QuickTime

Szukasz QuickTime dla komputera Mac lub PC?

Wróć do tej strony na komputerze Mac lub PC, aby bezpłatnie pobrać QuickTime 7.

Wyślij do siebie łącze do strony pobierania

Więcej informacji o QuickTime.

Technologia QuickTime jest wbudowana w Mac OS X.

Aby uaktualnić QuickTime na swoim komputerze Mac użyj funkcji Uaktualnienia.

Wcześniejsze wersje QuickTime można uzyskać na stronie Wsparcia firmy Apple.