Legal

VILKÅR OG BETINGELSER

A. SALGSVILKÅR
B. VILKÅR OG BETINGELSER FOR ITUNES STORE
C. VILKÅR OG BETINGELSER FOR MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE FOR APPLE TV OG IBOOKS STORE
D. VILKÅR OG BETINGELSER FOR APPLE MUSIC

AVTALENE NEDENFOR ER INNGÅTT MELLOM DEG OG ITUNES SARL (”ITUNES”) OG REGULERER DIN BRUK AV ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE FOR APPLE TV, IBOOKS STORE (“Butikkene”), OG APPLE MUSIC. FOR Å AKSEPTERE DISSE VILKÅRENE, KLIKK ”AKSEPTER”. DERSOM DU IKKE AKSEPTERER VILKÅRENE, IKKE KLIKK ”AKSEPTER”, OG AVSTÅ FRA Å BRUKE ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE ELLER IBOOKS STORE. DENNE AVTALEN HAR INGEN INNVIRKNING PÅ VILKÅR FOR PROGRAMVARELISENSER SOM DU EVENTUELT HAR AKSEPTERT, FOR EKSEMPEL FOR BRUKEN AV ITUNES-APPLIKASJONEN.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst se https://www.apple.com/support/.

A. SALGSVILKÅR

BETALING, AVGIFTER OG REFUSJONSRETNINGSLINJER

Du aksepterer at du vil betale for alle produkter du kjøper gjennom Butikkene, og at iTunes kan belaste ditt betalingsmiddel for ethvert produkt som blir kjøpt og for ethvert tilleggsbeløp (inkludert skatt og avgifter i den grad dette er aktuelt) som påløper av eller i forbindelse med din Konto. Du er ansvarlig for rettidig betaling av alle avgifter og for at du gir iTunes tilgang til et gyldig betalingsmiddel for betaling av alle avgifter. For informasjon om fakturering vennligst se http://support.apple.com/kb/HT5582.

Din totalpris vil inkludere prisen for produktet pluss merverdiavgift (som gjeldende på nedlastingsdagen).

Du er selv ansvarlig for eventuelle øvrige skattemessige forpliktelser som gjelder for Norge. Beløpene iTunes belaster deg er ikke inkludert øvrige gjeldende skatter og avgifter.

Angrerett: Hvis du velger å kansellere bestillingen din, kan du gjøre dette innen 14 dager etter at du mottok kvitteringen din, uten å måtte oppgi noen grunn, med unntak av iTunes-gaver som ikke kan refunderes når koden er innløst.

For å kansellere bestillingen din, må du informere oss om avgjørelsen din. For å sikre øyeblikkelig behandling anbefaler vi deg å bruke Rapporter et problem for å kansellere alle artikler med unntak av Apple Music Service, iTunes Match og, uinnløst iTunes-gave og –innskudd kjøpt direkte fra Apple. De unntatte produktene kan kanselleres ved å kontakte iTunes-kundestøtte. Du kan også informere oss med malen for kanselleringsskjema nedenfor eller gi oss en annen klar beskjed. Hvis du bruker Rapporter et problem sender vi deg en bekreftelse på mottak av kanselleringen umiddelbart.

For å overholde angrefristen må du kontakte oss angående kanselleringen før perioden på 14 dager er over.

Følger av kanselleringen: Vi refunderer deg innen 14 dager etter at vi mottar forespørselen din om kansellering. Vi bruker samme betalingsmåte som du brukte for transaksjonen, og du blir ikke belastet noen gebyr for refusjonen.

Unntak for angreretten: Du kan ikke kansellere bestillinger av levering av digitalt innhold hvis du har bedt om at leveringen skal starte og godtatt at du mister angreretten.

Mal for kanselleringsskjema:

- To iTunes S.à r.l., 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg:

- I hereby give notice that I withdraw from my contract for the following: [SETT INN BESTILLINGS-ID, ARTIKKEL, ARTIST OG TYPE]

- Ordered on [SETT INN DATO] / received on [SETT INN DATO]

- Navnet på forbrukeren

- Adressen til forbrukeren

- E-postadressen til forbrukeren (valgfritt)

- Dato

Inntil et kjøp er gjort, forbeholder iTunes seg retten til å endre prisen for produkter som tilbys via Butikkene til enhver tid, og Butikken tilbyr ingen prisbeskyttelse eller tilbakebetaling i tilfelle det kommer en prisreduksjon eller kampanjetilbud etter kjøpstidspunktet.

Dersom et produkt blir utilgjengelig etter et kjøp, men før nedlasting er gjennomført, vil din eneste beføyelse sannsynligvis være begrenset til tilbakebetaling av prisen du har betalt for det utilgjengelige produktet. Dersom tekniske problemer forhindrer eller i urimelig grad forsinker leveringen av produktet ditt, kan du kun kreve enten omlevering eller tilbakebetaling av kjøpesummen, i henhold til hva iTunes bestemmer.

1-Click®

1-Click er et registrert servicemerke tilhørende Amazon.com, Inc. og brukes under lisens. 1-Click er en praktisk funksjon som gjør det mulig å foreta kjøp fra Butikkene med ett enkelt klikk med musen eller andre input-enheter. Når du bruker Butikkene fra din datamaskin, kan 1-Click-kjøp aktiveres for alle dine transaksjoner ved å velge avkryssingsboksen som kommer til syne når en ”Buy”-knapp er klikket på. (Du kan til enhver tid tilbakestille dette valget ved å klikke på ”Tilbakestill Advarsler” i din Konto.) Når du bruker Butikkene fra dine Apple-produkter som bruker iOS slik som en iPad, iPod touch eller iPhone (”iOS-enheter”), aktiveres 1-Click for hver transaksjon ved å trykke på knappen som viser prisen for Produktet, noe som gjør at ”Buy”-knappen kommer til syne. Når 1-Click-kjøp er aktivert, vil du ved å klikke på ”Buy”- knappen umiddelbart starte nedlastingen og fullføre ditt kjøp uten å måtte foreta deg ytterligere.

GAVEKORT, ITUNES-KORT OG -KODER, MÅNEDSGAVER OG INNHOLDSKODER

Gavekort, iTunes-kort og -koder, Innholds-koder og Månedsgaver, i tillegg til ubrukt balanse, kan ikke innløses i penger og kan ikke bli returnert for tilbakebetaling i penger (med unntak av tilfellene nevnt i refusjonsretningslinjene våre ovenfor som er gjeldende hvis artikkelen er kjøpt fra iTunes Store, eller med unntak av når forhandleren har andre refusjonsretningslinjer), med mindre gjeldende, ufravikelig lovgivning gir rett til tilbakebetaling i tilfeller av mangelfulle eller villedende gaver; byttet, solgt på nytt, brukt til å kjøpe Gaver, Gavekort eller iTunes-kort; brukt til å få Månedsgaver; brukt til kjøp i Apple Online Store; eller brukt i Apple Retail Stores. Ubrukt balanse kan ikke overføres.

Gavekort, iTunes-kort og -koder, Innholdskoder og Månedsgaver kjøpt i Norge kan løses inn gjennom Butikkene kun i Norge.

iTunes er ikke ansvarlig for mistet eller stjålne Gavekort, iTunes-kort og –koder, Innholdskoder eller Månedsgaver. Risikoen for og eiendomsretten til Gavekort, iTunes-kort og –koder og Månedsgaver som overføres elektronisk går over til kjøperen i Norge ved elektronisk overføring. Risikoen for og eiendomsretten til Innholdsgaver som overføres elektronisk går over fra iTunes i Luxembourg ved elektronisk overføring.

iTunes forbeholder seg retten til å stenge kontoer og kreve alternative betalingsmåter dersom et Gavekort, iTunes-kort og -koder, en Innholdskode eller Månedsgave er tilegnet eller brukt i Butikkene på uredelig vis.

GAVER

Gaver som kjøpes fra Butikkene i Norge kan kun kjøpes for og innløses av personer i Norge. Gavemottagere må ha kompatibel maskinvare og kompatible innstillinger for foreldrekontroll for å ta i bruk noen gaver.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

For å unngå muskel-, ledd- eller øyebelastninger ved din bruk av produktene som tilbys gjennom Butikkene, bør du alltid ta jevnlige pauser, og ta lengre pauser dersom du merker ømhet, tretthet eller ubehag. En svært liten andel personer kan oppleve anfall eller besvimelse når man blir utsatt for blinkende lys eller mønster, inkludert men ikke begrenset til bruk av videospill eller når man ser på videoer. Symptomer kan blant annet være svimmelhet, kvalme, ufrivillige bevegelser, tap av bevissthet, endret syn, kribling, nummenhet eller annet ubehag. Konsulter en lege før du bruker produktene tilbudt gjennom Butikkene dersom du noen gang har hatt slike symptomer eller lignende symptomer, og slutt å bruke produktene umiddelbart og oppsøk en lege dersom de inntrer når du bruker disse produktene. Foreldre bør kontrollere deres barns bruk av produktene tilbudt gjennom Butikkene for tegn på symptomer.

FORHÅNDSBESTILLINGER

Når du forhåndsbestiller Produkter, gir du Butikkene rett til å automatisk belaste din Konto og laste ned produktet når det blir tilgjengelig, hvis du har aktivert automatisk nedlasting. Du kan avbestille din forhåndsbestilling når som helst i perioden frem til produktet blir tilgjengelig og i henhold til refusjonsretningslinjene våre ovenfor.

FAMILIEDELING

Familiedeling tillater deg å dele valgbare iTunes, App Store, Mac App Store, og iBooks Store produkter med opptil 6 “Familie”-medlemmer (inkludert deg selv). Oppretter du, eller slutter deg til en Familie, kan du se på valgbare produkter tilhørende andre Familiemedlemmer og laste ned slike produkter til din kompatible enhet eller din datamaskin. Du kan også velge å skjule kjøp slik at andre medlemmer av Familien ikke vil kunne se eller laste dem ned fra deg. Du kan dele informasjon som for eksempel bilder og videoer via Photos app, hendelser via din Family Calendar, påminnelser via Reminders app, stedsinformasjon via Find My Friends, og informasjon om hvor din enhet befinner seg via Find my iPhone. Familiedeling er kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. iTunes og iCloud-kontoer kreves; iOS 8 og/eller OS X Yosemite kreves for å kunne opprette og knytte seg til en Familie. Det kan være at enkelte transaksjoner og funksjoner ikke er kompatible med tidligere programvare og derfor vil kreve en programvareoppdatering. Dersom du blir medlem av en Familie, blir egenskapene knyttet til Familiedeling automatisk aktivert på dine kompatible enheter og datamaskiner.

Familiens «Organisator» kan invitere andre medlemmer til å bli med i Familien. Organisatoren må være 18 år eller eldre og må ha registrert et gyldig betalingsmiddel hos iTunes. Hvis du er en Organisator, betyr det at du er forelder eller rettsoppnevnt verge til alle de medlemmene av Familien som er under 13 år. Organisatorens betalingsmiddel brukes til å betale for ethvert kjøp som foretas av et Familiemedlem og som overstiger eventuelle tilgodehavender som det Familiemedlemmet som initierer kjøpet har på sin konto. Familiemedlemmer opptrer på vegne av Organisatoren når Organisatorens betalingsmiddel brukes. Produkter knyttes til kontoen som tilhører Familiemedlemmet som initierte transaksjonen. VED Å INVITERE FAMILIEMEDLEMMER TIL Å DELTA I EN FAMILIE, GODKJENNER ORGANISATOREN AT ALLE KOSTNADER FOR KJØP INITIERT AV FAMILIEMEDLEMMER ER AUTORISERT AV OG ER ANSVARET TIL ORGANISATOREN, SELV OM ORGANISATOREN IKKE VAR KLAR OVER ENKELTE TRANSAKSJONER, OM ET FAMILIEMEDLEM OVERSKRIDER DE FULLMAKTER ORGANISATOREN HAR GITT HAM ELLER HENNE, ELLER OM FLERE FAMIIEMEDLEMMER IGANGSETTER KJØP AV SAMME PRODUKT. ORGANISATOREN ER ANSVARLIG FOR ETTERLEVELSE AV DE AVTALER SOM ER INNGÅTT MED TILBYDEREN AV SITT BETALINGSMIDDEL, OG PÅTAR SEG ALL RISIKO SKULLE DELINGSTILGANGEN TIL ET SLIKT BETALINGSMIDDEL BEGRENSE BESKYTTELSEN BETALINGSMIDDELLEVERANDØREN TILBYR. Organisatoren kan når som helst endre betalingsmiddelet som er lagret. Informasjon om kjøpet sendes Familiemedlemmet som initierer kjøpet og Organisatoren, selv om kjøpet er skjult av Familiemedlemmet; vennligst bruk Report a Problem på kvitteringen din, dersom du eller andre medlemmer av din Familie ikke gjenkjenner kostnader på kvitteringen eller betalingsmiddelutskriften.

Organisatoren kan benytte Ask to Buy-funksjonen for å sikre at barn under 18 år må innhente tillatelse fra Organisatoren, og/eller andre voksne utpekt av Organisatoren, til å laste ned gratis eller betalte produkter. Produkter som er lastet ned fra Familiemedlemmer og produkter ervervet via innløsningskoder er ikke underlagt Ask to Buy. Dersom du er en Organisator, bekrefter du at du og/eller en annen bemyndiget voksen er forelder til eller rettslig verge for de Familiemedlemmer som Ask to Buy er aktivert for. Ask to Buy er optimalisert for iOS 8 og OS X Yosemite; forespørsler om produktkjøp eller nedlasting fra tidligere programvare kan være underlagt en annen godkjenningsprosess eller kan hindre kjøp helt og holdent, og vil kunne kreve en programvareoppdatering. iTunes er ikke ansvarlig for noen skader som oppstår som følge av forsinkelse ved Ask to Buy-godkjennelser eller -avslag.

Organisatoren kan fjerne ethvert Familiemedlem fra Familien, noe som vil frata det Familiemedlemmet sin mulighet til å initiere autoriserte kjøp med Organisatorens betalingsmiddel, og det Familiemedlemmets mulighet til å benytte og dele andre Familiemedlemmers produkter og informasjon. Når et Familiemedlem forlater eller fjernes fra en Familie, eller Organisatoren sin Apple ID er terminert av en grunn, kan de gjenværende Familiemedlemmene ikke lenger benytte eller laste ned det tidligere medlemmets produkter eller informasjon, eller ha tilgang til produkter det tidligere Familiemedlemmet har lastet ned tidligere, inkludert kjøp utført med Organisatorens betalingsmiddel mens det tidligere medlemmet var en del av Familien. Likeens, dersom du forlater en Familie, vil du ikke lenger kunne benytte eller laste ned produkter eller informasjon fra de andre Familiemedlemmene, og produkter som du lastet ned fra andre Familiemedlemmer mens du var medlem av Familien vil bli utilgjengelige for deg. Hvis du har handlet via In-App fra en app som opprinnelig ble kjøpt av et tidligere Familiemedlem eller lastet ned fra et Familiemedlem og du ikke lenger er medlem av Familien, må du kjøpe appen selv og gjenopprette In-App-kjøpene for igjen å få tilgang til dem; vennligst vurder utviklerens retningslinjer og denne Avtales avsnitt kalt «In-App-kjøp» før du foretar In-App-kjøp. Da personlige kontoer for brukere under 13 år kun kan opprettes som en del av Familiedeling, vil det å slette en slik konto for å fjerne den fra Familien, avslutte det Familiemedlemmets Apple-ID og hans eller hennes tilgang til Apple-tjenester som krever en Apple-ID eller ethvert innhold tilknyttet denne Apple-ID.

Man kan kun tilhøre èn Familie av gangen, og man kan ikke melde seg inn i en Familie mer enn to ganger per år. Man kan endre kontoen man knytter til en Familie kun èn gang hver 90de dag. Alle Familiemedlemmer må bruke samme iTunes Store-land eller region. Musikk, filmer, TV-show og bøker kan lastes opp fra iTunes Service til opptil 10 enheter per konto, men kun 5 av dem kan være datamaskiner; valgbare apper kan lastes ned til en hvilken som helst enhet som eies eller kontrolleres av Familiemedlemmet. Ikke alle produkter, inkludert In-App-kjøp, innhold som ikke er tilgjengelig for gjennedlasting, abonnement, og noen tidligere kjøpte apper, er tilgjengelige for Familiedeling. Apple forbeholder seg retten til å oppløse en Familie i henhold til denne Avtales avsnitt «Oppsigelse».

ELEKTRONISK AVTALEINNGÅELSE

Din bruk av Tjenesten inkluderer muligheten til å inngå avtaler og/eller å foreta handler elektronisk. Du anerkjenner at din elektroniske forsendelse utgjør din aksept og ønske om å være bundet av og betale slike for slike avtaler og handler. Din aksept og ønske om å være bundet av elektroniske forsendelser gjelder for alle forhold vedrørende alle handler som du inngår på nettstedet, inkludert varsler om oppsigelse, retningslinjer, avtaler og applikasjoner. For å kunne ha tilgang til og bevare ditt elektroniske arkiv, kan det nære nødvendig å besitte bestemt maskinvare og programvare, noe som er ditt eget ansvar.

IKKE-APPLE-ENHETER

Dersom du registrerer en Konto eller bruker Tjenestene og/eller Butikkene denne avtalen dekker, på en enhet eller datamaskin som ikke er av varemerket Apple, kan det være at du kun har begrenset tilgang til Kontoens eller Tjenestenes og/eller Butikkens funksjoner. Som en betingelse for tilgang til din Konto eller Tjenester og/eller Butikker på en ikke-Apple-enhet eller -datamaskin, aksepterer du alle relevante vilkår og betingelser i denne Avtale, inkludert, men ikke begrenset til, alle krav knyttet til bruk av en Konto eller Tjenester og/eller Butikker, begrensninger i bruk, tilgjengelighet, avkall på garantier, regler om ditt innhold og fremferd, og oppsigelse. Vilkår i denne Avtale, som angår funksjoner eller Tjenester som ikke er tilgjengelige for brukere av ikke-Apple-enheter eller -datamaskiner vil ikke gjelde deg. Disse inkluderer for eksempel, App Store. Dersom du senere velger å entre din Konto eller en Tjeneste fra en Apple-enhet eller Apple-datamaskin, aksepterer du at alle vilkår og betingelser heri gjelder for din bruk av slik Konto eller slike Tjenester og/eller Butikker.

