsutstyr til å registrere deg i programmet og/eller fastslå hvorvidt du er kvalifisert til å delta. Du forstår at når du registrerer deg i programmet, kan du kanskje ikke gå tilbake til den forrige ikke-betaversjonen av en gitt betafunksjon. Hvis dette eventuelt skulle være mulig, vil du kanskje ikke kunne overføre dataene som ble opprettet i betafunksjonen, tilbake til den forrige ikke-betaversjonen. Din bruk av betafunksjoner og din deltakelse i programmet styres av denne avtalen og eventuelle tilleggsvilkår for lisensen som kan følge med betafunksjonene separat. Betafunksjonene leveres «SOM DE ER» og «SOM TILGJENGELIG», og de kan inneholde feil eller unøyaktigheter som kan forårsake brudd, forringelse eller tap av data og/eller informasjon fra enheten din og fra tilkoblet tilleggsutstyr (inkludert, uten begrensning, tjenere og datamaskiner). Apple anbefaler sterkt at du sikkerhetskopierer all data og informasjon på enheten din og på eventuelt tilleggsutstyr før du deltar i noe program. Du erkjenner og godtar uttrykkelig at all bruk av betafunksjonene vil skje på egen risiko. DU PÅTAR DEG ALL RISIKO OG ALLE KOSTNADER VED DIN DELTAKELSE I ETHVERT PROGRAM, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, EVENTUELLE GEBYRER FOR INTERNETTILGANG, KOSTNADER FOR SIKKERHETSKOPIERING, PÅLØPTE KOSTNADER FOR BRUK AV ENHETEN OG TILLEGGSUTSTYR OG EVENTUELL SKADE PÅ UTSTYR, PROGRAMVARE, INFORMASJON ELLER DATA. Apple har ingen forpliktelse til å gi deg teknisk og/eller annen støtte til betafunksjonene. Hvis støtte gis, vil dette komme i tillegg til den normale støttedekningen din for tjenesten og bare være tilgjengelig gjennom programmet. Du godtar å følge eventuelle støtteregler eller retningslinjer gitt av Apple for å motta slik eventuell støtte. Apple forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene eller retningslinjene i programmet (inkludert å avslutte programmet) når som helst, med eller uten varsel, og kan når som helst tilbaketrekke deltakelsen din i programmet. Du erkjenner at Apple ikke har noen plikt til å levere en kommersiell versjon av betafunksjonene, og at dersom en slik kommersiell versjon skulle bli tilgjengelig, kan den ha funksjoner eller funksjonalitet som er annerledes enn det som er inneholdt i betafunksjonene. Som en del av programmet vil Apple gi deg muligheten til å sende inn kommentarer, forslag og annen tilbakemelding om bruken din av betafunksjonene. Du godtar at Apple, ved manglende separat skriftlig avtale om det motsatte, står fritt til å bruke enhver tilbakemelding du gir til ethvert formål.

          D. Eksportkontroll. Bruk av Tjenesten og Programvaren, herunder overføring, utlegging eller opplasting av data, programvare eller annet Innhold via Tjenesten, kan være underlagt eksport- og importlover i USA og andre land. Du samtykker til å overholde alle gjeldende lover og forskrifter om eksport og import. I særdeleshet, men uten begrensning, kan ikke Programvaren eksporteres eller reeksporteres (a) til land som USA forbyr eksport til eller (b) til personer på det Amerikanske Finansdepartementets liste Specially Designated Nationals eller det Amerikanske Handelsdepartementets liste Denied Persons List eller Entity List. Ved å bruke Programvaren eller Tjenesten erklærer og garanterer Du at Du ikke befinner Deg i et slikt land eller på en slik liste. Du samtykker også til at Du ikke skal bruke Programvaren eller Tjenesten til formål som er forbudt ved amerikansk lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, utforming, tilvirking eller produksjon av missiler, kjernefysiske, kjemiske eller biologiske våpen. Du godtar videre at du ikke skal laste opp til kontoen din noe data eller programvare som er: (a) underlagt International Traffic in Arms Regulations; eller (b) som ikke kan eksporteres uten skriftlig forhåndsautorisasjon fra myndighetene, inkludert, uten begrensning, enkelte typer krypteringsprogramvare og kildekode, uten først å innhente denne autorisasjonen. Denne bekreftelsen og forpliktelsen skal gjelde selv om avtalen sies opp.