 

iTunes er ikke ansvarlig for skrivefeil.

B. VILKÅR OG BETINGELSER FOR ITUNES STORE

DENNE RETTSLIG BINDENDE AVTALEN MELLOM DEG OG ITUNES SARL (”ITUNES”) REGULERER DIN BRUK AV ITUNES STORE-TJENESTEN (”TJENESTEN”).

ITUNES STORE-TJENESTEN

iTunes er leverandør av iTunes Store (”Tjenesten”) som tillater deg å få tilgang til, kjøpe eller motta en lisens for bruk av digitalt innhold (”iTunes-produkter”) kun for sluttbrukere under de vilkår og betingelser som er nedfelt i denne Avtalen. iTunes er ikke leverandør av iTunes-programmet eller iPad, iPod eller iPhone.

VILKÅR FOR BRUK AV TJENESTEN

Kun personer som har fylt 13 år eller eldre kan opprette kontoer. Kontoer for personer under 13 år kan opprettes av en forelder eller rettslig oppnevnt verge gjennom Familiedeling. Barn under 18 år, bør gjennomgå denne Avtalen med sin forelder eller rettslig oppnevnte verge for å sikre at barnet og forelderen eller den rettslig oppnevnte vergen forstår den.

Tjenesten er kun tilgjengelig for deg i Norge. Du aksepterer å ikke bruke eller forsøke å bruke Tjenesten utenfor dette området. iTunes kan bruke teknologier for å verifisere at du overholder dette.

Bruk av Tjenesten krever kompatible enheter, internett-tilgang og visse programvarer (avgifter kan forekomme); kan kreve periodiske oppdateringer; og kan bli påvirket av ytelsen av disse faktorene. Høyhastighets internett-tilgang er anbefales på det sterkeste for jevnlig bruk og er påkrevd for Filmleie. Den siste versjonen av iTunes-programvaren anbefales ved tilgang til Tjenesten og kan være påkrevet for visse kjøp eller funksjoner og for å laste ned iTunes-produkter tidligere kjøpt eller ervervet fra Tjenesten. Du aksepterer at det å oppfylle disse forutsetningene, som kan endres fra tid til annen, er ditt ansvar. Tjenesten utgjør ikke noen del av et annet produkt eller tilbud, og intet kjøp eller tilegnelse av noe annet produkt kan på noen måte anses å representere eller garantere deg tilgang til Tjenesten.

DIN KONTO

Som en registrert bruker av Tjenesten, kan du motta eller opprette en konto (”Kontoen”). Du må ikke røpe din Kontoinformasjon til noen andre. Du er alene ansvarlig for å vedlikeholde konfidensialiteten og sikkerheten for Kontoen din og for alle aktiviteter som skjer på eller gjennom din Konto, og du aksepterer å umiddelbart varsle iTunes om eventuell uautorisert bruk av din Konto eller andre sikkerhetsbrudd. iTunes godtar intet ansvar for tap som oppstår gjennom uautorisert bruk av din Konto som ikke er forårsaket av iTunes’ uaktsomhet.

For å kjøpe og laste ned iTunes-produkter fra Tjenesten, må du angi din Apple-ID og ditt passord eller bruke Touch-ID for å verifisere din Konto for transaksjoner. Når du har verifisert Kontoen din med Apple ID og passord, trenger du ikke å verifisere denne igjen de neste 15 minuttene på din datamaskin eller iOS-enhet; du kan velge å la datamaskinen din eller Apple TV huske passordet ditt så du kan forbli verifisert. I løpet av denne perioden vil du kunne kjøpe og laste ned iTunes-produkter uten å angi ditt passord på nytt. Du kan slå av muligheten til å gjennomføre transaksjoner på iTunes-produkter eller endre innstillingene så det kreves passord for hver transaksjon ved å endre innstillingene på din datamaskin, iOS-enhet eller Apple TV. Vennligst se http://support.apple.com/kb/HT1904 og http://support.apple.com/kb/HT4213 for mer informasjon.

Du aksepterer å gi nøyaktig og komplett informasjon når du registrerer deg ved og bruker Tjenesten (”Registreringsinformasjon”), og du aksepterer å oppdatere din Registreringsinformasjon slik at den holdes nøyaktig og komplett. Du aksepterer at iTunes kan lagre og bruke Registreringsinformasjonen du gir til å vedlikeholde og fakturere avgifter til din Konto.

AUTOMATISK LEVERING OG NEDLASTING AV TIDLIGERE KJØP

Når du anskaffer deg musikk, kjøper (ikke leier) film, TV show og musikk video iTunes-produkter gjennom Butikkene (i fellesskap omtalt som ”Tilgjengelig Innhold”), kan du velge automatisk å motta (”automatisk nedlasting”) kopier av slikt Tilgjengelig Innhold på ytterligere iOS-enheter med kompatibel programvare (med unntak for kjøpte filmer og TV show iTunes-produkter) og andre iTunes-autoriserte datamaskiner med kompatibel programvare ved å tilknytte slike iOS-enheter og datamaskiner i henhold til tilknytningsreglene nedenfor (hver av dem en ”Tilknyttet Enhet”). For hver Tilknyttet Enhet kan du spesifisere hvilken type Tilgjengelig Innhold, om noen, som skal automatisk lastes ned til enheten. På en Tilknyttet Enhet som er i stand til å motta push-meldinger (”Push-mottagelig”), inkludert iOS-enheter, vil det Tilgjengelige Innholdet automatisk lastes ned til den Tilknyttede Enheten når den har internett-tilknytning. På en Tilknyttet Enhet som ikke er Push-mottagelig, vil Tilgjengelig Innhold automatisk dukke opp i nedlastningskøen og du kan starte nedlastingen manuelt i iTunes.

Som en bekvemmelighet for deg kan du, etter at du har anskaffet Tilgjengelig Innhold, laste ned noe av tidligere anskaffet Tilgjengelig Innhold på nytt til enhver Tilknyttet Enhet. Noe Tilgjengelig Innhold som du har anskaffet tidligere trenger ikke være tilgjengelig for senere nedlasting til enhver tid, og iTunes har intet ansvar overfor deg i slike tilfeller. Siden det kan være umulig å laste noe tidligere anskaffet Tilgjengelig Innhold på nytt, er det ditt ansvar å ikke miste, ødelegge eller skade Tilgjengelig Innhold etter at du har lastet ned et eksemplar, og du bør ta sikkerhetskopier av slikt innhold.

Tilknytning av Tilknyttet Enhet er underlagt følgende vilkår:

(i) Du kan automatisk laste ned Tilgjengelig Innhold eller laste ned tidligere anskaffet Tilgjengelig Innhold fra en Konto på opp til 10 Tilknyttede Enheter, forutsatt at ikke flere enn fem av disse er iTunes-autoriserte datamaskiner.

(ii) En Tilknyttet Enhet kan på ethvert tidspunkt kun knyttes til en Konto.

(iii) Du kan kun flytte en Tilknyttet Enhet til en annen Konto en gang i løpet av en 90-dagers periode.

(iv) Du kan laste ned tidligere anskaffet gratis innhold på et ubegrenset antall enheter så lenge det er gratis i Butikkene, men ikke på mer en fem iTunes-autoriserte datamaskiner.

Vilkårene i (i) til (iv) gjelder ikke for App Store-produkter.

Noen deler av Tilgjengelig Innhold kan være store, og betydelige datakostnader kan påløpe som følge av levering av slikt Tilgjengelig Innhold via en dataforbindelse.

ITUNES MATCH

iTunes Match gjør det mulig for deg å fjernaksessere dine samsvarende eller opplastede sanger, og musikkvideoer som du har kjøpt gjennom din Konto, samt tilhørende metadata, spillelister og annen informasjon om iTunes-biblioteket ditt (“iTunes Match-innhold”).

Du kan abonnere på iTunes Match mot et årlig vederlag. Du må ha registrert et gyldig kredittkort hos iTunes for å kunne abonnere. Abonnementet kan ikke refunderes (med mindre det er pålagt etter gjeldende lovgivning eller som oppgitt i refusjonsretningslinjene våre ovenfor), og vil automatisk fornyes for ettårs-perioder inntil du sier det opp. Kontoen din vil bli belastet tidligst 24 timer før utløpet av inneværende abonnementsperiode. Du kan avslutte automatisk fornyelse ved å justere kontoinnstillingene i iTunes Store på datamaskinen din. Du vil ikke lenger ha mulighet til å aksessere ditt iTunes Match-innhold fra iTunes Match etter at abonnementsperioden din er avsluttet.

iTunes Match samhandler med biblioteker som inneholder opptil 100,000 sanger som enten (i) ikke er tilgjengelige på iTunes-tjenesten, eller (ii) ikke er kjøpt fra iTunes-tjenesten gjennom din Konto. Sanger som ikke tilfredsstiller nærmere bestemte kvalitetskriterier, eller som ikke er autorisert for datamaskinen din, er ikke kvalifisert for iTunes Match.

For å installere og bruke iTunes Match, samles informasjon om mediene i iTunes-biblioteket ditt, operativsystemet og maskinvareindentifikatorerene dine og knyttes til din Konto på iTunes-serverne. iTunes Match scanner sang-filene automatisk og samler inn annen informasjon som kan bli brukt til å identifisere media i iTunes-biblioteket ditt, som titlene på sanger, navnene på sangartister eller varighet på sangene. iTunes Match vil bruke denne informasjonen til å finne samsvarende sanger som for tiden er tilgjengelige i iTunes Store, og vil gjøre de samsvarende sangene tilgjengelige for deg i det formatet som på det tidspunktet er tilgjengelig i iTunes Store. Hvis det ikke foreligger samsvar, vil din versjon av sangen lastes opp til iTunes i det samme formatet eller et format som bestemmes av iTunes. iTunes forbeholder seg retten til å begrense typer av innhold som kan lastes opp (for eksempel overdrevent store filer). Samsvarende eller opplastede sanger og tilhørende metadata vil være tilgjengelige for aksessering fra en Tilknyttet enhet (“Associated Device”) som har blitt klargjort for iTunes Match. Tilknytningen av Tilknyttede enheter for iTunes Match er underlagt samme de samme vilkårene som Automatisk levering (“Automatic Delivery”) og Nedlasting av tidligere kjøp (“Downloading Previous Purchases”), og opplastede eller samsvarende sanger og tilhørende informasjon anses å være Innhold kvalifisert for iTunes (“iTunes Eligible Content”). Du kan også aksessere iTunes Match-innhold fra kompatible Apple TVer, men du kan bare gjøre dette på et begrenset antall Apple TVer til samme tid.

Når du bruker iTunes Match registrerer iTunes informasjon om slikt som låtene du spiller, stopper eller hopper over, enhetene du bruker og tid og varighet på avspilling.

Herved godtar du å benytte iTunes Match kun for innhold som er anskaffet på lovlig vis. Enhver benyttelse for ulovlig innhold krenker andres rettigheter og kan påføre deg sivilrettslig og strafferettslig ansvar, herunder eventuell økonomisk erstatning, for krenkelse av opphavsrett.

iTunes Match leveres på en “SOM DEN ER”-basis og kan inneholde feil eller unøyaktigheter som kan forårsake feil i, forringelse av eller tap av data og/eller informasjon, herunder musikk, spilleliste og spillehistorikk, fra datamaskinen din og fra tilkoblet periferiutstyr (herunder, uten begrensning, servere og andre datamaskiner). Du bør ta backup-kopi av alle data og all informasjon på din datamaskin eller enhet og alt periferiutstyr før du bruker iTunes Match. Du erkjenner og godtar uttrykkelig at all bruk av iTunes Match foregår for din egen risiko. I den grad det er tillatt ved lov, skal iTunes ikke ha noe ansvar for din bruk av iTunes Match, herunder manglende evne til å aksessere samsvarende eller opplastet innhold.

PERSONVERN

Tjenesten er underlagt Apples Retningslinjer for personvern på https://www.apple.com/legal/privacy/.

Når du aktiverer Genius-funksjonen, vil Apple fra tid til annen automatisk samle informasjon som kan brukes for å identifisere materiale i ditt iTunes-bibliotek på enhver Genius-aktivert enhet, som f.eks. din spillehistorikk og dine spillelister. Dette omfatter både materiale som er kjøpt eller ervervet via iTunes og materiale som stammer fra andre kilder. Denne informasjonen vil være lagret anonymt og vil ikke være knyttet til ditt navn eller din Konto. Når du bruker Genius-funksjonen, vil Apple bruke denne informasjonen og innholdet i ditt iTunes-bibliotek, så vel som annen informasjon, for å gi deg tilpassede personlige anbefalinger.

Apple kan kun bruke denne informasjonen og kombinere den med den innsamlede informasjonen fra iTunes-bibliotek tilhørende andre brukere, som også aktiverte Genius-funksjonen, data om dine tidligere kjøp på iTunes Store, innsamlede data om kjøp fra andre iTunes Store-brukere, og annen informasjon innsamlet fra tredjeparter, til:

• Opprette tilpassede spillelister til deg fra ditt iTunes-bibliotek.

• Gi deg anbefalinger vedr. materiale og andre produkter og tjenester som du kan ønske å kjøpe eller anskaffe deg

• Gi anbefalinger vedr. produkter og tjenester til andre brukere.

Din informasjon vil til enhver tid behandles i overensstemmelse med Apples Retningslinjer for personvern.

Når du har aktivert Genius-funksjonen, vil du kunne opprette Genius-spillelister på enheter med Genius-funksjonalitet.

Dersom du foretrekker at vi ikke samler inn og bruker informasjon fra ditt iTunes-bibliotek på denne måten, skal du ikke aktivere Genius-funksjonen. Du kan når som helst deaktivere Genius-funksjonen ved å slå av Genius-funksjonen i Store-menyen på din datamaskin eller slå av Genius under Innstillinger på enheten din. Ved deaktivering av Genius-funksjonen, vil iTunes ikke lenger sende informasjonen om ditt iTunes-bibliotek til Apple. Dersom du har valgt å dele ditt bibliotek fra flere enheter, må du slå av Genius-funksjonen på hver enhet.

TILGJENGELIGHET AV INNHOLD

iTunes forbeholder seg retten til uten varsel å endre innholdsvalg (herunder valgbarheten for visse funksjoner).

BRUK AV INNHOLD

Du er klar over at iTunes-produkter tilbys deg kun som en lisens, herunder i henhold til en lisens utgitt av NCB/TONO. Du forstår at Tjenesten og visse iTunes-produkter inkluderer et sikkerhetsnettverk som anvender teknologi som beskytter digital informasjon og som begrenser din bruk av iTunes-produktene i form av bestemte bruksregler (”Sikkerhetnettverk”) etablert av iTunes og dennes lisenshavere og at, uavhengig av om iTunes-produkter er begrenset ved sikkerhetsteknologi, skal du overholde gjeldende bruksregler for iTunes-produktene utformet av iTunes og dennes lisenshavere (Bruksregler), og at enhver annen bruk av iTunes-produktene kan utgjøre brudd på opphavsrettigheter. Enhver sikkerhetsteknologi utgjør en uatskillelig del av iTunes-produktene. iTunes forbeholder seg til enhver tid retten til å endre Bruksreglene for fremtidige kjøp gjennom Tjenesten. Slike endringer vil imidlertid ikke gjelde for iTunes-produkter du allerede har kjøpt. Enhver endring i Bruksreglene vil bli kommunisert til deg. Dersom du skulle nekte å akseptere de nye Bruksreglene, vil du ikke lenger kunne kjøpe iTunes-produkter gjennom Tjenesten.

BRUKSREGLER

(i) Du blir gitt adgang til å bruke iTunes-produktene kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. For nærmere detaljer vedrørende dine rettigheter og begrensninger i din rett til bruk av iTunes-produktene, se:

http://www.prsformusic.com

http://www.warnerchappell.com/wcmuk/pedl.jsp

http://www.sacem.fr

http://www.sdrm.fr

http://www.sesam.org

http://www.tono.no

http://www.ncb.dk

(ii) Du vil få adgang til å bruke iTunes-produkter på opp til fem forskjellige datamaskiner med iTunes-applikasjonen installert til enhver tid, unntatt for Filmleie (se nedenfor).

(iii) Du vil få adgang til å lagre iTunes-produkter fra opp til fem forskjellige Kontoer på kompatible enheter, slik som på en iPad, iPod, iPhone og Apple TV, forutsatt at hver iPhone kan synkronisere iTunes toneprodukter med kun en iTunes-autorisert enhet om gangen, og synkronisere en iPhone med en annen iTunes-autorisert enhet vil resultere i at iTunes toneprodukter lagret på den iPhonen vil bli slettet.

(iv) Du gis adgang til å brenne en audio-spilleliste opp til syv ganger. Du kan bruke audio-CD’en som du har brent dine iTunes-produkter på samme måte som du kan bruke en audio-CD kjøpt fra en detaljistbutikk, dog underlagt norske opphavsrettslover.

(v) Du gis ikke adgang til å brenne iTunes videoprodukter eller iTunes toneprodukter for annet enn for sikkerhetskopieringsformål, hvis sikkerhetskopier av iTunes videoprodukter vil spille gjennom iTunes-applikasjonen.

(vi) iTunes Plus-produkter inneholder ikke sikkerhetsteknologi som begrenser din bruk av slike iTunes-produkter, og Bruksreglenes (ii) – (v) gjelder ikke for iTunes Plus-produkter. Du kan kopiere, lagre og brenne iTunes Plus-produkter som med rimelighet anses nødvendig for personlig, ikke-kommersiell bruk.

(vii) Du skal kunne synkronisere en film manuelt fra minst en iTunes-autorisert enhet til enheter som har manuell synkroniserings-modus, forutsatt at filmen er assosiert med en Konto på den primære iTunes-autoriserte enheten, hvor den primære iTunes-autoriserte enheten er den som først ble synkronisert med enheten eller den som du senere angir som primær ved bruk av iTunes-applikasjonen.

(viii) En HDCP-tilkobling er nødvendig for å se filmer overført via HDMI.

(ix) Filmleie

(a) Filmer kan kun ses på en enhet av gangen. Du må være tilkoblet Tjenesten når du flytter filmer, og du kan kun gjøre dette mellom din datamaskin og andre kompatible enheter. Filmer leid gjennom din Apple TV eller iPad, iPhone eller iPod touch kan ikke bli flyttet. Dersom du flytter en film til en kompatibel enhet og deretter bruker Tjenesten til å gjenopprette den enheten, eller velger Innstillinger > Tilbakestille > Slette alt innhold og innstillinger på den enheten, vil filmen bli permanent slettet.

(b) Du må laste ned hele filmen, senest tretti (30) dager etter at du har leid den. Du har tretti (30) dager på deg til å begynne å se en film etter at du har lastet den ned. Når du begynner å se en film, har du førtiåtte (48) timer på deg til å se den ferdig. Å stoppe, pause, eller restarte en film forlenger ikke denne perioden.

Visse iTunes-produkter, inkludert men ikke begrenset til Filmleie, kan kun lastes ned en gang og kan ikke bli erstattet dersom de av en eller annen grunn går tapt; det er ditt ansvar at iTunes-produkter ikke mistes, ødelegges eller skades etter at disse er lastet ned og at det tas sikkerhetskopi av disse.

Leveringen av iTunes-produktet til deg overfører ikke noen kommersielle eller markedsføringsmessige bruksrettigheter i iTunes-produktene. Enhver brennings- eller eksporteringsmuligheter er kun en tjeneste til deg og skal ikke anses som en tillatelse, et avkall eller annen begrensning av rettighetene til eierne av opphavsrettighetene til innhold omfattet av iTunes-produktet.

Du erkjenner at noen aspekter av Tjenesten, iTunes-produkter og administrering av Bruksreglene innebærer vedvarende involvering fra iTunes side.

INNHOLDSSIKKERHET

Du aksepterer å ikke bryte, omgå, foreta omvendt utvikling, dekompilere, ta fra hverandre eller på annen måte tukle med noen del av Sikkerhetsteknologien – eller å forsøke eller bistå noen annen person til å gjøre dette. Uavhengig av andre bestemmelser, gis du adgang til å brenne iTunes audioprodukter til CD, i henhold til bestemmelser gitt i Bruksreglene. Bruksreglene kan bli kontrollert og overvåket av iTunes for etterlevelsesformål, og iTunes forbeholder seg retten til å håndheve Bruksreglene uten varsel til deg.

TJENESTESIKKERHET

Du vil ikke skaffe deg tilgang til Tjenestene på noen annen måte enn gjennom bruk av programvare laget for å gi tilgang til Tjenestene levert av Apple Inc. eller dets tilknyttede konsernselskaper (”Apple”). Du aksepterer å ikke endre programvaren som blir levert av Apple for å skaffe deg tilgang til Tjenestene på noen måte eller å anvende endrede versjoner av programvaren for noe formål inkludert å skaffe deg uautorisert tilgang til Tjenestene. Du skal ikke gå inn på, eller forsøke å gå inn på, en Konto som du ikke er autorisert til å bruke. Krenkelser av system- og nettverkssikkerhet kan resultere i sivilt eller strafferettslig ansvar.

HIGH-DEFINISJON-PRODUKTER (HD-produkter)

HD-produkter kan kun ses på enheter som støtter HD. Kjøpte HD-produkter (ikke leide) inkluderer imidlertid en standardversjon for bruk på ikke-HD-enheter.

INNSENDING TIL TJENESTEN

Tjenesten kan tilby interaktive funksjoner som tillater at du sender eller poster informasjon (inkludert lenker til tredjepartsinnhold) på områder av Tjenesten offentlig tilgjengelig eller synlig. Du aksepterer at enhver bruk av slike funksjoner, inkludert ethvert materiale sendt eller postet av deg, skal skje på ditt eget ansvar, skal ikke krenke eller bryte rettighetene til noen annen part eller være rettsstridig, medvirke til eller oppfordre til krenkende eller annen rettsstridig atferd, eller på annen måte være uanstendig. Du aksepterer også at du har skaffet deg alle nødvendige rettigheter og lisenser. Du aksepterer også å sørge for nøyaktig og fullstendig informasjon i forbindelse med din avsendelse eller posting av ethvert materiale gjennom Tjenesten. Videre gir du herved iTunes en verdensomspennende, evigvarende, royaltyfri, ikke-eksklusiv lisens til å anvende slikt materiale som del av Tjenesten, eller i forbindelse med iTunes-produktene, uten noen form for kompensasjon eller forpliktelser overfor deg. iTunes forbeholder seg retten til å ikke poste eller publisere ethvert materiale, og til å fjerne eller redigere ethvert materiale, til enhver tid og etter eget forgodtbefinnende uten varsel eller ansvar.

iTunes har rett, men ikke plikt til, å overvåke ethvert materiale sendt til eller postet av deg eller på annen måte tilgjengelig via iBooks Store, å etterforske enhver rapportert eller antatt krenkelse av Avtalen; å foreta enhver handling som iTunes etter sitt eget skjønn finner nødvendig, inkludert, uten begrensning, i henhold til Apples Retningslinjer for opphavsrett (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIALE TILHØRENDE TREDJEPARTER

Visse typer innhold, iTunes-produkter og tjenester tilgjengelig via Tjenesten kan inneholde materiale fra tredjeparter. iTunes kan tilby lenker til tredjeparters nettsider som en tjeneste til deg. Du aksepterer at iTunes ikke er ansvarlig for å gjennomgå eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten og iTunes gir ingen garantier og vil ikke ha noe ansvar for noe tredjeparts materiale eller nettsider, eller for noe annet materiale, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Du aksepterer at du ikke vil bruke tredjepartsmateriale på en måte som vil krenke rettighetene til noen andre part og at iTunes ikke på noen måte er ansvarlig for en slik bruk fra din side.

UPASSENDE MATERIALE

Du forstår at du ved å bruke denne Tjenesten kan komme over innhold som kan bli klassifisert som støtende, uanstendig eller upassende. Slikt innhold kan være, men er ikke nødvendigvis identifisert som støtende innhold. Til tross for dette aksepterer du til å bruke Tjenesten for egen risiko og til å ikke holde iTunes ansvarlig overfor deg for innhold som kan finnes støtende, uanstendig eller upassende. Innholdskategorier (inkludert sjangere, under-sjangere og Podcast-kategorier og underkategorier og lignende) og beskrivelser har kun som formål å være veiledende, og du erkjenner og godtar at iTunes ikke garanterer nøyaktigheten av disse.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Du aksepterer at Tjenesten, inkludert men ikke begrenset til, iTunes-produkter, grafikk, brukergrensesnitt, lydklipp, videoklipp, redaksjonelt innhold og scripter og programvare brukt til å implementere Tjenesten, inneholder proprietær informasjon og materiale som er eid av iTunes og/eller dennes lisenshavere, og er beskyttet av gjeldende opphavsrettsregler og andre lover, inkludert men ikke begrenset til kopirett. Du aksepterer at du ikke vil bruke slik proprietær informasjon eller materiale på noen som helst måte utenom for bruk av Tjenesten i samsvar med denne Avtalen. Ingen del av Tjenesten kan reproduseres på noen som helst form eller måte, unntatt som eksplisitt tillatt i disse vilkårene. Du aksepterer å ikke endre, leie, lease, låne, selge, distribuere eller skape avledete verk basert på Tjenesten på noen måte, og du skal ikke utnytte Tjenesten på en uautorisert måte, inkludert men ikke begrenset til, ved forsering eller belastning av nettverkskapasitet.

Uavhengig av andre bestemmelser i denne Avtalen, forbeholder iTunes og dennes lisenshavere seg retten til uten varsel å endre, suspendere, fjerne eller koble ut tilgang til ethvert iTunes-produkt, innhold eller annet materiale som tilbys gjennom Tjenesten. Under ingen omstendighet kan iTunes holdes ansvarlig for å gjøre disse endringene. iTunes kan også innføre begrensninger på bruken av eller tilgangen til enkelte funksjoner eller deler av Tjenesten, uavhengig av årsak og uten varsel eller ansvar. Fjerning av innhold fra Tjenesten vil ikke påvirke produkter som du allerede har kjøpt fra Tjenesten.

iTunes og/eller dennes lisenshavere eier opphavsrettighetene til Tjenesten, inkludert kompileringen av innhold, oppslag, lenker til andre internettressurser og beskrivelse av disse ressursene. Bruken av noen del av Tjenesten, med unntak av den bruk av Tjenesten som tillates i disse Tjenestevilkårene, er strengt forbudt og utgjør en krenkelse av andres immaterielle rettigheter. Slik krenkelse kan gjøres til gjenstand for sivilt søksmål og straffeforfølgelse, herunder mulige erstatningsbeløp, for opphavsrettslig krenkelse.

Apple, Apple-logoen, iTunes og andre av Apples varemerker, servicemerker, grafikk og logoer brukt i forbindelse med Tjenesten er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. i USA og/eller andre land. Andre varemerker, servicemerker, grafikk og logoer brukt i forbindelse med Tjenesten kan være varemerker med sine respektive eiere. Du tildeles ingen rett eller lisens med hensyn til noen av de ovenfor nevnte varemerker eller bruk av slike varemerker.

Som Kontoinnehaver av Tjenesten kan du bli gitt begrenset adgang til å laste ned enkelte albumcover-bilder for musikk som er lagret i ditt iTunes-bibliotek i din iTunes-applikasjon. Slik adgang er kun gitt som en gest, og Apple garanterer ikke, godkjenner ikke, påtar seg ikke og har ikke noe ansvar for slike albumcover eller din bruk av disse. Du kan kun få tilgang til albumcover knyttet til musikk som du rettmessig eier en lovlig kopi av. Albumcovere er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du aksepterer at du ikke vil anvende albumcover på noen måte som kan krenke disse Tjenestevilkår eller noen annen parts rettigheter, og at iTunes ikke på noen måte er ansvarlig for slik bruk som du har foretatt.

OPPSIGELSE

Dersom du unnlater å overholde bestemmelsene i denne Avtalen, eller dersom iTunes har sterk grunn til å anta at du har misligholdt Avtalen, kan iTunes etter eget skjønn, uten varsel til deg, gjøre følgende: (i) si opp denne Avtalen og/eller din Konto, og du vil være forpliktet til å betale alle beløp som du skylder på Kontoen din frem til og med opphørsdagen; og/eller (ii) si opp programvarelisensen; og/eller (iii) stenge din tilgang til Tjenesten (eller deler av Tjenesten).

iTunes forbeholder seg retten til å endre, inndra eller opphøre Tjenesten (eller deler eller innhold av Tjenesten) til enhver tid, og iTunes godtar intet ansvar overfor deg eller en tredjepart dersom iTunes velger å utøve slike rettigheter. iTunes vil, i den utstrekning det er mulig, varsle deg i forkant av mulige endringer, suspensjon eller opphør av Tjenesten. Opphør av Tjenesten vil ikke påvirke iTunes-produkter du allerede har anskaffet. Imidlertid vil du kunne være ute av stand til å autorisere ytterligere datamaskiner til å bruke iTunes-produkter.

DINE RETTIGHETER VED FORSINKELSE ELLER MANGLER. ANSVARSBEGRENSNINGER

a. iTunes bestreber seg etter beste evne på å levere tjenesten uten feil eller mangler. Dersom en forsinkelse eller mangel likevel skulle oppstå vil du kunne kreve levering/omlevering eller kjøpesummen tilbakebetalt. Dersom forsinkelsen eller mangelen er vesentlig vil du kunne heve kjøpet. Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap som du lider som en direkte følge av forsinkelsen eller mangelen. Ansvar under denne bestemmelsen er imidlertid underlagt følgende begrensninger:

(i) Du kan ikke kreve erstatning dersom forsinkelsen eller mangelen skyldes en hindring utenfor iTunes’ kontroll som iTunes ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

(ii) Beror forsinkelsen eller mangelen på kontraktsmedhjelpere som iTunes har engasjert for å utføre ytelsen overfor deg, er iTunes ansvarlig bare om også disse kontraktsmedhjelperne ville være ansvarlige etter regelen i avsnitt a, (i) ovenfor. Eksempler på slike kontraktsmedhjelpere er tilbyderen av Jukebox-programvaren, for så vidt denne programvaren faktisk brukes i forbindelse med leveringen av iTunes-produktet, og tilbyderne av lagrings- og leveringsløsninger som iTunes har avtale med. Det inkluderer ikke (uten begrensning) iTunes’ eller din Internett-leverandør, innholdsleverandører eller tilbyderne av betalingsløsningen.

(iii) Ansvarsfriheten gjelder så lenge årsaken til mangelen eller forsinkelsen varer. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom iTunes plikter å oppfylle avtalen, og dette ikke gjøres.

(iv) iTunes kan heller ikke garantere at Tjenesten er fri for tap, korrupsjon, angrep, forstyrrelser, hacking eller andre sikkerhetstrusler. Så lenge iTunes har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå eller overvinne følgene av slikt tap, korrupsjon, angrep, forstyrrelser, hacking eller andre sikkerhetstrusler, vil iTunes ikke være ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av dette. Du er ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av data på ditt eget system inkludert ethvert iTunes-produkt kjøpt, ervervet eller leid fra Tjenesten, og å bruke og vedlikeholde antivirusprogramvare, brannmur og andre beskyttelsestiltak.

(v) Ettersom iTunes-produkter bare kan kjøpes fra iTunes for egen personlig bruk, er iTunes ikke ansvarlig for tap i næringsvirksomhet, for eksempel tapt inntekt. iTunes er heller ikke ansvarlig for noe indirekte tap, inkludert uten begrensning:

1. Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning,

2. Tap som følge av at iTunes-produktet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt,

3. Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt,

4. Tap av eller skade på annet enn iTunes-produktet selv og gjenstander som har en nær og direkte sammenheng med iTunes-produktets forutsatte bruk,

(vi) Du kan i alle tilfeller kreve erstatning dersom tapet skyldes grovt uaktsomme eller forsettlige handlinger foretatt av iTunes eller under iTunes’ kontroll eller instruksjonsmyndighet.

b. En eventuell erstatning som kreves fra iTunes skal svare til det økonomiske tap som er påført ved forsinkelsen eller mangelen. Dette gjelder likevel bare tap som man med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av brudd på denne avtalen.

iTunes’ ansvar som følge av forsinkelsen eller mangelen kan reduseres dersom du ikke har foretatt rimelige tiltak for å begrense ditt tap. Slike rimelige tiltak inkluderer å opprettholde sikkerheten på alle datamaskiner og alt avspillingsutstyr du bruker, å holde din kontoinformasjon (brukernavn, passord og kredittkortinformasjon) hemmelig, å installere og bruke oppdatert antivirusprogramvare, installere programvareoppdateringer og ta sikkerhetskopier av iTunes-produkter og data som har en nær og direkte sammenheng med iTunes-produktets tilsiktede bruk. Erstatningen kan også settes ned dersom den vil virke urimelig ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers.

iTunes er ikke ansvarlig for beløp som overstiger NOK 10,000, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsettlige handlinger foretatt av iTunes eller under iTunes’ kontroll eller instruksjonsmyndighet.

c. iTunes ansvar for tap som er en følge av mangel eller forsinkelse i innhold og tjenester som tilbys gratis, er begrenset til tilfeller der kontraktsbruddet skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

d. Intet i denne avtalen begrenser iTunes’ ansvar for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet i samsvar med gjeldende rett.

e. iTunes skal foreta rimelige tiltak for å beskytte informasjon innsendt av deg i forbindelse med Tjenestene, men du erkjenner og samtykker i at din innsendelse av slik informasjon foretas for din egen risiko, og iTunes fraskriver seg herved alt ansvar overfor deg for tap eller ansvar som oppstår i forbindelse med slik informasjon. Informasjon gitt til iTunes som faller innenfor virkeområdet for Personopplsyningsloven med forskrifter blir behandlet og beskyttet i henhold til Retningslinjer for personvern.

AVKALL OG SKADESLØSHOLDELSE.

Fraskrivelse og Skadesløsholdelse. Ved å bruke denne tjenesten, aksepterer du å holde iTunes, dets ansatte, styremedlemmer, tilknyttede selskaper, representanter, underentreprenører og lisensgivere skadesløse med hensyn til eventuelle krav som oppstår som følge av ditt brudd på denne Avtalen, eller rettslige skritt foretatt av iTunes som en del av etterforskningen av et mistenkt brudd på denne avtalen eller på grunnlag av bevis for eller avgjørelse om at brudd på denne Avtale har funnet sted. Dette innebærer at du ikke kan saksøke eller kreve erstatning fra iTunes, dets direktører, funksjonærer, ansatte, tilknyttede selskaper, representanter, entreprenører og lisensgivere på grunn av dets avgjørelse om å fjerne eller nekte å behandle informasjon eller innhold, å gi deg varsel, å innstille eller si opp din tilgang til Tjenesten, eller å ta andre skritt i løpet av etterforskningen av en mistenkt overtredelse eller på grunn av en konklusjon gjort av iTunes om at brudd på denne avtalen har funnet sted. Denne ansvarsfraskrivelsesbestemmelsen gjelder for alle overtredelser beskrevet i denne avtalen.

ENDRINGER

iTunes forbeholder seg retten til å til enhver tid å endre denne Avtalen innføre nye eller ytterligere regler, vilkår eller betingelser for din bruk av Tjenesten. Slike endringer og nye vilkår og bestemmelser vil meddeles deg og, dersom de blir akseptert, ha umiddelbar virkning og vil innlemmes som del av denne Avtalen. Dersom du ikke godtar slike endringer, vil iTunes ha rett til å si opp Avtalen og forhindre at du kan foreta ytterligere kjøp fra iTunes Store.

EVENTUELT

Denne Avtalen utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og iTunes og regulerer din bruk av Tjenesten, og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og iTunes. Du kan også underlegges ytterligere vilkår og betingelser som kan gjelde dersom du bruker tilknyttede tjenester, visse iTunes-produkter, tredjepartsinnhold, eller tredjepartsprogramvare. Dersom noen del av denne Avtalen blir erklært ugyldig eller ikke kan håndheves, skal den delen bli tolket i henhold til gjeldende rett for å gjenspeile, så nært som mulig, partenes opprinnelige mening, og gjenværende deler skal forbli virksomme. Dersom iTunes mislykkes i å håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse Tjenestevilkårene, skal dette ikke utgjøre en fraskrivelse av slik bestemmelse eller noen andre av bestemmelsene i disse Tjenestevilkårene. iTunes godtar intet ansvar for mangel på oppfyllelse av noen av dets forpliktelser grunnet omstendigheter utenfor iTunes’ kontroll.