          E. Oppdateringer. Apple kan fra tid til annen oppdatere programvaren som brukes av tjenesten. For å fortsette din bruk av tjenesten kan slike oppdateringer automatisk lastes ned og installeres på enheten eller datamaskinen din. Disse oppdateringene kan inkludere feilrettinger, funksjonsforbedringer eller helt nye versjoner av programvaren. 

VII. Opphør

          A. Frivillig oppsigelse av deg

Du kan slette Apple-ID-en din og/eller slutte å bruke tjenesten når som helst. Hvis du vil slutte å bruke iCloud på enheten din, kan du deaktivere iCloud fra enheten ved å åpne Innstillinger på enheten, trykke på iCloud og trykke på Logg av. For å avslutte kontoen din og slette Apple-ID-en din kan du kontakte Apple-kundestøtte på https://support.apple.com/no-no/contact. Hvis du avslutter kontoen din og sletter Apple-ID-en din, vil du ikke ha tilgang til andre produkter eller tjenester fra Apple eller tredjeparter som du har konfigurert med denne Apple-ID-en. Denne handlingen kan være ikke-reversibel. Alle gebyrer betalt av deg før oppsigelsen, er ikke-refunderbare (bortsett fra som uttrykkelig tillatt ellers av denne avtalen), inkludert eventuelle gebyrer betalt på forskudd for det faktureringsåret som du har sagt opp. Oppsigelse av kontoen din skal ikke frita deg fra eventuelle plikter du har til å betale påløpte gebyrer eller kostnader.

          B. Oppsigelse fra Apples side

Apple kan når som helst under enkelte omstendigheter og uten forhåndsvarsel umiddelbart avslutte eller suspendere hele eller deler av kontoen din og/eller tilgang til tjenesten. Årsaker til slik oppsigelse skal inkludere: (a) brudd på denne avtalen eller noen andre policyer eller retningslinjer som refereres til her, og/eller publiseres på tjenesten; (b) en forespørsel av deg om å avslutte eller si opp kontoen din; (c) en forespørsel og/eller ordre fra politiet, en rettsinstans eller annet myndighetsorgan; (d) der leveranse av tjenesten til deg er eller kan bli ulovlig; (e) uventede tekniske problemer eller sikkerhetsproblemer; (f) din deltakelse i urettmessige eller ulovlige aktiviteter; eller (g) mangel på betaling av eventuelle gebyrer som skyldes av deg i forbindelse med tjenesten, forutsatt at Apple ved tilfeller av ikke-vesentlig brudd vil ha adgang til å si opp kun etter å ha gitt deg 30 dagers varsel og bare hvis du ikke har avhjulpet bruddet innen en slik 30-dagers periode. Enhver slik oppsigelse eller suspensjon skal gjøres av Apple etter eget skjønn, og Apple vil ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noe skade som kan resultere eller oppstå ut av en slik oppsigelse eller suspensjon av kontoen din og/eller tilgang til tjenesten. I tillegg kan Apple si opp kontoen din med 30 dagers forhåndsvarsel via e-post til adressen knyttet til kontoen din hvis (a) kontoen din har vært inaktiv i ett (1) år; eller (b) det foreligger generelt opphør av tjenesten eller av noen del av denne. Varsel om generelt opphør av tjenesten vil bli gitt som fastsatt her, med mindre det ikke vil være rimelig å gjøre dette på grunn av omstendigheter som oppstår fra juridisk, regulerende eller statlig handling; for å ivareta brukeres sikkerhet, personvern eller tekniske integritetshensyn; for å unngå tjenestebrudd for andre brukere; eller på grunn av en naturkatastrofe, en katastrofehendelse, krig eller annen lignende hendelse utenfor Apples rimelige kontroll. Ved en slik oppsigelse vil Apple gi deg en pro rata-refusjon for eventuell forhåndsbetaling for den betalingsperioden som var gjeldende på det tidspunktet. Apple skal ikke være ansvarlig overfor deg for noen endringer i tjenesten eller vilkårene for tjenesten i henhold til del VIIB her.