Tjenesten tilbys av iTunes fra dennes kontorer i Luxembourg. Du aksepterer å etterleve all lokal, statlig, føderal og nasjonal lovgivning, forordninger og forskrifter gjeldende for din bruk av Tjenesten. Avtalen og bruken av Tjenesten reguleres av norsk lov.

iTunes kan sende deg varsler vedrørende Tjenesten ved å sende en e-post til e-postadressen som du har angitt i kontaktopplysningene i iTunes-kontoen, ved å sende et brev via brevpost til postadressen angitt i dine kontaktopplysningene i iTunes-kontoen, eller ved et oppslag i Tjenesten. Slike meldinger skal ha umiddelbar virkning

iTunes forbeholder seg retten til å ta de skritt iTunes anser som rimelig nødvendig eller hensiktsmessig for å håndheve og/eller verifisere etterlevelse med enhver del av denne Avtalen. Du aksepterer at iTunes har rett til, uten noe ansvar overfor deg, til å videreformidle enhver Registreringsinformasjon og/eller Kontoinformasjon til politimyndigheter, offentlig ansatte, og/eller en tredjepart, som iTunes anser rimelig nødvendig eller hensiktsmessig for å håndheve og/eller verifisere etterlevelse med noen del av denne Avtalen (inkludert men ikke begrenset til iTunes rett til å samarbeide med enhver rettsprosess relatert til din bruk av Tjenesten og/eller iTunes-produkter, og/eller en tredjepart som hevder at din bruk av Tjenesten og/eller iTunes-produkter er ulovlig og/eller krenker denne tredjepartens rettigheter).

Om iTunes: Vårt registrerte nummer er RCS Luxembourg B 101 120 og vårt registrerte forretningskontor er i 31–33, rue Sainte Zithe, L-2763, Luxembourg.

C. MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE FOR APPLE TV OG IBOOKS STORE VILKÅR OG BETINGELSER

DENNE RETTSLIG BINDENDE AVTALEN MELLOM DEG OG ITUNES SARL ("ITUNES") REGULERER DIN BRUK AV MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE FOR APPLE TV OG IBOOKS STORE (“BUTIKKER”) OG KJØP AV LISENSER FRA DISSE, SOM ER SOLGT TIL TIL DEG AV ITUNES..

MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE FOR APPLE TV OG IBOOKS STORE

iTunes er tilbyder av Butikkene som tillater deg å kjøpe lisenser til programvareprodukter fra App Store og Mac App Store (i fellesskap ”App Store-produkter) og digitalbok-innhold (”iBooks Store-produktene”) fra iTunes for sluttbrukerbruk og kun i henhold til de vilkår og betingelser som er satt i denne Avtalen. For App Store-produkter gjelder at sluttbrukere kan være individer som opptrer på egenhånd, eller næringsvirksomheter eller utdanningsinstitusjoner. App Store-produkter og iBooks Store-produkter vil heretter i fellesskap bli benevnt som ”Produkter”.

VILKÅR FOR Å BRUKE BUTIKKENE

Kun personer som har fylt 13 år eller eldre kan opprette kontoer. Kontoer for personer under 13 år kan opprettes av en forelder eller rettslig oppnevnt verge gjennom Familiedeling.

Barn under 18 år, bør gjennomgå denne Avtalen med sin forelder eller rettslig oppnevnte verge for å sikre at barnet og forelderen eller den rettslig oppnevnte vergen forstår den.

Tjenesten er kun tilgjengelig for deg i Norge. Du aksepterer å ikke bruke eller forsøke å bruke Butikkene utenfor dette området. iTunes kan komme til å bruke teknologier for å verifisere at du overholder dette.

Bruk av Butikkene krever kompatible enheter, Internettilgang og visse programvarer (avgifter kan påløpe); kan kreve periodiske oppdateringer og/eller on-demand nedlasting av innhold basert på app-bruk og ressursknapphet (som kan bruke mobildata); og kan bli påvirket av ytelsen til disse faktorene. Høyhastighets internettilgang er sterkt anbefalt. Den seneste versjonen av nødvendig programvare (inkludert men ikke begrenset til, iOS, iTunes og Mac App Store-programvare) anbefales for å få tilgang til Butikkene og kan også være nødvendig for enkelte transaksjoner og tjenester og for å laste ned Produkter som tidligere er kjøpt eller ervervet fra Butikkene. Du aksepterer at disse forutsetningene, som kan endres fra tid til annen, er ditt ansvar. Butikkene er ikke en del av et annet produkt eller tilbud, og intet kjøp eller tilegnelse av noe annet produkt skal bli forstått som at det gir eller garanterer deg tilgang til Butikkene.

DIN KONTO

Som en registrert bruker av Butikkene, kan du måte etablere en konto (”Konto”). Ikke avslør kontoinformasjonen din til andre. Du er alene ansvarlig for å sikre konfidensialiteten og sikkerheten til din Konto, og for alle aktiviteter som skjer på eller gjennom din Konto, og du aksepterer å umiddelbart varsle iTunes om ethvert sikkerhetsbrudd på din Konto. iTunes er ikke ansvarlig for noe tap som oppstår som følge av uautorisert bruk av din Konto.

For å kjøpe og laste ned App Store-produkter fra Butikkene, må du angi din Apple-ID og ditt passord eller bruke Touch-ID for å verifisere din Konto for transaksjoner. Når du har verifisert Kontoen din med din Apple ID og passord, trenger du ikke å verifisere denne igjen de neste 15 minuttene; i løpet av denne perioden vil du kunne kjøpe og laste ned App Store-produkter uten å angi ditt passord på nytt. Du kan også velge å kreve inntasting av passord for hver transaksjon og, separat få enheten din til kun å huske passordet for gratis transaksjoner. Du kan slå av muligheten til å utføre App Store-produkttransaksjoner eller endre innstillingene så det kreves passord for hvert kjøp av Butikkprodukter ved å endre innstillingene på enheten. Vennligst se http://support.apple.com/kb/HT1904 og http://support.apple.com/kb/HT4213 for mer informasjon.

Du aksepterer at du skal gi presis og komplett informasjon når du registrerer deg i og bruker Butikkene (”Registreringsdata”), og du aksepterer å oppdatere dine Registreringsdata for å holde disse presise og komplette. Du aksepterer at iTunes kan lagre og bruke Registreringsdata som du oppgir for bruk til vedlikehold og fakturering av tjenester på din Konto.

NEDLASTNING AV TIDLIGERE KJØPTE FILMER

Som en tilleggsytelse til deg vil du etter å ha kjøpt (dvs. ikke leid) iTunes-filmprodukter (”iTunes-innhold for Nedlastning”), kunne laste ned noe av slikt iTunes-innhold for Nedlastning som du tidligere har kjøpt, på enhver ytterligere kompatibel Apple-merket hardware med kompatibel programvare, ved å tilknytte slike hardware i henhold til reglene for tilknytning som angitt nedenfor (hver for seg kalt en ”Tilknyttet Enhet”). Det kan hende at noe iTunes-innhold for Nedlastning som du tidligere har kjøpt ikke er tilgjengelig for nedlastning på et senere tidspunkt, og iTunes har ikke noe ansvar overfor deg i slike tilfeller. Siden det kan hende at du på et senere tidspunkt ikke vil kunne laste ned bestemt iTunes-innhold for Nedlastning som du har kjøpt tidligere, er det ditt ansvar når du laster ned iTunes-innhold for Nedlastning at du ikke mister, ødelegger eller skader slikt innhold, og du kan eventuelt ta en sikkerhetskopi av innholdet.

Oppretting av Tilknyttede Enheter er underlagt følgende vilkår:

(i) Du kan laste ned iTunes-innhold for Nedlastning som du har kjøpt tidligere, fra en Konto på opptil 10 Tilknyttede Enheter, forutsatt at maksimalt 5 av disse er iTunes-autoriserte datamaskiner.

(ii) En Tilknyttet Enhet kan til enhver tid kun være tilknyttet én Konto.

(iii) Du kan kun knytte en Tilknyttet Enhet til en annen Konto én gang per 90 dager.

(iv) Innhold som du tidligere har lastet ned gratis kan du laste ned på et ubegrenset antall enheter så lenge innholdet er gratis i iTunes-tjenesten, men maksimalt til 5 iTunes-autoriserte datamaskiner.

En Apple-TV er ikke en “Tilknyttet Enhet”. Kjøpte (dvs. ikke leide) iTunes-filmprodukter kan imidlertid spilles av på kompatible Apple-TV-er, forutsatt at du kun spiller av enhver slik film på et begrenset antall Apple-TV-er samtidig.

Enkelte komponenter av iTunes-innhold for Nedlastning kan være store eller kan initiere den pågående leveringen av innhold basert på bruk og ressursknapphet, og betydelige datakostnader kan påløpe som følge av nedlastning av slikt iTunes-innhold for Nedlastning via en datatilkobling.

AUTOMATISK LEVERING AV OPPDATERINGER

Din enhet eller datamaskin vil periodisk sjekke App Store, App Store for Apple TV og Mac App Store for oppdateringer av appene på din enhet eller datamaskin, og hvis det er noen, kan oppdateringen bli automatisk nedlastet og installert. Enkelte App Store-produkter kan også laste ned ekstra innhold, slik som spillnivåer eller kapitler, på løpende basis basert på bruk og ressursknapphet. Du forstår at Apple, via App Store, App Store for Apple TV og Mac App Store, automatisk kan laste ned og installere oppdateringer og innhold på din(e) enhet(er) eller datamaskin. Du kan når som helst slå automatisk oppdatering helt av ved å endre innstillingene for automatisk oppdatering på din enhet eller datamaskin. For å hindre nedlasting av on-demand innhold i et App Store-produkt, slett App Store-produktet på din enhet.

APP BUNDLES

Enkelte App-Store-produkter inneholder flere artikler (“App Bundles”). Prisen som vises for en App Bundle er det du vil bli belastet dersom du kjøper en App Bundle. Prisen for en App Bundle kan reduseres for å avregne App Store-produkter du allerede har kjøpt eller ervervet, men vil kunne bestå av en minimumskostnad for å komplettere en App Bundle.

PERSONVERN

Med mindre annet er fastsatt i denne Avtalen, er Butikkene regulert av Apples Retningslinjer for personvern på https://www.apple.com/legal/privacy/.

BRUK AV PRODUKTER OG BUTIKKENE

iTunes selger deg en lisens til å bruke Produktene. Idet et Produkt er kjøpt fra iTunes, vil lisensen etablere en bindende avtale direkte mellom deg og utgiver av Produktet (”Utgiver”) som regulerer din bruk av Produktet. Du forstår at Butikkene og enkelte Produkter inkluderer et sikkerhetsrammeverk som inkluderer teknologi som beskytter digital informasjon og begrenser din bruk av Produkter til bestemte bruksregler (”Sikkerhetsrammeverk”) etablert av iTunes og Utgiverne. Du skal bruke Produktene i samsvar med gjeldende bruksregler fastsatt av iTunes og Utgiverne (”Bruksregler”), uavhengig av om Produktene er begrenset av sikkerhetsteknologi, og enhver annen bruk av Produktene kan innebære en opphavsrettskrenkelse. Enhver sikkerhetsteknologi er en uatskillelig del av Produktet. iTunes forbeholder seg retten til å modifisere Bruksregler for fremtidig kjøp fra Butikkene til enhver tid. Imidlertid vil ikke slike regler gjelder for Produkter som du allerede har kjøpt. Enhver endring i Bruksreglene vil bli kommunisert til deg. Dersom du nekter å akseptere de nye Bruksreglene, vil du ikke lenger kunne anskaffe Produkter fra Butikkene.

INNHOLDSSIKKERHET

Du aksepterer å ikke bryte, omgå, foreta omvendt utvikling, dekompilere, ta fra hverandre eller på annen måte gjøre inngrep i noen del av Sikkerhetsrammeverket - eller å forsøke eller medvirke til at en annen person gjør dette. Bruksreglene kan kontrolleres og overvåkes av iTunes for å sørge for at de overholdes, og iTunes forbeholder seg retten til å håndheve Bruksreglene med eller uten varsel til deg.

BUTIKKSIKKERHET

Du aksepterer å ikke skaffe deg adgang til Butikkene på andre måter en ved bruk av programvare tilgjengeliggjort av Apple Inc. eller tilhørende konsernselskap (”Apple”) for å få adgang til Butikkene. Du aksepterer å ikke modifisere programvare som er fremskaffet av Apple for å gå inn i Butikkene på noen måte eller i noen form, eller å bruke modifiserte versjoner av programvaren for noe formål, inkludert å oppnå uautorisert adgang til Butikkene. Du skal ikke gå inn på, eller forsøke å gå inn på, en Konto som du ikke er autorisert til å bruke. Brudd på system- eller nettverksikkerhet kan resultere i sivilt eller strafferettslig ansvar.

Leveransen av Produktene medfører ikke en overføring av noen markedsføringsrettigheter til Produktene.

Du erkjenner at noen aspekter av Butikkene, Produktene og administrering av Bruksreglene innebærer vedvarende involvering fra iTunes side.

INNSENDINGER TIL BUTIKKENE

Butikkene kan tilby interaktive tjenester som gir deg mulighet til å sende materiale (inkludert lenker til tredjeparts innhold) på områder i Butikkene som er offentlig tilgjengelig og synbart av andre brukere av Butikkene. Du aksepterer at enhver bruk du gjør av slike tjenester, inkludert materiale som du har sendt, skal være ditt ansvar alene, skal skje uten krenkelser av eller brudd på andres rettigheter eller lover, delta i eller oppmuntre til krenkelser eller annen ulovlig oppførsel, eller på annen måte å være obskøne, upassende eller smakløst. Du aksepterer også at du innehar alle nødvendige rettigheter og lisenser. Du aksepterer å skaffe presis og komplett informasjon i tilknytning til din sending av ethvert materiale i Butikkene. Du gir herved iTunes en verdensomspennende, evigvarende, royaltyfri, ikke-eksklusiv lisens til å bruke slikt materiale som en del av Butikkene, eller i tilknytning til Produktene, uten noen kompensasjon eller plikter overfor deg. iTunes forbeholder seg retten til å ikke poste eller offentliggjøre materiale, og til å fjerne eller endre materiale, til enhver tid etter egne vurderinger og uten varsel eller ansvar. Du kan ikke sende inn anmeldelser eller ratinger for App Store-produkter som er lastet ned ved bruk av Innholdskode gitt i markedsføringssammenheng.

iTunes har rett, men ingen plikt, til å overvåke materiale som er sendt av deg eller som for øvrig er tilgjengelig i Butikkene, til å undersøke rapporterte eller åpenbare brudd på denne Avtalen, og til å foreta handlinger som iTunes, etter eget skjønn finner nødvendig, inkludert, uten begrensning, opphør i henhold til denne Avtalen eller i henhold til Apples Retningslinjer for opphavsrett (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

TREDJEPARTSMATERIALE

Visste typer innhold, Produkter og tjenester som er tilgjengelig via Butikkene kan omfatte materiale fra tredjeparter. iTunes kan gjøre tilgjengelig linker til tredjeparts nettsider som en gest til deg. Du erkjenner at iTunes ikke er ansvarlig for å undersøke eller evaluere innholdet i eller påliteligheten av dette og iTunes garanterer ikke for og har ikke noe ansvar for tredjeparts materiale eller nettsider, eller for annet materiale, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Du aksepterer å ikke bruke tredjeparts materiale på en måte som krenker andres rettigheter, og at iTunes ikke på noen måte er ansvarlig for slik bruk av deg.

UPASSENDE MATERIALE

Du forstår at ved å bruke Butikkene, kan du komme over materiale som kan virke krenkende, usømmelig eller upassende og at slikt innhold både kan være kategorisert som støtende og ikke. Uavhengig av dette aksepterer du at bruk av Butikkene skjer utelukkende på din egen risiko og at iTunes ikke har noe ansvar overfor deg for innhold som kan tenkes å være støtende, usømmelig eller upassende. Produkttyper og beskrivelser blir tilbudt som en bekvemmelighet og du anerkjenner og aksepterer at iTunes ikke garanterer for deres nøyaktighet

IMMATERIALRETT

Du erkjenner at Butikkene, inkludert men ikke begrenset til Produkter, grafikk, brukergrensesnitt, lydklipp, redaksjonelt innhold og skripter og programvare brukt til å implementere Butikkene inneholder proprietær informasjon og materiale som eies av iTunes og/eller dets utgivere, og er beskyttet av gjeldende immaterialrettslige- og andre lover, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett. Du aksepterer at du ikke vil bruke slik eiet informasjon eller materiale på noen måte unntatt for bruk av Butikkene i overensstemmelse med vilkårene og betingelsene i Avtalen. Ingen del av Butikkene kan gjengis i noen form eller på noen måte, unntatt slik det er uttrykkelig tillatt i disse vilkår. Du aksepterer å ikke på noen måte endre, leie ut, lease ut, låne, selge, distribuere eller skape avledede verk basert på Butikkene, og at du ikke skal utnytte Butikkene på noen uautorisert måte, inkludert men ikke begrenset til, å skaffe deg uberettiget tilgang til eller å belaste nettverkskapasitet.

Uavhengig av andre bestemmelser i denne Avtalen, forbeholder iTunes og Utgiverne seg retten til uten varsel å endre, suspendere, fjerne eller koble fra tilgang til Produkter, innhold, eller annet materiale som utgjør en del av Tjenestene. I intet tilfelle er iTunes ansvarlig for å gjøre slike endringer. iTunes kan også når som helst innføre begrensninger i bruken av eller tilgangen til visse funksjoner eller deler av Butikkene, uten varsel eller ansvar. Fjerning av Produkter fra Butikken vil ikke påvirke Produkter som du allerede har lisensiert fra Butikken.

iTunes og/eller dens lisenshavere eier opphavsretten i Butikkene, inkludert samling av innhold, oppslag, lenker til andre nettressurser og beskrivelser av disse ressursene. Bruk av enhver del av Butikkene, unntatt bruk av Butikkene som tillatt i disse vilkår og betingelser, er uttrykkelig forbudt og krenker andres immaterielle rettigheter og vil kunne utsette deg for sivil- og strafferettslige sanksjoner, herunder mulige erstatningskrav, for brudd på opphavsretten.

Apple, Apple logoen, iTunes, App Store og andre Apple-varemerker, tjenestemerker, grafikk og logoer brukt i sammenheng med Butikkene er varemerker eller registrerte varemerker for Apple Inc. i USA og/eller i andre land. Andre varemerker, tjenestemerker, grafikk og logoer for bruk i sammenheng med Butikkene kan være varemerker for sine respektive eiere. Du har ikke mottatt noen rett eller lisens vedrørende noen av de nevnte varemerker eller til bruk av noen slike varemerker.

OPPSIGELSE

Hvis du unnlater, eller iTunes har sterke grunner til å tro hatt du har unnlatt, å overholde enhver bestemmelse i Avtalen, kan iTunes etter eget skjønn og uten varsel til deg: (i) terminere Avtalen og/eller din Konto, og du vil forbli ansvarlig for alle skyldige beløp under din Konto opp til og inkludert oppsigelsesdatoen, og/eller (ii) terminere lisensen til programvaren: og/eller (iii) stenge for tilgang til Tjenesten (eller noen del av denne).

iTunes forbeholder seg retten til å endre, suspendere, eller opphøre med Butikkene (eller enhver del av eller innhold i disse) til enhver tid, og uten ansvar for iTunes. I den grad det er mulig, vil iTunes varsle på forhånd om enhver endring, suspendering eller opphør av Tjenestene. Opphør av Butikkene vil ikke påvirke Produktene du allerede har lisensiert. Imidlertid kan du bli forhindret fra å autorisere ytterligere datamaskiner til å benytte Produktene.

DINE RETTIGHETER VED FORSINKELSER ELLER MANGLER; ANSVARSBEGRENSNINGER.

a. iTunes vil levere Butikkene med rimelig påpasselighet og dyktighet. Skulle en forsinkelse eller mangel likevel oppstå, vil du kunne kreve levering/ omlevering eller tilbakebetaling av kjøpesummen. Dersom forsinkelsen eller mangelen er vesentlig, kan du velge å avslutte din bestilling. Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap du har lidt som en direkte følge av forsinkelsen eller mangelen. Ansvar under denne bestemmelsen er likevel undergitt følgende begrensninger:

(i) Du kan ikke kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse eller mangel som skyldes forhold utenfor iTunes’ kontroll, og som iTunes ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller å ha unngått eller overvunnet følgene av.

(ii) Dersom en forsinkelse eller mangel er forårsaket av en uavhengig underleverandør som iTunes har engasjert for å oppfylle sine forpliktelser overfor deg, vil iTunes kun være ansvarlig i den grad en slik uavhengig underleverandør ikke ville vært ansvarsfri etter punkt (a) over. Slike uavhengige underleverandører innbefatter leverandør av iTunes programvare i den utstrekning denne programvare benyttes ved levering av Produktet, og leverandører av lagrings- og leveringsløsninger som iTunes har inngått avtaler med. Dette omfatter ikke (uten begrensning) iTunes’ eller din egen internettleverandør (ISP) eller leverandør av betalingstjenester.

(iii) Ansvarsfriheten gjelder så lenge årsaken til forsinkelsen eller mangelen foreligger. Dersom årsaken til forsinkelsen eller mangelen opphører, vil ansvar kunne inntre dersom iTunes er forpliktet til å oppfylle avtalen, men unnlater å gjøre det.

(iv) iTunes kan ikke garantere at Butikkene er frie for skader, ødelagte filer, angrep, avbrudd, hacking eller andre sikkerhetstrusler. Så lenge iTunes gjør hva som med rimelighet kan forventes for å unngå eller overvinne konsekvensene av slike skader, ødelagte filer, angrep, avbrudd, hacking eller andre sikkerhetstrusler, vil iTunes ikke være ansvarlig for tap som oppstår som følge av dette. Visse Produkter kan bare lastes ned en gang. Dette innebærer at når disse er lastet ned, kan de ikke bli erstattet dersom de av en eller annen grunn blir tapt. Du er selv ansvarlig for å foreta sikkerhetskopieringer av ditt eget system, inkludert alle Produkter kjøpt eller ervervet fra Butikkene, samt vedlikeholde virusbeskyttelse, brannmur og andre sikkerhetstiltak.

(v) iTunes er ikke ansvarlig for noe indirekte tap, herunder, men ikke begrenset til:

1. tap som følge av redusert eller avbrutt produksjon eller omsetning;

2. tap som følge av at Produktet ikke kan benyttes som tiltenkt;

3. inntektstap som følge av at en avtale med tredjepart blir uvirksom eller ikke kan oppfylles fullt ut, eller

4. tap av, eller skade på, andre eiendeler enn Produktene selv samt eiendeler som har en nær eller direkte forbindelse med Produktenes tiltenkte bruk.

(vi) Du kan uansett kreve erstatning hvis tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsettelig handling utført av iTunes eller andre under iTunes’ kontroll eller anvisninger.

b. Erstatning fra iTunes kan kun kreves for å dekke økonomisk tap som er oppstått som følge av forsinkelsen eller mangelen. Du kan imidlertid bare kreve erstatning for tap som er en rimelig og påregnelig følge av brudd på Avtalen.

iTunes’ ansvar for forsinkelser og mangler vil kunne reduseres dersom du ikke har gjennomført rimelige tiltak for å begrense ditt tap. Rimelige tiltak omfatter å vedlikeholde sikkerhetsnivå på alle datamaskiner eller andre innretninger du benytter, å sørge for sikker oppbevaring av informasjon om din Konto (herunder brukernavn, passord og informasjon om betalingskort), å installere og bruke oppdatert anti-virus programvare, å installere programvareoppdateringer, samt å sørge for å ta sikkerhetskopier av Produkter og data som har en nær og direkte tilknytning til den tiltenkte bruk av Produktet. Erstatningen kan også reduseres dersom den er urimelig høy sammenliknet med det tap som vanligvis oppstår i lignende saker, samt på bakgrunn av andre omstendigheter.

iTunes er under ingen omstendighet ansvarlig for tap hvor totalbeløpet overstiger NOK 10 000 med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsettelige handlinger foretatt av iTunes eller under dennes kontroll og tilsyn.

c. iTunes’ ansvar for ethvert tap som følge av forsinkelse eller mangler ved varer eller tjenester som er stilt til disposisjon og nedlastet gratis, er begrenset til det tap som skyldes grov uaktsomhet og forsettelige handlinger.

d. Ingen bestemmelser i Avtalen begrenser iTunes’ ansvar for dødsfall eller skade på person, hvor dette skyldes uaktsomhet i henhold til gjeldende lovgivning.

e. iTunes vil, gjennom rimelige tiltak, sørge for beskyttelse av opplysninger du har gitt om deg selv i forbindelse med Butikkene, men du anerkjenner og aksepterer at din avgivelse av slike opplysninger skjer på egen risiko, og at iTunes herved fraskriver seg ethvert ansvar for tap knyttet til slik informasjon. Opplysninger som gis til iTunes og som faller inn under anvendelsesområdet til personopplysningsloven av 14. april 2000, vil bli behandlet og beskyttet som nevnt i Retningslinjer for personvern over.

AVKALL OG SKADESLØSHOLDELSE.

Ved bruk av Tjenesten aksepterer du å holde iTunes, dets styremedlemmer, funksjonærer, ansatte, tilknyttede selskaper, representanter, medkontrahenter, prinsipaler og lisensgivere skadesløse med hensyn til ethvert krav som er forårsaket av ditt brudd på Avtalen, eller enhver handling foretatt av iTunes i forbindelse med etterforskning av mulige brudd på Avtalen eller i forbindelse med at iTunes har konstatert brudd på Avtalen. Dette innebærer at du ikke vil kunne saksøke eller kreve erstatning fra iTunes, dets styremedlemmer, funksjonærer, ansatte, tilknyttede selskaper, representanter, medkontrahenter, kommittenter og lisensgivere på bakgrunn av dets beslutning om å fjerne eller å nekte behandling av visse opplysninger eller innhold; å gi en advarsel; å suspendere eller avslutte din tilgang til Butikkene eller; å gjennomføre andre tiltak i forbindelse med undersøkelse av et antatt brudd på Avtalen som et resultat av at iTunes har funnet at et avtalebrudd har funnet sted. Denne bestemmelse om avkall og skadesløsholdelse får anvendelse på alle slags avtalebrudd beskrevet i, eller forutsatt i, Avtalen.

ENDRINGER

iTunes forbeholder seg retten til å på ethvert tidspunkt endre Avtalen, samt å pålegge nye og ytterligere bestemmelser knyttet til din bruk av Butikkene. Slike endringer og tilleggsbestemmelser vil bli forelagt for deg, og hvis de godtas få umiddelbar virkning og bli innarbeidet i Avtalen. Dersom du nekter å godta slike endringer, vil iTunes ha adgang til å si opp Avtalen.

DIVERSE

Denne Avtalen utgjør det hele avtaleforhold mellom deg og iTunes og regulerer din bruk av Butikkene, samt erstatter enhver forutgående avtale mellom deg og iTunes. Du vil også kunne bli underlagt ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for tilknyttede tjenester, visse Produkter, tredjeparts innhold eller tredjeparts programvare. Dersom noen del av Avtalen anses som ugyldig, skal disse bestemmelsene fortsatt anses å gjelde, men så nært opp som mulig til den opprinnelige intensjonen innenfor lovens grenser. De øvrige bestemmelser skal fortsette å gjelde fullt ut. iTunes’ manglende påberopelse av rettigheter eller håndhevelse av bestemmelser i denne Avtalen skal ikke anses som noe avkall på en slik rettighet eller bestemmelse som gitt i andre bestemmelser. iTunes vil ikke være ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser når dette skyldes forhold utenfor deres kontroll.

Butikkene er drevet av iTunes fra dets kontorer i Luxembourg. Du aksepterer å overholde alle lokale, delstatlige, føderale og nasjonale lover, vedtekter, forordninger og forskrifter som gjelder for din bruk av Butikkene. Denne Avtalen og bruk av Butikkene er regulert av Norsk rett.

iTunes kan informere deg i forbindelse med Butikkene ved å sende en e-postmelding til din e-postadresse oppgitt i din Kontoinformasjon eller brev per post til den postadresse angitt i din Kontoinformasjon, eller ved postere på Butikkene. Meldingene gjelder med umiddelbar virkning.

iTunes forbeholder seg retten til å ta ethvert skritt som iTunes anser for å være rimelig nødvendig eller behørig for å håndheve og/eller verifisere overholdelse av enhver del av denne Avtalen. Du aksepterer at iTunes har rett til, uten ansvar overfor deg, å oppgi alle Registreringsopplysninger og/eller Kontoinformasjon til politimyndigheter, offentlig ansatte, og/eller en tredjepart, dersom iTunes anser dette for å være rimelig nødvendig eller behørig for å håndheve og/eller verifisere overholdelse av enhver del av denne Avtalen (inkludert men ikke begrenset til iTunes’ rett til å samarbeide med enhver juridisk prosess vedrørende din bruk av Butikkene og/eller Produktene, og/eller dersom en tredjepart hevder at din bruk av Butikkene og/eller Produkter er ulovlig og/eller krenker denne tredjepartens rettigheter).

Om iTunes: Vår registrerte nummer er RCS Luxembourg B 101 120 og vårt registrerte kontor er på 31–33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

YTTERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER FOR MAC APP STORE OG APP STORE

LISENS FOR MAC APP STORE OG APP STORE PRODUKTER

iTunes selger en lisens for å bruke programvare produkter gjort tilgjengelig via Mac App Store og App Store (samlet betegnet ”App Store-produkter”). Det er to (2) kategorier App Store-produkter: (i) App Store-produkter som har blitt utviklet av Apple, og som er lisensiert til deg av iTunes (”Apple-produkter”); og (ii) de App Store-produktene som har blitt utviklet, og er lisensiert til deg, av en tredjeparts utvikler (”Tredjepartsprodukter”). Kategoriene App Store-produkter (Appleprodukt eller Tredjepartsprodukt) fremgår på Mac App Store-applikasjonen eller App Store-applikasjonen.

Din lisens for det enkelte App Store-produktet reguleres av Sluttbrukerlisensavtalen som fremgår nedenfor, og du aksepterer at slike vilkår gjelder med mindre dette App Store-produktet er omfattet av en gyldig sluttbrukerlisensavtale mellom deg og utgiveren av dette App Store-produktet (”Utgivereren”). I de sistnevnte tilfellene gjelder Utgiverens sluttbrukerlisensavtale for App Store-produktet. Utgiveren forbeholder seg alle rettigheter til App Store-produktet som ikke uttrykkelig er overdratt til deg.

Du anerkjenner at din lisens til det enkelte Apple-produktet som du får gjennom Mac App Store eller App Store, eller du knytter til din Konto, er en bindende avtale mellom deg og iTunes. Du anerkjenner at: du har inngått en bindende avtale med Utgiver av tredjepartsproduktet straks du har tilegnet deg et Tredjepartsprodukt fra iTunes som regulerer din bruk av Tredjepartsproduktet, og at iTunes ikke er en part i en slik lisens mellom deg og Utgiver knyttet til Tredjepartsproduktet. Det er utelukkende Utgiveren av det enkelte Tredjepartsproduktet som er ansvarlig for Tredjepartsproduktet, for innholdet i dette, eller for noen garanti eller krav du eller noen tredjepart måtte ha i forbindelse med Tredjepartsproduktet.

Du anerkjenner og aksepterer at iTunes og dets datterselskaper er tredjeparts begunstigede i Sluttbrukerlisensavtalen eller Utgiverens sluttbrukerlisensavtale for det enkelte Tredjepartsproduktet, Du anerkjenner også at ved din aksept av vilkårene og betingelsene i slik lisens vil iTunes ha rett til (og vil anses å ha akseptert retten til) å håndheve en slik lisens overfor deg som en tredjeparts begunstiget i denne.

IN-APP-KJØP

Enkelte App Store-produkter kan inneholde en funksjonalitet som gjør deg i stand til å motta ytterligere tjenester, lisenser til ytterligere funksjonalitet eller innhold til bruk i Produktet (”In-App-kjøp”), In-App-kjøp som forbrukes i forbindelse med bruken av Produktet (f.eks virtuell ammunisjon), kan ikke overføres mellom ulike innretninger, kan kun bli lastet ned én gang, og kan ikke bli erstattet etter at det har blitt lastet ned. Idet et konsumerbart In-App-kjøp er tilegnet og mottatt av deg, er iTunes uten ansvar dersom dette tapes, skades eller ødelegges. Alle In-App-kjøp er å anse som App Store-produkter, og In-App-kjøp mottatt i Tredjepartsprodukter er å anse som Tredjepartsprodukter, og skal bli behandlet som det i forhold disse vilkårene og betingelsene.

Ved tilegnelse av In-App-kjøp, må du autentisere deg separat fra enhver autentisering for å skaffe App Store-produkter, ved å taste inn passord når du blir spurt om dette. Når du har autentisert deg for å skaffe et In-App-kjøp, vil du kunne foreta ytterligere In App-kjøp i 15 minutter uten å taste inn passordet ditt på nytt. Du kan slå av muligheten til å tilegne deg In-App-kjøp på din iOS-enhet ved å gå til Innstillinger, velge ”Generelt” og deretter velge ”Begrensninger”-fanen, slik som beskrevet på http://support.apple.com/kb/HT4213.

IN-APP-ABONNEMENT

Visse App Store-produkter kan inneholde funksjonalitet som gjør deg i stand til å tilegne deg innhold på abonnementsbasis (“In-App Abonnementer”). In-App Abonnementer vil bli automatisk fornyet for den aktuelle tidsperioden du har valgt og hvis aktuelt, vil din Konto bli belastet ikke mer enn 24 timer før utløpet av den aktuelle In-Apps abonnementsperiode. Du kan avbestille automatisk fornyelse av betalte In-App Abonnementer ved å velge ”Manage App Subscriptions” (Behandle App-abonnementer) i din Konto og velge det abonnementet du ønsker å endre. Ved prisøkning, vil In-App Abonnementer ved at du mottar forhåndsvarsel kunne fortsette til den nye prisen med mindre du har kansellert automatisk fornyelse. Du kan avbestille gratis In-App Abonnementer ved å slette App Store-produktet fra enheten din. Visse betalte In-App Abonnementer kan tilby en gratis prøveperiode før Kontoen din belastes. Dersom du bestemmer deg for at du ikke ønsker å kjøpe In-App Abonnementet, kan du slå av automatisk fornyelse i dine Konto-innstillinger i løpet av den gratis prøveperioden. Visse In-App Abonnementer kan være angitt som magasin og avis -produkter.. Du bør gjennomgå informasjon vedrørende tilbudet om magasin og avvis abonnementet tilgjengelig på salgsstedet i selve App Store-produktet. Vi kan spørre deg om tillatelse til å gi ditt navn, e-postadresse og postnummer angitt i din Konto til Utgiveren av slike magasin og avis abonnementer slik at Utgiveren kan sende deg markedsføringsbeskjeder knyttet til sine produkter i henhold til dennes retningslinjer for personvern. Når utgiveren har mottatt denne informasjonen, vil den bli behandlet i henhold til Utgiverens offentliggjorte retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å sette deg inn i Utgivers personvernpraksis før du aksepterer å gi denne personlig informasjon. For mer informasjon, vennligst les gjennom Utgivers retningslinjer for personvern eller kontakt Utgiver direkte. Tilbakebetalinger vil være mulig i henhold til refusjonsretningslinjene våre ovenfor.. Tilbakebetaling, retur eller avbestilling ut over dette er ikke mulig.

POPULAR NEAR ME

Når du aktiverer Popular Near Me som aktiveres med Location Services, vil Apple fra tid til annen automatisk samle informasjon knyttet til enkelte av dine App Store-produkter , som f.eks. tiden du har brukt på hvert App Store-produkt og antall ganger hvert App Store-produkt har blitt brukt. Denne informasjonen lagres anonymt og vil ikke være knyttet til ditt navn eller din Konto. Apple vil bruke denne informasjonen, så vel som annen informasjon, som for eksempel din nedlastingshistorikk for App Store-produkter, for å gi deg tilpassede personlige anbefalinger.

Apple kan bruke denne informasjonen og kombinere den med aggregert informasjonen fra tilhørende andre brukere som bruker funksjonen, data om dine tidligere kjøp på iTunes Store, innsamlede App Store-produktnedlastningsdata fra andre brukere, og annen informasjon som kunderatinger av App Store-produkter, til å:

• Gi deg anbefalinger vedr. App Store-produkter, media og andre produkter og tjenester som du kan ønske å kjøpe, laste ned og bruke.

• Gi anbefalinger vedrørende produkter og tjenester til andre brukere.