          C. Konsekvenser ved oppsigelse

Ved oppsigelse av kontoen din kan du miste all tilgang til tjenesten og eventuelle deler av denne, inkludert, men ikke begrenset til kontoen, Apple-ID-en, e-postkontoen og innholdet ditt. I tillegg vil Apple etter en stund slette all informasjon og data som er lagret i eller som en del av kontoen(e) din(e). Alle enkeltkomponenter av tjenesten som du måtte ha brukt underlagt ulike programvarelisensavtaler, vil også sies opp, i henhold til disse lisensavtalene.

VIII. Koblinger og andre tredjepartsmaterialer

Enkelt innhold, enkelte komponenter eller funksjoner i tjenesten kan inkludere materialer fra tredjeparter og/eller hyperkoblinger til andre nettsteder, ressurser eller annet innhold. Fordi Apple kanskje ikke har kontroll over slike tredjeparts nettsteder og/eller materialer, erkjenner og godtar du at Apple ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike nettsteder eller ressurser, og at de ikke godkjenner eller garanterer for riktigheten av noen slike nettsteder eller ressurser og skal på ingen måte holdes ansvarlig for noe innhold, reklame, noen produkter eller materialer på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Du erkjenner og godtar videre at Apple ikke skal være ansvarlige på noen måte for eventuelle skader du måtte pådra deg eller påstå å ha pådratt deg, enten direkte eller indirekte, som et resultat av din bruk og/eller avhengighet av ethvert slikt innhold, slik reklame, slike produkter eller materialer på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser.

IX. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTIER; ANSVARSBEGRENSNING

ENKELTE STEDER TILLATER IKKE LOVGIVNINGEN FRASKRIVELSE AV VISSE RETTIGHETER. I DEN GRAD EN SLIK FRASKRIVELSE ER FORBUDT UNDER GJELDENDE LOV, ER DET IKKE SIKKERT AT ALLE FRASKRIVELSENE UNDER GJELDER FOR DEG.

APPLE SKAL BRUKE RIMELIG KOMPETANSE OG AKTSOMHET UNDER UTFØRING AV TJENESTEN. FØLGENDE ANSVARSFRASKRIVELSER ER UNDERLAGT DENNE UTTRYKKELIGE GARANTIEN.

APPLE VERKEN GARANTERER ELLER FREMSTILLER DET SOM AT BRUKEN DIN AV TJENESTEN VIL VÆRE UTEN AVBRUDD ELLER FEIL, OG DU GODTAR AT APPLE FRA TID TIL ANNEN KAN FJERNE TJENESTEN I UBESTEMTE PERIODER ELLER AVBRYTE TJENESTEN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.

DU FORSTÅR OG GODTAR UTTRYKKELIG AT TJENESTEN LEVERES «SOM DEN ER» OG «SOM TILGJENGELIG». APPLE OG APPLES SAMARBEIDSPARTNERE, DATTERSELSKAPER, LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, REPRESENTANTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG FOR ALLE GARANTIER AV ALLE TYPER, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DE IMPLISERTE GARANTIENE AV SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. SÆRLIG GARANTERER APPLE OG APPLES SAMARBEIDSPARTNERE, DATTERSELSKAPER, LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, REPRESENTANTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE IKKE FOR AT (I) TJENESTEN VIL TILFREDSSTILLE DINE KRAV; (II) DIN BRUK AV TJENESTEN VIL SKJE UTEN AVBRYTELSER, SIKKERHETSPROBLEMER ELLER FEIL; (III) ALL INFORMASJON DU HAR ANSKAFFET DEG GJENNOM TJENESTEN, ER NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG; OG (IV) EVENTUELLE MANGLER ELLER FEIL I PROGRAMVAREN SOM LEVERES SOM EN DEL AV TJENESTEN, VIL BLI UTBEDRET.