Din informasjon vil til enhver tid behandles i overensstemmelse med Apples Retningslinjer for personvern.

Dersom du foretrekker at vi ikke samler inn og bruker informasjon fra din enhet eller ditt system på denne måten, skal du ikke aktivere Location Services eller bruke Popular Near Me. Du kan når som helst deaktivere Popular Near Me ved å slå den av i System Services-menyen under Location Services-instillingene på enheten din.

PRODUKTBRUKSREGLER FOR MAC APP STORE

Med unntak for hva som ellers er angitt her;

(i) Hvis du er et individ som opptrer på egenhånd, kan du laste ned og bruke en applikasjon fra Mac App Store (”Mac App Store-produkt”) for personlig, ikke-kommersiell bruk på ethvert Apple-merkevareprodukt som baserer seg på Mac OS X (”Mac-datamaskin”) som du eier eller kontrollerer.

(ii) Dersom du er en kommersiell virksomhet eller utdanningsinstitusjon kan du laste ned et Mac App Store-produkt for bruk av enten (a) et enkelt individ på hvert av Mac-datamaskinen(e) brukt av dette individet, og som du eier eller kontrollerer, eller (b) flere individer på en enkelt delt Mac-datamaskin som du eier eller kontrollerer. For eksempel kan en enkelt ansatt bruke et Mac App Store-produkt både på vedkommendes desktop Mac-datamaskin og laptop Mac-datamaskin, eller flere studenter kan serielt bruke Mac App Store-produktet på et enkelt Mac-datamaskin lokalisert på et ressurssenter eller bibliotek. Det presiseres at det kreves en separat lisens for hver Mac-datamaskin som brukes sammen av flere brukere.

(iii) Bruk av Mac App Store-produkter vil kunne forutsette sign-in med den Apple-ID som ble brukt til a laste ned Mac App Store-produktet fra Mac App Store. Mac App Store-produkter kan kun opplastes via Mac App Store.

PRODUKTBRUKSREGLER FOR APP STORE OG APP STORE FOR APPLE TV

Bruksregler

(i) Hvis du er et individ som opptrer på egenhånd, kan du laste ned og synkronisere et App Store-produkt for personlig, ikke-kommersiell bruk på enhver Ios eller tvOS-enhet som du eier eller kontrollerer.

(ii) Dersom du er en kommersiell virksomhet eller utdanningsinstitusjon kan du laste ned og synkronisere et App Store-produkt for bruk av enten (a) et enkelt individ på en eller flere iOS eller tvOS-enheter brukt av dette individet, og som du eier eller kontrollerer eller (b) flere individer, på et enkelt delt iOS eller tvOS-enhet som du eier eller kontrollerer. For eksempel kan en enkelt ansatt bruke et App Store-produkt både på vedkommendes iPhone og iPad, eller flere studenter kan serielt bruke et App Store-produkt på en enkelt iPad lokalisert på et ressurssenter eller bibliotek. Det presiseres at det kreves en separat lisens for hver iOS eller tvOS-enhet som brukes sammen eller i fellesskap av flere brukere.

(iii) Du vil få adgang til å lagre App Store-produkter fra opp til fem forskjellige Kontoer om gangen på en kompatibel iOS eller tvOS-enhet.

(iv) Du skal manuelt kunne synkronisere App Store-produkter fra minimum en iTunes-autorisert enhet til iOS-enheter som har manuell synkroniseringsmodus, gitt at App Store-produktene kan knyttes til en Konto på den primære iTunes-autoriserte enheten, hvor den primære iTunes-autoriserte enheten er den som først blir synkronisert med iOS-enheten, eller den du senere har utpekt som primær med bruk av iTunes applikasjonen.

VEDLIKEHOLD OG SUPPORT PÅ MAC APP STORE- OG APP STORE-PRODUKTER

iTunes er kun ansvarlig for å levere vedlikeholds- og supporttjenester til Apple-produkter som spesifisert i Sluttbrukerlisensvilkårene eller den relevante sluttbrukerlisensavtalen, eller som påbudt i gjeldende lov. Utgiveren av ethvert tredjepartsprodukt vil alene være ansvarlig for å levere vedlikeholds- og supporttjenester for det aktuelle Produktet, som spesifisert i Sluttbrukerlisensvilkårene eller sluttbrukerlisensavtalen til Utgiver, eller som påbudt i gjeldende lov.

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR LISENSIERT APPLIKASJON

Mac App Store-produktene, App Store-produktene og App Store for Apple TV-produktene (samlet betegnet ”App Store-produktene”) som formidles gjennom Mac App Store, App Store og App Store for Apple TV (samlet betegnet ”App Stores”) er lisensiert, og ikke solgt, til deg. Din lisens for det enkelte App Store-produktet du anskaffer deg gjennom App Stores eller knytter til din Konto forutsetter din forutgående aksept av denne Sluttbrukerlisensavtalen (”Standard EULA”)og du aksepterer at vilkårene i Standard EULA vil gjelde for et hvert App Store-produkt du lisensierer gjennom App Stores, med mindre dette App Store-produktet omfattes av en gyldig sluttbruker lisensavtale mellom deg og Utgiveren av App Store-produktet. I så fall vil den separate sluttbrukerlisensavtalen gjelde. Din lisens til ethvert Apple-produkt under denne Standard EULA eller separat sluttbrukerlisensavtale er gitt til deg av iTunes, og din lisens til ethvert Tredjepartsprodukt under denne Standard EULA eller separat sluttbrukerlisensavtale er gitt til deg av Utgiveren av dette Tredjepartsproduktet. Ethvert App Store-produkt som omfattes av lisensen gitt under denne Standard EULA, er heretter henvist til som ”Lisensiert Applikasjon”. Utgiver eller iTunes, avhengig av hva som passer, (”Lisensgiver”) beholder alle rettigheter i og til Lisensiert Applikasjon som ikke er gitt uttrykkelig til deg under Standard EULA.

a. Lisensens omfang: Denne lisensen til Lisensiert Applikasjon gitt til deg av Lisenshaver er begrenset til en ikke-overførbar lisens til å bruke Lisensiert Applikasjon på ethvert Apple merkevareprodukt som baserer seg på iOS (inkludert, men ikke begrenset til iPad, iPhone eller iPod touch) (”iOS-enhet”), Mac OS X (”Mac-datamaskiner”), Apple Watch, og Apple TV, dersom relevant (samlet omtalt som ”Apple-enheter”), som du eier eller råder over og som tillatt i henhold til betingelsene for bruk i Vilkår og Betingelser for Mac App Store, App Store og iBooks Store Vilkår (”Bruksreglene”). Denne lisensen tillater deg ikke å bruke Lisensiert Applikasjon til en Apple-enhet som du ikke eier eller råder over, og, unntatt slik som angitt i Bruksreglene, kan du ikke distribuere Lisensiert Applikasjon eller gjøre denne tilgjengelig over et nettverk hvor den kan brukes av flere apparater på samme tid. Du kan ikke leie ut, lease ut, låne ut, selge, overføre, redistribuere eller viderelisensiere Lisensiert Applikasjon, og dersom du selger din Apple-enhet til en tredjepart, må du først slette den Lisensierte Applikasjonen fra Apple-enheten. Du kan ikke kopiere (unntatt når dette er uttrykkelig tillatt i denne lisensen og i Bruksreglene), dekompilere, utføre omvendt utvikling, plukke fra hverandre, forsøke å utlede kildekoden til, endre eller skape avledede verk fra Lisensiert Applikasjon, oppdateringer eller enhver del av disse (unntatt og i den utstrekning de nevnte begrensninger er forbudt ved gjeldende lovgivning eller i den utstrekning den er tillatt i lisensieringsvilkårene til enhver komponent med åpen kildekode som er inkludert i Lisensiert Applikasjon). Ethvert forsøk på å gjøre dette er et brudd på Applikasjonsleverandørens rettigheter og dens lisensgivere. Hvis du bryter denne begrensningen, vil du bli utsatt for rettsforfølgelse og krav om erstatning.

Vilkårene i denne lisensen vil også gjelde enhver oppdatering som gis av Lisenshaver, og som erstatter og/eller supplerer den originale Lisensierte Applikasjonen, med mindre en slik oppdatering er ledsaget av en separat lisens, i så fall vil vilkårene i denne separate lisensen gjelde.

b. Samtykke til bruk av data: Du aksepterer at Lisenshaver kan samle inn og bruke tekniske data og annen relatert informasjon, inkludert men ikke begrenset til teknisk informasjon vedrørende din enhets-, system- og applikasjonsprogramvare og tilbehør, som jevnlig samles inn for å tilrettelegge for ytelse av programvareoppdatering, produktsupport og andre tjenester til deg (hvis noen) som gjelder Lisensiert Applikasjon. Lisenshaver kan bruke denne informasjonen så lenge det er i en form som ikke identifiserer deg personlig, for å forbedre Applikasjonsleverandørens produkter eller for å yte tjenester eller teknologi til deg.

c. Oppsigelse. Lisensen gjelder til den sies opp av deg eller Lisenshaver. Dine rettigheter under denne lisensen opphører automatisk uten melding fra Lisenshaver hvis du ikke oppfyller ethvert vilkår i denne lisensen. Ved opphør av lisensen, skal du avslutte all bruk av Lisensiert Applikasjon, og ødelegge alle kopier, fulle eller delvise, av Lisensiert Applikasjon.

d. Tjenester; Tredje parts materiale. Lisensiert Applikasjon kan gi adgang til Lisenshavers og/eller tredjeparts materiale og nettsider (i fellesskap og hver for seg kalt ”Eksterne Tjenester”). Bruk av Eksterne Tjenester forutsetter tilgang til Internett, og bruk av visse Eksterne Tjenester krever at du aksepterer tilleggsvilkår.

Du forstår at ved å benytte hvilken som helst av Eksterne Tjenester, kan du støte på innhold som kan oppfattes som støtende, usømmelig eller upassende, hvis innhold på forhånd er eller ikke er identifisert som inneholdende å ha støtende språk, og at resultatene av ethvert søk eller tilgang til enhver bestemt URL automatisk og utilsiktet vil kunne generere lenker og referanser til støtende materiale. Uansett aksepterer du å bruke Eksterne Tjenestene på egen risiko og at verken Lisenshaveren eller dennes agenter skal ha noe ansvar overfor deg for innhold som kan bli ansett å være støtende, usømmelig eller upassende.

Visse Eksterne Tjenester kan vise, inneholde eller skape tilgang til innhold, data, informasjon, applikasjoner eller materiale fra tredjeparter (”Tredjepartsmateriale”) eller tilby lenker til visse tredjeparts nettsider. Ved å bruke Tjenestene, vedkjenner du deg og aksepterer at verken Lisenshaver eller dennes agenter er ansvarlig for å undersøke eller vurdere innhold, nøyaktighet, fullstendighet, tidsriktighet, gyldighet, forhold til kopibeskyttelse, lovlighet, sømmelighet, kvalitet eller andre aspekter av slikt Tredjepartsmateriale eller slike nettsider. Lisenshaver, dennes agenter, ansatte og styremedlemmer, tilknyttede selskaper og datterselskaper garanterer ikke for, forutsetter ikke, bifaller ikke, påtar seg ikke og vil ikke ha noe ansvar overfor deg eller noen annen person for Eksterne Tjenester, Tredjepartsmateriale eller nettsider, eller for noe annet materiale, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Tredjepartsmateriale og lenker til andre nettsider tilbys utelukkende som en bekvemmelighet til deg.

Finansiell informasjon som vises av enhver Ekstern Tjeneste er kun for generell informasjon og må ikke legges til grunn som investeringsråd. Før du utfører enhver verdipapirhandel basert på informasjon fått gjennom Eksterne Tjenestene, bør du søke råd hos en profesjonell finansierings- eller verdipapirrådgiver som er lovlig kvalifisert for å gi finansielle råd i ditt land eller din region. Medisinske opplysninger som fremgår av et App Store-produkt eller i en Ekstern Tjeneste gir kun generell informasjon, og opplysningene skal ikke brukes for å stille diagnoser eller avgjøre valg av behandling med mindre slik bruk er anvist av lege. Du bør konsultere helsepersonell før du stoler på medisinske opplysninger som er tilgjengelige i et App Store-produkt. Data om posisjonering gitt av en Ekstern Tjeneste er kun for grunnleggende navigasjonsformål, og kan ikke benyttes eller stoles på i situasjoner der feilaktige, upresise, tidsforsinkede eller utilstrekkelige posisjoneringsdata kan lede til død, personskade eller skade på eiendom eller miljø. Verken Lisenshaveren dennes agenter eller noen av deres innholdsleverandører garanterer tilgjengelighet, nøyaktighet, fullstendighet, pålitelighet eller tidsriktighet av aksjeinformasjon, posisjoneringsinformasjon eller annen informasjon som vises av noen Eksterne Tjenester.

Du aksepterer at de Eksterne Tjenestene inneholder proprietært innhold, informasjon og materiale som eier av Lisenshaver og/eller dennes agenter eller lisenshavere, og er beskyttet av gjeldende immaterialrettslig regelverk og andre lover, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, og at du ikke vil bruke slikt eiet innhold, informasjon og materiale på noen måte uten ved tillatt bruk av Eksterne Tjenestene, eller på noen måte som er i strid med vilkårene i Standard EULA, eller som krenker tredjeparts, iTunes eller Apples immaterielle rettigheter. Ingen del av Eksterne Tjenestene kan kopieres i noen form og ved noen midler unntatt slik det er tillatt av Lisenshaveren eller relevant tredjepart, lov eller forskrift. Du aksepterer å ikke endre, leie ut, lease ut, låne ut, selge, distribuere eller skapte avledede verk basert på Eksterne Tjenestene, og du skal ikke utnytte Eksterne Tjenester på noen som helst uautorisert måte, inkludert men ikke begrenset til å bruke de Eksterne Tjenestene til å overføre datavirus, dataworms, trojanske hester eller annen skadelig programvare, eller ved å skaffe deg uberettiget tilgang til eller ved å belaste nettverkskapasitet. Du aksepterer videre å ikke bruke Eksterne Tjenester på noen måte til å sjikanere, håne, forfølge, true, baktale eller på annen måte krenke eller overtre rettighetene til noen annen part, og at verken Lisenshaver eller dennes agenter på noen måte er ansvarlig for slik bruk av deg eller for noen sjikane, trusler, baktalelser eller støtende, krenkende eller ulovlige meldinger eller oversendelser som du måtte motta som et resultat av bruk av noen av Eksterne Tjenestene.

I tillegg er Eksterne Tjenester og Tredjepartsmateriale som gjøres tilgjengelig ved, vises i eller lenkes til gjennom Apple-enheter ikke tilgjengelige i alle språk eller i alle land eller regioner. Lisenshaveren innestår ikke for at slike Eksterne Tjenester og Materiale er passende eller tilgjengelige for bruk på noe bestemt sted. I den utstrekning du velger å bruke eller få tilgang til slike Eksterne Tjenester og Materialer, gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for overholdelse av enhver gjeldende lov, inkludert, men ikke begrenset til, gjeldende lokale lover. Lisenshaver forbeholder seg retten til å endre, suspendere, fjerne eller koble ut tilgang til enhver Ekstern Tjeneste på ethvert tidspunkt uten varsel. I intet tilfelle vil Lisensgiveren være ansvarlig for fjerning eller utkobling av tilgang til slike Eksterne Tjenester. Lisenshaveren kan også sette begrensninger i bruken av eller tilgang til visse Eksterne Tjenester, i ethvert tilfelle og uten varsel eller ansvar.

e. INGEN GARANTI Lisenshaveren gjør det som med rimelighet kan forventes for å levere den Lisensierte Applikasjonen og enhver Ekstern Tjeneste utført eller tilbudt av den Lisensierte Applikasjonen til deg. Lisenshaver gir ingen andre løfter eller garantier knyttet til de Eksterne Tjenestene og garanterer uansett ikke at

(i) din bruk av de Eksterne Tjenestene vil være uforstyrret og feilfri;

(ii) de Eksterne Tjenestene vil være fri for tap, ødeleggelser, angrep, inngrep, hacking, eller sikkerhetskrenkelser, og Lisensgiver frasier seg ethvert ansvar knyttet til sådant. Du skal være ansvarlig for sikkerhetskopiering av ditt eget system, inkludert enhver Lisensiert Applikasjon som er lagret i ditt system.

f. ANSVARSBEGRENSNING

(i) Bortsett fra forhold som spesifisert i (ii), er ikke Lisenshaver, dets styremedlemmer, offiserer, ansatte, tilknyttede, agenter, kontraktører, sjefer eller lisensgivere ansvarlig for noe tap eller skade forårsaket av Lisenshaver, dets arbeidere eller agenter hvor:

(1) det ikke foreligger noe brudd på en rettslig omsorgsplikt som Lisensgiver, ansatte eller agenter rettslig er forpliktet til;

(2) dette ikke er noe rimelig forutsigbart resultat av et slikt brudd;

(3) enhver økning i tap eller skade skyldes dine brudd på ethvert vilkår i denne Sluttbrukerlisensavtalen (Avtalen);

(4) dette skyldes en avgjørelse av Lisensgiver om å advare deg, stenge deg ute eller avslutte din tilgang til de Eksterne Tjenestene, eller å foreta andre handlinger i forbindelse med undersøkelse av et mistenkt brudd eller som resultat av Lisensgivers konklusjon at et brudd på avtalen har forekommet;

(5) det knytter seg til tap av inntekt, forretningsmulighet eller fortjeneste, eller ethvert tap som skyldes ødeleggelse av data i tilknytning til din bruk av den Lisensierte Applikasjonen.

(ii) Ingenting i denne Avtalen fjerner eller begrenser Lisensgivers ansvar ved bedrageri, død eller personskade forårsaket av uaktsomhet.

g. Du kan ikke bruke eller på annen måte eksportere eller reeksportere Lisensiert Applikasjon uten slik det er tillatt etter amerikansk rett og retten i det land der Lisensiert Applikasjon ble anskaffet. Særlig, men uten begrensning, kan Lisensiert Applikasjon ikke eksporteres eller reeksporteres (a) til noe land som er undergitt amerikansk embargo eller (b) noen på USAs finansdepartements liste over særlige angitte borgere eller USAs handelsdepartements liste over nektede personer og enheter. Ved å bruke Lisensiert Applikasjon, bekrefter og garanterer du at du ikke er i noe slikt land eller på noen slik liste. Du aksepterer også at du ikke vil bruke disse produktene for noe formål som er forbudt etter amerikansk lov, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, utforming, fremstilling eller produksjon av atomvåpen, missiler, kjemiske eller biologiske våpen.

h. Lisensiert Applikasjon og relatert dokumentasjon er ”Commercial Items” (Kommersielle Artikler) slik begrepet er definert i 48 C.F.R. §2.101, som omhandler ”Commercial Computer Software” (Kommersiell Datamaskinprogramvare) og ”Commercial Computer Software Documentation” Kommersiell Datamaskinprogramvaredokumentasjon, slik begrepet er definert i 48 C.F.R. §12.121 eller 48 C.F.R. §227.7202, slik de passer. I overensstemmelse med 48 C.F.R. § 12.212 eller 48 C.F.R. §§ 227.7202.1 til 227.7202.4, slik de passer, vil Commercial Computer Software og Commercial Computer Software Documentation lisensiert til amerikanske myndigheter som sluttbrukere (a) bare som Commercial Items og (b) med de rettigheter som gjelder i forhold til andre sluttbrukere i overensstemmelse med vilkårene og betingelsene i disse. Upubliserte rettigheter reservert under amerikansk opphavsrett og copyright forbeholdes lisenshaveren.

i. Lovene i Norge regulerer denne lisensen og din bruk av Lisensiert Applikasjon. Din bruk av Lisensiert Applikasjon kan også være underlagt andre lokale, delstatlige, nasjonale eller internasjonale regler.

YTTERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER FOR IBOOKS STORE

LISENS FOR IBOOKS STORE-PRODUKTER

Du erkjenner at iTunes selger deg en lisens til bruk av innhold som er gjort tilgjengelig via iBooks Store (”iBooks Store-produkter”). Idet du foretar et kjøp fra iTunes, danner lisensen en bindende avtale direkte mellom deg og tredjeparts tilbyder av iBooks Store-produktet (”Utgiver”) som regulerer din bruk av iBooks Store-produkter. iTunes er ikke part i denne lisensavtalen mellom deg og Utgiveren knyttet til det aktuelle iBooks Store-produktet; og utgiver av ethvert iBooks Store-produkt forbeholder seg retten til å håndheve vilkårene for bruk knyttet til det aktuelle iBooks Store-produktet. Utgiveren av det aktuelle iBooks Store-produktet er alene ansvarlig for iBooks Store-produktet, innholdet, eventuelle garantier i den grad slike garantier ikke har blitt frasagt, og andre krav som du eller enhver annen part måtte ha knyttet til iBooks Store-produktet eller din bruk av det aktuelle iBooks Store-produktet.

Du erkjenner at et hvert iBooks Store-produkt kjøpt på en datamaskin ikke vil være mulig å se på en hvilken som helst datamaskin, og vil kun være mulig å se på en iOS-enhet med kompatibel programvare.

BRUKSREGLER FOR IBOOKS STORE

(i) Du har bare rett til å bruke iBooks Store-produkter til personlige og ikke-kommersielle formål.

(ii) Du vil ha anledning til å lagre iBooks Store-produkter fra opp til fem forskjellige kontoer samtidig på enkelte iOS-baserte produkter, slik som en iPad, iPod Touch, eller iPhone.

(iii) Du vil få adgang til å lagre iBooks Store-produkter på opp til fem iTunes-autoriserte enheter (for eksempel datamaskiner) til enhver tid.

(iv) Leveransen av iBooks Store-produkter medfører ikke en overføring av noen markedsføringsmessig bruksrett i iBooks Store-produktene eller noen rett til å brenne iBooks Store-produkter på disk.

(v) Du vil ha mulighet til manuelt å synkronisere iBooks Store-produkter fra minimum en iTunes-autorisert innretning til innretninger som har manuell synkroniseringsmodus, forutsatt at iBooks Store-produktet er tilknyttet en Konto på den primære iTunes-autoriserte innretningen, hvor den primære iTunes-autoriserte innretningen er den som først blir synkronisert med innretningen, eller den du senere har utpekt som primær med bruk av iTunes-applikasjonen.

D. APPLE MUSIC VILKÅR OG BETINGELSER

DENNE JURIDISKE BINDENDE AVTALE MELLOM DEG OG ITUNES SARL (“ITUNES”) BESTEMMER DIN BRUK AV TJENESTEN APPLE MUSIC OG ALT SOM ER TILGJENGELIG VIA DENNE (“APPLE MUSIC-TJENESTEN”).

APPLE MUSIC-TJENESTEN

iTunes er tilbyder av Apple Music-tjenesten som gir deg tilgang til digital musikk og annet innhold («Apple Music-produkter») til bruk for sluttbrukere kun i henhold til de vilkår og betingelser som fremgår av denne Avtale.

VILKÅR FOR Å BRUKE APPLE MUSIC-TJENESTEN

Apple Music-tjenesten er kun tilgjengelig for personer som har fylt 13 år, så fremt du ikke fikk din Apple-ID som resultat av en forespørsel fra en godkjent utdanningsinstitusjon eller den ble opprettet av din forelder eller rettslig oppnevnte verge via Familiedeling. Barn under 18 år bør gjennomgå denne Avtalen med sine foreldre eller rettslig oppnevnte verge for å sikre at barnet og forelderen eller den rettslig oppnevnte vergen forstår den. Vi hverken samler, bruker eller deler personlige opplysninger om barn under 13 år bevisst, uten verifiserbar godkjennelse fra forelder. Foreldre og rettslig oppnevnte verger bør også advare mindreårige om at det å snakke med fremmede på Internett kan være farlig og de bør ta forhåndsregler for å beskytte barn, også gjennom å overvåke deres bruk av Apple Music-tjenesten.

Apple Music-tjenesten er tilgjengelig for deg kun i Norge. Du aksepterer å ikke bruke eller forsøke å bruke Apple Music-tjenesten utenfor dette området. iTunes kan ta i bruk tekniske hjelpemidler for å kontrollere at du etterlever dette.

Bruk av Apple Music-tjenesten krever kompatible enheter, Internettilgang og visse programvarer; vil kunne trenge regelmessige oppdateringer; og vil kunne bli påvirket av disse faktorenes ytelse. For normal bruk anbefales høyhastighetsinternettilgang på det sterkeste og for video er det påkrevet; for tilgang og celledata vil det kunne påløpe gebyrer. Krever iOS 8.4, iTunes 12.2 eller Android 4.1 eller nyere. Det anbefales å ha nyeste versjon av nødvendig programvare og det vil kunne være nødvendig for enkelte transaksjoner og tjenester. Du aksepterer at det er ditt ansvar å etterleve disse kravene som fra tid til annen vil kunne endres.

DIN APPLE MUSIC-KONTO

Som registrert bruker av Apple Music-tjenesten kan du opprette en Konto som beskrevet, og underlagt betingelsene i «Din konto»-avsnittet i iTunes Stores Vilkår og Betingelser. Noen av Apple Music-tjenestens tjenester krever innlogging med Apple-ID og passord eller Touch ID for å verifisere Kontoen din. Du skal gi presis og komplett iTunes-registreringsinformasjon når du registrerer deg hos og når du bruker Apple Music-tjenesten.

iTunes logger informasjon om din bruk av Apple Music-tjensten. Disse dataene inkluderer, men er ikke begrenset til Apple Music-produktene du lytter til (inkludert om du hopper over eller stopper) og hvor lenge du lytter. iTunes kan også samle informasjon om enheten din slik som IP-adresse, produkttype, operativsystemets versjon og type og unike utstyrskoder. Musikkpreferanser du oppgir til iTunes vil også bli lagret i tilknytning til Kontoen din. iTunes anvender slik informasjon for å kunne tilby Apple Music-tjenesten, gi deg personlige anbefalinger, rapportere til lisenshavere og utbetale provisjoner, skreddersy og forbedre Apples Produkter og Tjenester inkludert Apple Music-tjenesten, vise aktuell reklame, beskytte mot svindel og håndheve denne Avtalen.

APPLE MUSIC-ABONNEMENT

Dersom du kjøper deg et abonnement på Apple Music-tjenesten (et «Apple Music-abonnement»), vil iTunes automatisk trekke betalingen fra betalingsmiddelet som er tilknyttet din Apple ID eller betalingsmiddelet som er tilknyttet Organisatoren for Familiedeling, løpende helt til du slår av automatisk fornyelse. Du kan når som helst slå av automatisk fornyelse av ditt Apple Music-abonnement i menyen for Kontoinstillinger på enheten eller datamaskinen din, eller i appen for instillinger på enheten din. Hvis du skrur av automatisk fornyelse, vil du fortsatt ha tilgang til Apple Music-tjenesten ut abonnementsperioden. Når abonnementsperioden for ditt Apple Music-abonnement utløper vil du miste tilgang til de delene av Apple Music- tjenesten som krever abonnement, inkludert, men ikke begrenset til tilgang til Apple Music-produkter som er tilgjengelige gjennom Apple Music-tjenesten eller lagret på enheten din, og alle sanger som er lagret i ditt iCoud Music-bibliotek. Kjøp gjennom Apple Music-abonnementet er endelige. Ditt betalingsmiddel vil bli belastet ikke mer enn 24 timer før eksisterende Apple Music-abonnement utløper.

For å kunne få et Apple Music-abonnement til familiepris (der det er tilgjengelig), må du være med i Familiedeling. Dersom du er Organisator for en Familie samtykker du i at iTunes automatisk trekker ditt betalingsmiddel på løpende basis hva angår kjøp knyttet til Apple Music-abonnement foretatt av din Families medlemmer helt til automatisk fornyelse slås av på angjeldende familiemedlems enhet eller datamaskin.

DU ER ANSVARLIG FOR RETTIDIG BETALING AV ALLE APPLE MUSIC- ABONNEMENTSGEBYRER OG FOR Å GI ITUNES ET GYLDIG BETALINGSMIDDEL. Dersom iTunes ikke lykkes med å trekke betaling for forfalte Apple Music-abonnementsgebyrer fra ditt betalingsmiddel, forbeholder iTunes seg retten til å kansellere ditt Apple Music-abonnement. Dersom ditt Apple Music-abonnement blir kansellert mister du tilgang til alle tjenester som tilbys i Apple Music-tjenesten som krever Apple Music-abonnement.

Dersom du ønsker å angi et annet betalingsmiddel eller om det oppstår endringer knyttet til statusen for ditt betalingsmiddel, må du endre opplysningene i menyen for Kontoinstillinger på enheten eller datamaskinen din; dette kan midlertidig avbryte din tilgang til Apple Music-tjenesten mens iTunes verifiserer ny betalingsinformasjon.

Vi vil kunne kontakte deg via e-post eller push-varsler vedrørende Kontoen din eller dine Apple Music-tjenester, av grunner som inkluderer, men ikke er begrenset til, at Apple Music-abonnementet ditt ikke vil bli automatisk fornyet eller at det vil bli kansellert.

Der det er tilgjengelig vil du kunne bli tilbudt et Apple Music-abonnement via din operatør (et «Operatørabonnement»). Dersom du kjøper et «Operatørabonnement» vil Operatøren fakturere deg for kostnadene ved ditt Apple Music-abonnement. Ditt forhold til Operatøren styres av Operatørens vilkår og betingelser, ikke denne Avtalen, og tvister relatert til et Operatørabonnement må rettes til din -Teleoperatør og ikke iTunes. Gjennom bruk av Apple Music-tjenesten samtykker du i at din Teleoperatør vil kunne dele informsjon om din teleoperatørkonto, telefonnummer og abonnementsopplysninger med iTunes, og iTunes kan bruke disse opplysningene til å avgjøre statusen på ditt Operatørabonnement.

ICLOUD MUSIC-BIBLIOTEK

iCloud Music-biblioteket er tilgjengelig for Apple Music-abonnenter som logger seg på med Apple ID. iCloud Music-biblioteket lagrer og gir deg fjerntilgang til sanger og musikkvideoer kjøpt i iTunes Store, og andre sanger, sammen med relatert metadata, spillelister og annen informasjon fra dine andre Apple Music-enheter. iCloud Music-biblioteket slås automatisk på når du registrerer ditt Apple Music-abonnement. Du vil bli bedt om å aktivere iCloud Music-biblioteket når du logger deg på Apple Music-tjenesten på tilleggsenheter. Du kan aktivere iCloud Music-biblioteket i Apple Music-appens instillinger på enheten din og i iTunes-instillinger på datamaskinen din. Du kan lagre inntil 100 000 sanger i iCloud Music-biblioteket. Sanger kjøpt fra iTunes-butikken teller ikke med i denne begrensningen. Sanger som ikke tilfredsstiller visse krav eller som ikke er godkjent for din enhet eller datamaskin er ikke godkjent for iCloud Music-biblioteket. Du vil ikke ha tilgang til innhold som er lagret i ditt iCloud Music-bibliotek når ditt Apple Music-abonnement opphører, men du kan laste ned sanger som du tidligere hentet fra iTunes Store som beskrevet i, og underlagt betingelsene i, avsnittet «Automatisk levering og nedlasting av tidligere kjøp» i iTunes Stores vilkår og betingelser. Du samtykker med dette i at du skal bruke iCloud Music-biblioteket kun til lovlig tilegnet innhold. All ulovlig bruk av innhold krenker andres rettigheter og vil kunne medføre sivilt eller strafferettslig ansvar, inkludert økonomisk erstatning, for krenkelse av opphavsrett.

Når du åpner et Apple Music-abonnement eller aktiverer iCloud Music-biblioteket, skanner Apple Music-tjenesten sangfilene på enheten eller datamaskinen din og samler annen informasjon som kan brukes til å identifisere media i Music-biblioteket ditt, slik som sangtitler, sangartister eller sangers varighet. iCloud Music-bibliotek bruker disse opplysningene til å identifisere sanger som for tiden er tilgjengelige i Apple Music-tjenesten, og vil gjøre de identifiserte sangene tilgjengelige for deg i et format da tilgjengelig i Apple Music-tjenesten. Uidentifiserte sanger på enheten din vil forbli lagret lokalt og uidentifiserte sanger på datamaskinen din lastes opp til iCloud Music-biblioteket i samme format eller et av iTunes bestemt format. Du bør ta sikkerhetskopi av ditt Music-bibliotek før du starter ditt Apple Music-abonnement eller aktiverer iCloud Music-biblioteket. Apple påtar seg intet ansvar for innhold som går tapt i forbindelse med iCloud Music-biblioteket. iCloud Music-biblioteket skal ikke brukes til back-up-lagring av innhold. iTunes forbeholder seg retten til å begrense hva slags innhold som lastes opp (f.eks. svært store filer). Identifiserte eller opplastede sanger og relatert metadata vil være tilgjengelig fra Apple Music-kompatible enheter du har logget deg inn på via din Konto og som er aktivert for iCloud Music-biblioteket.

Når du åpner et Apple Music-abonnement eller aktiverer iCloud Music-biblioteket registrerer iTunes informasjon om slike ting som låtene du spiller, stopper eller hopper over, enhetene du bruker og tid og varighet på avspilling.

INNSENDINGER TIL APPLE MUSIC-TJENESTEN

Apple Music-tjenesten kan tilby interaktive tjenester som gir deg mulighet til å sende materiale (inkludert, men ikke begrenset til ditt navn, bilde, innhold, informasjon og tredjeparts innhold) på områder i Apple Music-tjenesten som er offentlig synlige og tilgjengelige. Du aksepterer at enhver bruk du gjør av slike tjenester, inkludert materiale som du har sendt, skal være ditt ansvar alene, ikke skal krenke eller utgjøre brudd på andres rettigheter eller lover, delta i eller oppmuntre til krenkelser eller annen ulovlig oppførsel, eller på annen måte være obskønt, upassende eller smakløst. Du aksepterer også at du skal inneha alle nødvendige rettigheter og lisenser for slikt materiale og dets distribusjon. Du aksepterer å skaffe presis og komplett informasjon i tilknytning til din sending av ethvert materiale i Apple Music-tjenesten. Du gir herved iTunes en verdensomspennende, provisjonsløs, ikke-eksklusiv rett til å bruke slikt materiale som en del av Apple Music-tjenesten eller i tilknytning til Apple Music-produktene, og markedsføringen av Apple Music-tjenesten uten noen kompensasjon eller plikter overfor deg. iTunes forbeholder seg retten til å ikke legge ut eller offentliggjøre materiale, og til å fjerne eller endre materiale, til enhver tid og etter egne vurderinger og uten varsel eller ansvar.

iTunes har rett, men ikke plikt, til å overvåke materiale som er sendt av deg eller som for øvrig er tilgjengelig i Apple Music-tjenesten, til å undersøke rapporterte eller åpenbare brudd på denne Avtalen, og til å handle slik iTunes, etter eget skjønn finner nødvendig, inkludert, uten begrensning, opphør i henhold til denne Avtalen eller i henhold til Apples Retningslinjer for opphavsrett (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

RETNINGSLINJER FOR INNSENDING TIL APPLE MUSIC

Innhold som er sendt inn til Apple Music-tjenesten er underlagt følgende retningslinjer («Retningslinjene»), som fra tid til annen vil kunne bli oppdatert. Hvis du oppdager innhold sendt til Apple Music-tjenesten som ikke er i overensstemmelse med disse Retningslinjene, vennligst gå til Send en bekymringsmelding.

Du kan ikke bruke Apple Music-tjenesten til å:

- legge ut upassende, støtende eller skadelig innhold, inkludert men ikke begrenset til innhold som er ulovlig, sjikanerende, truende, nedsettende, injurierende, grovt, voldelig, obskønt, vulgært, invaderer andres privatliv, hatefullt, rasistisk eller etnisk støtende, eller upassende på annen måte;

- legge ut personlig, privat eller konfidensiell informasjon som tilhører andre, inkludert men ikke begrenset til telefonnummer, adresser, fakturainformasjon eller bilder eller videoklipp tatt eller distribuert uten vedkommende persons tillatelse;

- be om personlige opplysninger fra en mindreårig;

- etterligne eller fremstille deg som en annen person, artist, enhet, en annen Apple Music-bruker, Apple-ansatt eller offentlig eller statlig leder eller på annen måte forfalske din tilknytning til en person eller enhet (iTunes forbeholder seg retten til når som helst å nekte, tilbakekalle, modifisere eller sperre en hver Apple ID, brukernavn, user handle eller annen identifikator som ville kunne anses som en etterligning eller forfalskning av din identitet, eller en urettmessig tilegnelse av en annen persons navn eller identitet, eller av andre grunner vurdert av iTunes);

- delta i krenkelse av opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter (inkludert å legge ut innhold som du ikke eier eller har tillatelse til å legge ut), eller dele forretningshemmeligheter eller konfidensiell informasjon som bryter en avtale om konfidensialitet, ansettelse eller hemmeligholdelse;

- legge ut eller overføre spam, inkludert men ikke begrenset til uoppfordret eller uautorisert annonsering, reklamemateriell eller informasjonsmeldinger;

- planlegge eller delta i enhver form for ulovlig aktivitet.