APPLE VERKEN FREMSTILLER DET SOM ELLER GARANTERER FOR AT TJENESTEN VIL VÆRE FRI FOR TAP, FORRINGELSE, ANGREP, VIRUSER, FORSTYRRELSER, HACKING ELLER ANDRE SIKKERHETSANGREP, OG APPLE FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR KNYTTET TIL DETTE.

ALT MATERIALE SOM LASTES NED, ELLER SOM PÅ ANDRE MÅTER SKAFFES GJENNOM BRUK AV TJENESTEN, BRUKES PÅ EGET ANSVAR, OG DU ER ENE OG ALENE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ ENHETEN ELLER DATAMASKINEN DIN ELLER TAP AV DATA SOM KOMMER AV AT DU HAR LASTET NED SLIKT MATERIALE. I TILLEGG ER DU INNFORSTÅTT MED AT TJENESTEN IKKE ER BEREGNET TIL, ELLER KAN BRUKES I SITUASJONER ELLER OMGIVELSER HVOR DET AT PROGRAMVAREN SLUTTER Å FUNGERE, ELLER DET ER FEIL, FORSINKELSER ELLER UNØYAKTIGHETER I INNHOLDET, DATA ELLER INFORMASJONEN SOM LEVERES AV TJENESTEN, KAN FØRE TIL DØD, PERSONSKADER, ALVORLIGE FYSISKE SKADER ELLER MILJØØDELEGGELSER.

          BEGRENSET ANSVAR

ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV TJENESTELEVERANDØRERS ANSVAR. I DEN GRAD SLIKE EKSKLUSJONER ELLER BEGRENSNINGER ER SPESIELT FORBUDT ETTER GJELDENDE LOVGIVNING, KAN DET VÆRE AT NOEN AV EKSKLUSJONENE ELLER BEGRENSNINGENE SOM ER OPPGITT NEDENFOR, IKKE GJELDER FOR DEG.

APPLE SKAL BRUKE RIMELIG KOMPETANSE OG AKTSOMHET UNDER UTFØRING AV TJENESTEN. FØLGENDE BEGRENSNINGER GJELDER IKKE MED HENSYN TIL TAP SOM RESULTERER FRA (A) APPLES MANGEL PÅ BRUK AV RIMELIG KOMPETANSE OG AKTSOMHET; (B) GROV UAKTSOMHET, FORSETT ELLER SVINDEL AV APPLE; ELLER (C) DØD ELLER PERSONSKADE.

DU FORSTÅR OG GODTAR UTTRYKKELIG AT APPLE OG APPLES SAMARBEIDSPARTNERE, DATTERSELSKAPER, LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, REPRESENTANTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR NOE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIELL, AVLEDET ERSTATNING ELLER OPPREISNINGSERSTATNING, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ERSTATNING FOR TAPT FORTJENESTE, VELVILJE, BRUK, DATA, INNKJØPSKOSTNADER FOR ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM APPLE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIK ERSTATNING), SOM RESULTERER FRA: SLIKE TAP ELLER SKADER KAN KOMME AV: (I) BRUK AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE TJENESTEN, (II) ENDRINGER AV TJENESTEN ELLER MIDLERTIDIG ELLER PERMANENT OPPHØR AV HELE ELLER DELER AV TJENESTEN (III) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV OVERFØRINGENE ELLER INFORMASJONEN, (IV) AT OVERFØRINGENE ELLER INFORMASJONEN HAR BLITT SLETTET, SKADET ELLER AT DE IKKE HAR BLITT LAGRET OG/ELLER SENDT VIA ELLER GJENNOM TJENESTEN, (V) UTTALELSER ELLER OPPTREDEN AV TREDJEPART I FORBINDELSE MED TJENESTEN OG (VI) ALLE ANDRE ASPEKTER SOM HAR MED TJENESTEN Å GJØRE.

UAVHENGIG AV EVENTUELLE ANDRE VILKÅR I DENNE AVTALEN, HVIS CONSUMER CONTRACT ACT OF JAPAN (DEN JAPANSKE LOVEN OM FORBRUKERKONTRAKT) GJELDER, SKAL VILKÅR SOM BEGRENSER APPLES ANSVAR FOR SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUDD PÅ KONTRAKTEN ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING BEGÅTT AV APPLE, IKKE GJELDE HVIS SLIK SKADE SKYLDES APPLES FORSETTLIGE FORSØMMELSE ELLER GROV UAKTSOMHET.

          SKADESLØSHOLDELSE

I den grad det ikke er forbudt ved lov, godtar du å forsvare og holde Apple, dets samarbeidspartnere, datterselskaper, styremedlemmer, ledere, ansatte, representanter, partnere, leverandører og lisensgivere skadesløse fra ethvert krav, inkludert rimelige advokatsalærer, gjort av en tredjepart, relatert til eller som oppstår fra: (a) alt innhold du sender inn, legger ut, overfører eller på annen måte gjør tilgjengelig via tjenesten, (b) bruken din av tjenesten, (c) eventuelt brudd på denne avtalen av deg, (d) ethvert rimelig tiltak som iverksettes av Apple, som en del av dennes undersøkelse av mulig brudd på denne avtalen eller som et resultat av at det har blitt oppdaget eller besluttet at et brudd på denne avtalen har funnet sted, eller (e) at du har brutt noen andres rettigheter. Dette betyr at du ikke kan saksøke Apple, dets samarbeidspartnere, datterselskaper, styremedlemmer, ledere, ansatte, representanter, partnere, leverandører og lisensgivere som et resultat av en rimelig beslutning om å fjerne eller nekte å behandle informasjon eller innhold, om å suspendere eller avslutte din tilgang til tjenesten eller handle på annen måte under en etterforskning av et mistenkt brudd eller som et resultat av Apples konklusjon om at et brudd på denne avtalen har funnet sted. Denne fraskrivelsen og bestemmelsen om skadesløshet gjelder for alle brudd som beskrives i eller omhandles av denne avtalen. Denne forpliktelsen skal gjelde utover eventuell oppsigelse eller utløp av denne avtalen og/eller din bruk av tjenesten. Du erkjenner at du er ansvarlig for all bruk av tjenesten via kontoen din, og at denne avtalen gjelder for all bruk av kontoen din. Du godtar å overholde denne avtalen og å forsvare og holde skadesløs Apple fra og mot ethvert krav som oppstår fra din bruk av kontoen, uansett om slik bruk er uttrykkelig autorisert av deg.

X. GENERELT

          A. Varsler

Apple kan gi deg varsler angående tjenesten, inkludert endringer i denne avtalen, via e-post til iCloud-e-postadressen din (og/eller annen alternativ e-postadresse knyttet til kontoen din, dersom dette oppgis), iMessage eller SMS, via vanlig post eller via publiseringer på nettstedet vårt og/eller tjenesten vår.

Hvis du befinner deg i India, i henhold til «The Information Technology (Guidelines for Intermediaries) Rules, 2021» kan du sende inn klage til følgende klagefunksjonær:

For saker som er relevante under «Intermediary Guidelines»:

Klagefunksjonær:  Nikhil Pai 

Nettskjema:  Apple.co/IndiaGrievanceIntermediaries

Viktig merknad: 

Merk at det bare er klagene som faller innenfor «Information Technology (Intermediary Guidelines) Rules, 2021» (Informasjonsteknologireglene (retningslinjer for mellomledd) fra 2021), og som gjelder iCloud, som kan fremsettes via koblingene til nettskjemaet for klagefunksjonær.