TILGJENGELIGHET AV INNHOLD

iTunes og deres lisenshavere forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel, å endre, suspendere, fjerne, avslutte eller deaktivere tilgang til Apple Music-tjenesten og Apple Music-produkter, innhold eller annet materiale som utgjør en del av Apple Music-tjenesten. Ikke under noen omstendighet kan iTunes holdes ansvarlig for å ha utført disse endringene. iTunes kan også innføre begrensninger på bruken av eller tilgangen til enkelte funksjoner eller deler av Apple Music-tjenesten, uavhengig av årsak og uten varsel eller ansvar.

BRUK AV INNHOLD

Du aksepterer at Apple Music-tjenesten inneholder sikkerhetsteknologi som begrenser din bruk av Apple Music-produktene og at uansett om Apple Music-produktene begrenses av sikkerhetsteknologi eller ikke, skal du bruke Apple Music-produktene i overensstemmelse med gjeldende bruksregler bestemt av Apple og deres lisenshavere («Apple Music Bruksregler»), og at all annen bruk av Apple Music-produktene kan utgjøre en opphavsrettskrenkelse. All sikkerhetsteknologi er en uadskillelig del av Apple Music-produktene og Apple Music-tjenesten. iTunes forbeholder seg retten til å modifisere Apple Musics Bruksregler når som helst. Du aksepterer at du uansett grunn, ikke skal bryte, omgå, reverse-engineer, dekompilere, demontere, eller på annen måte tukle med sikkerhetsteknologien relatert til Apple Music-produkter, eller å forsøke eller hjelpe andre med å gjøre det. Etterlevelse av Apple Musics Bruksregler kan kontrolleres og overvåkes av iTunes, og iTunes forbeholder seg retten til å håndheve Apple Music Bruksregler uten å varsle deg. Du aksepterer at du ikke skal entre Apple Music-tjenesten på annen måte enn ved å bruke programvaren som tilbys av iTunes til denne tjenesten. Du skal ikke entre eller forsøke å entre en Konto som du ikke har autorisasjon for. Du aksepterer å ikke modifisere programvaren på noen som helst måte, eller å bruke modifiserte versjoner av programvaren, til noe formål inkludert å skaffe deg uautorisert tilgang til Apple Music-tjenesten. Brudd på system- eller nettverkssikkerheten kan medføre sivilt eller strafferettslig ansvar.

APPLE MUSIC BRUKSREGLER

- Du har kun rett til å bruke Apple Music-tjenesten og Apple Music-produktene til personlig, ikke-kommersiell bruk, bortsett fra når det er godkjent av iTunes.

- Du har rett til å bruke Apple Music-tjenesten på ti enheter tilknyttet din Konto, hvorav kun 5 kan være datamaskiner. Et enkelt Apple Music-abonnement lar deg strømme Apple Music-produkter til en enhet av gangen; et Apple Music- familieabonnement lar deg og dine Familiemedlemmer strømme Apple Music-produkter på inntil 6 enheter av gangen.

- Du skal ikke ha rett til å brenne Apple Music-produkter.

- Leveransen av Apple Music-tjenesten eller Apple Music-produktene gir deg ingen kommersiell- eller markedsføringsbruksrett i Apple Music-tjenesten eller Apple Music-produktene.

MATERIALE TILHØRENDE TREDJEPARTER

Visse typer Apple Music-produkter, innhold og tjenester tilgjengelige via Apple Music-tjenesten kan inneholde materiale fra tredjeparter. iTunes kan tilby lenker til tredjeparters nettsider, produkter eller tjenester som en tjeneste til deg. Du aksepterer at iTunes ikke er ansvarlig for å gjennomgå eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten og iTunes gir ingen garantier og vil ikke ha noe ansvar for noe materiale, nettsider, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Du aksepterer at du ikke skal bruke tredjepartsmateriale på en måte som vil krenke rettighetene til annen part og at iTunes ikke på noen måte er ansvarlig for slik bruk fra din side.

UPASSENDE MATERIALE

Du forstår at du ved å bruke Apple Music-tjenesten kan få tilgang til materiale som du finner støtende, uanstendig eller upassende og at slikt innhold kan være, men er ikke nødvendigvis identifisert som eksplisitt materiale. Du aksepterer at du bruker Apple Music-tjenesten for egen risiko og at du ikke skal holde iTunes ansvarlig for materiale som kan oppfattes støtende, uanstendig eller upassende. Apple Music-produkttyper og -beskrivelser tilbys for å underholde, og du aksepterer at iTunes ikke kan garantere for deres nøyaktighet.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Du aksepterer at Apple Music-tjenesten, inkludert men ikke begrenset til, Apple Music-produkter, grafikk, brukergrensesnitt, lydklipp, videoklipp, redaksjonelt innhold og scripter og programvare brukt til å implementere Apple Music-tjenesten, inneholder proprietær informasjon og materiale som eies av iTunes og/eller dennes lisenshavere, og er beskyttet av gjeldende opphavsrettsregler og andre lover, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett. Du aksepterer at du ikke vil bruke slik proprietær informasjon eller materiale på noen som helst måte utenom for bruk av Apple Music-tjenesten i samsvar med denne Avtalen. Ingen del av Apple Music-tjenesten skal reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte, unntatt som eksplisitt tillatt i disse vilkårene. Du aksepterer å ikke endre, leie, lease, låne, selge, distribuere eller skape avledete verk basert på Apple Music-tjenesten på noen måte, og du skal ikke utnytte Apple Music-tjenesten på en uautorisert måte, inkludert men ikke begrenset til, ved forsering eller belastning av nettverkskapasitet.

Alle opphavsrettigheter i og til Apple Music-tjenesten, (inkludert kompilering av innhold, oppslag, lenker til andre Internettressurser, og beskrivelse av disse ressursene) og relatert programvare eies av iTunes og/eller dennes lisenshavere, som forbeholder seg alle rettigheter etter gjeldende rett og rimelighet. BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER DELER AV APPLE MUSIC-TJENESTEN, BORTSETT FRA BRUK AV APPLE MUSIC-TJENESTEN SOM TILLATT I DENNE AVTALE, ER STRENGT FORBUDT OG KRENKER ANDRES IMMATERIELLE RETTIGHETER OG VIL KUNNE VÆRE GJENSTAND FOR SIVILT SØKSMÅL OG STRAFFEFORFØLGELSE, HERUNDER MULIG ERSTATNINGSPLIKT, FOR OPPHAVSRETTSKRENKELSE.

 

Som en vel ansett bruker av Apple Music-tjenesten kan du bli gitt begrenset adgang til å laste ned enkelte albumcover-bilder for musikk som er lagret på en enhet. Slik adgang er kun gitt som en gest, og Apple garanterer ikke, godkjenner ikke, påtar seg ikke og har ikke noe ansvar for slike albumcover eller din bruk av disse. Du kan kun få tilgang til albumcover i forbindelse med Apple Music-tjenesten. Albumcovere tilbys kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du aksepterer at du ikke vil anvende albumcover på noen måte som kan krenke eller bryte med denne Avtale eller noen annen parts rettigheter, og at iTunes ikke på noen måte er ansvarlig for slik bruk foretatt av deg.

OPPSIGELSE

Dersom du unnlater å overholde bestemmelsene i denne Avtalen, eller dersom iTunes har sterk grunn til å anta at du har misligholdt Avtalen, kan iTunes etter eget skjønn, uten å varsle deg, og uten å frafalle krav overfor deg for alle forfalte beløp tilknyttet din Konto, gjøre følgende: (i) si opp denne Avtalen og/eller din Konto; og/eller (ii) si opp programvarelisensen; og/eller (iii) stenge din tilgang til Apple Music-tjenesten (eller deler av den).

DINE RETTIGHETER VED FORSINKELSE ELLER MANGLER. ANSVARSBEGRENSNINGER

a. iTunes bestreber seg etter beste evne på å levere Apple Music-tjenesten uten feil eller mangler. Dersom en forsinkelse eller mangel likevel skulle oppstå vil du kunne kreve levering/omlevering eller kjøpesummen tilbakebetalt. Dersom forsinkelsen eller mangelen er vesentlig vil du kunne heve kjøpet. Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap som du lider som en direkte følge av forsinkelsen eller mangelen. Ansvar under denne bestemmelsen er imidlertid underlagt følgende begrensninger:

(i) Du kan ikke kreve erstatning dersom forsinkelsen eller mangelen skyldes en hindring utenfor iTunes’ kontroll som iTunes ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

(ii) Beror forsinkelsen eller mangelen på kontraktsmedhjelpere som iTunes har engasjert for å utføre ytelsen overfor deg, er iTunes ansvarlig bare om også disse kontraktsmedhjelperne ville være ansvarlige etter regelen i avsnitt a, (i) ovenfor. Eksempler på slike kontraktsmedhjelpere er tilbyderen av Jukebox-programvaren, for så vidt denne programvaren faktisk brukes i forbindelse med leveringen av Apple Music-produktet, og tilbyderne av lagrings- og leveringsløsninger som iTunes har avtale med. Det inkluderer ikke (uten begrensning) iTunes’ eller din Internett-leverandør, innholdsleverandører eller tilbyderne av betalingsløsningen.

(iii) Ansvarsfriheten gjelder så lenge årsaken til mangelen eller forsinkelsen varer. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom iTunes plikter å oppfylle avtalen, og dette ikke gjøres.

(iv) iTunes kan heller ikke garantere at Apple Music-tjenesten er fri for tap, korrupsjon, angrep, forstyrrelser, hacking eller andre sikkerhetstrusler. Så lenge iTunes har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå eller overvinne følgene av slikt tap, korrupsjon, angrep, forstyrrelser, hacking eller andre sikkerhetstrusler, vil iTunes ikke være ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av dette. Du er ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av data på ditt eget system før, under og etter bruk av Apple Music-tjenesten, innhold og data brukt i forbindelse med kjøp fra Apple Music-tjenesten, og å bruke og vedlikeholde antivirusprogramvare, brannmur og andre beskyttelsestiltak.

(v) Ettersom Apple Music-produkter bare kan kjøpes fra iTunes for egen personlig bruk, er iTunes ikke ansvarlig for tap i næringsvirksomhet, for eksempel tapt inntekt. iTunes er heller ikke ansvarlig for noe indirekte tap, inkludert uten begrensning:

1. Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning,

2. Tap som følge av at Apple Music-produktet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt,

3. Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt,

4. Tap av eller skade på annet enn Apple Music-produktet selv og gjenstander som har en nær og direkte sammenheng med Apple Music-produktets forutsatte bruk,

(vi) Du kan i alle tilfeller kreve erstatning dersom tapet skyldes grovt uaktsomme eller forsettlige handlinger foretatt av iTunes eller under iTunes’ kontroll eller instruksjonsmyndighet.

b. En eventuell erstatning som kreves fra iTunes skal svare til det økonomiske tap som er påført ved forsinkelsen eller mangelen. Dette gjelder likevel bare tap som man med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av brudd på denne avtalen.

iTunes’ ansvar som følge av forsinkelsen eller mangelen kan reduseres dersom du ikke har foretatt rimelige tiltak for å begrense ditt tap. Slike rimelige tiltak inkluderer å opprettholde sikkerheten på alle datamaskiner og alt avspillingsutstyr du bruker, å holde din kontoinformasjon (brukernavn, passord og kredittkortinformasjon) hemmelig, å installere og bruke oppdatert antivirusprogramvare, installere programvareoppdateringer og ta sikkerhetskopier av iTunes-produkter og data som har en nær og direkte sammenheng med iTunes-produktets tilsiktede bruk. Erstatningen kan også settes ned dersom den vil virke urimelig ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers.

iTunes er ikke ansvarlig for beløp som overstiger NOK 10,000, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsettlige handlinger foretatt av iTunes eller under iTunes’ kontroll eller instruksjonsmyndighet.

c. iTunes ansvar for tap som er en følge av mangel eller forsinkelse i innhold og tjenester som tilbys gratis, er begrenset til tilfeller der kontraktsbruddet skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

d. Intet i denne avtalen begrenser iTunes’ ansvar for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet i samsvar med gjeldende rett.

e. iTunes skal foreta rimelige tiltak for å beskytte informasjon innsendt av deg i forbindelse med Apple Music-tjenestene, men du erkjenner og samtykker i at din innsendelse av slik informasjon foretas for din egen risiko, og iTunes fraskriver seg herved alt ansvar overfor deg for tap eller ansvar som oppstår i forbindelse med slik informasjon. Informasjon gitt til iTunes som faller innenfor virkeområdet for Personopplysningsloven med forskrifter blir behandlet og beskyttet i henhold til Retningslinjer for personvern.

AVKALL OG SKADESLØSHOLDELSE.

Fraskrivelse og Skadesløsholdelse. Ved å bruke denne tjenesten, aksepterer du til å holde iTunes, dets ansatte, styremedlemmer, tilknyttede selskaper, representanter, underentreprenører og lisensgivere skadesløse med hensyn til eventuelle krav som oppstår som følge av ditt brudd på denne Avtalen, eller rettslige skritt foretatt av iTunes som en del av etterforskningen av et mistenkt brudd på denne avtalen eller på grunnlag av bevis for eller avgjørelse om at brudd på denne Avtale har funnet sted. Dette innebærer at du ikke kan saksøke eller kreve erstatning fra iTunes, dets direktører, funksjonærer, ansatte, tilknyttede selskaper, representanter, entreprenører og lisensgivere på grunn av dets avgjørelse om å fjerne eller nekte å behandle informasjon eller innhold, å gi deg varsel, å innstille eller si opp din tilgang til Apple Music-tjenesten, eller å ta andre skritt i løpet av etterforskningen av en mistenkt overtredelse eller på grunn av en konklusjon gjort av iTunes om at brudd på denne avtalen har funnet sted. Denne ansvarsfraskrivelsesbestemmelsen gjelder for alle overtredelser beskrevet i denne avtalen.

ENDRINGER

iTunes forbeholder seg retten til å til enhver tid endre denne Avtalen og til å innføre nye eller ytterligere regler, vilkår eller betingelser for din bruk av Apple Music-tjenesten. Slike endringer og nye vilkår og bestemmelser vil meddeles deg og, dersom de blir akseptert, ha umiddelbar virkning og vil innlemmes som del av denne Avtalen. Dersom du ikke godtar slike endringer, vil iTunes ha rett til å si opp Avtalen.

VARSLING OM OPPHAVSRETT

Dersom du tror at et Apple Music-produkt eller annet innhold som er tilgjengelig via Apple Music-tjenesten krenker en opphavsrett du har gjort krav på, vennligst kontakt Apples Copyright Agent, som beskrevet i våre Retningslinjer for opphavsrett på: https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. iTunes vil etter eget skjønn kunne suspendere og/eller kansellere Kontoen til brukere som viser seg å stå bak gjentagende krenkelser.

DIVERSE

Denne Avtalen utgjør hele avtaleforholdet mellom deg og iTunes og regulerer din bruk av Apple Music-tjenesten, samt erstatter enhver forutgående avtale mellom deg og iTunes. Du vil også kunne bli underlagt ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for tilknyttede tjenester, tredjeparts innhold eller tredjeparts programvare. Dersom noen del av Avtalen anses som ugyldig eller uten rettskraft, skal disse bestemmelsene fortsatt anses å gjelde, men så nært opp som mulig til den opprinnelige intensjonen innenfor lovens grenser. De øvrige bestemmelser skal fortsette å gjelde fullt ut. iTunes’ manglende påberopelse av rettigheter eller håndhevelse av bestemmelser i denne Avtalen skal ikke anses som noe avkall på en slik rettighet eller noen annen bestemmelse. iTunes vil ikke være ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser når dette skyldes forhold utenfor deres kontroll.

Apple Music-tjenesten er drevet av iTunes, fra dets kontorer i Luxembourg. Du aksepterer å overholde alle lokale, delstatlige, føderale og nasjonale lover, vedtekter, forordninger og forskrifter som gjelder for din bruk av Apple Music-tjenesten. All bruk av Apple Music-tjenesten reguleres av NORSK LOV, uten at bestemmelsene om lovvalg får anvendelse. Din bruk av Apple Music-tjenesten vil også kunne underlegges andre lover. Du aksepterer at NORSKE DOMSTOLER skal ha eksklusiv jurisdiksjon for ethvert krav eller enhver tvist med iTunes eller som på noen som helst måte har tilknytning til din bruk av Apple Music-tjenesten. Risiko for tap og eierskap for alle elektroniske transaksjoner går over til kjøperen i NORGE ved elektronisk overføring til mottakeren. Ingen iTunes-ansatt eller forhandler har lov til å endre denne avtale.

iTunes kan informere deg i forbindelse med Apple Music-tjenesten ved å sende en e-postmelding til din e-postadresse oppgitt i din Kontoinformasjon eller brev per post til den postadresse angitt i din Kontoinformasjon, eller ved å legge ut en melding på Apple Music-tjenesten. Meldingene gjelder med umiddelbar virkning.

iTunes forbeholder seg retten til å ta ethvert skritt som iTunes anser for å være rimelig nødvendig eller behørige for å håndheve og/eller verifisere overholdelse av alle deler av denne Avtalen. Du aksepterer at iTunes har rett til, uten ansvar overfor deg, å oppgi Kontoinformasjon til politimyndigheter, offentlig ansatte, og/eller en tredjepart, dersom iTunes anser dette for å være rimelig nødvendig eller behørig for å håndheve og/eller verifisere overholdelse av enhver del av denne Avtalen (inkludert men ikke begrenset til iTunes’ rett til å samarbeide med enhver juridisk prosess vedrørende din bruk av Apple Music-tjenesten og/eller Apple Music-produktene, og/eller dersom en tredjepart hevder at din bruk av Apple Music-tjenesten og/eller Apple Music-produktene er ulovlig og/eller krenker denne tredjepartens rettigheter).

Sist oppdatert: 21 oktober 2015.