          B. Gjeldende lovgivning

Unntatt i den grad uttrykkelig bestemt i følgende avsnitt, skal denne avtalen og forholdet mellom deg og Apple styres av lovgivningen i delstaten California i USA, bortsett fra konfliktene i lovbestemmelsene. Du og Apple godtar å underlegge dere den private og eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i fylket Santa Clara i California i USA for å løse eventuelle tvister eller krav som måtte oppstå fra denne avtalen. Dersom (a) du ikke er amerikansk statsborger; (b) du ikke bor i USA; (c) du ikke bruker tjenesten fra USA; og (d) du er statsborger i et av landene identifisert nedenfor, godtar du herved at enhver tvist eller ethvert krav som måtte oppstå fra denne avtalen, skal styres av den gjeldende lovgivningen nevnt nedenfor, uten hensyn til eventuelle konflikter mellom lovbestemmelser, og du underlegger deg ugjenkallelig den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i den delstaten, provinsen eller det landet identifisert nedenfor, hvis lover styrer:

Hvis du er statsborger av et EU-land eller Storbritannia, Sveits, Norge eller Island, skal gjeldende lovgivning og domstol være lovene og domstolene i landet du er bosatt i.

Hvis du er statsborger av Japan, skal gjeldende lovgivning være japansk lov, og forumet skal være Tokyo i Japan.

Spesielt ekskludert fra å gjelde for denne avtalen er den loven kjent som CISG – United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

          C. Hele avtalen

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og Apple, styrer bruken din av tjenesten og erstatter fullstendig enhver annen tidligere avtale mellom deg og Apple i forbindelse med tjenesten. Du kan også være underlagt flere vilkår og betingelser som kan gjelde når du bruker tilknyttede tjenester, tredjepartsinnhold eller tredjepartsprogramvare. Dersom noen del av Avtalen kjennes ugyldig eller umulig å håndheve, skal den omstridte delen tolkes på en slik måte at den blir i samsvar med gjeldende lov, samtidig som tolkningen så langt som mulig gjenspeiler partenes opprinnelige intensjoner. De gjenværende deler forblir fullt ut gjeldende etter sitt opprinnelige Innhold. Apples manglende utøvelse eller håndheving av en rettighet eller bestemmelse i denne Avtalen innebærer ikke at rettigheten eller bestemmelsen fraskrives. Du godtar at, bortsett fra som ellers uttrykkelig bestemt i denne avtalen, det ikke skal være noen begunstigede tredjeparter knyttet til denne avtalen.

          D. «Apple» som brukt her, betyr:

• Apple Inc., med adresse One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, for brukere i USA, inkludert Puerto Rico;

• Apple Canada Inc., med adresse 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada, for brukere i Canada;

• Apple Services LATAM LLC, med adresse 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida, USA, for brukere i Mexico, Sentral- og Sør-Amerika og Karibiske land og territorier (unntatt Puerto Rico);

• iTunes K.K., lokalisert i Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, for brukere i Japan. 

• Apple Pty Limited, med adresse Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, for brukere i Australia og New Zealand, inkludert territoriene deres og tilknyttede jurisdiksjoner;

• Apple Distribution International Ltd., med adresse Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, for alle andre brukere. 

ELEKTRONISKE KONTRAKTER

Bruken din av tjenesten inkluderer muligheten til å inngå avtaler og/eller utføre transaksjoner elektronisk. DU ERKJENNER AT DINE ELEKTRONISKE INNSENDINGER UTGJØR SAMTYKKE FRA DEG OG INTENSJON OM Å BLI BUNDET AV OG Å BETALE FOR SLIKE AVTALER OG TRANSAKSJONER. DITT SAMTYKKE OG DIN INTENSJON OM Å BLI BUNDET AV ELEKTRONISKE INNSENDINGER GJELDER FOR ALLE POSTER RELATERT TIL ALLE TRANSAKSJONER DU INNGÅR PÅ DENNE TJENESTEN, INKLUDERT VARSEL OM OPPSIGELSE, RETNINGSLINJER, KONTRAKTER OG ANVENDELSER. For å få tilgang til og beholde de elektroniske postene dine kan det være nødvendig at du har bestemt maskinvare og programvare, noe som er ditt eget ansvar.

          E. Personvern

Bruken din av tjenesten er underlagt Apples personvernerklæring, som er tilgjengelig på https://www.apple.com/no/legal/privacy/.

Sist revidert: 18. september 2023